Cena Josefa Škvoreckého

Cena Josefa Škvoreckého je soutěží o nejlepší česky psané beletristické dílo. První ročník v roce 2007 vyhlásila Literární akademie, od druhého ročníku jí pořádá Společnost Josefa Škvoreckého.

2007  Jan Novák – Děda

Cílem Ceny Josefa Škvoreckého je podpořit uměleckou prozaickou tvorbu. „Právě ta je páteří i nervem literatury vázané na jazyk a jeho nevyčerpatelné možnosti a tím i jedním z pilířů naší kulturní identity,“ říká předseda poroty Petr Čornej. „Současná doba přeje spíše vědecké a populárně-naučné tvorbě, literatuře faktu, esejistice a nejrůznějším publicistickým žánrům. Proto Cena Josefa Škvoreckého podporuje právě beletrii, ocitající se nejednou v případě existujících cen v roli Popelky.“

2008  Petra Hůlová – Stanice Tajga

„Stanice Tajga je druhou velkou prózou Petry Hůlové,“ říká literární kritik Vladimír Karfík, předseda poroty Ceny Josefa Škvoreckého. „První byla Paměť mojí babičce, nečekaný a velký objev. V následujících textech jako by spisovatelka hledala své téma. Ve Stanici Tajga se jí podařilo je najít, a také velmi dobře zpracovat. Kniha má znovu nevšední látku, atmosféru a navíc i tajemství.

2009  Tomáš Zmeškal – Milostný dopis psaný klínovým písmem

„Knížkaje perfektně napsaná,“ říká literární kritik Vladimír Karfík, předseda poroty. „Tomáš Zmeškal reflektuje problematiku české společnosti na originálních lidských příbězích, navíc osobitou optikou a vyspělým jazykem a stylem. Zmeškalova prvotina se rázem stala událostí soudobé české prózy.“

2010  Emil Hakl – Pravidla směšného chování

„Haklova kniha je generační výpovědí, která je výjimečná především velmi osobitým jazykem. Autor dokázal jazyk dneška přetavit v jazyk literární až básnický,“ řekl předseda poroty Vladimír Karfík. Autor převyprávěl v novele ve třech příbězích kroniku svého života. Nejprve se vydal se dvěma mladšími přáteli vyzkoušet paragliding, aby se v napůl bezmocném závěsu začal přibližovat k vlastní minulosti. Předělem triptychu je loučení s otcem. Závěr patřil cestě do dunajské delty, jakémusi symbolickému pokusu najít sebe sama.

2011 Martin Ryšavý – Vrač

 Podle V. Karfíka jde o velmi poutavé čtení, které je zároveň poměrně náročné. „Jde o souvislý monolog, zvláštním způsobem vypovídající o Rusku. Právě formou se nejvíc odlišuje od Cest na Sibiř, které byly autorovým prvním románem. Když čteme velmi pozorně, dozvíme se zároveň něco podstatného i o nás, o Češích“.

2012  Kateřina Tučková – Žítkovské bohyně

 „Pátrání po osudech léčitelek zaříkávaček probíhá jako v detektivce, ale velice nezvyklé detektivce. Součástí textu jsou fiktivní i autentické dokumenty z archivů STB i záznamy z psychiatrických léčeben. Malé folklorní dějiny se zde dostávají do velkého historického kontextu. Autorka se dostává od středověkých procesů s čarodějnicemi až po novodobé pronásledování státní bezpečností. Bohyně pomáhaly v nouzi, díky sepětí s přírodou byly blíž tajemství života, narození i nemoci. Nejmladší z generace se pokusila vzepřít tradici, ale ta ji nepustila a stala se pro ni posláním i prokletím, i když v trochu jiném smyslu než jejím „božským“ předchůdkyním.“

2013 Jakuba Katalpa – Němci

Porota v čele s Vladimírem Karfíkem ocenila živé téma a komplikovanou kompozici:“Vzhledem k jejím prvním knížkám bych nečekal, že přijde s tak rozsáhlým a propracovaným, řekl bych velkým románem. Přitom její styl zůstává suverénní a velmi čtivý,“ říká Karfík.

Román Němci je kronikou, v níž se odehrává pátrání po osudu bohaté dcery z německé rodiny, která za války odešla učit do Sudet. Kniha vyšla loni v nakladatelstvíHost.

2014  Martin Reiner –  Básník (Román o Ivanu Blatném)

Román přibližuje neuvěřitelnou proměnu brněnského „dandyho“, tehdejšího prince československé poezie Ivana Blatného, v samotářského pacienta britských psychiatrických léčeben. „Autor vyvolává ze zapomnění či polo zapomnění příběh Ivana Blatného s tajemstvím jeho druhé, delší poloviny života.Čteme s napětím román o českém básníkovi, jaký jsme tu dosud neměli,“vyjadřuje se o vítězné knize předseda poroty Vladimír Karfík.

2015 Vladimír Poštulka – Hřbitovní kvítí na smetaně

 „Jsem rád, že Cenu Josefa Škvoreckého získal román, román o životě, soukromí a vzájemných vztazích. Je radost ho číst“, říká na adresu oceněného románu Hřbitovní kvítí na smetaně tajemník poroty a zároveň předseda Společnosti Josefa Škvoreckého Václav Krištof.

2016  Zuzana Brabcová – Voliéry

Voliéry jsou intimní deníkovou výpovědí o neuroticky přecitlivělém vnímání světa kolem, kterou lze podle zlých jazyků číst jen se současným podáváním antidepresiv. Jako v jejích předchozích dílech i zde uhrančivě působí práce s jazykem, od strohého záznamu po metaforičnost, od lyrických poloh po vulgárnost, obnažující motivy osamění a ztracenosti ve světě, který přestal dávat smysl.

Návrh na hlavní cenu v pdf

Návrh diplomu pro rok 2007

Hlavní část Ceny JŠ


Návrh NOMINACE 2007

Studentská část Ceny JŠ


Návrh PRÓZA 2007
Návrh POEZIE 2007