Literární akademie

Literární akademii, jež nesla „v podtitulu“ Škvoreckého jméno, založil v roce 2000 Václav Krištof. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola získala Literární akademie rozhodnutím MŠMT ze dne 18. 4. 2000. Osu studijního programu tvořil profilový obor Tvůrčí psaní (creative writing), který rozvíjí kreativní schopnosti studentů. Literární akademie se věnovala výchově a vzdělávání lidí pro tvůrčí a komunikační praxi ve sféře literární a mediální kultury. Záměry školy vycházely z podnětů českého literárního, uměleckého a kulturního života, z potřeb jeho tvorby a provozu. Literární akademie spolupracovala s řadou profesních a kulturních institucí (nakladatelství, rozhlas, televize). Významné tvůrčí osobnosti působily na škole jako pedagogové i v Akademické radě.

Literární akademie navázala na sedmiletou pedagogickou, tvůrčí i manažerskou zkušenost Vyšší odborné školy a Soukromého gymnázia Josefa Škvoreckého, na zkušenosti z vysokoškolských kurzů tvůrčího psaní v zahraničí, kde dlouhá léta působili i exiloví čeští spisovatelé (Josef Škvorecký, Arnošt Lustig a další). Akreditovaný program nabízel možnost získat bakalářskou hodnost v intenzívním jednooborovém studijním programu Tvůrčí psaní, ale také  úplné magisterské vzdělání v dvouoborových programech: Tvůrčí psaní – Redakční práce, Tvůrčí psaní – Mediální komunikace, Interaktivní média – Tvůrčí psaní, Interaktivní média-Mediální komunikace, Interaktivní média – Redakční práce (jako jediná soukromá vysoká škola v historii ČR). Literární akademie převzala vydávání spisů Josefa Škvoreckého, vyhlásila Cenu Josefa Škvoreckého.

V letech 2006/2007 ze školy odešel  zakladatel, výkonný ředitel a většinový majitel Václav Krištof. Následně počet studentů neustále klesal a škola bohužel dále měnila majitele. Za poměrně vyhrocených okolností pak Literární akademie skončila v červnu 2015. Škola již dlouhodobě užívala název International Art Campus Prague a k odkazu Josefa Škvoreckého se příliš nehlásila.