Nerealizované záměry a mystifikace

Sestavil: Michal Přibáň

Na první pohled poněkud absurdní kapitola neexistujících textů je podle našeho mínění v případě Josefa Škvoreckého zcela namístě, byť zahrnuje pouhých sedm záznamů. Jde o texty, o nichž J. Š. při různých příležitostech veřejně hovořil či psal, a které by proto důsledný čtenář mohl postrádat v předchozích kapitolách bibliografie. Kuriózní soupis zařazujeme proto, abychom zamezili případným nejasnostem či snad marnému vyhledávání v archivech.

J001. Na dosah ruky. 
[V bulletinu O knihách a autorech koncem roku 1958 publikoval J. Š. rozhovor, v němž uvádí: „Nyní pracuji na druhé části (Zbabělců, pozn. M. P.), která má zachytit osudy Dannyho a jeho kumpánů na univerzitě v Praze a má vyvrcholit volbami do fakultních spolků a konečně únorovým vítězstvím lidu. Zatímní název tohoto románu je Na dosah ruky.“ (viz záznam C001). Toto tvrzení mělo zřejmě autora zaštítit proti očekávané ideologické kritice, je však nepravděpodobné, že by podobný úmysl skutečně pojal. Na ohlášeném románu J. Š. nikdy nezačal pracovat.]

J002. Nápady čtenáře science-fiction. 
[V polovině šedesátých let J. Š. zamýšlel vytvořit pokračování Nápadů čtenářů detektivek, zabývající se tentokrát vědeckofantastickou literaturou. Kniha měla vyjít v Československém spisovateli v roce 1968 v edici Otázky a názory. Předpokládaný náklad byl 5000 výtisků. Autor podepsal smlouvu 3. 5. 1966, rukopis měl dodat do 30. 6. 1967, lhůtu však nedodržel a nakladatelství dne 13. 10. 1970 od smlouvy odstoupilo.]

J003. Pistole z Ria Presta. 
[Dobrodružný román, o němž J. Š. píše v knize Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a který měl být jeho prvním knižně publikovaným dílem, byť pod jménem jiného autora. Podle sdělení J. Š. redaktorovi této bibliografie jde však o čirou mystifikaci, román nikdy nevyšel, neboť nikdy neexistoval. S údajným spoluautorem Vladimírem Ulrychem J. Š. zřejmě napsal blíže již nespecifikovatelný námět filmové komedie, o jehož osudu není nic známo.]

J004. Pramen živé vody. 
[Ve snaze zmírnit důsledky kampaně proti Zbabělcům slíbil J. Š. počátkem roku 1959 na půdě Svazu československých spisovatelů dopracovat Zbabělce do podoby trilogie. Druhým dílem měl být román Na dosah ruky (viz záznam J001), třetím dílem měl být román Pramen živé vody. Na žádném dalším dílu Zbabělců, který by byl koncipován v duchu těchto „záměrů“, autor pochopitelně nikdy nezačal pracovat.]

J005. Staré zlaté časy. 
[K rukopisu tohoto názvu odkazovaly časopisecké publikace některých povídek J. Š. v Hostu do domu v letech 1960-61. Autor pravděpodobně zamýšlel pod tímto titulem vydat povídkovou sbírku, záměr však nebyl realizován.]

J006. Třináct rozhovorů o lásce a přátelství.
[Knihu, která měla vyjít roku 1969 v nakladatelství Svoboda, zamýšlel ve spolupráci s J. Š. napsat autorův přítel Miroslav Khun. Vznik díla byl již téhož roku ohlášen v Nových knihách, J. Š. však o projekt neměl velký zájem a po jeho odjezdu do Kanady ze spolupráce definitivně sešlo.]

J007. [Kniha o Ernstu Hemingwayovi.]
[Na přelomu let 1965–1966 pracoval J. Š. na knize věnované E. Hemingwayovi. Záhy však rozpracovaný projekt opustil.]