Literatura a dokumenty o Josefu Škvoreckém

Dílu Josefa Škvoreckého byla věnována značná pozornost již od aféry se Zbabělci.  Po odchodu do exilu získal v roce 1980 Neustadt International Prize a bylo mu věnováno speciální číslo World Literature Today – Hommage To Josef Škvorecký (1980).

V Československu  vznikl sborník na počest 60. narozenin Josefa Škvoreckého DANNY JE NÁŠ, který uspořádal Alexandr Kliment, a vyšel v samizdatové edici Petlice (jednalo se o soubor textů 17 autorů).


Pohled, který nedošel od autorů sborníku Danny je náš

Začátkem roku 1990 vyšla drobná práce Václava a Zdeny Krištofových Knížka o Josefu Škvoreckém.

Škvoreckému bylo věnováno také několik kriticky zaměřených publikací, The Achievement of Josef Škvorecký (1994)

a The Review of Contempoary Fiction (1997). Škvoreckému a jeho dílu se kriticky věnoval např. Sam Solecki v díle Prague Blues: The Fiction of Josef Škvorecký (1990)

a v díle Josef Škvorecký and His Works (1997), dále Paul I. Trensky v díle The Fiction of Josef Škvorecký

(1991, česky 1995). Studii o Zbabělcích napsal Přemysl Blažíček – Škvoreckého Zbabělci (1992)

a SJŠ vydala sborník textů Zbabělci a co bylo dál…..

V roce 1999 vydal Books and Cards CD ROM Josef Škvorecký: Život a dílo.

Helena Kosková vydala v roce 2004 kritickou práci věnovanou dílu JŠ nazvanou Škvorecký. Sborník 80 shrnul příspěvky z Mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého, která se odehrála v Náchodě (2005). Dva díly Bibliografie zpracoval a redigoval Michal Přibáň (2004, 2005).  Tomáš Mazal vydal dvě publikace – Putování k Port Arthuru/Cestopis Zbabělců (2007) a Ty dvě holky z Kostelce a třetí z Černé hory (2010). O vztahu Josefa Škvoreckého k rodnému městu a díle psal Aleš Fetters v knize Škvorecký a Náchod (2012). Na čtyřicet let zážitků s Josefem a Zdenou vzpomínal Ota Ulč v díle Škvorečtí (2014), která cituje i vzájemnou korespondenci. Ve dvojím vydání pak Karel Hvížďala vydal knihu rozhovorů se Zdenou Salivarovou a Josefem Škvoreckým Opustíš-li mne, nezahyneš (1993, 2012).

Návštěvu roku 1990 zpracovala v dokumentu Po jednadvaceti letech doma Společnost Josefa Škvoreckého (1990). Zájem tvůrců televizních dokumentárních filmů byl realizován např. v dílech  Příběhy ságospisovatele Josefa Š. (1992), Josef tiché ořezávátko a otec Brown (1992) a Josef Škvorecký očima Jaromila Jireše (GEN 1993), nebo kanadského dokumentu Keeper of the Flame (1991).  V roce 2007 natočil v Torontě dokumentarista Petr Kaňka snímek Gentleman Josef Škvorecký, který Česká televize poprvé odvysílala 29. ledna 2009.