Články J. Š. v časopisech a sbornicích

1939

B0002. Chemický pokus.
Honíme se po učenosti 1, 1938/39, č. 9, 19. 5. 1939, s. 138-139; podepsáno Š–ý (IV. B) – Magazín Nový čas 1990, č. 1, [14. 4.], s. 1 – Náš čas 39, 1999, č. 51-52, 21. 12., s. 7 – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod . Praha, SJŠ, říjen 1991. S. 3-5. [Povídka.]

B0003. Individualista.
Kinorevue 5, 1938/39, č. 51, 9. 8. 1939, s. 481-482; podepsáno Pepa Škvorecký
[Vyznání vztahu k filmovému umění uveřejněné v rubrice Dopisy čtenářů.]

1941

B0004. Co se nám líbí a nelíbí.
Kinorevue 7, 1940/41, č. 23, 22. 1. 1941, obálka, s. 3; podepsáno Dalibor Havašílek, Náchod
[Názor na časopis. Škvoreckého autorství nejisté, avšak pravděpodobné.]

1945

B0005. Touha po skalách. [Tak svaly porostlý…]
Náchodské listy 50 (35), 1945, č. 14, 13. 4., s. 3; podepsáno Josef Mnata
[Báseň.]

B0006. Co je to kritika.
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 1, 27. 7., s. 3; podepsáno -jm-
[Obhajoba moderního tance v reakci na nepodepsanou glosu „Na oblíbené taneční večery…“, in: Jiráskův kraj 1, 1945, č. 8, 13. 7., s. 3.]

B0007. Co nám říká bílá páska?
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 1, 27. 7., s. 4; podepsáno J. Š. – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod. Praha, SJŠ, říjen 1991. S. 13.
[O komunikaci s náchodskými Němci.]

B0008. Co s Němci?
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 1, 27. 7., s. 2-3 – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod. Praha, SJŠ, říjen 1991. S. 7-9.
[Úvaha.]

B0009. Pište nám.
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 1, 27. 7., s. 1; podepsáno J. Š. – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod. Praha, SJŠ, říjen 1991. S. 6.
[Výzva budoucím autorům.]

B0010. Svoboda umění.
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 1, 27. 7., s. 3 – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod. Praha, SJŠ, říjen 1991. S. 10-11.
[Úvaha.]

B0011. Good-bye, Mr. Churchill!
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 2, 10. 8., s. 1; podepsáno J. Mnata. – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod 2. Praha, SJŠ, září 1994. S. 3-5.
[Pocta Winstonu Churchillovi.]

B0012. Lidové umění.
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 2, 10. 8., s. 2-3 – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod 2. Praha, SJŠ, září 1994. S. 6-7.
[Úvaha.]

B0013. Bloudícím.
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 3, 24. 8., s. 2-3 – Host do domu 14, 1967, č. 9, září, nestr. příl. Zelený host. – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod. Praha, SJŠ, říjen 1991. S. 14-17 (zde přetištěno z Hosta do domu). – Též in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod 2. Praha, SJŠ, září 1994. S. 13-15 (zde otištěno podle původního vydání v časopisu Slovo má mladý severovýchod).
[Úvaha o překonávání skepse vůči poválečné budoucnosti.]

B0014. Literární dopis?
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 3, 24. 8., s. 1; nepodepsáno
[Výzva k aktivní a svobodné spolupráci s časopisem.]

B0015. Nad obrazy B. Španiela.
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 3, 24. 8., s. 3 – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod 2. Praha, SJŠ, září 1994. S. 16-17. – Též in: Bohumír Španiel, Obrazy z 60.- 90. let. Náchod, Státní galerie výtvarného umění 1998. S. 5. – Pod titulkem Nad obrazy Bohumíra Španiela. Nezašlá recenze, in: Noviny Náchodska 10, 2001, č. 94, 21. 4., s. 14
[O práci autorova přítele, malíře Bohumíra Španiela.]

B0016. Vojáci demokracie.
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 3, 24. 8., s. 1-2; podepsáno J. Mnata. – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod 2. Praha, SJŠ, září 1994. S. 9-12.
[Úvaha.]

B0017. Z „Knihy dešťů“: Spleen. Arbeitsunfähig. Organisation Todt.
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 4, 12. 10., s. 2 – Knižně J. Š., Slovo má mladý severovýchod (1991), …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Básně.]

B0018. Konvence a romantismus.
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 4, 12. 10., s. 3 – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod. Praha, SJŠ, říjen 1991. S. 23-25.
[Úvaha.]

1946

B0019. Epilog. [Je konec hry Snad zvonec zapláče.]
Jiráskův kraj 2, 1946, č. 31, 16. 8., s. 2
[Báseň.]

B0020. Báseň. [Pavouku měsíci…]
Jiráskův kraj 2, 1946, č. 33, 30. 8., s. 2 – Knižně pod názvem Blues in the Night: Dívka z Chicaga (1980); …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Báseň.]

B0021. Zámek nad městem.
Jiráskův kraj 2, 1946, č. 34, 6. 9., s. 2; podepsáno J. Mnata
[Fejeton.]

1947

B0022. Ženy. [Když ženy přicházejí…]
Jiráskův kraj 3, 1947, č. 1, 3. 1., s. 4; podepsáno Clive Cathaway (1924-1945) – Knižně: Dívka z Chicaga (1980); …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Báseň, v Jiráskově kraji označená jako dílo fiktivního autora přeložené J. Škvoreckým.]

B0023. Čtenář brání kritiky.
Kino 2, 1947, č. 20, 16. 5., s. 399; podepsáno Josef Š., Praha XVIII.
[Příspěvek do polemiky vedené v rubrice Čtenáři nám píší.]

B0024. O pravověrných i jiných lidech.
Kino 2, 1947, č. 45, 7. 11., s. 899; podepsáno Josef Š., Praha XVIII.
[Úvaha uveřejněná v rubrice Čtenáři nám píší. Reakce čtenáře podepsaného šifrou K. – Zlín uveřejněna pod názvem Panu J. Š., Praha XVIII. v č. 50/1947, s. 999.]

1948

B0025. [Važenyj. Nechci bejt filmovym hercem…]
Kino 3, 1948, č. 14, 2. 4., s. 278; nepodepsáno
[Anonymní příspěvek do ankety časopisu Kino. Publikováno pod souborným titulkem Končíme naši Přehlídku a uveřejňujeme dnes poslední výňatky z dopisů našich čtenářů.]

1954

B0026. Americká lidová poesie. (Na okraj chystaného sborníku.)
Poznámky a vysvětlivky 2, 1954, č. 1/3, 5. 12., s. 35-36
[K připravované antologii.]

1955

B0027. Nathaniel Hawthorne a jeho „Dům se sedmi štíty“.
Krásná literatura, 1955, květen-červen, s. 12
[Recenze romaneta.]

B0028. Kniha o americkém životě.
Literární noviny 4, 1955, č. 33, 13. 8., s. 6 – Přetištěno: Literární noviny 16, 2005, č. 33, 15. 8., s. 16
[Recenze románu Phillipa Bonoskyho Hořící údolí.]

1956

B0029. Jednoho dne v máji. Kapitola z románu.
In: Život je všude. Usp. Josef Hiršal a Jiří Kolář. Praha, strojopis 1956, [40] s.; podepsáno Josef Pepýt – [Faksimile samizdatového vydání]: [Paříž], Foundation for Czechoslovak Art, Revue K 1990. – Knižně in: Život je všude. Almanach z roku 1956. Praha, Ladislav Horáček – Paseka 2005. S. 51-80.
[První kapitola rukopisu románu Zbabělci.]

B0030. Umělec Dickens.
In: Charles Dickens, Zvony novoroční. Přeložil Jaroslav Albrecht. Praha, SNKLHU 1956. S. 7-20. – Též in: J. Š., O anglické literatuře. Praha, SJŠ, duben 1991. S. 11-21.
[Předmluva.]

B0031. Nový dvouměsíčník Světová literatura.
Krásná literatura, 1956, březen-duben, s. 14; podepsáno J. Š.
[Informace o vzniku a záměrech nového časopisu.]

B0032. [O Ray Bradburym…]
Světová literatura 1, 1956, č. 1, duben, s. 89; nepodepsáno
[Profil autora.]

B0033. Myšlenky nad Whitmanem.
Literární noviny 5, 1956, č. 21, 12. 5., s. 4
[Esej.]

B0034. Básníci Masses & Mainstream.
Světová literatura 1, 1956, č. 2, červen, s. 37; nepodepsáno
[Úvod k výběru z tvorby básníků amerického měsíčníku.]

B0035. Literární názory Ernesta Hemingwaye.
Světová literatura 1, 1956, č. 2, červen, s. 190-195 – Knižně in: J. Š., O nich – o nás. Hradec Králové, Kruh 1968. S. 35-44. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 10-18.
[Esej.]

B0036. [Není-li Ernest Hemingway největším…]
Světová literatura 1, 1956, č. 2, červen, s. 140; nepodepsáno
[Úvod k výběru z povídek E. Hemingwaye.]

B0037. Návrat Sinclaira Lewise.
Klub čtenářů, 1956, léto, s. 15 – Pod názvem Další Sinclair Lewis, in: Novinky Odeonu, 1967, červenec-srpen, s. 23
[K chystanému vydání románu Krev královská.]

B0038. Povídky Williama Faulknera.
Světová literatura 1, 1956, č. 3, srpen, s. 7; nepodepsáno
[Úvod k výběru povídek.]

B0039. [Jméno Johna Steinbecka zůstane…]
Světová literatura 1, 1956, č. 4, září, s. 88; nepodepsáno
[Úvod ke Steinbeckově povídce Osamělost.]

B0040. Některé pohledy na americkou literaturu. (U příležitosti prvního českého vydání Hemingwayova Starce a moře.)
Světová literatura 1, 1956, č. 5, listopad, s. 179-194 – Knižně in: J. Š., O nich – o nás. Hradec Králové, Kruh 1968. S. 155-177. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 19-38.
[O kritickém přijetí H. díla, o „interpretacích“ americké literatury v soudobých komunistických propagandistických statích a brožurách.]

B0041. Vachel Lindsay.
Světová literatura 1, 1956, č. 5, listopad, s. 2-3; nepodepsáno
[Medailon.]

1957

B0042. Doslov. [Psáno jest, že Bůh stvořil člověka…]
In: Roark Whitney Wickliffe Bradford, Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti – Starej zákon a proroci. Přeložili Josef Mach a Emanuela a Emanuel Tilschovi. 3. vyd. Praha, Čs. spisovatel 1957. S. 371-380. – 4. vyd. Praha, Odeon 1968. S. 369-375.
[Spoluautor Lubomír Dorůžka.]

B0043. Hrdinský život Frederika Douglase.
In: Shirley Grahamová, Byl jednou jeden otrok. Přeložila Jarmila Fastrová. Praha, Naše vojsko 1957. S. 328-343.
[Doslov k románu. Spoluautor Lubomír Dorůžka.]

B0044. Problém Sinclaira Lewise.
In: Sinclair Lewis, Muž, který znal presidenta. Přeložil Jiří Mucha. Verše přeložil František Vrba. Praha, SNKLHU 1957. S. 7-27.
[Předmluva k románu.]

B0045. Science fiction a Ray Bradbury.
In: Ray Bradbury, 451 stupňů Fahrenheita. Přeložili Jarmila Emmerová a Josef Škvorecký. Praha, Svobodné slovo – Melantrich 1957. S. 153-155. – 2. vyd. Praha, Svoboda 1970. S. 154-156.
[Doslov k románu.]

B0046. Rasová otázka.
Květen 2, 1956/57, č. 5, leden 1957, s. 159-163
[Povídka. Epizoda z románu Zbabělci.]

B0047. Blues.
Světová literatura 2, 1957, č. 1, únor, s. 84-85; nepodepsáno
[Úvod k překladům.]

B0048. William Faulkner: A Fable.
Světová literatura 2, 1957, č. 1, únor, s. 223-235
[Recenze románu s ukázkami. Spoluautor Lubomír Dorůžka.]

B0049. Hrst knížek z Anglie.
Kultura, 1957, r. 1, č. 6, 7. 2., s. 8; podepsáno -jš-
[Přehled soudobé beletristické produkce.]

B0051. Carl Sandburg.
Světová literatura 2, 1957, č. 2, duben, s. 14; nepodepsáno
[Stručný profil autora.]

B0052. Ring Lardner.
Světová literatura 2, 1957, č. 2, duben, s. 68; nepodepsáno
[Stručný profil autora.]

B0053. Pokus o chápání modernosti v literatuře.
Literární noviny 6, 1957, č. 17, 27. 4., s. 6-7 – Krátký citát přetištěn in: Impuls 2, 1967, č. 5, květen, s. 376
[Studie.]

B0054. Ernesta Hemingwaye nejlepší román.
Klub čtenářů, 1957, podzim, s. 11
[K chystanému vydání románu Sbohem armádo! v překladu J. Š.]

B0055. Vzpomínka na královnu blues.
Kultura, 1957, r. 1, č. 41, 10. 10., s. 9
[O americké zpěvačce Bessii Smith. Spoluautor Lubomír Dorůžka.]

B0056. William Saroyan.
Světová literatura 2, 1957, č. 6, prosinec, s. 126; nepodepsáno
[Profil autora.]

B0057. Pan učitel Katz. In memoriam A. N.
Kultura, 1957, r. 1, č. 51-52, 20. 12., s. 11; podepsáno Josef Vala. – Knižně in: Slunce zašlo za mraky. Usp. Miroslav Ivanov. Praha, Naše vojsko 1963. S. 44–50. – Též in: Souhvězdí smutku. Usp. Lucie Friedlaenderová. Praha, Epocha 2003. S. 13-22. S předmluvou Leo Pavláta Starší příběhy v nových souvislostech (s. 5-9) a s editorčiným medailonem o J. Š. (s. 12). – Knižně též: J. Š., Sedmiramenný svícen (1964), Hořkej svět (1969), Nové canterburské povídky a jiné příběhy (1996)
[Povídka.]

◘ Viz též záznam D024

1958

B0058. Dylan.
In: Dylan Thomas, Zvláště když říjnový vítr. Přeložila Jiřina Hauková. Praha, SNKLHU 1958. S. 75-81. – Též in: J. Š., O anglické literatuře. Praha, SJŠ, duben 1991. S. 22-29.
[Doslov k výboru z básní.]

B0059. [Ernest Hemingway se narodil…]
In: Ernest Hemingway, Sbohem, armádo! Přeložil a vysvětlivkami (s. 297-299) opatřil Josef Škvorecký. 1. vyd. Praha, SNKLHU 1958. S. 293-296.
[Životopisná poznámka o autorovi.]

B0060. Henry James.
In: Henry James, Listiny Aspernovy. Přeložili Josef Škvorecký a Lubomír Dorůžka. Praha, Čs. spisovatel 1958. S. 125-131. – 2. vyd. Olomouc, Votobia 1996. S. 240-252.
[Doslov k románu. Spoluautor Lubomír Dorůžka.]

B0061. Slovo k Anně Vickersové.
In: Sinclair Lewis, Anna Vickersová. Přeložila Eva Horlivá. Praha, Mladá fronta 1958. S. 402-407.
[Doslov k románu.]

B0062. Stephen Crane a počátek moderní literatury ve Spojených státech.
In: Stephen Crane, Rudý odznak odvahy. Přeložil Jiří Valja. Praha, SNKLHU 1958. S. 7-34. – Též in: J. Š., O nich – o nás. Hradec Králové, Kruh 1968. S. 13-34. – Též in: Od Poea k postmodernismu. Proměny americké prózy. Usp. Martin Hilský a Jan Zelenka. Praha, Odeon – H&H 1993. S. 79-94. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 39-58.
[Předmluva k románu.]

B0063. Marsyas USA.
Světová literatura 3, 1958, č. 1, únor, s. 233-246; č. 2, březen, s. 220-249; č. 3, květen, s. 209-228
[Úvahy o anglické a americké detektivní a vědeckofantastické literatuře a o pornografii v USA. S četnými úryvky z připomenutých děl. Spoluautoři František Jungwirth a Lubomír Dorůžka.]

B0064. Damon Runyon.
Světová literatura 3, 1958, č. 3, květen, s. 246; nepodepsáno
[Stručný profil autora.]

B0065. Nevděk světem vládne.
Květen 3, 1957/58, č. 9, květen 1958, s. 474-475
[Povídka. – Viz též záznam F015.]

B0066. Vzpomínka nad Dorritkou.
Kultura, 1958, r. 2, č. 21, 22. 5., s. 10; podepsáno Josef Vala
[Povídka.]

B0067. John Braine a jiní z rozhněvané generace. (Na okraj knih Johna Brainea Room at the Top a Toma Marschlera /ed./ Declaration.)
Světová literatura 3, 1958, č. 4, červenec, s. 191-214
[Recenze s ukázkami.]

B0068. Skiffle Party u Kingsleyho Amise.
Klub čtenářů – Knížka rozhovorů o novém ročníku Klubu čtenářů 59, srpen 1958, s. 8-10
[O autorově rozhovoru s Kingsleyem Amisem.]

B0069. Socialističtí hrdinové Sinclaira Lewise.
Kruh, 1958, srpen-září, s. 111-113
[Esej.]

B0070. [Langston Hughes neměl…]
Světová literatura 3, 1958, č. 5, září, s. 39; podepsáno J. Š.
[Profil autora.]

B0071. Lyrická vzpomínka.
Mladá tvorba (Bratislava) 3, 1958, č. 10, říjen, s. 14–15
[Povídka.]

B0072. Klíč k umělecké technice Williama Faulknera.
Krásná literatura, 1958, říjen-listopad-prosinec, s. 75
[Recenze výboru z povídek W. F. Růže pro Emilii.]

B0073. Zamyšlení nad Hemingwayem.
Květen 3, 1957/58, č. 13, listopad 1958, s. 740-744; podepsáno Josef Vala
[Esej.]

B0074. Blues libeňského plynojemu.
In: Jazz 58. Usp. Miloš Bergl, Lubomír Dorůžka, Jan F. Fischer, Jan Rychlík, Jaromír Hořec. Praha, SNKLHU 1958. S. 39. [Náklad publikace (15 000 výtisků) zničen.] – Dále otištěno in: Host do domu 10, 1963, č. 5, květen, s. 220 – Jazzová inspirace. Uspořádali Lubomír Dorůžka a Josef Škvorecký. Praha, Odeon 1966. S. 124-125. – Almanach české zahraniční poezie 1979. Výběr z veršů současných českých básníků žijících v zahraničí. Připravil a uspořádal Daniel Strož. Mnichov, PmD – Poezie mimo domov, podzim 1979. S. 133-135. – Danny 1, 1990, č. 2-3, květen, s. 31-33 – Knižně též: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Báseň. Ve sborníku Jazz 58 s podtitulem Píseň z třicátých let a s dedikací „Památce Jaroslava Ježka“. Srov. též záznam M1546.]

B0075. Slovo nevezmu zpět.
In: Jazz 58. Usp. Miloš Bergl, Lubomír Dorůžka, Jan F. Fischer, Jan Rychlík, Jaromír Hořec. Praha, SNKLHU 1958. S. 110-115. [Náklad publikace (15 000 výtisků) zničen.]
[Povídka, později publikovaná pod titulem Eine kleine jazzmusik (viz záznam B0123). Zde s dedikací „Památce Bedřicha Weisse, bandleadera Ghetto Swingers v Terezíně“.]

1959

B0076. Literární typ Raye Bradburyho.
In: Ray Bradbury, Marťanská kronika. Přeložila Jarmila Emmerová. Praha, Mladá fronta 1959. S. 190-195.
[Doslov k románu.]

B0077. Úspěch Šťastného Jima.
In: Kingsley Amis, Šťastný Jim. Přeložil Jiří Mucha. Praha, SNKLHU 1959. S. 283-292. – Též in: J. Š., O anglické literatuře. Praha, SJŠ, duben 1991. S. 2-10.
[Doslov k románu.]

B0078. [Tennessee Williams, dítě hlubokého Jihu…]
Světová literatura 4, 1959, č. 1, leden, s. 40-41; nepodepsáno
[Stručný profil autora jako úvod k výběru z jeho poezie.]

B0079. Květnová revoluce.
Zápisník (New York) 2, 1959, č. květen-červen, s. 9-12
[Úryvky z románu Zbabělci.]

B0080. Zbabělci.
Svědectví (New York) 3, 1959/60, č. 9, léto 1959, s. 45-63 – Úryvek přetištěn in: Západoslavia (Sao Paulo), 1960, č. 6, únor, s. 18-21
[Poslední kapitola stejnojmenného románu. V časopisu Západoslavia s nepodepsaným původním redakčním úvodem.]

B0081. Nepřítel snobů.
Krásná literatura, 1959, červenec-srpen-září, s. 19
[Doporučující poznámka ad W. M. Thackeray: Yellowplushovy paměti a jiné povídky.]

B0082. Úryvek z románu „Zbabělci“.
Hlas domova (Melbourne) 9, 1959, č. 20, 5. 10., s. 4-5
[Úryvek z románu.]

1960

B0083. Poznámka editora. [Hlavní třída je v pořadí pátým…]
In: Sinclair Lewis, Hlavní třída. Přeložila Eva Kondrysová. Praha, SNKLHU 1960. S. 531-532.
[Informativní vydavatelská poznámka.]

B0084. O dvou zásadách kritiky překladu.
Dialog. (Materiály Kruhu překladatelů při Svazu československých spisovatelů), 1960, č. 1, s. 153-158
[Stať.]

B0085. Zlý žák a hodný žák.
Host do domu 7, 1960, č. 1, leden, s. 6-11
[Povídka „z rukopisné sbírky Staré zlaté časy“.]

B0086. Kniha o bájném králi a jeho posledním rytíři.
Krásná literatura, 1960, leden-únor, s. 13
[Recenze prozaické romance Thomase Maloryho Artušova smrt.]

B0087. Nepříliš literární zamyšlení nad Skeffingtonem.
Plamen 2, 1960, č. 6, červen, s. 103-104
[Recenze románu Edwina O´Connora Poslední hurá.]

B0088. Jak se dříve létalo na Měsíc.
Plamen 2, 1960, č. 11, listopad, s. 108-113
[O fantastických motivech v literatuře 17. a 18. století.]

◘ Viz též záznam B0080

1961

B0089. Poznámky a vysvětlivky. [William Faulkner je čtenářsky a překladatelsky…]
In: William Faulkner, Báj. Přeložili Josef Škvorecký a Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. S. 465-490.
[Rozsáhlý komentář k překladu románu. Spoluautor Lubomír Dorůžka.]

B0090. Můj táta haur a já.
Plamen 3, 1961, č. 1, leden, s. 146-152 – Veronika 1969, č. 2, s. 8-15 – Knižně: J. Š., Babylónský příběh (1967), Hořkej svět (1969), Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Povídka.]

B0091. [Alan Sillitoe…]
Světová literatura 6, 1961, č. 2, duben, s. 118-146; podepsáno JŠ.
[Úvod k vlastnímu překladu povídky Osamělost přespolního běžce.]

B0092. Umění Doris Lessingové.
Krásná literatura, 1961, květen-červen, s. 22
[O knize D. Lessingové Africké povídky.]

B0093. Noviny, novináři a morálka.
In: Almanach Klubu čtenářů, léto 1961. Praha, SNKLU 1961. S. 58-59.
[O románu A. J. Cronina Světlo Severu.]

B0094. Saxofonový kazatel krásy.
Krásná literatura, 1961, červenec-srpen, s. 16-17
[Stručný portrét Vachela Lindsaye.]

B0095. Hemingway je mrtev.
Kultura, 1961, r. 5, č. 27, 6. 7., s. 8 – Přetištěno pod titulkem Hemingway, in: Svědectví (Paříž) 4, 1961/62, č. 16, zima 1962, s. 348-349
[Nekrolog k úmrtí spisovatele 2. 7. 1961. Ve Svědectví doplněny mezititulky; na s. 355 mylně uvedeno, že jde o přetisk z Literárních novin.]

B0096. Eva byla nahá.
Host do domu 8, 1961, č. 8, srpen, s. 346-349 – Knižně in: Deset podob lásky. Usp. Marie Vodičková a Arno Linke. Praha, Čs. spisovatel 1968, s. 143-150. – Též: J. Š., Babylonský příběh (1967), Hořkej svět (1969), Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Povídka „z rukopisné sbírky Staré zlaté časy“.]

B0097. Konec spisovatele.
Plamen 3, 1961, č. 8, srpen, s. 130
[Nekrolog k úmrtí E. Hemingwaye 2. 7. 1961.]

B0098. Sam píše recenzi.
Plamen 3, 1961, č. 9, září, s. 161-164 – Svědectví (Paříž) 4, 1961/62, č. 15, podzim 1961, s. 252-257 – Knižně: J. Š.: Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Povídka.]

B0099. Amerika na strunách bandža.
Krásná literatura, 1961, září-říjen, s. 16-17
[O antologii Americká lidová poezie (usp. Lubomír Dorůžka, SNKLU 1961).]

B0101. Beaumontova variace staré historie.
Nové knihy, 1961, č. 43, 26. 10., s. 4
[O románu Charlese Beaumonta Vetřelec.]

B0102. MAD.
Plamen 3, 1961, č. 11, listopad, s. 145-151
[O americkém humoristickém časopisu. Spoluautor Igor Hájek.]

B0103. Nové mapy pekla neboli hlavní tendence současné západní science fiction.
Světová literatura 6, 1961, č. 6, prosinec, s. 223-227
[O knize Kingsleyho Amise New Maps of Hell.]

B0104. [Eva Pilarová. Je to nejnadanější…]
Kultura, 1961, r. 5, č. 51-52, 21. 12., s. 17
[Odpověď ve Vánoční anketě (s. 11-17) s dotazy: 1. Které letošní české nebo slovenské umělecké dílo považujete za nejlepší a proč?; 2. Které letošní české nebo slovenské umělecké dílo považujete za vysloveně špatné a proč?]

1962

B0105. Poznámka editora. [Práce na Babbittovi…]
In: Sinclair Lewis, Babbitt. Přeložil, vysvětlivky a poznámky napsal Josef Škvorecký. Praha, SNKLU 1962. S. 405-406, poznámky a vysvětlivky s. 407-417.
[Ediční komentář a vysvětlivky.]

B0106. Pravdivý román s jednou iluzí.
In: Archibald Joseph Cronin, Světlo Severu. Přeložila Alena Jindrová-Špilarová. Praha, SNKLU 1962. S. 231-235.
[Doslov k románu.]

B0107. Poznámka redakce. [Téměř od vynálezu knihtisku…]
In: Arthur C. Clarke, Oceánem hvězd. Přeložil Miloslav Žilina. Praha, SNKLU 1962. S. 154-156.
[Doslov.]

B0108. Twainova fraška z washingtonských kuloárů.
Krásná literatura, 1962, leden-únor, s. 15
[O knize Marka Twaina a Charlese D. Warnera Pozlacený věk.]

B0109. Dickensovi je sto padesát let.
Za čtenářem 9, 1962, č. 3, 5. 2., s. 35-36
[Medailon.]

B0110. Óda na Evu „Fitz“ Pilarovou, první českou jazzovou zpěvačku.
Kultura, 1962, r. 6, č. 13, 29. 3., s. 7 – (Pod názvem Óda) in: Taneční hudba a jazz 1964-1965. Usp. Lubomír Dorůžka, Jaromír Hořec a Josef Kotek. Praha, Státní hudební vydavatelství 1965. S. 190. – Pod názvem Óda na Evu „Fitz“ Pilarovou, in: Jazzová inspirace. Uspořádali Lubomír Dorůžka a Josef Škvorecký. Praha, Odeon 1966. S. 126-128. – My 69, r. 6, 1969, č. 1, leden, s. 59 – In: Almanach české zahraniční poezie 1979. Výběr z veršů současných českých básníků žijících v zahraničí. Připravil a uspořádal Daniel Strož. Se souborem medailónů O autorech (s. 161-175). Mnichov, PmD – Poezie mimo domov, podzim 1979. S. 136-138. – In: Purpurové sny Jiřího Suchého. Seriálová příloha časopisu Interpress magazín. Praha, Nezávislé tiskové centrum Interpress [1990]. S. 45. – Danny 1, 1990, č. 2-3, květen, s. 34-36 – Vlasta 47, 1993, č. 46, 4. 11., s. 10 – Knižně též: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Báseň.]

B0111. Ne pouhá rána měšťákům.
Krásná literatura, 1962, květen-červen, s. 13
[O románu Sinclaira Lewise Babbitt.]

B0112. Velký katolický půst od vody.
Plamen 4, 1962, č. 6, červen, s. 145-150
[Povídka. – Viz též záznam F003.]

B0113. Počátek mé literární dráhy.
Host do domu 9, 1962, č. 7, červenec, s. 296-298 – Knižně in: Chyťte se nebe… Magazín Divokého Západu. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968. S. 6-14. – Též: J. Š., Babylónský příběh (1967), Hořkej svět (1969), Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Povídka.]

B0114. Proč to byl velký vyprávěč?
Světová literatura 7, 1962, č. 4, červenec, s. 26-28 – Knižně in: J. Š., O nich – o nás. Hradec Králové, Kruh 1968. S. 45-49. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 59-62.
[O Ernestu Hemingwayovi.]

B0115. In memoriam W. F.
Kultura, 1962, r. 6, č. 28, 12. 7., s. 2
[Nekrolog k úmrtí W. Faulknera 6. 7. 1962.]

B0116. Hrana zvoní v Yoknapatawphě.
Plamen 4, 1962, č. 8, srpen, s. 131
[Nekrolog k úmrtí W. Faulknera.]

B0117. Dylan Thomas.
Plamen 4, 1962, č. 9, září, s. 60; podepsáno J. Š.
[Medailon.]

B0118. [Problém vlivu moderní západní, zejména americké literatury na současnou literaturu naši.]
Dialog. (Materiály překladatelské sekce Svazu československých překladatelů), 1962, č. 2, s. 55-60 – Též pod názvem Vlivy a co s tím souvisí, in: Pro a proti. Kritická ročenka 1963. Usp. Jaroslav Opavský, Zdeněk Pešat a Milan Suchomel. Praha, Čs. spisovatel 1964. S. 39-42.
[O vlivu moderní západní, zvl. americké literatury na literaturu evropskou. Referát připravený na překladatelskou konferenci, která se konala ve dnech 25.-26. 10. 1962; přednesl jej František Vrba. – Viz též záznam F006.]

B0119. Dobrá volba.
Plamen 4, 1962, č. 12, prosinec, s. 134
[Poznámka k udělení Nobelovy ceny Johnu Steinbeckovi.]

B0120. Společný jmenovatel. Poznámky k několika americkým románům z posledních let.
Plamen 4, 1962, č. 12, prosinec, s. 91-98
[O americké próze přelomu 50. a 60. let.]

B0121. Marsyas překladu.
Kultura, 1962, r. 6, č. 51-52, 20. 12., s. 12 – Hlas domova (Melbourne) 13, 1963, č. 6, 18. 3., s. 4-5
[Fejeton o omylech při překládání cizojazyčné literatury; osobní vzpomínka.]

◘ Viz též záznam B0095

1963

B0122. Autor „Skleněného klíče“.
In: Dashiell Hammett, Skleněný klíč. Přeložil Josef Škvorecký. Praha, Mladá fronta 1963. S. 202-208.
[Doslov k románu.]

B0123. Eine kleine Jazzmusik.
In: Povídka ´62. Praha, Čs. spisovatel 1963. S. 11-26. – In: Zpěváci před soudem. Aktuality Mladého světa. Usp. Jiří Černý. Praha, Mladá fronta [1964]. S. 57-61. – Hlas domova (Melbourne) 14, 1964, č. 21, 19. 10, s. 6; č. 22, 2. 11., s. 6; č. 23, 16. 11., s. 6; č. 24, 30. 11., s. 6; č. 25-26, 21. 12., s. 12 – In: Česká povídka 1918-1968. Usp. Květa Drábková, Miroslav Petříček a Oldřich Rafaj. Praha, Čs. spisovatel 1968. S. 273-287. – Též in: J. Š., Sedmiramenný svícen (1964), Hořkej svět (1969), Nové canterburské povídky a jiné příběhy (1996)
[Povídka. Viz též záznam B0075.]

B0124. Již staří Egypťané.
In: Almanach Klubu čtenářů 1962. Praha, SNKLU 1963. S. 62-65. – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Povídka.]

B0125. Millerova harlemská balada a jak jsem ji překládal.
In: Warren Miller, Prezident Krokadýlů. Přeložili Jan Zábrana a [Josef Škvorecký]. 1. vyd. (pro odborné a studijní účely): Praha, SNKLU 1963. S. 169-180. – 2. vyd.: Praha, Odeon 1990, s. 219-229. – Též in: Jan Zábrana, Potkat básníka. Usp. Vladimír Novotný a Antonín Přidal. Praha, Odeon 1989. S. 169-179. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 63-73.
[Doslov k románu. V obou vydáních románu a v knize Potkat básníka publikováno pod jménem Jana Zábrany.]

B0126. Poznámka editora. [Myšlenka napsat román…]
In: Sinclair Lewis, Arrowsmith. Přeložil Aloys Skoumal. Praha, SNKLU 1963. S. 433-434.
[Ediční poznámka.]

B0127. Poznámka editora. [Na satiru o amerických církvích…]
In: Sinclair Lewis, Elmer Gantry. Přeložil Radoslav Nenadál. Praha, SNKLU 1963. S. 468-469; nepodepsáno
[Ediční poznámka.]

B0128. Poznámka redakce. [Patří k tradici science fiction…]
In: Frederik Pohl – C. M. Kornbluth, Obchodníci s vesmírem. Přeložila Jarmila Emmerová. Praha, SNKLU 1963. S. 179-181; nepodepsáno
[Doslov; ve druhém vydání (fotoreprint; Praha, Odeon 1987) vypuštěn.]

B0129. Ray Bradbury.
In: Ray Bradbury, Marťanská kronika. Přeložila Jarmila Emmerová, verše Petr Kopta a Hana Žantovská. 2. vyd.: Praha, Mladá fronta 1963. S. 209.
[Bibliografická poznámka.]

B0130. Svědectví zlomu. [Zelené pahorky africké je možno číst…]
In: Ernest Hemingway, Zelené pahorky africké. Přeložili Luba a Rudolf Pellarovi. Praha, SNKLU 1963. S. 217-223. – 2. vydání: Praha, Orbis 1965. S. 206-211.
[Doslov k románu.]

B0131. Ten sax solo. Hádanka pro jazzové detektivy-amatéry.
In: Taneční hudba a jazz 1963. Usp. Miloš Bergl, Lubomír Dorůžka. Jan F. Fischer, Alexej Fried, Jaromír Hořec a Josef Kotek. Praha, Státní hudební vydavatelství 1963. S. 137-140, 142. – Též in: Krimidefilé. Praha, Česká asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury 1990. S. 2-6. – Knižně: J. Š., Smutek poručíka Borůvky (1966)
[Detektivní povídka, po prvním otištění upravená a zařazená do knihy Smutek poručíka Borůvky.]

B0132. Společenský život v našem městě.
Host do domu 10, 1963, č. 1, leden, s. 26-28 – Přetištěno in: Hlas domova (Melbourne) 13, 1963, č. 14, 8. 7.; č. 15, 22. 7., vždy s. 6 – Knižně: J. Š., Ze života lepší společnosti (1965), Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života lepší společnosti.]

B0133. Psát živou řečí.
Literární noviny 12, 1963, č. 4, 26. 1., s. 3 – Knižně pod názvem Jazyk vyrůstá z půdy, in: Souvislosti a perspektivy prózy. Usp. Jiří Hájek a František Benhart. Praha, Čs. spisovatel 1963. S. 121-124.
[Diskusní příspěvek na Mezinárodním setkání prozaiků a kritiků, které se konalo ve dnech 10.-12. 1. 1963 v Praze. V Literárních novinách uveřejněno s příspěvky jiných autorů pod společným názvem Rozhovor o próze. Viz též záznam B0137.]

B0134. Povídky Milana Smolíka.
Plamen 5, 1963, č. 2, únor, s. 118-119
[Recenze: Milan Smolík, Bezděčné kresby.]

B0135. Krpatovo blues.
Kulturní tvorba 1, 1963, č. 9, 28. 2., s. 8-9 – Hlas domova (Melbourne) 13, 1963, č. 8, 15. 4.; č. 9, 29. 4., č. 10, 13. 5., vždy s. 6 – Literární revue 19, 1990, č. 5, [květen], s. 37-43 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Povídky tenorsaxofonisty (1993), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (1994)
[Povídka.]

B0136. Zamyšlení v Africe.
Krásná literatura, 1963, březen-duben, s. 21
[O románu E. Hemingwaye Zelené pahorky africké.]

B0137. [Nejsou vzdáleny doby…]
Svědectví (Paříž) 5, 1962/63, č. 20, jaro 1963, s. 286 – Knižně in: Pavel Tigrid, Politická emigrace v atomovém věku. Paříž, Edice Svědectví 1968. S. 22.
[Úryvek z článku Psát živou řečí (Literární noviny 4/1963, viz záznam B0133). Zde zakomponováno do „koláže“ komentovaných článků z domácího tisku, publikované pod názvem Sentimentální výchova v rozhovorech dosud zpřetrhaných.]

B0138. [Už od útlého dětství…]
Taneční listy 1, 1963, č. 4, duben, s. 51
[Anketa publikovaná pod souborným názvem Tanec okolo twistu (s. 50-51). Dále přispěli Pavel Bošek, Antonín Hodek, J. R. Pick, Eva Pilarová, Jan Schneider a Darek Vostřel.]

B0139. idé a literatura.
Kulturní tvorba 1, 1963, č. 18, 30. 4., s. 3-4
[Účast v besedě, jíž se dále zúčastnili Josef Hanzlík, Miroslav Holub, Ivan Klíma, Arnošt Lustig, Vladimír Neff, Jiří R. Pick, Karel Šiktanc, Miroslav Galuška, Jaroslav Putík a Jiří Šotola.]

B0140. Nesrozumitelný Faulkner.
Světová literatura 8, 1963, č. 3, květen, s. 141-147 – Přetištěno in: Pochodeň 57, 1965, č. 107, 4.-5. 5., s. 5 – Knižně in: J. Š., O nich – o nás. Hradec Králové, Kruh 1968. S. 76-81. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 74-79.
[Studie.]

B0141. Lewisův kladný hrdina.
Krásná literatura, 1963, květen-červen, s. 9
[O románu Sinclaira Lewise Arrowsmith.]

B0142. Záleží na nás.
Rudé právo 43, 1963, č. 143, 26. 5., s. 2 – Literární noviny 12, 1963, č. 22, 1. 6., s. 11
[Úryvek z vystoupení na III. sjezdu SČS. – Srov. záznam F008.]

B0143. Myšlenky nad jednou diskusí.
Plamen 5, 1963, č. 6, červen, s. 139
[Poznámka k besedě redakce Plamene se studenty VUT v Poděbradech.]

B0144. Tři mládenci v peci ohnivé.
Plamen 5, 1963, č. 6, červen, s. 108-109 – Veronika, 1969, č. 2, s. 3 – Knižně: J. Š., Babylónský příběh (1967), Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Povídka.]

B0145. Starosti.
Literární noviny 12, 1963, č. 26, 29. 6., s. 7
[Povídka.]

B0146. Co mi dal sjezd.
Plamen 5, 1963, č. 7, červenec, s. 135
[Hodnotící poznámka k III. sjezdu spisovatelů.]

B0147. Jak došlo k mému sňatku.
Host do domu 10, 1963, č. 7, červenec, s. 297-298 – Hlas domova (Melbourne) 13, 1963, č. 19, 19. 9., s. 5 – Dále pod názvem Kterak došlo k mému sňatku, in: Magazín Co vás zajímá, 1966, č. 7, červenec, s. 16-18 – Playboy 2, 1992, č. 11, listopad, s. 90-91 – Knižně in: Mámivá noc. Usp. Milan Suchomel. Praha, Odeon 1970. S. 330-332. – Též in: Příběhy lásky v české literatuře od počátků k dnešku. Usp. Milan Suchomel. Brno, Host 2000. S. 229-231. – Též: J. Š., Ze života lepší společnosti (1965), Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života lepší společnosti.]

B0148. Proč mají lidé měkké nosy?
Repertoár malé scény 1, 1963, č. 7, červenec, s. 38-39 – Plzeňský deník 3, 1994, č. 177, 30. 7. – Knižně in: Začalo to Redutou. Usp. Iva Hercíková. Praha, Orbis 1964. S. 238-241. – Též in: Moji rozesmátí rodáci. Antologie českého humoru. Usp. Radko Pytlík. Praha, Knižní klub 1997. S. 73-76. – Též: J. Š., Ze života lepší společnosti (1965), Hořkej svět (1969), Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života lepší společnosti. – Viz též záznam F013.]

B0149. Za kolik prodáte Venuši?
Krásná literatura, 1963, červenec-srpen, s. 6
[O sci-fi románu Frederika Pohla a C. M. Kornblutha Obchodníci s vesmírem.]

B0151. Kterak Petr opatřil si saxofon.
Repertoár malé scény 1, 1963, č. 8, srpen, s. 2 – Nové knihy 34, 1994, č. 22, 8. 6., s. 8 – Knižně in: Začalo to Redutou. Usp. Iva Hercíková. Praha, Orbis 1964. S. 253-254. –
Též: J. Š., Ze života lepší společnosti (1965), Hořkej svět (1969), Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života lepší společnosti.]

B0152. Proč se Brynych nestal vojenským básníkem.
Plamen 5, 1963, č. 9, září, s. 45-51 – Hlas domova (Melbourne) 14, 1964, č. 8, 20. 4.; č. 9, 4. 5.; č. 10, 18. 5.; č. 11, 1. 6.; č. 12, 15. 6.; č. 13, 29. 6.; č. 14, 13. 7., vždy s. 6
[Povídka. Kapitola z později vydaného románu Tankový prapor.]

B0153. Než budete číst Legendu Emöke.
Nové knihy, 1963, č. 37, 12. 9., s. 1
[Vzkaz čtenářům novely.]

B0154. [Z mnoha sympatických rysů…]
Hudba pro radost [2], 1963, říjen-prosinec, s. 17-18
[Příspěvek do ankety 5 let Hudby pro radost k výročí vzniku časopisu, původně vycházejícího ve formě propagačního letáku.]

B0155. [Z mladé sovětské prózy…]
Svobodné slovo 19, 1963, č. 275, 17. 11., s. 4
[V anketě Mladá próza na společné cestě, s otázkou: Co máte nejraději z ruské a sovětské prózy a proč? Dále přispěli Ivan Klíma, Hana Bělohradská, Alexandr Kliment.]

B0156. Kritika jednoho překladu.
Repertoár malé scény 1, 1963, č. 12, prosinec, s. 8-10
[Satirická povídka.]

B0157. Ohrožuje realismus detektivku?
Host do domu 10, 1963, č. 12, prosinec, s. 501-503 – Knižně in: J. Š., Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1998. S. 7-13.
[Úvaha o žánru detektivky a o vztahu mezi autenticitou a realismem.]

B0158. [Josef Topol: Konec masopustu.]
Kulturní tvorba 1, 1963, č. 52, 22. 12., s. 13
[Odpověď ve vánoční anketě 100+1 s otázkami: Které české nebo slovenské dílo ať umělecké, vědecké nebo publicistické na vás v tomto roce nejvíce zapůsobilo a proč? Které světové umělecké, vědecké nebo publicistické dílo na vás v minulém roce nejvíce zapůsobilo a proč? (s. 2, 4-7, 10-14).]

◘ Viz též záznamy B0057, B0074, B0095, D045
1964

B0159. Comics.
In: Přehledný kulturní slovník. Redigoval Václav Kocourek. Praha, Mladá fronta 1964. S. 58-59; nepodepsáno
[Slovníkové heslo. Nelze vyloučit, že J. Š. je autorem i některých dalších hesel v této publikaci.]

B0160. Edgar Allan Poe a detektivní literatura.
In: E. A. Poe, Vraždy v ulici Morgue a jiné povídky. Přeložil Josef Schwarz. Praha, Mladá fronta 1964. S. 159-170.
[Doslov.]

B0161. [Jak říká Arthur Miller…]
In: Jiří Suchý, Semafor. Usp. Milan Blahynka. Praha, Čs. spisovatel 1964. S. 8-9.
[O prvních letech divadla Semafor.]

B0162. Román nikoli sportovní.
In: Budd Schulberg, Tím hůř, když padnou. Přeložila Heda Kovályová. Praha, SNKLU 1964. S. 305-309.
[Doslov.]

B0163. Slovo má spisovatel. [Kdysi žil v zoologické zahradě…]
In: Pražská Zoo. Několik slov o zvířatech a lidech okolo nich. Připravil kolektiv vedený Josefem Králem. Praha, Pražská informační služba v nakladatelství Orbis 1964. S. 78-81.
[Fejeton.]

B0164. Stuartovo drama ze Zapadákova.
In: Jesse Stuart, Nebožtík Tussie. Přeložil Stanislav Mareš. Praha, SNKLU 1964. S. 207-213.
[Doslov.]

B0165. O Steinbeckovi a jiných.
Literární noviny 13, 1964, č. 1, 4. 1., s. 9
[O besedě s J. Steinbeckem a reakcích české kritiky.]

B0166. Jak je to s vydáváním současné anglo-americké literatury?
Knižní kultura 1, 1964, č. 1, 13. 1., s. 20-21
[O knihách britských a amerických autorů na českém trhu.]

B0167. Návrat.
Hlas revoluce 17, 1964, č. 2, 16. 1., s. 6
[Úryvek z mezikapitoly připravované knihy Sedmiramenný svícen.]

B0168. [Jako jinoch bál jsem se koní.]
In: Z Košíř až po Orinoko. Program k představení divadla Paravan k premiéře 24. 1. 1964.
[Odpovědi v humoristické anketě.]

B0169. Jaká vlastně byla Marilyn?
Světová literatura 9, 1964, č. 1, únor, s. 168-181 – Knižně jako samostatná publikace SJŠ (1992, viz záznam A047).
[Stať o Marilyn Monroe (1926-1962).]

B0170. O jednom filmu pouze zdánlivě hudebním.
Melodie 2, 1964, č. 2, únor, s. 22
[O filmu Miloše Formana Konkurs.]

B0171. Pozoru hodný jev chemický.
Repertoár malé scény 2, 1964, č. 2, únor, s. 32-33 – Knižně: J. Š., Ze života lepší společnosti (1965), Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života lepší společnosti.]

B0172. Fenomén džezové zpěvačky.
Divadelní noviny 7, 1963/64, č. 15, 26. 2. 1964, s. 10
[O ženském „ideálu“ v herectví a populární hudbě, o českých jazzových zpěvačkách.]

B0173. O Sedmiramenném svícnu.
Nové knihy, 1964, č. 9, 27. 2., s. 1
[Autorská poznámka k vycházející knize.]

B0174. Zlověstná slovíčka.
Literární noviny 13, 1964, č. 9, 29. 2., s. 4-5
[O metodách a prostředcích soudobé literární kritiky. Mj. reakce na vystoupení B. Březovského v diskusi předsednictva SČS, kritizujícího novelu Hany Bělohradské Vítr se stočí k jihovýchodu.]

B0175. Rovnoprávnost.
Literární noviny 13, 1964, č. 10, 7. 3., s. 12
[Fejeton.]

B0176. Strach.
Literární noviny 13, 1964, č. 11, 14. 3., s. 8
[Vzpomínka na práci ve válečné „messerschmittce“ (příběh později zpracován v románu Příběh inženýra lidských duší). Uveřejněno v tematickém bloku Válka a naše životy (s. 6-9).]

B0177. Nespisovné prvky v současné české próze.
Knižní kultura 1, 1964, č. 3, 15. 3, s. 92-93
[Účast v diskusi. Dále se zúčastnili Jan Beneš, Bohumil Hrabal, Luba Pellarová a Rudolf Pellar.]

B0178. [Při příležitosti druhého sjezdu…]
Československý architekt 9, 1964, č. 5, 20. 3., s. 5
[Anketa na téma Co byste přál československé architektuře při příležitosti 2. sjezdu Svazu architektů ČSSR?]

B0179. Pražský dixieland.
Květy 14, 1964, č. 12, 21. 3., s. 20
[O orchestru, který mj. účinkoval ve Škvoreckého, Dorůžkově a Švábově pásmu Opravdu blues (1955).]

B0180. Nebeští ptáci z Kentucky.
Krásná literatura, 1964, březen-duben, s. 10-11; podepsáno –jš–
[O románu Jesse Stuarta Nebožtík Tussie.]

B0181. Legenda Emöke.
Svědectví (Paříž) 6, 1963/64, č. 23, jaro 1964, s. 283-288
[Úryvek z novely.]

B0182. Dívka a krásné, soběstačné zvíře.
Host do domu 11, 1964, č. 4, duben, s. 18-21
[Povídka. Dedikována prof. Dr. Vladimíru Teyrovskému.]

B0183. Fantastický Greene.
Plamen 6, 1964, č. 4, duben, s. 150-155 – Knižně in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 80-89.
[Recenze knihy povídek Grahama Greena A Sense of Reality.]

B0184. Jak jsem unikla sňatku.
My 64, r. 1, č. 5, květen, s. 62-63 – Knižně: J. Š., Ze života lepší společnosti (1965), Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života lepší společnosti.]

B0185. O jednom nedorozumění.
Literární noviny 13, 1964, č. 20, 16. 5., s. 9
[O domnělých chybách v překladech beletrie, zvl. v knize A. Christie 3x Hercule Poirot v překladu Evy Kondrysové.]

B0186. Diskriminace v ČSSR.
Literární noviny 13, 1964, č. 22, 30. 5., s. 12
[Fejeton.]

B0187. Přihláška vynálezu patentnímu úřadu ČSSR.
Repertoár malé scény 2, 1964, č. 6, červen, s. 30-31 – Trn, 1966, č. [1], s. 20-21 – Danny 1, 1990, č. 2-3, květen, s. 38-41 – Knižně: J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Satirická povídka.]

B0188. Vražda v redakci.
Literární noviny 13, 1964, č. 28, 11. 7., s. 6; č. 29, 18. 7., s. 6; č. 30, 25. 7., s. 6; č. 31, 1. 8., s. 6; č. 32, 8. 8., s. 6; č. 33, 15. 8., s. 6; č. 34, 22. 8., s. 6; č. 35, 29. 8., s. 8; č. 36, 5. 9., s. 6-7; č. 37, 12. 9., s. 6-7
[Detektivní příběh, další autoři: Pavel Hanuš, Ivan Klíma, Alexandr Kliment, Milan Kundera, Karel Michal, Milan Schulz, Ludvík Vaculík.]

B0189. Kino sentimentálního diváka.
Host do domu 11, 1964, č. 8, srpen, s. 50-52
[Vzpomínka a úvaha.]

B0190. Ušák kontra svědomí.
My 64, r. 1, č. 8, srpen, obálka s. [2]
[Úvaha o svědomí, inspirovaná hrou Vratislava Blažka Třetí přání.]

B0191. Románové drama spisovatele.
Svobodné slovo 20, 1964, č. 183, 1. 8., s. 3
[Recenze: Karel Houba, Přesýpací hodiny.]

B0192. Marnotratný syn americké prózy.
Světová literatura 9, 1964, č. 5, září, s. 36-38 – Knižně in: J. Š., O nich – o nás. Hradec Králové, Kruh 1968. S. 115-120. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 90-95. – Zkráceně též in: Novinky Odeonu, 1970, září-říjen, s. 5-7
[Profil Francise Scotta Fitzgeralda.]

B0193. Bebop Richarda Kambaly.
Červený květ 9, 1964, č. 10, říjen, s. 292-295 – Telegram (Edmonton) 5, 1974/75, č. 3/4, 15. 5. 1975, s. 11-13 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Povídky tenorsaxofonisty (1993), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (1994)
[Povídka.]

B0194. Podivu hodný případ s duchem.
Plamen 6, 1964, č. 10, říjen, s. 34-35 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života socialistické společnosti.]

B0195. Z „Nápadů čtenáře detektivek“. Nápad sedmý: Jak se lidé vraždí.
Knižní kultura 1, 1964, č. 10, [říjen], s. 386-389
[Kapitola z připravované knihy.]

B0196. [Ve mně, jako asi v mnoha přátelích jazzu…]
Hudební rozhledy 17, 1964, č. 21, [listopad], s. 939
[Poznámka o autorově vztahu k tradičnímu i modernímu jazzu, uveřejněná v rámci tematického bloku Pražský jazzový podzim. Dále přispěli Lubomír Dorůžka, Igor Wasserberger, Jaroslav Přikryl, Zbyněk Mácha (s. 934-939).]

B0197. Festival číslo jedna.
Mladý svět 6, 1964, č. 46, 13. 11., s. 10-11
[O 1. Mezinárodním jazzovém festivalu v Praze (28. 10. – 1. 11.).]

B0198. Laikovy poznámky k festivalu v Lucerně.
Divadelní a filmové noviny 8, 1964/65, č. 7, 25. 11. 1964, s. 1 a 8
[O téže události.]

B0199. In memoriam jednoho talentu.
Plamen 6, 1964, č. 12, prosinec, s. 16 – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 63-64.
[Nekrolog k úmrtí Jana Řezáče (7. 5. 1930 – 27. 7. 1963).]

B0201. Machl se slovníkem.
Repertoár malé scény 2, 1964, č. 12, prosinec, s. 18
[Úryvek z připravovaného románu Lvíče, který uvedlo Divadlo Paravan v pořadu Tě Pick, Shakespeare!]

B0202. [Popravdě řečeno, nikdy jsem cowboyky příliš nečítal…]
Mladá tvorba (Bratislava) 9, 1964, č. 12, prosinec, s. 16-18
[Anketa na téma Čo súdite o cowboykách (s. 3-13, 16-25, 28-37). Dále přispěli: Jan Zábrana, Štefan Žáry, Milan Uhde, Juraj Váh, Josef Toman, Jaromír Tomeček, Jan Trefulka, Břetislav Truhlář, Jaroslav Tichý, Dominik Tatarka, Jozef A. Tallo, Pavol Števček, Ján Števček, Ivo Štuka, Vladislav Stanovský, Emil Svetoň, Jan Skácel, Josef Rybák, Jaroslav Seifert, Jaroslav Putík, Ján Poliak, Zdeněk Pluhař, Jiří Pištora, Zdeněk Pešat, Eduard Petiška, Vladimír Petrík, Mirko Pašek, Rudo Moric, Ivan Mojík, Ladislav Mňačko, Alexander Matuška a Vlastimil Maršíček.]

B0203. [William Faulkner (1897-1962) vyrostl v prostředí…]
In: Program Městských divadel pražských č. 169 k premiéře hry Williama Faulknera – Alberta Camuse Rekviem za jeptišku v Komorním divadle 10. 12. 1964. S. [3].
[O autorovi. Spoluautorka textu Ludmila Janská.]

B0204. Chudé vánoce.
Literární noviny 13, 1964, č. 51-52, 19. 12., s. 13 – Knižně: J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života socialistické společnosti.]

B0205. Moje sestra Margaret.
Svobodné slovo 20, 1964, č. 308, 25. 12., s. 4 – Knižně (pod názvem Není dosud úplné spravedlnosti): J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života socialistické společnosti.]

◘ Viz též záznamy B0118, B0123, B0148, B0151, B0152

1965

B0206. Dashiell Hammett a smysl „tuhého chlapíka“.
In: Dashiell Hammett, Tři krvavé historie. Přeložili František Jungwirth a Radoslav Nenadál. Praha, SNKLU 1965. S. 535-541. – Též in: J. Š., O nich – o nás. Hradec Králové, Kruh 1968. S. 121-127. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 96-101.
[Doslov k soubornému vydání.]

B0207. Dva světy.
In: Taneční hudba a jazz 1964-1965. Usp. Lubomír Dorůžka, Jaromír Hořec a Josef Kotek. Praha, Státní hudební vydavatelství 1965. S. 172-183.
[O románech Dorothy Bakerové Mladý muž s trubkou a Johna A. Williamse Noční píseň.]

B0208. Ernest Hemingway.*
Praha, Pressfoto 1965.
[Text k souboru fotografií.]

B0209. Fakta a dojmy.
In: Jazz festival Praha 1964. 1. mezinárodní jazzový festival v Praze ve fotografii. Vybrali a uspořádali Lubomír Dorůžka, Josef Škvorecký a Věra Dolanská. Praha, Státní hudební vydavatelství 1965. S. [3]-[7].
[Úvod. Spoluautor Lubomír Dorůžka.]

B0210. Píseň zapomenutých let.
In: Taneční hudba a jazz 1964-1965. Usp. Lubomír Dorůžka, Jaromír Hořec a Josef Kotek. Praha, Státní hudební vydavatelství 1965. S. 38-43 . – Repertoár malé scény 4, 1966, č. 5, květen, s. 2-6 – Literární revue 1990, č. 5, [květen], s. 43-48 – Knižně: J. Š., Píseň zapomenutých let (1963), Babylónský příběh (1967), Hořkej svět (1969), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (1994)
[Povídka.]

B0211. Poznámka. [Tři prózy této knížky…]
In: Graham Greene, Vědomí skutečnosti. Přeložil Stanislav Mareš. Praha, SNKLU 1965. S. 123-127. – Též in: J. Š., O anglické literatuře. Praha, SJŠ, duben 1991. S. 46-49. – Úryvek pod názvem Vědomí skutečnosti, in: Krásná literatura, 1965, červenec-srpen, s. [11]
[Ediční poznámka.]

B0212. Poznámka editora. [Výbor z povídek, jímž zahajujeme…]
In: Ernest Hemingway, Povídky. Přeložili Radoslav Nenadál, Luba a Rudolf Pellarovi, Jan Válek a Jiří Valja. Praha, SNKLU 1965. S. 439-444.
[Doslov, ediční poznámka a vysvětlivky.]

B0213. Poznámka překladatele. [V prosinci roku 1917…]
In: Ernest Hemingway, Sbohem, armádo! 2. vyd.: Praha, SNKLU 1965. S. 287-288.
[Komentář k románu.]

B0214. Umění odhadnout svůj talent.
In: Raymond Chandler, Dáma v jezeře. Přeložil Josef Škvorecký. Praha, Mladá fronta 1965. S. 215-221. – 2. vyd.: Praha, Mladá fronta 1967. S. 207-211. – 3. vyd.: Praha, Mladá fronta 1992. S. 186-191 (zde mírně přepracováno). – 5. vyd.: Praha, Albatros 2005. S. 247-254.
[Doslov k románu.]

B0215. Zrod nového proletářského románu v Anglii a Alan Sillitoe.
In: Alan Sillitoe, Klíč ke dveřím. Přeložili Emanuela a Emanuel Tilschovi. Praha, SNKLU 1965. S. 415-422.
[Doslov k románu.]

B0216. [To se neodvažuji…]
Červený květ 10, 1965, č. 1, leden, s. 1
[Účast v anketě na téma Co přineslo dvacetiletí našemu umění? (s. 1-2). S otázkami: Která umělecká díla tohoto období zůstanou živou součástí národní kultury? Které negativní tendence škodily našemu umění? Bylo umění jako celek rovnomocné své době?; s redakčním závěrem. ]

B0217. Následky sporu generačního.
Literární noviny 14, 1965, č. 1, 1. 1., s. 12 – Hlas domova (Melbourne) 20, 1970, č. 1, 12. 1., s. 7 – Magazín (Curych) 1, 1972, vánoční číslo, prosinec, s. 19 – Knižně: J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života socialistické společnosti.]

B0218. [Recenze a literárně kritické…]
Plamen 7, 1965, č. 2, únor, s. 146
[Anketa Otázky kolem kritiky (s. 145-149). O vlivu literárněkritických soudů na čtenáře a na vývoj literatury.]

B0219. Nápady čtenáře detektivek.
Plamen 7, 1965, č. 2, únor, s. 32-45; č. 3, březen, s. 91-109; č. 4, duben, s. 77-94; č. 5, květen, s. 103-112; č. 6, červen, s. 79-88
[Eseje. V č. 2 Nápad první a druhý, v č. 3 třetí a čtvrtý, v č. 4 pátý a šestý, v č. 5 sedmý a v č. 6 osmý.]

B0220. Ecce scriptor!
Kulturní tvorba 3, 1965, č. 5, 4. 2., s. 14
[Recenze: Vladimír Páral, Veletrh splněných přání. – Úryvek přetištěn na přední záložce 2. vydání románu (Praha, Mladá fronta 1966).]

B0221. Kdo se koupá v šampaňském.
Divadelní a filmové noviny 8, 1964/65, č. 14-15, 17. 2. 1965, s. 12
[O obecné závisti a o sociálním postavení čs. umělců.]

B0222. Telefon.
Literární noviny 14, 1965, č. 8, 20. 2., s. 12
[Fejeton.]

B0223. Jazz, poezie, moderní umění.
Knižní kultura 2, 1965, č. 2, 25. 2., s. 50-55
[O historii jazzu s ukázkami textů. Spoluautor Lubomír Dorůžka.]

B0224. [Překládání jsem se začal…]
Knižní kultura 2, 1965, č. 2, 25. 2., s. 81-82
[Přetisk ankety z r. 1928 z časopisu Kmen; s názory dnešních překladatelů a se závěrem Jiřího Levého, Jana Řezáče a redakce. Pod souborným názvem Včerejšek a dnešek našeho překladu (s. 80-84). ]

B0225. Neřešitelný problém genetický.
Host do domu 12, 1965, č. 3, březen, s. 60-63 – Hlas domova (Melbourne) 16, 1966, č. 1, 10. 1., s. 4-5 – Student 2, 1966, č. 51/52, 28. 12., s. 3 – Plzeňský deník 3, 1994, č. 225, 24. 9. – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života socialistické společnosti.]

B0226. Muzika Louise Armstronga. Na uvítanou hudebníkovi, v němž žije pravá velikost jazzu.
Lidová demokracie 21, 1965, č. 65, 7. 3., s. 4
[K očekávanému příletu L. A. (Armstrong and His All Stars vystupovali v pražské Lucerně ve dnech 12. – 18. 3. 1965.)]

B0227. Muzika samých hvězd.
Divadelní a filmové noviny 8, 1964/65, č. 18, 31. 3. 1965, s. 1 a 3
[O pražském koncertu Louise Armstronga.]

B0228. [Lidé u nás…]
Divadlo 16, 1965, č. 4, duben, s. 36-46
[Poznámka uveřejněná v rámci Diskuse o zábavnosti a hudebním filmu. Debaty se dále zúčastnili Vratislav Blažek, Jiří Brdečka, Oldřich Daněk, Ján Roháč, Vladimír Svitáček, Antonín Sychra, Jaroslav Boček, Milan Schulz, Ivan Poledňák a Ivan Vyskočil.]

B0229. Co s naším pravopisem?
Červený květ 10, 1965, č. 5, květen, s. 152
[Ohlas na stejnojmenný článek Aloise Knopa (Červený květ 4/1965, s. 97-98).]

B0230. [Trvalou hodnotou je…]
Plamen 7, 1965, č. 5, květen, s. 16-28; [26]
[Anketa na téma Hodnoty a čas (s. 16-28) o trvalých hodnotách vytvořených během posledních dvaceti let. Otázka pro J. Š.: Existují v naší poválečné literatuře hodnoty, jež by se daly označit za světové? Dále přispěli Adolf Branald, Miroslav Drozda, Václav Havel, Bohumil Hrabal, Jaroslav Opavský, Lubomír Sochor, Jiří Šetlík, Ota Šik, Pavol Števček, Ladislav Ťažký a Jan Žalman.]

B0231. Malý zážitek v oficíně.
Literární noviny 14, 1965, č. 19, 8. 5., s. 16
[Fejeton.]

B0232. Jedna situace prózy.
Plamen 7, 1965, č. 7, červenec, s. 17-18
[Poznámka o české próze v polovině šedesátých let a o vlastním pojetí literatury. Uveřejněno v rámci tematického bloku Mladá literatura dnes (s. 16-24). Dále přispěli: Václav Havel, Dušan Karpatský, Vladimír Janovic, Josef Hanzlík a Zdeněk Heřman.]

B0233. Reakcionář Khon.
Repertoár malé scény 3, 1965, č. 7, červenec, s. 2-3 – Dále (pod názvem Reakcionář Kohn) in: Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 12, 1979, č. 1, 10. 1., s. 17 – Danny 1, 1990, č. 1, březen, s. 24-[27] – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života socialistické společnosti.]

B0234. Zločin v dívčí škole.
Plamen 7, 1965, č. 7, červenec, s. 46-53 – Beseda (Canberra) [8], 1977, červen, s. 119-128 –
Knižně: J. Š., Smutek poručíka Borůvky (1966)
[Povídka.]

B0235. Novela ze stínu starce.
Krásná literatura, 1965, červenec-srpen, s. 14
[O románu Williama Styrona Dlouhý pochod.]

B0236. [Jako malý chlapec…]
Mladý svět 7, 1965, č. 26, 2. 7., s. 8
[Anketa Dvanáct dostižených (s. 8-9) u příležitosti III. celostátní spartakiády.]

B0237. Asociace nad „Poberty“.
Literární noviny 14, 1965, č. 29, 17. 7., s. 9
[Recenze: William Faulkner, Pobertové.]

B0238. Etuda se slečnou Stříbrnou.
Repertoár malé scény 3, 1965, č. 8, srpen, s. 20
[Úryvek z románu Lvíče.]

B0239. Návrat jednoho hlasu.
Melodie 3, 1965, č. 8, srpen, s. 176-177
[O zpěvačce Ince Zemánkové.]

B0240. Babylónský příběh (1-3).
Pochodeň 54, 1965, č. 201, 22. 8., s. 5; č. 207, 29. 8., s. 3; č. 213, 5. 9., s. 4-5 – Knižně: J. Š., Babylónský příběh (1967), Hořkej svět (1969), Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Povídka. V deníku Pochodeň s redakčním úvodem (č. 201).]

B0241. Prostinký svět comics.
Světová literatura 10, 1965, č. 6, listopad, s. 202-219
[K historii žánru a o jeho různých podobách především v USA.]

B0242. Asi o něčem jiném.
Divadelní a filmové noviny 9, 1965/66, č. 5, 3. 11. 1965, s. 1 a 8
[O II. Mezinárodním jazzovém festivalu v Praze a o vlastním vnímání jazzové hudby.]

B0243. První a poslední kniha.
Krásná literatura, 1965, listopad-prosinec, s. 22-23 – Též pod názvem První a poslední kniha Ernesta Hemingwaye, in: Nové knihy, 1966, č. 15, 7. 4., s. 1
[O knihách Ernesta Hemingwaye Povídky a Pohyblivý svátek.]

B0244. Brázda, kterou vyryl můj šéf.
Repertoár malé scény 3, 1965, č. 12, prosinec, s. 10-11
[Úryvek z románu Lvíče.]

B0245. [U nás se léta a léta…]
Host do domu 12, 1965, č. 12, prosinec, s. 56-57
[Úryvek z vystoupení na Mezinárodním sympoziu o románu 20. století, které se konalo ve Vídni. Spolu s úryvky z příspěvků jiných autorů publikováno pod souborným názvem Moderní román u kulatého stolu (s. 54-57).]

B0246. [Nevím…]
Literární noviny 14, 1965, č. 51-52, 18. 12., s. 24
[Deset neobvyklých anketních otázek; pod souborným názvem Deset otazníků (s. 1 a 24).]

B0247. [Z naší literatury…]
Literární noviny 14, 1965, č. 51-52, 18. 12., s. 7
[Odpověď v tzv. Anketě tvůrců (s. 7-17) s otázkami: Která kniha na Vás v roce 1965 nejvíce zapůsobila? Kdy jste se naposled setkal s dokonalým výrobkem nebo s výtečnou řemeslnou prací a co to bylo?]

B0248. [V těch dávných, neuvěřitelně dávných dobách…]
In: Hořkej jazz. Ze vzpomínek jazzového muzikanta podle povídek Josefa Škvoreckého. Divadelní program k premiéře v pražské Viole 28. 12. 1965; podepsáno J. Š. – Přetištěno in: Hořkej jazz. Divadelní program k premiéře v pražském Divadle S. K. Neumanna 13. 2. 1990.
[Vzpomínka na mládí a úvaha o povídkách, zařazených do pořadu. Verze z roku 1990 mírně upravená.]

◘ Viz též záznamy B0110, B0130, B0140, B0978

1966

B0249. Aristotelská logika.
In: Nový dekameron. Usp. Milan Kopřiva a Milan Schulz. Liberec, Liberecké výstavní trhy 1966. – Knižně in J. Š., Smutek poručíka Borůvky.
[Povádka ze souboru Smutek poručíka Borůvky. V příležitostné nepaginované publikaci k Libereckým výstavním trhům, které se konaly ve dnech 16. 7.– 7. 8. 1966.]

B0250. Jeden menší americký autor, Ambrose Bierce.
In: Ambrose Gwinett Bierce, Moxonův pán a jiné povídky. Přeložil Jan Zábrana. Vybral Josef Škvorecký. Praha, Odeon 1966. S. 7-17. – Knižně in: J. Š., O nich – o nás. Hradec Králové, Kruh 1968. S. 103-114. – Též in: Od Poea k postmodernismu. Proměny americké prózy. Usp. Martin Hilský a Jan Zelenka. Praha, Odeon – H&H 1993. S. 58-66. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 115-124.
[Předmluva.]

B0251. [K těm několika málo knihám…]
In: Peter Cheyney, Temný souboj. Přeložila a upravila Eva Svobodová. Praha, Ministerstvo národní obrany 1966 (Magnet, sv. 8/1966).
[Doporučující text na přední záložce.]

B0252. Ne vzpomínky, ale život.
In: Ernest Hemingway, Pohyblivý svátek. Přeložil Stanislav Mareš. Praha, Odeon 1966. S. 199-203. – Přetištěno in: Od Poea k postmodernismu. Proměny americké prózy. Usp. Martin Hilský a Jan Zelenka. Praha, Odeon – H&H 1993. S. 145-147.
[Doslov.]

B0253. Nenáviděl je, protože je miloval.
In: Sinclair Lewis, Babbitt. Přeložil Josef Škvorecký. 2. vyd.: Praha, Odeon 1966. S. 375-378.
[Doslov.]

B0254. [Od těchto slov…]
In: Jazzová inspirace. Usp. Lubomír Dorůžka a Josef Škvorecký. Praha, Odeon 1966. S. 9-24.
[Úvodní stať v antologii. Spoluautor Lubomír Dorůžka.]

B0255. [Pád Berlína – jako brilantní ukázka…]
In: Magazín Kina 1966. Usp. František Goldscheider. Praha, Orbis 1966. S. 27.
[Příspěvek do ankety Dvanáct pražských, vyhodnocující nejlepší filmy promítané v Československu po roce 1945 (s. 24-27).]

B0256. Poznámka. [Židé, toto špatné svědomí bílého světa…]
In: Bernard Malamud, Idioti mají přednost. Výbor povídek. Přeložili Luba a Rudolf Pellarovi. Praha, Odeon 1966. S. 118-120. – Pod názvem Vy budete moje smrt přetištěno in: Magazín Klubu čtenářů 1969, podzim, s. 7.
[Doslov.]

B0257. Příběh paní Stoneové.
In: Tennessee Williams, Římské jaro paní Stoneové. Přeložil J. Z. Novák. Praha, Čs. spisovatel 1966. S. 132-134.
[Doslov.]

B0258. [Milí přátelé…]
Radárek [1], 1966, únor, s. 3
[Fejeton. V rubrice Podčárník. Časopis vydával CZV ČSM n. p. Tepna Náchod.]

B0259. Hořké „až“.
Universita Karlova 12, 1965/1966, č. 9, 9. 2., s. 1 – Student 2, 1966, č. 11, 16. 3., s. 7
[Sloupek.]

B0260. Každý začátek je těžký.
Literární noviny 14, 1966, č. 8, 19. 2., s. 8 – Knižně in: Odeon, dříve SNKLU. 15 let krásné knihy. Usp. Vladimír Reis. Praha, Odeon 1967. S. 56-59. – Též in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 68-72.
[O začátcích časopisu Světová literatura.]

B0261. [Dopis redaktorce Brigitě Jahnové.]*
Radárek [1], 1966, březen
[Názor na nový mládežnický časopis vydávaný CZV ČSM n. p. Tepna Náchod. S nabídkou případné spolupráce.]

B0262. Blues do podloubí.
Květy 16, 1966, č. 14, 9. 4., s. 27
[Píseň z pořadu Hořkej jazz, uváděného v pražské Viole. Zhudebnil Pavel Bayerle.]

B0263. Blues o jazzu.
Květy 16, 1966, č. 14, 9. 4., s. 27 – Knižně pod názvem Blues Inkognito kvartetu, in: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Píseň z pořadu Hořkej jazz, uváděného v pražské Viole. Zhudebnil Lubomír Pánek.]

B0264. Padající světlo.
Československý voják 15, 1966, č. 8, 9. 4., s. 30-36 – Knižně: J. Š., Smutek poručíka Borůvky (1966)
[Povídka.]

B0265. Stará dobrá daktyloskopie.
Květy 16, 1966, č. 16, 23. 4., s. 23; č. 17, 30. 4., s. 20; č. 18, 7. 5., s. 25; č. 19, 14. 5., s. 23; č. 20, 21. 5., s. 25; č. 21, 28. 5., s. 25; č. 22, 4. 6., s. 25; č. 23, 11. 6., s. 25; č. 24, 18. 6., s. 25; č. 25, 25. 6., s. 25 – Knižně pod názvem Dobrá stará daktyloskopie: J. Š., Smutek poručíka Borůvky (1966)
[Detektivní povídka.]

B0266. Několik skic z románu „Lvíče“.
Sešity pro mladou literaturu 1, 1966, č. 1, květen, s. 54-57
[Úryvky z románu.]

B0267. Známý hlas.
Hudba pro radost [5], 1966, květen-červenec, s. 8
[Recenze LP desky Inky Zemánkové Má měsíc dlouhou chvíli.]

B0268. Čí dedukce?
Magazín Slovo, 1966, léto, 15. 6., s. 96-112 – Knižně: J. Š., Smutek poručíka Borůvky (1966)
[Detektivní povídka.]

B0269. Jak je lízli.
Host do domu 13, 1966, č. 7, červenec, s. 38-44 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Povídky tenorsaxofonisty (1993), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (1994)
[Povídka.]

B0270. [Jaký má být dnešní učitel?]
Pochodeň 55, 1966, č. 177, 24. 7., s. 5
[V anketě o pedagogické profesi nazvané Učitel v zrcadlové síni (s. 4-5).]

B0271. Lekce na parní lodi.
Literární noviny 15, 1966, č. 32, 6. 8., s. 9 – Hlas domova (Melbourne) 16, 1966, č. 23, 14. 11., s. 4-5 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Fejeton.]

B0272. Přiznejte barvu!
Literární noviny 15, 1966, č. 35, 27. 8., s. 2
[Sloupek. ]

B0273. Vražda v zastoupení.
Pochodeň 55, 1966, č. 209-314, 31. 8. – 31. 12.; Pochodeň 56, 1967, č. 3-57, 3. 1. – 7. 3., s. 2, příp. 4
[Detektivní román, uveřejňovaný na pokračování ve 134 částech. Pod jménem spoluautora Jana Zábrany.]

B0274. Štěstí ve hvězdách.
Literární noviny 15, 1966, č. 36, 3. 9., s. 6-7
[Účast v besedě o sílícím společenském významu populární hudby. Dále diskutovali Jiří Černý, Eva Horáčková, Alois Čulík, Bohuslav Blažek a Ludvík Vaculík.]

B0275. Jazzové opojení.
Reportér 1, 1966, č. 15, 22.-29. 10., s. 20
[Úvodní sloupek k fotografiím Miroslava Hucka.]

B0276. Třetí jazzový festival. V subjektivním popisu.
Divadelní noviny 10, 1966/67, č. 5, 2. 11. 1966, s. 1 a 5
[O Mezinárodním jazzovém festivalu v Praze.]

B0277. Můj Náchod.
Nový čas 7, 1966, č. 51, 21. 12., s. 5
[Vyznání rodnému městu.]

B0278. Dialektika trhu vánočního.
Literární noviny 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 7
[Povídka souvisící s cyklem Ze života socialistické společnosti.]

B0279. [Jan Zábrana: Utkvělé černé ikony.]
Literární noviny 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 12
[Anketa Vánoce 66 (s. 3-4, 6, 7, 10, 12) s otázkami: Která kniha Vás nejvíc zaujala v roce 1966? Které dílo z jiného uměleckého oboru Vás nejvíc zaujalo v roce 1966?]

B0280. [Podle mého názoru…]
Literární noviny 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 1
[Odpověď ve vánoční anketě nazvané Věc Mesiáš (s. 1-2): Kdo je podle vašeho názoru Vykupitel, co s Mesiášem dnes, co o něm soudíte? Dále přispěli Jaroslav Putík, Bohumil Hrabal, Karel Šiktanc, Jiří Mucha, Alena Vostrá, Jiří Kolář, Václav Havel, Jiří Gruša, Milan Schulz, Hermína Franková.]

B0281. Zločin na Štědrý den.
Svobodné slovo 22, 1966, č. 355, 25. 12., s. 5 – Knižně: J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života socialistické společnosti.]

B0282. Leckterá panenka.
Student 2, 1966, č. 51/52, 28. 12., s. 5
[Drobný příspěvek do satirické dvojstránky.]

◘ Viz též záznamy B0074, B0110, B0147, B0187, B0210, B0225, B0243

1967

B0283. Jak jsem vynadal Ježíškovi.
Trn [2], 1967, č. 1, s. 46 – Nový domov (Toronto) 26, 1975, č. 44, 20. 12., s. 14 – Knižně: J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života socialistické společnosti.]

B0284. Jeden z Mohykánů.
In: Rex Stout, Právo na smrt. Přeložil František Jungwirth. Praha, Mladá fronta 1967. S. 155-158, 159.
[Doslov a bibliografická poznámka.]

B0285. Jedovatý muž ze Sauk Center.
In: Sinclair Lewis, Arrowsmith. Z anglického originálu přeložil Aloys Skoumal. 2. vyd.: Praha, Mladá fronta 1967. S. 406-411, 412. – Praha, Knižní klub 1993. S. 406-411.
[Doslov a nepodepsaná poznámka o autorovi.]

B0286. Poznámka editora. [Krev královská je dvacátý román…]
In: Sinclair Lewis, Krev královská. Přeložil A. J. Šťastný. Praha, Odeon 1967. S. 347-349.
[Doslov k románu.]

B0287. Příběh z mýtu yoknapatawphaského kraje.
In: William Faulkner, Když jsem umírala. Přeložil Jiří Valja. Praha, Odeon 1967. S. 7-29. – Knižně pod názvem Mýtus yoknapatawphaského kraje, in: J. Š., O nich – o nás. Hradec Králové, Kruh 1968. S. 82-99. – Též in: Od Poea k postmodernismu. Proměny americké prózy. Usp. Martin Hilský a Jan Zelenka. Praha, Odeon – H&H 1993. S. 169-183. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 125-139.
[Esej.]

B0288. Raymond Chandler a souvislosti „drsné školy“.
In: Raymond Chandler, 3x Phil Marlowe (Hluboký spánek – Sbohem buď, lásko má – Loučení s Lennoxem). Přeložili František Jungwirth, Heda Kovályová a Josef Schwarz. Praha, Odeon 1967. S. 641-650. – Též in: J. Š., O nich – o nás. Hradec Králové, Kruh 1968. S. 128-142. – Též in: Od Poea k postmodernismu. Proměny americké prózy. Usp. Martin Hilský a Jan Zelenka. Praha, Odeon – H&H 1993. S. 436-444. – Též in: Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 102-114.
[Doslov.]

B0289. Relativnost světovosti.
In: Karel Poláček. Rychnov nad Kněžnou, Okresní knihovna 1967. S. [5]-[8]. – Přetištěno in: 100 let Karla Poláčka. Uspořádal Jan Tydlitát. Rychnov nad Kněžnou, Městský úřad a Okresní knihovna 1992, s. 7-10. – Též in: Bulletin Pražského centra vzdělávání pedagogických pracovníků 1992, č. 5, s. 4-6. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 208-210.
[Esej.]

B0290. Růže na ústech pravdy.
Hudební magazín 2 – 15 oken do písničky. Praha, Panton 1967. S. 45-48. – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 65-68.
[O zpěvačce Evě Pilarové].

B0291. Literární kritika a sebevražda Ernesta Hemingwaye.
Světová literatura 12, 1967, č. 1, leden, s. 213-240. – Knižně in: J. Š., O nich – o nás. Hradec Králové, Kruh 1968. S. 50-75. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 140-162.
[O autorovi a jeho vztahu k literární kritice; s ukázkami z knihy A. E. Hotchnera Papa Hemingway v překladu Františka Vrby. Viz též záznamy B0306, B0309, F022.]

B0292. Bassaxofon.
Červený květ 12, 1967, č. 1, leden, s. 9-14; č. 2, únor, s. 13-20; č. 3, březen, s. 9-14; č. 4, duben, s. 9-17 – Knižně: J. Š., Babylonský příběh (1967), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi (1994)
[Novela.]

B0293. [Myslím si, že je to…]
Orientace 2, 1967, č. 1, [leden-únor], s. 28
[Odpovědi v Anketě o novém románu (s. 21-28) s otázkami Co soudíte o tak zvaném novém románu? Co znamená nebo může znamenat pro českou prózu? – Dále přispěli Ladislav Fuks, Milan Jungmann, Ivan Kříž, Milan Kundera, Josef Nesvadba, Jiří Mucha, Vladimír Páral, Karel Pecka, Jan Procházka a Oleg Sus.]

B0294. Večer úcty ke klasikovi. Máchův Máj ve Viole.
Divadelní noviny 10, 1966/67, č. 12, 25. 1. 1967, s. 4
[O interpretaci Máje skifflovou skupinou Kontra.]

B0295. Londýnská imprese.
Svobodné slovo 23, 1967, č. 29, 29. 1., s. 4
[Fejeton.]

B0296. Úsměv pensylvánské noci.
Literární noviny 16, 1967, č. 6, 11. 2., s. 6 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Próza.]

B0297. Co vlastně znamená Stařec a moře?
Gramofonový klub, 1967, č. březen-duben, s. 6-7
[O románu E. Hemingwaye a možnostech jeho interpretace.]

B0298. Můj tip: Gaius Suetonius Tranquillus, Životopisy dvanácti císařů.
Literární noviny 16, 1967, č. 10, 10. 3., s. 2
[Doporučující vyjádření v pravidelné rubrice LtN.]

B0299. Malá pražská Matahára.
Host do domu 14, 1967, č. 4, duben, s. 20-27 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Povídky tenorsaxofonisty (1993), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (1994)
[Povídka.]

B0301. Konec faráře. Podklad pro celovečerní tragikomedii.
Sešity pro mladou literaturu 2, 1967, č. 10, duben, s. 55-64; č. 11, květen, s. 56-64
[Literární scénář filmu Farářův konec. Spoluautor Evald Schorm.]

B0302. Můj tip: Alena Vostrá, Vlažná vlna.
Literární noviny 16, 1967, č. 13, 1. 4., s. 2
[Doporučující vyjádření v pravidelné rubrice LtN.]

B0303. Monology J. Škvoreckého. Úryvky z delšího textu z r. 1960.
Universita Karlova 13, 1966/67, č. 15, 20. 4. 1967, s. 1; č. 16-17, 4. 5. 1967, s. 2; č. 18, 18. 5. 1967, s. 2
[Úvahy o funkcích literatury, o umělecké svobodě a o postavení spisovatele z povolání. Publikováno zřejmě poprvé.]

B0304. Dokud nás smrt nerozloučí.
Host do domu 14, 1967, č. 6, červen, s. 66-75 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Povídky tenorsaxofonisty (1993), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (1994)
[Povídka.]

B0305. [Literaturu pro děti…]
Zlatý máj 11, 1967, č. 6, červen, s. 352
[Odpovědi na anketní otázky redakce o úrovni a poslání literatury pro mládež; autoři o svých nejmilejších autorech. Pod souborným názvem Ke sjezdu Svazu československých spisovatelů (s. 351-352). Dále přispěli Ladislav Fuks a Oldřich Králík.]

B0306. [Mám dojem, že Dobrava Moldanová…]
Sešity pro mladou literaturu 2, 1967, č. 12, červen, s. 56
[Reakce na článek D. Moldanové Nemilovaná, neoblíbená, nenáviděná (tamtéž, s. 55), který je polemikou se Škvoreckého statí Literární kritika a sebevražda Ernesta Hemingwaye (viz záznam B0291).]

B0307. Můj tip: Knihy Jiřího Koláře.
Literární noviny 16, 1967, č. 22, 3. 6., s. 2
[Doporučující vyjádření v pravidelné rubrice LtN.]

B0308. Plovárna.
Československý voják 16, 1967, č. 13, 17. 6; č. 14, 1. 7.; č. 15, 15. 7., vždy s. 19-22
[Úryvky z románu Lvíče.]

B0309. Ještě o „kritice vraždící“.
Host do domu 14, 1967, č. 7, červenec, s. 72-75
[Polemika s Miroslavem Petříčkem, započatá článkem M. Petříčka Kritika vraždící (Host do domu č. 5/1967, s. 72-73), jenž byl reakcí na Škvoreckého stať Literární kritika a sebevražda Ernesta Hemingwaye (Světová literatura, č. 1/1967, záznam č. B0291). Dovětek k polemice publikoval M. Petříček pod názvem Snad tečka za „kritikou vraždící“ (Host do domu č. 9/1967, s. 76-77).]

B0310. Konec Bulla Máchy.
Host do domu 14, 1967, č. 7, červenec, s. 46-57 – Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 6, prosinec, s. 29-33 – Ahoj na sobotu 25, 1994, č. 45, 8. 11.; č. 46, 15. 11.; č. 47, 22. 11., vždy s. 26 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (1994)
[Povídka z cyklu Povídky tenorsaxofonisty.]

B0311. Provedení zkoušek Fučíkova odznaku u sedmého tankového praporu.
Plamen 9, 1967, č. 8, srpen, s. 41-58; č. 9, září, s. 131-141
[Kapitola z románu Tankový prapor.]

B0312. [Sekce překladatelů…]
Plamen 9, 1967, č. 8, srpen, s. 12
[Krátký úryvek z projevu na IV. sjezdu SČS, uveřejněný v rámci „koláže“ Sjezd z jedné strany (s. 8-12).]

B0313. Vzpomínky z pomocného gymnasia.
Student 3, 1967, č. 31-34, 15. 8., s. 20-21
[Povídka. Věnováno Ivanu Vyskočilovi.]

B0314. Můj tip: Ambrose Bierce, Moxonův pán a jiné povídky.
Literární noviny 16, 1967, č. 33, 18. 8., s. 2
[Doporučující vyjádření v pravidelné rubrice LtN.]

B0315. Hemingway na Kubě.
Mladý svět 9, 1967, č. 34, 25. 8., s. 3-5
[O pobytu E. H. na Kubě a o jeho literárním díle z tohoto období.]

B0316. [Pro ujasnění…]
Sešity pro mladou literaturu 2, 1967, č. 13, září, s. 20
[V anketě Profesionalismus v literatuře (s. 17-20, dále v č. 14, s. 12-16.]

B0317. [Báseň, z jejichž částí…]
In: Nezoufejte! Divadelní program k premiéře v pražské Viole 4. 9. 1967.
[O okolnostech „znovuobjevení“ veršů z roku 1946.]

B0318. Nápady jednoho z publika (1-15).
Divadelní noviny 11, 1967/68, č. 4, 11. 10. 1967, s. 2; č. 7, 8. 11., s. 2; č. 8, 22. 11., s. 2; č. 9, 6. 12., s. 2 (přetištěno in: Divadelní noviny 13, 2004, č. 22, 28. 12., s. 10) ; č. 10-11, 20. 12., s. 2 (přetištěno in: Divadelní noviny 13, 2004, č. 22, 28. 12., s. 10) ; č. 13, 17. 1. 1968, s. 2; č. 14, 31. 1., s. 2; č. 15, 14. 2., s. 2; č. 16, 28. 2., s. 2; č. 18, 27. 3., s. 2; č. 19, 10. 4., s. 6; č. 20, 24. 4., s. 2; č. 22, 22. 5., s. 2; č. 23, 5. 6., s. 2; č. 24, 19. 6., s. 2
[Sloupky k soudobému divadelnímu životu. Uvedené přetisky z roku 2004 uveřejněny pod souhrnným titulkem Rok Josefa Škvoreckého a s úvodní redakční poznámkou [Stálí čtenáři těchto novin…] J. K. [= Jana Koláře]. Viz též záznam G032.]

B0319. [V jedné z mých detektivek…]
Signál 3, 1967, č. 41, 12. 10., s. 8
[V anketě Hovory o patnáctileté (s. 8-9) u příležitosti patnáctiletého výročí existence Svazarmu. Otázka pro J. Š.: Jakou nejnaivnější detektivku byste vymyslel ze svazarmovského prostředí?]

B0320. [Obávám se, že budu subjektivnější…]
Plamen 9, 1967, č. 11, listopad, s. 65
[V anketě Čeští spisovatelé o vztahu k Říjnu (s. 63-65). Dále přispěli Vilém Závada, Josef Sekera, František Hrubín a Bohumil Hrabal.]

B0321. Jeden příběh z yoknapatawphaského kraje.
Novinky Odeonu, 1967, listopad-prosinec, s. 16
[O románu Williama Faulknera Když jsem umírala.]

B0322. Večírek v podnebí.
Orientace 2, 1967, č. 6, [listopad-prosinec], s. 39-44
[Úryvek z románu Lvíče.]

B0323. [V desátém čísle vašeho listu…]
Filmové a televizní noviny 1, 1967, č. 12, 13. 12., s. 5
[Polemická reakce na článek Drahomíry Novotné Pět holek v souvislostech (č. 10/1967, s. 2) o filmu E. Schorma Pět holek na krku a jeho literární předloze.]

B0324. Ve džbáně.
Student 3, 1967, č. 51-52, 20. 12., s. 4
[Pseudovědecký, zvl. etymologický rozbor výrazu „ve džbáně“ ze štěpánské koledy. Další verše „analyzovali“ Tomáš Pěkný, Petr Feldstein a Eduard Pergner.]

B0325. [Evald Schorm – Iva Hercíková: Pět holek…]
Filmové a televizní noviny 1, 1967, č. 13, 28. 12., s. 10
[Novoroční anketa Filmových a televizních novin (s. 1, 5, 10) s otázkami: Které čs. filmové nebo televizní dílo vás v uplynulém roce nejvíce zaujalo?; Které jiné umělecké dílo na vás nejsilněji zapůsobilo?]

◘ Viz též záznamy B0013, B0037, B0053, B0214, B0260, B0273

1968

B0326. Kapitán Matka v americkém obklíčení.
Trn [3], 1968, č. 2, s. 24-25
[Ukázka z románu Tankový prapor.]

B0327. [Kdysi dávno se Evě Pilarové říkalo „Fitz“pilarka…]
SP Eva Pilarová. Praha, Supraphon 1968.
[Text na obalu gramofonových SP desek Evy Pilarové.]

B0328. Palebná síla rotného Maňase.
Trn [3], 1968, č. 3, s. 20-22
[Ukázka z románu Tankový prapor.]

B0329. Parapsychologické prázdniny.
In: Magazín Hudby pro radost 1968. Praha-Bratislava, Supraphon 1968. S. 139-142.
[Fejeton inspirovaný jazzem a autorovým pobytem ve Skandinávii.]

B0330. [Podle Leroye Jonese, známého amerického…]
LP Beryl Bryden a Pražský dixieland. Praha, Supraphon, Jazzová edice GK 1968.
[Text na obalu gramofonové desky.]

B0331. Poznámka editora. [Zelené pahorky africké je nejrozsáhlejší literární výsledek…]
In: Ernest Hemingway, Zelené pahorky africké – Mít a nemít – Pátá kolona. Přeložili Luba a Rudolf Pellarovi, Radoslav Nenadál a František Vrba. Praha, Odeon 1968. S. 409-414. – Úryvek přetištěn pod názvem Další svazek Hemingwayových spisů, in: Novinky Odeonu, 1968, leden-únor, s. 5-6
[Doslov.]

B0332. Poznámka k smyslu Herzogova poselství.
In: Saul Bellow, Herzog. Přeložila Heda Kovályová. Praha, Odeon 1968. S. 353-359. – 2. vydání: Praha, Odeon 1993. S. 393-400. – Též in: Od Poea k postmodernismu. Proměny americké prózy. Usp. Martin Hilský a Jan Zelenka. Praha, Odeon – H&H 1993. S. 334-339. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 171-177.
[Doslov k románu.]

B0333. Překladatel.
Dialog. (Revue pro otázky uměleckého překladu), 1968, č. 1, s. 153-158
[O vlastních zkušenostech s překladatelskou prací.]

B0334. [Světu neznámý český spisovatel Karel Poláček…]
In: Magazín Hudby pro radost 1968. Praha-Bratislava, Supraphon 1968. S. 1.
[Úvodní slovo k Magazínu.]

B0335. [Vážení přátelé…]
In: IV. sjezd Svazu československých spisovatelů (protokol). Praha, Čs. spisovatel 1968. S. 121-123.
[Diskusní vystoupení o postavení překladatele a práci sekce překladatelů. Proneseno 28. 6. 1967.]

B0336. Vražda jako jedna ze společenských her.
In: Ellery Queen, Přestupní stanice. Přeložil Gustav Bernau. Praha, Mladá fronta 1968. S. 237-245.
[Doslov.]

B0337. [Překonat vrozenou lenost…]
Květy 18, 1968, č. 1, 6. 1., s. 63
[Stručné odpovědi v novoroční Anketě 67 (s. 2, 18, 54 a 63).]

B0338. Můj profesor.
Universita Karlova 14, 1967/68, č. 9, 17. 1. 1968, s. 4
[Vzpomínka na přednášky Zdeňka Vančury na FF UK v prvních poválečných letech.]

B0339. Poznámka k „metodě“ Henryho Millera.
Sešity pro mladou literaturu 3, 1968, č. 18, únor, s. 10
[Úvaha inspirovaná statí Jiřího Němce a Jana Válka Henry Miller (Světová literatura 2/1963, s. 180-190).]

B0340. Nebenseovská estetika.
Světová literatura 13, 1968, č. 2, březen, s. 205-222
[Komentář k ukázkám z antologie Pierra Domerquese USA hledají svou totožnost (ukázky přeložila Eva Bulgakovová).]

B0341. Ze života dnešní mládeže.
Plamen 10, 1968, č. 3, březen, s. 52-55 – Knižně: J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Povídka ze souboru Ze života socialistické společnosti.]

B0342. [Dovoluji si odpovědět…]
Literární listy 1, 1968, č. 1, 1. 3., s. 4
[Odpověď v anketě Odkud, s kým a kam (č. 1, s. 1, 3-8, 10 a 12; č. 2, 7. 3., s. 1, 4, 7, 8, 10).
O poslání obrozeného listu svazu čs. spisovatelů.]

B0343. Jak jsme s Milošem Formanem psali filmový scénář podle povídky Eine kleine Jazzmusik.
Klub čtenářů, 1968, jaro, s. 3
[O nerealizovaném filmovém scénáři podle povídky J. Š.]

B0344. Sedmý tankový prapor v útoku na spěšně vybudovanou obranu nepřítele.
Plamen 10, 1968, č. 4, duben, s. 128-143
[Úryvek z románu Tankový prapor.]

B0345. Můj tip: Karel Pecka, Horečka.
Literární listy 1, 1968, č. 6, 4. 4., s. 2
[Doporučující vyjádření v pravidelné rubrice LtN.]

B0346. Asociace nad čs. jazzem.
Literární listy 1, 1968, č. 8, 18. 4., s. 8
[O knize Lubomíra Dorůžky a Ivana Poledňáka Československý jazz, minulost a přítomnost.]

B0347. Historický román Williama Styrona.
Světová literatura 13, 1968, č. 3, květen, s. 87-91 – Knižně in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 178-189.
[O románu W. S. Doznání Nata Turnera.]

B0348. [Je fakt, že film je těsně spojen s literaturou.]
Film a doba 14, 1968, č. 5, květen, s. 230-231
[Anketa o vztahu filmu a literatury publikovaná pod souborným názvem Habent sua fata libelli (s. 230-234). Dále přispěli Dominik Tatarka, Ján Kadár, Jan Procházka, Zbyněk Brynych, Hynek Bočan. Zpracovala Irina Krchňavá.]

B0349. Práce pro kádrováky.
Host do domu 15, 1968/69, č. 5, květen, s. 38-41 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Povídky tenorsaxofonisty (1993), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (1994)
[Povídka. – Viz též záznam F019.]

B0351. Úvaha snad také o kultuře.
Orientace 3, 1968, č. 3, [květen-červen], s. 56-58
[O školském systému a způsobu přijímání studentů na vysoké školy.]

B0352. Gramofony v mém životě.
HI FI Magazín, 1968, č. 1, 24. 5., s. 15
[Fejeton. List vyšel jako zvláštní příloha časopisu Hudba a zvuk.]

B0353. Večírek na rozloučenou.
Československý voják 17, 1968, č. 11, 25. 5., s. 19-22
[Úryvek z románu Tankový prapor.]

B0354. [Upřímnost jako požadavek…]
Magazín Slovo, 1968, léto, 15. 6., s. 37-38
[Úvaha publikovaná v rámci tematického bloku O upřímnosti (s. 33-38).]

B0355. [Jsem přesvědčen, že…]
Literární listy 1, 1968, zvláštní číslo, 19. 7. 1968, s. 4
[V souboru ohlasů na Dopis pěti komunistických a dělnických stran socialistických zemí Nepotřebujeme nápovědu (s. 2-4).]

B0356. [Jsem borcem mnoha besed…]
Československý voják 17, 1968, č. 15, 20. 7., s. 10
[Odpověď v anketě s otázkou: Na jakou otázku a co byste rádi odpověděli čtenářům Vojáka? Pod souborným názvem Výsledky Kapesní ankety Čs. vojáka (s. 10-12). Úryvek z románu Lvíče (Plovárna, viz záznam B0308) se umístil na třetím místě této čtenářské ankety.]

B0357. Dobře prověřená Lizetka.
Host do domu 15, 1968/69, č. 8, srpen, s. 20-25 – Hlas domova (Melbourne) 29, 1979, č. 1, 8. 1., s. 6-8 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Povídky tenorsaxofonisty (1993), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (1994)
[Povídka.]

B0358. [Hudba pro radost, rozsahem skromný…]
Hudba pro radost [7(11)], 1968, srpen-říjen, s. 13
[Příspěvek do ankety Pouhých deset let? (s. 11-13) k jubileu časopisu Hudba pro radost.]

B0359. Proč tolik šámusů? (1-15)
Práce 24, 1968, č. 217, 7. 8. s. 3-4; č. 218, 8. 8., s. 3-4; č. 219, 9. 8., s. 3-4; č. 220, 10. 8., s. 3-4; č. 221, 11. 8., s. 5-6; č. 223, 13. 8., s. 3-4; č. 224, 14. 8., s. 3-4; č. 225, 15. 8., s. 3-4; č. 226, 16. 8., s. 3-4; č. 227, 17. 8., s. 3-4; č. 228, 18. 8., s. 5-6; č. 230, 20. 8., s. 3-4; č. 231, 21. 8. s. 3-4 – Knižně: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe (1973)
[Detektivní povídka.]

B0360. Laická sémantika.
Literární listy 1, 1968, č. 24, 8. 8., s. 1-2 – Přetištěno in: Jaro 1968. Čítanka pro děti a mládež. Köln a. R., Index 1988. S. 297-298.
[Fejeton.]

B0361. Jak se dělá film.
Lidová demokracie 24, 1968, č. 259, 22. 9., s. 5
[O natáčení filmu Farářův konec.]

B0362. Hnusné neumění vraždy.
Listy 1, 1968, č. 2, 14. 11., s. 12
[Recenze knihy Jürgena Thorwalda Století detektivů.]

B0363. [Mně se přirozeně líbí…]
Magazín Slovo, 1968, zima, 15. 11., s. 40-41
[Úvaha publikovaná v rámci tematického bloku Krása ženy.]

B0364. [Antonín Brousek se sobě vrozenou českou slušností…]
Listy 1, 1968, č. 6, 12. 12., s. 11
[Příspěvek do diskuse o listopadovém (1968) setkání českých, slovenských, německých a švýcarských spisovatelů v Curychu, publikované pod názvem Ztížená možnost dorozumění?]

B0365. [Romány Grahama Greena…]
Listy 1, 1968, č. 7-8, 19. 12., s. 18
[Odpověď ve vánoční anketě (s. 5, 11, 12, 14, 16, 18) s otázkou: Která kniha, již jste četl(a) v roce 1968, Vás nejvíce zaujala?]

B0366. Přišel Ježíšek.
Svobodné slovo 24, 1968, č. 342, 23. 12., s. 4 – Svobodné slovo 46, 1990, č. 300, 22. 12., příl. Slovo na svátek, s. 8
[Povídka tematicky náležící k cyklu Ze života socialistické společnosti.]

◘ Viz též záznamy B0042, B0096, B0113, B0123, B0137, B0278, B0318, B0376

1969

B0367. [Ale nebuďme tak zcela pesimističtí…]
In: Ve jménu zákona. Vybral, uspořádal a přeložil Jaroslav Kořán. Praha, ČTK-Pragopress 1969.
[Citace výroku o detektivkách na přední záložce.]

B0368. Detektivky v Odeonu.
Kurýr Odeonu 69, 1969, s. 2-3
[O knihách vydaných a připravovaných v nakladatelství Odeon.]

B0369. Jedno malé jubileum.
In: Agatha Christie, Pět malých prasátek. Přeložila Ma-Fa [Marie Fantová]. Praha, Mladá fronta 1969. S. 215-218. – Též in: J. Š., O anglické literatuře. Praha, SJŠ, duben 1991. S. 30-33.
[Doslov.]

B0370. Josef Škvorecký o detektivech slavných autorů.
In: Ve jménu zákona. Vybral, uspořádal a přeložil Jaroslav Kořán. Praha, ČTK-Pragopress 1969. S. [181].
[Krátký úryvek z Nápadů čtenáře detektivek.]

B0371. [Michaela Nováková je výrazný talent…]
In: Michaela Nováková-Swinkels, Jediný vínový soumrak. Bratislava, Obzor a Praha, Federální výbor Svazarmu 1969.
[Doporučení čtenářům novely na zadní straně obálky.]

B0372. My doma se zvířaty.
In: Josef Král – Aldo Olexa, Zvířata s námi doma. Praha, Práce 1969. S. 5-7.
[Předmluva ke knize pro chovatele.]

B0373. [Proč je Chandler něco víc než…]
In: Raymond Chandler, Vysoké okno. Přeložila Heda Kovályová. Praha, Odeon 1969. S. 191-199. – Též in: Raymond Chandler, Sbohem buď, lásko má. Přeložila Heda Kovályová. Praha, Delfín 1997. S. 214-223.
[Doslov k románu.]

B0374. [Film Farářův konec…]
Čtení 18, 1969, č. 2, únor, s. 52-56
[Spolu s článkem Oldřicha Daňka (s. 56-57) pod souborným titulkem Farářův konec.]

B0375. [Od jisté doby…]
Sešity pro literaturu a diskusi 4, 1969, č. 28, únor, s. 19-20
[Účast v anketě časopisu Sešity a jugoslávského měsíčníku Izraz nazvané Tvorba jako míra humanismu (s. 10-21).]

B0376. Růžové šampaňské.
Plamen 11, 1969, č. 2, únor, s. 130-139 – Úryvek otištěn již in: Nový čas 9, 1968, č. 50-51, 18. 12., s. 8 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (1969), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (1994)
[Povídka.]

B0377. Věci.
Plamen 11, 1969, č. 2, únor, s. 140-144 – Knižně jako samostatná publikace SJŠ (1992, viz záznam A048); …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Báseň.]

B0378. Vzpomínka na prima sezónu.
Plamen 11, 1969, č. 2, únor, s. 145-159 – Knižně: J. Š., Hořkej svět (jen 1. vyd., 1969; 4. vyd. 1991), Prima sezóna (1975)
[Povídka.]

B0379. Co mám rád? Hovořil Josef Škvorecký.
Československý rozhlas 36, 1969, č. 7, 3. 2., s. 12
[O svém vztahu k ženám, hudbě a literatuře. Úryvek z pořadu vysílaného v Čs. rozhlase.]

B0380. Intimní záležitost.
Práce 25, 1969, č. 29, 4. 2., s. 5-6; č. 30, 5. 2., s. 5-6; č. 31, 6. 2., s. 5-6; č. 32, 7. 2., s. 5-6; č. 33, 8. 2., s. 3-4; č. 35, 11. 2., s. 5-6; č. 36, 12. 2., s. 5-6; č. 37, 13. 2., s. 5-6; č. 38, 14. 2., s. 5-6; č. 39, 15. 2., s. 3 – Knižně: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe (1973)
[Detektivní povídka.]

B0381. Ženské za volantem.
Práce 25, 1969, č. 39, 15. 2., s. 4; č. 41, 18. 2., s. 5-6; č. 42, 19. 2., s. 5-6; č. 43, 20. 2., s. 5-6; č. 44, 21. 2., s. 5-6; č. 47, 25. 2., s. 5-6; č. 48, 26. 2., s. 5-6. – Knižně: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe (1973)
[Detektivní povídka.]

B0382. [Já myslím, že celá otázka…]
Mona 1, 1969, č. 1, [březen], obálka s. [3]
[Odpověď na anketní otázku Jaká je, či by měla být podle vašeho názoru moderní žena?]

B0383. O Evě Pilarové (3).
My 69, r. 6, 1969, č. 3, březen, s. 59 a 60
[Dva krátké příspěvky do diskuse o Evě Pilarové (s. 57-60). Dále přispěli Leo Jehne, Jiří Menzel, Květa Špačková, Rudolf Janík, Jaroslav Šeda. Zpracovala Hana Čiháková.]

B0384. Dopis z Kanady (1-6).
Listy 2, 1969, č. 13, 3. 4.; č. 14, 10. 4.; č. 15, 17. 4.; č. 16, 24. 4.; č. 17, 30. 4.; č. 18, 7. 5.; vždy s. 12. – Knižně: J. Š., Velká povídka o Americe a malá o Kanadě (2001)
[Cestopisné črty.]

B0385. Dopis z Kanady.
Nový domov (Toronto) 20, 1969, č. 16, 19. 4., s. 3
[Cestopisná črta. Převzato z Listů č. 13/1969.]

B0386. Dopisy z Ameriky 1.
Listy 2, 1969, č. 19, 15. 5., s. 12 – Knižně: J. Š., Velká povídka o Americe (1980); Velká povídka o Americe a malá o Kanadě (2001)
[Cestopisná črta.]

B0387. Dopis z USA (1-36).
Svět práce 2 (6), 1969, č. 22, 4. 6., s. 3; č. 23, 11. 6., s. 3; č. 24, 18. 6., s. 3; č. 25, 25. 6., s. 3; č. 26, 2. 7., s. 3; č. 26, 2. 7., s. 3; č. 27, 9. 7., s. 3; č. 28, 16. 7., s. 3; č. 29, 23. 7., s. 3; č. 30, 30. 7., s. 3; č. 31, 6. 8., s. 3; č. 32, 13. 8., s. 3; č. 33, 20. 8., s. 3; č. 34, 27. 8., s. 3; č. 35, 3. 9., s. 3; č. 36, 10. 9., s. 3; č. 37, 17. 9., s. 3; č. 38, 24. 9., s. 3; č. 39, 1. 10., s. 3; č. 40, 8. 10., s. 3; č. 41, 15. 10., s. 3; č. 42, 22. 10., s. 3-4; č. 43, 30. 10., s. 3-4; č. 44, 5. 11., s. 3-4; č. 45, 12. 11., s. 3-4; č. 46, 19. 11., s. 3-4; č. 47, 26. 11., s. 3-4; č. 48, 3. 12., s. 3-4; č. 49, 10. 12., s. 3-4; č. 50, 17. 12., s. 3-4; č. 51/52, 22. 12., s. 3-4; Svět práce 3 (7), 1970, č. 1, 7. 1., s. 3-4; č. 2, 14. 1., s. 3-4; č. 3, 21. 1., s. 3; č. 4, 28. 1., s. 3-4; č. 5, 4. 2., s. 3-4; č. 6, 11. 2., s. 3-4 – Knižně: J. Š., Velká povídka o Americe (1980); Velká povídka o Americe a malá o Kanadě (2001)
[Cestopisné črty.]

B0388. [Na první… ]
Květy 19, 1969, č. 23, 14. 6., s. 34 – Knižně (upraveno) in: Josef Dorničák, Labyrint světa a ráj květin. Olomouc, Flora 1969. S. 19, 30, 41, 53, 62, 72.
[Účast v anketě Květy Květům (s. 30-35) o vztahu člověka a flóry.]

B0389. Český charakter.
Magazín Slovo, 1969, léto, s. 30
[Úvaha o české národní povaze.]

B0390. Omyl v Šlágrsee.*
Magazín Slovo, 1969, podzim, s. 96-117 – Knižně: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe (1973)
[Detektivní povídka. – Časopis pravděpodobně již nebyl distribuován.]

B0391. Tankový prapor.
O knihách a autorech, 1969, říjen-listopad-prosinec, s. 22; podepsáno J. Š.
[Autorův komentář k připravovanému vydání románu.]

B0392. Boží hod jako z Hanse Christiana.
Nový čas 10, 1969, č. 51-52, 24. 12., s. 4
[O vánocích v Torontu a vzpomínka na mládí v Náchodě.]

◘ Viz též záznamy B0090, B0256

1970

B0393. Pan Bošek z Reduty.
In: Pavel Bošek, Redutání. Praha, Čs. spisovatel 1970. S. 9-10. – Též in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 72-73.
[Předmluva.]

B0394. Poznámka editora. [Komu zvoní hrana je bezesporu…]
In: Ernest Hemingway, Komu zvoní hrana. Z angličtiny přeložil Jiří Valja. Pro nové vyd. překlad upravila Marie Fojtová. Praha, Odeon 1970. S. 437-439. Podepsáno J. Š.
[Doslov. – V převážné části nákladu poslední dva listy knihy vytrženy a vlepena nová tiráž. Neporušený exemplář zachován v Národní knihovně v Praze pod signaturou 54 H 32549.]

B0395. Umění torza.
In: Francis Scott Fitzgerald, Velký Gatsby a jiné příběhy jazzového věku. Přeložil Lubomír Dorůžka. Praha, Odeon 1970. S. 647-653.
[Doslov. – V převážné části nákladu poslední listy knihy s doslovem J. Š. vytrženy a nahrazeny nově vytištěným obsahem a tiráží. Záznam pořízen podle původního neporušeného exempláře ze soukromé knihovny L. Dorůžky.]

B0396. Dopis z Kanady (1-11).
Svět práce 3 (7), 1970, č. 9, 4. 3., s. 3; č. 10, 11. 3., s. 3.-4; č. 11, 18. 3., s. 3-4; č. 12, 25. 3., s. 3-4; č. 13, 1. 4., s. 3-4; č. 14, 8. 4., s. 3-4; č. 15, 15. 4., s. 3-4; č. 16, 22. 4., s. 3-4; č. 17, 29. 4., s. 3-4; č. 19, 13. 5., s. 3-4; č. 20, 20. 5., s. 3-4 – Knižně: J. Š., Velká povídka o Americe a malá o Kanadě (2001)
[Cestopisné črty.]

B0397. Návraty.
Texty 2, 1970, č. 4, duben, s. 28-29 – Nový čas 31, 1990, č. 15, 11. 4., s. 3 – Oko [1], č. [2], zima 1992/93, s. 31 – Podstatné úryvky též in: Náchodský zpravodaj 1990, květen, s. 6 – Knižně pod názvem Pozdrav z Náchoda, in: Náchodsko. Krajina magické krásy. Uspořádal Stanislav Bohadlo. Náchod, GATE 1994. – 2. vyd.: Náchod, GATE 1998. S. 14.
[Vzpomínka na mládí v Náchodě. V knižním vydání též v anglické a německé verzi (s. 14-15).]

◘ Viz též záznamy B0045, B0147, B0192, B0217, B0378

1971

B0398. Experimenty slečny Sayersové.
In: Dorothy L. Sayersová, 3x Lord Petr. Přeložili Vladimír Procházka a Eva Outratová. Praha, Odeon 1971. S. 607-618; podepsáno Redakce. – 2. vyd. Praha, Odeon 1991. S. 577-587. – Též in: J. Š., O anglické literatuře. Praha, SJŠ, duben 1991. S. 34-49.
[Doslov k soubornému vydání. – Ve druhém vydání podepsáno plným jménem. Viz též záznam E009.]

B0399. Gleb Grigorjevič Bělochvostov a já.
Listy (Řím) [1], 1971, č. 2, březen, s. 20-21 – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 7-10.
[Autobiografický fejeton, mj. o vzniku románu Tankový prapor. Reakce na stať J. P. Sartra Socialismus, který přišel z chladu (The Socialism That Came In From the Cold), Evergreen Review, č. 84/1970.]

B0401. Kádrování v Kostelci.
Proměny (New York) 8, 1971, duben, č. 2, s. 65-80
[Epizoda z románu Mirákl.]

B0402. Vojenské spiknutí.
Svědectví (Paříž) 11, 1971/72, č. 41, [červenec 1971], s. 105-112
[Epizoda z románu Mirákl.]

B0403. Maturity v Kostelci (1-4).
Hlas domova (Melbourne) 21, 1971, č. 16, 9. 8.; č. 17, 23. 8.; č. 18, 6. 9.; č. 19, 20. 9.; vždy s. 6-7
[Epizoda z románu Mirákl.]

B0404. Družba v srpnu.
Telegram (Edmonton) 2, 1971/72, č. 4, 15. 9. 1971, s. 7
[Epizoda z románu Mirákl.]

B0405. Dany mezi maoisty.
Text (Mnichov) 3, 1971, č. 8-9, 29. 9., s. 5 a 12
[Úryvek z románu Mirákl. V názvu chybně uvedeno jméno hlavního hrdiny.]

B0406. Kapitán Matka.
Nový domov (Toronto) 22, 1971, č. 37, 9. 10., s. 2
[Úryvek z románu Tankový prapor.]

B0407. Nakladatelství Sixty-Eight Publishers Toronto.
Listy (Řím) [1], 1971, č. 6, listopad, s. 34-35; nepodepsáno – Srov. Hlas domova (Melbourne) 21, 1971, č. 18, 6. 9., s. 10; nepodepsáno
[Informace o založení a edičním plánu nakladatelství. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

B0408. Film pro pana ministra.
Telegram (Edmonton) 2, 1971/72, č. 5, 15. 11. 1971, s. 6
[Úryvek z románu Tankový prapor.]

B0409. Zprávy z nakladatelství 68.
Telegram (Edmonton) 2, 1971/72, č. 5, 15. 11. 1971, s. 11; nepodepsáno
[Informace o nabídce a ohlasech vzniku nakladatelství.]

B0410. [Že v Československu…]
Text (Mnichov) 3, 1971, č. 11/12, 15. 12., s. 4
[Odpovědi na anketní otázky Čeho jste se nenadál v roce 1971? – Co by vás nejméně příjemně překvapilo v roce 1972? (s. 1-5, 7-9; též Text (Mnichov) 4, 1972, č. 1, 28. 1., s. 6).]


1972

B0412. GREENE, Graham: Josef Škvorecký a Graham Greene. Rozmlouval Josef Škvorecký.
Telegram (Edmonton) 2, 1971/72, č. 6, 31. 1. 1972, s. 7
[Rozhovor o vztahu G. G. k Československu, tzv. Pražskému jaru, Sovětskému svazu a katolické víře; v příloze Parabola.]

B0413. Příliš znormalizovaný svátek slunovratu. Z deníku Vasila Krátkého, studenta Lékařské fakulty University Karlovy.
Telegram (Edmonton) 2, 1971/72, č. 6, 31. 1. 1972, s. 8-9
[Povídka náležící k cyklu Ze života socialistické společnosti.]

B0414. Vůně civilu.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 5, 1972/73, č. 1, 15. 3. 1972, s. 11-15
[Epizoda z románu Tankový prapor.]

B0415. AMIS, Kingsley: Josef Škvorecký a Kingsley Amis. Rozmlouval Josef Škvorecký. Přeložila Heda Kovályová.
Telegram (Edmonton) 3, 1972/73, č. 1, 15. 4. 1972, s. 7-8
[Rozhovor; v příloze Parabola.]

B0416. Tankový prapor.
Beseda (Canberra) [3], 1972, červen, s. 5-7
[Úryvek z románu.]

B0417. Američani v Československu.
Telegram (Edmonton) 3, 1972/73, č. 2, 15. 6. 1972, s. 5-6
[O případu Freda Cidlina, sedm měsíců drženého ve vazbě v ČSSR, v kontrastu s případem Georga Churchmana, někdejšího amerického exulanta v ČSR.]

B0418. Nové pohádky z Barrandova.
Telegram (Edmonton) 3, 1972/73, č. 2, 15. 6. 1972, s. 5; podepsáno E. S.
[O nových filmech připravovaných v ČSSR.]

B0419. Text pro případ, že bych vypadl z okna nebo se zabil při autonehodě.
Listy (Řím) 2, 1972, č. 4, červenec, s. 17-25 – Přetištěno in: Listy 20, 1990, č. 1 (Listy domovu 1970-1990), únor, s. 44-50 – Knižně in: J. Š., Nataša, pícníci a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2006. S. 5-24.
[Rozsáhlý vzpomínkový text se zdůvodněním odchodu do exilu; polemika s rozhlasovou reportáží Josefa Hotmara (ve vyd. Z roku 1972 text otištěn na s. 17). Viz též záznam B0422.]

B0420. BRAINE, John: Komunismus je vždycky tyranií. Rozmlouval Josef Škvorecký.
Telegram (Edmonton) 3, 1972/73, č. 3, 21. 8. 1972, s. 5
[Rozhovor s britským spisovatelem Johnem Brainem; v příloze Parabola.]

B0421. Vzpomínka na některé lidi a věci.
Telegram (Edmonton) 3, 1972/73, č. 3, 21. 8. 1972, s. 1-4
[Obsáhlé hodnocení současné domácí literární scény u příležitosti ustavujícího sjezdu Svazu českých spisovatelů v Praze. Dále mj. o Vladimíru Dostálovi a jeho kritice románu Josefa Nesvadby Tajná zpráva z Prahy.]

B0422. Proč.
Nový domov (Toronto) 23, 1972, č. 38, 23. 9., s. 2
[Závěrečná část článku Text pro případ…, viz záznam B0419.]

B0423. Prohlášení.
Listy (Řím) 2, 1972, č. 5-6, listopad, s. 16-17
[Prohlášení ke čtvrtému výročí invaze pěti armád do ČSSR. Podepsán mj. J. Š.]

◘ Viz též záznam B0217

1973

B0424. Úvod do světa Evelyna Waugha.
In. Evelyn Waugh: Křehké nádoby. Drazí zesnulí. Přeložil František Jungwirth. Praha, Odeon 1973. S. 7-21; podepsáno Jan Zábrana.
[Předmluva. Škvoreckého autorství je potvrzeno dochovanou korespondencí s Janem Zábranou. Původní text Jan Zábrana upravil.]

B0425. Mezi námi děvčaty.
In: Kalendář československého exilu 1973. Usp. Josef Rakušan. Mnichov, Kalex 1973. S. 80-88. – Knižně: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe (1973)
[Povídka.]

B0426. Připomínka.
In: Zpráva dokumentační komise K 231. [Toronto, vl. n.] 1973. S. 173-188.
[Doslov ke sborníku klubu K 231. V reedici z roku 1995 doslov vypuštěn.]

B0427. Věře Chytilové.
Proměny (New York) 10, 1973, č. 1, leden, s. 96-104
[O filmech V. Chytilové, též o své spolupráci s filmem a malými divadelními scénami; kapitola z knihy Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

B0428. Jak jsme s Milošem Formanem psali filmový scénář.
Telegram (Edmonton) 3, 1972/73, č. 5, 15. 1. 1973, s. 5-6
[O práci na scénáři Eine kleine Jazzmusik. Úryvek z knihy Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

B0429. [K Haškovi cítím…]
Telegram (Edmonton) 3, 1972/73, č. 5, 15. 1. 1973, s. 1
[Příspěvek v anketě To byl český spisovatel! k 50. výročí úmrtí Jaroslava Haška.]

B0430. Májová kouzelnice (1-9).
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 6, 1973, č. 1, 31. 1., s. 15-20; č. 2, 25. 2., s. 18-22; č. 3, 27. 3., s. 18-22; č. 4, 27. 4., s. 18-24; č. 5, 29. 5., s. 20-24; č. 6, 25. 6., s. 19-24; č. 8, s. 21-22; č. 9/10, s. 26-27; č. 11, 30. 11., s. 20-21 – Dále v redakčně zkrácené verzi, in: Kmen 3 (9), 1990, č. 8, 22. 2., s. 8-10 – Knižně: J. Š., Prima sezóna (1975)
[Povídka.]

B0431. Nový lit-Erární časopis v Praze.
Telegram (Edmonton) 3, 1972/73, č. 6, 1. 3. 1973, s. 6-8 – Též pod názvem O Literárním měsíčníku a mnohém jiném…, in: Listy (Řím) 3, 1973, č. 2, duben, s. 21-28 – Tato verze knižně in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 214-235.
[Kritika prvých dvou čísel Literárního měsíčníku a glosy k domácímu literárnímu životu; v příloze Parabola. ]

B0432. Sémantika českých spisovatelů.
Telegram (Edmonton) 4, 1973/74, č. 1, 15. 5. 1973, s. 8-10 – Mírně zkrácená verze pod názvem Sémantika okolo spisovatelů, in: Listy (Řím) 3, 1973, č. 3, červen, s. 23-27 – Knižně in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 236-248.
[O petici českých spisovatelů prezidentovi republiky (ve stati přetištěné), o zasedání Svazu českých spisovatelů 5. – 10. 12. 1972, o článku Jiřího Hájka Balónek, který splaskl. Na okraj jedné pravičácké provokace (Tvorba, 1973, č. 6, s. 8, 7. 2.) a o stanoviscích dalších spisovatelů, mj. Jarmily Glazarové a Vladimíra Párala (rovněž v Tvorbě); v příloze Parabola.]

B0433. In memoriam – Vratislav Blažek.
Listy (Řím) 3, 1973, č. 4, srpen, s. 39-40 – Danny 4, 1993, č. 2-3, září, s. 24-25 – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 73-75.
[Nekrolog k úmrtí dramatika a scenáristy 28. 4. 1973 v Mnichově.]

B0434. Vzkaz domovu.
České slovo (Mnichov) 19 (65), 1973, č. 8/9, srpen-září, s. 1
[K 5. výročí 21. srpna.]

B0435. O nových prózách v Literárním měsíčníku a jak to souvisí s jedním seznamem.
Listy (Řím) 3, 1973, č. 5/6, listopad, s. 48-53 – Knižně in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 249-262.
[Recenze próz otištěných v LM: Vojtěch Steklač, Jan Kostrhun, Irena Erbenová, František Stavinoha, Karel Misař.]

1974

B0436. O plujících andělech, letících rybách a jiných věcech.
In: Jaroslav Vejvoda, Plující andělé, letící ryby. Toronto, Sixty-Eight Publishers, leden 1974. S. 5-10. – 2. vydání: Praha, Art-servis 1990. S. 7-12.
[Předmluva v knize povídek.]

B0437. Vyhlídka z věže.
In: Kalendář československého exilu 1974. Usp. Josef Rakušan. Mnichov, Kalex 1974. S. 133-148. – Danny 1, 1990, č. 1, březen, s. [28]-39 – Knižně: J. Š., Prima sezóna (1975)
[Povídka.]

B0438. Uskutečněný sen.
Hlas domova (Melbourne) 24, 1974, č. 1, 7. 1., s. 8
[Relace z Hlasu Ameriky. O jazzové inspiraci vlastní juvenilní tvorby, o jazzmanovi Janu Konopáskovi.]

B0439. Jak to bylo s Kafkou v Československu.
Telegram (Edmonton) 4, 1973/74, č. 4, 1. 3. 1974, s. 8-9
[Vzpomínka na redakční praktiky v šedesátých letech; v příloze Parabola.]

B0440. Je Kafkova vize světa falešná?
Telegram (Edmonton) 4, 1973/74, č. 4, 1. 3. 1974, s. 1; podepsáno J. Š.
[K 50. výročí úmrtí Franze Kafky.]

B0441. [Vážená redakce…]
Nový domov (Toronto) 25, 1974, č. 10, 9. 3., s. 4
[Reakce na relaci Československého rozhlasu o exilových nakladatelstvích, přetištěnou pod názvem Pražský rozhlas poštěkává (Nový domov 25, 1974, č. 7, 16. 2., s. 5). Spoluautorka Zdena Salivarová.]

B0442. In memoriam TGM a Jana Masaryka.
Nový domov (Toronto) 25, 1974, č. 12, 23. 3., s. 4
[Úvaha o odkazu TGM a Jana Masaryka. Pravděpodobně jde o text vystoupení na vzpomínkovém večeru v Torontě.]

B0443. Cesta (s překážkami) za Egonem.
In: Egon Hostovský. Vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle a osudu. Uspořádal a doslov (s. 193-195) napsal Rudolf Šturm. Úvodní poznámka (s. 13) Zdena Salivarová. Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1974. S. 55-59. – Též in: Beseda (Canberra) [5], 1974, květen, s. 67–68 – Knižně též in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 75-79.
[O svém vztahu k osobě a dílu E. Hostovského.]

B0444. Některé normalizované kulturní výkony.
Listy (Řím) 4, 1974, č. 2, květen, s. 20-23 – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 11-21.
[S kapitolami Kabaret dialektické metafyziky (o kulturní publicistice Jana Klimenta), Beseda s náhodně vybranými autory (o anketě francouzských spisovatelů, usp. Jan O. Fischer, Literární měsíčník, září 1973, s. 56-64; říjen 1973, s. 57-65), A nakonec literární senzace (o J. Klimentovi).]

B0445. Nathaniel Hawthorne: Šarlatové písmeno.
Telegram (Edmonton) 4, 1973/74, č. 5/6, 1. 8. 1974, s. 8
[Esej.]
B0446. Koncert.
Hlas domova (Melbourne) 24, 1974, č. 16, 5. 8., s. 7
[Úryvek z povídky Eine kleine Jazzmusik z cyklu Sedmiramenný svícen.]

B0447. Co vy na to, soudruzi?
Beseda (Canberra) [5], 1974, září, s. 155–156
[Úryvek z románu Mirákl.]

B0448. Piráti.
Svědectví (Paříž) 12, 1973/74, č. 48, [listopad 1974], s. 751-766 – Knižně: J. Š., Konec poručíka Borůvky (1975) – Část publikována in: Magazín (Curych) 5, 1976, č. 1, [leden], s. 6-10, 23-25; č. 2, [únor], s. 4-13
[Detektivní povídka.]

B0449. Porada lektorů.
Beseda (Canberra) [5], 1974, listopad, s. 181–186
[Úryvek z románu Lvíče.]

B0451. Postskript ke Zbabělcům.
Listy (Řím) 4, 1974, č. 5/6, prosinec, s. 31-34
[Doslov k francouzskému vydání románu; o dalších osudech postav románu.]

B0452. Philip Roth, The Breast. (Ňadro.)
Telegram (Edmonton) 5, 1974/75, č. 2, 15. 12. 1974, s. 7
[Recenze.]

1975

B0453. [Vážení, když američtí reportéři…]
LP Jiří Voskovec: Relativně vzato. New York, Kampa Disc 1975.
[Text na obalu gramofonové desky.]

B0454. Objev v Čapkovi.
Proměny (New York) 12, 1975, č. 1, leden, s. 11-21 – Též: Host [1985], č. 1, s. 3-10 – Knižně in: Antonín Brousek – J.Š., Na brigádě. Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1979. S. 301-315. – Též in: J. Š., Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1998. S. 192-204.
[O detektivních povídkách Karla Čapka, zejména o povídkách Básník a Šlépěj; též o vlivu Edgara Allana Poea. Autorův překlad amerického originálu A Discovery in Čapek, předneseného dne 5. 5. 1974 na sjezdu The American Society for Popular Culture v Milwaukee v USA.]

B0455. Kvadratura kruhu.
Listy (Řím) 5, 1975, č. 1, únor, s. 24-30 – Knižně in: Antonín Brousek – J.Š., Na brigádě. Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1979. S. 159-177. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 263-279.
[Rozbor románu Vladimíra Párala Mladý muž a bílá velryba.]

B0456. Musíte mít.
Hlas domova (Melbourne) 25, 1975, č. 6, 17. 3., s. 5
[O LP desce Jiřího Voskovce Relativně vzato.]

B0457. Dobrý člověk v nedobré době.
Listy (Řím) 5, 1975, č. 4, květen, s. 24-29 – Knižně in: Antonín Brousek – J.Š., Na brigádě. Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1979. S. 178-193. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 280-293.
[Recenze románu Ladislava Fukse Návrat z žitného pole; též o novele Vladimíra Körnera Zánik samoty Berhof a o kritice obou děl od Hany Hrzalové (Rudé právo, 1974, č. 157, 5. 7., s. 5; Literární měsíčník 3, 1974, č. 4, duben, s. 102-103).]

B0458. G. Greene, A Sort of Life.
Telegram (Edmonton) 5, 1974/75, č. 3/4, 15. 5. 1975, s. 16-17
[Recenze autobiografie Grahama Greena.]

B0459. Panta rei?
Telegram (Edmonton) 5, 1974/75, č. 3/4, 15. 5. 1975, s. 7-8 – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 22-30.
[Mj. o návratu A. Lidina (= Tomáš Řezáč) do Československa, sebekritikách Miroslava Holuba a Bohumila Hrabala a o Jiřím Hájkovi; v příloze Parabola.]

B0460. Citát pro domo.
Listy (Řím) 5, 1975, č. 6, srpen, s. 25-26; podepsáno J. Š.
[Glosa k románu Alexeje Pludka Vabank a k jeho recenzi (Listy (Řím) 4, 1974, č. 5/6, s. 16-18; podepsáno JK, Praha).]

B0461. In memoriam Ladislava Fikara.
Listy (Řím) 5, 1975, č. 7, prosinec, s. 28 – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 80-81.
[Nekrolog k úmrtí L. F. 12. 7. 1975.]

◘ Viz též záznamy B0193, B0283

1976

B0462. Jak aplikovat západní techniku.
Listy (Řím) 6, 1976, č. 1, únor, s. 25-30 – Knižně in: Antonín Brousek – J. Š., Na brigádě. Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1979. S. 194-212. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 294-310.
[Recenze románu Jozefa Kota Horečka.]

B0463. Rukopis z Prahy.
Proměny (New York) 13, 1976, č. 2, duben, s. 58-69
[Úryvek z románu Příběh inženýra lidských duší.]

B0464. Miloš.
Nový domov (Toronto) 27, 1976, č. 10, 1. 4., s. 1 a 3
[Osobně pojatý medailon Miloše Formana.]

B0465. Bobby neboli operace mozku.
Listy (Řím) 6, 1976, č. 3, červen, s. 25-31 – Knižně in: Antonín Brousek – J. Š., Na brigádě. Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1979. S. 232-252. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 311-329.
[Rozbor románu Danielle Duškové Bobby (Čs. spisovatel 1975).]

B0466. Ediční poznámka. [Když jsem jednomu významnému příslušníku…]
In: Adina Mandlová, Dneska už se tomu směju. [Zpracoval Josef Škvorecký.]
Toronto, Sixty-Eight Publishers, červen 1976. S. 325-329. – 2. vyd.: Toronto, Sixty-Eight Publishers, srpen 1977. S. 325-329. – 3. vyd.: Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1981. S. 325-329. – 4. vyd.: Praha, Čs. filmový ústav 1990. S. 277-280. – Též in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 82-86.
[Doslov ke knize vzpomínek.]

B0467. In memoriam Alfréda Radoka.
Nový domov (Toronto) 27, 1976, č. [16], 1. 7., s. 3 – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 86-88.
[Nekrolog k úmrtí režiséra 22. 4. 1976.]

B0468. Moje severoamerická dezarizace.
Nový domov (Toronto) 27, 1976, č. 23, 14. 10., s. 3
[Reakce na anonymní antisemitský leták, obsahující útok na J. Š.]

B0469. Co nového v Kabaretu Praha?
Nový domov (Toronto) 27, 1976, č. 26, 25. 11., s. 1 a 5; podepsáno Jan Nývlt
[O aktuální situaci v domácí kultuře.]

◘ Viz též záznam B0448

1977

B0470. Svět jazzu.
In: Jaromír Hořec, Půlnoční jam session. Toronto, Sixty-Eight Publishers, leden 1977. S. 105-106. – 2. vyd.: Praha, Melantrich 1996. S. 108-109.
[Doslov z roku 1967 k neuskutečněnému vydání sbírky básní v roce 1969; ve druhém vydání s autorovou ediční poznámkou O cenzuře a jiných věcech (s. 110-113); sbírka vyšla v roce 1988 též v samizdatové edici Česká expedice.]

B0471. Episoda na Černé hoře.
Proměny (New York) 14, 1977, č. 1, leden, s. 71-80
[Úryvek z románu Příběh inženýra lidských duší.]

B0472. Páralovo permanentní posvícení.
Listy (Řím) 7, 1977, č. 1, únor, s. 26-32 – Knižně in: Antonín Brousek – J. Š., Na brigádě. Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1979. S. 213-231. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 330-345.
[Recenze: Vladimír Páral, Radost až do rána (Melantrich 1975).]

B0473. Závěrečná poznámka. [Myslím, že ke knize samé…]
In: František Moravec, Špión, jemuž nevěřili. Z anglického rukopisu Master of Spie vybrala, uspořádala, přeložila a předmluvu (s. VII-XI) napsala Hana Moravcová-Disherová. Toronto, Sixty-Eight Publishers, únor 1977. S. 364-366; podepsáno J. Š. – 2. vyd.: Purley, Rozmluvy 1987. S. 364-366. – 3. vyd.: Praha, Rozmluvy 1991. S. 364-366.

B0474. Lze psát dobře česky i v exilu?
Nový domov (Toronto) 28, 1977, č. 3, 17. 2., s. 3-5
[O minulosti i současnosti „americké češtiny“.]

B0475. Statečná žena.
Nový domov (Toronto) 28, 1977, č. 6, 31. 3., s. 5; nepodepsáno
[O otevřeném dopise zpěvačky Marty Kubišové světové veřejnosti, částečně publikovaném v americkém tisku.]

B0476. Svoboda se nepovoluje.
Nový domov (Toronto) 28, 1977, č. 6, 31. 3., s. 5; nepodepsáno
[O úpravách názvů některých českých filmů normalizačního období.]

B0477. Vláda zvůle.
Nový domov (Toronto) 28, 1977, č. 6, 31. 3., s. 5; nepodepsáno
[O vynucených podpisech pod tzv. Antichartou.]

B0478. Raději bych napsal tento román…
Proměny (New York) 14, 1977, č. 2, duben, s. 110-112 – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 31-35.
[O románu Ferdinanda Peroutky Oblak a valčík.]

B0479. Malá poznámka k próze.
Proměny (New York) 14, 1977, č. 3, červenec, s. 55-60 – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 36-44.
[O svých literárních začátcích a vztahu k Ernestu Hemingwayovi.]

B0480 . Zásady u příležitosti devátého výročí invaze.
Nový domov (Toronto) 28, 1977, č. 15, 18. 8., s. 1 a 4 – Přetištěno in: Magazín (Curych) 7, 1978, č. 1, 18. 2., s. 9-11; nepodepsáno
[O výzvě československé vlády exulantům k tzv. úpravě vztahů s ČSSR.]

B0481. Katalánský syndrom nebo zrada slov.
Listy (Řím) 7, 1977, č. 5, říjen, s. 25-32 – Přetištěno in: Listy 20, 1990, č. 2, duben, s. 116-123 – Knižně in: Antonín Brousek – J. Š., Na brigádě. Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1979. S. 253-280. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 346-369.
[Recenze memoárů Jiřího Hájka Už jdem po ulici (Mladá fronta 1976); srovnání Hájkova zobrazení protifašistického odboje s obrazem v Pláči koruny české Václava Černého.]

B0482. Co zajímá uprchlíky.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 10, 1977, č. 12, 7. 12., s. 30
[Oznámení popírající, že by si J. Š. a Zdena Salivarová podali žádosti o tzv. úpravu vztahů k ČSSR.]

◘ Viz též záznamy B0234, B0466

1978

B0483. Portrét básníka.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 11, 1978, č. 4, 7. 4., s. 22-23
[Úryvek z románu Příběh inženýra lidských duší.]

B0484. Příběh inženýra lidských duší.
Magazín (Curych) 7, 1978, č. 2, 15. 4., s. 37-39
[Úryvek ze stejnojmenného románu.]

B0485. Pohřeb Ferdinanda Peroutky.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 11, 1978, č. 6, 6. 6., s. 18
[Úryvek z projevu na pohřbu F. Peroutky 24. 4. 1978 v kostele sv. Jana Nepomuckého v New Yorku; v souboru projevů (též Karel Steinbach a Jiří Voskovec, s. 17-20).]

B0486. Ferdinand Peroutka.
Proměny (New York) 15, 1978, č. 3, červenec, s. 72-73 – Knižně in: Ferdinand Peroutka – Deníky, dopisy, vzpomínky. Usp. Slávka Peroutková. Praha, Lidové noviny 1995. S. 294-295. – Též in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 89-90.
[Nekrolog k úmrtí novináře 20. 4. 1978.]

B0487. Konečné řešení.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 11, 1978, č. 7-8, [červenec], s. 30-31
[Úryvek z románu Mirákl.]

B0488. Spisovatel disident.
Listy (Řím) 8, 1978, č. 5, září, s. 11-13 – Knižně in: Antonín Brousek – J. Š., Na brigádě. Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1979. S. 295-300. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 382-387.
[V souboru příspěvků ze sympózia Disidence a literatura, konaného v rámci benátského Bienále v prosinci 1977, v Listech pod souborným názvem Naše kultura ve světě. Bienále 77 (s. 4-42, s úvodní redakční poznámkou). Příspěvek J. Š. o svobodě jako předpokladu umělecké tvorby, mj. o hře Václava Havla Vernisáž.]

B0489. Několik poznámek k psychopatologii současné české prózy.
Proměny (New York) 15, 1978, č. 4, říjen, s. 44-54 – Mírně zkráceno knižně in: Antonín Brousek – J. Š., Na brigádě. Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1979. S. 281-294. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 370-381.
[Předneseno 30. 3. 1978 na mezinárodní konferenci o próze a dramatu na University of California v Los Angeles. Autorův překlad z anglického originálu. O prózách: Karel Houba, Postel s nebesy; Jiří Hájek, Území nikoho; Danielle Dušková, Bobby; Alexej Pludek, Vabank.]

B0490. Paradox hodný Chestertona.
Magazín (Curych) 7, 1978, č. 6, 28. 10., s. 12-15 – Beseda (Canberra) [10], 1979, březen, s. 41-44
[Recenze knihy Jurije Brochina Velká rudá mašina. U obou publikací s chybou v názvu: Paradox hodný Chesterton.]

B0491. Ne recenze, spíš chvála výměnou názorů. (Nad prvním číslem časopisu Spektrum.)
Listy (Řím) 8, 1978, č. 6, prosinec, s. 44-47 – – Knižně in: J. Š., Nataša, pícníci a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2006. S. 25-33.
[Úvaha nad domácím samizdatovým periodikem.]

◘ Viz též záznam B0480

1979

B0492 . Noc zlatých helikónů.
In: Jakémusi Alexandru K. Sestavil a úvod napsal [Ivan Klíma]. Praha, Edice Petlice 1979. S. 20-23. – Danny 4, 1993, č. 1, březen, s. 19-20
[Příspěvek do samizdatového sborníku k 50. narozeninám Alexandra Klimenta (1978). Datováno Toronto, listopad 1978.]

B0493. Bůh do domu.
Západ (Ottawa) 1, 1979, č. 1, květen, s. 24-27 – Danny 2, 1991, č. 1, únor, s. 42-54 – Knižně: J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života exilové společnosti.]

B0494. Cenné babičky.
Západ (Ottawa) 1, 1979, č. 2, srpen, s. 21-25 – Knižně: J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života exilové společnosti.]

B0495. Dost neznámá Mark Twainova návštěva v Mariánských Lázních.
Magazín (Curych) 8, 1979, č. 9/10, září-říjen, s. 19-21
[Fejeton o Twainově reportáži Marienbad, a Health Factory.]

B0496. Román bojiště.
Listy (Řím) 9, 1979, č. 5, říjen, s. 31-34
[Recenze románu Vladimíra Párala Generální zázrak (Severočeské nakladatelství 1977).]

B0497. [Zajímavé je, že…]
Západ (Ottawa) 1, 1979, č. 3, říjen, s. 32
[Poznámka k dopisu čtenáře D. Krouzy o vulgarismech v literatuře a publicistice.]

◘ Viz též záznamy B0074, B0110, B0233, B0357, B0490

1980

B0498. [Graham Greene: The Human Factor.]
Č eské slovo (Mnichov) 26, 1980, č. 1, leden, s. 8
[Odpověď v čtenářské anketě Knihy sedmdesátých let (připravil František Tomáš, s. 7-8).]

B0499. Mysteriózní eventy v noci.
Západ (Ottawa) 2, 1980, č. 1, únor, s. 26-31 – Knižně: J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života exilové společnosti.]

B0501. Česká literatura poctěna.
Svědectví (Paříž) 16, 1980/81, č. 61, [červen] 1980, s. 10-11
[O české literatuře 50.-70. let; projev u příležitosti převzetí Neustadt International Prize for Literature (Oklahomská univerzita, 17. 5. 1980).]

B0502. TRAXLER, Jiří: Západ hovoří s Jiřím Traxlerem. Rozmlouval Josef Škvorecký.
Západ (Ottawa) 2, 1980, č. 3, červen, s. 23-28
[Rozhovor. Drobná tisková oprava v č. 5/1980, s. 33.]

B0503. Bůh do domu. Dva výstupy z frašky o čtyřech dějstvích.
Listy (Řím) 10, 1980, č. 3-4 (Čtení na léto), červenec, s. 122-124
[Ukázky z divadelní hry.]

B0504. Neuilly.
Listy (Řím) 10, 1980, č. 3-4 (Čtení na léto), červenec, s. 104-107
[Úryvek ze stejnojmenné novely.]

B0505. Vážená redakce…
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 13, 1980, č. 7/8, [červenec-srpen], s. 42
[Komentář k výroku, jímž A. Lustig údajně doprovodil svůj návrh na udělení Neustadtovy ceny J. Škvoreckému.]

B0506. Doslov. [Saul Bellow má v knize Do Jeruzaléma…]
In: Stanislav A. Auský, Vojska generála Vlasova v Čechách. Kniha o nepochopení a zradě. S předmluvou autora (s. 7-11), s přílohami, bibliografií (s. 276-280) a s rejstříkem. Toronto, Sixty-Eight Publishers, říjen 1980. S. 213-220.

B0507. Nová ruská pravice.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 13, 1980, č. 10, 8. 10., s. 13-15
[Recenze studie Alexandra Yanova o ruském disentu The Russian New Right.]

B0508. Určité výhrady k Apokalypse.
Právo lidu (Wuppertal) 83 (3), 1980, č. 4, [zima], s. [10]
[O románech Josepha Conrada Srdce temnoty a Západu na očích v souvislosti s americkým filmem Apocalypse Now.]

B0509. Čs. spisovatelé v exilu na obranu spisovatelů doma. Apel na západní kulturní pracovníky, aby vyvíjeli nátlak na režim.
České slovo (Mnichov) 26, 1980, č. 12, prosinec, s. 7
[Prohlášení přijaté na sympoziu konaném v rámci výročního sjezdu Americké asociace pro podporu slovanských studií 7. 11. 1980 ve Filadelfii. Podepsáni mj. J. Š. a Zdena Salivarová.]

B0510. KDF blues.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 13, 1980, č. 12, prosinec, s. 36 – Knižně: J. Š., Dívka z Chicaga (1980); …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Báseň z protektorátního období.]

B0511. Piknik na býči.
Západ (Ottawa) 2, 1980, č. 6, prosinec, s. 29-31 – Knižně: J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života exilové společnosti.]

1981

B0512. [Nerad píšu kamarádům o jejich rukopisech…]
In: Hlasy nad rukopisem Českého snáře. Usp. Ludvík Vaculík. Praha, Edice Petlice (samizdat) 1981. – Přetištěno in: Fragment K (Bratislava) 4, 1990, č. 6, s. 180-182 – Knižně in: Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře. Usp. Ludvík Vaculík. Praha, Torst 1991. S. 118-120. – Též in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 105-108.
[Rozsáhlé úryvky z dopisu J. Š. Ludvíku Vaculíkovi, datovaného Toronto, 14. 12. 1980.]

B0513. [Vilém Hejl: Ex offo.]
České slovo (Mnichov) 27, 1981, č. 1, leden, s. 6
[Odpověď v čtenářské anketě rozhlasu Svobodná Evropa (připravil František Tomáš, s. 6-7).]

B0514. Zátiší.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 14, 1981, č. 1, 12. 1., s. 28 – Knižně: Dívka z Chicaga (1980) – Též pod názvem Pavel Minc – R. I. P., in: …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Báseň z protektorátního období.]

B0515. Česká hra v New Yorku.
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 1, únor, s. 29; podepsáno D. S. M.
[O uvedení hry Jana Nováka Bohemian Heaven v New Yorku.]

B0516. Doma ve Filadelfii.
Listy (Řím) 11, 1981, č. 1, únor, s. 43-44
[O setkání českých spisovatelů na sympoziu Česká literatura dnes ve Filadelfii 7. 11. 1980. S dalšími příspěvky o sympoziu pod společným titulkem Post scriptum.]

B0517. Ex nihilo?
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 1, únor, s. 34-35; podepsáno D. S. M.
[Úvaha o možných výkladech vzniku vesmíru. Čtenářské reakce viz Západ 1981, č. 3, s.
31-32.]

B0518. Ožehavé téma.
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 1, únor, s. 1-7 – Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 268-289. – J. Š., Ožehavé téma. Praha, SJŠ, leden 1991. S. 2-23. – J. Š., Nataša, pícníci a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2006. S. 34-50.
[O podobnosti sovětského socialistickorealistického a německého národněsocialistického umění, zejména v oblasti textů masových písní. Viz též záznam B0528.]

B0519. Prohlášení.
Listy (Řím) 11, 1981, č. 1, únor, s. 40-41
[K uvěznění Václava Havla; podepsáni mj. J. Š. a Zdena Salivarová; datováno Filadelfie, 7. 11. 1980.]

B0520. Spisovatel v exilu.
Listy (Řím) 11, 1981, č. 1, únor, s. 33-34
[Příspěvek na sympoziu konaném v rámci výročního sjezdu Americké asociace pro podporu slovanských studií 7. 11. 1980 ve Filadelfii. Spolu s dalšími příspěvky zařazeno pod titulem Česká literatura dnes.]

B0521. BAAROVÁ, Lída: Západ hovoří s Lídou Baarovou.
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 1, únor, s. 25-29
[Rozhovor s herečkou.]

B0522. Hold starému pánovi, aneb neznámá skákavá žába z Calaveraského okresu.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 14, 1981, č. 3, březen, s. 28-30
[Cestopisná črta z knihy Velká povídka o Americe.]

B0523. Stručný historický nástin původu a dosavadní činnosti Společnosti pro výzkum osobnosti a díla Járy (da) Cimrmana, s přihlédnutím k jejím historickým kořenům.
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 3, červen, s. 14-17
[Studie o české humoristické tradici.]

B0524. Americké motivy v díle Bohumila Hrabala.
Listy (Řím) 11, 1981, č. 3/4 (Čtení na léto), červenec, s. 128-135 – Dále pod názvem Americké vlivy v díle Bohumila Hrabala, in: Tvar 1(3), 1990, č. 24, 16. 8., s. 1 a 6-8 – Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 140-157. – Též in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 122-127.
[Předneseno na festivalu Cross Currents pořádaném University of Michigan v lednu-březnu 1981. Z angličtiny přeložil Antonín J. Liehm (pro publikaci v Listech), resp. Josef Škvorecký (pro knižní vydání). V Listech s poznámkou o udělení Silver Award v kanadské literární soutěži National Magazin za povídku Oh, Maytime Witch! (Májová kouzelnice) z knihy Prima sezóna.]

B0525. Babička Dereka MacCourka z Šikága.
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 4, srpen, s. 33-34
[Komentované citáty z někdejšího krajanského časopisu Šotek, později publikované též v knize Miss Rossie.]

B0526. Jiří George Voskovec. 1905-1981.
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 4, srpen, s. 1-2 – Též pod názvem In memoriam Jiří Voskovec, in: Proměny (New York) 18, 1981, č. 4, říjen, s. 88-90 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 217–223.
[Nekrolog k úmrtí 1. 7. 1981; s úryvkem z dopisu J. V. o románu Karla Pecky Motáky nezvěstnému.]

B0527. K interview s Krylem.
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 4, srpen, s. 19
[Poznámka o udělení stipendia McDowell Colony Karlu Krylovi; připojeno k rozhovoru S Karlem Krylem o zpívání (rozmlouval L. Křivánek, s. 18-19).]

B0528. Ožehavé téma.
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 4, srpen, s. 32
[Poznámka k dopisu V. Šůny (s. 39), reagující na stejnojmenný článek J. Š. (Západ č. 1/1981). Viz též záznam B0518.]

B0529. Češi v americké armádě proti otroctví.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 14, 1981, č. 10, říjen, s. 37-39
[O pozapomenuté knize Josefa Čermáka Dějiny občanské války s připojením zkušeností českých vojínů (1889).]

B0530. O Dvořákovi v Americe.
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 5, říjen, s. 14-18 – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 109-121.
[O své práci na románu Scherzo capriccioso.]

B0531. Jiří George Voskovec.
Listy (Řím) 11, 1981, č. 6, listopad, s. 45-46 – Knižně bez názvu, in: …a když se řekne Voskovec. Uspořádal a předmluvu napsal Jiří Lederer. Kolín n. R., Index 1983. S. 106-107. – 2. vyd. Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec. Připravil Jiří Lederer. S redakční poznámkou Vážený čtenáři (s. 5). Praha, Orbis 1990. S. 199-201.
[Vzpomínka na herce a spisovatele.]

B0532. Kongres v Torontě: Spisovatel a lidská práva.
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 6, prosinec, s. 8-9; podepsáno Vladislava Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 2.
[Referát o kongresu pořádaném pod záštitou Amnesty International 1. – 4. 10. Tiskové prohlášení vydané skupinou českých účastníků kongresu publikováno anglicky, in: Nový domov (Toronto) 32, 1981, č. 19, 8. 10., s. 6. Spolupodepsali: J. Gruša, Z. Tominová, Z. Salivarová, J. Škvorecký, Paul Wilson a Julius Tomin.]

B0533. GRUŠA, Jiří: Západ hovoří s Jiřím Grušou. Rozmlouval Josef Škvorecký.
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 6, prosinec, s. 21-22
[Rozhovor.]

◘ Viz též záznam B0466

1982

B0534. Kytaromagie Vladimíra Veita.
LP Vladimír Veit, Texty. Uppsala, Šafrán 1982. – 2. vyd. CD. Praha, Bonton 1997. – Magazín (Curych) 11, 1982, č. 1, únor, s. 58-59 – Svědectví (Paříž) 18, 1983/84, č. 69, [červenec 1983], s. 95-96 – Kus řeči (Champigny) [1983], č. 3, s. 14-15
[Doprovodný text ke gramofonové LP desce zhudebněných textů českých autorů, mj. J. Š.]

B0535. Svědectví v mém životě.
In: Svědectví Pavla Tigrida. Sestavil Jiří Lederer. Mnichov, Opus bonum 1982. S. 167-171. – Danny 4, 1993, č. 1, březen, s. 6-10
[Příspěvek na sympoziu k 25. výročí časopisu Svědectví (Franken, říjen 1981).]

B0536. [Z české: Michal Harníček…]
České slovo (Mnichov) 28, 1982, č. 1, leden, s. 6 – Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 15, 1982, č. 2, 5. 2., s. 31
[Odpověď v čtenářské anketě rozhlasu Svobodná Evropa (připravil František Tomáš, s. 5-7). – Ve švýcarském Zpravodaji přetištěn výběr z anketních hlasů pod názvem Z nových knih (s. 29-31).]

B0537. Kolegové, nevím jestli vážení…
Západ (Ottawa) 4, 1982, č. 1, únor, s. 8-9; podepsáno Vladislava Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 3.
[Polemika s Otevřeným dopisem spisovatelům západní Evropy (Lidová demokracie, 14. 11. 1981), přetištěným na s. 8.]

B0538. Úspěšná kniha Dr. Antonína Kratochvila.
Národní politika (Mnichov) 14, 1982, č. 2, únor, s. 4
[Vyjádření několika osobností včetně J. Š. o knize A. Kratochvila Abendgespräche mit Luis Trenker (1981).]

B0539. Iluzionisté.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 15, 1982, č. 7/8, 30. 6., s. 22-23; č. 9, 13. 9., s. 19-20 – Knižně pod názvem Paul Hollander, Političtí poutníci; in: J. Š., Čítanka Josefa Škvoreckého. Usp. Miloš Holub. Praha, SJŠ, listopad 1990. S. 14-17.
[Recenze sociologické studie Paula Hollandera Političtí poutníci; v druhé části mj. o G. B. Shawovi a jeho obdivu k Sovětskému svazu.]

B0540. Pavouk, moucha, mistr, ptáče, motýl, Bůh a kočka.
Listy (Řím) 12, 1982, č. 3-4 (Čtení na léto), červenec, s. 138-140
[Kapitola z románu Scherzo capriccioso.]

B0541. O převaze marxismu-leninismu nad Sherlockem Holmesem.
Západ (Ottawa) 4, 1982, č. 4, srpen, s. 13-15
[Komentář k případu dopisu Charlese Darwina údajně adresovaného Karlu Marxovi.]

B0542. Starosti se slovníkem.
Západ (Ottawa) 4, 1982, č. 4, srpen, s. 29-30; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 4.
[Komentář k stejnojmennému článku (Tvorba, 1982, č. 5, příl. Kmen, č. 5, s. 2, 3. 2., podepsáno -n-) členky autorského kolektivu připravujícího Slovník české literatury 1970-1981 (Čs. spisovatel 1985); též o exilovém Slovníku českých spisovatelů (Toronto, Sixty- Eight Publishers 1982).]

B0543. Změna v kulturní politice ČSSSR?
Západ (Ottawa) 4, 1982, č. 4, srpen, s. 30-31; nepodepsáno
[Komentář k vlastnímu článku (Czechoslovak Newsletter, vyd. Rada svobodného Československa), reagujícímu na rozhovor s čs. ministerským úředníkem Miroslavem Kaizrem (The New York Times, 18. 1.) o vydavatelských poměrech v ČSSR.]

B0544. Poznámka vydavatelů. [Slovníkem českých spisovatelů vrcholí…]
In: Slovník českých spisovatelů. Pokus o rekonstrukci dějin české literatury 1948-1979. Uspořádali Jiří Brabec, Jiří Gruša, Igor Hájek, Petr Kabeš a Jan Lopatka. Redigoval J. Brabec. K tisku připravil I. Hájek. S úvodem (datováno Praha, září 1978) (s. 7-10). Toronto, Sixty-Eight Publishers, listopad 1982. S. 535-537. – 2. vyd.: Slovník zakázaných autorů. Praha, SPN 1991. S. 503-504.
[O smyslu vydávané publikace, o jejích limitech a kritériích výběru hesel. Spoluautorka Zdena Salivarová. Datováno Toronto, květen 1982.]

B0545. Scherzo capriccioso.
Obrys (Mnichov) 2, 1982, č. 4, prosinec, s. 3-5; Obrys (Mnichov) 3, 1983, č. 1, březen, s. 4-5
[Úryvky z připravovaného stejnojmenného románu.]

B0546. Trip do Česka (1-4).
Západ (Ottawa) 4, 1982, č. 6, prosinec, s. 26-30; Západ (Ottawa) 5, 1983, č. 1, únor, s. 29-30; č. 2, duben, s. 25-27; č. 3, červen, s. 36-40 – Úryvek in: Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 15, 1982, č. 12, [prosinec], s. 29-31 – Knižně in: Velká trojka. Hvězdy Galaxie. Praha, Galaxie 1991. S. 125-201. – Též: J. Š., Ze života české společnosti (1985)
[Povídka z cyklu Ze života exilové společnosti. – V knize Velká trojka (1991) publikováno spolu s pracemi Milana Kundery Ztracené dopisy a Arnošta Lustiga Porgess.]

◘ Viz též záznam B0534

1983

B0547. [Swing v Československu…]
LP Kamil Běhounek, Swing time. Zlatý věk českého swingu. Toronto-Waterloo, West Record / Collegium Bohemicum 1983. – Pod názvem LP desky Swing time. Zlatý věk českého swingu, in: Magazín (Curych) 12, 1983, č. 3- 4, červenec, s. 95
[Doporučující text na obalu LP desky. Též anglicky a německy.]

B0548. [Jan Novák: Striptease Chicago…]
České slovo (Mnichov) 29, 1983, č. 1, leden, s. 8
[Odpověď v čtenářské anketě rozhlasu Svobodná Evropa Kniha roku 1982 (připravil František Tomáš, s. 7-9).]

B0549. Humoreska.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 16, 1983, č. 2, [únor], s. 21-22
[Úryvek z románu Scherzo capriccioso.]

B0551. Prohlášení nakladatelství Sixty-Eight Publishers Corp.
Západ (Ottawa) 5, 1983, č. 2, duben, s. 16
[O obvinění z vyplacení honoráře za nenapsanou knihu J. Voskovce Stín svobody. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

B0552. [V článku o cestování do komunistických zemí…]
Západ (Ottawa) 5, 1983, č. 2, duben, s. 18-19
[Diskuse o literatuře, morálce a politice, přeložená z časopisu Svazu kanadských spisovatelů Inner Circle (podzim 1982) a publikovaná pod názvem Zásadní debata mezi kanadskými spisovateli (s. 17-19). Spolu s J. Š. se diskuse zúčastnili Jan Drábek a Farley Mowat.]

B0553. Noví lidé.
Listy (Řím) 13, 1983, č. 3 (Čtení na léto), červen, s. 146-154
[Rozhlasová hra.]

B0554. Zpráva jazzové sekce.
Západ (Ottawa) 5, 1983, č. 4, srpen, s. 16-21; podepsáno Mary Novak – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 5-10.
[Komentovaný přetisk zprávy, kterou rozesílala Jazzová sekce svým členům koncem roku 1982. Doplněno nepodepsanou redakční poznámkou.]

B0555. Aféra Jazzové sekce pokračuje.
Západ (Ottawa) 5, 1983, č. 5, říjen, s. 6-9; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 11-19.
[Komentář k přetištěnému článku Jana Krýzla „Nová“ vlna se starým obsahem (Tribuna, 23. 3. 1983) (s.1-2), a k odpovědi Jazzové sekce (datováno Praha, 11.-18. 4. 1983, nepodepsáno, s. 2-6).]

B0556. K teprve jednasedmdesátým narozeninám Josefa Švejka.
Magazín (Curych) 12, 1983, č. 5/6, listopad, s. 39-40
[Úvaha k 100. výročí narození Jaroslava Haška.]

B0557. Aféra vrcholí.
Západ (Ottawa) 5, 1983, č. 6, prosinec, s. 1-4; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 20-23.
[Komentář k případu Jazzové sekce a analýza soudobé nonkonformní populární hudby v ČSSR.]

B0558. Lapení Kounice.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 16, 1983, č. 12, [prosinec], s. 23-25
[Úryvek z románu Scherzo capriccioso.]

◘ Viz též záznamy B0531, B0534, B0545, B0546

1984

B0559. Pražská zima.
150 000 slov (Kolín n. R.) 3, 1984, č. 7, s. 5-10 – Danny 2, 1991, č. 2, duben, s. 28-43 – Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 290-305. – J. Š., Nataša, pícníci a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2006. S. 58-69.
[Úvaha u pražském jaru 1968 a o současném stavu české společnosti, inspirovaná vydáním antologie The Writing on the Wall (Psáno na zdi, usp. Antonín J. Liehm a Peter Kussi, New York, Karz-Cohl Publishers 1983); angl. orig. in The American Spectator (září 1983).]

B0560. Mailer ve slepé uličce.
Reportér (Curych) 1, 1984, č. 1, leden, s. 23-24
[Recenze románu Normana Mailera Ancient Evening.]

B0561. [Ludvík Vaculík: Český snář…]
České slovo (Mnichov) 30, 1984, č. 2, únor, s. 6
[Odpověď v Čtenářské anketě (připravil František Tomáš, s. 5-7).]

B0562. Concerto to End All Concertos.
Západ (Ottawa) 6, 1984, č. 2, duben, s. 22 – Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 17, 1984, č. 9, [září], s. 17-18 – Hlas Bohemie (Kolín n. R.) 12, 1985, č. 3-4, červen, s. 29-31 – Danny 2, 1991, č. 2, duben, s. 44-48 – Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 306-310 – J. Š., Nataša, pícníci a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2006. S. 94-96.
[Komentář k tzv. upravování vztahů emigrantů k ČSSR.]

B0563. Co nového v nakladatelství Sixty-Eight Publishers, corp.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 17, 1984, č. 5 [květen], s. 14
[Nabídka ročníku 1983/1984; popření zpráv o chystaném ukončení činnosti nakladatelství. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

B0564. Jeden týden v životě Květoslava Prska. Pozdrav George Orwellovi ze skutečné Oceánie let 1948-1984.
Listy (Řím) 14, 1984, č. 3 (Čtení na léto), květen, s.182-186 – Maxima 1, 1990, č. 2, [červenec], lit. příl. s. 13-16 – Danny 2, 1991, č. 1, únor, s. 25-40 – Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 231-246. – J. Š., Nataša, pícníci a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2006. S. 70-80.
[Satira na vydavatelsko-redakční poměry v Československu. Autorův překlad článku v Toronto Star, 4. 1. 1984.]

B0565. Básník.
Obrys (Mnichov) 4, 1984, č. 2, červen, s. 21 – Knižně in: Jaromír Šavrda, Cestovní deník. Mnichov, PmD – Poezie mimo domov 1984. S. 71-73.
[Medailon Jaromíra Šavrdy.]

B0566. [Poslání Obrysu…]
Obrys (Mnichov) 4, 1984, č. 2, červen, s. 16
[Příspěvek v anketě Jubileum Obrysu (s. 16-17).]

B0567. Příkrok k parciální rehabilitaci obchodního akademika Ladislava Štolla, neboť se zasloužil o letectví.
Západ (Ottawa) 6, 1984, č. 3, červen, s. 15-17; podepsáno Josefa Urválková
[Komentovaná montáž úryvků z aviatické příručky L. Štolla Člověk v aeroplánu (Praha, Průlom 1927).]

B0568. [V české literatuře existuje…]
Západ (Ottawa) 6, 1984, č. 3, červen, s. 24; podepsáno J. Š.
[Poznámka k otištěným ukázkám z prózy Alberta Kyšky (= Jaroslav Peregrin) Šero (s. 24-27).]

B0569. Kdo psal tomsharkovky?
Reportér (Curych) 1, 1984, č. 4, červenec, s. 5
[Odpověď na čtenářský dotaz.]

B0570. [V dějinách národů se často vytvářejí legendy…]
Západ (Ottawa) 6, 1984, č. 4, srpen, s. 21-22
[Příspěvek do diskuse o Karlu Havlíčkovi, vyvolané Škvoreckého rozhlasovou recenzí knihy Jiřího Moravy Exilová léta K. H. Borovského. Pod názvem Aktuální diskuse na téma pouze zdánlivě neaktuální dále otištěny názory Jarmily Blažkové (s. 23-24) a J. Moravy (Brixenská mučednická legenda, s. 24-25).]

B0571. Creatio.
Západ (Ottawa) 6, 1984, č. 4, srpen, s. 14-15; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 34-35.
[Úvaha o darwinismu, neodarwinismu a tzv. kreacionismu. Ohlas v č. 1/1985, s. 15-18.]

B0572. Aféra – myslí si oni – končí.
Západ (Ottawa) 6, 1984, č. 5, říjen, s. 1-4; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 24-27.
[Komentář k nejnovějšímu vývoji případu Jazzové sekce a nonkonformní populární hudbě v Československu; též o likvidaci redakce časopisu Melodie.]

B0573. ŠAFAŘÍK, Bernard: Bernard Šafařík v severní Americe. Rozmlouval Josef Škvorecký.
Západ (Ottawa) 6, 1984, č. 5, říjen, s. 18-20
[Rozhovor s exilovým filmovým režisérem.]

B0574. Dávnopořád. K sedmistým narozeninám Jiřího Koláře.
Svědectví (Paříž) 19, 1984/85, č. 73, [říjen] 1984, s. 126 – Bez názvu částečně přetištěno in: Mosty (Bratislava) 8, 1999, č. 32, 10. 8., s. 5 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 223–224.
[V souboru vzpomínek Pocta Jiřímu Kolářovi, K jeho sedmdesátinám (24. září 1984) – s. 121-146. – V Mostech přetištěno v souboru příspěvků k jeho 85. narozeninám pod souborným titulkem Osud člověka je osudem umění (s. 4-5).]

B0575. In memoriam J. Z.
Listy (Řím) 14, 1984, č. 5, říjen, s. 58-59 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 225–228.
[Nekrolog k úmrtí básníka Jana Zábrany 3. 9. 1984.]

B0576. Nejnovější historickovědné dílo z Prahy.
Západ (Ottawa) 6, 1984, č. 5, říjen, s. 5-8 – Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 67-81.
[Recenze příručky Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let (Čs. filmový ústav 1983). K tématu viz též polemickou stať Michaela Špirita K novým filmům v Československu (Západ č. 5/1989, s. 21-23).]

B0577. Franz Kafka, jazz, Protižidovská čítanka a jiné okrajové záležitosti.
Právo lidu (Wuppertal) 87 (7), 1984, č. 4, [zima], s. 8-9 – Též pod názvem Franz Kafka a vůbec, in: Lettre Internationale 1990, č. 1, podzim, s. 21-24 – Knižně in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 152-172.
[Esej. O svém vztahu k dílu Franze Kafky; o prosazování Kafkových textů v padesátých letech v revue Světová literatura. Předneseno na sympoziu uspořádaném na University of British Columbia ve Vancouveru dne 7. 3. 1983. Autorův překlad z angl. originálu.]

B0578. Laureát Nobelovy ceny – Jaroslav Seifert.
Západ (Ottawa) 6, 1984, č. 6, prosinec, s. 1
[Glosa.]

B0579. Významný, ale neznámý básník odešel.
Západ (Ottawa) 6, 1984, č. 6, prosinec, s. 30; nepodepsáno
[Zpráva o úmrtí Jana Zábrany 3. 9. 1984.]

1985

B0580. [V dějinách novodobé české poezie…]
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 18, 1985, č. 1, 15. 1., s. 16-18
[Úryvek z článku k udělení Nobelovy ceny za literaturu J. Seifertovi 10. 12. 1984 ve Stockholmu; v rámci reportáže Nobel pro Seiferta (s. 16-19). Viz též záznam G056.]

B0581. [Jan Novák, The Violin Bargain…]
České slovo (Mnichov) 31, 1985, č. 2, únor, s. 7
[Odpověď v Čtenářské anketě 1984 (připravil a úvodní redakční poznámku napsal František Tomáš, s. 6-8).]

B0582. Jak žili a jak smýšleli.
Listy (Řím) 15, 1985, č. 3 (Čtení na léto), květen, s.273-278 – Knižně pod názvem Jak žili a smýšleli naši dávní krajané v Americe, in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 355-372. – Přetištěno in: Češi a svět. Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Pfaffa. Usp. J. Polišenský. Praha, Euroslavica 2000. S. 137-146. – Též pod názvem Jak žili a smýšleli, in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 205-220.
[O literatuře českých krajanů ve Spojených státech amerických.]

B0583. Pro informaci pana J. Gajera z Mnichova…
Reportér (Curych) 2, 1985, č. 3, květen, s. 5
[Poznámka k vydání dvou knih v Sixty-Eight Publishers: Milan Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí; Martina Navrátilová, Já jsem já.]

B0584. Básník Jaroslav Seifert, v parlandu pražských papalášů Případ Seifert.
Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 3, červen, s. 3-9 – Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 116-139. – J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 7–28.
[Komentář k udělení Nobelovy ceny za literaturu (angl. orig. in: The New Republic, 18. 2. 1985).]

B0585. Jan Zábrana (1931-1984).
Proměny (New York) 22, 1985, č. 3, červenec, s. 100; nepodepsáno
[Nekrolog k úmrtí básníka 3. 9. 1984.]

B0586. K slibovanému dalšímu znásilnění naší mateřštiny pražskými papaláši.
Listy (Řím) 15, 1985, č. 4, červenec, s. 71-72 – Mírně odlišná verze pod názvem K odvrácení nebezpečí dalšího znásilnění naší mateřštiny pokrokovou Prahou, in: Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 4, srpen, s. 23-24 – Tato verze knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 180-183. – J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 29–32.
[Příspěvek do diskuse o reformě českého pravopisu; polemika s článkem šifry -jg- (= Jiří Vančura, Listy (Řím), 1984, č. 5), připouštějícím legitimitu reformy.]

B0587. Jak jsem se nestal muklem.
K 231 (Scarborough) 1, 1985/86, č. 2, srpen 1985, s. 14-16
[Vzpomínky na vlastní konflikty s komunistickou mocí v ČSSR.]

B0588. Vladimíra v Territorio Libre.
Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 4, srpen, s. 11-13; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 36-38.
[Reportáž o cestě na Kubu sepsaná podle informací poskytnutých autorovým přítelem Karlem Drozdem.]

B0589. O komerčnosti.
Obrys (Mnichov) 5, 1985, č. 3, září, s. 23
[Glosa k rozhovoru (Obrys č. 2/1985, s. 4-6), v němž si František Janouch stěžuje na odmítnutí rukopisu své knihy Ne, nestěžuji si nakladatelstvím Sixty-Eight Publishers.]

B0590. [To jsem pracoval v rámci Totaleinsatzu…]
Obrys (Mnichov) 5, 1985, č. 3, září, s. 19 – Knižně in: …a co si o tom myslíte vy? Usp. Lenka Procházková. Mnichov, Obrys/Kontur – PmD 1986. S. 68-69.
[Odpovědi na dvě otázky Lenky Procházkové v anketě …a co si tom myslíte vy? 1. Co jste dělal(a) a v co jste věřil(a), když Vám bylo dvacet let; 2. Jakou radu byste dal(a) dnešním dvacetiletým lidem žijícím v Československu?]

B0591. Další triumfy socialistické literární vědy.
Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 5, říjen, s. 31-32
[Polemika s článkem Romana Lipčíka [Román 1984 George Orwella…] (Mladý svět č. 6/1985, s. 4), zde přetištěným. Článek je odpovědí na čtenářský ohlas Lipčíkova rozhovoru s A. N. Strugackým (MS č. 45/1984, s. 20-21) o románu George Orwella 1984.]

B0592. KŘESADLO, Jan: Interview s Janem Křesadlem.
Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 5, říjen, s. 18-19
[Rozhovor s prozaikem.]

B0593. Do zelí.
Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 6, prosinec, s. 24-25; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 39.
[O výtvarném zpracování obálek knih ze Sixty-Eight Publishers.]

◘ Viz též záznamy B0310, B0454, B0562

1986

B0594. Pozdrav pokračovatelům velké tradice.
In: Tyršův odkaz. Usp. Rudolf Fiala. Toronto, Ústředí československého sokolstva v zahraničí 1986. S. 133-134.
[O svém vztahu k sokolskému hnutí, o jeho možných perspektivách.]

B0595. [K Nanynkám.]
Reportér (Curych) 3, 1986, č. 1, leden, s. 8
[Stručné vyjádření k otištěnému článku Pavla Jánského K Nanynkám (o parodiích Alcantary, vl. jménem Josefa Winna, na texty lidových písní); o případném knižním vydání parodií.]

B0596. Jeden týden ne zrovna jako doma.
K 231 (Scarborough) 1, 1985/86, č. 5, únor 1986, s. 5-6
[O své účasti na mezinárodním setkání spisovatelů v Bělehradě v říjnu 1985.]

B0597. Psát, aby se dosáhlo porozumění a komunikace v moderním světě.
Západ (Ottawa) 8, 1986, č. 1, únor, s. 10-11 – Světová literatura 36, 1991, č. 1, s. 130-132 –Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 226-230. – J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 49–52.
[Autorův překlad projevu na mezinárodním setkání spisovatelů v Bělehradě v říjnu 1985. Ve Světové literatuře publikován s dalšími statěmi pod souborným názvem Tři projevy bez tribuny (viz záznamy B0702 a B0709).]

B0598. Týden napůl ve Staré zemi.
Západ (Ottawa) 8, 1986, č. 1, únor, s. 8-10 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 41–48.
[O své účasti na mezinárodním setkání spisovatelů v Bělehradě v říjnu 1985; mj. o oficiální čs. delegaci vedené Alexejem Pludkem a bělehradské premiéře Žebrácké opery Václava Havla.]

B0599. Úvodem. [V devatenáctém století vycházelo…]
In: Miss Rosie. [V tiráži Miss Rosie z Chicaga.] Usp. a ediční poznámku napsal J. Š. Toronto, Sixty-Eight Publishers, únor 1986. S. 7-11. – Úryvek (jako úvod k přetištěným ukázkám z knihy) in: Literární noviny 3, 1992, č. 35, 3. 9., s. 10
[Předmluva k výboru z dopisů otiskovaných od listopadu 1893 do prosince 1896 v čechoamerickém humoristickém časopise Šotek.]

B0601. [Jan Křesadlo: Fuga trium…]
České slovo (Mnichov) 32, 1986, č. 3, březen, s. 6
[Odpověď v čtenářské anketě rozhlasu Svobodná Evropa (připravil František Tomáš, s. 6-7).]

B0602. Já o voze.
Západ (Ottawa) 8, 1986, č. 2, duben, s. 26-27
[Odpověď na polemický článek Víta Klemeše Na okraj Škvoreckého argumentů proti reformě českého pravopisu (s. 26).]

B0603. Kabaret cenzury.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 19, 1986, č. 5, 16. 5., s. 26-27; č. 6/7, 26. 6., s. 26-28
[O autocenzuře a cenzuře ve vydávání původní a přeložené české prózy; s četnými příklady z děl Bohumila Hrabala a Vladimíra Párala. Z Index on Censorship přeložila Sidonie Dědinová.]

B0604. Karneval spisovatelů v New Yorku.
Západ (Ottawa) 8, 1986, č. 3, červen, s. 6-11 – Knižně in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 5-22.
[O světovém kongresu PEN-klubu v lednu 1986 v New Yorku.]

B0605. Poznámka k článku Oty Filipa „Frankfurtský knižní veletrh z jiné strany“ (Západ 1/1986).
Západ (Ottawa) 8, 1986, č. 3, červen, s. 26-27; podepsáno Vladimíra Burke. – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 32
[Polemika s článkem O. Filipa o německých vydáních děl J. Seiferta. – S odpovědí O. Filipa Rád jsem se mýlil… (s. 27).]

B0606. Nový objev české literatury.
K 231 (Scarborough) 2, 1986/87, č. 2, srpen 1986, s. 12-13; podepsáno ds
[O připravované knize J. (správně Miroslav) Picha-Tůmy Partyzánská činnost na Vysočině (nakonec vyšlo pod názvem Útěk a návrat, Hradec Králové, Kruh 1986).]

B0607. O autorkách.
In: Doba páření. Povídky současných čs. spisovatelek. Vybrala a uspořádala Eva Límanová.
Toronto, Sixty-Eight Publishers, srpen 1986. S. 196.
[Soubor medailonů. (V antologii zastoupeny Minka Rybáková, Věra Rollerová, Eda Kriseová, Nathalie Princová (= Michaela Swinkels-Nováková), Iva Kotrlá, Eva von Rheinwald, Lenka Procházková, Irena Eislerová, Eva Límanová-Passerová, Jaroslava Blažková a Zdena Salivarová.)]

B0608. Po starostech se Slovníkem.
Západ (Ottawa) 8, 1986, č. 4, srpen, s. 25-29 – Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 158-179. – J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 53–72.
[O publikacích Slovník české literatury 1970-1981 (Čs. spisovatel 1985); Čeští spisovatelé 20. století (Čs. spisovatel 1985) a Lexikon české literatury I. (Academia 1985).]

B0609. Několik poznámek ke Kunderovským paradoxům Milana Jungmanna.
Svědectví (Paříž) 20, 1986/87, č. 79, [listopad] 1986, s. 619-626 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 73–86.
[O díle Milana Kundery; polemika se studií M. Jungmanna (Svědectví č. 77, [únor] 1986, s. 135-162).]

B0610. Fašismus s gorbačovskou tváří.
Západ (Ottawa) 8, 1986, č. 6, prosinec, s. 1-5; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 28-32.
[Rekapitulace případu Jazzové sekce a jeho důsledků pro kulturní život v ČSSR.]

◘ Viz též záznam B0590

1987

B0611. Greenova pozdní variace raného tématu.
In: Graham Greene, Monsignore Quijote. Přeložili Jiřina Kynclová a Karel Kyncl. Kolín n. R., Index 1987. S. 178-185.
[Doslov k románu.]

B0612. Všem přátelům Sixty-Eight Publishers, Corporation, Toronto, Kanada.
Západ (Ottawa) 9, 1987, č. 1, únor, s. 13
[Krátké prohlášení vyvracející fámy o blížícím se zániku nakladatelství.]

B0613. Aféra Jazzové sekce.
Proměny (New York) 24, 1987, č. 2, duben, s. 61-63
[O případu Jazzové sekce a jeho mezinárodním ohlasu.]

B0614. Neroztavení.
Západ (Ottawa) 9, 1987, č. 2, duben, s. 12-14 – Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 346-354. – Též in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 23-29. – Též v upravené verzi pod názvem Symposium české hudby v Texasu, in: Danny 3, 1992, č. 1, březen, s. 16-18
[O sympoziu české hudby v texaském Bryanu 14.- 16. 11. 1986.]

B0615. Poznámka k článku Americký konzumní realismus (č. 1/1987).
Západ (Ottawa) 9, 1987, č. 2, duben, s. 27; podepsáno E.
[Polemika s článkem Jana Trefulky (Západ 9, 1987, č. 1, s. 35; podepsáno -jka-).]

B0616. Projev Josefa Škvoreckého.
Proměny (New York) 24, 1987, č. 2, duben, s. 59-61
[Projev na veřejném shromáždění u příležitosti 10. výročí Charty 77 a na podporu Jazzové sekce v New Yorku 26. ledna 1987.]

B0617. [Já nevím. Nejsem prorok.]
Panorama (Doncaster, Austrálie) [2], 1987, č. 5, květen, s. 9
[Odpověď v anketě na téma Přežijeme rok 2000? (s. 9-10).]

B0618. Nebezpečná pražská kafkárna.
K 231 (Scarborough) 2, 1986/87, č. 6, květen 1987, s. 7
[O případu Jazzové sekce.]

B0619. Poznámka redakce.
Západ (Ottawa) 9, 1987, č. 3, červen, s. 8; nepodepsáno
[Poznámka k nekrologu Artura Londona od Iva Fleischmanna, který vyšel v Listech č. 1/1987, s. 79, pod názvem „Soudruh Gérard.“ Hrdina i oběť.]

B0620. Rozsudek nad Jazzovou sekcí.
Západ (Ottawa) 9, 1987, č. 3, červen, s. 12-13; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 33.
[Komentář k rozsudku nad Jazzovou sekcí a k mezinárodnímu ohlasu případu.]

B0621. Savannah.
Listy (Řím) 17, 1987, č. 3, červen, s. 224-235
[Kapitola z románu Nevěsta z Texasu. V názvu chyba tisku (Asvannah).]

B0622. Déja vu.
Západ (Ottawa) 9, 1987, č. 4, srpen, s. 27-28 – Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. S. 82-89.
[O současné situaci v československé kinematografii a jejích podobných rysech se situací na počátku šedesátých let. Čtenářská reakce V. Chalupy viz Reportér (Curych) 5, 1988, č. 2, s. 5-6.]

B0623. Glasnost a soudruzi Skála a Hotmar.
K 231 (Scarborough) 3, 1987/88, č. 2, září 1987, s. 4
[O polemice mezi Ivanem Skálou a Josefem Hotmarem na 3. sjezdu SČS.]

B0624. Timeo Danaos.
Západ (Ottawa) 9, 1987, č. 5, říjen, s. 13-15 – Knižně in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 30-38.
[O hostování Divadla na Vinohradech v Kanadě s hrou Jiřího Hubače Generálka a o možném politickém pozadí této akce. Polemika s článkem Václava Táborského (Západ č. 4/1987, s. 29). – Čtenářské reakce viz Západ č. 1/1988, s. 32-33. Rezignace V. Táborského na členství v redakční radě Západu oznámena v č. 2/1988, s. 25.]

B0625. Na vlnách Hlasu Ameriky.
K 231 (Scarborough) 3, 1987/88, č. 3, listopad 1987, s. 5-6 – Knižně pod názvem K 231, in: J. Š., Čítanka Josefa Škvoreckého. Usp. Miloš Holub. Praha, SJŠ, listopad 1990. S. 30-33.
[Rozhlasová relace J. Š. o klubu K 231.]

B0626. Zpověď spisovatele svého věku.
Západ (Ottawa) 9, 1987, č. 6, prosinec, s. 8-13 – Úryvek publikovám pod názvem V diskusi se nesmí lhát, in: Národní politika (Mnichov) 19, 1987, č. 11 (219), listopad, s. 2 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 87–107.
[Zahajovací projev na sympoziu Knihy, spisovatelé, překladatelé a nakladatelé – čeští a slovenští – doma i v cizině (Franken, 23. – 27. 9. 1987). S úvodní redakční poznámkou.]

◘ Viz též záznam B0473

1988

B0627. Překladatel rozsypal fazole.
Vokno, [1988], č. 14, s. [40-44] – Upravená a autorizovaná verze pod názvem Jak překladatel rozsypal fazole, in: Tvar 1(3), 1990, č. 26, 30. 8., s. 1 a 4
[Esej o překládání umělecké literatury. Z angl. orig. (New York Times Book Review 19. 5. 1985) přeložila Eva Věšínová [-Kalivodová] (ve Vokně neuvedena). Autorův překlad publikován pod názvem Profláknutí v knihách J. Š. Franz Kafka, jazz a jiné marginálie (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1988, s. 184-209) a Mezi dvěma světy a jiné eseje (Praha, Ivo Železný 2004, s. 182-204).]

B0628. Úvodem. [Naposled jsem Láďu Fikara viděl…]
In: Ladislav Fikar, Kámen a hrob. Mnichov, PmD – Poezie mimo domov 1988. S. 7-8. – Knižně (jako součást článku In memoriam Ladislava Fikara) in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 81-82.
[Vzpomínka na autora v souborném vydání jeho básnického díla.]

B0629. [Iva Pekárková – Péra a perutě…]
České slovo (Mnichov) 34, 1988, č. 1, leden, s. 6
[Odpověď v čtenářské anketě rozhlasu Svobodná Evropa (připravil František Tomáš, s. 5-6).]

B0630. Před mnoha lety.
Proměny (New York) 25, 1988, č. 1, leden, s. 22-25
[Vzpomínka na literární začátky a Únor 1948. – Na zmínky o F. Halasovi reagoval opravnou poznámkou [Milý pane redaktore…] Jindřich Chalupecký (Proměny č. 3/1988, s. 143).]

B0631. Ráda zpívám z not, nebo-li Osud jazzu v Protektorátě Böhmen und Mähren.
Západ (Ottawa) 10, 1988, č. 1, únor, s. 17-23. – Reportér (Praha) 5, 1990, č. 22, 19. 10., příloha, s. I-VI – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 108–130.
[Přednáška na panelu Jazz in Society and Politics: Europe 1918-1945, uspořádaném jako součást Stého výročního zasedání American Historical Association ve Washingtonu 27.- 30. 12. 1987.]

B0632. Dopis do Austrálie.
Panorama (Doncaster) [3], 1988, č. 3, březen, s. 6
[Dopis redaktoru Panoramy Jiřímu Hodačovi, týkající se nedorozumění nad zprávou Panoramy o „zanikajícím exilovém nakladatelství“ (č. 2/1987), kterou J. Š. glosoval na sympoziu Knihy, spisovatelé, překladatelé a nakladatelé – čeští a slovenští – doma i v cizině (Franken, 23. – 27. 9. 1987) – viz záznam B0626. Uveřejněno současně s Dopisem do Kanady J. Hodače J. Škvoreckému.]

B0633. Genitál není genitálie.
Západ (Ottawa) 10, 1988, č. 2, duben, s. 32; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 41.
[Stylizovaný fejeton na specifické jazykové téma.]

B0634. K dopisu pana Kulhavého.
Západ (Ottawa) 10, 1988, č. 2, duben, s. 34
[Reakce na dopis čtenáře V. Kulhavého Názor 25% upravenců ND (tamtéž, s. 33-34); součást pokračující polemiky o návštěvě Divadla na Vinohradech v Torontu (viz článek J. Š. Timeo danaos, záznam B0624).]

B0635. Mezinárodní finance u Sacherů.
Západ (Ottawa) 10, 1988, č. 2, duben, s. 5-6; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 40-41.
[Stylizovaný fejeton o veřejném i černém devizovém trhu v ČSSR.]

B0636. Jak jsem se naučil anglicky.
Západ (Ottawa) 10, 1988, č. 3, červen, s. 14-17 – Knižně: J. Š., Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Autorův překlad přednášky pronesené na konferenci Creating Word na Albertské univerzitě v Edmontonu 30. 10. 1987.]

B0637. Vzpomínka na srpen.
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku 21, 1988, č. 7-8, červenec-srpen, s. 14
[O ilustracích Karla Laštovky k románu Tankový prapor a o jejich osudu v srpnu 1968.]

B0638. Byl rok 1968 možný?
Západ (Ottawa) 10, 1988, č. 4, srpen, s. 1-3 – Knižně in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 69-75.
[Úvaha k výročí tzv. pražského jara, přednesená na kongresu Československého národního sdružení v Kanadě dne 14. 5. 1988 v Ottawě.]

B0639. Divné události v Lisabonu.
Západ (Ottawa) 10, 1988, č. 4, srpen, s. 9-10 – Mírně zkrácená a upravená verze pod názvem V Lisabonu o kultuře, in: Lidové noviny 1, 1988, č. 7-8, červenec-srpen, s. 24 – Knižně in: J. Š., Ožehavé téma. Praha, SJŠ, leden 1991. S. 42-46. – J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 131–136.
[Referát o mezinárodní literární konferenci, pořádané překladatelskou organizací The Wheatland Foundation 3. – 8. 5. v Lisabonu; mj. o neúčasti pozvaného Bohumila Hrabala.]

B0640. K dopisu paní Hany Smithinové.
Západ (Ottawa) 10, 1988, č. 4, srpen, s. 33
[Reakce na čtenářský dopis Hany Ciprisové-Smithinové (tamtéž, s. 33); pokračování polemiky vyvolané článkem J. Š. Timeo danaos (viz záznam B0624).]

B0641. Déja vu II aneb Circulus vitiosus.
Západ (Ottawa) 10, 1988, č. 5, říjen, s. 19-21
[Komentář k rozhovoru s filmovým dramaturgem Miloslavem Vydrou v pražském časopisu Záběr ze dne 7. 4. 1988. Reakce V. Píseckého viz Západ č. 1/1989, s. 32. – Polemická stať Michaela Špirita K novým filmům v Československu viz Západ č. 5/1989, s. 21-23.]

B0642. Průkopník.
K 231 (Scarborough) 4, 1988/89, č. 3, listopad 1988, s. 7
[K šedesátým narozeninám prozaika Karla Pecky, který jako první z doma žijících spisovatelů vydal knihu v Sixty-Eight Publishers. Viz též záznam G057.]

B0643. Kultura potřebuje pluralismus. Prohlášení 25 československých exilových spisovatelů.
Právo lidu (Wuppertal) 91 (11), 1988, č. 4, [zima], s. 3
[Podepsáni mj. J. Š. a Zdena Salivarová.]

B0644. Zavření americké mysli.
Kritický sborník (samizdat) 8, 1988, č. 4, [zima], s. 43-48 – Přetištěno in: Kritický sborník 12, 1992, č. 1, s. 63-67
[O knize Alana Blooma The Closing of American Mind. Vysíláno na Hlasu Ameriky 30. 10. 1987.]

B0645. ŠKRABÁNKOVÁ, Lenka: Lenka Škrabánková: česká malířka žijící v Rakousku.
Západ (Ottawa) 10, 1988, č. 6, prosinec, s. 9-11
[Rozhovor s výtvarnicí.]

B0646. Prohlášení českých spisovatelů v exilu k 21. srpnu 1988.
Listy (Řím) 18, 1988, č. 6, prosinec, s. 7
[Podepsáni mj. J. Š. a Zdena Salivarová.]

◘ Viz též záznam B0360

1989

B0647. Pozlacený věk.
Revolver Revue (samizdat), 1989, č. 13, list 110-113 (7 s.)
[Vzpomínka na literární a redaktorské začátky v Československu.]

B0648. Zapomínaný Jiří Lederer.
Reportér (Curych) 6, 1989, č. 1, leden, s. 5
[Poznámka k stejnojmennému dopisu čtenáře Jiřího Bednáře (Reportér č. 6/1988, s. 5).]

B0649. [Jan Křesadlo: Vara guru…]
České slovo (Mnichov) 35, 1989, č. 2, únor, s. 7
[Odpověď v čtenářské anketě rozhlasu Svobodná Evropa (uspořádal Pavel Kohn).]

B0651. Odpověď na dopis V. Píseckého.
Západ (Ottawa) 11, 1989, č. 1, únor, s. 32-33
[Poznámky k dopisu V. Píseckého (tamtéž, s. 32) reagujícího na článek J. Š. Déja vu II. aneb Circulus vitiosus (viz záznam B0641).]

B0652. In memoriam Vilém Hejl.
K 231 (Scarborough) 4, 1988/89, č. 5, březen 1989, s. 7
[Nekrolog k úmrtí spisovatele a publicisty 23. 1. 1989.]

B0653. J. Škvorecký odpovídá M. Ryšanové.
Západ (Ottawa) 11, 1989, č. 2, březen, s. 32
[Odpověď na čtenářský dopis uveřejněný pod názvem Škvorecký opět kritizuje (tamtéž, s. 31). – K tématu viz též dopis Michaela Špirita a Aleny Stehnové Pogrom na lidi (Západ č. 5/1989, s. 34).]

B0654. Návštěvou v Greenelandu.
Západ (Ottawa) 11, 1989, č. 2, březen, s. 23-26 – Knižně pod názvem Návštěva v Greenelandu, in: J. Š., O anglické literatuře. Praha, SJŠ, duben 1991. S. 58-70. – Knižně pod původním názvem in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 137–150.
[O setkání s Grahamem Greenem a o jeho politických názorech.]

B0655. Odpověď J. Škvoreckého.
Západ (Ottawa) 11, 1989, č. 2, březen, s. 29
[Glosa k otištěnému čtenářskému dopisu Tomáše Krystlíka Vox poluli [sic!], vox Dei (tamtéž, s. 29), stěžujícímu si na nerespektování pravidel českého pravopisu v knihách vydaných v Sixty-Eight Publishers.]

B0656. KRÁL, Petr: S Petrem Králem o surrealismu.
Západ (Ottawa) 11, 1989, č. 3, květen, s. 18-19
[Rozhovor.]

B0657. Spravedliví muži v Praze.
Západ (Ottawa) 11, 1989, č. 3, květen, s. 9-10 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 151–158.
[O zasedání výkonného výboru Mezinárodní asociace spisovatelů detektivek (AIEP) v únoru 1989 v Praze a o autorově členství v asociaci. Též o akcích za propuštění vězněného Václava Havla.]

B0658. Divák v únorové noci.
Listy (Řím) 19, 1989, č. 3 (Čtení na léto), červen, s. 220-231 – Právo lidu 94, 1991, č. 189, 15. 10.; č. 190, 16. 10.; č. 191, 17. 10.; č. 192, 18.10.; č. 193, 19. 10.; č. 195, 22. 10.; č. 196, 23. 10.; č. 197, 24. 10.; č. 198, 25. 10.; č. 199, 26. 10.; č. 200, 29. 10.; č. 201, 30. 10.; č. 202, 31. 10., vždy s. 3 – Knižně in: Století lásky a nenávisti. Antologie současné české prózy. Usp. Zdeněk a Věra Blažkovi. Praha, Vera-Euromedia Group-Knižní klub [1999]. S. 33-63. S autorovou poznámkou. – Knižně též: J. Š., Divák v únorové noci (1991), Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Novela.]

B0659. Interview s Jáchymem Topolem.
Západ (Ottawa) 11, 1989, č. 4, srpen, s. 17-20 – Pod názvem Zaoceánské interview Jáchyma Topola též in: Listy (Řím) 19, 1989, č. 6, prosinec, s. 58-61
[Úvod k rozhovoru převzatému z časopisu Uncaptive Minds (č. 3/1989, vyd. Institute for Democracy in Eastern Europe v New Yorku) o situaci v Československu, pořízenému na přelomu let 1988/89 během Topolovy návštěvy v USA.]

B0660. Co pražským marxistům nedaruju.
Západ (Ottawa) 11, 1989, č. 5, říjen, s. 6; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 42.
[Komentář k článku Rudolfa Janíka a Václava Zajíčka Proti zájmům našeho lidu (Nová mysl, č. 2/1989).]

B0661. Velvyslankyně Širlejka.
Západ (Ottawa) 11, 1989, č. 6, prosinec, s. 4-5
[Vzpomínka na filmová i osobní setkání se Shirley Templeovou.]

B0662. [Milí přátelé…]
Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1989
[Nakladatelský leták s informací o další činnosti Sixty-Eight Publishers v souvislosti s politickými změnami v Československu. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

◘ Viz též záznam B0125

1990

B0663. Historie Zbabělců.
In: František Tomáš, Je sedm hodin středověkého času. Postavy a příběhy ze začátků Svobodné Evropy. Mnichov, Evropská exilová edice 1990. S. 187-191.
[Záznam vyprávění vysílaného stanicí RFE v roce 1976 (a 1980).]

B0664. Ty dvě holky z Kostelce.
Obzory (Občasník Přátel nezávislé kultury, Malé Svatoňovice) 1990, č. 3, s. [1] – Vlasta 44, 1990, č. 45, 5.-9. 11., s. 4 – Náchodský zpravodaj [16], 1992, č. 9, září, s. 7 – Knižně: J. Š., Dívka z Chicaga (1980), též pod názvem Dilemma, in: …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Báseň z protektorátního období; v Obzorech publikována jako součást článku Vladimíra Píši Neznámý J. Škvorecký.]

B0665. [Jan Novák: A Pound of Glory.]
České slovo 36, 1990, č. 1, leden, s. 7
[Odpověď v čtenářské anketě rozhlasu Svobodná Evropa (s. 5-7).]

B0666. [Někde se taky zmiňujete…]
In: Zdena a Václav Krištofovi: Knížka o Josefu Škvoreckém. Praha, SJŠ, leden 1990. S. 60.
[Upřesňující poznámky k rukopisu monografie.]

B0667. [Tak vás, kamarádi, zdravím…]
Melodie 28, 1990, č. 1, leden, s. 13
[Mezi výroky osobností inspirovanými událostmi listopadu 1989. Pod souborným názvem Řekli.]

B0668. Tankový prapor (1-29).
Květy 1 (156), 1990, č. 8, 22. 2.; č. 9, 1. 3.; č. 10, 8. 3.; č. 11, 15. 3.; č. 12, 22. 3.; č. 13, 29. 3.; č. 14, 5. 4.; č. 15, 12. 4.; č. 16, 19. 4.; č. 17, 26. 4.; č. 18, 3. 5.; č. 19, 10. 5.; č. 20, 17. 5.; č. 21, 24. 5.; č. 22, 31. 5.; č. 23, 7. 6.; č. 24, 14. 6.; č. 25, 21. 6.; č. 26, 30. 6.; č. 27, 6. 7.; č. 28, 13. 7.; č. 29, 20. 7.; č. 30, 27. 7.; č. 31, 3. 8.; č. 32, 10. 8.; č. 33, 17. 8.; č. 34, 24. 8.; č. 35, 31. 8.; č. 36, 7. 9., vždy s. 36-37
[Román na pokračování.]

B0669. Milý pane Krištof…
Danny 1, 1990, č. 1, březen, s. 5
[Vyjádření ke vzniku Společnosti Josefa Škvoreckého.]

B0670. Zamyšlení nad svobodou.
Danny 1, 1990, č. 1, březen, s. 18-20 – Knižně pod názvem Dvoustá promluva místo předmluvy, in: J. Š., Hlas z Ameriky. Toronto, Sixty-Eight Publishers, srpen 1990. S. 7-10.
[Relace vysílaná Hlasem Ameriky v červnu 1989.]

B0671. Milý pane Novák…
Svobodné slovo 46, 1990, č. 77, 31. 3, příloha Slovo na sobotu, s. 8
[Dopis redaktoru Radvítu Novákovi o „sexuálním životě“ Dannyho Smiřického. S vysvětlujícím komentářem R. Nováka.]

B0672. Psáno Boušovi.
Nový čas 31, 1990, č. 14, 4. 4., s. 1 a 2
[Dopis J. Š. Bohumíru Španielovi z 12. 3. 1988 s komentářem zb (= Zdena Burianová).]

B0673. Nezmrzačené cenzurou.
Svoboda 98, 1990, č. 82, 6. 4., příl. Plus, s. 6-7
[O své nakladatelské činnosti. Připravila (zřejmě překlad z angličtiny) Zorka Drozdová. S redakčním úvodem a závěrem.]

B0674. Ladies and Gentlemen…
Literární noviny 1, 1990, č. 3, 19. 4., s. 4
[Zahajovací dvojjazyčný projev J. Š. a Zdeny Salivarové přednesený 17. 3. 1990 v New Yorku na konferenci o české literatuře a kultuře.]

B0675. Setkání s Danou.
Práce 46, 1990, č. 101, 29. 4., příloha P90, č. 17, s. 4-5
[Úryvek z románu Příběh inženýra lidských duší.]

B0676. Dva příběhy o jazzu.
Danny 1, 1990, č. 2/3, květen, s. 15-19
[O postoji nacistické moci v Německu a na území Protektorátu Čechy a Morava k jazzu. Z angl. originálu v New Music Amerika Journal (1989) přel. Miloš Holub.]

B0677. Hotel pro sourozence.
Danny 1, 1990, č. 2/3, květen, s. 42-80
[Povídka z knihy Prima sezóna.]

B0678. Kýč třetí generace.
Danny 1, 1990, č. 2/3, květen, s. 26-29
[Komentář ke stejnojmennému článku Jaroslava Čejky (Tvorba č. 2/1988), věnovanému dílu Milana Kundery, vysílaný Hlasem Ameriky v roce 1988. S úvodní poznámkou Miloše Holuba.]

B0679. Dopis ze země snů.
Nový Dikobraz 1, 1990, č. 7, 2. 5., s. 14-15; č. 8, 9. 5., s. 14-15
[Úryvek z románu Příběh inženýra lidských duší.]

B0680. Samožerbuch.
Studentské listy 1, 1990, č. 9, 10. 5., příloha Slova, s. 4-5
[Úryvky z knihy J. Š. a Zdeny Salivarové.]

B0681. Secesní večer.
Lidová demokracie 46, 1990, č. 115, 18. 5., s. 11 – Knižně: J. Š., Dívka z Chicaga (1980), …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Báseň ze studentských let; přetištěna z výboru Dívka z Chicaga. S nepodepsanou ediční poznámkou a nepodepsanou bio-bibliografickou poznámkou o J. Š.]

B0682. Dívka z Chicaga.
Nové knihy, 1990, č. 22, 30. 5., s. 1 – Knižně: J. Š., Dívka z Chicaga (1980), …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Báseň z roku 1946.]

B0683. Jak se teď zabývat marxismem a marxisty?
Západ (Ottawa) 12, 1990, č. 3, červen, s. 22-25 – Zkrácená verze in: Reportér 5, 1990, č. 27, 23.-29. 11., s. 15-17
[Úvaha o tzv. vědeckých základech marxismu; kritika básníka Miroslava Floriana; rozsáhlá citace z Pamětí Václava Černého o Juliu Fučíkovi.]

B0684. Zkušenosti po rodičích.
Západ (Ottawa) 12, 1990, č. 3, červen, s. 5; podepsáno Vladimíra Burke – Knižně in: J. Š., Vladimíra v Territorio libre. Praha, SJŠ, prosinec 1992. S. 43.
[Stylizovaný fejeton o tom, jak nepřesně informovaný západní svět vnímal realitu komunistického režimu v Československu.]

B0685. Škvorečtí nám píší.
Svobodné slovo 46, 1990, č. 144, 21. 6., s. 5
[Poděkování za dopisy a odpovědi na nejčastější čtenářské dotazy.]

B0686. Jak jsme s Honzou Zábranou psali dějiny Československa.
Danny 1, 1990, č. 4/5, červenec, s. 29-49 – Západ (Ottawa) 12, 1990, č. 4, srpen, s. 17-23 – Literární noviny 2, 1991, č. 26, 27. 6., s. 12; č. 27, 2. 7., s. 12 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 159–181.
[O autorské spolupráci s Janem Zábranou v šedesátých letech.]

B0687. Michael Scammel: Životopis Solženicyna.
Danny 1, 1990, č. 4/5, červenec, s. 18-20
[Recenze vysílaná Hlasem Ameriky v roce 1988. Připravil Miloš Holub]

B0688. Případ červených šlí.
Danny 1, 1990, č. 4/5, červenec, s. 50-97.
[Přetisk povídky z knihy J. Š. Konec poručíka Borůvky (1975).]

B0689. To nebyl život zbabělců (1-6).
Evropa & my 1, 1990, č. 18, 1. 8.; č. 19, 8. 8.; č. 20, 15. 8.; č. 21, 22. 8.; č. 22, 29. 8.; č. 23, 5. 9.; vždy s. 27
[Záznam dialogů Josefa Škvoreckého, Lubomíra Dorůžky, Jaroslava Celby a Zdeny Salivarové v nahrávacím studiu společnosti Bonton, posléze vydaných na LP desce Od Zbabělců k Honzlové (Praha, Bonton 1990). Nedokončeno (časopis zanikl).]

B0690. Čechy trapné Čechy čí.
Melodie 27, 1990, č. 9, září, s. 269 – Lidové noviny 7, 1994, č. 231, 1. 10., příloha Národní 9, s. [1] – Knižně: J. Š., Dívka z Chicaga (1980), …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Báseň z protektorátního období.]

B0691. Otevřít dveře. *
Crimi 1990, č. 1, září, s. 1
[Faksimile pozdravu J. Š. čtenářům měsíčníku. V čísle dále pravděpodobně uveřejněna stať o E. A. Poeovi. Časopis nám bohužel zůstal nedostupný, údaj tedy nebylo možno ověřit ani upřesnit.]

B0692. Příspěvek, zaslaný semináři o střední Evropě…
Sklepník 3, 1990, č. 2, [září], s. 140-141
[Dopis účastníkům semináře, uspořádaného ve Wroclavi ve dnech 3. – 5. 11. 1989. S úvodní redakční poznámkou.]

B0693. Zbabělci.
Sedmička 24, 1990/91, č. 2, 14. 9. 1990, s. 4-5
[Úryvek z románu. Připojen autorův medailon od Lucie Štaudové (s. 4).]

B0694. Tankový prapor.
Nová pravda 1, 1990, č. 228, 29. 9., příloha, č. 39, s. 5
[Úryvek z románu v rubrice Literatura na indexu.]

B0695. Pan profesor Propilek. Učitel, na kterého nezapomenu.
Učitelské noviny 40, 1990, č. 36, 26. 10., příloha Obzor, s. I
[Vzpomínka na náchodského češtináře, filologa a překladatele Jiřího Propilka.]

B0696. Josef Škvorecký o Anežce.
Katolický týdeník 1, 1990, č. 45, 11. 11., s. 4
[Překlad krátkého článku z New York Times o sv. Anežce v souvislosti s událostmi roku 1989. Přeložil Alois Rozehnal.]

B0697. Smrt na jehle (1-4).
Stadión 38, 1990, č. 47, 27. 11.; č. 48, 4. 12.; č. 49, 11. 12.; č. 50, 18. 12.; vždy s. 28
[Detektivní povídka z knihy J. Š. Smutek poručíka Borůvky (1967).]

B0698. Arthur Miller: Zákruty času.
Danny 1, 1990, č. 6, prosinec, s. 28-32 – Knižně v autorem revidované verzi pod názvem Arthur Miller, Timebends, in: J. Š.: Hlas z Ameriky. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1990. S. 148-153. – V této verzi in: Světová literatura 36, 1991, č. 3, [květen-červen], s. 39-41
[Recenze memoárů A. Millera vysílaná Hlasem Ameriky zřejmě v roce 1987. Ve Světové literatuře pod souborným názvem Hlas z Ameriky I.]

B0699. Dopis z Austrálie.
Danny 1, 1990, č. 6, prosinec, s. 48-51
[Dopis čtenářům o zážitcích z cesty do Austrálie na podzim 1990.]

B0701. [Můj psací stůl v mé šéfredaktorské kanceláři…]
In: Benefice. Usp. Karel Hvížďala. Úvodní poznámku Hommage aux editeurs (s. 7-8) napsal Milan Kundera. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1990. S. 235-241.
[Fejeton. Datováno Toronto, 1988.]

B0702. Revoluce je obyčejně to nejhorší řešení.
Danny 1, 1990, č. 6, prosinec, s. 33-41 – Světová literatura 36, 1991, č. 1, [leden-únor], s. 133-136 – Knižně in: J. Š., Nataša, pícníci a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2006. S. 51-57.
[Článek. Převzato z knihy J. Š. Franz Kafka, jazz a jiné marginálie (1988). Ve Světové literatuře publikováno s dalšími statěmi pod souborným názvem Tři projevy bez tribuny (viz záznamy B0597 a B0709).]

B0703. Volby v našem městě.
Danny 1, 1990, č. 6, prosinec, s. 42-47
[Přetisk povídky z knihy J. Š. Ze života lepší společnosti (1965).]

B0704. Jak to bylo s překladem Prezydenta Krokadýlů. Josef Škvorecký objasňuje.
Lidové noviny 3, 1990, č. 251, 29. 12. s. 6
[O spolupráci s Janem Zábranou na překladu románu Warrena Millera.]

◘ Viz též záznamy B0002, B0029, B0074, B0110, B0125, B0131, B0135, B0187, B0210, B0233, B0248, B0397, B0419, B0430, B0436, B0437, B0466, B0481, B0512, B0524, B0531, B0564, B0577, B0627, B0631
1991

B0705. Epiphany.
In: Jiřímu Suchému. Sborník studií, vzpomínek a blahopřání k jubileu Jiřího Suchého. Sestavili David Hrbek a Michal Sýkora. Olomouc, Stavovská unie studentů – Univerzita Palackého – Nakladatelství M.U.K.L. [1991] S. 48-49.
[Gratulace k šedesátinám Jiřího Suchého, doplněná pasáží z povídky Případ červených šlí ze souboru Konec poručíka Borůvky.]

B0706. Feminine mystique.
Almanach autorů A , 1991, č. 3, s. 11-21 – Svědectví 24, 1991, č. 92, podzim, s. 178-188 – Knižně: J. Š., Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Povídka (dokončená v lednu 1988).]

B0707. Óda na Evu FitzPilarovou.
In: Eva Pilarová, Vzpomínání. Praha, Mona 1991. S. 140-141.
[Doslov ke knize populární zpěvačky. Tamtéž (s. 31-32) citována též autorova báseň Óda na Evu „Fitz“ Pilarovou.]

B0708. Všichni ti bystří mladí muži a ženy.
Semafórum, 1991, „číslo navíc“, s. 13
[Ukázka ze stejnojmenné knihy.]

B0709. Pozdrav Marku Twainovi.
Světová literatura 36, 1991, č. 1, [leden-únor], s. 136-139 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 33-40.
[Spolu se statěmi Psát, aby se dosáhlo porozumění a komunikace v moderním světě (s. 130-132, viz záznam B0597) a Revoluce je obyčejně to nejhorší řešení (s. 133-136, viz záznam B0702) pod společným názvem Tři projevy bez tribuny. Převzato z knihy J. Š. Franz Kafka, jazz a jiné marginálie (1988). S redakční poznámkou -sh- (= Svatopluk Horečka).]

B0710. Příběh inženýra lidských duší (úryvek).
Tvar 2, 1991, č. 4, 24. 1., s. 7
[Krátký úryvek ze stejnojmenného románu v rubrice Čítanka na přání.]

B0711. Místo úvodu.
In: Katalog Sixty-Eight Publishers. Usp. Václav Krištof. Praha, SJŠ, únor 1991. S. [1].
[Úryvek z knihy Samožerbuch.]

B0712. Vasilij Grossman: Život a osud.
Danny 2, 1991, č. 1, únor, s. 16-19 – Též pod názvem Grossmanův Život a osud, in: Roš chodeš 55, 1993, září, s. 8-9 – Knižně pod názvem Vassily Grosman: Life and Fate, in: J. Š., Hlas z Ameriky. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1990. S. 237-242.
[Recenze vysílaná Hlasem Ameriky v roce 1986. V Dannym s úvodní poznámkou Miloše Holuba. V Roš chodeš s redakční poznámkou.]

B0713. Samožerbuch (1-8).
Nové knihy 31, 1991, č. 9, 27. 2.; č. 11, 13. 3.; č. 13, 27. 3.; č. 15, 10. 4.; č. 17, 24. 4.; č. 19, 8. 5.; č. 21, 22. 5.; č. 23, 5. 6., vždy příloha, s. 8
[Úryvky z knihy Josefa Škvoreckého a Zdeny Salivarové.]

B0714. Lvíče.
Nová pravda 2, 1991, č. 52, 2. 3., příloha, č. 9, s. 4
[Úryvek z románu.]

B0715. Vážená redakce…
Literární noviny 2, 1991, č. 12, 21. 3., s. 5
[Vyjádření k autorské spolupráci s Janem Zábranou; reakce na článek Olgy Špilarové Tajemství, nebo metamorfóza? (Literární noviny č. 6/1991).]

B0716. [Poskytovala mi dobrou informaci…]
Lettre Internationale, 1991, č. 2, jaro, s. 27 – Lidové noviny 4, 1991, č. 110, 13. 5., s. 9
[Anketa Řekli o Lettre Internationale.]

B0717. Anthony Burgess: 1985.
Danny 2, 1991, č. 2, duben, s. 21-23
[Recenze vysílaná Hlasem Ameriky; převzato z knihy J. Š. Hlas z Ameriky (1990). S úvodní poznámkou Miloše Holuba (s. 20).]

B0718. Autoři, kritici, recenzenti.
Západ 13, 1991, č. 2, duben, s. 25-26 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 182–189.

[Autorův překlad přednášky proslovené na IV. kongresu sovětských a východoevropských studií v Harrogate (Anglie) dne 21. 7. 1990. O svých zkušenostech s literární kritikou.]

B0719. Kakuškův hrad štěstí.
Západ 13, 1991, č. 2, duben, s. 26-28
[Úryvek z románu Nevěsta z Texasu.]

B0720. Milý pane Albich…
Haňťa Press, 1991, č. 9, duben, s. 33-35
[O autorské spolupráci s Janem Zábranou a dosavadních polemikách na toto téma.]

B0721. John Updike, Roger´s Version.
Světová literatura 36, 1991, č. 3, [květen-červen], s. 44-46
[Recenze vysílaná Hlasem Ameriky. Převzato z knihy J. Š. Hlas z Ameriky (1990). Publikováno pod souborným názvem Hlas z Ameriky I.]

B0722. Kenneth S. Lynn, Hemingway.
Světová literatura 36, 1991, č. 3, [květen-červen], s. 39-46
[Recenze vysílaná Hlasem Ameriky. Převzato z knihy J. Š. Hlas z Ameriky (1990). Publikováno pod souborným názvem Hlas z Ameriky I.]

B0723. [Filmu Tankový prapor a jeho tvůrcům…]
Televize, 1991, č. 20, 13. – 19. 5., s. 16
[Faksimile dopisu J. Š. z 9. 4. 1991 u příležitosti vzniku prvního soukromého filmu v poválečném Československu.]

B0724. [To víte, že mi Barrandov…]
Lidové noviny 4, 1991, č. 120, 24. 5., s. 8
[Konfrontace výroku J. Škvoreckého s článkem v časopisu Televize 21/1991 o přípravách natáčení filmu podle Příběhu inženýra lidských duší. V rubrice Zastavárna výroků pamětihodných.]

B0725. [Zaujal mě příspěvek Ivana Svitáka….]
České a moravskoslezské Zemědělské noviny 1, 1991, č. 50, 1. 6., příl., nestr.
[Montáž názorů z diskuse o vztahu literatury a politiky, konané 23. 5. v rámci mezinárodního literárního festivalu v Praze. Publikováno pod souborným titulkem Rozvod politiky a literatury. Zaznamenal Zdeno Kubina.]

B0726. [Velmi značnou….]
Občanský deník 2, 1991, č. 129, 4. 6., s. 5
[Montáž výroků z diskuse o vztahu literatury a politiky, konané 23. 5. v rámci mezinárodního knižního veletrhu v Praze. Publikováno pod souborným názvem Spisovatelé versus politika. Odpověď J. Š. zaznamenal Jiří Tlučhoř.]

B0727. Pár dopisů, pár vzpomínek. Josef Škvorecký o Grahamu Greenovi.
Lidové noviny 4, 1991, č. 139, 15. 6., příloha Nedělní LN, s. 7
[Redakčně upravil a úryvky z korespondence přeložil Pavel Šrut.]

B0728. Fejeton z letošního jara.
Literární noviny 2, 1991, č. 25, 20. 6., s. 1 a 10 – Úryvky přetištěny in: Nový domov (Toronto) 42, 1991, č. 14, 4. 7., s. 2 – Knižně in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 76-83.
[O politickém a společenském vývoji v polistopadovém Československu, o současné komunistické straně, též o tzv. poslaneckých lustracích. – Na fejeton souhlasně reagoval Jaromír Juna v čtenářské rubrice Lidových novin (Ad Fejeton z letošního jara, LN č. 154, 3. 7. 1991, s. 10).]

B0729. Neviňátka mimo domov.
Lidové noviny 4, 1991, č. 147, 25. 6., s. 2
[Úvaha nad výsledkem amerického vojenského zásahu v Kuvajtu.]

B0730. Nezávislost, samostatnost, svoboda.
Západ 13, 1991, č. 3-4, červen-září, s. 2-3 – Knižně in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 84-90.
[O historických souvislostech slovenského separatismu.]

B0731. Příběh inženýra lidských duší.
Duha 5, 1991, č. 2, léto, s. 14-15
[Úryvek z románu. S poznámkou o něm (podepsáno /zf/).]

B0732. Paul Johnson, Intellectuals.
Světová literatura 36, 1991, č. 4, [červenec-srpen], s. 16-18
[Recenze vysílaná původně Hlasem Ameriky. Převzato z knihy J. Š. Hlas z Ameriky (1990). Publikováno pod souborným názvem Hlas z Ameriky II.]

B0733. 1984 – George Orwell´s Year.
Světová literatura 36, 1991, č. 4, [červenec-srpen]. s. 18-20
[Recenze vysílaná původně Hlasem Ameriky. Převzato z knihy J. Š. Hlas z Ameriky (1990). Publikováno pod souborným názvem Hlas z Ameriky II.]

B0734. In memoriam Adina Mandlová.
Nový domov (Toronto) 42, 1991, č. 14, 4. 7., s. 2
[Nekrolog k úmrtí herečky 16. 6. 1991.]

B0735. Neopakujme staré drby.
Lidové noviny 4, 1991, č. 158, 10. 7., s. 7
[Glosa k nekrologu Adiny Mandlové od Jany Ovsíkové (LN 19. 6. 1991).]

B0736. Nevěsta z Texasu (1-4).
Lidové noviny 4, 1991, č. 167, 20. 7.; č. 173, 27. 7.; č. 179, 3. 8.; č. 185, 10. 8., vždy příloha Nedělní LN, s. 16
[Ukázky ze stejnojmenného románu.]

B0737. George Feifer: Moscow Farewell.
Danny 2, 1991, č. 3/4, srpen, s. 31-35
[Recenze vysílaná Hlasem Ameriky v roce 1985. S úvodní poznámkou Miloše Holuba. (Knižně v autorem revidované verzi, in: J. Š., Hlas z Ameriky. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1990. S. 213-218.)]

B0738. Josef Škvorecký na mezinárodním literárním festivalu.
Danny 2, 1991, č. 3/4, srpen, s. 10-11
[Projev J. Š. k udělení Ceny George Theinera Miroslavu Holubovi přednesený na Mezinárodním literárním festivalu v Praze dne 22. 5. 1991. S úvodní poznámkou (ld).]

B0739. Nevěsta z Texasu.
Danny 2, 1991, č. 3/4, srpen, s. 38-[47]
[Ukázka ze stejnojmenného románu. S úvodní poznámkou –zk– (= Zdena Krištofová) o veřejném čtení z tohoto románu v pražské Viole dne 15. 3. 1991.]

B0740. Všichni ti bystří mladí muži a ženy.
Danny 2, 1991, č. 3/4, srpen, s. 21-30
[Úryvky ze stejnojmenné knihy. S úvodní poznámkou Míly Ričlové.]

B0741. [Nevím, co bych vám poradil….]
Český dialog 1, 1991, č. 16, 13. 8., s. 13
[Dopis vydavatelce Evě Střížovské v rubrice Ohlasy, dopisy, názory.]

B0742. Všichni ti bystří mladí muži a ženy. (Škola Miloše Formana.)
Tvar 2, 1991, č. 35, 29. 8., s. 10-11
[Úryvek ze stejnojmenné knihy.]

B0743. Americký candrbál.
Svědectví 24, 1991, č. 92, podzim, s. 189-196
[Úryvek z románu Nevěsta z Texasu.]

B0744. Český spisovatel-exulant: několik osobních poznámek.
Svědectví 24, 1991, č. 92, podzim, s. 172-177 – Knižně jako součást titulního eseje, in: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 91-104.
[Autorův upravený překlad přednášky proslovené na Wisconsinsko-Milwaukeeské univerzitě dne 4. 5. 1979.]

B0745. „Do Gedéle“ aneb O psaní podle metody. (Josef Škvorecký při přebírání čestného doktorátu Masarykovy univerzity v Brně.)
Rovnost (Moravský demokratický deník) 1 (106), 1991, č. 185 (256), 2. 11., s. 7 – Pod názvem Vyznání muže z podniku paní Salivarové, in: Svobodné slovo 47, 1991, č. 268, 16. 11., příloha Slovo na sobotu, s. 2 – Knižně in: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1997. S. 7-12. – Pod názvem Memento mori? in: Klub (Pedagogická fakulta MU Brno) 1, 1992, č. 1, leden, s. 3-5 – V této verzi přetištěno in: Danny 3, 1992, č. 1, březen, s. 10-13
[Záznam děkovného projevu při předání čestného doktorátu na Masarykově universitě v Brně dne 29. 10. 1991.]

B0746. [Nemám ctižádost se stát…]
Nový domov (Toronto) 42, 1991, č. 26, 19. 12., s. 4
[Novoroční anketa Nového domova na téma Jak bude podle vás vypadat Československo 1992?]

B0747. [Jiří Suchý: Vzpomínání.]
Lidové noviny 4, 1991, č. 301, 28. 12., příloha Nedělní LN, s. 7
[Odpověď v anketě o Nejzajímavější knize roku 1991.]

◘ Viz též záznamy B0398, B0473, B0493, B0512, B0544, B0546, B0559, B0562, B0564, B0597, B0658, B0686, B0702

1992

B0748. Básník Chyby broskví.
Rok 3, 1992, č. 1, s. 11-13 – Přetištěno in: Danny 3, 1992, č. 3, říjen, s. 13-15
[Úvaha o poezii Jana Skácela; vzpomínka na přípravu vydání jeho Chyby broskví v Sixty-Eight Publishers.]

B0749. Inka. [Netušil jsem, že…]
LP Inka Zemánková, Slunečnice. Praha, Globus international 1992. – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 228–233.
[Text na obalu gramofonové LP desky.]

B0751. Podivný pán z Providence.
In: Howard Phillips Lovecraft, Šepot ve tmě. Usp. Ivan Adamovič. Přeložili Jan Balabán, Ludmila Bartošková, Václav Kajdoš, J. F. Pícha-Stockinger a Andrej Stankovič. Praha, Mladá fronta 1992. S. 279-291. – Též in: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1999. S. 190-206.
[Doslov.]

B0752. Předmluva. [Zatím největší výkon české recese…]
In: Vladimír Kříž, Neobyčejné cesty. San Francisco, Obzor 1992. S. 5. – Úryvek přetištěn in: Český dialog 5, 1995, č. 4, duben, s. 8
[Úvod ke vzpomínkové cestopisné knize českého exulanta.]

B0753. [Tankový prapor se málem dočkal vydání v Praze…]
Nová svoboda 2, 1992, č. 3, 4. 1., s. 8; nepodepsáno
[Úryvek z knihy Samožerbuch v rubrice Naše soutěž; soutěž nazvána Čtenáři, víte kdo, co, o čem?]

B0754. Moskevské blues.
Danny 3, 1992, č. 1, březen, s. 32b-47 – Knižně in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1980. S. 9-24.
[O zkušenostech se sovětskou kulturní politikou. Autorův překlad článku Talkin´ Moscow Blues, publikovaného v The New Republic 9. 5. 1983 a převzatého do knižních souborů Talkin´ Moscow Blues (angl. 1988) a Franz Kafka, jazz a jiné marginálie (1988).]

B0755. Případ s fotografiemi.
Danny 3, 1992, č. 1, březen, s. 25b-32a
[Povídka z cyklu Ze života lepší společnosti (1965).]

B0756. Divné známosti v Praze.
Literární noviny 3, 1992, č. 10, 12. 3., s. 8 – Knižně: J. Š., Velká povídka o Americe (1980); Velká povídka o Americe a malá o Kanadě (2001)
[Cestopisná črta.]

B0757. Zločin v Elmiře.
Literární noviny 3, 1992, č. 10, 12. 3., s. 8 – Knižně: J. Š., Velká povídka o Americe (1980); Velká povídka o Americe a malá o Kanadě (2001)
[Cestopisná črta.]

B0758. [Vážený pane doktore…]
Rychnovský kurýr, 1992, č. 3, 19. 3., s. 1
[Omluva neúčasti na sympóziu 100 let Karla Poláčka. Spolu s dalšími dopisy pod souborným titulkem Přišlo do okresního města.]

B0759. Život, umění a noticky.
Západ 14, 1992, č. 2, duben, s. 26-27
[Kritický rozbor noticky Jaromíra Slomka o knize Karla Hvížďaly a Jiřího Suchého Povídání (Literární noviny č. 46/1991).]

B0760. Vážená redakce…
Literární noviny 3, 1992, č. 15, 16. 4., s. 2
[Glosa o podobnosti výroku připisovaného F. Kafkovi („Nicht jeder kann die Wahrheit sehn, aber jeder kann sie sein“) a použitého jako motto k americkému vydání románu J. Š. Scherzo capriccioso (Dvorak in Love) s výrokem Williama Butlera Yeatse. Inspirováno článkem Sylvie Richterové Pravda a pravdy (Literární noviny č. 10/1992). Datováno Toronto, 19. 3.]

B0761. Viděno z dálky.
Literární noviny 3, 1992, č. 17, 30. 4., s. 16; č. 18, 7. 5., s. 16 – Knižně in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 91-108.
[O vztahu exilu a domova, o postoji polistopadové demokracie ke KSČ a StB.]

B0762. [Je mi líto, že jsem se sympózia nemohl zúčastnit…]
Bulletin Pražského centra vzdělávání pedagogických pracovníků 1992, č. 5, [květen], s. 4
[Úryvek z dopisu, jímž J. Š. omlouvá svou neúčast na sympóziu s mezinárodní účastí k 100. výročí narození Karla Poláčka.]

B0763. Nevěsta z Texasu.
Danny 3, 1992, č. 2, červen, s. 33-53
[Úryvek z románu.]

B0764. Šmé s literaturou.
Danny 3, 1992, č. 2, červen, s. 12-17 – Knižně: J. Š., Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Autobiografická povídka z roku 1957; o potížích s překládáním „závadných“ titulů americké literatury.]

B0765. „Ukradenou revoluci (již) nehledejte!“
Západ today 1(14), 1992, č. 1(3), červen, s. 11
[Stanovisko ke stejnojmennému článku Arnošta Wagnera (Západ 1992, č. 1, s. 11-12). Spolupodepsáni Stanislav Reiniš, Zdena Salivarová a Ota Ulč.]

B0766. Scheinfeldská výzva.
Literární noviny 3, 1992, č. 23, 11. 6., s. 2
[Prohlášení účastníků Prvního schwarzenberského setkání, konaného 23.- 26. 4., k uchování sbírky Čs. dokumentačního střediska nezávislé literatury (ČSDS) na zámku Schwarzenberg v obci Scheinfeld. Podepsán mj. J. Š.]

B0767. Čeho se bojí a co radí Josef Škvorecký Slovákům.
Lidové noviny 5, 1992, č. 150, 27. 6., s. 1 a 8
[Vyjádření k soudobým česko-slovenským vztahům, uveřejněné souběžně s vyjádřením Ladislava Mňačka.]

B0768. Jan Zábrana: Jistota nejhoršího.
Nový domov (Toronto) 43, 1992, č. 15, 23. 7., s. 4
[Vzpomínka na J. Zábranu v souvislosti s vydáním knihy Jistota nejhoršího.]

B0769. Oznámení čtenářům časopisu Západ.
Lidové noviny 5, 1992, č. 179, 1. 8., s. 9
[Prohlášení J. Š. a Miloše Šuchmy k situaci časopisu Západ s úvodem šv (= Marta Bystrovová) a s komentářem Stanislava a Milady Reinišových, pod společným názvem Můstek k domovu.]

B0770. Na začátku.
Lidové noviny 5, 1992, č. 181, 4. 8., s. 9 – Přetištěno in: Danny 3, 1992, č. 3, říjen, s. 8-13 – Částečně přetištěno in: Hlas Bohemie (Kolín n. R.) 19, 1992, č. 3, srpen, s. 19-20 – Odlišný překlad částí článku publikován též pod titulkem Po sametové revoluci, in: Svobodné slovo 48, 1992, č. 181, 4. 8., s. 6 – Informace o článku s několika úryvky publikována pod názvem Bitva o demokracii teprve začíná, in: České a moravské zemědělské noviny 2, 1992, č. 174, 27. 7., s. 9
[O politickém vývoji v Československu; v Lidových novinách autorův upravený překlad článku pro The New York Times 22. 7. 1992.]

B0771. Je možný sex bez znásilnění?
Respekt 3, 1992, č. 32, 10. 8., s. 10 – Přetištěno in: Danny 3, 1992, č. 3, říjen, s. 4-7 – – Knižně in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 109-121. – Přetištěno též in: Barbora Osvaldová, Česká média a feminismus. Praha, Libri – Sociologické nakladatelství (SLON) 2004. S. 123-126. (Gender sondy, sv. 1.)
[První ze série článků nazvané Dobrodružství amerického feminismu. Reakce (Jiřina Šiklová, Petr Bergmann, Zuzana Ortová, Dáša Obereignerová) viz Respekt 3, 1992, č. 40, 5. 10., s. 9.]

B0772. K článku Stanislava Reiniše „Přeborníky ve skoku na špek být nemusíme“.
Nový domov (Toronto) 43, 1992, č. 17, 20. 8., s. 3
[Reakce na článek publikovaný v Novém domově č. 16/1992, s. 3, o seznamech spolupracovníků StB.]

B0773. Seznam.
Literární noviny 3, 1992, č. 33, 20. 8., s. 16; č. 34, 27. 8., s. 16
[O tzv. Cibulkových seznamech spolupracovníků StB. Spoluautor Jiří Fodor.]

B0774. [Inteligentní, osvěžující poezie…]
In: Lada Sedláčková, Loreta. Praha, SJŠ, září 1992
[Doporučení na záložce básnické sbírky.]

B0775. Chucpe znamená nebetyčná drzost. Svědectví o překvapivém kandidátovi.
Lidové noviny 5, 1992, č. 211, 8. 9., s. 9
[Osobní svědectví o exilové činnosti Jiřího V. Kotase.]

B0776. [V Československu žije…]
Nový domov (Toronto) 43, 1992, č. 19, 17. 9., s. 7 – Přetištěno in: Lidové noviny 5, 1992, č. 291, 11. 12., předvánoční příloha LN Člověk člověku, s. XII
[O zdravotně postižené dívce Veronice Linhartové; výzva k finanční pomoci. V Novém domově v rubrice Pomůžete Československu? V LN s redakčním komentářem o prvních ohlasech výzvy, podepsaným šv (= Marta Bystrovová). – Viz též záznamy B0796, B0801, B0808.]

B0777. Je možné mluvit se ženou bez pohlavního obtěžování?
Respekt 3, 1992, č. 39, 28. 9., s. 13 – Knižně in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 109-121.
[Druhý ze série článků Dobrodružství amerického feminismu.]

B0778. Objevitel Ameriky v dnešním světě.
Lidové noviny 5, 1992, č. 238, 9. 10., příloha Kolumbus, s.1 – Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 2-6 – Oprava závažné tiskové chyby viz: Lidové noviny 5, 1992, č. 250, 23. 10., s. 11
[Úvaha o důsledcích Kolumbova objevu, o kolonizacích, rasismu a pozitivní diskriminaci.]

B0779. Bůh do domu.
Literární noviny 3, 1992, č. 42, 22. 10., s. 9
[Úryvek z divadelní hry.]

B0780. Osudy starých filmů a něco jako národní hrdost.
Filmové a televizní noviny [1], 1992, č. 1, 22. 10., s. 4 – Danny 4, 1993, č. 1, březen, s. 2-6
[Vzpomínkový článek, mj. o přátelství a spolupráci s Luďkem Švábem.]

B0781. Vážená redakce…
Literární noviny 3, 1992, č. 42, 22. 10., s. 3
[Reakce na článek Petra Placáka Seznamy (Literární noviny č. 36/1992). Spoluautor Jiří Fodor.]

B0782. Čihošť 1992.
Nový domov (Toronto) 43, 1992, č. 22, 29. 10., s. 4
[O případu estébácké provokace a o autorově návštěvě v Číhošti v roce 1992.]

B0783. Je možné mluvit a psát správně bez diskriminace?
Respekt 3, 1992, č. 46, 16. 11., s. 13 – Knižně in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 109-121.
[Třetí ze série článků Dobrodružství amerického feminismu.]

B0784. Vážení přátelé…
Literární noviny 3, 1992, č. 46, 19. 11., s. 2
[Reakce na noticku O. V. (= Ondřej Vaculík) Po uzávěrce (Literární noviny č. 42/1992) k problému tzv. Cibulkových seznamů.]

B0785. [Znamená to být…]
Prostor 1, 1992, č. 205, 1. 12., s 1
[Odpověď na anketní dotazy: 1. Co pro vás znamená být Čechem?; 2. Na jakých myšlenkách by měl být formován český stát?]

B0786. [Asi nic moc dobrého…]
Nový domov (Toronto) 43, 1992, č. 25, 10. 12., s. 4
[Vánoční anketa Nového domova na téma Co podle vás přinese rok 1993 a Co pokládáte za knihu roku 1992.]

B0787. O lidech zvláštního ražení.
Respekt 3, 1992, č. 52, 28. 12., s. 8
[Závěrečný příspěvek do diskuse o feminismu a sexuálním obtěžování, nazvané Pokus o rovnováhu. Dále přispěli Benjamin Kuras, Jennifer Bernet, Karen von Kunes-Newton. Sestavil Josef Chuchma.]

B0788. [Ota Ulč: Šťastně navrácený běženec.]
Lidové noviny 5, 1992, č. 304, 29. 12., příloha Národní 9, s. 2
[Odpověď v anketě o Nejzajímavější knize roku 1992.]

◘ Viz též záznamy B0147, B0214, B0289, B0397, B0599, B0614, B0644, B0664, B0745

1993

B0789. [Karel Bartošek vás tady naladil…]
In: Exil a domov. Odchody a návraty. Redigovaly Eva Pancová a Libuše Vančurová. Mimořádné číslo dvouměsíčníku Listy. Praha 1993. S. 62-64.
[O literatuře českých krajanů v USA.Příspěvek na konferenci Exil a domov, kterou ve dnech 10. – 11. prosince 1992 uspořádala Heinrich-Böll Stiftung ve spolupráci s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury, Scheinfeld – Schwarzenberg, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Ústavem mezinárodních vztahů a redakcí časopisu Listy.]

B0790. [Můj otec byl člověk tzv. spolkový…]
In: Století turistiky v Náchodě 1883-1993. Náchod, Klub českých turistů, odbor Náchod, únor 1993. S. 16-17.
[O svém vztahu k horolezectví.]

B0791. Špendlíková hlavička.
In: Iva Pekárková, Kulatý svět. Praha, SJŠ 1993. S. 1-2.
[Předmluva k románu.]

B0792. Poe aneb Dobrodružství v literární vědě.
Světová literatura 38, 1993, č. 1, [leden-únor], s. 16-39 – Knižně in: J. Š., Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 1998. S. 205-256. – První část eseje publikována jako doslov in: Edgar Allan Poe, Příběhy Artura Gordona Pyma. Brno, Jota 1995. S. 174-179.
[Esej o románu Edgara Alana Poea Vyprávění Artura Gordona Pyma.]

B0793. Rozpracování Jaromíra (krycím jménem) Pily na dobrovolného tajného spolupracovníka StB.
Západ today 2, 1993, č. 1, únor, s. 18-19
[Úryvek z novely Neuilly.]

B0794. Za Reginou Hostovskou.
Nový domov (Toronto) 44, 1993, č. 3, 4. 2., s. 4 – Též pod názvem Zemřela R. Hostovská, in: Československý týdeník (New York) 4, 1993, č. 3, 11. 2., s. 6 – Satellite 1-416 (Toronto) 3, 1993, č. 3, 11. 2., s. 2 (četné chyby tisku opraveny v č. 4, 25. 2., s. 2)
[Nekrolog Reginy Hostovské (zemřela 28. 1. 1993 v Cantonu, MA.) Spoluautorka Zdena Salivarová.]

B0795. [Měl jsem s panem profesorem…]
Svobodné slovo 49, 1993, č. 46, 25. 2., s. 9
[Úryvek z dosud nevydaných Pamětí Vladimíra Krajiny s úvodním vysvětlením J. Š., proč Paměti nevyjdou v Sixty-Eight Publishers.]

B0796. Veronika.
Satellite 1-416 (Toronto) 3, 1993, č. 4, 25. 2., s. 2; podepsáno zs, jš, l
[O zdravotním stavu postižené holčičky, v jejíž prospěch organizovali Škvorečtí charitativní akci. Spoluautorka Zdena Salivarová. – Viz též záznamy B0776, B0801, B0808.]

B0797. Sackville Street.
Danny 4, 1993, č. 1, březen, s. 11-12 – Mírně zkrácená verze pod názvem Máme doma… zvíře, in: Týdeník Květy 3 (160), 1993, č. 35, 26. 8., s. 62
[Fejeton (publikován v Toronto Life, listopad 1992). Z angličtiny přeložila Alena Přibáňová (ve Květech neuvedena).]

B0798. Jak jsem se učil německy.
Český dialog 3, 1993, č. 5, 15. 3., s. 15-16 – Náš čas 39, 1999, č. 51-52, 21. 12., s. 7 – Knižně (překlad z angličtiny Z. Vojtěchovský): J. Š., Neuilly a jiné příběhy (1996)
[Vzpomínka z mládí.]

B0799. Moje divadelní tvorba.
Divadelní noviny 2, 1993, č. 6, 16. 3., s. 1 – Danny 4, 1993, č. 2/3, září, s. 3-6 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 204–208.
[Vzpomínka na vlastní dramatické pokusy, zvláště na hru Stín starého pána (1961).]

B0801. Proč zrovna Veronika.
Satellite 1-416 (Toronto) 3, 1993, č. 6, 25. 3., s. 1
[O svém podílu na charitativní akci ve prospěch nemocné holčičky a o důvodech svého rozhodnutí. – Viz též záznamy B0776, B0796, B0808.]

B0802. Blues vdaný ženský.
Západ today 2, 1993, č. 2, duben, s. 26
[ O vzniku písňového textu a jeho pozdějším použití ve filmu Tankový prapor; s jeho otištěním. – Nahrávka z března 1991 pod názvem Blues starý ženský viz záznam N007. – Text Blues vdané ženské, otištěný v oddílu Blues a óda (s. 215) v knize J.Š. …na tuhle bolest nejsou prášky (1999), je odlišný .]

B0803. Odpověď Josefa Škvoreckého dr. ing Josefu Maxantovi.
Západ today 2,1993, č. 2, duben, s. 14-16
[Reakce na článek J. Maxanta Klaus, západní kultura, ekonomika a blaf (tamtéž, s. 12-14). Čtenářská reakce viz Západ 3/1993, s. 34.]

B0804. Pravdy.
Satellite 1-416 (Toronto) 3, 1993, č. 7, 8. 4., s. 7 – Knižně: J. Š., Dvě neznámé povídky (1992), Povídky tenorsaxofonisty (1993)
[Povídka.]

B0805. Stanislav Mareš o Bájích z Nového světa.
Literární noviny 4, 1993, č. 17, 29. 4., s. 5 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 233–234.
[Úvod k přepisu přednášky S. Mareše o vzniku jeho básnické skladby, pronesené v Sydney 29. 4. 1983.]

B0806. [Vzal jsem si za ženu…]
České a moravské Zemědělské noviny 3, 1993, 29. 4., č. 99, příloha Revue Náš domov, s. 3
[Anketa u příležitosti setkání bývalých členů souboru Bambini di Praga. Připravila Marie Kulijevyčová. Publikováno pod souborným titulkem Slétli se z celého světa.]

B0807. Josef Škvorecký čestným předsedou Nadace Miloše Havla.
Nový domov (Toronto) 44, 1993, č. 11, 27. 5., s. 3
[O nadaci a o důvodech přijetí funkce čestného předsedy.]

B0808. Veronika doma!
Nový domov (Toronto) 44, 1993, č. 12, 10. 6., s. 3
[Informace o úspěšné operaci malé Veroniky Linhartové v San Francisku a o jejím odjezdu do ČR. – Viz též záznamy B0776, B0796, B0801.]

B0809. Jeden bezvýznamný, starý americký film.
Západ 2 (sic!), 1993, č. 3, léto, s. 8-9, 29-31
[O filmu Meriana C. Coopera King Kong.]

B0810. Doslov. [Přibližně před rokem…]
In: Osočení. Usp. Zdena Salivarová-Škvorecká. Toronto, Sixty-Eight Publishers, červenec 1993. S. 553-571. – 2. vyd.: Brno, Host 2000, zde pod názvem Předmluva k prvnímu vydání (s. 5-15), doplněno stručným dodatkem K druhému vydání (s. 16). – Též in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 122-136.

B0811. Novinka Našeho vojska – Josef Škvorecký: Nevěsta z Texasu.
Knihy 1993 , r. 3, č. 30-31, 2. 8., s. 3
[Úryvek z první kapitoly Savannah z románu Nevěsta z Texasu.]

B0812. Image exilu.
Lidové noviny 6, 1993, č. 194, 23. 8., s. 8 – Danny 5, 1994, č. 1, září, s. 4-5
[Fejeton; polemika s názory poslance Jiřího Payna, publikovanými v rozhovoru pro Československý týdeník /New York/ 29. 7. 1993.]

B0813. K interviewu s J. Paynem v Lidových novinách.
Nový domov (Toronto) 44, 1993, č. 18, 4. 9., s. 3
[Komentář k rozhovoru s tehdejším poslancem v Československém týdeníku, N.Y., 19. 7. 1993.]

B0814. Účet, který bude třeba zaplatit.
Respekt 4, 1993, č. 36, 6. 9., s. 18
[Odpověď v anketě Bosna – a co dál?]

B0815. Smrt knihoven.
Literární noviny 4, 1993, č. 38, 23. 9., s. 5
[Odpověď v rámci ankety Knihy pro Bosnu (3).]

B0816. Nedorozumění.
Lidové noviny 6, 1993, č. 250, 27. 10., s. 12
[Fejeton.]

B0817. Vážený pane šéfredaktore…
Literární noviny 4, 1993, č. 45, 11. 11., s. 7
[Polemika s minirecenzí Jaromíra Slomka na knihu Osočení (LtN 41/1993).]

B0818. [Protože mezi všemocnými… ]
Lidové noviny 6, 1993, č. 280, 2. 12., příl. Lidové noviny 1893-1993, s. 12
[Anketa z prosince 1990 doplněná o nové postřehy. Publikováno pod souborným názvem Proč Lidové noviny? Anketa po třech letech.]

B0819. Objasnění literární záhady.
Nový domov (Toronto) 44, 1993, č. 25, 11. 12., s. 4
[O odhalení autorství románu Lubora Zinka Únor, původně připisovaného E. Hostovskému.]

B0820. [Kenneth Silverman: Edgar A. Poe.]
Lidové noviny 6, 1993, č. 301, 29. 12., příloha Národní 9, č. 51, s. 2
[Odpověď v anketě o Nejzajímavější knize roku 1993.]

◘ Viz též záznamy B0062, B0110, B0250, B0252, B0287, B0288, B0332, B0397, B0433, B0492, B0535, B0712, B0780

1994

B0821. [Jezdívali jsme se ženou…]
In: Náchodsko. Krajina magické krásy. Usp. Stanislav Bohadlo. Náchod, GATE 1994. – 2. vyd.: Náchod, GATE 1998. S. 5
[Úvodní text k publikaci. Tamtéž v anglické a německé verzi.]

B0822. Náchod.
Rodným krajem 1994, č. 8, s. 2-3
[Vyznání rodnému městu.]

B0823. Pan profesor a dívka v zelené blůze.
In: Václav Černý v rodném kraji. Usp. Aleš Fetters. Náchod, JUKO 1994. S. 41-45. – Částečně přetištěno in: Knihy 1995 , r. 5, č. 9, 6. 3., s. [10] – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 235–238.
[Vzpomínka na profesora Václava Černého.]

B0824. Zrada soudruhů.
In: Čeští spisovatelé o toleranci. Usp. Daniela Fischerová, Petr A. Bílek, Václav Daněk a Pavel Janoušek. Praha, Nadace Readers International (Prague) – české centrum Mezinárodního PEN klubu 1994. S. 210-213.
[Úryvek z novely Neuilly, uveřejněný ve sborníku vydaném k příležitosti 61. světového kongresu Mezinárodního PEN klubu konaného v Praze roku 1994.]

B0825. Žádná definitiva.
In: Jiří Traxler, Já nic, já muzikant. 2. vyd.: Praha, Magnet-Press 1994. S. 5-8.
[Předmluva (datována Toronto, 15. 11. 1993) k pamětem J. T. (1. vyd. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1980).]

B0826. Tenorsaxofonové sólo z Washingtonu.
Lidové noviny 7, 1994, č. 12, 15. 1., s. 8 – Danny 5, 1994, č. 1, září, s. 6-7
[Fejeton o návštěvě amerického prezidenta Billa Clintona v Praze.]

B0827. [Momentálně pracuji…]
Reflex 5, 1994, č. 5, 24. 1., s. 49
[Příspěvek do rubriky „Zrovna“ o práci na televizním scénáři, později realizovaném pod názvem Poe a smrt krásné dívky.]

B0828. [Přitahoval mě jako novice…]
Mladá fronta Dnes 5, 1994, č. 28, 3. 2., příloha Magazín Dnes, č. 5, s. 34
[Úryvek z Bassaxofonu doprovázející článek Pavla Kosatíka Roura, která má duši (s. 33-35).]

B0829. Jak jsem v Kanadě vydělal na literatuře.
Lidové noviny 7, 1994, č. 30, 5. 2., s. 8
[Fejeton o čtenářských ohlasech autorových knih v Kanadě.]

B0830. In memoriam K. K.
Nový domov (Toronto) 45, 1994, č. 6, 19. 3., s. 6
[Nekrolog Karla Kryla (zemřel 3. 3. 1994)]

B0831. Východoevropská literatura v přechodu.
Literární noviny 5, 1994, č. 21, 26. 5., s. 4-5 – Též pod názvem Úvodní slovo na sympoziu Východoevropská literatura v přechodu v Londýně v prosinci 1992, in: Danny 5, 1994, č. 1, září, s. 8-17 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 131–136.
[Zahajovací projev pronesený na stejnojmenném sympóziu. Úvaha o české literatuře normalizačního období, polemika s názory Roberta Pynsenta. O některých společných rysech současné západní literární vědy a propagandistického žargonu komunistické kulturní politiky. Z angličtiny přeložila Alena Přibáňová.]

B0832. Jeden starý nacistický film, a jak to s ním bylo.
Nový domov (Toronto) 45, 1994, č. 11, 28. 5., s. 5; č. 12, 11. 6., s. 5; č. 13, 25. 6., s. 4; č. 14, 9. 7., s. 5 – Kritický sborník 14, 1994, č. 4, s. 5-15
[Rozsáhlá stať o okolnostech vzniku filmu Žid Süss (1940).]

B0833. Opona padá.
Nový domov (Toronto) 45, 1994, č. 11, 28. 5., s. 8; podepsáno Vladimíra Burke
[Ohlédnutí za zanikajícím časopisem Západ.]

B0834. Z deníku spisovatele (34). (1.)
Literární noviny 5, 1994, č. 26, 30. 6., s. 14 – Souborně přetištěno in: Danny, 1995, září, s. 74-90
[Úvodní část příspěvku do pravidelné rubriky deníkových záznamů českých spisovatelů.]

B0835. [S Karlem Poláčkem…]
In: Poláčkovo léto ´94. Karel Poláček – Arnošt Goldflam, Okresní město. Rychnov nad Kněžnou 3. – 6. července 1994. Rychnov nad Kněžnou, Městský úřad a Brno, Národní divadlo 1994. Nestr., s. [6].
[Úryvek ze stati Relativnost světovosti (viz záznam B0289), publikovaný v programu k rychnovskému uvedení inscenace činohry ND Brno.]

B0836. Z deníku spisovatele (35). (2).
Literární noviny 5, 1994, č. 27, 7. 7., s. 14 – Souborně přetištěno in: Danny, 1995, září, s. 74-90
[Mj. glosy k článkům Pavla Kosatíka o románu Nevěsta z Texasu (Mladá fronta Dnes 2. 9. 1993) a Aleše Hamana o románu Karla Pecky Štěpení (LtN č. 5/1994).]

B0837. Z deníku spisovatele (36). (3).
Literární noviny 5, 1994, č. 28, 14. 7., s. 14 – Souborně přetištěno in: Danny, 1995, září, s. 74-90
[Mj. o expedici knih Sixty-Eight Publishers a o knihách domácích autorů 70. – 80.let, obsahujících narážky na díla J. Š.: Zdeněk Zapletal, Pozdě na hlasitou hudbu; Alexandra Berková, Knížka s červeným obalem. – O tom též v článku J. Š. A Translator Spills the Bean (The New York Times Book Review).]

B0838. Z deníku spisovatele (37). (4).
Literární noviny 5, 1994, č. 29, 21. 7., s. 14 – Souborně přetištěno in: Danny, 1995, září, s. 74-90
[O soudobé literární kritice.]

B0839. Neharlekýnská romance. (Letní povídka.)
Nový domov (Toronto) 45, 1994, č. 17, 20. 8., s. 4 – Literární noviny 5, 1994, č. 39, 29. 9., s. 8-9 – Knižně: J. Š.: Povídky z rajského údolí (1995)
[Povídka z cyklu.]

B0840. [Napsat hru mi nejen napadlo…]
Divadelní noviny 3, 1994, č. 14, 6. 9., s. 9
[Odpověď v Anketě českých spisovatelů O dramatu (s. 1, 3, 7, 9) s otázkami: Napadlo vás někdy napsat divadelní hru? Jaký máte vztah k divadlu? Co si o něm myslíte? Kdy naposled jste byl v divadle? Připravili BM (= Barbora Mazáčová) a VH (=Vladimír Hulec).]

B0841. Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.
Lidové noviny 7, 1994, č. 225, 24. 9., příloha Nedělní LN, č. 38, s. 12
[Úryvek z připravované knihy vzpomínek.]

B0842. Ze vzpomínek a snů, z reálu města a kraje i z jeho surreálného odrazu v mysli.
Náš čas 34, 1994, č. 39, 27. 9., s. 5 – Knižně: J. Š., Náchod, to krásné město Kostelec (1994)
[Úvod ke knize fotografií (viz záznam A052).]

B0843. Pomníky.
Nový domov (Toronto) 45, 1994, č. 20, 1. 10. 1994, s. 1 – Československý týdeník (New York) 5, 1994, č. 24, 1. 12., s. 1 a 5 – Danny, 1995, září, s. 54-57
[Úvaha o okolnostech osvobození Prahy v květnu 1945. Komentář Daniela Strože viz Naše pravda č. 49/1994.]

B0844. Moje Prima sezóna.
Satellite 1-416 (Toronto) 4, 1994, č. 17, 22. 9., s. 9 – Československý týdeník (New York) 5, 1994, č. 21, 20. 10., příloha B, s. [2]
[O vzniku knihy a jejím televizním zpracování.]

B0845. V Golem klubu. (Novoroční fejeton).
Nový domov (Toronto) 45, 1994, č. 26, 24. 12., s. 5
[Fejeton o podnikatelském klubu v Praze.]

B0846. [Vilém Mrštík: Cesta do Ruska.]
Lidové noviny 7, 1994, č. 306, 31. 12., příloha Národní 9, č. 53, s. 2
[Odpověď v anketě o Nejzajímavější knize roku 1994.]

◘ Viz též záznamy B0148, B0151, B0225, B0310, B0397, B0690, B0812

1995

B0847. Doslov. [Arnošt Lustig jistě patří…]
In: Arnošt Lustig, Neslušné sny. Praha, Hynek 1995. S. 369-372. – 2. vyd. Praha, K. V. P. Gastro; Jazzová sekce Artfora; Naše vojsko 2005. S. 369-372.
[Doslov (původně předmluva k americkému vydání knihy).]

B0848. [Nevím, je-li vůbec možné…]
In: Rudolf Beck, Vzpomínky pro moji dceru. [B.m.n.] 1995. S. 5.
[Předmluva ke knize vzpomínek, datovaná Toronto, 6. 12. 1994.]

B0849. Waynův hrdina. (Anglistická povídka.)
Nový domov (Toronto) 46, 1995, č. 2, 21. 1., s. 4 – Literární noviny 6, 1995, č. 4, 26. 1., s. 9 – Danny 1995, září, s. 25-30 – Knižně: J. Š.: Povídky z rajského údolí (1995)
[Povídka.]

B0851. Blues o sladké hořkosti.
Svobodné slovo 87, 1995, č. 24, 28. 1., příl. Slovo na neděli, s. [1]
[Závěrečná pasáž románu Zbabělci.]

B0852. Nevyužívaná možnost?
Nový domov (Toronto) 46, 1995, č. 3, 4. 2., s. 6
[Glosa k vyšetřování případu bývalého komunistického rozvědčíka Pavla Minaříka.]

B0853. K dopisu dr. Altmanna.
Československý týdeník (New York) 6, 1995, č. 3, 9. 2., s. 9
[Odpověď J. Š. na polemiku Vladimíra Altmanna se Škvoreckého článkem Pomníky (Čsl. týdeník č. 24/1994, záznam B0843).]

B0854. Podle Poea. (Freudovská povídka).
Literární noviny 6, 1995, č. 11, 16. 3., s. 8-9 – Knižně: J. Š.: Povídky z rajského údolí (1995)
[Povídka.]

B0855. [Je to smůla…]
Rychnovský kurýr, 1995, 18. – 20. 5., s. 4
[Omluva neúčasti na sympoziu Karel Poláček a historie židovské kultury v Čechách. S dalšími omluvami pod společným titulkem Vybrali jsme z dopisů.]

B0856. Jezábela z Forest Hillu. (Milostná povídka.)
Týden 2, 1995, č. 26, 26. 6., s. 76-85 – Danny, 1995, září, s. 1-24 – Knižně in: Lásky a nelásky. 61 současných českých spisovatelů o lásce. Uspořádali Věra a Zdeněk Blažkovi za pomoci Jiřího Justa a Vladimíra Novotného. Praha, Vera 1998. S. 141-157. – Též: J. Š.: Povídky z rajského údolí (1995)
[Povídka.]

B0857. Kouzlo Jiráskova kraje. Letní příběh.
Literární noviny 6, 1995, č. 29, 20. 7., s. 8-9 – Nový domov (Toronto) 46, 1995, č. 15, 22. 7., s. 3
[Fejeton. K tématu viz též Jaroslav Suchý: Svět je krásně malý. Náš čas, č. 34/1996.]

B0858. Gastronomická období mého života.
Nový domov (Toronto) 46, 1995, č. 15, 22. 7., s. 7; podepsáno Josef Zdenin
[Fejeton.]

B0859. Poučení z procesu s O. J. Simpsonem.
Nový domov (Toronto) 46, 1995, č. 21, 14. 10., s. 6-7
[K procesu s O. J. Simpsonem a reakcím veřejnosti na osvobozující rozsudek.]

B0860. Jak to bylo s kapelou, která nevyhrála.
Nový domov (Toronto) 46, 1995, č. 22, 28. 10., s. 5 – Též pod názvem Jak to bylo s kapelou, která to nevyhrála, in: Iluminace 8, 1996, č. 1, s. 47-52
[Vzpomínka na přípravu nerealizovaného filmu Miloše Formana Kapela to vyhrála. V Iluminaci publikovány i ukázky z filmových scénářů Miloše Formana podle povídky J. Š. Eine kleine Jazzmusik: Noty v kufru (1961, s. 103-117) a Kapela to vyhrála (1962, s. 118-132).]

B0861. Kdo to byl JUDr. Jan Chudoba.
Náš čas 35, 1995, č. 48, 28. 11., s. 4
[Úryvky z dopisu J. Š. Liboru Volnému se svědectvím o policejním řediteli v Náchodě v době německé okupace v letech 1939-1945.]

B0862. [Pokud to může být taky zážitek…]
Nový domov (Toronto) 46, 1995, č. 26, 23. 12., s. 7
[Novoroční anketa Nového domova o největším zážitku a kulturním zážitku v roce 1995.]

◘ Viz též záznamy B0486, B0752, B0792, B0823, B0834, B0836, B0837, B0838, B0843

1996

B0863. Esterka.
In: Mučednice filmové lásky . Upořádali Pavel Doucek a Marek Burkert. Hradec Králové, Filmový klub při Filmovém centru 1996. S. 63-65.
[Vzpomínka na výtvarnici a scenáristku Ester Krumbachovou. ]

B0864. Plumloviana v Sixty-Eight Publishers. Korespondence Jiřího Pavla s Josefem Škvoreckým /1978-1985/.
In: Svoboda-Plumlovský, Václav: Co složím, to mám. K vydání připravil Vladimír Borecký. Praha, Torst 1996. S. 147-154.
[Korespondence k zamýšlenému vydání výboru z díla Václava Svobody-Plumlovského v nakladatelství Sixty-Eight Publishers. ]

B0865. Josef Škvorecký Jaroslavu Suchému.
Čtenář 48, 1996, č. 2, únor, s. 68
[Krátké blahopřání k životnímu jubileu náchodského knihovníka.]

B0866. Zbořený mýtus.
Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 3, 3. 2., s. 4
[Úvaha nad knihami Victora M. Fice Revolutionary War for Independence and the Russian Question, The Bolsheviks and the Czechoslovak Legion a The Collapse of American Policy in Russia.]

B0867. Podobnosti a nepodobnosti.
Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 9, 27. 4., s. 7
[Komentář k současné čínské vnitřní i zahraniční politice; poznámka ke knize Petra Nolana China´s Rise – Russia´s Fall.]

B0868. Josef Škvorecký o Komárkovi a Defoeovi.
Československý týdeník (New York) 7, 1996, č. 10, 16. 5., s. 5
[Komentář k článku Martina Komárka Emigranti nedostanou ani zbla, mělo by se však proti nim zakročit (Mladá fronta Dnes 10. 2. 1996, přetištěno in: Československý týdeník 7/1996). S odpovědí redaktora Petra Bíska.]

B0869. Jak to bylo s Prezydentem Krokadýlů.
Literární noviny 7, 1996, č. 21, 22. 5., s. 10 – Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 11, 25. 5., s. 4
[O překladu románu Warrena Millera podepsaném Janem Zábranou.]

B0870. [Honza Zábrana byl můj přítel.]
In: Jan Zábrana. 4. 6. 1931 – 3. 9. 1984. Redigoval Jan Šulc. Humpolec, Městský úřad, červen 1996. S. 27.
[Vzpomínka v sborníku k nedožitým 65. narozeninám Jana Zábrany.]

B0871. Co se nedoporučovalo.
Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 14, 6. 7., s. 4
[Vzpomínky na cenzurní praxi v Československu 50. a 60. let.]

B0872. Co se také nedoporučovalo.
Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 15, 20. 7., s. 4
[Vzpomínky na cenzurní praxi v Československu 50. a 60. let – pokračování.]

B0873. Co se naléhavě nedoporučovalo.
Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 16, 3. 8., s. 4
[Vzpomínky na cenzurní praxi v Československu 50. a 60. let – pokračování.]

B0874. Co z mého se nedoporučovalo.
Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 17, 17. 8., s. 4-5
[Vzpomínky na cenzurní praxi v Československu 50. a 60. let ve vztahu k dílu J. Š. – Doplňující komentář Jiřího Loewyho v Novém domově 18/1996, s. 10.]

B0875. [Když mi bylo asi šestnáct…]
Melodie, 1996, č. 9, září, s. 29
[V anketě o zpěvačce Elle Fitzgeraldové, publikované pod souborným názvem Jak vzpomínají na Ellu.]

B0876. Zbabělci. (Nepublikovaná část z románu.)
Revolver Revue, 1996, č. 32, září, s. 5-13
[Závěr 5. kapitoly (Úterý 8. května), do dosavadních vydání románu nezařazený. K tisku připravil Michael Špirit. S úvodní ediční poznámkou a se závěrečným poděkováním Jarmile Emmerové za zapůjčení třinácti sešitů rukopisu románu.]

B0877. [V Americe dnes kdejaký…]
Literární noviny 7, 1996, č. 36, 4. 9., s. 15
[Anketa Jakou cestou půjde český film. Koláž názorů z letní filmové školy v Uherském Hradišti (26. 7.-4. 8. 1996). J. Š. hovoří o svém vztahu k filmovým tvůrcům, o současném financování filmu. Dále přispěli Jan Lukeš, Václav Havel, Jiří Menzel, Jan Gogola, A. J. Liehm, Jan Kačer, Pavel Landovský, Zdeněk Svěrák, František Uldrich, Bernard Šafařík. Připravil Jan Lukeš.]

B0878. Když se řekne knihovna.
Čtenář 48, 1996, č. 11, listopad, s. 414
[Dialog J. Škvoreckého a Z. Salivarové o jejich vztahu ke knihovnám, zvláště torontským. Publikováno v pravidelné anketní rubrice. Připravil Jan Meier.]

B0879. Poe a smrt krásné dívky. Jak jsem napsal televizní scénář.
Divadelní noviny 5, 1996, č. 19, 12. 11., s. 7 – Též pod názvem Jak jsem napsal televizní scénář Poe a smrt krásné dívky, in: Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 25, 7. 12., s. 7 a 10
[O práci na scénáři dvojdílného televizního filmu.]

B0880. Nejsme jako oni.
Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 24, 23. 11., s. 7
[Úvaha nad heslem „Nejsme jako oni“ v souvislosti se současným právním stavem v ČR. V rubrice Přemýšlím jen tak. – Srov. záznam B0893.]

B0881. Vzájemná korespondence Jana Křesadla a Josefa Škvoreckého.
Česká literatura 44, 1996, č. 6, [prosinec], s. 625-642
[Úryvky z korespondence z let 1980-81; edičně připravil a úvodní poznámku napsal Petr Hanuška.]

B0882. Jak se Havel v Chicagu stal komunistou.
Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 26, 21. 12., s. 9 – Americké listy (New York) 8, 1997, č. 7, 10. 4., s. 8
[O chybném údaji ve jmenném rejstříku anglického vydání knihy Zdeňka Mlynáře Mráz přichází z Kremlu.]

B0883. [Jak známo, lidé se dělí na dvě skupiny…]
Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 26, 21. 12., s. 4
[Příspěvek do novoroční zábavné ankety.]

B0884. Padla ta otázka?
Nový domov (Toronto) 47, 1996, č. 26, 21. 12., s. 3
[O skartaci dokumentů k internaci řeholníků v nemocnici v Semilech v letech 1950-51.]

B0885. [Pro pobavení: K. Kaplan a J. Váchová…]
Lidové noviny 9, 1996, č. 302, 28. 12., příloha Národní 9, č. 52, s. 4
[Odpověď v anketě o Nejzajímavější knize roku 1996 (s. 1-8).]

◘ Viz též záznamy B0060, B0470, B0860

1997

B0886. Dříví do lesa.
In: Sto let Jiráskova gymnázia v Náchodě 1897-1997. Náchod, 1997. S. 62-63. – Danny, 2003, č. 2, říjen, s. 11-13
[Vzpomínka na profesory z náchodského gymnázia.]

B0887. [Jitku Molavcovou jsem na scéně uviděl…]
In: Molavcová, to přece víte… Usp. Jan Petráň. Praha, Blízká setkání + Formát + Knižní klub 1997. S. 123-124.
[O svých setkáních s herečkou divadla Semafor.]

B0888. Špatná služebnice ďáblova. Poznámka k Paní Anežce Berkové.
In: Bloudění časem a prostorem – Jaroslav Durych známý i neznámý. Usp. Jan Dvořák a Nella Mlsová. Sborník referátů pronesených na 2. literární laboratoři na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové ve dnech 25.-26. 1. 1996. Hradec Králové, Gaudeamus 1997. S. 145-147. – Přetištěno in: Literární noviny 10, 1999, č. 50, 15. 12., s. 11 – Též knižně in: Jaroslav Durych. Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. Usp. Jan Šulc, Jiří Kudrnáč a Karel Komárek. Brno, Atlantis 2000. S. 208-210.
[Příspěvek zaslaný na konferenci o životě a díle Jaroslava Durycha.]

B0889. Ten buržoázní spratek.
In: Milý Václave – Tvůj… Přemýšlení o Václavu Havlovi. Usp. Anna Freimannová. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1997. S. 52-54. – Též in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 238–241.
[O svém vztahu k Václavu Havlovi; příspěvek do sborníku k jeho šedesátým narozeninám.]

B0890. [V tomto románu najdete…] – [Václav Táborský (1928) je našinec i cizinec…]
In: Václav Táborský, Jak vykastrovat letícího čmeláka. Praha, HAK – humor a kvalita 1997.
[Poznámky o autorovi a románu na 2. a 4. straně obálky.]

B0891. O akademických titulech v Absurdistánu.
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 1, 4. 1., s. 9 – Aluze 2, 1998, č. 1, [únor], s. 77-78
[Komentář o množství a nepřehlednosti akademických titulů užívaných v ČR. V ND publikováno v autorově rubrice Přemýšlím jen tak.]

B0892. Spravedlnost: buržoazní? třídní? jaká vlastně?
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 2, 18. 1., s. 9
[O absurditě některých polistopadových rehabilitačních procesů. V rubrice Přemýšlím jen tak. – Srov. záznam B0893.]

B0893. Přemýšlím jen tak.
Nová Přítomnost, 1997, č. 2, únor, s. 5-7
[Souborné uveřejnění statí původně publikovaných v Novém domově: Nejsme jako oni (1996, záznam B0880), Spravedlnost: buržoazní? Třídní? Jaká vlastně? (1997, záznam B0892).]

B0894. O dobrých ľuďoch za oceánom.
Divadelní noviny 6, 1997, č. 3, 4. 2., s. 8
[O činnosti torontského Nového divadla.]

B0895. Nové Lidovky?
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 4, 15. 2., s. 9
[O současné české žurnalistice, zvláště o polistopadovém vývoji deníku Rudé právo. V rubrice Přemýšlím jen tak.]

B0896. Josef Škvorecký představil Václava Klause.
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 5, 1. 3., s. 4
[Představení Václava Klause před udělením čestného doktorátu na univerzitě v Torontu. Titulek česky, text v původní anglické verzi.]

B0897. Primus inter pares?
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 6, 15. 3., s. 6; č. 7, 29. 3., s. 6; č. 8, 12. 4., s. 6 – Kritická příloha RR 1997, č. 8, červenec, s. 77-84 – Knižně in: J. Š., Timeo Danaos a jiné eseje. Praha, Literární akademie 2007. S. 137-149.
[Úvaha nad kritickým vydáním Fučíkovy Reportáže psané na oprátce (Torst 1995) a následnou diskusí v časopisu Střední Evropa.]

B0898. Karel Pecka – R.I.P.
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 7, 29. 3., s. 4
[Nekrolog prozaika Karla Pecky (zemřel 13. 3. 1997). Spoluautorka Zdena Salivarová.]

B0899. Čestné prohlášení.
Literární noviny 8, 1997, č. 16, 23. 4., s. 2
[První stručná reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo krokadýl v Kritické příloze RR 1997, č. 7.)]

B0901. Z Knihy dešťů. Neznámé verše Josefa Škvoreckého.
Danny 1996/97, květen 1997, s. 38-39 – Srov. s knižním vydáním: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky (1999)
[Básně Vzpomínky, Neplačte, Vánoce vosku, Slova, Arbeitsunfähig a Moje Praha z rukopisné básnické sbírky Kniha dešťů (1945). Úvodní poznámka (mlp) = Michal Přibáň.]

B0902. Ty zatracený kočky.
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 10, 10. 5., s. 4
[Kritická stať o filmu That Darn Cat.]

B0903. Není, kdo by činil dobré.
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 11, 24. 5., s. 5; podepsáno J. Š.
[Glosa k superlativům užívaným současnou filmovou kritikou.]

B0904. O Honzovi a situacích.
Danny, 1996/97, květen 1997, s. 17-29 – Kritická příloha RR 1997, č. 8, červenec, s. 111-120
[Obsáhlé vyjádření ke sporu o autorství překladu románu Warrena Millera Prezydent Krokadýlů; reakce na stať Patrika Ouředníka Prezydent, nebo krokadýl? (Kritická příloha RR 1997, č. 7).]

B0905. Nebezpečný zázrak americké techniky. [Můj handicap je výrazný, krásně klenutý…]
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 15, 19. 7., s. 10 – Též v rubrice Můj handicap in: Magazín Práva, 1997, č. [32], 9. 8., s. [31] – Týdeník Rozhlas 7, 1997, č. 35, 19. 8., s. 11 – Knižně in: Můj handicap. Praha, Létavci a létavice 1997.*
[Fejeton o problému s osobní váhou.]

B0906. O jednom záhadném výroku slavného pražského divadelníka učiněném před nějakým časem v Torontě.
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 17, 16. 8., s. 4
[Příspěvek do polemiky nad torontským uvedením hry Z. Svěráka a L. Smoljaka Záskok.]

B0907. Co vlastně soudruzi chtěli v roce 1968.
Lidové noviny 10, 1997, č. 208, 5. 9., s. 20
[Polemika s výkladem událostí roku 1968 v úryvcích z memoárů A. J. Liehma (Listy 1997, č. 4).]

B0908. Je detektivka umění? A jaké vlastně?
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 19, 13. 9., s. 4
[Úvaha o literárním žánru.]

B0909. Zločin.
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 24, 22. 11., s. 5
[Komentář k současně uveřejněnému překladu Stalinova rozhodnutí o vyvraždění polských důstojníků v Katyni.]

B0910. [Romské etnikum z vlastní zkušenosti prakticky neznám…]
Dokořán 1, 1997, č. 4, prosinec, s. 19
[Odpověď v anketě Jak vnímáte romské etnikum (s. 4-21). Komentář Karla Sýse k anketě viz Naše pravda č. 3/1998, s. 4, v rubrice Vytrženo, podepsáno Kosmas.]

B0911. Josef Škvorecký fandí Meinlovi již od mládí.
Blesk 6, 1997, č. 297, 19. 12., s. 8-9
[Vzpomínka z dětství (zpracovaná též v povídce Proč jsem se naučil čýst – viz záznam B0912); zde publikována v rámci rozhovoru s generálním ředitelem firmy Julius Meinl Jindřichem Bartákem.]

B0912. Proč jsem se naučil čýst.
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 26, 20. 12., s. 4 – Knižně in: Lásky a nelásky. 61 současných českých spisovatelů o lásce. Usp. Věra a Zdeněk Blažkovi za pomoci Jiřího Justa a Vladimíra Novotného. Praha, Vera 1998. S. 250-251.
[Povídka s podtitulem Z deníku Josefa Krátkého, žáka 1.B obecné školy chlapecké v K.]

◘ Viz též záznamy B0148, B0373, B0534, B0882

1998

B0913. Jaký je vlastně Martin Nezval.
In: Martin Nezval, Zlatí hoši. Praha, Knižní klub 1998. S. 7-11.
[Předmluva k románu.]

B0914. Peripatetické přátelství.
In: Vratislav Blažek, I v cizině jsem s tebou. Usp. Pavel Doucek. Hradec Králové, Filmový klub při Filmcentru 1998. Samostatná nestránkovaná příloha.
[Příspěvek do publikace o V. Blažkovi, doplněný poznámkou „Tento text není součástí oficiální publikace o Vratislavu Blažkovi“.]

B0915. Písně Evy „Fitz“ Pilarové.
In: CD Eva Pilarová, Requiem. Praha, Bonton (+ F1) 1998.
[Text v bookletu CD.]

B0916. [Pořád je co psát…]
In: Lásky a nelásky. 61 současných českých spisovatelů o lásce. Usp. Věra a Zdeněk Blažkovi za pomoci Jiřího Justa a Vladimíra Novotného. Praha, Vera 1998. S. 348.
[Vlastní medailonek (s vlastní karikaturou). Převzato z knihy rozhovorů Karla Hvížďaly Opustíš-li mne.]

B0917. [V knihách jsem se s Bohoušem setkával pořád…]
In: Bohumil Hrabal, Já si vzpomínám jen a jen na slunné dny. Nymburk, Stanislav Klos vl. n. 1998. S. 5-15.
[Předmluva ke knížce vzpomínek.]

B0918. Titánská hora čeho?
Nový domov (Toronto) 49, 1998, č. 3, 31. 1., s. 5 – Aluze 2, 1998, č. 2-3, [říjen], s. 122-124
[Kritická stať o filmu Titanic.]

B0919. Vítězná porážka.
Nový domov (Toronto) 49, 1998, č. 5, 28. 2., s. 6 a 8
[Osobní vzpomínka na únorový puč roku 1948.]

B0920. [Náchod, moje rodné město…]
In: Bohumír Španiel, Obrazy z 60.- 90. let. Náchod, Státní galerie výtvarného umění, [duben] 1998. S. 5-6.
[O vztahu k malíři; text v katalogu k jeho výstavě, uspořádané v Náchodě ve dnech 2. 4. – 31. 5. 1998.]

B0921. Spor o minulost.
Nový domov (Toronto) 49, 1998, č. 10, 9. 5., s. 7
[Povídka s podtitulem Z deníku Wayne Macháně, žáka 2.A Soukromé školy Ronalda Reagana v Praze.]

B0922. Karel Čapek.
Lidové noviny 11, 1998, č. 121, 26. 5., mimořádná příloha Největší Češi 20. století, s. I
[Portrét Karla Čapka.]

B0923. Slovo z exilu: Zbývá už jen jedna skvrna.
Lidové noviny 11, 1998, č. 144, 22. 6., s. 20
[Stanovisko k výsledkům parlamentních voleb v ČR.]

B0924. Vážená paní Dietlová…
Xantypa 4, 1998, č. 8, srpen, s. 7
[Dopis redakci s tipem na možné příspěvky.]

B0925. Dárek k výročí.
Nový domov (Toronto) 49, 1998, č. 16, 1. 8., s. 7 a 9
[O někdejší příslušnosti nových ministrů české vlády ke KSČ.]

B0926. Nejdražší umění.
Týden 5, 1998, č. 32, 3. 8., s. 50-54
[Vzpomínka na přípravy nerealizovaných filmů podle předloh J. Š. – A Sexy Girl For My Boy a Příběhu inženýra lidských duší.]

B0927. [Myslím si, že by se český národ měl učit…]
Lidové noviny 11, 1998, č. 186, 11. 8., s. 3
[Odpověď v anketě Co naší společnosti nejvíc chybí, aby dosáhla úrovně vyspělých demokracií?]

B0928. Sir Arthur Conan Doyle neboli Velký detektiv se stává hvězdou.
Harper´s Bazaar, 1998, září, s. 282-288
[Kapitola z knihy J. Š. Nápady čtenáře detektivek (1965).]

B0929. Nezval je výrazný autor současné literatury.
Právo 8, 1998, č. 223, 23. 9., s. 10
[Recenze knihy Martina Nezvala Zlatí hoši.]

B0930. Nereformovatelný, ale životaschopný systém.
Nový domov (Toronto) 49, 1998, č. 22, 24. 10., s. 9
[O možnostech a perspektivách komunistického hospodářského systému, zvláště v současné Číně.]

B0931. [Píšu tak, aby se mně to zdálo…]
Host 14, 1998, č. 9, listopad, s. 11
[Odpověď v anketě na téma Kdo je pro vás ideálním čtenářem? (s. 4-11, dále v č. 10, s. 6-15). S otázkami: Jak si představujete svého ideálního čtenáře? Promítá se nějak tato představa do vaší tvorby?]

B0932. […U slovesného umění…]
Český dialog 8, 1998, č. 11, listopad, s. 12
[Část pozdravného dopisu k otevření Vyšší odborné školy Josefa Škvoreckého v Praze 15. 9.]

B0933. Co se to vlastně děje v České republice?
Nový domov (Toronto) 49, 1998, č. 23, 7. 11., s. 4 – Též pod názvem Co se to děje v České republice? in: Lidové noviny 11, 1998, č. 265, 12. 11., s. 11 – Americké listy (New York) 9, 1998, č. 23, 19. 11., s. 9 – Úryvek citován v rubrice Napsali v LN in: Lidové noviny 12, 1999, č. 283, 4. 12., s. 47
[O věrohodnosti a dopadu tzv. Cibulkových seznamů v souvislosti s případem údajné spolupráce vídeňského starosty Helmuta Zilka s komunistickými zpravodajskými službami.]

B0934. Zakázat Rusalku naštěstí nejde. Spisovatel Josef Škvorecký se vyjadřuje k uvedení kontroverzního muzikálu.
Lidové noviny 11, 1998, č. 270, 18. 11., s. 21 – Pod názvem Rusalka a jiné konflikty, in:
Nový domov (Toronto) 49, 1998, č. 24, 21. 11., s. 4
[O reakcích na připravované uvedení muzikálu Rusalka.]

B0935. Čihošťský zázrak, čihošťská vražda a jiné věci, které se neměly stát.
Nový domov (Toronto) 49, 1998, č. 26, 19. 12., s. 4
[O číhošťském případu a nízké pravděpodobnosti jeho dodatečného úplného vyjasnění.]

◘ Viz též záznamy B0015, B0397, B0856, B0891, B0912

1999

B0936. [Hemingway s oblibou volí…]
In: Ernest Hemingway, Sbohem, armádo. Přeložili Josef Škvorecký a Lubomír Dorůžka. Praha, Knižní klub 1999. S. 283-285.
[Poznámka překladatele. O díle Ernesta Hemingwaye.]

B0937. [Milá paní Červená…]
In: Soňa Červená, Stýskání zakázáno. Brno, Opus Musicum 1999. S. 191.
[Dopis ze 14. 1. 1981 o možném vydání knihy vzpomínek Soni Červené.]

B0938. [Přečetl jsem rukopis knihy Panoptikum…]
In: Jaroslav Strnad, Panoptikum. Rozhovor Františka Strmisky s Jaroslavem Strnadem o nacistech, exilu, Svobodné Evropě, literatuře a jiných důležitostech posledních let. Praha, Torst 1999.
[Doporučující poznámka na zadní záložce knihy.]

B0939. Víc než jejich věda.
In: Almanach novoměstského gymnázia aneb Radosti a strasti študáckého života. Usp. Jarmila Puchýřová-Knopová a Jiří Šebek. Praha, Vltavín 1999. S. 3.
[Úvaha o studentských letech. Předmluva k almanachu gymnázia v Novém Městě na Moravě.]

B0940. Byla klika, že jsme se potkali.
Blesk magazín 8, 1999, č. 1, 8. 1., s. 36-37
[O svém manželství se Zdenou Salivarovou. Redakčně zpracovala Hana Höschlová.]

B0941. Lakmus.
Nový domov (Toronto) 50, 1999, č. 4, 13. 2., s. 1 a 4
[Komentář k zapojování komunistů do výkonné moci. Ohlas šifry -kuk- v č. 6/1999.]

B0942. Budoucnost komunismu.
Nový domov (Toronto) 50, 1999, č. 5, 27. 2., s. 1
[Komentář k současné domácí politické situaci.]

B0943. Veronika Martenová Charles neboli Proměny Věry Krupařové.
Xantypa 5, 1999, č. 4, duben, s. 84-89
[Medailon malířky. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

B0944. [Protože jsem už málem…]
Blesk Magazín 8, 1999, č. 15, 16. 4., s. 40
[Odpověď v pravidelné anketní rubrice Hvězdy (ne)píší dopisy; úvaha o dopisování jako o zanikajícím umění.]

B0945. Krátké setkání s vraždou.
Xantypa 5, 1999, č. 7-8, červenec-srpen, s. 79-82
[Úryvek z připravovaného románu J. Š. a Zdeny Salivarové.]

B0946. Zánik skrovného pomníčku Miloše Havla.
Lidové noviny 12, 1999, č. 153, 2. 7., s. 21 – Danny, 2000, prosinec, s. 10-11 – Též pod názvem Zapomínání, in: Nový domov (Toronto) 50, 1999, č. 15, 17. 7., s. 10
[Vyjádření k zániku Nadace Miloše Havla.]

B0947. Několik filmů.
Nový domov (Toronto) 50, 1999, č. 15, 17. 7., s. 4-5 – Pod názvem Několik filmů, které jsem jako dítě a později mladík viděl v Bio Sokol a v Lido Bio v Náchodě, in: Náchodský zpravodaj [23], 1999, květen, zvláštní příloha Náchodská Prima sezóna 1999, s. VI-VIII
[Vzpomínka na filmy uváděné v době autorova mládí.]

B0948. Pramen Loly běžící o život.
Literární noviny 10, 1999, č. 29, 21. 7., s. 2 – Též pod názvem Možný pramen Loly běžící o život, in: Danny, 2000, prosinec, s. 7-10
[Úvaha o možných inspiračních zdrojích filmu režiséra Toma Tykwera.]

B0949. Komunismus sílí. Demokratizuje se komunismus?
Nový domov (Toronto) 50, 1999, č. 17, 21. 8., s. 1 a 11
[Komentář k rozhovoru Jakuba Patočky s politikem Vladimírem Špidlou v Literárních novinách 24/1999.]

B0951. Škvorecký o Náchodě neboli Kostelci.
Náchodský zpravodaj [23], 1999, č. 9, září, s. 11
[Koláž autorových výroků o Náchodě a úryvků z Prima sezóny (sest. Jaroslav Suchý).]

B0952. Píseň všech písní. [Kdys v zemi daleké žila zlatá tygřice / Ta džunglí toulala se v bledém světle půlnočního měsíce…]
Zvuk [5], 1999, podzim-zima, s. 51-52
[Báseň z roku 1951 nebo 1952; s redakčním úvodem Tygřice a tanky (s. 50) o vzniku básně, kterou autor napsal během vojenské služby v Milovicích pro manželku kolegy-tankisty Stanislava Včelaře.]

B0953. O Rusalkách.
Lidové noviny 12, 1999, č. 245, 20. 10., s. 21
[Glosa o moderních úpravách hudební klasiky.]

B0954. Proslov k udělení Státní ceny za literaturu.
Literární noviny 10, 1999, č. 44, 3. 11, s. 2
[Text krátkého děkovného projevu.]

B0955. [Předně: neočekával jsem, že…]
Nový domov (Toronto) 50, 1999, č. 23, 13. 11., s. 8
[Odpověď na otázku Co z Vašich představ o svobodném a demokratickém Československu se po listopadu 1989 nesplnilo? Pod souborným názvem Anketa Nového domova.]

B0956. Na seznamech nejsou členové KSČ ani StB.
Lidové noviny 12, 1999, č. 284, 6. 12., s. 11
[Reakce na článek P. Šustrové Seznamy estébáků pomohly ve vyrovnávání se s minulostí (LN 1. 12.).]

B0957. [Splnění naděje…]
Plzeňský deník – Magazín 8, 1999, 6. 12. *
[Odpověď na anketní otázky Co pro Vás znamená uplynulých deset let? a S jakou nadějí očekáváte rok 2000?]

◘ Viz též záznamy B0002, B0574, B0658, B0798, B0888, B0933
2000

B0958. Dopis slečny Muriel Blaive.
In: Almanach současné české literatury 1997-1999. Usp. Aleš Haman. Praha, MK ČR ve spolupráci s tiskárnou TRICO 2000. S. 121-123.
[Z románu J. Š. Nevysvětlitelný příběh. Německý překlad tamtéž, s. 123-124.]

B0959. Naše knihy, naše děti.
In: Hovory o knihách. Usp. Jiří Žák. Praha, Vyšehrad 2000. S. 203-205.
[Vzpomínka na činnost Sixty-Eight Publishers, publikovaná pod společným názvem s příspěvkem Zdeny Salivarové (s. 205-206.]

B0960. [Pane Heřmane, přečetl jsem Váš rukopis…].
In: František Heřman, Ráj i peklo. Dokumentární autobiografie. Zlín, Atelier IM 2000.
[ Úryvek z dopisu autorovi na přední záložce obalu. ]

B0961. [Myslím, že atmosféru 90. let…]
Host 16, 2000, č. 2, únor, s. 41
[Anketa s otázkami: 1. Který kulturní zážitek pro Vás charakterizuje atmosféru 90. let a proč právě ten?; 2. Mohl byste uvést pořadí čtyři knižních titulů, které Vás v uplynulých deseti letech nejvíce zaujaly? (s. 39-43; pokračování ankety v č. 3, s. 32-35, a v č. 4, s. 31-33).]

B0962. In memoriam George Jiří Gibian.
Nový domov (Toronto) 51, 2000, č. 4, 26. 2., s. 3 – V mírně upravené verzi pod názvem Jirka Gibian, in: Host 16, 2000, č. 5, květen, s. 33
[Nekrolog; k úmrtí profesora české a ruské literatury na amerických universitách 24. 10. 1999.]

B0963. Pocta Čečensku.
Nový domov (Toronto) 51, 2000, č. 4, 26. 2., s. 6
[Komentář k pokračující rusko-čečenské válce.]

B0964. [T. G. Masaryk by měl být jako výčitka ve svědomí…]
Čas 8, 2000, č. 37, březen, s. 22
[Příspěvek v rubrice T. G. Masaryk a dnešek (Minianketa Času).]
B0965. [ „Nevím, proč tady nad hrobem…“ ]
Hospodářské noviny 44, 2000, č. 65, 31. 3., příl. HN na víkend, s. 1
[Úryvek ze stati Relativnost světovosti.]

B0966. Milující Fidél.
Nový domov (Toronto) 51, 2000, č. 8, 22. 4., s. 1
[Komentář k případu kubánského chlapce Eliana.]

B0967. Protože se pamatuju…
Nový domov (Toronto) 51, 2000, č. 9, 6. 5., s. 5
[Upozornění na omyl v českém vydání životopisu Johna Keanea Václav Havel. Politická tragédie v šesti dějstvích, kde je J. Škvorecký označen za člena ÚV KSČ z roku 1968. Viz též záznamy B0977 a B1006.]

B0968. Večer.
Host 16, 2000 č. 6, červen, s. 3 – N ový domov (Toronto) 51, 2000, č. 14, 15. 7., s. 3-4
[Fejeton. Verze publikovaná v Hostu je mírně zkrácená a redakčně upravená.]

B0969. Večernice.
Lidové noviny 13, 2000, č. 135, 10. 6., s. 22 – Danny, 2000, prosinec, s. 6-7
[Fejeton.]

B0970. Neoprávněnost generalizací.
Nový domov (Toronto) 51, 2000, č. 13, 1. 7., s. 4
[Recenze knihy Lucie Formanové, Jiřího Gruntoráda a Michala Přibáně Exilová periodika.]

B0971. Cesta za Svatým Grálem.
Lidové noviny 13, 2000, č. 154, 3. 7., s. 14 – Americké listy (New York) 11, 2000, č. 17-18, 24. 8., s. 11 – Danny, 2000, prosinec, s. 2-5 – Knižně in: Městopis. 50 autorů, povídek, měst. Usp. Markéta Kořená a Tomáš Zahradníček. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000. S. 5-8.
[Povídka.]

B0972. [Se ženou teď čistíme…]
Lidové noviny 13, 2000, č. 173, 27. 7., s. 20
[Odpověď na anketní otázku Co právě píšu; o práci na nové detektivce Setkání po letech, s vraždou (se Z. Salivarovou).]

B0973. In memoriam Inka Zemánková.
Nový domov (Toronto) 51, 2000, č. 16, 12. 8., s. 4
[Nekrolog k úmrtí zpěvačky 23. 5. 2000.]

B0974. [Vždycky jsem tvrdil…]
Pražský hrad 6, 2000, č. 4, podzim, s. 2-3
[Odpověď v pravidelné anketě na téma „Co pro vás znamená Pražský hrad“. Anglický překlad článku tamtéž na s. 3-4; s autorovým medailonem, podepsaným MP-VK (= Michal Přibáň a Václav Krištof).]

B0975. Josef Škvorecký o Literární akademii.
Host 16, 2000, č. 8, říjen, s. 40
[Vyjádření ke zřízení soukromé vysoké školy publikované v rámci reportáže Miroslava Balaštíka Budou se v Záběhlicích vychovávat spisovatelé?.]

B0976. Starému příteli píše J. Škvorecký.
Náchodský zpravodaj [24], 2000, říjen, s. 5
[Gratulace náchodskému výtvarníkovi Bohumíru Španielovi k 75. narozeninám.]

B0977. K článku Východní střepy.
Dokořán 4, 2000, č. 16, prosinec, s. 57
[Glosa k článku citujícímu údajný Goebbelsův výrok (Dokořán, 2000, č. 15, s. 63-68); též o záměně jména J. Š. s Josefem Smrkovským v českém překladu životopisu Johna Keanea Politická tragédie v šesti dějstvích (přel. Jiří Vaněk, Praha, Volvox Globator 1999). Viz též záznamy B0967 a B1006.]

◘ Viz též záznamy B0147, B0582, B0888, B0946, B0948

2001

B0978. [Jirásek jako první z českých spisovatelů…]
In: Sborník Společnosti Aloise Jiráska, 4. Praha, Společnost Aloise Jiráska 2001. S. 151.
[Jednověté vyjádření o literárním přínosu Aloise Jiráska. Podle redakční poznámky převzato z ankety Muzea Aloise Jiráska z roku 1965.]

B0979. [Milý Allene…]
In: Allen Ginsberg, Karma červená, bílá a modrá. Usp. Josef Jařab. Praha, Mladá fronta 2001. S. 168.
[Vzpomínka na setkání s A. G.]

B0980. [Vždycky jsem obdivoval…]
In: Věra Rollerová, Každá česká ženská může přežít, pokud jí nevadí vysavače aneb How to be a Homemaker. Zlín, Atelier IM 2001. S. 8-9.
[Předmluva ke knize vzpomínek české exulantky, redaktorky čtrnáctideníku Nový domov.]

B0981. [Nad černobílými fotografiemi Jolany Havelkové…]
In: Jolana Havelková, Kolín. [B. m.], Kant 2001. Nestr., [s. 7-8].
[Úvod ke knize fotografií. Též německy a anglicky.]

B0982. 80 let PhDr. J. Suchého.
Náchodský zpravodaj [25], 2001, leden, s. 6
[Gratulace J. Š. Jaroslavu Suchému.]

B0983. Osvěžte si paměť.
Nový domov (Toronto) 52, 2001, č. 1, 6. 1., s. 4
[O filmu R. Altmana Dr. T. and the Woman. Drobná tisková oprava v Novém domově 3/2001, s. 3.]

B0984. [Ano. Lepší je povídka…]
Host 17, 2001, č. 2, únor, s. 54
[V anketě Spisovatel – scénář – film (s. 54-56); o vztahu filmu a literatury v současné české kinematografii. Dále odpověděli Adolf Branald, Jiří Stránský, Eva Kantůrková, Hana Bělohradská a Michal Viewegh.]

B0985. [Vážená paní šéfredaktorko…]
Kritická příloha RR, 2001, č. 19, březen, s. 145-146, 147-148
[Korespondence J. Š. se šéfredaktorkou KP RR Terezií Pokornou. Publikováno jako příloha jejího článku Falešné volání na poplach (s. 144-150), který je polemikou s článkem Jiřího Černého Jak by se Škvorecký hájil, nebýt Revolveru (in: Jiří Černý: Načerno v Českém rozhlase. Praha, Torst 2000, s. 409-411), datovaným 9. 2. 1999. – Polemika se týká rozhovoru P. Šustrové s J. Rejžkem nazvaného Šedá zóna (Revolver Revue 1998, č. 37, květen, s. 217-236).]

B0986. Žilina.
Revolver Revue, 2001, č. 46, květen, s. 284 – Knižně in: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje. Praha, Ivo Železný 2004. S. 241–242.
[Vzpomínka na překladatele Miloslava Žilinu (1926-1999); v souboru vzpomínek dalších autorů (s. 265-352).]

B0987. Setkání na konci éry, s vraždou.
Danny, 2001, č. 1, červen, s. 2-11
[Čtvrtá kapitola ze stejnojmenného detektivního románu. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

B0988. V cizině.
Kafka 1, 2001, č. 2, [červen], s. 44-46
[Úvaha o pojmech vlast, exil, emigrace.]

B0989. Nákladem vlastním.
Nový domov (Toronto) 52, 2001, č. 16, 4. 8., s. 1
[Úvaha nad knihou Henryho B. Krause Život.]

B0990. Kvadratury kruhu.
Nový domov (Toronto) 52, 2001, č. 20, 29. 9., s. 8
[Komentář k teroristickému útoku na New York a Washington 11. září.]

B0991. Pia fraus.
Danny 2001, č. 2, listopad, s. 10-12 – Knižně s podtitulem Jak to bylo s kapitolou o Bennově smrti, in: Swing na malém městě. Usp. Josef Škvorecký a Boris Mědílek. Praha, Ivo Železný 2002. S. 127-130.
[O konspirativním kontaktu s Emilem Viklickým v 70. letech a o inspiraci kapitoly z románu Příběh inženýra lidských duší.]

B0992. Setkání na konci éry, s vraždou.
Danny, 2001, č. 2, listopad, s. 2-5
[Pátá kapitola ze stejnojmenného detektivního románu. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

B0993. 75 let.
Náchodský zpravodaj [25], 2001, prosinec, s. 5
[Gratulace Liboru Volnému k 75. narozeninám.]

B0994. Překvápka.
Dokořán 5, 2001, č. 20, prosinec, s. 73-74 – Danny, 2002, č. 1, květen, s. 18-19 – Zkrácená verze in: Nový domov (Toronto) 52, 2001, č. 24, 24. 11., s. 11
[Fejeton.]

B0995. [Milé studentky, milí studenti…]
In: Literární akademie. Praha, Literární akademie, prosinec 2001. S. 3.
[Pozdrav studentům Literární akademie v ročence školy. Text byl využit i v jiných propagačních materiálech LA.]

B0996. Dobrý konec neznamená špatnou knihu.
Lidové noviny 14, 2001, č. 286, 8. 12., s. 13
[Úvaha o populární literatuře.]

◘ Viz též záznam B0015

2002

B0997. Bennova smrt.
In: Swing na malém městě. Usp. Josef Škvorecký a Boris Mědílek. Praha, Ivo Železný 2002. S. 123-126.
[Úryvek z románu Příběh inženýra lidských duší.]

B0998. Lexovo blues.
In: Swing na malém městě. Usp. Josef Škvorecký a Boris Mědílek. Praha, Ivo Železný 2002. S. 90-91.
[Úryvek z románu Prima sezóna.]

B0999. Máte korunu? (Pozdrav od patrona Literární akademie.)
In: Krok k autorské existenci. Sborník referátů z konference o tvůrčím psaní. Praha, Literární akademie 2002. S. 21-26. – Též (bez podtitulu) in: Danny, 2002, č. 2, říjen, s. 21-26
[Příspěvek na konferenci, kterou uspořádala Literární akademie v Praze ve dnech 10.-11. 6. 2002.]

B1001. Zachovalův band a Zbabělci.
In: Swing na malém městě. Usp. Josef Škvorecký a Boris Mědílek. Praha, Ivo Železný 2002. S. 156-185.
[O náchodském Orchestru Miloslava Zachovala a o jeho obrazu v literárním díle J. Š.]

B1002. Lanny Rosický, český honorární konzul v Torontu a jeho rodina.
Xantypa 8, 2002, č. 3, březen, s. 62-69
[Medailon. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

B1003. Bassaxofon a jeho rodina.
Jonáš, 2001/02, č. 8, duben 2002, s. 14-15 – Danny, 2002, č. 2, říjen, s. 13-14
[Fejeton adresovaný účastníkům jarního srazu Jonáš-klubu v Praze. V Jonáši připojen úryvek z novely Bassaxofon (s. 15-16).]

B1004. Malá pražská matahára.
Danny, 2002, č. 1, květen, s. 9-15
[Úryvek z dosud nerealizovaného filmového scénáře.]

B1005. Pulchra. Příběh o krásné planetě.
Danny, 2002, č. 1, květen, s. 2-8
[Úryvek z připravované novely.]

B1006. Šeptanda ve virtuálním prostoru.
Danny, 2002, č. 1, květen, s. 16-17
[O mylném uvedení jména J. Š. coby funkcionáře předsednictva ÚV KSČ z roku 1968 v českém překladu životopisu Václava Havla od Johna Keanea. Viz též záznamy B0967, B0977.]

B1007. Milý Vráťo! (Josef Škvorecký píše Vratislavu Blažkovi.)
Divadelní noviny 11, 2002, č. 11, 28. 5., s. 15 – Danny, 2002, č. 2, říjen, s. 19-21
[Vzpomínka ve formě fiktivního dopisu.]

B1008. Vzpomínka Josefa Škvoreckého.
Nový domov (Toronto) 53, 2002, č. 13, 22. 6., s. 11
[Vzpomínka pronesená na oslavách 90. narozenin Jiřího Traxlera a zde uveřejněná jako součást článku Markéty Slepičkové Já nic, já muzikant aneb opožděné 90. narozeniny Jiřího Traxlera na Masaryktownu v Torontu.]

B1009. Neobvyklá setkání se šlechtici.
Nový domov (Toronto) 53, 2002, č. 15, 20. 7., s. 5
[Vzpomínka na náchodskou větev průmyslnického roku Bartoňů.]

B1010. [Čtenáři Zbabělců…]
Literární noviny 13, 2002, č. 33, 12. 8., s. 1 a 12 – Též pod názvem [Budou čtenáři Zbabělců překvapeni… ], in: Nový domov (Toronto) 53, 2002, č. 19, 14. 9., s. 4 – Danny, 2002, č. 2, říjen, s. 15-19
[O jazzu na území protektorátu v letech 1939-45. Reakce na knihu Gabriela Gössela Fonogram (Praha, Radioservis 2001) a článek Petra Pavlovského Filmová hudba z gramofonu (Literární noviny č. 24/2002).]

B1011. [Milí přátelé a rodáci…]
Danny, 2002, č. 2, říjen, s. 6
[Proslov u příležitosti křtu knihy Swing na malém městě, který se konal v Náchodě 1. 5. 2002.]

B1012. Lék na nemoci české páteře.
Mladá fronta Dnes 13, 2002, č. 270, 20. 11., s. 10 – Danny, 2003, č. 1, duben, s. 42-43
[Úvaha u příležitosti pražského summitu NATO. – Škvoreckého odmítavý názor na očekávané demonstrace proti NATO kriticky glosovali Petr Fischer v „summitovém glosáři“ O tlumočnici, novináři Bushovi a jednoduchém světě (Lidové noviny č. 271, 21. 11., s. 10) a Pavel Stejskal v rubrice čtenářských ohlasů Fórum My a NATO: příliš mnoho agitace? (Pan Škvorecký to opravdu tak myslel?, MfD č. 276, 27. 11., s. C10). – Fischerovu glosu komentoval a za Škvoreckého názor se postavil Ota Ulč v dopise Mandela, nebo Mengele? (LN č. 280, 2. 12., s. 11).]

B1013. [Josef Nesvadba: Peklo Beneš.]
Lidové noviny 15, 2002, č. 300, 28. 12, příloha Orientace, s. 15
[Odpověď v anketě Kniha roku 2002 (s. 13-16).]

◘ Viz též záznamy B0991, B0994

2003

B1014. Doslov. [V produkci exilových nakladatelství…]
In: Stanislav Moc, Upadlí vlastenci aneb Český wake. Brno, Petrov 2003. S. 116-119. – Zkráceně přetištěno v rubrice Mimozemská literatura, in: Nový domov (Toronto) 54, 2003, č. 9, 3. 5., s. 10
[Doslov k novele.]

B1015. Kukačka.
In: Souhvězdí smutku. Usp. Lucie Friedlaenderová. Praha, Epocha 2003. S. 23-37. S předmluvou Leo Pavláta Starší příběhy v nových souvislostech (s. 5-9) a s editorčiným medailonem o J. Š. (s. 12).
[Povídka ze souboru Sedmiramenný svícen, zařazená do antologie českých a slovenských próz o holocaustu. Tamtéž (s. 13-22) publikována též povídka Pan učitel Katz (viz záznam B0057).]

B1016. Legenda Vlach.
In: Lubomír Dorůžka, Miloslav Ducháč, Karel Vlach – 50 let života s hudbou. Praha, Ekopress 2003. S. 234-235. – Danny, 2003, č. 1, duben, s. 13-14 – Zkráceně v rubrice Mimozemská literatura in: Nový domov (Toronto) 54, 2003, č. 9, 3. 5., s. 10
[Vzpomínka na hudebníka Karla Vlacha.]

B1017. Malá divadla.
In: Vlastimil Ježek, Zdeněk A. Tichý, Šest z šedesátých. Praha, Radioservis 2003. S. 9-11. – Danny, 2003, č. 1, duben, s. 15-17 – Též mírně zkráceno pod názvem Josef Škvorecký vzpomíná na malá divadla, in: Mladá fronta Dnes 14, 2003, č. 96, 24. 4., s. C8
[ Úvaha o významu divadel malých forem zejména v šedesátých letech napsaná na výzvu pořadatelů divadelního festivalu Šest z šedesátých. ]

B1018. [Milý pane Halasi…]
In: Jan a Honza Vedralovi, Jiří Horčička – rozhlasový režisér. Brno, Větrné mlýny 2003. S. 93.
[Poděkování Janu Halasovi a režiséru Horčičkovi za rozhlasové zpracování povídek z knihy Sedmiramenný svícen; datováno Toronto, 8. 7. 1992.]

B1019. Osudný žertík.
Nový domov (Toronto) 54, 2003, č. 1, 11. 1., s. 4 – Danny, 2004, č. 1, květen, s. 11-13
[O vlastním scénáři filmu Osudný žertík, který byl natočen v Praze pod názvem Půlnoční dezertéři v roce 1972.]

B1020. Světovka.
Nový domov (Toronto) 54, 2003, č. 4, 22. 2., s. 5; č. 5, 8. 3., s. 5; č. 6, 22. 3., s. 4 – Souvislosti 14, 2003, č. 1/2, s. 87-96
[Vzpomínka na působení v redakci časopisu Světová literatura.]

B1021. [Dokončil jsem první verzi…]
Danny, 2003, č. 1, duben, s. 1
[Odpověď na Otázku pro Josefa Škvoreckého: Na čem právě pracujete?]

B1022. Příběh o Ince.
Danny, 2003, č. 1, duben, s. 9-12
[Vzpomínka na zpěvačku Inku Zemánkovou.]

B1023. Pulchra.
Danny, 2003, č. 1, duben, s. 2-8
[Úryvek z novely.]

B1024. Jak by se Peroutka díval na dnešní stát.
Lidové noviny 16, 2003, č. 93, 19. 4., s. 13
[O díle F. Peroutky a úvaha o jeho pravděpodobném postoji k současnému politickému dění.]

B1025. Moje vzpomínka na konec války.
Mladá fronta Dnes 14, 2003, č. 106, 7. 5., s. A7 – Danny, 2003, č. 2, říjen, s. 14-15
[Vzpomínka a úvaha v rubrice Hyde Park.]

B1026. [Vážení, svoboda nestojí za lidské oběti?]
Literární noviny 14, 2003, č. 21, 19. 5., příl. Občanské noviny, s. 2
[ Polemická čtenářská glosa k příspěvku v Čechách žijícího Iráčana Kvashi J. Mohammada (LtN, č. 18, 28. 4., příl. ON, s. 4); otištěno s redakční odpovědí Zdenky Jelenové pod titulkem Svoboda a oběti. ]

B1027. [Jsem trochu v rozpacích…]
Host 19, 2003, č. 6, [červen], s. 16
[Odpověď v anketě na téma Jak se v posledních třinácti letech změnilo postavení a funkce literatury? (s. 5-21); pokračování ankety v č. 7 a 8.]

B1028. Planeta s růžovou korónkou.
Host 19, 2003, č. 6, [ červen ] , s. 30-33
[ Úryvek z připravované novely Pulchra. ]

B1029. Kecy, kecy, kecy…
Mladá fronta Dnes 14, 2003, č. 196, 22. 8., s. A6
[ Úvaha o českém komunismu čtrnáct let po pádu režimu. ]

B1030. Pavel Tigrid R. I. P.
Nový domov (Toronto) 54, 2003, č. 19, 20. 9., s. 9 – Listy 33, 2003, č. 4, 26. 9., s. 3-4 – Danny, 2004, č. 1, květen, s. 26-27
[Nekrolog; k úmrtí Pavla Tigrida 31. 8. 2003.]

B1031. [Vážená redakce…]
Literární noviny 14, 2003, č. 40, 29. 9., s. 2
[Komentář k polemice, vyvolané prohlášením S komunisty se nemluví.]

B1032. Brunhilde Brunnenschatten.
Danny, 2003, č. 2, říjen, s. 2-11 – Host 20, 2004, č. 7, září, s. 13-17
[ Úryvek z připravované novely Obyčejné životy. ]

B1033. Odkud všechny ty knihy?
Danny, 2003, č. 2, říjen, s. 16-19
[O části autorovy knihovny, kterou po r. 1969 převzal Zdeněk Mahler a která byla nyní předána Literární akademii . ]

B1034. [Dvaadvacátého listopadu 1963…]
Reflex 14, 2003, č. 47, 20. 11. 2003, s. 50-51
[Anketní odpověď o okolnostech smrti J. F. Kennedyho, o šedesátých letech. Publikováno pod souborným názvem Nejlepší léta našeho života.]

B1035. [Dnes jsem poukázal…]
Literární noviny 14, 2003, č. 52/1, 22. 12., s. 2
[E-mail redakci o zaplacení předplatného s výzvou ke korekci nekriticky protiamerických článků v listu.]

◘ Viz též záznamy B0057, B0886, B1012

2004

B1036. Město.
In: Libor Volný, Domov na dosah. Liberec, Dr. Eva Koudelková – nakladatelství BOR 2004. S. 5.
[Úvod k výboru z autorova básnického díla.. ]

B1037. [Milý Jirko,…] – [Milý Pavle,…] – [Milý Ludvíku…]
In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003. Red. Milan Drápala, Xenie Klepikovová, Vilém Prečan, Jiří Vančura a Jan Vladislav. Praha, Čs. dokumentační středisko 2004. S. 89-92, 94-99, 116-117.
[Dopisy Jiřímu Pelikánovi ze 6. 3. 1978, Pavlu Kohoutovi ze 17. 11. 1978 a Ludvíku Vaculíkovi z 24. 4. 1987; spolu s další „nakladatelskou“ korespondencí J.Š. a Zdeny Salivarové v komentované edici V. Prečana Ke spolupráci dvou posrpnových exilových nakladatelství. Korespondence z let 1971-1987 s dodatky z roku 1996 (s. 53-134). S předmluvou editora (s. 53-55) a se soupisy knižní produkce nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index (s. 121-134). Srov. záznam 3383 .]

B1038. Náchod, to krásné město Kostelec.
In: Náchod. Historie – Kultura – Lidé. Ed. Lydia Baštecká a Ivana Ebelová. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004. S. 7-9. (Dějiny českých měst.) – Danny, 2005, č. 1, červen, s. 2-4
[Předmluva k vlastivědnému sborníku.]

B1039. Slovíčka.
In: Jaro desáté. Karel Kryl 1944-2004. Usp. Martin Štumpf. Praha, Opus bonum – Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty – Klub Karla Kryla 2004. S. 55-57.
[Vzpomínka na setkání s Karlem Krylem a spolupráci s ním.]

B1040. Spravedlnost.
Nový domov (Toronto) 55, 2004, č. 1, 10. 1., s. 1 a 4 – Danny, 2004, č. 1, květen, s. 22-25
[Úvaha.]

B1041. Odložená Svatba.
Danny , 2004, květen, č. 1, s. 35-37
[O sbírce povídek Jaroslavy Blažkové Svatba v Káni galilejské.]

B1042. Starosti s jazykem.
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 13-21
[O jazyku jako komunikačním prostředku spisovatele, o překládání literárního díla, též o vlastním pokusu napsat román v angličtině. Z angličtiny přeložila Pavla Kloudová.]

B1043. Zbabělci.
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 2-10
[Filmová povídka z roku 1968. Autorův překlad z angličtiny. Spoluautor Miloš Forman.]

B1044. Detektivky podle Škvoreckého. (Autor Hříchů pro pátera Knoxe provází čtenáře LN světem kriminálních případů.)
Lidové noviny 17, 2004, č. 166, 19. 7., s. 13 a 16
[Dvě tiskové strany věnované žánru detektivní prózy. Obsahuje příspěvky J. Š.: Deset detektivních autorů, které by měl každý znát; Detektivky mi zachránily život (s. 13); Detektivní povídky Karla Čapka; Královna Agatha Christie, Rex Stout a jeho Nero Wolfe; Drsná škola Dashiella Hammetta (s. 16).]

B1045. [Podle mého názoru…]
Nový domov (Toronto) 55, 2004, č. 16, 7. 8., s. 11
[Stručné vyjádření o díle Jiřího Hájíčka; v souvislosti s jeho otištěnou povídkou Akcionáři.]

B1046. Creative Writing.
Literární noviny 15, 2004, č. 40, 27. 9., s. 10-11
[Recenze knihy Colina Wilsona The Craft of the Novel; přetištěno z výboru J. Š. Hlas z Ameriky (1990, viz záznam A035).]

B1047. Obyčejné životy.
Listy 34, 2004, č. 5, [15. 10.], s. 71-74
[Úryvek z novely.]

B1048. [Přečetl jsem vaše otázky…]
Prostor , 2004, č. 63/64, [listopad], s. 54
[Odpověď v anketě Duše a svět ve světle filmu (s. 53-76).]

B1049. [Milý pane Pejskar…]. (Dopis exilového spisovatele Josefa Škvoreckého z dubna 1977.)
Masarykův lid 10, 2004, č. 4, prosinec, s. 28
[Faksimile dopisu datovaného 28. 4. 1977; v rubrice Z archivu Jožky Pejskara.]

B1050. [Paní rektorko, kolegyně a kolegové…]
Danny , 2004, č. 2, prosinec, s. 46-48 – Knižně s tit. Poděkování, in: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, LA 2005. S. 386-387.
[Poděkování za udělení čestného titulu magistr umění Literární akademií v Náchodě dne 23. 9. 2004; v oddílu Ze slavnostního večera.]

◘ Viz též záznamy B0318, B0771, B1019, B1030, B1032

2005

B1051. „…což mi připomíná výrok…“
Český dialog , 2005, č. 1 [leden], s. 21
[Úryvek z dopisu J.Š. Michaele Swinkels-Novákové z 1. 5. 1975, citovaný v její vzpomínce S Josefem Škvoreckým jsem se seznámila na brigádě v Aši (s. 20-21).]

B1052. [V lidském životě jsou chvíle…]
Satellite 1-416 15, 2005, č. 2, 27. 1., s. 8
[Citace vyjádření J. Š. uveřejněná v rámci nekrologu filmové režisérky Dagmar Táborské, zemř. 21. 1. 2005.]

B1053. Ota Ulč, 75
Český dialog 15, 2005, č. 3, březen, s. 7 – Americké listy 16, 2005, č. 5, 10. 3., s. 9 – Danny, 2005, č. 1, červen, s. 10-12
[K životnímu jubileu spisovatele.]

B1054. Asi už víte,…
Literární noviny 16, 2005, č. 13, 29. 3., s.16
[Zpráva o smrti básníka, dramatika a překladatele Stanislava Mareše (15. 3. 2005, Bathurst, Austrálie).]

B1055. Lodí kolem půlky světa.
Host 21, 2005, č. 5, květen, s. 46-48 – Danny, 2005, č. 1, červen, s. 7-10
[Nekrolog za Stanislava Mareše (1934-2005).]

B1056. Nesvadbovi přátelé: Býval znalcem žen. Vzpomínají dva slavní spisovatelé a uznávaný psychiatr.
Mladá fronta dnes 16, 2005, č. 111, 12. 5., příloha Magazín Dnes 12, 2005, č. 19, s. 36
[K úmrtí spisovatele Josefa Nesvadby; vyjádření J. Š., Arnošta Lustiga a Miroslava Plzáka. Připojeno k rozhovoru s Bárou Nesvadbovou (s. 34-35), vedenému Tomášem Poláčkem.]

B1057. Vzpomínka na Igora Hájka.
Danny 2005, č. 1, červen, s. 5-7
[Upravená verze nekrologu, který J. Š. publikoval v Canadian-American Slavic Studies 33, 1999, č. 2-4, s. 129-130. Z angličtiny přeložila Alena Přibáňová.]

B1058. Stanislav Mareš – Rest in Peace.
Právo 15, 2005, č. 175, 28. 7., příl. Salon, č. 428, s. 3
[Vzpomínka na Stanislava Mareše (1934-2005). Spolu se vzpomínkou L. Dorůžky připojena k povídce S. Mareše Špalíry.]

B1059. Stanislav Mareš R. I. P.
Synchron 4, 2005, č. 4, srpen-září, s. 28-29
[Nekrolog. V interním Zpravodaji Českého filmového a televizního svazu FITES.]

B1060. Trýzeň žízně.
Bohemian Newsletter. Zpravodaj České společnosti Sherlocka Holmese 4, 2005, č. 55, červenec, s. 2; č. 56, srpen, s. 2
[O svém vztahu k detektivkám a o práci na knize Nápady čtenáře detektivek.]

B1061. Radost z konce války a uzlový bod historie?
Listy 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 7-8
[Polemika s článkem Milana Znoje Radost správná a nesprávná a Evropská unie (Listy č. 3/2005, s. 7-9), týkající se historického významu porážky nacismu.]

B1062. Knock down.
Listy 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 35-36
[Odpověď v anketě k výročí polské Solidarity. S otázkami: Jaký vliv měly podle vás stávky v Polsku a vznik Solidarity na československou společnost? Myslíte, že právě tehdy se v Gdaňsku začalo definitivně rozpadat sovětské impérium? Jak jste polské události prožíval a hodnotil vy?]

B1063. [Kolegové, o čem vlastně chcete otvírat diskusi?]
Dokořán 9, 2005, č. 35, září, s. 50
[Stanovisko k diskusi o členech Obce spisovatelů evidovaných na seznamech spolupracovníků StB.]

B1064. Nedorozumění nebo co.
Listy 35, 2005, č. 5, 13. 10., s. 23-24
[Pokračování polemiky s Milanem Znojem. Se Znojovým příspěvkem Vzpomínky nestačí (s. 22-23) pod společným titulkem Polemika nejen o pětačtyřicátém.]

B1065. Cesta Honzlové z Prahy do Ameriky.
Danny, 2005, č. 2, prosinec, s. 20-26
[Vzpomínka na okolnosti vzniku románu Zdeny Salivarové Honzlová a jejího prvního amerického vydání.]

B1066. Irenka v mnohonásobném zrychlení.
Danny, 2005, č. 2, prosinec, s. 11-17
[Úryvek z nerealizovaného filmového scénáře J. Š. a Zdeny Salivarové z roku 1968.]

B1067. Setkání v Torontu, s vraždou.
Danny, 2005, č. 2, prosinec, s. 4-11
[Úryvek z připravovaného románu J. Š. a Zdeny Salivarové.]

B1068. Konflikt civilizací.
Host 21, 2005, č. 10, 8. 12., s. 22-23 – Danny, 2005, č. 2, prosinec, s. 2-3
[Povídka.]

◘ Viz též záznam B0029

Sestavil Magnifying glass Print
Michal Přibáň (ve spolupráci s Františkem Knoppem, Tomášem Kubíčkem a Iljou Matoušem)

Následující oddíl zahrnuje texty J. Š. publikované v časopisech, sbornících a knihách jiných autorů (příspěvky v divadelních programech zahrnujeme jen tehdy, byly-li napsány přímo pro tento účel). Až na naprosté odůvodněné výjimky (např. přetisky v exilovém tisku 60. let) nezařazujeme citace z díla J. Š. v knihách a článcích jiných autorů. Záznamy jsou uspořádány chronologicky podle data prvního uveřejnění, přičemž každý záznam obsahuje soupis všech dalších publikací téhož textu (s výjimkou ojedinělých případů, v nichž by tento způsob uvedení dat ohrožoval jejich přehlednost a srozumitelnost). V případě esejů přetištěných do později sestavených autorských knižních souborů, výborů a svazků Spisů uvádíme u jednotlivých přetisků přesný bibliografický údaj, v případě povídek (a také úryvků z románů) uvádíme jen stručný odkaz k příslušnému knižnímu vydání. – Publikace, které nelze datovat přesněji než rokem vydání (zvláště doslovy v knihách jiných autorů), zařazujeme na začátek jednotlivých „ročních záznamů“. Na konci „ročních záznamů“ odkazujeme k dříve publikovaným článkům, které byly v tomto roce znovu otištěny. Příliš obecné názvy některých textů (Poznámka překladatele apod.) doplňujeme pro snazší orientaci čtenářů incipitem. Místa vydání upřesňujeme pouze u časopisů vydávaných v zahraničí (včetně Slovenska) a u časopisů regionálního dosahu, jejichž identifikace by mohla být pro čtenáře obtížná. – Několik textů, jejichž bibliografické údaje jsme nemohli ověřit s naprostou jistotou, označujeme hvězdičkou.