Medaile, členství v organizacích

 • Guggenheim Fellow
 • Člen Královské Kanadské společnosti (Fellow of the Royal Society of Canada)
 • Čestný člen Mark Twain Society za román Lvíče (Honorary Member in Mark Twain Society) 2.9.1975
 • Nositel medaile k  200. výročí Ontaria (Recipient of the Ontario Bicentennial Medal) 1984
 • Člen správní rady Torontského výboru pro umění (Member of the Board of Directors, Toronto Arts Council, 1984-5)
 • Čestný člen Čsl. společnosti umění a věd v Americe (Honorary Member of the Czechoslovak Society of Arts and Science in America, 1988)
 • Nositel medaile F. M. Pelcla (František Martin Pelcl Medal, Rychnov  n/K, 1990)
 • Nositel medaile (The Palacký University Medal, Olomouc, 1990)
 • Čestný občan Prahy (Honorary Citizen of the Capital City of Prague, 1990)
 • Čestný občan Náchoda (Honorary Citizen of the town of Náchod, 1990)
 • Čestný člen Kafkovy společnosti (Honorary Member of the Kafka and Prague Society, 1990)
 • Pamětní medaile J.A.Komenského udělená Univerzitou Komenského v Bratislavě při příležitosti návštěvy (1990)
 • Morální rehabilitace FITES (Unie Českého filmového a Českého televizního svazu) Josefu Škvoreckému (20.3.1991)
 • Čestný předseda nadace Miloše Havla (Honorary Chairman, The Miloš Havel Foundation, Barrandov Studios, Inc. , Prague) 1993
 • Čestný předseda výboru pro udělování literární ceny Egona Hostovského (Honorary Chairman, The Egon Hostovský Literary Prize)
 • Nositel Čestné medaile T. G. Masaryka udělené Masarykovým demokratickým hnutím (7.3.1998)
 • Člen Akademické rady Literární akademie (Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého) 7.12.2000
 • Pamětní list hejtmana Královéhradeckého kraje udělený při příležitosti společného setkání (11.10.2004)
Nositel Čestné medaile T. G. Masaryka (7.3.1998)  

udělené Masarykovým demokratickým hnutím

Čestný předseda nadace Miloše Havla (1993)  

Honorary Chairman, The Miloš Havel Foundation, Barrandov Studios, Inc. , Prague 1993

Čestný člen Kafkovy společnosti, 1990  

Honorary Member of the Kafka and Prague Society (1990)

Čestný občan Náchoda, 1990  

Honorary Citizen of the town of Náchod, 1990

Čestný občan Prahy, 1990  

Honorary Citizen of the Capital Cityof Prague, 1990

Nositel medaile University Palackého, Olomouc 1990  

The Palacký University Medal, Olomouc 1990

Nositel medaile F. M. Pelcla, Rychnov n/K, 1990  

František Martin Pelcl Medal, Rychnov n/K, 1990

Nositel medaile k 200. výročí Ontaria 1984  

Recipient of the Ontario Bicentennial Medal

Čestný člen Mark Twain Society za román Lvíče 2.9.1975  

Honorary Member in Mark Twain Society, 2.9.1975