Bibliografie Zdeny Salivarové

Hnůj země (1994)

Česká vydání

I. vydání – 68 Publishers, květen 1994, Toronto, sv. 219

České reakce na …

EMIGRACE OČIMA ZDENY SALIVAROVÉ – ROMÁN V DOPISECH /1/, Ahoj na sobotu, 1994, 29.11.

Heřman Zdeněk: KNIHA KONFRONTACÍ /HNŮJ ZEMĚ/, Svobodné slovo, Praha, 16. 11. 1994

Lukeš Jan: (PŘED)POSLEDNÍ SLOVO ZDENY SALIVAROVÉ, Lidové noviny,  2.7.1994

Novotný Vladimír: SVÉŽIVOTOPIS V CIZÍCH DOPISECH

Peňás Jiří: POCUKROVANÝ SAMOŽERBUCH ANEB BENEFICE SALIVAROVÉ, MF Dnes, 10.12.1994, str. 19

Opustíš-li mne, nezahyneš (1993)

Zpracováno v oddíle Bibliografie Josefa Škvoreckého

České reakce na …

Souček Karel: K. HVÍŽĎALA – OPUSTÍŠ-LI MNE, NEZAHYNEŠ, Plzeňský deník, 23.6.1994

Doba páření (1986)

Česká vydání

I. vydání – ve sborníku Doba páření, 68 Publishers, srpen 1986, Toronto, sv.148

II. vydání – Společnost Josefa Škvoreckého, říjen 1990, publ. 7, náklad 1 000

Samožerbuch (1977)

Zpracováno v oddíle Bibliografie Josefa Škvoreckého

Nebe, peklo, ráj (1976)

Kniha byla zfilmována Českou televizí.

Česká vydání

I. vydání – 68 Publishers, červenec 1976, Toronto, sv. 028

II. vydání – Atlantis, 1991, Brno – rozšířené vydání, s tímto obsahem vychází poprvé

Kniha obsahuje povídky a novely: Nebe, peklo, ráj; Proč jsem tak krásně hrála Bruchův koncert; Na zájezdě; Kdybys nepravosti vážil, Hospodine; Pas de trois; La strada; Pánská jízda; Tma

Cizojazyčná vydání

ASHES, ASHES, ALL FALL DOWN, 68 Publishers, 1987, Toronto, sv. 188, překlad: Jan Drábek

Honzlová (1972)

Ukázka

Česká vydání

I. vydání – 68 Publishers, říjen 1972, Toronto   sv. 005

II. vydání – 68 Publishers, červenec 1976, Toronto   sv. 005

III. vydání Rozmluvy, 1982, Londýn

IV. vydání – Art-servis, 1990, Praha

náklad 110 000

České reakce na …

Hájková Jaroslava: ZDENA SALIVAROVÁ – HONZLOVÁ, Svobodný zítřek 33, 3.září 1990

Harák Ivo: HONZLOVÁ, Severočeský regionální deník SD, Ústí n/Labem, 2.9.1994

Lukeš Jan: KARLÍNSKÝ MORYTÁT, Lidové noviny 3.7.1990, str. 5

Novotný Vladimír: ČESKÝ ROMÁN SEDMIBOLESTNÝ, Svobodné slovo, úterý 32.11.1990, str. 5

Nový Petr: RMUTNÉ ŽITÍ, Mladá Fronta Dnes, 1991, 8.2.

Přibáň Jiří: KNIHA JAKO PROTESTSONG, Tvar č. 14

SLOVNÍK ČESKÉ PRÓZY 1945 – 1994, Vyd. Sfinga, Ostrava 1994 str. 341-342

Sůva Vladimír: SALIVAROVÁ ALIAS HONZLOVÁ, Nové knihy 1990, č.22, 30.5., str.1

Tomský Alexandr: HONZLOVÁ PO DRUHÉ, NOVÝ ŽIVOT, 1/1977, str. 23-24

Pánská jízda (1968)

Kniha obsahuje povídky: La strada; Pánská jízda; Tma

Česká vydání

I. vydání – Československý spisovatel, 1968

edice – Život kolem nás – malá řada sv. 30
náklad 12 000

České reakce na …

Lopatka Jan: DVĚ PROZAICKÉ NOVINKY, Předpoklady tvorby, Čs. spisovatel, 1991

Benefice (1990)

Kniha obsahuje: Hommage aux editeurs; Paní nakladatelka Zdena Salivarová v rozhovoru s pořadatelem této knihy; A její autoři, kteří se představují fejetonem na téma: popis mého psacího stolu

Česká vydání

I. vydání – 68 Publishers, prosinec 1990, Toronto, sv.200