Knihy


Sestavil: Michal Přibáň

Jednotlivá díla jsou uspořádána podle roku prvního vydání, přičemž každý záznam obsahuje soupis všech následujících českojazyčných vydání téhož díla. Za samostatné publikace nepovažujeme brožuru rychnovské knihovny Karel Poláček, kterou jiné bibliografie jako samostatný titul uvádějí. Oproti běžné praxi zaznamenáváme i náklady jednotlivých vydání, pokud jsou uvedeny v tiráži, nebo pokud se nám je podařilo doplnit z jiných zdrojů, např. z archivovaných nakladatelských smluv, případně přímo z nakladatelství. Nepodařilo se nám však zjistit výši nákladů knih vydaných v Sixty-Eight Publishers, čehož obzvláště litujeme.

Bibliografie autorských knižních publikací J. Š. je aktuální k 31. 1. 2012. 

1958

A001. ZBABĚLCI    

· 1. vyd. Obálku a vazbu navrhl Kamil Lhoták. Praha, Československý spisovatel 1958. 368 s. (Edice Žatva, sv. 250.) 10 000 výtisků.

· 2. vyd. Obálku, vazbu a typografickou úpravu navrhl Zdenek Seydl. S předmluvou autora [Člověk, jako všechno na světě…] (s. 7-8, datována prosinec 1963, přetištěna též na záložkách obálky). Praha, Československý spisovatel 1964. 359 s. (Edice Žatva, sv. 250.) 30 000 výtisků.

· 3. vyd. S autorovou předmluvou k 2. vyd. (s. 7-8). Doslov O autorovi (s. 371-374) napsal Milan Jungmann. Praha, Československý spisovatel 1966. 379 s. (Edice Klíč, sv. 62.) 60 000 výtisků.

· 4. vyd. Ilustroval a obálku a vazbu navrhl Jiří Šlitr. Praha, Svaz protifašistických bojovníků v nakl. Naše vojsko 1968. 350 s. (Živé knihy. Edice Svazu protifašistických bojovníků, sv. 61.) 7000 výtisků.

· 5. vyd. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Toronto, Sixty-Eight Publishers, říjen 1973. 372 s. (12. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 6. vyd. Obálka Jan Brychta. Purley, Rozmluvy, září 1989. 372 s. (68. svazek edice.) [Upravený reprint předchozího vydání. Náklad nezjištěn.]

· 7. vyd. viz PRIMA SEZÓNA – ZBABĚLCI – KONEC NYLONOVÉHO VĚKU (A037). Praha, Odeon 1991. S. 239-614.

· 8. vyd. Příprava textu, komentář (s. 447-513) a vysvětlivky (s. 514–518) Michael Špirit. Přebal (s použitím obrázku Františka Grosse Vzpomínka na prázdniny), vazba a typografie Vladimír Vimr. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998. 520 s. (Česká knižnice.) [Náklad nezjištěn.] (Dotisk 2001.) [Náklad nezjištěn.]

· 9. vyd. Edičně připravil a vysvětlivkami (s. 375-379) opatřil Michael Špirit. Obálku navrhl Ivan Brůha. Praha, Euromedia Group k.s. 2005. 383 s. (Edice Světová literatura Lidových novin.) [Náklad nezjištěn.]

· 10. vyd. viz ZBABĚLCI. RUKOPIS (A083). Praha, Books and Cards 2009. 

· 11. vyd. viz ZBABĚLCI – KONEC NYLONOVÉHO VĚKU – SEDMIRAMENNÝ SVÍCEN. Praha, Československý spisovatel 2010. S. 5–288.

[Román (napsán v letech 1948–49); s dedikacemi „Zdence, té holce, kterou jsem potkal v Praze“ (1., 7.–9. vyd.), „Zdeně, té holce, kterou jsem potkal v Praze. Toto druhé vydání věnuji všem svým přátelům, na které staré latinské ‚Donec eris felix…‘ neplatí“ (2. vyd.), „Zdeně, té holce, kterou jsem potkal v Praze“ (3. – 6. vyd.).]        


1962

A002. VRAŽDA PRO ŠTĚSTÍ   

· 1. vyd. Kresba v titulním listě, návrh obálky a grafická úprava Jaroslav Šváb. Praha, Mladá fronta 1962. 339 s. (Edice Kapka, sv. 53.) 30 000 výtisků.

· 2. vyd. Obálku a vazbu navrhl Václav Sivko. Kresba na obálce a frontispice Jaroslav Fišer. Praha, Mladá fronta 1964. 364 s. (Edice Smaragd, sv. 25.) 30 000 výtisků.

· 3. vyd. Obálku (s použitím koláže Jiřího Svobody) a vazbu navrhl Jaroslav Fišer, ilustroval Jiří Svoboda, graficky upravil Jan Wild. Praha, Mladá fronta 1989. 320 s. (Edice Smaragd, sv. 118.) 95 000 výtisků.

· 4. vyd. Obálka a grafická úprava Studio MOBA. Brno, Moravská Bastei MOBA 2007. 332 s. (Edice Původní česká detektivka, sv. 68.) Náklad neuveden.

[Román; s podtitulem Detektivní román (1.–4. vyd.). První vyprávění doktora Pivoňky (2.-4. vyd.). Autoři Jan Zábrana a Josef Škvorecký (uveden až ve 4. vydání).]          


1963

A003. LEGENDA EMÖKE 

· 1. vyd. Obálku a vazbu navrhl Zdeněk Seydl. Autorova poznámka na záložce. Praha, Československý spisovatel 1963. 80 s. 10 000 výtisků. Dotisk (1963) 10 100 výtisků.

· 2. vyd. Obálku s použitím kresby Marka Chagalla a vazbu navrhl Zdeněk Seydl. Autorova poznámka na vnitřní straně přebalu. Praha, Československý spisovatel 1965. 74 s. (Edice Život kolem nás, malá řada sv. 15.) 10 000 výtisků. Dotisk (1965) 10 000 výtisků.

· 3. vyd. In: Nová setkání. Několik českých próz. Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Jaroslav Šváb. Doslov napsal Miloš Pohorský. Praha, Odeon 1966. S. 245-288. (Edice Klubu čtenářů, sv. 228.) 72 000 výtisků. „Vydání v Odeonu první.“

· 4. vyd. viz DVĚ LEGENDY (A031). Toronto, Sixty-Eight Publishers 1982. S. 33-99.

· 5. vyd. viz DVĚ LEGENDY (A031). Praha, Primus 1990. S. 33-99.

· 6. vyd. viz NOVÉ CANTERBURSKÉ POVÍDKY A JINÉ PŘÍBĚHY (A057). Praha, Ivo Železný 1996. S. 247-296.

· 7. vyd. viz PRIMA SEZÓNA – LVÍČE – LEGENDA EMÖKE. Praha, Československý spisovatel 2010. S. 389–426.

[Novela (napsána v roce 1958); s dedikací „Sáře, která to všechno dobře ví“ (jen 1., 2. a 3. vyd.) (=Zdena Salivarová).]

A004. PÍSEŇ ZAPOMENUTÝCH LET

· 1. vyd. Ilustrace Jiří Šlitr. Olomouc, Vzorná okresní lidová knihovna 1963. 20 s. 777 výtisků.

· 2. vyd. Obálku navrhl Ivan Komárek. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého a nakladatelství Litera 1990. Nestr., [16 s.] (Prémie členům SJŠ. V tiráži označeno jako šesté vydání.) Náklad 500 výtisků.

· 3. vyd. Originální litografie Ivana Komárka. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého a nakladatelství Litera 1990. Nestr., [16 s.] 100 číslovaných výtisků. (Sazba 2. vydání s odlišnou obálkou a s litografií.)

[Povídka. Publikována též v souborech (viz.:) Babylonský příběh (A011), Hořkej svět (A016), Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (A054).]


1964

A005. SEDMIRAMENNÝ SVÍCEN   

· 1. vyd. Ilustroval, obálku a vazbu navrhl František Hudeček. Praha, Svaz protifašistických bojovníků v nakl. Naše vojsko 1964. 132 s. (Edice Svazu protifašistických bojovníků Živé knihy, sv. 53.) 20 000 výtisků.

· 2. vyd. Ilustroval, obálku a vazbu navrhl František Hudeček. Praha, Svaz protifašistických bojovníků v nakl. Naše vojsko 1965. 132 s. Reprint 1. vydání. 35 000 výtisků.

· 3. vyd. Přebal a vazbu navrhl Marcel Anjou. Curych, Konfrontace, červenec 1974. 101 s. [Náklad nezjištěn.]

· 4. vyd. viz NOVÉ CANTERBURSKÉ POVÍDKY A JINÉ PŘÍBĚHY (A057). Praha, Ivo Železný 1996.

· 5. vyd. viz ZBABĚLCI – KONEC NYLONOVÉHO VĚKU – SEDMIRAMENNÝ SVÍCEN. Praha, Československý spisovatel 2010. S. 375–447.

[Soubor povídek (vznikal v letech 1957–1963); s dedikací „Těm dávno mrtvým, těm dávno zapomenutým“. Obsahuje povídky Můj strýček Khon, Pan doktor Strass, Pan učitel Katz, Příběh pro Rebeku, Mifinka a Bob Zabiják, Příběh o kukačce, Eine kleine Jazzmusik (se zvláštní dedikací Památce Bedřicha Weisse, bandleadera „The Ghetto Swingers“ v Terezíně) a mezikapitoly, později spojené a publikované pod názvem Rebeka v Hořkým světě (viz.). Jednotlivé povídky viz též HOŘKEJ SVĚT (zázn. A016).]

A006. VRAŽDA SE ZÁRUKOU

· 1. vyd. Obálku a vazbu navrhl Václav Sivko, frontispice a kresba na obálce Jaroslav Fišer. Praha, Mladá fronta 1964. 403 s. (Edice Smaragd, sv. 27.) 40 000 výtisků.

· 2. vyd. Obálku navrhl Jaroslav Fišer. Praha, Mladá fronta 1965. 392 s. (Edice Smaragd, sv. 27.) 70 000 výtisků.

· 3. vyd. Ilustroval a typograficky upravil Zdeněk Ziegler. Praha, Československý spisovatel 1989. 416 s. (Edice Spirála, č. sv. neuvedeno.) 63 000 výtisků.

· 4. vyd. Obálka a grafická úprava Studio MOBA. Brno, Moravská Bastei MOBA 2008. 400 s. (Edice Původní česká detektivka, sv. 79.) Náklad neuveden.

[Román; podtitul Detektivní román. Druhé vyprávění doktora Pivoňky (jen v 1., 2. a 4. vyd.). Autoři Jan Zábrana a Josef Škvorecký (uveden až ve 4. vydání).]


1965

A007. NÁPADY ČTENÁŘE DETEKTIVEK

· 1. vyd. Ilustroval Vratislav Hlavatý, obálku navrhl Zdeněk Seydl. Fotografie vybral autor. Verše přeložil Jan Zábrana. Praha, Československý spisovatel 1965. 168 s. + 12 s. příloh. (Edice Otázky a názory, sv. 55.) 10 000 výtisků.

· 2. vyd. Obálku navrhl Zdeněk Seydl. Fotografie vybral autor. Verše přeložil Jan Zábrana. Praha, Československý spisovatel 1967. 200 s. + 16 s. příloh. (Edice Otázky a názory, sv. 55.) Vydání druhé (doplněné). 8500 výtisků.

· 3. vyd. Obálku navrhl Jan Brychta. Purley, Rozmluvy 1988. 200 s. (53. svazek edice.) Pro potřeby edice Rozmluvy upravený fotoreprint druhého vydání.

· 4. vyd. Obálku navrhl a typograficky upravil Pavel Hrach. Praha, vyd. Česká sekce AIEP – Asociace detektivní a dobrodružné literatury – v redakci Interpress magazin, Nezávislé tiskové centrum 1990. 176 s. (Edice Adéla, č. sv. neuvedeno). Označeno jako vydání 3. (sic!). Faktografická revize textu František Jungwirth (v tiráži neuveden). Bez fotografického doprovodu. 50 000 výtisků.

· 5. vyd. viz NÁPADY ČTENÁŘE DETEKTIVEK A JINÉ ESEJE (A061). Praha, Ivo Železný 1998.

[Soubor esejů; s dedikací „Františku Jungwirthovi, starému oráči na krvavé líše“. Obsahuje eseje Edgar Allan Poe neboli zrod detektivky z poezie, Wilkie Collins neboli zrod detektivky z klasického románu, Sir Arthur Conan Doyle neboli Velký detektiv se stává hvězdou, Páter Knox neboli pravidla hry, Dashiell Hammett neboli zrod detektivky z reality, Dorothy L. Sayersová neboli detektivka ve slepé uličce, Záhada zamčeného pokoje neboli jak se lidé vraždí, Apologie neboli návrat detektivky k poezii. Od 2. vydání doplněno o kapitolu Vypravěči těch pohádek neboli Kdo je kdo?.]

A008. TÁŇA A DVA PISTOLNÍCI

· Ilustroval, vazbu a předsádku navrhl František Tejml. Praha, Svět Sovětů 1965. 188 s. 15 000 výtisků.

[Kniha pro děti. Autoři Jan Zábrana a [Josef Škvorecký].]

A009. ZE ŽIVOTA LEPŠÍ SPOLEČNOSTI

· 1. vyd. Ilustroval, přebal a vazbu navrhl Lubomír Štěpán. Praha, Mladá fronta 1965. Nestr., [96 s.]. 20 000 výtisků.

· 2. vyd. viz ZE ŽIVOTA ČESKÉ SPOLEČNOSTI (A033). Toronto, Sixty-Eight Publishers 1985. S. 5-73.

· 3. vyd. viz ZE ŽIVOTA ČESKÉ SPOLEČNOSTI (A033). Praha, Naše vojsko 1994. S. 7-54.

· 4. vyd. viz ZE ŽIVOTA ČESKÉ SPOLEČNOSTI (A033). Praha, Ivo Železný 2004. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 23)

[Soubor povídek; s podtitulem Paravanprózy z Text-appealů (jen 1. vyd.).; s dedikací „Přátelům z divadýlka Ve Smečkách (dříve na Národní třídě)“, od 2. vydání: „Památce J. R. Picka, satirika, a Pavla Boška, kamaráda z paravanských text-appealů“. Obsahuje povídky Společenský život v našem městě, Proč mají lidé měkké nosy, Kterak Petr opatřil si saxofon, Pozoru hodný jev chemický, Jak jsem unikla sňatku, Kterak došlo k mému sňatku, Volby v našem městě, Pohádka mého bratra Petra, Případ s fotografiemi, Dopis p. Rudolfa Krátkého.]


1966

A010. SMUTEK PORUČÍKA BORŮVKY

· 1. vyd. Obálku a vstupní kresbu navrhl Jaroslav Fišer, vazbu navrhl Václav Sivko. S autorovou poznámkou a poděkováním (s. 279). Praha, Mladá fronta 1966. 283 s. (Edice Smaragd, sv. 40.) 70 000 výtisků.

· 2. vyd. Obálku a frontispice navrhl Jaroslav Fišer, vazbu navrhl Václav Sivko. S autorovou poznámkou a poděkováním (s. 279). Praha, Mladá fronta 1968. 283 s. (Edice Smaragd, sv. 40.) 75 000 výtisků.

· 3. vyd. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Toronto, Sixty-Eight Publishers, březen 1975. 280 s. (19. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 4. vyd. Kresby na přebalu a v titulu Tomáš Bím. Přebal a vazbu navrhl Václav Kučera. S autorovou poznámkou a poděkováním (s. 251). Praha, Mladá fronta 1991. 255 s. (Edice Smaragd, sv. 125.) [Náklad nezjištěn.] (Označeno jako vydání 3., v MF 2.)

· 5. vyd. Obálka a grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). K vydání připravila a ediční poznámku (s. 297–300) napsala Alena Přibáňová. S autorovou poznámkou (s. 295-296). Praha, Literární akademie 2007. 304 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 29.) [Náklad neuveden. Roku 2010 distribuováno nakladatelstvím Books and Cards též v kolekci 3x poručík Borůvka a jednou Eva Adamová.]

[Soubor povídek napsaných v letech 1962–1965, s podtitulem Detektivní pohádka a s dedikací „P. L. Dorůžkovi, Ludvíku Švábovi a Janu Zábranovi, protože oni jistě rozumějí poručíkovu smutku“. Obsahuje povídky: Nadpřirozené schopnosti poručíka Borůvky, Ten. Sax. Solo, Vědecká metoda, Smrt na Jehle, Čí dedukce?, Horizontální vražda, Dobrá stará daktyloskopie, Padající světlo, Aristotelská logika, Konec starého kocoura, Jeho nejlehčí případ, Zločin v dívčí škole.]


1967

A011. BABYLÓNSKÝ PŘÍBĚH A JINÉ POVÍDKY

· 1. vyd. Ilustroval a přebal i vazbu navrhl Jiří Šlitr. Praha, Svobodné slovo 1967. 180 s. 35 000 výtisků.

[Soubor povídek; s dedikací „Sáře, protože mě vždycky utěší“ (= Zdena Salivarová). Název na přebalu: Babylónský příběh. Obsahuje povídky Píseň zapomenutých let, Tři mládenci v peci ohnivé, Eva byla nahá, Můj táta haur a já, Babylónský příběh, Počátek mé literární dráhy, Bassaxofon. Některé povídky vyšly též ve výboru Hořkej svět (A016). Povídka Bassaxofon vyšla též v knize Dvě legendy (A031). Povídka Píseň zapomenutých let vyšla též samostatně (A004). Povídka Babylonský příběh vyšla též v souboru Hořkej svět (A016), v edici Spisů ve svazku Neuilly a jiné příběhy (A058) a také ve společném vydání s novelou Konec nylonového věku (A076).]

KAREL POLÁČEK viz záznam B0354

A012. KONEC NYLONOVÉHO VĚKU

· 1. vyd. Obálku, typografickou úpravu (s použitím vlastních kreseb) a vazbu navrhl Jiří Šalamoun. Praha, Československý spisovatel 1967. 124 s. (Edice Život kolem nás, malá řada, sv. 28.) 25 000 výtisků.

· 2. vyd. viz PRIMA SEZÓNA – ZBABĚLCI – KONEC NYLONOVÉHO VĚKU (A037). Praha, Odeon 1991. S. 615-728.

· 3. vyd. Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 1998. 120 s. [Náklad 2500 výtisků.]

· 4. vyd. viz BABYLONSKÝ PŘÍBĚH – KONEC NYLONOVÉHO VĚKU (A076). Praha, Maťa 2005. S. 31-149.

· 5. vyd. viz ZBABĚLCI – KONEC NYLONOVÉHO VĚKU – SEDMIRAMENNÝ SVÍCEN. Praha, Československý spisovatel 2010. S. 289–374.

[Novela (napsána v roce 1950); s dedikací „Ladislavu Fikarovi, Vítězslavu Kocourkovi, Jiřímu Kolářovi a Zdenku Urbánkovi, i když za některé věci se nejde revanšovat, a Janu Zábranovi; snad i tohle je list z onoho deníku“.]

A013. VRAŽDA V ZASTOUPENÍ

· 1. vyd. Obálku a vstupní kresbu navrhl Jaroslav Fišer, vazbu navrhl Václav Sivko. Praha, Mladá fronta 1967. 276 s. (Edice Smaragd, sv. 43.) 70 000 výtisků.

· 2. vyd. Obálku a protitul navrhl Jiří Kolář. Praha, Svaz protifašistických bojovníků v nakl. Naše vojsko [1971]. 256 s. (Stopa, edice Svazu protifašistických bojovníků, sv. 7.) 50 000 výtisků.

· 3. vyd. Obálku a protitul navrhl Václav Rytina. Praha, Český svaz protifašistických bojovníků v nakl. Naše vojsko 1983. 254 s. (Živé knihy, edice Českého svazu protifašistických bojovníků, sv. 120.) 85 000 výtisků.

· 4. vyd. Obálka a grafická úprava Studio MOBA. Brno, Moravská Bastei MOBA 2008. 270 s. (Edice Původní česká detektivka, sv. 87.) Náklad neuveden.

[Román; podtitul Detektivní román. Třetí vyprávění doktora Pivoňky. Autoři Jan Zábrana a Josef Škvorecký (uveden až ve 4. vydání).]


1968

A014. O NICH – O NÁS

· 1. vyd. Obálku navrhl Jaroslav Cheben. Spolu s autorem uspořádal, doslov O nich – o sobě (s. 193-208) a ediční poznámku (s. 192) napsal Vladimír Justl. Bibliografii autorových prací o americké literatuře sestavila Věra Theimerová (s. 178-191). Autorova poznámka (s. 9). Hradec Králové, Kruh 1968. 212 s. (Edice Pohledy, sv. 3.) 5000 výtisků.

· 2. vyd. viz PODIVNÝ PÁN Z PROVIDENCE A JINÉ ESEJE (A065). Praha, Ivo Železný 1999. S. 10-206.

[Soubor esejů o americké literatuře; s dedikací „Prof. Dr. Zdeňku Vančurovi, jehož přednášky byly pro mne první stopou toho světa, a Janu Řezáčovi jako suvenýr na začátky Světové literatury“. Obsahuje: Stephen Crane a počátek moderní literatury ve Spojených státech, Literární názory Ernesta Hemingwaye, Proč to byl velký vypravěč?, Literární kritika a sebevražda Ernesta Hemingwaye, Nesrozumitelný Faulkner, Mýtus yoknapatawphaského kraje, Jeden menší americký autor Ambrose Bierce, Marnotratný syn americké prózy, Dashiell Hammett a smysl „tuhého chlapíka“, Raymond Chandler a souvislosti „drsné školy“, Patří Gardner do literatury?, Některé pohledy na americkou literaturu. 2. vydání rozšířené a odlišně uspořádané.]


1969

A015. FARÁŘŮV KONEC

· S doslovem Jana Dvořáka Konec pohádky (s. 149-154) a fotografiemi Jitky Bylinské. Hradec Králové, Kruh 1969. 156 s. [Náklad nezjištěn.]

[Filmová povídka. Napsal Josef Škvorecký ve spolupráci s Evaldem Schormem (na přebalu jako autor uveden pouze J. Škvorecký).]

A016. HOŘKEJ SVĚT

· 1. vyd. Spolu s autorem vybral a uspořádal Vladimír Justl. Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Václav Bláha. S autorovou poznámkou (s. 316). Praha, Odeon 1969. 320 s. (Edice Klub čtenářů, sv. 269.) 73 000 výtisků.

· 2. vyd. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Toronto, Sixty-Eight Publishers, srpen 1978. 284 s. (72. svazek edice.) Reprint prvního vydání (nově vysázena báseň Je to předměstská ulice, obsah a paginace). [Náklad nezjištěn.]

· 3. vyd. Obálku nakreslil Jan Brychta. Purley, Rozmluvy 1989. 284 s. (67. svazek edice.) Reprint druhého vydání. [Náklad nezjištěn.]

· 4. vyd. Obálku navrhl Milan Jaroš. Grafická úprava Václav Bláha. Praha, Odeon 1991. 320 s. Fotoreprint 1. vydání, označeno jako vydání druhé. 50 000 výtisků.

[Výbor povídek z let 1946–1967. Obsahuje báseň Je to předměstská ulice a povídky: I. Můj strýček Khon, Pan doktor Strass, Pan učitel Katz, Mifinka a Bob Zabiják, Příběh o kukačce, Rebeka, Reakcionář Khon, II. Případ s fotografiemi, Eva byla nahá, Počátek mé literární dráhy, Vzpomínka na prima sezónu (jen 1. a 4. vyd.), Babylónský příběh, Již staří Egypťané, Úsměv pensylvánské noci, Lekce na parní lodi, Neřešitelný problém genetický, III. Proč mají lidé měkké nosy, Můj táta haur a já, Práce pro kádrováky, Jak je lízli, Malá pražská Matahára, Dobře prověřená Lizetka, Růžové šampaňské, Podivu hodný případ s duchem, IV. Kterak Petr opatřil si saxofon, Eine kleine Jazzmusik, Krpatovo blues, Bebop Richarda Kambaly, Dokud nás smrt nerozloučí, Konec Bulla Máchy, Píseň zapomenutých let. – Povídka Vzpomínka na prima sezónu později pod názvem Zimní příhoda zařazena do románu Prima sezóna (A021). – Některé povídky publikovány již v dřívějších souborech Sedmiramenný svícen (A005), Babylonský příběh (A011).]

A017. LVÍČE

· 1. vyd. Obálku a vazbu navrhl Karel Laštovka. S autorovou poznámkou na záložce přebalu. Praha, Československý spisovatel 1969. 272 s. (Edice Nová próza, sv. 17.) [Náklad 45 000 výtisků.]

· 2. vyd. Obálku (s použitím kresby Karla Laštovky), vazbu a typografickou úpravu navrhl Václav Rein. Praha, Československý spisovatel 1970. 264 s. 50 000 výtisků. Vydání zabaveno, převážná část nákladu zničena.

· 3. vyd. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Toronto, Sixty-Eight Publishers, březen 1974. 272 s. (13. svazek edice.) Reprint 1. vydání (s odlišným řešením titulní strany, obsahem a označením názvů kapitol). [Náklad nezjištěn.]

· 4. vyd. Obálku navrhl Ondřej Šmerda. S ediční poznámkou Vladimíra Justla (s. 269), textologickou poznámkou Lenky Ščerbaničové (s. 273) a autorovou poznámkou (s. 271-272). Praha, Ivo Železný 1996. 278 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 5.) Autorem přepracované, definitivní vydání. Označeno jako vydání druhé (sic!). [Náklad nezjištěn.] Dotisk (1998). [Náklad 2500 výtisků.]

· 5. vyd. viz PRIMA SEZÓNA – LVÍČE – LEGENDA EMÖKE. Praha, Československý spisovatel 2010. S. 175–387.

[Román (napsaný v letech 1963–1967); s podtitulem Koncové detektivní melodrama (jen 1. a 2. vyd.); s dedikací „Vladimíru Justlovi a všem přátelům v nakladatelstvích za jejich blumenfeldské úsilí“ (jen 1.–3. vydání, ke 4. vydání doplněno dodatečně autorovým sdělením ve 12. svazku Spisů).]


1971

A018. TANKOVÝ PRAPOR

· 1. vyd. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. S předmluvou Jiřího Voskovce Rekomandace (s. 5-10). Toronto, Sixty-Eight Publishers, listopad 1971. 244 s. (1. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.] Dotisk v červnu 1972.

· 2. vyd. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. S předmluvou Jiřího Voskovce Rekomandace (s. 5-10). Toronto, Sixty-Eight Publishers, říjen 1972. 244 s. (1. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.] Reprint 1. vydání, doplněny aktuální propagační stránky nakladatelství.

· 3. vyd. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. S předmluvou Jiřího Voskovce Rekomandace (s. 5-10). Toronto, Sixty-Eight Publishers, duben 1973. 244 s. (1. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.] Reprint 2. vydání.

· 4. vyd. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. S předmluvou Jiřího Voskovce Rekomandace (s. 5-10). Toronto, Sixty-Eight Publishers, červenec 1976. 244 s. (1. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.] Reprint 1. vydání, doplněny aktuální propagační stránky nakladatelství.

· 5. vyd. Ilustroval Jan Brychta. S předmluvou Jiřího Voskovce Rekomandace (s. 7-12). Toronto, Sixty-Eight Publishers, září 1980. 327 s. (1. svazek edice.) Vázané i brožované vydání. [Náklad nezjištěn.]

· 6. vyd. Ilustroval a obálku navrhl Jan Brychta. S předmluvou Jiřího Voskovce Rekomandace (s. 7-12). Praha, Galaxie 1990. 328 s. (Edice Planeta.) Reprint 5. vydání. 150 000 výtisků. Dotisk (1990) 50 000 výtisků.

· 7. vyd. Obálku a vazbu navrhl Ondřej Šmerda. K vydání připravila a textologickou poznámku (s. 233) napsala Lenka Ščerbaničová. S předmluvou Jiřího Voskovce Rekomandace (s. 9-13), s ediční poznámkou Michaela Špirita (s. 236-249) a s autorovou poznámkou (s. 234-235). Praha, Ivo Železný 1998. 252 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 10.) [Náklad 3000 výtisků.]

· 8. vyd. Obálka a grafická úprava Milan Jaroš. S předmluvou Jiřího Voskovce Rekomandace (s. 7-12). Praha, Levné knihy KMa 2005. 279 s. (Edice českých autorů.)

· 9. vyd. Obálka a grafická úprava Lubomír Šedivý. Podle sazby neuskutečněného vydání z roku 1969 k vydání připravil a ediční poznámku (s. 260) napsal Michael Špirit. S předmluvou Jiřího Voskovce Rekomandace (s. 9-13). Praha, Plus 2011. 263 s. Chybně označeno jako osmé vydání. (Edice českých autorů.)

[Román (napsaný v roce 1954); s podtitulem Fragment z doby kultů a s dedikací „Jarmile a Vladimírovi Emmerovým a Nadě a Janu Michalovým – a poddůstojníkům v záloze P. L. Dorůžkovi a Stanislavu Marešovi, kteří byli u toho“. Připravované první vydání (Praha, Československý spisovatel 1969) bylo zničeno ve stránkových korekturách.]


1972

A019. MIRÁKL

· 1. vyd. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1972. 1. sv. 299 s., 2 sv. 287 s. (6. svazek edice, v tiráži omylem označen jako 4. svazek.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Toronto, Sixty-Eight Publishers, březen 1978. 576 s. (6. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 3. vyd. Obálku navrhl Jan Brychta. Purley, Rozmluvy, srpen 1986. 576 s. (31. svazek edice.) 3000 výtisků. Reprint druhého vydání.

· 4. vyd. Kresba na obálce a grafická úprava Ivan Štrouf. Brno, Atlantis 1991. 416 s. [Náklad nezjištěn.]

· 5. vyd. Obálku navrhl Ondřej Šmerda. S ediční poznámkou Michaela Špirita (s. [527-532]) a autorovou poznámkou (s. [533]). Praha, Ivo Železný 1997. 534 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 8.) [Náklad 3000 výtisků.]

· 6. vyd. Přebal, vazba, grafická úprava a sazba Lubomír Šedivý. Doslov Michael Špirit (s. 582-587). Praha, Albatros nakladatelství a. s. 2009. 591 s. (Ediční řada Plus.) [Náklad neuveden.]

[Román (napsaný v letech 1969–1972); s podtitulem Politická detektivka (s výjimkou 3. vyd.) a s dedikací „Honzlové, to málo za tak mnoho“ (= Zdena Salivarová).]


1973

A020. HŘÍCHY PRO PÁTERA KNOXE

· 1. vyd. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. S autorovou poznámkou (s. 7-9). Toronto, Sixty-Eight Publishers, říjen 1973. 344 s. (11. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Přebal (s použitím kresby Michaela Rittsteina) a vazbu navrhl Jaroslav Fišer. S autorovou poznámkou (s. 7-9). Praha, Mladá fronta 1991. 287 s. (Edice Smaragd, sv. 120.) 150 000 výtisků.

· 3. vyd. Obálka a grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). K vydání připravila a ediční poznámku (s. 288–291) napsala Alena Přibáňová. S autorovou poznámkou (s. 284-287). [Praha], Books and Cards 2008. 294 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 33.) [Náklad neuveden. Roku 2010 distribuováno nakladatelstvím Books and Cards též v kolekci 3x poručík Borůvka a jednou Eva Adamová.]

[Sbírka povídek napsaných v letech 1967–70; s podtitulem Detektivní divertimento a s dedikací „Z. M. a E. S. tohle sedativum pro zlé noci. A taky samozřejmě Suzi.“ (= Zdeněk Mahler, Evald Schorm, Eva Pilarová). Obsahuje povídky: Intimní záležitost, Omyl v Šlágrsé, Ženské za volantem, Otázka alibi, Proč tolik šámusů? Justiční omyl, Matematikové z Grizzly Drive, Atlantická romance, Mezi námi děvčaty, Třetí vrchol trojúhelníku.]


1975

A021. PRIMA SEZÓNA

· 1. vyd. Obálku s použitím obrazu Buddyho Beiderbecka (= Bohumír Španiel) navrhl Mikuláš Kravjanský. Fotografické práce Pamela Harris a Pavel Řehuřek. Toronto, Sixty-Eight Publishers, leden 1975. 265 s. (17. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Frankfurt n. M., Dialog 1984. 263 s. (Edice rozebraných knih, sv. 1.) Reprint 1. vydání. Autor kresby na obálce a grafického řešení obálky neuveden. [Náklad nezjištěn.]

· 3. vyd. Obálku s použitím reprodukce obrazu Buddyho Beiderbecka (= Bohumír Španiel) navrhl Petr Kučera. Praha, Galaxie 1990. 208 s. (Edice Planeta.) Náklad 100 000 výtisků. Dotisk (1990) 50 000 výtisků.

· 4. vyd. viz PRIMA SEZÓNA – ZBABĚLCI – KONEC NYLONOVÉHO VĚKU (A037). Praha, Odeon 1991. S. 7-238.

· 5. vyd. viz PRIMA SEZÓNA – LVÍČE – LEGENDA EMÖKE. Praha, Československý spisovatel 2010. S. 5–173.

[Soubor povídek (napsaný v letech 1967–1972); s podtitulem Text o nejdůležitějších věcech života a s dedikací „In memoriam Pavla Bayerleho 31. 3. 1925 – 18. 10. 1971“. První povídka (Zimní příhoda) uveřejněna též ve sbírce povídek Hořkej svět (pod názvem Vzpomínka na prima sezónu; jen 1. a 4. vyd.).]

A022. KONEC PORUČÍKA BORŮVKY

· 1. vyd. Obálku navrhl Mikuláš Kravjanský. Toronto, Sixty-Eight Publishers, říjen 1975. 261 s. (29. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Obálku a grafickou úpravu navrhl Václav Kučera. Ilustroval Tomáš Bím. Praha, Mladá fronta 1992. 192 s. (Edice Smaragd, sv. 126.) [Náklad nezjištěn.]

· 3. vyd. K vydání připravil a ediční poznámku (s. 217–218) napsal Petr Šrůta. S autorovou poznámkou (s. 215–216). Obálku a grafickou úpravu navrhl Petr Babák. [Praha], Books and Cards 2010. 222 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 36.) [Náklad neuveden. Roku 2010 distribuováno nakladatelstvím Books and Cards též v kolekci 3x poručík Borůvka a jednou Eva Adamová.]

[Sbírka povídek (napsaných v letech 1973–1975); s podtitulem Detektivní žalozpěv a s dedikací „Lucii, dceři, která se nikdy nenarodila“.]


1977

A023. PŘÍBĚH INŽENÝRA LIDSKÝCH DUŠÍ

· 1. vyd. Obálku s použitím obrazu Jana Kristoforiho navrhla Barbora Munzarová. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1977. 1. sv. 382 s., 2. sv. 414 s. (47. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Obálku s použitím obrazu Jana Kristoforiho navrhla Barbora Munzarová. Toronto, Sixty-Eight Publishers, červenec 1989. 1. sv. 382 s., 2. sv. 414 s. (47. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 3. vyd. Kresba na obálce a grafická úprava Ivan Štrouf. K vydání připravil Zbyněk Fišer. Brno, Atlantis 1992. 1. sv. 288 s., 2. sv. 304 s. [Náklad nezjištěn.]

· 4. vyd. Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Autorova poznámka (2. sv., s. 351.) Praha, Ivo Železný 2000. 1. sv. 334 s., 2. sv. 354 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 15 a 16.) [Náklad 2500 výtisků.]

[Román (napsaný v letech 1975–1977); s podtitulem Entrtejnment na stará témata o životě, ženách, osudu, snění, dělnické třídě, fízlech, lásce a smrti; s dedikací „Mojí nakladatelce“ (= Zdena Salivarová).]

A024. SAMOŽERBUCH

· 1. vyd. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1977. 344 s. (50. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Obálku navrhl Václav Kučera. Doslov „Světovej Škvorda“ a revue Světová literatura napsala Ludmila Dušková (s. 345-350). Rozhovor se Zdenou Salivarovou S vizitkou Sixty-Eight Publishers vedla Petra Pleskotová (s. 351-356). Praha, Panorama 1991. 358 s. Reprint 1. vydání, doplněný o doslov a rozhovor se Z. S. [Náklad nezjištěn.]

· 3. vyd. viz PŘÍBĚH NEÚSPĚŠNÉHO TENORSAXOFONISTY A JINÉ ESEJE (A060). Praha, Ivo Železný 1997. S. 79-316.

[Soubor vzpomínek, dokumentů a komentářů činnosti nakladatelství Sixty-Eight Publishers a literární tvorby J. Škvoreckého a Z. Salivarové; s podtitulem Autofestšrift; s dedikací „Památce pana Prokopa Havlíka“. Napsali a uspořádali Josef Škvorecký a Zdena Salivarová. 1. vydání ve společném svazku s komentovaným výběrem z článků československého komunistického tisku, který uspořádal Ota Ulč pod názvem Antinostalgicum. 3. vydání se omezuje na kapitoly, týkající se knih Josefa Škvoreckého a vlastní činnosti nakladatelství; vynechány jsou tedy kapitoly, týkající se díla Zdeny Salivarové a jiných autorů (Honzlová, Je Honzlová autobiografický román?, Nebe peklo ráj, Aféra Mariáš, Slovenština, Jiné naše knihy.) Naopak doplněny jsou kapitoly týkající se novějších knih Josefa Škvoreckého (Příběh inženýra lidských duší; Scherzo capriccioso; Nevěsta z Texasu; Bůh do domu, Franz Kafka, jazz a jiné marginálie, anebo Talkin´ Moscow Blues).]


1979

A025. NA BRIGÁDĚ

· 1. vyd. Obálku s použitím obrazu Jana Šafránka navrhla Barbora Munzarová. Poznámka autorů (s. 7). Toronto, Sixty-Eight Publishers, květen 1979. 319 s. (68. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. viz PODIVNÝ PÁN Z PROVIDENCE A JINÉ ESEJE (A065). Praha, Ivo Železný 1999. S. 214-387. 

[Soubor recenzí a studií o české literatuře normalizačního období. Autoři Antonín Brousek (oddíl Poezie) a Josef Škvorecký (oddíl Próza). Obsahuje tyto texty Josefa Škvoreckého: Kvadratura kruhu, Dobrý člověk v nedobré době, Jak aplikovat západní techniku, Páralovo permanentní posvícení, Bobby neboli Operace mozku, Katalánský syndrom aneb Zrada slov, Několik poznámek k psychopatologii současné prózy, Spisovatel disident, Objev v Čapkovi. Ve druhém vydání (usp. Michael Špirit) doplněny texty O Literárním měsíčníku a mnohém jiném, Sémantika okolo spisovatelů, O nových prózách v Literárním měsíčníku a jak to souvisí s jedním seznamem, vynechán text Objev v Čapkovi.] 


1980

A026. NEZOUFEJTE! (ZPĚV PRVNÍ.)

· 1. vyd. Linoryt na obálce Karel Kryl. Autorův úvod Odjakživa se mi zdálo… (s. 5-7). Mnichov, Poezie mimo domov, duben 1980. 31 s., volné listy. Náklad 350 výtisků.

· 2. vyd. Grafická úprava, typografie a ilustrace Petr Kaňka. Autorův úvod [Odjakživa se mi zdálo… ] (s. 5-6). Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, květen 1990. 34 s., volné listy. Náklad 1000 výtisků.

· 3. vyd. viz …NA TUHLE BOLEST NEJSOU PRÁŠKY (A063). Praha, Ivo Železný 1999.

[První zpěv rozsáhlejší básnické skladby z roku 1946. Celý text (čtyři zpěvy), autorem dodatečně upravený, viz …NA TUHLE BOLEST NEJSOU PRÁŠKY.]

A027. BŮH DO DOMU

· 1. vyd. Obálku s použitím fotografií Alexandra Nagyho a Jerryho Busty navrhla Barbora Munzarová. Autorův úvod (s. 7). Doslov Michaela Schonberga Tradice frašky v českém divadle a Bůh do domu (s. 109-122). Reprodukce kostýmních návrhů Markéty Příbramské (s. 12, 123-128). Toronto, Sixty-Eight Publishers, říjen 1980. 128 s. (110. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Obálka Václav Janda a Václav Krištof. Referenční překlad anglických částí dialogů a ediční poznámka „Poznámka převážně jazyková“ (s. 67-69) Eva Věšínová. Autorův úvod (s. 1). Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, červen 1992. 72 s. Náklad 1000 výtisků.

 · 3. vyd. viz PEKAŘUV KLUK A JINÉ HRY A SCÉNÁŘE Z EXILU (A082). Praha, Books and Cards 2008.

[Divadelní hra s podtitulem Fraška o čtyřech dějstvích.]

A028. VELKÁ POVÍDKA O AMERICE

· 1. vyd. Obálku s použitím fotografie Josefa Škvoreckého navrhla Barbora Munzarová. Fotografie J. Škvorecký a Bedřich Kos. Autorova poznámka (s. 7). Toronto, Sixty-Eight Publishers, říjen 1980. 232 s. (90. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Fotografie J. Škvorecký, Karel Drozd a Günter Waas. Typografie Jaroslav Cheben. Dobové ilustrace z amerického tisku. Autorova poznámka (s. 4). Hradec Králové, Kruh 1991. 264 s. (Edice Prostor, próza.) [Náklad nezjištěn.]

· 3. vyd. viz VELKÁ POVÍDKA O AMERICE A MALÁ O KANADĚ (A068).Praha, Ivo Železný 2001.

[Sbírka cestopisných skic a fejetonů, uveřejňovaných původně časopisecky (Listy 1969, Svět práce 1969–1970). Připravované knižní vydání z roku 1970 (Hradec Králové, Kruh) se již neuskutečnilo. 2. vydání vyšlo pod názvem A Tall Tale of America – Velká povídka o Americe.]

A029. DÍVKA Z CHICAGA A JINÉ HŘÍCHY MLÁDÍ

· 1. vyd. Mnichov, Kruh přátel české poezie v zahraničí Poezie mimo domov, prosinec 1980. 63 s. (Edice Réva, sv. 4.) Životopisná poznámka Milana Kubese (s. 63.) Náklad 350 číslovaných výtisků a 50 výtisků recenzních.

· 2. vyd. Návrh přebalu, ilustrace, typografie a grafická úprava Petr Kaňka. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, [1990]. 44 s., volné listy. Životopisná (obálka) a vydavatelská poznámka (s. 3) Václav Krištof. Náklad 5000 výtisků.

· 3. vyd. viz …NA TUHLE BOLEST NEJSOU PRÁŠKY (A063). Praha, Ivo Železný 1999.

[Básně z let 1940–1945. 2. vydání je odlišně uspořádáno. Výbor je základem oddílu Dívce z Chicaga v souborném vydání Škvoreckého básní …NA TUHLE BOLEST NEJSOU PRÁŠKY (viz zázn. A063.)]


1981

A030. NÁVRAT PORUČÍKA BORŮVKY

· 1. vyd. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Toronto, Sixty-Eight Publishers, září 1981. 167 s. (112. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Obálku navrhl a graficky upravil Václav Kučera. Ilustroval Tomáš Bím. Praha, Mladá fronta 1993. 143 s. (Edice Smaragd, sv. 127.) [Náklad nezjištěn.]

· 3. vyd. Obálka a grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). K vydání připravil a ediční poznámku (s. 172) napsal Petr Šrůta. Překlady z němčiny připravila Jana Balíková.  S autorovou poznámkou (s. 170-171). Praha, Books and Cards 2010. 178 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 38.) [Náklad neuveden. Roku 2010 distribuováno nakladatelstvím Books and Cards též v kolekci 3x poručík Borůvka a jednou Eva Adamová.]

[Detektivní román (napsaný v letech 1978–1981) s podtitulem Reakcionářská detektivka a s dedikací „Jáje a Adolfovi Štaflovým, na tu cestu kolem světa“.] 30


1982

A031. DVĚ LEGENDY

· 1. vyd. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Toronto, Sixty-Eight Publishers, únor 1982. 176 s. (117. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Obálka Karel Vilgus. Praha, Primus 1990. 176 s. (Fotoreprint 1. vydání. „V ČSFR vydání první.“) Náklad 10 000 výtisků.

[Souborné vydání novel Legenda Emöke (A003), Bassaxofon (viz Babylonský příběh, A011) a eseje Red Music (česky poprvé, anglický originál datován 1977).]


1984

A032. SCHERZO CAPRICCIOSO

· 1. vyd. Obálku navrhla Barbora Munzarová. Toronto, Sixty-Eight Publishers [1984]. 555 s. (131. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Obrazový materiál vybral a uspořádal autor. Praha, Odeon 1991. 495 s. (Klub čtenářů, sv. 646.) („V ČSFR vydání první.“) Náklad 30 000 výtisků.

· 3. vyd. Obálka a grafická úprava Milan Jaroš. Obrazový materiál vybral a uspořádal autor. Praha, Levné knihy KMa 2005. 374 s. [Náklad nezjištěn.]

[Román (napsaný v letech 1980–1983); s podtitulem Veselý sen o Dvořákovi a s dedikací „Mojí Pepičce“ (= Zdena Salivarová).]


1985

A033. ZE ŽIVOTA ČESKÉ SPOLEČNOSTI

· 1. vyd. Obálku s použitím ilustrace Jana Brychty navrhla Barbora Munzarová. Ilustrace Jan Brychta. Poznámka autora (s. 299-300). Toronto, Sixty-Eight Publishers, červen 1985. 300 s. (151. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Ilustrace Jan Brychta. Poznámka autora (s. 223). Praha, Naše vojsko 1994. 224 s. (Vydání 2., v České republice 1.) [Náklad nezjištěn.]

· 3. vyd. K vydání připravila a ediční poznámku (s. 199-[202]) napsala Milena Vojtková. S poznámkou editora Škvoreckého Spisů V. Justla (na přední záložce) a s Poznámkou autora (s. 197-198). Praha, Ivo Železný, 2004. 201 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 23.) [Náklad nezjištěn.]

· 4. vyd. Ilustroval, obálku a grafickou úpravu navrhl Juraj Horváth. S Poznámkou autora (s. 236-237). Praha, Plus 2010. 240 s. [Náklad nezjištěn.]

[Souborné vydání povídkových cyklů Ze života lepší společnosti (viz A009, obsahuje povídky Společenský život v našem městě, Proč mají lidé měkké nosy, Kterak Petr opatřil si saxofon, Pozoru hodný jev chemický, Jak jsem unikla sňatku, Kterak došlo k mému sňatku, Volby v našem městě, Pohádka mého bratra Petra, Případ s fotografiemi, Dopis p. Rudolfa Macháně…), Ze života socialistické společnosti (Přihláška vynálezu Patentnímu úřadu ČSSR, Reakcionář Kohn, Není dosud úplné spravedlnosti, Podivu hodný případ s duchem, Následky sporu generačního, Chudé vánoce, Neřešitelný problém genetický, Zločin na Štědrý den, Jak jsem vynadal Ježíškovi, Jak jsem se omluvil Ježíškovi, Ze života dnešní mládeže) a Ze života exilové společnosti (Bůh do domu, Cenné babičky, Mysteriózní eventy v noci, Piknyk na býči, Trip do Česka). První oddíl s dedikací „Památce J. R. Picka, satirika, a Pavla Boška, kamaráda z paravanských text-appealů“.]


1988

A034. FRANZ KAFKA, JAZZ A JINÉ MARGINÁLIE

· Obálku s použitím obrazu Hedviky Krejčí navrhla Barbora Munzarová. Toronto, Sixty-Eight Publishers, prosinec 1988. 374 s. (186. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

[Eseje a články uspořádané do oddílů Jazz (obsahuje: Moskevské blues, Případ Jazzové sekce), Film (Nejnovější historickovědné dílo z Prahy, Déjà vu), Literatura (Franz Kafka, Protižidovská čítanka a jiné okrajové záležitosti, Básník Jaroslav Seifert, v parlandu pražských papalášů Případ Seifert, Americké vlivy v díle Bohumila Hrabala, Po starostech se Slovníkem, K odvrácení nebezpečí dalšího znásilnění naší mateřštiny pokrokovou Prahou, Profláknutí, Proč je tam ten harlekýn?, Proč mají radši Jihoameričany?, Psát, aby se dosáhlo porozumění a komunikace v moderním světě, Jeden týden v životě Květoslava Prska, Pozdrav Marku Twainovi), Politika(Revoluce je obyčejně to nejhorší řešení, Ožehavé téma, Pražská zima, Concerto to End All Concertos), Kanada a Spojené státy (Jsou Kanaďané politicky naivní?, Domácí fronta, válka, mír a C. B. C., aneb Wie sich die Welt der kleine Morritz vorstellt, Nataša a pícníci, Neroztavení, Jak žili a smýšleli naši dávní krajané v Americe). S dedikací „Tuto knihu věnuji těm občanům západních demokracií, kteří si upravili vztah k české a slovenské kolonii Svazu sovětských socialistických republik a slíbili, že se i na Západě budou chovat jako řádní poddaní SSSR.“ Uspořádání svazku částečně koresponduje s knihou Talkin Moscow Blues, kterou poprvé vydalo torontské nakladatelství Lester + Orpen Dennys roku 1988.]


1990

A035. HLAS Z AMERIKY

· Obálku navrhla Barbora Munzarová. S doslovem Pavla Pecháčka (s. 312-315) a se soupisem recenzovaných knih (s. 316-318). Toronto, Sixty-Eight Publishers, srpen 1990. 320 s. (212. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

[Soubor recenzí, studií a esejů zejména o americké literatuře. Obsahuje: Dvoustá promluva místo předmluvy, dále oddíly Americká a anglická literatura (J. Hersey: The Conspiracy, S. Bellow: To Jerusalem and Back, Ch. Himes: For Love of Immabelle, Creative Writing, A. Murray: Train Whistle Quitar, T. Berger: Sneaky People, G. Greene: The Virtue of Disloyalty; L. Hellman: Scoundrel Time, D. Weiss: The Assassination of Mozart, C. McFadden: The Serial, T. Dardis: Some Time in the Sun, R. Wright: American Hunger, J. Walsh: Poe the Detective, A. Ginsberg: Collected Poems 1947–1980, L. Fiedler: What Was Literature?, M. Gordon: The Company of Women, S.Bellow: The Dean´s December, J. C. Oates: The World´s Worst Critics, C. Iannone: Feminism vs. Literature, N. Podhoretz: The Bloody Crossroads, D. Lessing: The Good Terrorist, K. Amis: Stanley and the Women, J. Updike: Roger´s Version, D. Johnson: The Stars at Noon, P. Roth: The Counter Life, A. Miller: Timebends, K. S. Lynn: Hemingway, P. P. Read: A Season in the West); Jiné literatury a politika (E. M. Foster: Two Cheers for Democracy, I. Kristol: Two Cheers for Capitalism, Fogel-Engerman: Time on the Cross, P. Hollander: Politicals Pilgrims, P. Johnson: Intellectuals, Goldner-Turner: The Makong of King Kong; L. Feuer: Imperialism and the Anti-Imperialist Mind a P. Bruckner: The Tears of the White Man: Compassion and Contempt. G. Feifer: Moscow Farewell, K. Clark: The Soviet Novel. History as Ritual, A. Solženicyn: The Oak and the Calf, S. Dovlatov: The Compromise, V. Grosman: Life and Fate, C. Andrejevova: Vlasov and the Russian Liberation Movement, A. Brink: Writing in a State of Siege); Věda a pozorování (A. C. Brackman: A Delicate Arrangement, A. Koestler: The Roots of Coincidence, A. Koestler: Janus, Benátské Biennale); Rok George Orwella (1984–George Orwell´s Year, Orwell in the USSR, A. Burgess: 1985, M. Atwood: The Handmaid´s Tale); A na závěr (M. Twain: Marienbad, a Health Factory).]

A036. ČÍTANKA JOSEFA ŠKVORECKÉHO

· Obálku navrhl Miloš Holub. Předmluva „Proč a jak“ Miloše Holuba (s. 1-2). [Uspořádal Miloš Holub.] Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, listopad (podle titulního listu září) 1990. 68 s. Náklad 1000 výtisků.

[Soubor recenzí a komentářů s podtitulem Literární a politické komentáře z Hlasu Ameriky. Obsahuje: A. Solženicyn: Dub a telátko, J. K. Lyon: Bertolt Brecht v Americe, A. Koestler: Janus, P. Hollander: Političtí poutníci, I. Kristol: Dvakrát ať žije kapitalismus!, R. Conquest: Sklizeň žalu, L. S. Feuer: Imperialismus a protiimperialistický stav mysli, K 231, Ž. Xianliang: Polovina muže je žena, K. Andrejevová: Vlasov, P. Johnson: Intelektuálové I., P. Johnson: Intelektuálové II., M. B. Duberman: Paul Robeson, S. Schama: Občané, R. Dubinskij: Bouřlivý potlesk, J. Weil: Život s hvězdou.]


1991

A037. PRIMA SEZÓNA – ZBABĚLCI – KONEC NYLONOVÉHO VĚKU

· Vysvětlivky (s. 729-732) a Ediční poznámku (s. 733) [napsal Vladimír Justl]. Typografie Milan Jaroš. Praha, Odeon 1991. 736 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 1.) (Vydání v tomto celku první.) Náklad 20 000 výtisků.

[První svazek Spisů Josefa Škvoreckého.]

A038. VŠICHNI TI BYSTŘÍ MLADÍ MUŽI A ŽENY

· Obálku a grafickou úpravu navrhl Miloslav Fulín. Fotografie ze soukromých archivů autora, Ondřeje Suchého a Ivana Soeldnera. S autorovým poděkováním (s. 11) a Předmluvou k českému vydání (s. 13). Praha, Horizont 1991. 255 s. [Náklad nezjištěn.]

[Vzpomínky a poznámky k dějinám české kinematografie (dokončené na podzim 1970, podle kanadského vydání na jaře 1971) s podtitulem Osobní historie českého filmu a s dedikací „Kathryn, která tak ráda ponocuje se starými filmy“ (= Kathryn Feuer). Poprvé vyšlo v anglickém překladu Michaela Schonberga pod názvem All the Bright Young Men and Women v Torontu (Peter Martin Associates Ltd.) v roce 1971, druhé vydání tamtéž 1975, zde s autorovou předmluvou ke druhému vydání.]

A039. OŽEHAVÉ TÉMA

· Obálka Květa Kolářová a Miloš Holub. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, leden 1991. 47 s. Náklad 1000 výtisků.

[Soubor tří esejů Ožehavé téma (záznam B0575), Jsou Kanaďané politicky naivní? (v obou případech fotoreprint z knihy Franz Kafka, jazz a jiné marginálie) a Divné události v Lisabonu (záznam B0694).]

A040. O ANGLICKÉ LITERATUŘE I.

· [Vybral a uspořádal autor.] Obálku s použitím fotografie Viktora Stoilova navrhl a úvodní poznámku napsal Václav Krištof. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, duben 1991. 88 s. (Spisy, sv. II.) Rozmnoženo. Náklad 1000 výtisků.

[Výběr esejů o anglické literatuře z let 1959–1990. Obsahuje: Úspěch Šťastného Jima, Umělec Dickens, Dylan, Jedno malé jubileum, Experimenty slečny Sayersové, Poznámka /ad G. Greene: Vědomí skutečnosti/, Greenova pozdní variace raného tématu, Návštěvou v Greenelandu, Doris Lessing: The Good Terrorist, Piers Paul Read: A Season in the West, Kingsley Amis: Stanley and the Women.]

A041. DIVÁK V ÚNOROVÉ NOCI

· 1. vyd. Návrh obálky a koláže Miloš Holub. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, květen 1991. 43 s. Náklad 1000 výtisků.

· 2. vyd. viz NEUILLY A JINÉ PŘÍBĚHY (A058). Praha, Ivo Železný 1996. S. 61-97.

[Povídka, napsaná pravděpodobně v březnu 1948, poprvé publikovaná v římských Listech v roce 1989. Viz též záznam B0713.]

A042. SLOVO MÁ MLADÝ SEVEROVÝCHOD

· Obálku navrhl Ilja Matouš. Úvodní poznámku napsal Václav Krištof. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, říjen 1991. 30 s. (Spisy, sv. I.) Náklad 400 číslovaných výtisků.

[První část souboru nejstarších tištěných textů a překladů J. Škvoreckého z let 1939–1945, publikovaných v náchodských časopisech Honíme se po učenosti a Slovo má mladý severovýchod. S dokumenty osvětlujícími zánik posledně jmenovaného časopisu (s. 27-28). Zařazen též dopis Miroslava Khuna J. Škvoreckému z roku 1945 (s. 18-19).]


1992

A043. BLUES LIBEŇSKÉHO PLYNOJEMU

· Třemi kombinovanými technikami doprovodil Milan Bauer. Plzeň, Bauer & spol. 1992. [14 s.] Náklad 100 číslovaných výtisků.

[Bibliofilské vydání staršího textu J. Š., poprvé publikovaného roku 1958 (viz též záznam B0144).]

A044. JAK JSEM SE UČIL NĚMECKY

· Z angličtiny přeložil Zdeněk Vojtěchovský. Kresba Karel Šafář, fotografie Bronislav Hofman a Otto Raiman, typografická úprava Oldřich Hlavsa. Náchod a Praha, Městský úřad v Náchodě a Společnost Josefa Škvoreckého, 1992. Volný list, 2 s. [Náklad nezjištěn.]

[Vzpomínka, původně otištěná v americkém časopise Antaeus 1989, č. 63. Příležitostný tisk k 50. výročí transportu náchodských židů do koncentračních táborů. Knižně v souboru Neuilly a jiné příběhy (viz A058). Viz též záznam B0848.]

JOSEF ŠKVORECKÝ VYPRÁVÍ viz záznam C093

A045. NEVĚSTA Z TEXASU

· 1. vyd. Obálku s použitím dobové malby Henry A. Ogdena navrhla Barbora Munzarová. Autorova poznámka (s. 601-623). Toronto, Sixty-Eight Publishers, leden 1992. 639 s. (220. svazek edice.) [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. Přebal s použitím dobové malby Henry A. Ogdena navrhl Václav Kučera. Autorova poznámka (s. 364-377). Praha, Naše vojsko 1993. 384 s. (Edice Svět, sv. 39.) [Náklad nezjištěn.]

[Román s podtitulem Romantický příběh ze skutečnosti a s dedikací „Lumíru Salivarovi, mému švagrovi, protože má rád Ameriku a za všechna ta léta přátelství“.]

A046. DVĚ NEZNÁMÉ POVÍDKY 

· Obálku navrhli Václav Janda a Petr Šrůta. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, září 1992. 32 s. Náklad 500 výtisků.

[Dosud nepublikované povídky z cyklu Povídky tenorsaxofonisty (viz A051) Pravdy a Panta rei, napsané v letech 1954–1956.]

A047. JAKÁ VLASTNĚ BYLA MARILYN?

· Obálku navrhl Petr Šrůta. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, září 1992. 29 s. (Spisy, sv. III.) Náklad 500 výtisků.

[Esej, poprvé publikovaný ve Světové literatuře 1964, č. 1 (viz záznam B0237). Na obálce název Jaká vlastně byla Marilyn Monroe?]

A048. VĚCI

· 1. vyd. Obálku navrhl Petr Šrůta. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, září 1992. 32 s. Náklad 500 výtisků.

· 2. vyd. viz … NA TUHLE BOLEST NEJSOU PRÁŠKY (A063). Praha, Ivo Železný 199. S. 166-184.

[Básnická skladba z roku 1951 s dedikací „Tobě, Marie. Vám, Lizetko rozcházení“ (= Marie Štichová). Viz též záznam B0440.]

A049. VĚK NYLONU

· 1. vyd. Obálku s použitím grafiky Barbory Munzarové navrhl Petr Šrůta. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, prosinec 1992. 61 s. Náklad 1000 výtisků.

· 2. vyd. viz: PŘÍBĚHY O LÍZE A MLADÉM WERTHEROVI A JINÉ POVÍDKY (A054). Praha, Ivo Železný 1994. S. 41-84.

[Dochované pasáže juvenilního románu, dokončeného pravděpodobně v letech 1946–1947, spojené komentářem Josefa Škvoreckého z roku 1992. S podtitulem Fragment románu.]

A050. VLADIMÍRA V TERRITORIO LIBRE

· Obálku navrhl Petr Šrůta. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, prosinec 1992. 49 s. (Spisy, sv. IV.) (Fotoreprint z časopisu Západ.) Náklad 400 výtisků.

[Soubor článků J. Škvoreckého, publikovaných v letech 1981–1990 v časopisu Západ pod pseudonymy Vladimíra Burke, Vladislava Burke a Mary Novak. Obsahuje články Kongres v Torontě: Spisovatel a lidská práva; Kolegové, nevím jestli vážení; Starosti se slovníkem; Zpráva Jazzové sekce; Aféra Jazzové sekce pokračuje; Aféra vrcholí; Aféra – myslí si oni – končí; Fašismus s gorbačovskou tváří; Poznámka k článku Oty Filipa Frankfurtský knižní veletrh z jiné strany; Rozsudek nad Jazzovou sekcí; Creatio; Vladimíra v Territorio libre; Do zelí; Mezinárodní finance u Sacherů; Genitál není genitálie; Co pražským marxistům nedaruju; Zkušenosti po rodičích.]


1993

OPUSTÍŠ-LI MNE, NEZAHYNEŠ viz záznam C104

A051. POVÍDKY TENORSAXOFONISTY

· 1. vyd. Obálku s použitím kresby Jiřího Šlitra navrhla Barbora Munzarová. Autorova poznámka (s. 7). Toronto, Sixty-Eight Publishers, srpen 1993. 104 s. [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. viz PŘÍBĚHY O LÍZE A MLADÉM WERTHEROVI A JINÉ POVÍDKY (A054). Praha, Ivo Železný 1994. S. 201-296.

[Sbírka povídek napsaných v letech 1954–1956. Obsahuje povídky Panta rei, Pravdy, Práce pro kádrováky, Jak je lízli, Malá pražská matahára, Dobře prověřená Lizetka, Krpatovo blues, Bebop Richarda Kambaly, Dokud nás smrt nerozloučí, Dialogus de veritate.]


1994

A052. NÁCHOD, TO KRÁSNÉ MĚSTO KOSTELEC

· Putování po rodišti Josefa Škvoreckého. Text a akvarely Josef Škvorecký. Fotografie Bronislav Hofman. Koncepce knihy a doslov Blaze městu, jehož tvář zvýrazní spisovatel… (s. 117-117) Jaroslav Suchý. Náchod, Městský úřad v Náchodě – Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, IMP – Nové město nad Metují, Městský úřad 1994. 128 s. [Náklad 1000 výtisků (?).]

[Publikace fotografií Náchoda, doprovázených básnickými a prozaickými texty Josefa Škvoreckého.]

A053. PŘÍBĚH NEÚSPĚŠNÉHO TENORSAXOFONISTY

· 1. vyd. Grafická úprava Martin Stejskal. Fotografie z archivu autora. Praha, Blízká setkání 1994. 88 s. [Náklad nezjištěn.]

· 2. vyd. viz PŘÍBĚH NEÚSPĚŠNÉHO TENORSAXOFONISTY A JINÉ ESEJE (A060). Praha, Ivo Železný 1997. S. 15-75.

[Memoáry s podtitulem Dichtung und Wahrheit – Vlastní životopis. Autorův upravený překlad anglického originálu, který pod názvem I was born in Náchod poprvé vydala Gale Research Company, Book Tower v Detroitu (USA) roku 1984 v rámci příručky Contemporary Authors: Autobiography Series (editorka Dedria Bryfonski).]

A054. PŘÍBĚHY O LÍZE A MLADÉM WERTHEROVI A JINÉ POVÍDKY

· Vybral, uspořádal a ediční poznámku (s. 399-400) napsal Vladimír Justl. Textová příprava a textologická poznámka (s. 401-402) Ondřej Hausenblas. Autorova poznámka (s. 395-398). Typografie Milan Jaroš. Praha, Ivo Železný 1994. 406 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 2.) (Vydání v tomto celku první.) [Náklad nezjištěn.] Dotisk (1999). [Náklad 1500 výtisků.]

[Obsahuje kapitolu z románu Komplex méněcennosti (1940–1945), povídku Neurčité kontury (1947), fragment románu Věk nylonu (zde datováno 1946, spojovací komentáře z r. 1992), cyklus Tři příběhy a epilog o Líze a mladém Wertherovi (Zákony džungle, 1950; Stínohra, 1950; Špinavý, krutý svět, 1955; Epilog s dcerou boží, 1956), sbírku Povídky tenorsaxofonisty, napsanou v letech 1954–1956 (Panta rei, Pravdy, Práce pro kádrováky, Jak je lízli, Malá pražská matahára, Dobře prověřená Lizetka, Krpatovo blues, Bebop Richarda Kambaly, Dokud nás smrt nerozloučí, Dialogus de veritate), povídky Konec Bulla Máchy (1953); Růžové šampaňské (1967); Píseň zapomenutých let (1963) a novelu Bassaxofon (1965).]

A055. SLOVO MÁ MLADÝ SEVEROVÝCHOD 2

· Obálku navrhl Ilja Matouš. Úvodní poznámka Václav Krištof. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, září 1994. 20 s. (Spisy, sv. V.) [Náklad 300 výtisků.]

[Druhá část souboru článků a překladů J. Škvoreckého z náchodského časopisu Slovo má mladý severovýchod z roku 1945.]


1995

A056. POVÍDKY Z RAJSKÉHO ÚDOLÍ

· Obálku navrhl Karel Kárász. Praha, Ivo Železný 1995. 119 s. (Edice Česká knihovna. Knihy dostupné každému, sv. 32.) [Náklad nezjištěn.]

[Sbírka povídek (napsaných v letech 1994–1995) s podtitulem Pokračování mých jiných knih v Novém světě a s dedikací „Slečnám a pánům z Erindale College, Innis College a Amherst College, kteří mi dali ty nápady“. Obsahuje povídky Neharlekýnská romance, Waynův hrdina, Podle Poea, Jezábela z Forest Hillu, Jacques a Pernille.]


1996

A057. NOVÉ CANTERBURSKÉ POVÍDKY A JINÉ PŘÍBĚHY

· S autorem vybral a uspořádal Vladimír Justl. Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Ediční poznámku (s. 299) napsal Vladimír Justl. Textová příprava a textologická poznámka Ondřej Hausenblas (s. 301). Autorova poznámka (s. 297-298). Praha, Ivo Železný 1996. 304 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 3.) (Vydání v tomto celku první.) [Náklad nezjištěn.] Dotisk (1998). [Náklad 2500 výtisků.]

[Obsahuje první vydání cyklu Nové canterburské povídky (dokončeného 1947), sbírku povídek Sedmiramenný svícen a novelu Legenda Emöke.]

A058. NEUILLY A JINÉ PŘÍBĚHY

· S autorem vybral a uspořádal Vladimír Justl. Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Ediční poznámku (s. 311) napsal Vladimír Justl. Textová příprava a textologická poznámka Ondřej Hausenblas (s. 312-313). Autorova poznámka (s. 309-310). Praha, Ivo Železný 1996. 318 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 4.) (Vydání v tomto celku první.) [Náklad nezjištěn.] Dotisk (1998). [Náklad 2500 výtisků.]

[Obsahuje povídky Eva byla nahá (1961), Jak jsem se učil německy a anglicky (1989), Počátek mé literární dráhy (1962), Tři mládenci v peci ohnivé (1963), Babylónský příběh (1946, upraveno), Divák v únorové noci (1948), Cesta k ateliérům (srpen 1948), Šmé s literaturou (1957), Sam píše recenzi (1961), Hovory s Okťabrinou (1966), Již staří Egypťané (1962), Úsměv pensylvánské noci (1966), Lekce na parní lodi (1966), Můj táta haur a já (1958), Feminine Mystique (1988) a první knižní vydání novely Neuilly (1974, s podtitulem Paměti, úvahy, příběhy).]

 A059. DVĚ VRAŽDY V MÉM DVOJÍM ŽIVOTĚ  

· Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Autorova poznámka (s. 131). Praha, Ivo Železný 1996. 135 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 6.) [Náklad 2000 výtisků.] Dotisk (1997). [Náklad 3000 výtisků.] Dotisk (2001). [Náklad 2000 výtisků.]

[Román s podtitulem Detektivní román, částečně autobiografie, a s dedikací „Panu Václavovi“ (= Václav Havel).]


1997

A060. PŘÍBĚH NEÚSPĚŠNÉHO TENORSAXOFONISTY A JINÉ ESEJE

· S autorem vybral, uspořádal, ediční poznámku (s. 319-320) a poznámky a vysvětlivky k jednotlivým textům (s. 321-328) napsal a rejstřík (s. [329-340]) sestavil Michael Špirit. Vydavatelskou poznámku (s. 317-318) napsali Vladimír Justl a Michael Špirit. Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 1997. 343 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 7.) (Vydání v tomto celku první.) [Náklad 2000 výtisků.] Dotisk (2001). [Náklad 2000 výtisků.]

[Obsahuje druhé české vydání Příběhu neúspěšného tenorsaxofonisty (A053), třetí, upravené vydání knihy Samožerbuch (A024) a Vyznání muže z podniku paní Salivarové, autorovu děkovnou řeč pronesenou u příležitosti udělení čestného doktorátu Masarykovy univerzity v Brně dne 29. 10. 1991 (srov. záznam B0798).]


1998

A061. NÁPADY ČTENÁŘE DETEKTIVEK A JINÉ ESEJE

· Vybral, uspořádal, ediční poznámku (s. 261) a poznámky a vysvětlivky k jednotlivým textům (s. 262-276) napsal a rejstřík (s. [278-296]) sestavil Michael Špirit. Autorova poznámka (s. 259-260). Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 1998. 308 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 9.) Vydání v tomto uspořádání první. Bez ilustrací i fotografického doprovodu. [Náklad 2000 výtisků.]

[Obsahuje eseje z knihy Nápady čtenáře detektivek (A007) a eseje Ohrožuje realismus detektivku?, Objev v Čapkovi, Poe aneb Dobrodružství v literární vědě.]

A062. NEVYSVĚTLITELNÝ PŘÍBĚH ANEB VYPRÁVĚNÍ QUESTA FIRMA SICULA  

· Autorova poznámka (s. 155-156). Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 1998. 158 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 11.) [Náklad 2500 výtisků.]

[Román s dedikací „Zdeně tenhle žert k čtyřicátému výročí“.]


1999

A063.  … NA TUHLE BOLEST NEJSOU PRÁŠKY

· Vybral, uspořádal, k vydání připravil a ediční poznámku (s. 245-255) napsal Michal Přibáň. Autorova poznámka (s. 242-244). Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 1999. 262 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 12.) (Vydání v tomto celku první.) [Náklad 1000 výtisků.]

[Výbor původní básnické tvorby a básnických překladů J. Š. ze 40., 50. a 60. let. Zahrnuje též rozšířený, dříve knižně vydaný výbor Dívka z Chicaga (A029) a částečně již dříve knižně publikovanou básnickou skladbu Nezoufejte! (A026). S dedikací „Věnováno Bohoušovi Španielovi, Jarkovi Suchému, Liboru Volnému“. Jednotlivé texty nerozepisujeme, jsou však uvedeny v názvovém rejstříku.]

A064. KRÁTKÉ SETKÁNÍ, S VRAŽDOU

· Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 1999. 226 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 13.) [Náklad 2000 výtisků.] Dotisk (2001). [Náklad 2000 výtisků.]

[Detektivní román. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

A065. PODIVNÝ PÁN Z PROVIDENCE A JINÉ ESEJE

· Vybral, uspořádal, ediční poznámku (s. 393-395) a poznámky a vysvětlivky k jednotlivým textům (s. 396-473) napsal a rejstřík (s. 474-488) sestavil Michael Špirit. Vydavatelskou poznámku (s. 388-389) napsali Vladimír Justl a Michael Špirit. Autorova poznámka (s. 390-392). Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 1999. 492 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 14.) (Vydání v tomto celku první.) [Náklad 1500 výtisků.]

[Obsahuje druhé vydání souboru esejů O nich – o nás (1968), rozšířené o eseje Millerova harlemská balada a jak jsem ji překládal; Fantastický Greene; Poznámka k smyslu Herzogova poselství; Historický román Williama Styrona; Podivný pán z Providence; a druhé vydání souboru studií Na brigádě (1979), rozšířené o stati O Literárním měsíčníku a mnohém jiném; Sémantika okolo spisovatelů; O nových prózách v Literárním měsíčníku a jak to souvisí s jedním seznamem. Vynechána je stať Objev v Čapkovi, která vyšla již v 9. svazku Spisů. Svazek doplňuje stať Relativnost světovosti (1967).]


2001

A066. SETKÁNÍ PO LETECH, S VRAŽDOU

· Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 2001. 276 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 17.) [Náklad 4000 výtisků.]

[Detektivní román s podtitulem Detektivka, zčásti romance. Spoluautorka Zdena Salivarová. ]

A067. SETKÁNÍ NA KONCI ÉRY, S VRAŽDOU

· Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Autorská poznámka [Florida je krásná země…] k celé trilogii otištěna na přední straně obálky. Praha, Ivo Železný 2001. 260 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 19.) [Náklad 4000 výtisků.]

[Detektivní román s podtitulem Závěr trilogie. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

A068. VELKÁ POVÍDKA O AMERICE A MALÁ O KANADĚ

· Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Uspořádal a ediční poznámku (s. 272-274) napsal Michael Špirit. Autorova poznámka (s. 271). Praha, Ivo Železný 2001. 278 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 18.) [Náklad 3000 výtisků.]

[Soubor cestopisných skic a fejetonů, uveřejňovaných původně časopisecky (Listy 1969, Svět práce 1969–1970). Podstatně rozšířené vydání knihy Velká povídka o Americe (A028).]


2003

A069. MALÁ PRAŽSKÁ MATAHÁRA

· Ilustrace Václav Matoušek, koncept ilustrací Petr Babák. Praha, Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého s r.o.), duben 2003. 224 s. (Edice Josefa Škvoreckého, sv. 1.) [Náklad 1000 výtisků.]

[Filmový scénář s podtitulem Tragikomedie z dávných časopisů, dokončený v únoru 1996.]

A070. PULCHRA

· Obálku navrhl Bedřich Vémola. Brno, Petrov 2003. 140 s. [Náklad 1500 výtisků.]

[Novela s podtitulem Příběh o krásné planetě a s dedikací Vladimíru Justlovi, dokončená roku 2002.]

A071. SETKÁNÍ V BÍLÉ DÁMĚ, S VRAŽDOU

· Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 2003. 206 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 20.) [Náklad 2000 výtisků.]

[Detektivní román s podtitulem Detektivní Encore. Spoluautorka Zdena Salivarová.]


2004

A072. MEZI DVĚMA SVĚTY A JINÉ ESEJE

· Vybral, uspořádal, ediční poznámku (s. 228-234) a poznámky a vysvětlivky k jednotlivým textům (s. 235-288) napsal a rejstřík (s. 289-305) sestavil Michael Špirit. Vydavatelskou poznámku (s. 225-227) napsali Vladimír Justl a Michael Špirit. Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 2004. 308 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 21.) (Vydání v tomto celku první.) [Náklad nezjištěn.]

[Obsahuje eseje, stati a články Gleb Grigorijevič Bělochvostov a já; Některé normalizované kulturní výkony; Panta rei?; Raději bych napsal tento román…; Malá poznámka k próze; Red Music; Přátelé I.; Mezi dvěma světy; Nerad píšu kamarádům…; O Dvořákovi v Americe; Americké vlivy v díle Bohumila Hrabala; Moskevské blues; Franz Kafka, jazz, Protižidovská čítanka a jiné okrajové záležitosti; Proč je tam ten harlekýn?; Profláknutí; Jak žili a smýšleli; Proč mají radši Jihoameričany?.]

A073. RÁDA ZPÍVÁM Z NOT A JINÉ ESEJE

·  Vybral, uspořádal, k vyd. připravil, Ediční poznámku (s. 246-252) a komentář Poznámky a vysvětlivky k jednotlivým textům (s. 253-352) napsal a rejstřík sestavil Michael Špirit. Vydavatelskou poznámku (s. 243-245) napsali Vladimír Justl a Michael Špirit. Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 2004. 367 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 22.) (Vydání v tomto uspořádání první.) [Náklad nezjištěn.]

[Obsahuje: Básník Jaroslav Seifert, v parlandu pražských papalášů Případ Seifert; K odvrácení dalšího nebezpečí znásilnění naší mateřštiny pokrokovou Prahou; Pozdrav Marku Twainovi; Týden napůl ve Staré zemi; Psát, aby se dosáhlo porozumění a komunikace v moderním světě; Po starostech se Slovníkem; Několik poznámek ke kunderovským paradoxům Milana Jungmanna; Zpověď spisovatele svého věku; Ráda zpívám z not, neboli Osud jazzu v protektorátě Böhmen und Mähren; Divné události v Lisabonu; Návštěvou v Greenelandu; Spravedliví muži v Praze; Jak jsme s Honzou Zábranou psali dějiny Československa; Autoři, kritici, recenzenti; Východoevropská literatura v přechodu; Moje divadelní tvorba; Titulní stránka schází (z r. 1995, česky zde poprvé); Přátelé II (drobnější příležitostné články z let 1984–2001).]

 A074. SETKÁNÍ V PRAZE, S VRAŽDOU

·  Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný, 2004. 257 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 24.)

[Detektivní román. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

A075. OBYČEJNÉ ŽIVOTY

· 1. vyd. Obálku navrhl Ondřej Šmerda. Praha, Ivo Železný 2004. S autorovým úvodem (s. 7) a Poznámkami a vysvětlivkami (s. 139-[159]). 158 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 25.) [Náklad neuveden.]

 · 2. vyd. [K vydání připravila] Lucie Bartoňová. Obálka a grafická úprava Petr Babák. Vydání druhé, revidované a upravené. Praha, Books and Cards 2010. S autorovým úvodem (s. 5) a Poznámkami a vysvětlivkami (s. 135-154). 156 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 25.) [Náklad neuveden.]

[S podtitulem Novela pro stálé čtenáře.]


2005

A076. BABYLONSKÝ PŘÍBĚH – KONEC NYLONOVÉHO VĚKU

· Obálku navrhl Martin Adamec. Ilustrovala Kateřina Koutská. S autorovou poznámkou (s. 148-149) a s nepodepsanou Ediční poznámkou (s. 151). Praha, Maťa 2005. (Česká radost, sv. 43.)

[Společné vydání dvou starších novel, viz záznamy A 011, A 012.]


2006

A077. SETKÁNÍ V TORONTU, S VRAŽDOU

·  [Obálka a] grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). Praha, Literární akademie 2006. 166 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 26.)

[Detektivní román. Spoluautorka Zdena Salivarová.]

A078. NATAŠA, PÍCNÍCI A JINÉ ESEJE

·  Vybral, uspořádal, k vyd. připravil, ediční poznámku (s. 111-116) a komentář Poznámky a vysvětlivky k jednotlivým textům (s. 117-154) napsal a rejstřík sestavil (s. 155-158) Michael Špirit. Vydavatelskou poznámku (s. 109-110) napsali Vladimír Justl a Michael Špirit. [Obálka a] grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). Praha, Literární akademie 2006. 160 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 27.) (Vydání v tomto uspořádání první.) [Náklad nezjištěn.]

[Obsahuje eseje a články: Text pro případ, že bych vypadl z okna, nebo se zabil při autonehodě; Ne recenze, spíš chvála výměnou názorů; Ožehavé téma; Revoluce je obyčejně to nejhorší řešení; Pražská zima; Jeden týden v životě Květoslava Prska; Jsou Kanaďané politicky naivní?; Concerto to End All Concertos; Domácí fronta, válka, mír a CBC aneb Wie sich die Welt der kleine Moritz vorstellt; Nataša a pícníci.]


2007

A079. ZLOČIN V ŠANTÁNU A JINÉ FILMOVÉ POVÍDKY A SCÉNÁŘE

·  Vybral, uspořádal, k vyd. připravil, ediční poznámku (s. 257-266) napsal Michal Přibáň. S autorovou poznámkou (s. 267–273). [Obálka a] grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). Praha, Literární akademie 2006. 276 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 28.) Vydání první, Farářův konec (viz záznam A015) vydání druhé. [Náklad nezjištěn.]

[Obsahuje filmové povídky či literární scénáře: Zločin v dívčí škole (spoluautor Jiří Menzel); Irenka v mnohonásobném zrychlení (spoluautorka Zdena Salivarová); Zločin v šantánu (ve spolupráci s Jiřím Menzelem a Jiřím Suchým); Farářův konec (ve spolupráci s Evaldem Schormem); Zbabělci (spoluautor Miloš Forman).]

A080. TIMEO DANAOS A JINÉ ESEJE

·  Vybral, uspořádal, k vyd. připravil, ediční poznámku (s. 153-158) a Komentáře (s. 159-217) napsal a rejstřík sestavil (s. 218-223) Michael Špirit. Vydavatelskou poznámku (s. 150-152) napsali Vladimír Justl a Michael Špirit. [Obálka a] grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). Praha, Literární akademie 2007. 226 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 30.) (Vydání v tomto uspořádání první.) [Náklad nezjištěn.]

[Obsahuje eseje a články: Karneval spisovatelů v New Yorku; Neroztavení; Timeo Danaos; Případ Jazzové sekce; Byl rok 1968 možný?; Fejeton z letošního jara; Nezávislost, samostatnost, svoboda; Viděno z dálky; Dobrodružství amerického feminismu; Osočení; Primus inter pares?.]

A081. PSANÍ, JAZZ A BLÁTO V PÁSECH

·  Uspořádal, ve spolupráci s autory k vyd. připravil, doslov Milý P. L., Tvůj Errol. Příběh první (s. 293–306) napsal, soupis dochovaných dopisů (s. 283–290) a jmenný rejstřík (s. 307–312) sestavil Michal Přibáň. Ediční poznámku (s. 275-282) napsali Michal Přibáň a Jarmila Vojtová. [Obálka a] grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). Praha, Literární akademie 2007. 317 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 31. Korespondence, sv. 1.) [Náklad nezjištěn.]

[Soubor korespondence, s podtitulem Dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z doby kultů (1950–1960).]


2008

A082. PEKAŘŮV KLUK A JINÉ HRY A SCÉNÁŘE Z EXILU

·  Uspořádal, k vyd. připravil a ediční poznámku (s. 365-372) napsal Michal Přibáň. Komentář Bůh do domu: poznámka převážně jazyková (s. 373-375) napsala Eva Kalivodová. S autorovou poznámkou (s. 376-386). [Obálka a] grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). [Praha], Books and Cards 2008. 388 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 34.) Vydání první, Bůh do domu (viz záznam A027) vydání třetí. [Náklad nezjištěn.]

[Obsahuje filmové scénáře Láska a zrádné geny (z angl. přeložila Alena Přibáňová); Pekařův kluk (z angl. přeložil autor); Zamilovaný Dvořák (z angl. přeložil Petr Brabec); divadelní hru Bůh do domu a rozhlasovou hru Noví lidé.]

2009

A083. ZBABĚLCI. RUKOPIS 

·  Sv. 1 Zbabělci. Rukopis. K vydání připravil Michael Špirit. Kresby Bohumír Španiel. 450 s. Sv. 2 Zbabělci. Komentář Michaela Špirita. 302 s. [Obálka a] grafická úprava Petr Babák (Laboratoř).  [Praha], Books and Cards 2009. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 35.) [Náklad neuveden.]

[První vydání původní rukopisné verze románu Zbabělci (A001) s rozsáhlým, v samostatném svazku publikovaným komentářem editora.]


2010

A084. NEJDRAŽŠÍ UMĚNÍ A JINÉ ESEJE O FILMU

·  Vybral, uspořádal, k vyd. připravil, vydavatelskou poznámku (s. 333–335), ediční poznámku (s. 336-341) a Komentáře (s. 342-420) napsal a jmenný rejstřík (s. 422–432) a rejstřík filmů (s. 433–444) sestavil Michael Špirit. [Obálka a] grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). Praha, Books and Cards 2010. 446 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 37.) (Vydání v tomto uspořádání první.) [Náklad neuveden.]

[Obsahuje původně samostatně vydané práce Všichni ti bystří mladí a muži a ženy (A038) a Jiří Menzel a historie Ostře sledovaných vlaků (z angl. přel. Daniel Dolenský) a eseje a články: Kino sentimentálního diváka; Nejnovější historickovědné dílo z Prahy; Déja vu; Déja vu II aneb Circulus vitiosus; O nesnázích filmových adaptací beletrie; Velvyslankyně Širlejka; Osudy starých filmů a něco jako národní hrdost; Jeden bezvýznamný, starý americký film; Jeden starý nacistický film a jak to s ním bylo; Poe a smrt krásné dívky; Nejdražší umění; Pramen Loly běžící o život.]

A085. JAK JE VE VĚTĚ ČLOVĚK

·  Uspořádali, [ve spolupráci s Marií Zábranovou a Josefem Škvoreckým] k vyd. připravili, ediční poznámku (s. 239–243) napsali a soupis dochovaných dopisů (s. 244–253) sestavili Alena a Michal Přibáňovi. Doslov Jak je ve větě člověk (s. 257–276) napsal a jmenný rejstřík (s. 277–285) sestavil Michal Přibáň. [Obálka a] grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). Praha, Books and Cards 2010. 288 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 39. Korespondence, sv. 3.) [Náklad neuveden.]

[Soubor korespondence, s podtitulem Dopisy Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany.]

A086. ZBABĚLCI – KONEC NYLONOVÉHO VĚKU – SEDMIRAMENNÝ SVÍCEN 
· Obálka a sazba Milan Sládek. Praha, Československý spisovatel 2010. 450 s. (Vydání v tomto souboru první.) [Náklad nezjištěn.]
 
[Souborné vydání románu Zbabělci (A001), novely Konec nylonového věku (A012) a souboru povídek Sedmiramenný svícen (A005).]

 

A087. PRIMA SEZÓNA – LVÍČE – LEGENDA EMÖKE

· Obálka a sazba Milan Sládek. Praha, Československý spisovatel 2010. 428 s. (Vydání v tomto souboru první.) [Náklad nezjištěn.]

[Souborné vydání románů Prima sezóna (A021) a Lvíče (A017) a novely Legenda Emöke (A003).]


2011

A088. NA SHLEDANOU V LEPŠÍCH ČASECH

·  Uspořádali, [ve spolupráci s autory] k vyd. připravili, ediční poznámku (s. 437–442) napsali a soupis dochovaných dopisů (s. 443–450) sestavili Alena a Michal Přibáňovi. Doslov Dlouhá cesta do lepších časů (s. 451–469) napsal, jmenný rejstřík (s. 471–484) a rejstřík děl (s. 485) sestavil Michal Přibáň. [Obálka a] grafická úprava Petr Babák (Laboratoř). Praha, Books and Cards 2011. 488 s. (Spisy Josefa Škvoreckého, sv. 32. Korespondence, sv. 2.) [Náklad neuveden.]

[Soubor korespondence, s podtitulem Dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z doby marnosti (1968–1989).]