Cena Josefa Škvoreckého 2014 – 8. ročník

Vítěz Ceny Josefa Škvoreckého 2014

Cenu Josefa Škvoreckého 2014 pro nejlepší české literární dílo roku dostal Martin Reiner za svůj biografický román o Ivanu Blatném. Reiner, který na knize s názvem Básník pracoval podle vlastního tvrzení 30 let, je v pořadí osmým držitelem skleněné trofeje pro nejlepší české prozaiky.

„„Autor vyvolává ze zapomnění či polozapomnění příběh Ivana Blatného s tajemstvím jeho druhé, delší poloviny života. Čteme s napětím román o českém básníkovi, jaký jsme tu dosud neměli,“ řekl k vítězné knize předseda poroty Vladimír Karfík. „Martina Reinera podnítil nejenom obdiv a trvalý vztah k největšímu z básníků uplynulého století, intimně spjatých s Brnem, podstoupil i detailní studia jeho života a tvorby. Reinerovou zásluhou nahlédáme do všedně nevšedního dramatu básníka,“doplnil. Martin Reiner, který až do roku 2006 používal po svém adoptivním otci příjmení Pluháček, vedl od 90. let nakladatelství Petrov, to v roce 2006 nahradilo menší nakladatelství Druhé město. S poezií Blatného se potkal jako začínající básník v 80. letech a začal se jeho tvorbou zabývat. Již počátkem 90. let měl připravenou k vydání jeho monografii. Přes vlastní pozdější nakladatelské aktivity na čas práci na knize o Blatném upozadil, ale od roku 2000 začal pracovat na románu o básníkově nevšedním životním příběhu. Reiner byl autorem scénáře prvního televizního dokumentu o Blatném a desítek novinových článků a rozhlasových pořadů. Stál také za převozem Blatného pozůstalosti z Londýna do Památníku národního písemnictví. Ve finále Škvoreckého ceny byli také Emil Hakl, Petra Hůlová, Václav Kahuda, Jan Němec a Lucie Tučková, porota letos posuzovala tři biografické prózy. Vedle Reinerova románu také Němcovy Dějiny světla o Františku Drtikolovi a Tučkové Suzanne Renaud o stejnojmenné básnířce. Hůlové Macocha i Kahudův román Vítr, tma,přítomnost sami autoři označují za silně autobiografické, podobné prvky se najdou i v novém povídkovém souboru Emila Hakla. Předávání cen v Obecním domě připomnělo i letošní nedožité Škvoreckého devadesátiny. „Shodou okolností se o Škvoreckém zmiňuje i vítěz ve své próze,“ uvedl tajemník poroty Václav Krištof.Škvorečtí vydali Blatnému na konci 70. let v Torontu sbírku básní Stará bydliště. Literární cenu udílí Společnost Josefa Škvoreckého založená v roce 1989.

Členové poroty pro rok 2014 

PhDr. Vladimír Karfík (předseda)

 • Emil Hakl (vítěz 2010)
 • Mgr. Vlastimil Ježek
 • Silvie Krejsková
 • PhDr. Jan Lukeš
 • Jan Novák (vítěz 2007)
 • Jiří Padevět
 • PhDr. Zdenko Pavelka
 • Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.
 • PhDr. Michal Přibáň, Ph.D.
 • Martin Ryšavý (vítěz 2011)
 • Jiří Seidl
 • Mgr. Marie Sobotková
 • Petr Šrůta
 • Radana Šatánková
 • Kateřina Tučková (vítězka 2012)
 • Doc. Milan Uhde
 • Jakuba Katalpa (vítězka 2013)
 • Tomáš Zmeškal (vítěz 2009)

Mgr. Václav Krištof
tajemník poroty (nehlasuje) 
předseda Společnosti Josefa Škvoreckého