Spisy Josefa Škvoreckého

A napiš, když budeš mít náladu. Dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z let 1990–1992 (spisy 32a korespondence 2a)

Povídky z Rajského údolí. Pulchra (Spisy 42) – odkaz

Spisy 25 – 41 si můžete objednat za tyto ceny:

Nevěsta z Texasu
Scherzo capriccioso
(Spisy 40)
(Spisy 41) 

495,- Kč
495,- Kč

Návrat poručíka Borůvky (Spisy 38) 295,- Kč
Nejdražší umění a jiné eseje o filmu (Spisy 37) 395,- Kč
Konec poručíka Borůvky (Spisy 36) 295,- Kč
Zbabělci (Spisy 35) 495,- Kč
Pekařův kluk a jiné hry a scénáře z exilu (Spisy 34) 295,- Kč
Hříchy pro pátera Knoxe (Spisy 33) 295,- Kč
Korespondence J.Škvoreckého a L.Dorůžky /2.díl/ (Spisy 32) 395,- Kč
Psaní, jazz a bláto v pásech (Spisy 31) 265,- Kč
Korespondence J.Škvoreckého a L.Dorůžky /1.díl/ 
Timeo Danaos a jiné eseje
(Spisy 30) 234,- Kč
Smutek poručíka Borůvky (Spisy 29) 234,- Kč
Zločin v šantánu a jiné filmové povídky a scénáře (Spisy 28) 265,- Kč
Nataša, písníci a jiné eseje   (Spisy 27) 265,- Kč
Setkání v Torontu, s vraždou (Spisy 26) 234,- Kč
Obyčejné životy (nové opravené vydání) (Spisy 25) 295,- Kč

Books and Cards S.G.J.Š., s.r.o. – objednávky emailem

tel.: +420 602 354 950

email: kristof@skvorecky.cz

Ediční řadu Spisů Josefa Škvoreckého zahájilo v roce 1991 nakladatelství Odeon, vzhledem ke svým koncepčním i ekonomickým problémům však stihlo vydat jen jeden svazek (Prima sezóna – Zbabělci – Konec nylonového věku). Po tříleté odmlce se Spisů ujalo nakladatelství Ivo Železný, které vydalo 24 svazků.

Čtenářsky koncipovaná edice zahrnovala jak známé Škvoreckého texty, tak archivní „nálezy“ (poprvé byly publikovány např. Nové canterburské povídky, novela Hovory s Okťabrinou či podstatná část juvenilní poezie), také několik souborů autorovy esejistiky a publicistiky, ale i prozaické novinky (Dvě vraždy v mém dvojím životě, Obyčejné životy).

V roce 2006 převzala vydávání Spisů Josefa Škvoreckého Literární akademie (svazky č. 26-31). V té době vznikla nová redakční rada Spisů (Vladimír Justl, Václav Krištof, Michal Přibáň, Michael Špirit) a změnila se jejich grafická úprava. Po dvou letech však LA tuto svou aktivitu ukončila a od roku 2008 Spisy vycházejí v pražském nakladatelství Books and Cards.