VOŠ tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého

Vyšší odborná škola tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého začala svou činnost v září 1998 (15. 9. 1998 se uskutečnilo slavnostní otevření) jako první škola zaměřená na tvůrčí psaní a slovesný projev. Úvodní slovo  ředitel školy Václav Krištof, poté promluvil k začínajícím studentům spisovatel Ivan Klíma. Na závěr přečetla  Alexandra Berková dopis, který studentům zaslal duchovní patron a kmotr nově založené školy Josef Škvorecký. Školu navštívil v dubnu 1999 prezident Václav Havel, který besedoval se studenty. Na konci druhého roku existence se VOŠ  transformovala do Literární akademie, kam také přešli studenti i část pedagogů.


Prezident Václav Havel na besedě ve VOŠ a SGJŠ (1999)