Náchodská Prima sezóna

Náchodská Prima sezóna (NPS) vznikla jako tradiční celostátní víceoborový festival studentské umělecké tvořivosti v roce 1998. Festival byl studenty založen jako pocta náchodskému rodákovi a spisovateli Josefu Škvoreckému. Celostátní festival NPS nabízí studentům středních škol příležitost představit tvorbu v uměleckých oborech (sekcích festivalu), jako jsou divadlo, literární tvorba, film, fotografie, v hudebních žánrech a výtvarné tvorbě. Soutěžní i nesoutěžní přehlídky v daných uměleckých oborech probíhají v prostorách Městského divadla Dr. Josefa Čížka, Městské knihovny Náchod, ZUŠ Náchod, kina Vesmír a ve venkovních prostorách Masarykova náměstí. Součástí festivalu je každoroční jazzový koncert (http://www.primasezona.cz).


Festival v plném proudu