1980 Neustadt International Prize for Literature

1980 Neustadt International Prize for Literature

Ve světě získal Škvorecký největší ohlas novelou Bassaxofon, která v prvním vydání v Československu tolik nezaujala. Jazzově naladění Američané však byli nadšeni a Škvorecký se stal asi nejznámějším „jazzovým“ spisovatelem našeho věku.  Josef Škvorecký obdržel prestižní Neustadt International Prize for Literature. Cena, kterou každé dva roky uděluje University of Oklahoma, je dotována částkou 10 000 USD. Současně bylo Škvoreckému věnováno číslo časopisu World Literature Today. Slavnostní projev přednesl Arnošt Lustig.

Neustadt Prize – jeden z artefaktů ceny
Program
Josef při děkovné řeči
Číslo World Literature Today věnované Josefovi