Cena Josefa Škvoreckého 2009 – 3. ročník

Nominovaná díla  

Denemarková Radka,
Smrt nebudeš se báti, aneb příběh Petra Lébla, Host, 2008


Ryšavý Martin
Cesty na Sibiř, Revolver Revue, 2008 


Soukupová Petra
Zmizet, Host, 2009


Topol Jáchym
Chladnou zemí, Torst, 2009


Zmeškal Tomáš
Milostný dopis klínovým písmem, Torst, 2008

Členové poroty Ceny Josefa Škvoreckého
PhDr. Vladimír Karfík (předseda)
Petra Hůlová (vítězka 2008)
Mgr. Vlastimil Ježek
Pavel Klusák
MUDr. Michal Konštacký, Ph.D.
Veronika Krištofová, DiS.
PhDr. Jan Lukeš
Rebecca Marten
Jan Novák (vítěz 2007)
Jiří Padevět
PhDr. Zdenko Pavelka
PhDr. Michal Přibáň, Ph.D.
Jiří Seidl
Mgr. Marie Sobotková
Petr Šrůta
Doc. Milan Uhde
Mgr. Michal Viewegh

Ve studentská část soutěže …  

… zvítězil Petr Novák s prózou Křeslo z Gymnázia Voděradská v Praze a Alžběta Michalová v kategorii poezie z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. Partnerem studentské části je Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého

Navržená díla
Tisková zpráva 4.června 2009  
Pozvánka na slavnostní vyhlášení