Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého

Soukromé gymnasium  Josefa Škvoreckého bylo založeno Václavem Krištofem v roce 1993. Mělo čtyřletý a osmiletý studijní cyklus, humanitní zaměření odpovídalo jménu Josefa Škvoreckého.

Studium bylo zaměřeno na český jazyk a literaturu, anglický, německý a francouzský jazyk, historii, zeměpis, společenské vědy a estetickou výchovu, přírodovědné předměty byly vyučovány v předepsaném rozsahu. Velká pozornost byla věnována volitelným předmětům, např. výuce tvůrčího psaní (creative writing), volitelným seminářům, jejichž náplní byla příprava na maturitní zkoušky a na přijímací zkoušky na vysoké školy, a také malba a kresba, mezinárodní politika, dějiny umění, dějiny 20. století, východní filozofie, filmový klub, základy práva, dramatická výchova, literatura po roce 1945. Škola individuálně pracovala s literárními talenty ve spolupráci se spisovateli, publicisty a kritiky (http://www.sgjs.cz/).


Josef Škvorecký gratuloval prvním maturantům v roce 1997 

JŠ v roce 1996 při semináři tvůrčího psaní

Z besedy se Zdenou a Josefem Škvoreckými v roce 2000

JŠ s ředitelem Václavem Krištofem při prohlídce školy