Literární akademie

Literární akademie

Literární akademii, jež nesla „v podtitulu“ Škvoreckého jméno, založil v roce 2000 Václav Krištof. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola získala Literární akademie rozhodnutím MŠMT ze dne 18. 4. 2000. Osu studijního programu tvořil profilový obor Tvůrčí psaní (creative...
číst více