Cena Josefa Škvoreckého 2013 – 7. ročník

Cena Josefa Škvoreckého 2013 pro Jakubu Katalpu za Němce

V konkurenci pěti dalších finalistů si letos podle porotců nejlépe vedla Jakuba Katalpa se svým románem Němci. Podle předsedy poroty zaujala živým tématem a komplikovanou kompozicí při zachování stylu atraktivního pro čtenáře. V sedmém ročníku se v tajném hlasování rozhodovalo mezi šesti finalisty. Plzeňská spisovatelka a výtvarnice vydala svůj pátý literární počin loni v nakladatelství Host. „Vzhledem k jejím prvním knížkám bych nečekal, že přijde s tak rozsáhlým a propracovaným, řekl bych velkým románem,“ přiznal Vladimír Karfík, předseda poroty Ceny Josefa Škvoreckého. „Přitom její styl zůstává suverénní a velmi čtivý,“ dodává Karfík. Katalpa byla na Škvoreckého cenu nominována poprvé, ačkoliv dříve již získala několik nominací na jiné literání ceny. Letošní vítězka, vlastním jménem Tereza Jandová, se narodila v roce 1979. Vystudovala bohemistiku, mediální studia a psychologii. První sbírku povídek Krásné bolesti vydala v roce 2000. Následovala Povídka beze jména (2003). Románovým debutem vydaným pod pseudonymem je Je hlína k snědku? z roku 2006, přinesl jí nominaci na Magnesii Literu v kategorii Objev roku. V roce 2009 získala Katalpa nominaci na Cenu Jiřího Ortena a konečně zmínění Němci jí přinesli letos literární Cenu Česká kniha. Ve svém románu Němci zavádí Jakuba Katalpa čtenáře do prostředí německé rodiny zasažené útrapami první a druhé světové války, do válečných Sudet a poválečné Prahy. Slibný svět hlavní hrdinky, z počátku přímočaře bezstarostný, začíná s přibývajícím časem dostávat trhliny, růžové brýle střídá deziluze a před čtenářem vyvstává otázka – opravdu je možné po tolika letech nalézt pravdu? Autorčin vytříbený jazyk silně kontrastuje se syrovostí, s níž jsou líčeny životní milníky jednotlivých postav, a umožňuje tak ještě zevrubněji prozkoumat téma ztráty a vykořenění, které v mnoha variacích dominuje celému románu.

Finalistů Ceny Josefa Škvoreckého 2013 je výjimečně šest.

Praha, 20. září 2013 – Šestka spisovatelů a spisovatelek, kteří a které podle názoru poroty vydali za uplynulý rok nejlepší uměleckou prózu, postoupila do dalšího kola tajného hlasování o Cenu Josefa Škvoreckého. O skleněnou trofej 7. ročníku literární ceny a částku 100 000 Kč soutěží Binar, Hůlová, Katalpa, Kratochvil, Myšková a Šimáček. „Vyšší počet finalistů je způsoben rovností hlasů,“ vysvětluje tajemník poroty Václav Krištof. „U dvou titulů porota udělila stejný počet bodů, proto postoupilo do finále šest místo obvyklých pěti literárních děl. Každý porotce se rozhoduje sám a dle svého uvážení udělí třem nejlepším titulům body; pět prvnímu, tři druhému a jeden třetímu. Po sečtení bodů bude znám celkový vítěz, který při vyhlašování výsledků získá finanční odměnu ve výši sto tisíc korun a hodnotnou plastiku se svým jménem. Co by nastalo při opětovné rovnosti hlasů? „V takovém případě rozhoduje předseda poroty Vladimír Karfík.“ odpovídá Václav Krištof. „Rozhodoval už před dvěma lety, kdy stejný počet hlasů získali Ivan Klíma a Martin Ryšavý.“ Výsledky budou oznámeny začátkem letošního listopadu, kdy bude v Pelléově vile Památníku národního písemnictví vyhlášen celkový vítěz. Spisovatelka Petra Hůlová letos již k porotcům nepatří, proto nehrozí, že by mohla hlasovat pro svoji knihu. Stanovy soutěže ale počítají i s možností, že by se stávající porotce objevil mezi navrženými – v takovém případě by mu pravidla jednoznačně zakazovala hlasovat. Dvě z děl, která letos postoupily do finále, se obrací do minulosti. Jiří Kratochvil umístil svůj román do období konce druhé světové války, během které se také odehrává větší část Katalpovy knihy. Ivan Binar mísí vzpomínky na poválečné období s přítomností a prózy Petry Hůlové a Jiřího Šimáčka se věnují vyloženě současným tématům, Hůlová z hlediska cizince a Šimáček spíše s groteskním nadhledem. Prvotina Ivany Myškové více než do hlouby času proniká do hlubin jazyka.

Partnery Ceny Josefa Škvoreckého jsou Gymnázium Josefa Škvoreckého a nakladatelství Books and Cards.

Seznam finalistů Ceny Josefa Škvoreckého 2013Ivan Binar – Jen šmouha po nebi, Torst 2013; Petra Hůlová – Čechy, země zaslíbená, Torst 2012; Jakuba Katalpa – Němci, Host 2012; Jiří Kratochvil – Dobrou noc, sladké sny, Druhé město 2012; Ivana Myšková – Nícení, Fra 2012; Jiří Šimáček – Charakter, Host 2012

Nominovaná díla
 
Autor Název knihy Nakladatelství Rok vydání knihy
Ivan Binar Jen šmouha po nebi Torst 2013
Jiří Hájíček Rybí krev Host 2012
Jakuba Katalpa Němci Host 2012
Jiří Kratochvil Dobrou noc, sladké sny Druhé město 2012
Lubomír Martínek Muškátový oříšek Revolver Revue 2012
Ivana Myšková Nícení Fra 2012
Lydie Romanská Boží expo Sursum 2012
Michal Sýkora Modré stíny Host 2013
Jiří Šimáček Charakter Host 2012
Michal Viewegh Mráz přichází z Hradu Druhé město 2012
Jaroslav Žváček Lístek na cestu z pekla Paseka 2012
Členové poroty pro rok 2013  

PhDr. Vladimír Karfík (předseda)

 • Emil Hakl (vítěz 2010)
 • Mgr. Vlastimil Ježek
 • Silvie Krejsková
 • PhDr. Jan Lukeš
 • Jan Novák (vítěz 2007)
 • Jiří Padevět
 • PhDr. Zdenko Pavelka
 • Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.
 • PhDr. Michal Přibáň, Ph.D.
 • Martin Ryšavý (vítěz 2011)
 • Jiří Seidl
 • Mgr. Marie Sobotková
 • Petr Šrůta
 • Radana Šatánková
 • Kateřina Tučková (vítězka 2012)
 • Doc. Milan Uhde

Mgr. Václav Krištof
tajemník poroty (nehlasuje) 
předseda Společnosti Josefa Škvoreckého