2004 Poslední návštěva Česka

Poslední návštěva manželů Škvoreckých v Česku začala 19. září příletem. Odjezdem do Náchoda a setkáním maturitních tříd Josefových spolužáků odstartovala Mezinárodní literární konference.

Prezident Václav Klaus při zahajovacím projevu na Konferenci
Přípitek na úspěch Bibliografie na slavnostním večeru v Náchodě (zleva V. Krištof, Z .Píchová, autor Michal Přibáň a B. Mědílek)
Ke konference byly vydány i známky s přítiskem
Do Náchoda přijeli i Cimrmani a zahráli svému prvnímu předsedovi Švestku

Po jejím skončení, i přes původní záměr respektovat autorův pokročilý věk a uchránit ho před pozorností zvědavců i médií, byl původně velmi volný program manželské dvojice zaplňován narychlo domlouvanými schůzkami. Z těch, kterých se mohli zájemci zúčastnit alespoň dodatečně, stačí uvést natáčení televizních pořadů Na plovárně a Krásný ztráty. V den svých narozenin oslavil Josef s přáteli své osmdesátiny v hotelu Holliday Inn. Návštěva pokračovala v Myšlíně, kde se ke „zbabělcům“ přidal ještě Harýk (Jaroslav Celba) a několik dalších obyvatel protektorátního Kostelce (mj. bibliograf Boris Mědílek),

Plakát na akci v Myšlíně

a potom samozřejmě v Praze. Po prohlídce „svého“ gymnázia a Literární akademie (včetně účasti na promoci a imatrikulaci)

6.10. 2004 se Josef Škvorecký zúčastnil imatrikulace a promoce Literární akademie (zleva dr.Kupcová, V.Krištof, JŠ, rektorka Prof.Kvapilová – Brabcová)

se manželé Škvorečtí poprvé vypravili do knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti. Jak na místě zjistili, fond Sixty-Eight Publishers nebylo třeba doplňovat, je zde kompletní.

V Libri Prohibiti u Jiřího Gruntoráda (5.10.2004)
Zápis do pamětní knihy

Následovala autogramiáda v Luxoru, kde Škvoreckým zazpívala Eva Pilarová.

Setkání v hotelu Intercontinental

Jedenáctého října Josef Škvorecký osobně převzal půl Ceny Jaroslava Seiferta, kterou mu udělila Nadace Charty 77 a o kterou se rozdělil s Viktorem Fischlem. Na závěr přišlo setkání s prezidentem Václavem Havlem a paní Dagmar.

A dvakrát odložený odlet se uskutečnil 14. října.