Další dokumenty z akce

Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého byla součástí návštěvy manželů Škvoreckých.
Následující přehled dokumentů se týká této návštěvy.