BOOKS ABOUT JOSEF ŠKVORECKÝ

In English

1.              Sam Solecki, Pragite Blues: The Fiction qf Josef Škvorecký (ECW Press, Toronto, 1990)

2.              Paul I. Trensky, The Fiction of Josef Škvorecký (St.Martin?s Press, New York, 1991)

3.              Sam Solecki (Ed.), The Achievement of Josef Škvorecký (University of Toronto Press, 1994)

4.              Sam Solecki, Josef Škvorecký’and His Works (ECW Press, Toronto, 1997)

5.      HOMAGE TO JOSEF ŠKVORECKÝ, 1980 Neustadt Prize Laureáte. (In WorldLiteratuře Today, Autumn 1980, Norman, Oklahoma)

6.              JOSEF ŠKVORECKÝ (In The Review of Contemporaiy Fiction, Spring I997,NormaI, IL)

7.              Edward L. Galligan, The Trnth ofUncer/ainty(\Jrúvers\ty of Missouri Press, Columbia, Missouri, 1998)

In Czech

1.      Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, Samožerbitch (Panorama, Praha, 1991)

2.              Pavel Trenský, Josef Škvorecký (H & H, Praha, 1995]

3.              Přemysl Blažíček, Šk\’oreckého „Zbabělci“(Edice Oikiirnené, Praha 1992)

4.              Milan Jungmann, O Josefu Šk\>oreckém (Společnost Josefa Škvoreckého, 1993)

5.              Helena Kosková, Hledáni ztracené generace (H&H, 1996)

6.              Karel Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš (Ivo Železný, Praha 1993. Doslov Milan Kundera)

7.              Květoslav Chvatík, Melancholie a vzdor (Československý spisovatel, 1992)

8.              Květoslav Chvatík, Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy (Pražská imaginace, 1991

9.      Michal Schonberg, Průzkum o přátelství, odvaze a intelektuálním disentu a (snad už) přesvědčivá tečka za otázkou, kdo přeložil Prezydenta Krokadýlů (In Kritická příloha Revolver Revue č. 11)

10.       Ilja Matouš, Bibliografie Josefa Škvoreckěho in 4 Volumes (Společnost Josefa Škvoreckého, 1990-1994)

11.  CD-ROM, Josef Škvorecký, život a dílo (Společnost Josefa Škvoreckého, The Josef Škvorecký Society, 1999)

12.  Helena Kosková, Škvorecký (Literární Akademie, 2004)

13.  Michal Přibáň (ed.), Bibliografie Josefa Šk\’oreckého, Vol. I. – Czech Publications (Literární Akademie, 2004)

14.  Michal Přibáň (ed.), Bibliografie Josefa Škvoreckého, Vol. II. – Czech Reviews, theatre, film, television, rádio (Literární Akademie, 2005)

15.  Škvorecký 80, An anthology published on the occasion of the writer’s 80th birthday. Contains essays byCanadian, Američan, Swedish, Duích, Polish, Russian ans Czech authors. Edited by Michal Přibáň (Literární Akademie, 2004)

16.       Golestaneh. An Iranian Literary monthly. March issue 2006. Various interviews and articles about J.Š., and a translation of the short story „Dr.Strass“ from the collection The Menorah. 17.  Literatura na šwiecie, Nr. 3-4/2007. A Polish literary journal. Contains and extensive excerpt from The Engineer ofHuman Souls (pp. 5 – 244}, an essay by the translator Andrzej S. Jagodzinski (pp. 245-247), and essays by Miroslav Kotásek (pp. 248-256), Květoslav Chvatík (257-271), Julie Hansen (272-279), two essays by Škvorecký (281-310), an interview by Antonín J. Liehm (311-333), an introduction to The Miracle Game by Milan Kundera (334-340), an interview by Sam Solecki (341-354) and an essay by Helena Kosková (355-362)