Nepublikované rukopisy

Sestavil: Michal Přibáň

Následující soupis nepublikovaných děl J. Š. je po všech stránkách předběžný a neúplný. V případě básnických či povídkových sbírek uvádíme pouze titul sbírky, jednotlivé texty nerozepisujeme. Nezařazujeme ani jednotlivé básně, které se v archivech vyskytují samostatně, pakliže se později staly součástí nepublikovaných sbírek či publikovaných výborů. Za nepublikované rukopisy považujeme i ty strojopisné práce, které J. Š. v několika kopiích rozšířil mezi svými přáteli. Jako celky jsou zařazeny i strojopisné sbírky, z nichž byly některé jednotlivé básně posléze publikovány. Odhlížíme od skutečnosti, že některé básně autor postupně zařazoval do různých strojopisných sbírek.
Zahrnuty nejsou různé nerealizované televizní a filmové scénáře, které psal J. Š. zejména v sedmdesátých letech anglicky. Jejich soupis byl zařazen do „filmové“ kapitoly.
Dále nejsou zahrnuty rukopisy související s činností J. Š. jako nakladatelského redaktora (posudky knih a překladů, připravovaných či zvažovaných v nakladatelství Odeon apod.), nejsou zařazena ani nespecifikovatelná torza rukopisů zvláště ze 40. let, uložená ve Fisher Library v Torontu. Je-li to možné, odkazujeme do archivu, kde lze najít originál či alespoň věrohodnou kopii příslušného textu (FL= Thomas Fisher Rare Book Library, Toronto; SJŠ = Společnost Josefa Škvoreckého, Praha; NFA = Národní filmový archiv, Praha; LA PNP = Literární archiv Památníku národního písemnictví).

I. Autorské texty

1934

H001. Tajemná jeskyně. 
[Román. Pokus o dokončení příběhu románů J. O. Curwooda Lovci vlků a Zlaté údolí. – Rukopis A5, 15 stran. – Strojopis A5, 15 stran. – (FL)]

H002. Tajemný pokoj. 
[Fragment v rozsahu jediné věty. Desetiletý autor pravděpodobně neuskutečnil svůj záměr napsat další „curwoodovský“ příběh. – Rukopis A5, 1 list. Datace přibližná. – (FL).]

1938

H003. Mužové železných srdcí. 
[Román. – Rukopis A5, 14 listů. Datace přibližná (text vznikl zřejmě v období mezi lety 1935 a 1938). – Podle autorovy vzpomínky byl text (nebo jeho část) zřejmě na podzim 1938 publikován v cyklostylovém studentském časopisu, který v Praze vydávali studenti Prague English Grammar School Alex Karpeles a Paul Pollack. Časopis se nám bohužel nepodařilo vyhledat, zjištěn nebyl ani jeho název. – (FL)]


1939

H004. [Špalíček.] 
[Soubor strojopisných básní, A5, obsahuje 753 textů. Jde o autorův soukromý „záznamník“ básnických textů, který jako celek nikdy nebyl určen ke zveřejnění. Původně zřejmě obsahoval všechny Š. básně, které vznikaly od roku 1939 do roku 1945 nebo 1946; autor přestal do „Špalíčku“ ukládat své texty po odchodu z Náchoda na vysokoškolská studia do Prahy. Zařazené básně neměly název, uvedeny byly pouze pod svým pořadovým číslem. Některé texty J. Š. později uplatnil ve svých strojopisných sbírkách, případně je jednotlivě „zveřejnil“ mezi svými přáteli. Tyto i další  texty byly posléze zveřejněny, ovšem často v dodatečně upravované verzi, ve výborech Dívka z Chicaga (viz záznam A029) a …na tuhle bolest nejsou prášky (viz záznam A063). – (FL)]


1940

H005. Vteřiny inspirace. 
[Povídka. – Strojopis A5, [31 s.], dedikováno J. F. (= Jaroslava Fibírová). – Datace přibližná. – (FL)]


1941

H006. [Haggardova inspirace.] 
[Básnická skladba. – Strojopis A4, 28 listů. – Bez názvu, název autor doplnil v 90. letech. – Datace přibližná, nelze vyloučit, že text vznikl později před rokem 1945. – (FL)]


1942

H007. Báseň k štědrému večeru. 
[Báseň. – Strojopis A4, 4 listy; podepsáno Fred Errol. S autorovou nesignovanou ilustrací. Datace přibližná. – Kopie v archivu SJŠ.]

H008. Rag time.  
[Sbírka 10 básní. – Strojopis, sešit A5, 14 listů. Dedikace „Věnováno kamarádům ze Zachovalova orchestru“. – Kopie v archivu SJŠ.]


1943

H009. Alladinova lampa. 
[Sbírka 35 básní uspořádaných v oddílech Prolog; Svět v jejím světle; Drobnosti, které jsem našel na cestě; Má pokora, Odpolední vlak, Já a podzim; A…; Epilog. –  Strojopis A4, 51 listů. – (FL)]

H010. Blázinec. 
[Sbírka 38 básní uspořádaných v oddílech Prolog; Meditace; Nápady; Sláva války; Horečnaté sny; Curriculum vitae; Zmatení; Epilog. –  Strojopis A4, 71 listů. – (FL)]

H011. Náboženství. 
[Nedokončená próza. – Rukopis, 68 stran. – Datace přibližná, text s poznámkami vznikl pravděpodobně v letech gymnaziálních studií. – (FL)]


1944

H012. Hvězda nemravnosti. 
[Sbírka povídek a básní. – Strojopis A4, 114 listů. – (FL)]

H013. Komplex méněcennosti. 
[Sbírka povídek, úvah a básní. Obsahuje prózy Triptych o méněcennosti (Sen; Procházka; Rozmluva); Já?; Čtyři zázračné roky; Její kalokagathie; Závěť; dále obsahuje 20 básní řazených samostatně a v oddílech Sebeironie a Klesání. – Strojopis A4, 91 listů, dedikováno J. F. (= Jaroslava Fibírová). – Srov. záznam č. H022. – (FL, LA PNP, fond V. Nezval.)]

H014. Podvečer. 
[Sbírka 17 básní včetně Prologu čtenářům, Prologu sobě, Epilogu sobě a Epilogu čtenářům. – Strojopis A4, 29 listů, dedikováno J. F. (= Jaroslava Fibírová). – Většinu básní autor zařadil i do významně rozšířené verze sbírky z roku 1945 (viz záznam H024). – (FL)]

H015. Třetí výprava za smíchem. 
[Báseň. – Strojopis A4, 4 listy, z toho 2 listy vlastní text. Dedikace J. Z. Sokolovi, s datem 4.6.1944. – Kopie v archivu SJŠ.]

H016. Úvod do theorie zániku. 
[Úvaha, s podtitulem Velmi zábavná hra s myšlenkami. Součástí textu je samostatná kapitola Ethika čili Jak žít. – Strojopis A4, 25 listů. – Datace přibližná. – (FL)]

H017. Věřím. 
[Sbírka 17 básní včetně Prologu a Epilogu. – Strojopis A4, 24 listy. Dedikace Svým rodičům. S výjimkou dvou básní zařadil autor tuto sbírku jako samostatný oddíl Návrat do druhé verze své strojopisné sbírky Podvečer (viz záznam H024). – (FL)]


1945

H018. Bojovníci neužiteční. 
[Fragment divadelní hry. – Rukopis, sešit A5. Datace přibližná. Text prakticky nečitelný. – (FL)]

H019. Být dnes básníkem. 
[Manifest. – Strojopis A4, 2 listy. Datace přibližná. Podepsáno J. Kuráž. – (FL)]

H020. Ďábel v obraze. 
[Povídka. – Strojopis A4, 11 listů. Dedikace Památce E. A. P. – (FL)]

H021. Kniha dešťů. 
[Sbírka 25 básní uspořádaných do oddílů Prolog; Unavený člověk; Láska v této době; Deště; Epilog. –  Strojopis A4, sešit, 36 listů. – Dedikace J. F. (= Jaroslava Fibírová). – (FL, kopie v archivu SJŠ.)]

H022. Komplex méněcennosti. 
[Sbírka povídek, úvah a básní. – Obsahuje První knihu komplexu méněcennosti (s prózami Triptych o méněcennosti /Sen; Procházka; Rozmluva/; Vážnost; Já?; Čtyři zázračné roky; Její kalokagathie; Závěť; a s básní Méněcennost); dále Druhou knihu Komplexu méněcennosti (s prózami Beznaděje; Mléčné světlo; Sen o lese; Rok vzpomínek; Neodeslané dopisy; Ve skalách; Jaruško, hledej korunku; a s básní Konec války); a Třetí knihu Komplexu méněcennosti (s prózami Moudrost skal; Květen; Triptych o rozloučení /My tři; Hloubka jejich lásky; Vzpomínka/; Stín hrůzy; Šílený smutek; Těchto pět let; Poslední dopis; a s básní Smutná dívka). – Strojopis A4, 184 listů. Dedikováno J. F. (= Jaroslava Fibírová). – Výrazně rozšířená, částečně zcela odlišná verze sbírky z roku 1944 (srov. záznam č. H013). – (FL; LA PNP, fond V. Nezval)]

H023. Mysterium ženy a pravdy. 
[Úvaha. – Strojopis A4, 9 listů. Dedikace J. F. (= Jaroslava Fibírová). – (FL)]

H024. Podvečer. 
[Sbírka 73 básní uspořádaných v oddílech Prolog; Má hvězda v továrně; Přádelna bavlny; Návrat; Skály; Podvečer; Smutná dívka; Epilog. –  Strojopis A4, 95 listů. Na titulním listu uvedeny letopočty 1940+1945. – Srov. záznam H014. – (FL; LA PNP, fond V. Nezval.)]

H025. Romantická filosofie umění, života a Boha. 
[Úvaha. – Strojopis A4, 9 listů. Dedikace J. F. (= Jaroslava Fibírová). – (FL)]

H026. [Tajemství dívek.] 
[Sbírka 27 básní uspořádaných v oddílech V staromódním tónu, Tajemství dívek, Válka. –  Strojopis A4, sešit v pevných deskách, v dochované verzi 37 listů. Titulní list vytržen, není tedy znám původní název sbírky, ani přesný údaj o tom, kdy byla uspořádána. Nelze vyloučit, že vytrženy byly i další listy. – Datace přibližná, soubor mohl být uspořádán v letech 1945-47. Název Tajemství dívek autor doplnil v roce 1997. – Kopie v archivu SJŠ. ]

H027. Ubohý Pierot. 
[Povídka s podtitulem Sen o životě Emila Reynauda. – Strojopis A4, 22 listů. – (FL)]

H028. Večer v továrně. 
[Sbírka 17 básní včetně Prologu a Epilogu. – Strojopis A4, 27 listů. Připsáno „Nešťastným láskám“. – S výjimkou dvou básní jde o texty, zařazené již do sbírky Podvečer. – (FL)]

H029. Vražda.  
[Báseň. – Strojopis A4, 1 list. Datace přibližná (text vznikl pravděpodobně v letech 1945-1946). – Kopie v archivu SJŠ.]

H030. Ztracená generace. 
[Úvaha. – Strojopis A4, 3 listy. – Datace přibližná. – (FL)]


1946

H031. Filipika proti estetice. 
[Úvaha, s podtitulem Velmi zábavná hra s myšlenkami. – Strojopis A4, 4 listy. – Datace přibližná. – (FL)]

H032. Osvobození od strachu. 
[Povídka. – Strojopis, 21 listů, dedikováno J. F. (= Jaroslava Fibírová). – (FL)]


1950

H033. Jen pro Marii o zcela náhodné konfiguraci věcí. 
[Báseň. – Strojopis A4, 5 listů. Podepsáno Errol. – Kopie v archivu SJŠ.]

H034. [Kdybych se mohl vrátit zpět…]  
[Báseň. – Strojopis A4, 2 listy. Bez názvu, nepodepsáno. Datace přibližná (text vznikl zřejmě v letech 1950-1951).– Kopie v archivu SJŠ.]

H035. Thermopyly. 
[Báseň. – Strojopis A4, 11 listů. Podepsáno Errol.  – Kopie v archivu SJŠ.]

H036. [Tyto poslední dny světa…] 
[Báseň. – Strojopis A4, 1 list. Bez názvu, nepodepsáno. Datace přibližná (podle autora text vznikl zřejmě v 50. letech, mohl však být dokončen již ve druhé polovině 40. let). – Kopie v archivu SJŠ.]

H037. Vlaky. 
[Báseň. – Strojopis A4, 2 listy. Nepodepsáno. Datace přibližná (text vznikl zřejmě v letech 1950-1951). – Kopie v archivu SJŠ.]


1951

H038. Báseň pro L. a M. 
[Báseň. – Strojopis A4, 3 listy. Nepodepsáno, nedatováno. – Báseň vznikla u příležitosti zásnub autorova přítele Libora Volného (25. 12. 1951). – Kopie v archivu SJŠ.]

H039. Blues za Bessii. 
[Báseň. – Dochována ve dvou verzích, vždy 1 list strojopisu A4. – První verze nedatována, s četnými rukopisnými opravami. – Druhá verze datována 1951. – Kopie v archivu SJŠ.]

H040. Narodilo se nám děťátko. 
[Povídka. – Strojopis A4, 24 listů. – Datace přibližná. – (FL)]

H041. Thomas Paine a jeho vztah k dnešku
[Diplomová práce obhájená na FF UK Praha v roce 1951. 204 s. – Kopie uložena v Moravské zemské knihovně v Brně.]

H042. Věci života. 
[Básnická skladba dochovaná ve dvou verzích. – Vždy strojopis A4. – První verze sešit, 19 listů, rukopisné opravy. – Druhá verze 10 volných listů. – Kopie v archivu SJŠ.]


1955

H043. Příběh o tlustém Bennovi. 
[Povídka. – Strojopis A4, 38 listů. – Datace přibližná. – (FL)]

H044. Život Dannyho. 
[Povídka. – Strojopis A4, 11 listů. – (FL, kopie LA PNP.)]


1962

H045. Stín starého pána. 
[Divadelní hra, s podtitulem Náčrt tragédie o třech dějstvích. Skica k dramatu. – Strojopis 36×21 cm, 102 s. – (FL, SJŠ)]


1969

H046. Pokus o popis prózy Vladimíra Párala. 
[Studie napsaná s podporou grantu University of California v Berkeley. – Strojopis, 48 stran. – (FL)]


II. Překlady


H081. AMERICKÁ LIDOVÁ POEZIE  
Ať venku prší – Blues jedenadvaceti let – Blues o silikose – Blues Trixie Smithové – Buffalo Skiners – Letošní polibky – Mládenec z Lane County – Pečeně na nebi – Sladká Sue – St. Louiské Blues – Stará Virginie – Tam v údolí.
[Překlady americké lidové poezie dochované jako rukopisy a strojopisy v archivech FL a SJŠ. Nedatovány, pravděpodobně vznikly v souvislosti s přípravou antologie Americká lidová poezie (usp. L. Dorůžka; Praha, SNKLU 1961). – (FL, SJŠ)]

H082. HEMINGWAY, Ernest: Otcové a děti. 
[Povídka. – Z anglického originálu Fathers and Sons přeložil J. Š. – Strojopis A4, 13 listů. Nedatováno, překlad vznikl pravděpodobně v padesátých letech. – (FL)]

H083. HEMINGWAY, Ernest: Vojákův návrat. 
[Povídka. – Z anglického originálu Soldier´s Home přeložil J. Š. – Strojopis A4, 13 listů. Nedatováno, překlad vznikl pravděpodobně v padesátých letech. Název přeložen též jako Vojákův domov. – (FL)]

H084. LINDSAY, Vachel: Kongo. (Studie negerské rasy.) 
[Báseň. – Strojopis A4, 2 listy. – Nedatováno, překlad mohl vzniknout ve 40. i 50. letech. – (SJŠ)]

H085. WELLS, H. G.: Nový zrychlovač. 
[Povídka. – Z anglického originálu The New Accelerator přeložil J. Š. – Strojopis A4, 13 listů. Nedatováno (vzniklo před rokem 1967). – Povídka se stala podkladem filmového scénáře Irenka v mnohonásobném zrychlení. – (FL)]