Výtvarná stránka 68 Publishers – Veronika Krištofová

Výtvarná stránka knih ze Sixty Eight Publishers

Knihy v nakladatelství  Sixty-Eight Publishers vycházely obvykle v jednotné  paperbackové úpravě.  Rozměry knih nepřesahují  17,5 x 10,5 cm, kromě ojedinělých drobných prémiových titulů na volných listech, malých publikací se sponkovou  vazbou a titulů vydaných ve čtvercovém formátu  19 x 19 cm.  Počínaje 16. titulem   se začaly na obálkách vydávaných knih pravidelně  objevovat reprodukce obrazů autorů československého vnějšího i  vnitřního exilu.  Z 225  vydaných knih se jedná tedy celkem o 138 reprodukcí  původních děl  72 exilových či zakázaných autorů (s výjimkou obrazu na obálce č. 203, jehož autorem je francouzský malíř Christian Bouillé). Obvykle se jedná o malby či koláže. Na 21 obálkách se nachází kresba či ilustrace. Pouze na 4 z nich se nalézá reprodukce sochy

nebo plastiky. Zbylé tituly jsou čistě graficky pojednané, nebo je na jejich obálce užita fotografie, povětšinou na pomezí dokumentačního a uměleckého charakteru (26 titulů).