Překlady

Uspořádala: Alena Přibáňová

Následující soupis shromažďuje informace o veškerých překladech knižních i časopisecky publikovaných. Záznamy jsou uspořádány chronologicky podle data prvního uveřejnění, přičemž každý záznam obsahuje soupis všech dalších publikací téhož překladu. Publikace, které nelze datovat přesněji než rokem vydání (zvláště překlady románů), zařazujeme na začátek jednotlivých „ročních záznamů“. Na konci „ročních záznamů“ odkazujeme k dříve publikovaným překladům, které byly v tomto roce znovu otištěny. V závěru připojujeme chronologický soupis Škvoreckého knižních překladů (číslo v závorce označuje pořadí vydání předmětného titulu).

1945

D001. KIPLING, Rudyard: Mandalay. 
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 1, 27. 7., s. 4 – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod. Praha, SJŠ, říjen 1991. S. 12. – J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 226-228.
[Báseň.]

D002. STEVENSON, Robert Louis: Epitaf. 
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 2, 10. 8., s. 4 – Knižně: J. Š., Slovo má mladý severovýchod 2. Praha, SJŠ, září 1994. S. 8. – J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 225.
[Báseň.]

D003. CLOUGH, Arthur Hugh: Dipsychus. 
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 4, 12. 10., s. 4 – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod. Praha, SJŠ, říjen 1991. S. 26. – Pozdější verze překladu pod názvem Duše bohatých, in: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 228-229.
[Báseň. První publikovaná verze označena jako volný překlad. Obě verze pravděpodobně ze čtyřicátých let.]

1955

D004. Šnejerson, Grigorij Michailovič: Hudební umění Číny
Z ruského originálu přeložil Lubomír Dorůžka. Verše přeložili L. Dorůžka a Josef Škvorecký. Praha, SNKLHU 1955. 256 s.

D005. DENOYA, Jack: Balada o katovi. 
Nový život 7, 1955, č. 1, leden, s. 70-71 – Knižně in: Pátá roční doba. Uspořádal a přeložil Jan Zábrana. Praha, Mladá fronta 1959. S. 39-45. – J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 237-241.
[Báseň. Spoluautor překladu Jan Zábrana. V antologii Pátá roční doba jméno J. Š. neuvedeno.]

D006. HUGHES, Langston: Malér s anděly. 
Host do domu 2, 1955, č. 12, prosinec, s. 535-538
[Povídka. Spoluautorka překladu Jarmila Emmerová.]


1956

D007. Banky z mramoru.In: Píseň mládí. Výbor písní k společnému zpěvu v klubovnách, na výletech, brigádách a rekreaci. Praha, Mladá fronta 1956. S. 144.
[Americká lidová píseň. Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

D008. BRADBURY, Ray: 451 stupňů Fahrenheita. 
Z anglického originálu Fahrenheit 451 přeložili Jarmila Emmerová a Josef Škvorecký. Světová literatura 1, 1956, č. 1, duben, s. 90-122; č. 2, červen, s. 82-128 – Knižně: Praha, Svobodné slovo – Melantrich 1957. 159 s. – 2. vyd.: Praha, Svoboda 1970. 159 s. – 3. vyd.: in: R. B., Marťanská kronika, 451 stupňů Fahrenheita. Praha, Odeon 1978. S. 213-356. – 4. vyd.: Praha, Baronet-Knižní klub 2001. 160 s. – 5. vyd.: Praha, Baronet 2009. 160 s.
[Román; v 3. vyd. uvedena jako autorka překladu pouze Jarmila Emmerová.]

D009. Atlanta. Černošská lidová píseň. 
Host do domu 3, 1956, č. 7, červenec, s. 298 – Knižně pod názvem Přijdu do Atlanty, in: Americká lidová poezie. Uspořádal Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. S. 433-434. – Též in: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 223-224.
[Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

D010. BROWN, Sterling A.: Slim Greer. 
Host do domu 3, 1956, č. 7, červenec, s. 297 – Knižně in: Jazzová inspirace. Uspořádali Lubomír Dorůžka a Josef Škvorecký. Praha, Odeon 1966. S. 48-49. – J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 231-233.
[Báseň. Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

D011. Scottsboro blues. 
Světová literatura 1, 1956, č. 4, září, s. 92
[Báseň. Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

D012. LESSING, Dorris: Návrat do Afriky. 
Literární noviny 5, 1956, č. 38, 8. 9.; č. 39, 15. 9.; č. 40, 22. 9., vždy s. 12[Reportáž. Přeložili J. Š. a Lubomír Dorůžka.]

D013. HUGHES, Langston: Kudy kam. 
Červený květ 1, 1956, č. 6, říjen, s. 9
[Báseň. Jako překladatelé uvedeni S. Škvarecký a L. Dorůžka.]

D014. HUGHES, Langston: Na kolotoči. 
Červený květ 1, 1956, č. 6, říjen, s. 6
[Báseň. Jako překladatelé uvedeni S. Škvorecký a L. Dorůžka.]

D015. MORRISON, John: Tuny práce. 
Host do domu 3, 1956, č. 10, říjen, s. 441-443
[Povídka. Spoluautorka překladu Jarmila Emmerová.]

D016. LESSINGOVÁ, Dorris: Britští spisovatelé v Jižní Africe. 
Světová literatura 1, 1956, č. 5, listopad, s. 195-196; překlad podepsán J. P.
[Stať.]

D017. LEWIS, Sinclair: Dopis komisi pro udělování Pulitzerovy ceny (1926). 
Světová literatura
 1, 1956, č. 5, listopad, s. 138-140
[V souboru překladů publicistiky S. L. Hal mluví o literatuře (s. 138-156, ostatní články přeložil František Jungwirth).]


1957

D018. COLLINS, Willkie: Měsíční kámen. 
[Ze zkrácené verze anglického originálu The Moonstone (Lunnyj kameň, Moskva, Izdatělstvo literatury na innostranych jazykach 1955) přeložila Helena Karezová (= Jarmila Emmerová a Josef Škvorecký).] Praha, Práce 1957. 265 s. – 2. vyd.: Přeložila Jarmila Emmerová a [Josef Škvorecký]. Praha, Práce 1963. 336 s. – 3. vyd.: Přeložila Jarmila Emmerová a [Josef Škvorecký]. Praha, Práce 1964. 296 s. – 5. vyd.: Přeložila Helena Karezová (= Jarmila Emmerová a Josef Škvorecký). Praha, Svoboda-Libertas 1993. 309 s. 
[Román. – Neuvedené 4. vydání (Praha, Odeon 1973, 472 s.) je samostatným překladem Jarmily Emmerové a dosud jediným vydáním překladu tohoto díla pořízeného z originálu.]

D019. Blues o kostele a činži. 
Světová literatura 2, 1957, č. 1, únor, s. 93 – Knižně in: Americká lidová poezie. Usp. Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. S. 427. – J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 222.
[Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

D020. Blues poslední míle. 
Světová literatura 2, 1957, č. 1, únor, s. 90 – Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, 1957/58, program č. 8 k premiéře hry Jaroslava Zrotala Hospodin a auto, 21. 12. 1957, s. 8 – Repertoár malé scény 4, 1966, č. 10, říjen, s. 8 – Knižně in: Americká lidová poezie. Uspořádal Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. S. 429-430. – J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 222-223.
[Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka. V programu RDZN jako překladatelé uvedeni L. Škvorecký a L. Drůžička. V RMS překladatelé neuvedeni.]

D021. Blues špitálu sv. Jakuba. 
Světová literatura 2, 1957, č. 1, únor, s. 95 – Knižně in: Americká lidová poezie. Usp. Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. S. 427. Též in: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 224.
[Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

D022. Blues štěničí bandy. 
Světová literatura 2, 1957, č. 1, únor, s. 86 – Knižně in: Americká lidová poezie. Usp. Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. S. 423-424. – J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 221.
[Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

D023. Blues vozu policejní patroly. 
Světová literatura 2, 1957, č. 1, únor, s. 94 – Knižně pod názvem Blues Zelenýho Antona, in: Americká lidová poezie. Usp. Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. S. 428. – J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 224.
[Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

D024. HUGHES, Langston: Povídky Langstona Hughese o Jesse Semplovi. 
Kultura 57
, r. 1, 1957, č. 22, 30. 5., s. 10
[Povídky „Věda řekne, že jsem si to vymyslel“, „Bop“ a „Případ s latrinou“. Spoluautorka překladu Jarmila Emmerová. Básně přeložila Jiřina Hauková. S nepodepsaným stručným úvodem J. Š.]

 Viz též záznamy D008, D034


1958

D025. HEMINGWAY, Ernest: Sbohem, armádo! 
Z anglického originálu A Farewell To Arms přeložil a vysvětlivkami opatřil Josef Škvorecký. Praha, SNKLHU 1958. 300 s. – 2. vyd. (v tomto překladu): Praha, SNKLU 1965. 292 s. – 3. vyd. (v revidovaném překladu): Praha, Knižní klub 1999. 288 s.
[Román. Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka (uveden jen ve vydání z r. 1999).]

D026. JAMES, Henry: Listiny Aspernovy. 
Z anglického originálu The Aspern Papers přeložili Josef Škvorecký a Lubomír Dorůžka. Praha, Československý spisovatel 1958. 135 s. – 2. vyd.: Olomouc, Votobia 1996. 253 s.

D027. BROWN, Sterling A.: Časně zrána. 
In: Černošská poesie. Světová antologie. Usp. Abe Čapek. Praha, Naše vojsko 1958. S. 83-84. – J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 230-231.
[Báseň.]

D028. BRADBURY, Ray: Emisar. 
Světová literatura 3, 1958, č. 2, březen, s. 239-242 – Knižně in: R. B., Kaleidoskop. Praha, Odeon 1989. S. 60-68.
[Povídka. Ve Světové literatuře publikováno v rámci souboru článků Marsyas USA. V obou případech uvedena jako překladatelka Jarmila Emmerová. Jako spoluautor je J. Škvorecký uveden v publikaci Zamlčovaní překladatelé (Praha, Ivo Železný 1992). J. Škvorecký i J. Emmerová se dnes domnívají, že překlad povídky byl spíše samostatnou prací J. Emmerové.]

D029. McKELWAY, St. Clair: Ruka v Škrtu. 
Světová literatura 3, 1958, č. 3, květen, s. 214-217
[Povídka. Součást rozsáhlého bloku F. Jungwirtha, L. Dorůžka a J. Š. Marsyas USA 3.]

D030. HEMINGWAY, Ernest: Kočka v dešti. 
Kultura 58, r. 2, 1958, č. 31, 31. 7., s. 8
[Povídka.]

D031. HUGHES, Langston: Sladká mucholapka života. 
Světová literatura 3, 1958, č. 5, září, s. 1-38
[Povídka k fotografiím Roye DeCaravy.]

D032. BRADBURY, Ray: Zelené ráno. 
Kruh [1] 1958, č. 4, s. 180-184
[Úryvek z Marťanské kroniky. Spoluautorka překladu Jarmila Emmerová.]


1959

 Viz záznam D005


1960

D033. THURBER, James: Kandidáti u zkoušky. 
Host do domu 7, 1960, č. 9, září, s. 140
[Povídka. S poznámkou překladatele.]


1961

D034. Faulkner, William: Báj
Z anglického originálu A Fable přeložili, překladatelskou poznámkou a vysvětlivkami opatřili Josef Škvorecký a Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. 492 s. – Částečně publikováno v rámci recenze s ukázkami pod názvem originálu, in: Světová literatura 2, 1957, č. 1, únor, s. 223-235 (záznam B0119).
[Román.]

D035. Blues o mamce, co má moc páry. 
In: Americká lidová poezie. Uspořádal Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. S. 418. – Knižně in: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 221-222.
[Báseň. Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

D036. Blues o třech písmenech
In: Americká lidová poezie. Uspořádal Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. S. 404-405.
[Báseň.]

D037. Blues Sleepy Johna Estese.
In: Americká lidová poezie. Uspořádal Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. S. 417.
[Báseň. Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

D038. Válka už nesmí být. 
In: Americká lidová poezie. Uspořádal Lubomír Dorůžka. Praha, SNKLU 1961. S. 317-318.
[Písňový text. Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

D039. SILLITOE, Alan: Osamělost přespolního běžce. 
Světová literatura 6, 1961, č. 2, duben, s. 121-146 – Knižně in: A. S., Osamělost přespolního běžce. Z anglického originálu The Loneliness of the Long-distance Runner přeložil Josef Škvorecký. Praha, SNKLU 1965. S. 5-53. 
[Novela. Knižní vydání zahrnuje dále povídky V sobotu odpoledne, Sestup a pád Frankieho Bullera, Hadrářova céra a Kolo, které přeložil Petr Pujman.]

D040. FAULKNER, William: Vise starého generála. 
Krásná literatura, 1961, listopad-prosinec, s. 2-3
[Úryvek z románu Báj. Spoluautor překladu Lubomír Dorůžka.]

 Viz též záznamy D009, D019, D020, D021, D022, D023


1962

D041. LEWIS, Sinclair: Babbitt
Ze stejnojmenného anglického originálu přeložil, vysvětlivkami a poznámkami opatřil Josef Škvorecký. Praha, SNKLU 1962. 419 s. – 2. vyd.: Praha, Odeon 1966. 380 s.

D042. CLARKE, Arthur C.: Zločinnost na Marsu. 
Host do domu 9, 1962, č. 8, srpen, s. 344-347
[Povídka.]

 Viz též záznam F051


1963

D043. HAMMETT, Dashiell: Skleněný klíč
Z anglického originálu The Glass Key přeložil a doslov napsal Josef Škvorecký. Praha, Mladá fronta 1963. 211 s. – Též in: D. H., Prokletí rodu Dainů – Skleněný klíč. Praha, Svoboda 1992. S. 185-360.
[Román. Vydání z roku 1992 zahrnuje román Prokletí rodu Dainů v překladu Františka Fröhlicha.]

D044. MILLER, Warren: Prezydent Krokadýlů. 
Z anglického originálu The Cool World přeložili [Josef Škvorecký a] Jan Zábrana. 1. vyd. (pro odborné a studijní účely): Praha, SNKLU 1963. 183 s. – 2. vyd.: Praha, Odeon 1990. 240 s.
[Román. – Viz též záznam D050.]

D045. WILLIAMS, Spencer: Hrozně těžký blues. 
Host do domu 10, 1963, č. 5, květen, s. 219 – Danny 1, 1990, č. 2-3, květen, s. 37 – Knižně in: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 229-230.
[Báseň. V Hostu do domu uveřejněno jako autorský text napsaný „volně podle Spencera Williamse“.]

D046. REESE, John: Symbolická logika vraždy. 
Host do domu 10, 1963, č. 12, prosinec, s. 494-499
[Povídka. Přeložil a upravil J. Š.]

 Viz též záznam D018


1964

D047. FITZGERALD, Francis Scott: Diamant velký jako Ritz
Z anglických originálů Tales of the Jazz Age a The Diamond as Big as the Ritz and other Stories vybral Lubomír Dorůžka, přeložili Lubomír Dorůžka, Zdeněk Urbánek a [Josef Škvorecký]. Praha, SNKLU 1964. 275 s. – 2. vyd.: Praha, SNKLU 1965. 271 s. – 3. vyd. v souboru Velký Gatsby a jiné příběhy jazzového věku. Praha, Odeon 1970. 644 s. – 3. [spr. 4.] vyd.: Praha, Ivo Železný 1995. 128 s. – 4. [spr. 5.] vyd. (jen titulní povídka): Praha, Garamond 1999. Dvojjazyčné vydání. 128 s.
[Soubor povídek. Pravděpodobně již nelze přesně určit, které povídky (a do jaké míry) s L. Dorůžkou spolupřekládal J. Š. Vydání z roku 1964 obsahuje vedle titulní novely tyto povídky, jejichž překlad podepsal Lubomír Dorůžka: První máj; Ach, rusovlasá kouzelnice; „To nejrozumnější“; Zimní sny; Jak si Grétička dala dvakrát dvacet; Znovu v Babylóně. Vydání z roku 1995 obsahuje pouze titulní novelu a povídky Ach, rusovlasá kouzelnice a To nejrozumnější. Vydání z roku 1999 obsahuje pouze titulní novelu.]

D048. Tvář jazzu. Vzpomínky, dokumenty, svědectví. 
Uspořádal Lubomír Dorůžka. Přeložili Josef Škvorecký a Lubomír Dorůžka. Praha, Státní hudební vydavatelství 1964. 324 s. – 2. vyd.: Praha, Státní hudební vydavatelství 1966. 324 s.
[Antologie textů o jazzu. Podle sdělení L. Dorůžky J. Š. částečně spolupracoval i na výběru zařazených textů.]

D049. Sousedi, co vodešli. 
Literární noviny 13, 1964, č. 5, 1. 2., s. 8
[Údajně černošská pohádka, kterou v New York Times převyprávěl publicista James Reston.]

D050. MILLER, Warren: Lu Ann hledá oceán. 
Mladý svět 6, 1964, č. 29, 17. 7., s. 12-13
[„Montáž“ z románu Prezydent Krokadýlů (záznam D044). Jako překladatel uveden Jan Zábrana.]

D051. Zuzana. 
Mladý svět 6, 1964, č. 33, 14. 8., příloha s. 6 – Repertoár malé scény 3, 1965, č. 5, květen, s. 38
[Americká lidová píseň.]

 Viz též záznam D018


1965

D052. CHANDLER, Raymond: Dáma v jezeře. 
Z anglického originálu The Lady in the Lake přeložil a doslov napsal Josef Škvorecký. Praha, Mladá fronta 1965. 223 s. – 2. vyd.: Praha, Mladá fronta 1967. 212 s. – 3. vyd.: Praha, Mladá fronta 1992. 192 s. – 4. vyd.: Praha, Riopress 2000. 216 s. – 5. vyd.: Praha, Albatros 2005. 256 s.
[Román.]

D053. STYRON, William: Dlouhý pochod. 
Z anglického originálu The Long March přeložil Josef Škvorecký. Praha, SNKLU 1965. 106 s. 
[Román.]

D054. CHANDLER, Raymond: Budu čekat. 
Plamen 7, 1965, č. 6, červen, s. 71-78; nepodepsáno
[Povídka.]

D055. HEMINGWAY, Ernest: Sbohem, armádo. 
Krásná literatura 1965, červenec-srpen, s. 4-5
[Úryvek z románu.]

 Viz též záznamy D025, D039, D047, D051


1966

D056. MORRIS, William: Beat a jazzbeat. 
In: Jazzová inspirace. Uspořádal a předmluvu napsali Lubomír Dorůžka a Josef Škvorecký. Praha, Odeon 1966. S. 87-88.
[Stylizovaná výpověď o autorově vztahu k jazzu.]

 Viz též záznamy D010, D020, D041, D048


1967

 Viz záznam D052


1970

D057. Tvář moderního jazzu. 
Sestavil, předmluvou (s. 11-29) a poznámkami opatřil Lubomír Dorůžka. Přeložil L. Dorůžka [a Josef Škvorecký]. Praha/Bratislava, Supraphon 1970. 240 s.
[Antologie textů o moderním jazzu. Podle sdělení L. Dorůžky J. Š. částečně spolupracoval i na výběru zařazených textů.]

 Viz též záznamy D008, D047


1978

 Viz záznam D008


1985

D058. NAVRÁTILOVÁ, Martina – VESCEY, George: Já jsem já
Z anglického originálu Martina přeložil Josef Škvorecký. Toronto, Sixty-Eight Publishers, září 1985. 462 s.
[Kniha vzpomínek.]


1989

 Viz záznam D028


1990

 Viz záznamy D044, D045


1991

D059. FOSTER, Stephen Collins, DVOŘÁK, Antonín: Old Folks at Home / Ten, jehož dům tu stál. 
Uspořádal Josef Škvorecký. Text písně přeložil Jiří Suchý, ostatní texty (stať Josephine Harreld Love Antonín Dvořák in America, vzpomínka An Epilogue a dvě recenze koncertu z dobového tisku) přeložili Jarmila Emmerová a Josef Škvorecký. Toronto, Sixty-Eight Publishers, srpen 1991. 71 s.


1992

 Viz záznamy D043, D052


1993

 Viz záznam D018


1995

 Viz záznam D047


1996

 Viz záznam D026


1999

D060. Joe Turner blues. 
In: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 225.
[Báseň. Otištěno podle rukopisu pravděpodobně z padesátých let.]

D061. BROWN, Sterling A.: Slim v pekle. 
In: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky. Praha, Ivo Železný 1999. S. 233-237.
[Báseň. Překlad pravděpodobně z padesátých nebo šedesátých let. Spoluautorem původní verze překladu byl pravděpodobně Lubomír Dorůžka. Rozsáhlou revizi překladu učinil J. Š. v roce 1997.]

 Viz též záznamy D025, D047


2000

 Viz záznam D052


2001

 Viz záznam D008


2005

 Viz záznam D052