Diplomové a disertační práce

Diplomové a disertační práce

Sestavil: Ondřej Sládek 1967Z001. MAXOVÁ, Danuše: Josef Škvorecký: pokus o monografii.Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 1967. 64 s.Z002. PAVLÍČEK, František: Současná detektivní próza.Brno, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta 1967. 90 s.[Autor se zabývá zejména poválečným ...
číst více