1999 Státní cena za literaturu

Státní cenu za literaturu obdržel Josef Škvorecký v říjnu 1999 za celoživotní činnost.

Josef se Zdenou na slavnostním předávání, vlevo Lumír Čivrný, laureát za překlad (14.10.1999)

Josef, Václav Krištof a ministr kultury Pavel Dostál