V samizdatu

Sestavili:
Podle záznamů knihovny Libri prohibiti Jiří Gruntorád a Ilja Matouš

Kapitola vychází z databáze specializované knihovny samizdatu a exilové literatury Libri prohibiti, soupis je však doplněn o záznamy publikací, které byly k dispozici v archivu či původní databázi knihovny Společnosti Josefa Škvoreckého. Je pochopitelné, že právě tato kapitola si nemůže činit nárok na úplnost: autoři i vydavatel budou naopak rádi, pokud bude informací o samizdatových vydáních díla J. Š. přibývat také zásluhou čtenářů a uživatelů této bibliografie. 
     Publikace v oddílu I. (Opisy původních děl J. Š.) jsou uspořádány chronologicky podle roku prvního knižního vydání díla (uveden v závorce v zájmu rychlejší orientace). Publikace v oddílu II. (neautorské edice díla J. Š.) jsou uspořádány rovněž chronologicky podle uvedeného či pravděpodobného data prvního samizdatového vydání (opisu). Stejně tak jsou uspořádány záznamy v oddílu III., který zahrnuje různé samizdatové sborníky s jednotlivými příspěvky J. Š.; publikace, u nichž nelze určit ani pravděpodobné datum vydání, jsou seřazeny abecedně na konci oddílu. Jediným záznamem oddílu IV. je jediná doložená samizdatová publikace svého druhu. 
     Jednotlivá vydání téhož titulu jsou uspořádána chronologicky, přičemž nejprve jsou zařazena vydání, která lze s jistotou či alespoň pravděpodobně datovat. Byla-li nezbytná anotace (zvláště v oddílech II., III., IV.), uvádíme ji vždy na konci prvního záznamu u každého titulu.
     Po dohodě s autory kapitoly ponecháváme záznamy ve tvaru odpovídajícím záznamům knihovny Libri prohibiti, byť přesně neodpovídají charakteru záznamů v ostatních kapitolách naší bibliografie. V případech, kdy to považujeme za vhodné či nezbytné, však doplňujeme odkazy k příslušným záznamům v ostatních kapitolách. Podobně jako v případě běžných knižních vydání díla J. Š. přidělujeme pořadové číslo záznamu jednotlivým titulům, nikoli jednotlivým vydáním či opisům.
     Pokud je příslušné samizdatové vydání k dispozici odborné veřejnosti, uvádíme na konci záznamu ve zkratce buď knihovnu Libri prohibiti v Praze (LP), nebo archiv Společnosti Josefa Škvoreckého v Praze (SJŠ).

I. OPISY PŮVODNÍCH DĚL J. Š.

G001. Legenda Emöke (1963)

Legenda Emöke / Josef Škvorecký. – [S.l. : s.n., 19–]. – 88, [1] s. ; 21 cm. – Na titulním listě uvedeno: Podle Československého spisovatele Praha 1963. – Autor úvodu neuveden.


G002. Tankový prapor (1971)

a) Tankový prapor / Josef Škvorecký ; předmluva Jiří Voskovec. – [Praha : Popelnice, 1980]. – [1], 325, [3] s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Biografická poznámka. – Husté řádkování. – Hnědá celastiková vazba se zlatotiskem na hřbetě, resp. světlehnědá plátěná vazba s černým tiskem na hřbetě. – (LP)

b) Tankový prapor : fragment z doby kultů / Josef Škvorecký ; obálka [Ladislav Šebek]. – [Praha] : Krameriova expedice, [1985]. – 407 s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Kombinovaná vazba, karton s fotografií, hřbet se strojopisem.

c) Tankový prapor / Josef Škvorecký ; předmluva Jiří Voskovec ; vazba [Roman Laube]. – [Praha: Václav Krištof, 1987]. – [5], 132 s. ; 30 cm. – Na titulním listě uvedeno: nakladatelství 68 Toronto a poznámka autora. – Za textem uveden vznik: Praha, jaro – zima 1954. – Husté řádkování. – Černá plátěná vazba se zlatotiskem na hřbetě. – (SJŠ)

d) Tankový prapor / Josef Škvorecký ; předmluva Jiří Voskovec. – [Praha: Václav Krištof, 1988]. – 241, [1] s. ; 19 x 22 cm. – Jednostranná xeroxová kopie prvního vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1971, dvě strany na listě. – Černá plátěná vazba se zlatotiskem na hřbetě i na přední straně. – (SJŠ)

e) Tankový prapor / Josef Škvorecký. – [Brno : Milan Jelínek, po 1971]. – 413 s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Vazba plátěná s tiskem?

f) Tankový prapor / Josef Škvorecký ; předmluva Jiří Voskovec. – [S.l. : s.n., po 1971]. – 3 sv., 320 s. ; 22 x 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Každý svazek má titulní list s číslem svazku. – Za textem uveden vznik: Praha, jaro – zima 1954. – Vazba béžový karton s vínovou páskou na hřbetě. – (LP)

g) Tankový prapor / Josef Škvorecký ; předmluva Jiří Voskovec. – [Veselí nad Moravou : Jaroslav Bednařík, po 1971]. – [1], 153 s. ; 29 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Obsah neuveden. – Za textem uveden vznik: Praha, jaro – zima 1954. – Psáno na perličce. – Husté řádkování. – Kniha na modrém průklepovém papíře. – Hnědá plátěná vazba bez tisku. – (LP)

h) Tankový prapor : Fragment z doby kultu / Josef Škvorecký ; předmluva Jiří Voskovec. – [S.l., s.n., po 1971]. – 325, [2] s. ; 21 cm. – Na titulním listě uvedeno: Nakladatelství 68 Toronto. – Podnázev není uveden na titulním listě. – Husté řádkování. – Hnědá plátěná vazba bez tisku. – (LP)

i) Tankový prapor : fragment z doby kultu / Josef Škvorecký ; předmluva Jiří Voskovec. – [S.l., s.n., po 1971]. – 139, [1] s. ; 30 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Na titulním listě úvodní poznámka autora. – Za textem uveden vznik: Praha, jaro – zima 1954. – Husté řádkování. – Zelená celastiková vazba se zlatotiskem. – (LP)

G003. Mirákl (1972)

a) Mirákl : 1969 – 1972 / Josef Škvorecký. – Praha: [s.n.], 1984. – 307, [1] s. ; 30 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – List s mottem a obsah na žlutém průklepovém papíře. – Husté řádkování. – Vazba modrý celastik s černým tiskem na hřbetě i na přední straně. – (SJŠ)

b) Mirákl : Politická detektivka. 1 / Josef Škvorecký. – [Praha: Ilja Matouš, 1987]. – 297 s. ; 16 x 22 cm. – Fotokopie prvního vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1972. – Hnědá plátěná vazba bez tisku. – Růžový kartónový přebal s černým tiskem. – (LP)

Mirákl : Politická detektivka. 2 / Josef Škvorecký. – [Praha: Ilja Matouš, 1987]. – 283, [1] s. ; 16 x 22 cm. – Fotokopie prvního vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1972. – Hnědá plátěná vazba bez tisku. – Růžový kartónový přebal s černým tiskem. – (LP)

c) Mirákl : Politická detektivka / Josef Škvorecký. – [S.l. : s.n., po 1972]. – 300 s. ; 30 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Na titulním listě věnování. – Husté řádkování. – Vazba bílý karton s šedou kobercovou lepenkou na hřbetě. – (LP)

d) Mirákl : politická detektivka / Josef Škvorecký ; vazba [Petr Večeřa]. – [S.l. : s.n., po 1972]. – 687, [2] s., [4] s. obr. příl. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Titulní list na kancelářském papíře s propisotem. – Obsahuje fotograf. reprodukce. – Husté řádkování. – Béžová vazba s černým tiskem na hřbetě. – (LP)


G004. Hříchy pro pátera Knoxe (1973)

Hříchy pro pátera Knoxe : detektivní divertimento / Josef Škvorecký ; vazba [Roman Laube]. – [Praha: Václav Krištof, 1986]. – 197, [1] s. ; 22 x 31 cm. – Na titulním listě uvedeno: Sixty-Eight Publishers Toronto říjen 1973 a dedikace. – Kniha z větší části na zeleném a žlutém průklepovém papíře. – Husté řádkování. – Hnědá plátěná vazba bez tisku, resp. černá či modrá plátěná vazba se zlatotiskem na hřbetě. – (LP, SJŠ)


G005. Prima sezóna (1975)

a) Prima sezóna : Text o nejdůležitějších věcech člověka / Josef Škvorecký ; obálka a koláže v textu [Dušan Rouš]. – [Praha] : Krameriova expedice, [1979]. – 261 s., [6] s. obr. příl. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Obálkový název: Prima sezona. – Na patitulu značka edice KE.78. – Na titulním listě datováno: 1975. – Obsahuje fotografie. – Kombinovaná vazba, karton s fotografií, hřbet bílé plátno se strojopisem. – (LP)

b) Prima sezóna : Text o nejdůležitějších věcech života / Josef Škvorecký ; vazba [Roman Laube]. – [Praha: Václav Krištof, 1986]. – 142, [2] s. ; 21 x 30 cm. – Na titulním listě uvedeno: Sixty-Eight Publishers Toronto. – Husté řádkování. – Zelená plátěná vazba se zlatotiskem na hřbetě. – (SJŠ)

c) Prima sezóna : Text o nejdůležitějších věcech života / Josef Škvorecký ; vazba [Pavel Srna]. – Brno: [Michal Přibáň], 1986. – 227, [1] s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Husté řádkování. – Obsahuje Drobnou poznámku místo doslovu (s. 220-222) a biografickou poznámku O autorovi (s. 223) a bibliografii autorových dosud knižně vydaných děl (s. 224-226). – Vazba bílý karton s černým tiskem. 
  
d) Prima sezóna : Text o nejdůležitějších věcech života / Josef Škvorecký. – [Brno : Milan Jelínek, po 1975]. – 369, [1] s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Zelená plátěná vazba se zlatotiskem. – (LP)

e) Prima sezóna : Text o nejdůležitějších věcech života / Josef Škvorecký. – [Brno : Milan Jelínek (?), po 1975]. – 370 s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Béžová plátěná vazba s černým a zlatým tiskem.


G006. Konec poručíka Borůvky (1975)

a) Konec poručíka Borůvky : Detektivní žalozpěv / Josef Škvorecký. – [Praha: Václav Krištof, 1986]. – 176 s. ; 21 x 28 cm. – Na titulním listě uvedeno: Sixty-Eight Publishers Toronto. – Husté řádkování. – Tmavomodrá plátěná vazba se zlatotiskem na hřbetě i na přední straně a s ornamentem a dvojitým pruhem. – Přebaleno průhlednou tvrdou fólií. – (SJŠ)

b) Konec poručíka Borůvky : Detektivní žalozpěv / Josef Škvorecký ; vazba [Roman Laube]. – [Praha: Václav Krištof, 1987]. – 176 s. ; 22 x 31 cm. – Na titulním listě uvedeno: Sixty-Eight Publishers Toronto. – Jednostranná xeroxová kopie strojopisu. – Husté řádkování. – Hnědá plátěná vazba bez tisku. (LP, SJŠ)


G007. Příběh inženýra lidských duší (1977)

a) Příběh inženýra lidských duší : Entrtejnment na stará témata o životě, ženách, osudu, snění, dělnické třídě, lásce a smrti. [Sv. 1, 2] / Josef Škvorecký ; obálka [Hana Hamplová]. – 
[Praha] : Krameriova expedice, [1982]. – 2 sv., 604 s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Na titulním listě poznámka: část první, dále rukopisná dedikace nakladatelce a poděkování Jaroslavě Blažkové. – Kombinovaná vazba, karton s fotografií, hřbet se strojopisem.

Příběh inženýra lidských duší. [Sv. 3, 4] / Josef Škvorecký ; obálka [Hana Hamplová]. – 
[Praha] : Krameriova expedice, [1984]. – 2 sv., 640 s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Na titulním listě poznámka: část druhá. – Kombinovaná vazba, karton s fotografií, hřbet se strojopisem.

b) Příběh inženýra lidských duší. Část první / Josef Škvorecký. – [Brno : Milan Jelínek, 1983]. – 524, [1] s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Režná plátěná vazba bez tisku.

Příběh inženýra lidských duší. Část druhá / Josef Škvorecký. – [Brno : Milan Jelínek, 1984]. – 586, [1] s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Režná plátěná vazba bez tisku.

c) Příběh inženýra lidských duší : Entrtejnment na stará témata o životě, ženách, osudu, snění, dělnické třídě, fízlech, lásce a smrti. Část 1 / Josef Škvorecký. – [S.l. : s.n., po 1977]. – 438, [1] s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Podnázev není uveden na titulním listě. – Titulní list na kancelářském papíře. – Husté řádkování. – Hnědá plátěná vazba bez tisku. – (LP)

d) Příběh inženýra lidských duší : Entrtejnment na stará témata o životě, ženách, osudu, snění, dělnické třídě, fízlech, lásce a smrti. Část první / Josef Škvorecký. – [S.l. : s.n., po 1977]. – [1] s. obr. příl., 288 s. ; 30 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Na titulním listě poznámka autora. – Obsahuje fotografii. – Režná plátěná vazba bez tisku. – (LP)

Příběh inženýra lidských duší. Část druhá / Josef Škvorecký. – [S.l. : s.n., po 1977]. – 320 s. ; 30 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Režná plátěná vazba bez tisku. – (LP) 
e) Příběh inženýra lidských duší. Část první / Josef Škvorecký. – [S.l. : s.n., po 1977]. – 2 sv., 454, [1] s. ; 29 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Husté řádkování. – Modrá celastiková vazba bez tisku. – (LP)

Příběh inženýra lidských duší. Část druhá / Josef Škvorecký. – [S.l. : s.n., po 1977]. – 3 sv., 504, [1] s. ; 29 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Část 1. sv. na růžovém průklepovém papíře. – Husté řádkování. – Modrá celastiková vazba bez tisku. – (LP) 
 
f) Příběh inženýra lidských duší I / Josef Škvorecký. – [Brno : Milan Jelínek, po 1977]. – 547 s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Vazba plátěná s tiskem?


G008. Na brigádě (1979)

Na brigádě / Antonín Brousek ; Josef Škvorecký. – [Praha: Ilja Matouš, 1986]. – S. 159-317, [1] s.; 19 x 23 cm. – Obsahuje pouze texty Josefa Škvoreckého. – Jednostranná xeroxová kopie prvního vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1979, dvě strany na listě. – Kombinovaná zeleno-okrová plátěná vazba bez tisku. (LP)


G009. Návrat poručíka Borůvky (1981)

Návrat poručíka Borůvky : Reakcionářská detektivka / Josef Škvorecký. – [S.l.] : Studio pro publikaci nepolitické literatury Západ-Východ, 1988. – 119 s. ; 22 x 31 cm. – V tiráži uvedeno: Vydalo nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Corp. v září 1981 jako svou 112. publikaci. Vyrobilo Studio pro publikaci nepolitické literatury Západ-Východ, 1988. – S. 31-85 na modrém průklepovém papíře. – Husté řádkování. – Tmavozelená plátěná vazba bez tisku. (LP)


G010. Scherzo capriccioso (1984)

a) Scherzo capriccioso : Veselý sen o Dvořákovi. Díl 1 / Josef Škvorecký ; obálka a kazeta [Ladislav Šebek]. – [Praha] : Krameriova expedice, [1987]. – 2 sv., 746 s., [12] s. obr. příl. ; 21 cm. – Obsahuje fotografie z exilového vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers. – Oba svazky v potištěné kazetě. – Kombinovaná vazba, karton s fotografií, hřbet se strojopisem.

b) Scherzo capriccioso : Veselý sen o Dvořákovi / Josef Škvorecký. – [Praha] : Pražská imaginace, [1987]. – 3 sv., 746 s. ; 21 cm. – (sv. 28) – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Vazba plátěná s tiskem.


G011. Ze života české společnosti (1985)

a) Ze života české společnosti / Josef Škvorecký ; ilustrace Jan Brychta. – [Praha: Ilja Matouš, 1988]. – 300 s., il. ; 18 x 26 cm. – Jednostranná xeroxová kopie prvního vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1985, dvě strany na listě. – Obsahuje poznámku autora a slovníček. – Vínová plátěná vazba bez tisku.

b) Ze života české společnosti / Josef Škvorecký ; ilustrace Jan Brychta, [Ivan Steiger] ; vazba [Roman Laube]. – [Praha: Václav Krištof a Petr Šrůta, 1986]. – 139 s., [64] s. obr. příl. ; 21 x 30 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1985. – Obsahuje xeroxové kopie překreslených ilustrací z vydání v Sixty-Eight Publishers. – Obsahuje poznámku autora a slovníček. – Psáno na modrém průklepovém papíře. – Husté řádkování. – Černá, resp. modrá plátěná vazba se zlatotiskem na hřbetě. – (SJŠ)

c) Ze života české společnosti / Josef Škvorecký ; doslov Ivo Řezníček. – [S.l. : s.n., po 1986]. – 139, [18] s. ; 22 x 31 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1985. – Řezníčkův text převzat ze Svědectví. – Obsahuje poznámku autora a slovníček. – Psáno na modrém průklepovém papíře. – Husté řádkování. – Hnědá plátěná vazba bez tisku. – (LP)


G012. Ze života socialistické společnosti

a) Ze života socialistické společnosti / Josef Škvorecký. – [S.l. : s.n., po 1985]. – 34, [1] s. ; 21 cm. – Na titulním listě uvedeno 68 Publisher, Toronto. – Na dalším listě uvedeno: 2. díl knihy Ze života české společnosti. – Husté řádkování. – Vazba modrý karton s bílým štítkem a strojopisem. – (LP) 
[Druhý oddíl knihy Ze života české společnosti.]

b) Ze života socialistické společnosti / Josef Škvorecký ; vazba [Pavel Srna]. – [Brno : Michal Přibáň], 1987. – 43, [1] s. ; 21 cm. – Opis původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1985. – Oproti exilovému vydání obsahuje navíc povídky: Přišel Ježíšek; Dialektika trhu vánočního. – Obsahuje tiráž s poznámkou a úvodní poznámku autora. – Titulní list na růžovém papíře, další dva listy na modrém papíře. – Husté řádkování. – Vazba bílý karton bez tisku. – (LP)


G013. Franz Kafka, jazz a jiné marginálie (1988)

Franz Kafka, jazz a jiné marginálie / Josef Škvorecký. – [S.l. : s.n., po 1988]. – 372 s. ; 19 x 26 cm. – Oboustranná xerokopie původ. vydání v nakl. Sixty-Eight Publishers, Toronto. – Vazba hlazený bílý karton s papírovou páskou na hřbetě. – (LP)


II. SAMIZDATOVÉ NEAUTORSKÉ EDICE DÍLA J. Š.

G021. Text pro případ, že bych vypadl z okna, nebo se zabil při autonehodě (1973?)

Text pro případ, že bych vypadl z okna, nebo se zabil při autonehodě / Josef Škvorecký. – [Ústí n. Orlicí?] : „Louč“, 1973?. – 13 s. ; 31 cm. – Název začíná malým písmenem. – Na titulním listě datováno 1973, ale může jít o pozdější opis. – S citací relace Josefa Hotmara. – Psáno přes fialový kopírovací papír. – Husté řádkování. – Vazba modrý karton bez tisku.
          [Rozsáhlý vzpomínkový text se zdůvodněním odchodu do exilu; viz zázn. B0419.]

G022. Legenda o muži s vodkou (1974)

Legenda o muži s vodkou / Josef Škvorecký. – [S.l., s.n., 1974]. – 14 s. ; 13 x 9 cm. – V záhlaví kromě názvu, jména autora a úvodní poznámky uvedeno: P. F. sedmdesát pět. – Úryvek z románu Josefa Škvoreckého Mirákl. – Bez titulního listu. – Zmenšená fotokopie strojopisu. – Volné listy.


G023. Ze života dnešní mládeže (1985)

Ze života dnešní mládeže / Josef Škvorecký, sest. [Ilja Matouš]. – [Praha : Ilja Matouš, 1985]. – 142, [1], 9 s. – 22 cm. – (Dílo, sv. 1.) – Obsahuje texty: Blues libeňského plynojemu, Óda na Evu „Fitz“ Pilarovou, Hrozně těžký blues, Věci, Podivu hodný případ s duchem, Ze života dnešní mládeže, Zlý žák a hodný žák, Kino sentimentálního diváka, Jak jsem vynadal Ježíškovi, Dívka a krásné, soběstačné zvíře, Sam píše recenzi, Velký katolický půst od vody, Zločin v dívčí škole a dále prameny a literaturu. – Na frontispisu kopie fotografie. – Psáno na průklepovém papíře. – Vazba hnědé plátno s bílým tiskem na hřbetě.
          [Výbor z povídek a básní J. Š. publikovaných zejména v 60. letech.]


G024. Hipness at Noon (1986)

Hipness at Noon / Josef Škvorecký, překlad Zázračná Drůbež (= Petr Brabec). – [Brno : Petr Brabec], 1986. – [1], 13 s. – Psáno na bílém průklepovém papíře, titulní list na žlutém. – Vazba zelený karton. 
           [Překlad článku z The New Republic 17. 12. 1984.]


G025. Hodnoty a čas (1986)

Hodnoty a čas : úvahy, diskuse, rozhovory, ankety, polemiky / Josef Škvorecký, sest. [Ilja Matouš]. – [Praha : Ilja Matouš, 1986]. – 147, [4], s. obr. příl. – 22 cm. – (Dílo, sv. 3.) – Obsahuje texty: Každý začátek je těžký, Co mi dal sjezd, Jedna situace prózy, Moderní román u kulatého stolu, Bloudícím, Drzý interview s J. Škvoreckým, Anketa o novém románu, Otázky kolem kritiky, Hodnoty a čas, Čeští spisovatelé o vztahu k Říjnu, Úvaha snad také o kultuře, Myšlenky nad jednou diskusí, Sjezd z jedné strany, Dvanáct pražských, Laická sémantika, Několik otázek Škvoreckému, Profesionalismus v literatuře, Diskuse, Ještě o „Kritice vraždící“, Jazyk vyrůstá z půdy, Tvorba jako míra humanismu, Diskusní příspěvek na IV. sjezdu Československých spisovatelů, Slovo má Josef Škvorecký a dále prameny a dopisy čtenářů. – Na frontispisu fotografie z novin. – Psáno na průklepovém papíře. – Vazba hnědé plátno s bílým tiskem na hřbetě.
          [Výbor z publicistického díla J. Š. publikovaného v 60. letech.]


G026. Není dosud úplné spravedlnosti (1986)

Není dosud úplné spravedlnosti / Josef Škvorecký, sest. [Ilja Matouš]. – [Praha : Ilja Matouš, 1986]. – 160, 7 s.; 1 il. – 21 cm. – (Dílo, sv. 2) – Obsahuje texty: Rovnoprávnost, Strach, Starosti, Chudé vánoce, Diskriminace v ČSSR, Jak se dříve létalo na Měsíc, Přihláška vynálezu patentnímu úřadu ČSSR, Telefon, Dialektika trhu vánočního, Malý zážitek v oficíně, Jak jsem se omluvil Ježíškovi, Není dosud úplné spravedlnosti, Marsyas překladu, Následky sporu generačního, Zuzana, Zločin na Štědrý den, Ženské za volantem a dále prameny a filmografii. – Na frontispisu kopie fotokoláže. – Psáno na průklepovém papíře. – Vazba hnědé plátno s bílým tiskem na hřbetě.
          [Výbor z povídek, fejetonů a příležitostných textů z 60. let.]


G027. O americké literatuře (1987)

O americké literatuře / Josef Škvorecký, sest. dbk [= Václav Krištof]. – [Praha : Václav Krištof], 1987. – [310] s. – 21 x 30 cm. – Obsahuje tyto oddíly a texty: Ernest Hemingway (doslovy a poznámky J. Š. z českých vydání knih Sbohem, armádo; Povídky; Pohyblivý svátek a Zelené pahorky africké); Crane, Faulkner, Bellow a ti druzí (S. Crane a počátek moderní literatury ve Spojených státech, Hrdinský život Frederika Douglase, Henry James, Stuartovo drama ze Zapadákova, Román nikoli sportovní, Jeden menší americký autor Ambrose Bierce, Příběh paní Stoneové, Příběh z mýtu yoknapatawphaského kraje, Poznámka k smyslu Herzogova poselství, a doslovy a ediční poznámky z knih R. Bradforda Černošský pán Bůh a páni Izraeliti, W. Faulknera Báj a B. Malamuda Idioti mají přednost); Detektivky (E. A. Poe a detektivní literatura, Autor Skleněného klíče, D. Hammett a smysl „tuhého“ chlapíka, Umění odhadnout svůj talent, Raymond Chandler a souvislosti „drsné školy“, Proč je Chandler něco víc než…, Jeden z Mohykánů, Vražda jako jedna ze společenských her); Sci-fi (Science fiction a Ray Bradbury, Literární typ Raye Bradburyho a ediční poznámky z knih R. Bradburyho Marťanská kronika a F. Pohla a C. M. Kornblutha Obchodníci s vesmírem). – Dále obsahuje bibliografické údaje ke všem zařazeným statím. – (SJŠ)

          [Tematický výbor z díla J. Š. Oproti vydavatelskému záměru soubor neobsahuje oddíl časopisecky publikovaných článků J.Š. o E. Hemingwayovi. V zaznamenané podobě byly opisy připraveny k vazbě, vzhledem k událostem roku 1989 však výroba knihy nebyla dokončena.]


G028. Výslech obžalovaného J. Š. (1987)

Výslech obžalovaného J. Š.: úvahy, diskuse, polemiky, ankety, rozhovory, diskuse / Josef Škvorecký, sest. [Ilja Matouš]. – [Praha : Ilja Matouš, 1987]. – 149, 6, s. – 22 cm. – (Dílo, sv. 5.) – Obsahuje texty: Návrat jednoho hlasu, O upřímnosti, Můj tip, Diskuse o zábavnosti a hudebním filmu, Zlato pro dva slavíky, Kapesní anketa, Autor a román, Malá filmová konfese, Spoléhám se jen na sebe, Odpovídá J. Škvorecký, Můj profesor, Výslech obžalovaného J. Š., Známý hlas, Pouhých deset let?, Rozhovor s J. Škvoreckým, Včerejšek a dnešek našeho překladu, Jazz, poezie, moderní umění, Nespisovné prvky v současné české próze, Rozhovor s autorem Zbabělců, Jak je to s vydáváním současné anglo-americké literatury? a dále prameny a seznam doslovů a úvodů J. Škvoreckého. – Na frontispisu fotografie. – Psáno na průklepovém papíře. – Vazba hnědé plátno s bílým tiskem na hřbetě.
          [Výbor z díla J. Š. publikovaného zejména v 60. letech.]


G029. Ztížená možnost dorozumění (1987)

Ztížená možnost dorozumění: úvahy, diskuse, polemiky , ankety, rozhovory, diskuse / Josef Škvorecký, sest. [Ilja Matouš]. – [Praha : Ilja Matouš, 1987]. – 156, 7, s. – 22 cm. – (Dílo, sv. 4.) – Obsahuje texty: Pokus o chápání modernosti v literatuře, Záleží na nás, O jednom nedorozumění, Deset otazníků, Věc Mesiáš, Anketa – Vánoce 66, Semafor, Anketa tvůrců, Asociace nad Čs. jazzem, Odkud, s kým a kam, Pan Bošek z Reduty, Nepotřebujeme nápovědu, Povídky Milana Smolíka, Jaká vlastně byla Marylin?, Růže na ústech pravdy, Ztížená možnost dorozumění, Zlověstná slovíčka, Zbabělci – předmluva k 2. vydání, Lidé a literatura, In memoriam jednoho talentu, Anketa 1968 a dále prameny a seznam knih vydaných v ČSSR. – Na frontispisu fotografie z časopisu. – Psáno na průklepovém papíře. – Vazba hnědé plátno s bílým tiskem na hřbetě.
          [Výbor z díla J. Š. publikovaného zejména v 60. letech.]


G030. O anglické literatuře (1988)

O anglické literatuře / Josef Škvorecký, sest. [Ilja Matouš]. – [Praha : Ilja Matouš, 1988]. – 143, 9, s. – 22 cm. – (Dílo, sv. 7.) – Obsahuje texty: Umělec Dickens, Noviny, novináři a morálka, Pravdivý román s jednou iluzí, Vědomí skutečnosti, Fantastický Greene, Dylan Thomas, Dylan, Úspěch Šťastného Jima, Zrod nového proletářského románu v Anglii a Alan Sillitoe a dále poznámku, prameny a seznam překladů a jiných prací J. Škvoreckého. – Na frontispisu fotografie. – Psáno na průklepovém papíře. – Vazba hnědé plátno s bílým tiskem na hřbetě.
          [Tematický výbor z díla J. Š. publikovaného v 50. a 60. letech.]


G031. Rozhovory s Josefem Škvoreckým (1988) 
Rozhovory s Josefem Škvoreckým / Josef Škvorecký, sest. dbk [= Václav Krištof]. – [Praha : Václav Krištof, 1988]. [346] s. – 21 x 30 cm. – Obsahuje texty: Bloudícím, Věci, Nepříliš literární zamyšlení nad Skeffingtonem, Jak se dříve létalo na Měsíc, Sam píše recenzi, MAD, Velký katolický půst od vody, Společný jmenovatel, Dobrá volba, Hrozně těžký blues, Blues libeňského plynojemu, Myšlenky nad jednou diskusí, Za kolik prodáte Venuši?, Fantastický Greene, Rozhovor s Josefem Škvoreckým, In memoriam jednoho talentu, Otázka pro Josefa Škvoreckého, Jedna situace prózy, Dva světy, Óda, O Legendě Emöke, O Semaforu, Dvanáct pražských, Výslech obžalovaného Josefa Škvoreckého, O dětské literatuře, Projev na IV. sjezdu SČS, Čeští spisovatelé o vztahu k Říjnu, Anketa FTN, Ze života dnešní mládeže, Asociace nad Čs. jazzem, Několik otázek Škvoreckému, Habent sua fata libeli, O upřímnosti, Laická sémantika, Hnusné neumění vraždy, Krása ženy, Škvorecký o Pilarové, O skupině 47, Dopisy z Kanady a Ameriky, Český charakter, Ankety z Literárních listů, O Farářově konci, O Vladimíru Páralovi, Dobrý člověk v nedobré době, Objev v Čapkovi, Interview v časopisu Západ, Interview Karla Hvížďaly s Josefem Škvoreckým, Ožehavé téma, Poznámka vydavatelů z knihy Slovník českých spisovatelů, Kniha o Grahamu Greenovi, Sovětská reakce na Orwellův rok, Ze života české společnosti (poznámka autora), Pražské orgie, Rozhovor s Josefem Škvoreckým o Jazzové sekci, Kytaromagie Vladimíra Veita, Ediční poznámka v knize Adiny Mandlové Dneska už se tomu směju, Povídky Milana Smolíka. – Dále obsahuje Úvod a Bibliografii díla Josefa Škvoreckého (napsal a sestavil [Václav Krištof]). – (SJŠ)

          [Výbor z příležitostně publikovaného díla J. Š. Opisy byly připraveny k vazbě, vzhledem k událostem roku 1989 však výroba knihy nebyla dokončena.]


G032. Nápady jednoho z publika (1989)

a) Nápady jednoho z publika / Josef Škvorecký. – [Brno : Michal Přibáň], 1989. – 25 s. ; 22 cm. – Obsah neuveden. – Na titulním listě uveden vznik: 1967-68. – Oboustranný xerox. – V tiráži uvedeno: Divadelní noviny 1967/68. Xerox 1989. – Vazba bílý karton s rukou psaným jménem autora.
          [Sloupky o soudobém divadelním životě. Viz též záznam B0318.]

b) Nápady jednoho z publika / Josef Škvorecký. – [Brno] : Patlantis [Stávkový výbor studentů Pedagogické fakulty UJEP v Brně], 1989. – 25 s. ; 22 cm. – Obsah neuveden. – Na titulním listě uveden vznik: 1967-68. – Oboustranný xerox. – V tiráži uvedeno: Divadelní noviny 1967/68. Xerox 1989. – Na zadní straně obálky uvedeno: Patlantis, vydavatelství SUS. – Sešito v bílém papíře s černým tiskem.


G033. Ožehavé téma (1989)

Ožehavé téma: tvorba posledních 15 let / Josef Škvorecký, sest. [Ilja Matouš]. – [Praha : Ilja Matouš, 1989]. – 159, 3, s. – 22 cm. – (Dílo, sv. 16.) – Obsahuje texty: Kytaromagie Vladimíra Veita, Dneska už se tomu směju, Sovětská reakce na Orwellův rok, Kniha o Grahamu Greenovi, Relativně vzato, K slibovanému dalšímu znásilnění mateřštiny, Ožehavé téma, Hipness at Noon, Bůh do domu a dále prameny a seznam knih J. Škvoreckého vydaných v zahraničí. – Na frontispisu fotografie. – Psáno na průklepovém papíře. – Vazba hnědé plátno s bílým tiskem na hřbetě.
          [Výbor z díla J. Š. publikovaného v exilových časopisech, na vlnách Hlasu Ameriky (články Sovětská reakce na Orwellův rok; Kniha o Grahamu Greenovi), či v kanadském tisku (Hipnes at Noon; v překladu P. Brabce, viz záznam G024).]


III. SBORNÍKY S PŘÍSPĚVKY J. Š.

G051. Život je všude (1956)

Život je všude : Almanach. Č. 1 / Bohumil Hrabal, Emil Juliš, Josef Pepýt, Milan Hendrych, Jiří Kolář, Josef Hiršal, Jan Zábrana, Václav Havel, Jiří Paukert ; uspořádali Josef Hiršal, Jiří Kolář. – [Praha : Josef Hiršal ; Jiří Kolář, 1956]. – [317] s. ; 30 cm. – Josef Pepýt vl. jménem Josef Škvorecký. – Přerušované stránkování. – Záznam pořízen podle xerokopie faksimile, která vyšla v USA 1990. – (LP)
          [Sborník. Obsahuje první kapitolu z rukopisu Zbabělců, zde nazvanou Jednoho dne v máji. Viz zázn. B0029.]


G052. Jakémusi Alexandru K. (1979)

a) Jakémusi Alexandru K. : 50 – A. K. – 50 / Sestavil a úvod napsal [Ivan Klíma] ; horoskop Karol Sidon ; další příspěvky Božena Komárková, Josef Škvorecký, Zdeněk Urbánek, Ivan Klíma, Milan Jungmann, Jiří Gruša, Ludvík Vaculík, Sergej Machonin, Karel Kosík, Václav Havel, Jan Trefulka, Milan Uhde, Karel Kostroun. – [Brno? : s.n.], 1979. – 134 s. ; 21 cm. – Zelená plátěná vazba se zlatotiskem na hřbetě. – (LP)
[Sborník k narozeninám Alexandra Klimenta. J. Š. přispěl článkem Noc zlatých helikónů, viz zázn. B0492.]

b) Jakémusi Alexandru K. : 50 – A. K. – 50 / Sestavil a úvod napsal [Ivan Klíma] ; horoskop Karol Sidon ; další příspěvky Božena Komárková, Josef Škvorecký, Zdeněk Urbánek, Ivan Klíma, Milan Jungmann, Jiří Gruša, Ludvík Vaculík, Sergej Machonin, Karel Kosík, Václav Havel, Jan Trefulka, Milan Uhde, Karel Kostroun. – [Praha : Petlice], 1979. – 127 s. ; 21 cm. – ([sv. 187]). – Vazba bílý karton s hnědou páskou na hřbetě. – (LP)

c) Jakémusi Alexandru K. : 50 – A. K. 50 / Sestavil a úvod napsal [Ivan Klíma] ; horoskop Karol Sidon ; další příspěvky Božena Komárková, Josef Škvorecký, Zdeněk Urbánek, Ivan Klíma, Milan Jungman, Jiří Gruša, Ludvík Vaculík, Sergej Machonin, Karel Kosík, Václav Havel, Jan Trefulka, Milan Uhde, Karel Kostroun. – [Praha : Petlice], 1979. – 135 s. ; 21 cm. – ([sv. 187]). – Na titulním listě uveden vznik: 1979. – Výslovný zákaz dalšího opisování rukopisu. – Vazba bílý karton s modrou páskou na hřbetě. – (LP)

d) Jakémusi Alexandru K. : 50 – A. K. 50 / Sestavil a úvod napsal [Ivan Klíma] ; horoskop Karol Sidon ; další příspěvky Božena Komárková, Josef Škvorecký, Zdeněk Urbánek, Ivan Klíma, Milan Jungman, Jiří Gruša, Ludvík Vaculík, Sergej Machonin, Karel Kosík, Václav Havel, Jan Trefulka, Milan Uhde, Karel Kostroun. – [Praha : Petlice], 1979. – 135 s. ; 21 cm. – ([sv. 187]). – Na titulním listě uveden vznik: 1979. – Výslovný zákaz dalšího opisování rukopisu. – Vazba zelený karton s textilní páskou na hřbetě. – (LP)

e) Jakémusi Alexandru K. : 50 – A. K. – 50 / Sestavil a úvod napsal [Ivan Klíma] ; horoskop Karol Sidon ; další příspěvky Božena Komárková, Josef Škvorecký, Zdeněk Urbánek, Ivan Klíma, Milan Jungmann, Jiří Gruša, Ludvík Vaculík, Sergej Machonin, Karel Kosík, Václav Havel, Jan Trefulka, Milan Uhde, Karel Kostroun. – [Praha? : Petlice], 1979. – 134, [1] s. ; 21 cm. – ([sv. 187]). – Výslovný zákaz dalšího opisování rukopisu. – Jednotlivé příspěvky odděleny modrým průklepovým papírem. – Od s. 93 psáno na jiném psacím stroji. – Režná plátěná vazba bez tisku. – (LP)


G053. Hlasy nad rukopisem „Českého snáře“ (1981)

a) Hlasy nad rukopisem „Českého snáře“ / Milan Jungmann, Sergej Machonin, Eda Kriseová, Jiří Gruša, Petr Pithart, Karel Kraus, Pavel Rychetský, Luboš Dobrovský, Zdeněk Urbánek, Karel Šiktanc, Vladimír Pistorius, František Pavlíček, Jan Šimsa, Milena Šimsová, Jan
Trefulka, Jaroslav Putík, Milan Šimečka, Milan Šimečka ml., Vladimír Karfík, Ludvík Vaculík, Eva Kantůrková, J. Kantůrek, Zdeněk Pinc, Pavel Kohout, Milan Hübl, Mojmír Klánský, A. J. Liehm, Josef Škvorecký, Klement Lukeš, Josef Vohryzek, Jiří Müller ; sestavil L. V. [Ludvík Vaculík]. – [S.l. : s.n.], 1981. – 275, [3] s. ; 21 cm. – Signováno sestavovatelem. – Vazba zelený karton s černou páskou na hřbetě. – (LP)
          [Sborník esejů. Příspěvek J. Š. viz záznam B0512.]

b) Hlasy nad rukopisem „Českého snáře“ / Milan Jungmann, Sergej Machonin, Eda Kriseová, Jiří Gruša, Petr Pithart, Karel Kraus, Pavel Rychetský, Luboš Dobrovský, Zdeněk Urbánek, Karel Šiktanc, Vladimír Pistorius, František Pavlíček, Jan Šimsa, Milena Šimsová, Jan
Trefulka, Jaroslav Putík, Milan Šimečka, Milan Šimečka ml., Vladimír Karfík, Ludvík Vaculík, Eva Kantůrková, J. Kantůrek, Zdeněk Pinc, Pavel Kohout, Milan Hübl, Mojmír Klánský, A. J. Liehm, Josef Škvorecký, Klement Lukeš, Josef Vohryzek, Jiří Müller ; sestavil L. V. [Ludvík Vaculík]. – [S.l. : s.n., 1981?]. – 275, [3] s. ; 21 cm. – Na titulním
listě datováno 1981. – Vazba zelený karton s černou páskou na hřbetě. – (LP)


G054. Svědectví Pavla Tigrida (po 1982)

Svědectví Pavla Tigrida / Sestavil Jiří Lederer; autoři: Pavel Tigrid, Jiří Kovtun, Karel Kaplan, Antonín Kratochvil, Jan Vladislav, Vilém Prečan, Karel Jezdinský, Milan Schulz, Karel Skalický, Josef Škvorecký, František Listopad. – [S.l. : s.n., po 1982]. – [121] s. ; 30 cm. – Na titulním listě uvedeno: Opus bonum. – František Listopad vl. jménem Jiří Synek. – Stránkováno do s. 90. – Část na růžovém průklepovém papíře. – Zčásti husté řádkování. – Kombinovaná vazba, režné plátno, na hřbetě modré plátno bez tisku. – (LP)
          [Opis sborníku příspěvků přednesených na sympoziu k 25. výročí časopisu Svědectví (Franken, říjen 1981, viz zázn. B0535).]


G055. ŠAVRDA, Jaromír: Cestovní deník (po 1984)

Cestovní deník / Jaromír Šavrda. – [Praha : Sociální edice, po 1984]. – 75 s. ; 21 cm. – Na titulním listě uvedeno: /Poezie mimo domov./ Mnichov 1984. – Obsahuje též: Žert, který mrazí od Jaroslava Suka, zprávu VONS Proces J. Šavrdy a Vl. Liberdy, Dokument Charty 77 č. 16/83 s názvem Případ Šavrda a Škvoreckého stať Básník. – Titulní list a texty vztahující se k Šavrdovi na modrém průklepovém papíře. – Název vydavatele uveden razítkem SE na vnitřní straně vazby. – Vazba hlazený bílý karton bez tisku. – (LP)
          [Sbírka básní. Viz též zázn. B0565.]


G056. Básník národa Jaroslav Seifert (1986)

a) Básník národa Jaroslav Seifert / Sestavil a kopií fotografie opatřil [Jan Grombíř] ; obálka [Jožka Fišer] ; příspěvky Charta 77, Jiří Kolář, Josef Škvorecký, Ivan Klíma, Jiří Ruml. – [1. vyd.]. – [Bzenec : Strojopisná edice pro kamarády, 1986]. – 46 s., [1] s. obr. příl. ; 21 cm. – (sv. [19]). – Obsahuje reprodukci fotografie J. Seiferta od Bedřicha Nezdary. – Na posledním listě logo GF. – Psáno na křídovém papíře. – Růžovočervená lakovaná obálka, vazba plátno s tiskem na hřbetě. 
          [Sborník.]

b) Básník národa Jaroslav Seifert : Sborník / Jiří Kolář, Pavel Kohout, Milan Kundera, Jiřina Šiklová, Josef Škvorecký, Ivan Klíma, Jaroslav Seifert, Jiří Ruml, Charta 77 ; sestavil [Jan Grombíř]. – 2. rozšíř. vyd. – [Bzenec] : Strojopisná edice pro kamarády, 1987. – 76 s., [1] s. obr. příl. ; 21 cm. – (sv. 27). – Obsahuje rešerši Dílo J. Seiferta vydané v letech 1970-1985 
v ČSSR. – V příloze korespondence sestavovatele s oficiálními čs. organizacemi o vydávání Seifertova díla. – Závěr [Jan Grombíř]. – Obsahuje reprodukci fotografie J. Seiferta od Bedřicha Nezdary. – Žlutá plátěná vazba. 
[Sborník. Z díla J. Š. zařazen článek Vlastenec do každého počasí (v tomto druhém vydání na s. 26-44), který byl podle vyjádření vydavatele převzat ze zahraničního rozhlasového vysílání. Jde o rozsáhlejší verzi článku publikovaného v curyšském Zpravodaji (viz záznam B0580).]


G057. Karel Pecka – šedesátník (1988)

Karel Pecka – šedesátník : 1988 / Zdena Škvorecká, Josef Škvorecký, Zdeněk Otruba, František Otta, Lumír Salivar, Vilém Hejl, Karel Pecka. – [S.l. : s.n., 1989]. – [1] s. obr. příl., 25 s. ; 21 cm. – Na titulním listě uvedeno: Převzato z časopisu K-231 a z Českého slova. – Obsahuje reprodukci fotografie. – Rozmnoženo oboustranně xeroxem. – Vazba měkký karton s režným plátnem bez tisku. – (LP)
[Sborník. Z časopisu K 231 převzat článek J. Š. Průkopník (viz zázn. B0642).]

G058. Jazzová inspirace (??)

Jazzová inspirace / Josef Škvorecký, Tennessee Williams, Jake Trussell, Kenneth Rexroth, Wystan Hugh Auden, Vítězslav Nezval. – [S.l. : s.n., 19–]. – [8] s. ; 30 cm. – Bez titulního listu. – Obsah neuveden. – Sestavovatel ani překladatel neuvedeni. – Psáno na kancelářském papíře. – Sešito v kancelářském papíře se strojopisem. – (LP)
          [Sborník. Z díla J. Š. zařazena báseň Blues libeňského plynojemu (viz zázn. B0074). Bez bližších informací.]


G059. [Soubor textů] (??)

[Soubor textů]. – [S.l. : s.n., 19–]. – 9 s. ; 30 cm. – Obsahuje: F. Kafka: Obchodník; J. Hauková: Všichni budeme mrtvi za pár let; P. Verlaine: Galantní slavnost; E. Fried: Stav; V. Lacina: Jen dál; R. Schawinski: Návštěva u pra-hippies; J. Škvorecký: Tři mládenci v peci ohnivé; J. Deml: Světlo věčné. – Bez titulního listu a obálky. – Psáno přes modrý kopírovací papír. – Sešité listy. – (LP)
          [Z díla J. Š. zařazena povídka, viz zázn. B0144. Bez bližších informací.]

IV. SBORNÍKY VĚNOVANÉ J. Š.

G071. Danny je náš (1984)

Danny je náš : sborník na počest šedesátých narozenin Josefa Škvoreckého / Milan Jungmann, Petr Kabeš, Ivan Klíma, Alexandr Kliment, Iva Kotrlá, Eda Kriseová, Sergej Machonin, František Pavlíček, Josef Škvorecký, Karel Pecka, Lenka Procházková, Zdeněk
Rotrekl, Milan Šimečka, Jan Šimsa, Jan Trefulka, Milan Uhde, Zdeněk Urbánek, Ludvík Vaculík ; uspořádal Alexandr Kliment. – Praha : [Petlice], 1984. – 180 s., [5] s. obr. příl. ; 30 cm. – ([sv. 291]). – Obsah neuveden. – Obsahuje fotografie. – Signováno sestavovatelem. – (V LP xerokopie)
          [Sborník k šedesátým narozeninám Josefa Škvoreckého.]