Společnost Josefa Škvoreckého

Stanovy společnosti

Kontakt:

Společnost Josefa Škvoreckého

kristof@skvorecky.cz

Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4

Společnost Josefa Škvoreckého vznikla v prosinci 1989 za účasti Václava Krištofa, Petra Šrůty, Miloše Holuba a Jaroslava Muroňe. První fáze, nebo řekněme její prenatální existence spadá do oněch vzrušených dnů po 17. listopadu 1989.  Za první veřejný krok k jejímu vzniku lze považovat malé nastříhané papírky s oznámením, že by stálo za to takovéto sdružení přátel exilové literatury založit. Vylepil je ve dnech sametově revolučního kvasu v pasážích kolem Václavského náměstí Mgr. Václav Krištof, fanda samizdatové a exilové literatury a notorický organizátor.  1.dubna 1990 se uskutečnila první valná hromada Společnosti Josefa Škvoreckého ve velkém sále Domu Kovoprůmyslu v Praze na Smíchově. V březnu vychází první Bulletin SJŠ Danny. Má 40 stran a jen deset z nich má ráz informačně organizační, většina, presentovaná jako kulturní příloha, je odpovědí na hlad číst a dovídat se o exilu, o těch, kteří nás spojují se Západem. 5. května se pak kolem 500 členů setkalo s Josefem a Zdenou Škvoreckými v ND na Smíchově.

Společnost vydala za dobu své existence 35 publikací, vydává občasník či ročenku Danny. Uspořádala tři výstavy o nakladatelství 68 Publishers, podílela se na vydání CDROMu Josef Škvorecký: Život a dílo (1999), na konferenci věnované Josefu Škvoreckému v Náchodě (2004) a na dokumentech věnovaných Josefu a Zdeně Škvoreckým. Společnost vydala mj. Bibliografii Josefa Škvoreckého a podílela sena jejím novém vydání. Spolupracuje také na vydávání Spisů Josefa Škvoreckého. Pořádá literární Cenu Josefa Škvoreckého, která si klade za cíl ocenit a podpořit nejlepší české spisovatele. Prošla vývojem z hlediska počtu členů, od pěti set na začátku 90.let až k současnému počtu 16.

přebaly SJŠ

přebaly DANNY

sjš foto na slupi

První valná hromada SJŠ duben 1990

Balení a posílání Na Slupi