Literatura o J. Š.

Sestavili: František Knopp a Michal Přibáň 

Život a dílo Josefa Škvoreckého v české odborné literatuře a publicistice do roku 1989

1944 

M0001. 
Literární večer náchodských autorů… 
Náchodské listy 49 (34), 1944, č. 25, 23. 6., s. 3 
[Oznámení o připravované akci. Ohlas bez uvedení jména J. Š. v č. 26, s. 3.]


1945 

M0002. 
ŠIMÁNĚ, Jan: Slovo má mladý severovýchod. 
Jiráskův kraj 1, 1945, č. 11, 3. 8., s. 5; podepsáno (šě) 
[Recenze prvního čísla časopisu Slovo má mladý severovýchod redigovaného J. Š.] 

M0003. 
KHUN, Miroslav: Josefu Škvoreckému. 
Slovo má mladý severovýchod 1, 1945, č. 4, 12. 10., s. 1 – Knižně in: J. Š., Slovo má mladý severovýchod. Praha, SJŠ, říjen 1991. S. 18-19. 
[Poděkování za dosavadní vedení časopisu Slovo má mladý severovýchod.] 

M0004. 
Slovo má mladý severovýchod. 
Jiráskův kraj 1, 1945, č. 22, 18. 10., s. 3; podepsáno (S) 
[Recenze čtvrtého čísla časopisu Slovo má mladý severovýchod.] 


1948 

M0005. 
[Dvě hlediska vedou náš poměr…] 
Kino 3, 1948, č. 1, 2. 1., s. 19; podepsáno Přítel 
[V rubrice Přítel čte Vaše dopisy a odpovídá. Reakce na neuveřejněný dopis „p. Škvoreckého, Praha“, v němž autor projevil „nespokojenost nad výrokem aprobační komise ve věci filmu Stormy Weather“.] 

M0006. 
Výsledky studentské literární soutěže. 
Mladá fronta 4, 1948, č. 39, 15. 2., s. 6 
[Výsledky literární soutěže s informací o vítězství Nových canterburských povídek autora Freda Errola (= Josef Škvorecký) v kategorii prozaiků.] 


1950 

M0007. 
Večer o černošské poesii a hudbě v Náchodě. 
Práce (regionální mutace) 6, 1950, č. 138, 14. 6., s. 4; podepsáno (M)* 
[Zpráva o průběhu přednášky J. Š., uspořádané Klubem čtenářů při Městské knihovně v Náchodě.] 


1957 

M0008. 
KOLÁR, Jan: Co vlastně doma vychází? 
Sklizeň (Hamburg) 5, 1957, č. 9 (57), září, s. 5-7; podepsáno Cicero 
[Přehled edičních plánů; z plánu nakladatelství Čs. spisovatel jmenován titul: Josef Vala, Konec nylonového věku.]


1958 

M0009. 
Nové jméno v české próze. 
Knižní novinky, 1958, č. 48, 27. 11., s. [4]; nepodepsáno 
[Poznámka k vydání románu Zbabělci; s citacemi autorových výroků.] 

M0010. 
MINÁČ, Vladimír: Proud proti proudu. 
Květen 3, 1958, č. 12, prosinec, s. 666-668 
[O připravovaných prozaických novinkách, mj. o románu Zbabělci.] 

M0011. 
SVOBODA, Svatoslav: Cesta za hrdinou současné prózy. 
Mladá fronta 141958, č. 292, 7. 12., s. 5 
[Recenze: mj. o J. Š.: Zbabělci (Praha, Čs. spisovatel 1958).] 

M0012. 
LEDERER, Jiří: Zbabělci Josefa Škvoreckého. 
Večerní Praha 41958, č. 299, 20. 12., s. 3. – Knižně in: Z dějin českého myšlení o literatuře 3, 1958-1969. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. Usp. Michal Přibáň. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2003. S. 41-42. 
[Recenze: J. Š.: Zbabělci.] 

M0013. 
HÁJEK, Jiří: Zatím jen svědectví. 
Literární noviny 7, 1958, č. 51/52, 23. 12., s. 4 – Knižně in: Zbabělci… a co bylo potom. Hlasy a ohlasy nad románem Josefa Škvoreckého. Usp. Michal Přibáň. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, červen 1992. S. 33- 37. – In: Z dějin českého myšlení o literatuře 3, 1958-1969. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. Usp. Michal Přibáň. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2003. S. 42-45. 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0014. 
VRABEC, Vlastimil: Trojí slibný úspěch naší románové tvorby. 
Svobodné slovo 14, 1958, č. 310, 30. 12., s. 3; podepsáno vbc 
[Mj. o románu J. Š. Zbabělci.] 
Viz též záznam M0115


1959 

M0015. 
BERKA, Pavel: Zbabělci. 
Zápisník ( New York) [2], 1959, leden, s. 8; podepsáno -pb- – In: Z dějin českého myšlení o literatuře 3, 1958-1969. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. Usp. Michal Přibáň. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2003. S. 50-52. 
[Recenze: J. Š., Zbabělci. Pavel Berka, vl. jm. František Pavel Uhlíř.] 

M0016. 
PETŘINA, Antonín: Z myší perspektivy. 
Čs. novinář 11, 1959, č. 1, leden, s. 8-10 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0017. 
SYCHRA, Antonín: Schematismus ideologický či naturalistický? (Ještě jednou o Ptáčníkově románu Město na hranici.) 
Plamen [1], 1959, č. 1, leden, s. 32-37 
[Polemika se studií J. Vohryzka Próza dnes (Květen 3, 1957/58, č. 14, prosinec 1958, s. 780-785; 4, 1959, č. 1, leden, s. 25-27); v závěru kritika románu Zbabělci.] 

M0018. 
Novoroční anketa. 
Literární noviny 8, 1959, č. 1, 1. 1., s. 5 
[Odpovědi na anketní otázku Která česká nebo slovenská kniha současné beletrie vás nejvíce zaujala a proč? Román J. Š. Zbabělci uvedli Karel NOVÝ, Karel PTÁČNÍK, František RACHLÍK a Jan SKÁCEL.] 

M0019. 
BĚHOUNEK, Václav: Políček mrtvým i živým. Škvoreckého román Zbabělci. 
Práce 15, 1959, č. 10, 11. 1., s. 5 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0020. 
RYBÁK, Josef: Červivé ovoce. 
Rudé právo 39, 1959, č. 13, 14. 1., s. 4 – Knižně in: Zbabělci… a co bylo potom. Hlasy a ohlasy nad románem Josefa Škvoreckého. Usp. Michal Přibáň. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, červen 1992. S. 38-40. – In: Z dějin českého myšlení o literatuře 3, 1958-1969. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. Usp. Michal Přibáň. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2003. S. 48-50. 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0021. 
NOVÝ, Jan: Živočichopis pásků. 
Tvorba 24, 1959, č. 3, 15. 1., s. 62-63 – Knižně in: Zbabělci… a co bylo potom. Hlasy a ohlasy nad románem Josefa Škvoreckého. Usp. Michal Přibáň. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, červen 1992. S. 29-32. – In: Z dějin českého myšlení o literatuře 3, 1958-1969. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. Usp. Michal Přibáň. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2003. S. 45-48. 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0022. 
HÁJEK, Jiří: Literární úroda 1958. Novoroční úvahy o nové české próze. 
Literární noviny 8, 1959, č. 3, 17. 1., s. 1 a 3 
[Mj. o románu Zbabělci.] 

M0023. 
KEJÍK, František: Bludný kámen. 
Obrana lidu , 1959, č. 16, 18. 1., s. 7; podepsáno KR 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0024. 
[ZELENKA, Jan:] O Zbabělcích ještě jednou. 
Večerní Praha 5, 1959, č. 20, 24. 1.; podepsáno Redakční rada 
[Článek, jímž se redakce večerníku distancuje od recenze Jiřího Lederera (záznam M0012).] 

M0025. 
BRADÁČ, Karel: V kavárně. 
Dikobraz 15, 1959, č. 5, 29. 1., s. 4 – Knižně in: Zbabělci… a co bylo potom. Hlasy a ohlasy nad románem Josefa Škvoreckého. Usp. Michal Přibáň. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, červen 1992. S. 4. 
[Satirická báseň namířená proti kladnému ohlasu románu Zbabělci.] 

M0026. 
ŠTUKA, Ivo: Nesouhlasím se Zbabělci! 
Československý voják 8, 1959, č. 3, 31. 1., s. 24 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0027. 
Z pražské konference pracovníků umění a osvěty. Záběry z některých sekcí. 
Literární noviny 8, 1959, č. 5, 31. 1., s. 3 
[Mj. o vystoupeních Jana Pilaře a Václava Běhounka, kritizujících román Zbabělci.] 

M0028. 
Kulturu a umění prodchnout stranickým duchem. 
Život strany 6, 1959, č. 4, únor, s. 209-212; nepodepsáno 
[O nutnosti více stranicky působit na rozvoj kultury a umění; Zbabělci uvedeni jako příklad „nejnestoudnějších tendencí“, které pronikly do socialistické literatury.] 

M0029. 
MACÁK, Bohumír: Falešnýma očima. 
Host do domu 6, 1959, č. 2, únor, s. 86-87 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0030. 
KLOBOUČNÍK, Jan: Proč jsou tu Zbabělci? 
Mladý svět 1, 1959, č. 5, 2. 2., s. 13 
[Recenze: J. Š., Zbabělci; též polemika s názory J. Š. prezentovanými v dvouměsíčníku O knihách a autorech (listopad-prosinec 1958), viz záznam C001.] 

M0031. 
[KORBEL, Pavel (?)]: Čs. literatura v roce 1958. 
Československý zpravodaj (New York) [6], 1959, č. 231, 5. 2., s. 1-3; podepsáno FEP 
[Komentář, mj. k románu Zbabělci. Článek je podepsán zkratkou vydavatele – Free Europe Press.] 

M0032. 
TUMLÍŘ, Jan: Tomu tenorákovi v bílým saku, co to tak slavně proslovil. (Na okraj románu Josefa Škvoreckého Zbabělci.) 
Svědectví (Paříž) 2, 1958/59, č. 4 (8), [jaro] 1959, s. 369-378 
[Esej ve stylu Škvoreckého románu Zbabělci.] 

M0033. 
BURIÁNEK, František: Literární bilance roku 1958. 
Nový život (Praha) 11, 1959, č. 3 [březen], s. 205-208 
[Mj. o románu Zbabělci a jeho polemickém ohlasu (s. 206-207).] 

M0034. 
DRESLER, Jaroslav: Malá literární komedie. 
České slovo (Mnichov) 5, 1959, č. 3, březen, s. 1; podepsáno jd 
[Komentář k domácí kampani proti románu Zbabělci.] 

M0035. 
Literární život v roce 1958. 
Nový život (Řím) 11, 1959, č. 3, březen, s. 78-79; nepodepsáno 
[O ohlasu románu Zbabělci.] 

M0036. 
ŠTOLL, Ladislav: Úkoly literatury v kulturní revoluci. 
Literární noviny 8, 1959, č. 10, 7. 3., s. 1, 3-8. – Knižně: L. Š., Literatura a kulturní revoluce. Praha, Československý spisovatel 1959. 72 s. (Edice Otázky a názory, sv. 16.) 
[Hlavní referát na celostátní konferenci Svazu čs. spisovatelů v Praze 1. – 2. 3. 1959, věnující dva kritické odstavce Škvoreckého prvotině.] 

M0037. 
OTČENÁŠEK, Jan: K otázkám ideové činnosti Svazu čs. spisovatelů. 
Literární noviny 8, 1959, č. 11, 14. 3., s. 3-4 
[Referát na konferenci, označující v kapitolce K otázkám ediční praxe (s. 3) vydání Zbabělců za „vážnou ideovou chybu“.] 

M0038. 
STEJSKAL, Václav: Rozcestí naší současné prózy. 
Kultura , 1959, r. 3, č. 16, 23. 4., s. 6 
[Bilanční stať, částečně věnovaná románu Zbabělci.] 

M0039. 
LÁSKA, Václav: Druhý Pasternak v Praze. 
Sklizeň (Hamburg) 7, 1959, č. 5 (77), květen, s. 16 
[O článku Fredericka Leggea v mexickém listu Excelsior (19. 4.) o negativních reakcích na vydání Zbabělců v Československu.] 

M0040. 
Román Zbabělci, který vyšel v Praze roku 1958… 
Svědectví (Paříž) 3, 1959/60, č. 9, [léto] 1959, s. 45 
[Poznámka k přetištění závěrečné kapitoly (s. 45-63) románu Zbabělci.] 

M0041. 
VONDRA, Václav: Vídeňské večery. V informačních střediscích. 
Práce 15, 1959, č. 204, 27. 8., s. 5 
[O distribuci exilových periodik na Festivalu mládeže ve Vídni, mj. o ohlasu Zbabělců v exilovém tisku.] 

M0042. 
DEN, Petr: O definici mládí. Nad jednou knihou. 
České slovo (Mnichov) 5, 1959, č. 8, září, s. 1-2 
[Úvaha o románu Zbabělci.] 

M0043. 
KRATOCHVIL, Antonín: Případ Škvorecký. 
Archa (Mnichov) 2 (34), 1959, č. 10/11, [říjen-listopad], s. 255-261 
[O domácím kritickém ohlasu románu Zbabělci.] 

M0044. 
PEROUTKA, Ferdinand: Problém mládeže. 
Zápisník (New York) [2], 1959, říjen-listopad, s. 4-7 – Knižně in: Z dějin českého myšlení o literatuře 3, 1958-1969. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. Usp. Michal Přibáň. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2003. S. 52-59. 
[Rozbor románu Zbabělci. Srov. záznam M0370.] 

M0045. 
DRESLER, Jaroslav: Prospekty a knihy. 
České slovo (Mnichov) 5, 1959, č. 10, listopad, s. 1; podepsáno J. D. 
[O čs. expozici na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu n. Mohanem a rozpacích oficiálních čs. míst vyvolaných zájmem o román Zbabělci.] 1960 


M0046. 
TIGRID, Pavel: Marx na Hradčanech. 
New York, Edice Svědectví 1960. – 2. vyd.: Brno, Barrister & Principal 2001. 
[Knižní studie o politickém a společenském vývoji v Československu po roce 1948. Kapitola 47 (s. 105-108, resp. 129-132) věnována románu J. Š. Zbabělci.] 

M0047. 
MIKULA, Felix: Co je člověk. (Na okraj Zbabělců Josefa Škvoreckého.) 
Archa (Mnichov) 3 (35), 1960, č. 1, s. 20-22; č. 2, s. 44-48 
[Kritika románu Zbabělci z křesťansko-moralistních pozic.] 

M0048. 
KÁRNET, Jiří: Mladí hrdinové. 
Zápisník (New York) [3], 1960, březen-duben, s. 11-13 
[Úvaha o současném trendu v literárním zobrazování mladých lidí, mj. v románu Zbabělci.] 

M0049. 
TIGRID, Pavel: O zbabělcích a nosorožcích. (Předneseno na 31. mezinárodním kongresu Penklubu v Riu de Janeiro v červenci 1960.) 
Svědectví (Paříž) 3, 1959/60, č. 12, 1960, s. 365-367 
[O domácím ohlasu románu Zbabělci.] 1961 


M0051. 
Josef Škvorecký, autor dosud jediného uveřejněného románu Zbabělci… 
Zápisník (New York) [4], 1961, červenec-srpen, s. 7; podepsáno J 
[Glosa k připravovanému souboru povídek J. Š. Staré zlaté časy a k Škvoreckého překladu novely Alana Sillitoea Osamělost přespolního běžce (Světová literatura č. 2/1961); též o údajném přecenění románu Zbabělci exilovou kritikou.] 1962 


M0052. 
MICHL, Václav: Jak to bylo s povstáním? 
Hlas domova (Melbourne) 12, 1962, č. 9, 30. 4., s. 5; podepsáno (jun) 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0053. 
ZÁBRANA, Jan: Vražda pro zábavu. 
Nové knihy , 1962, č. 50, 13. 12., s. 1 
[O vzniku románu: J. Z. [ – J. Š.] Vražda pro štěstí (Praha, Mladá fronta 1962).] 1963 


M0054. 
ZÍTKOVÁ, Irena: Nová česká detektivka. 
Mladá fronta 19, 1963, č. 11, 12. 1., s. 5; podepsáno (iz) 
[Recenze: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda pro štěstí.] 

M0055. 
BINDER, Jan: Nový detektivní román. 
Lidová demokracie 19, 1963, č. 18, 20. 1., s. 5; podepsáno jbd 
[Recenze: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda pro štěstí.] 

M0056. 
SUS, Oleg: Č. 2 „nové vlny“ detektivek. 
Kulturní tvorba 1, 1963, č. 4, 24. 1., s. 10 
[Recenze: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda pro štěstí.] 

M0057. 
HONZÍK, Jiří: Víc než pouhé dobrodružství. 
Rudé právo 43, 1963, č. 35, 4. 2., s. 2 
[Recenze: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda pro štěstí.] 

M0058. 
STRAKA, Václav: Co je nutno domýšlet. 
Čs. novinář 15, 1963, č. 3, březen, s. 93-94 
[Polemika s příspěvkem J. Š. na mezinárodním sympoziu o próze (Praha, 10.-12. 1. 1963) Psát živou řečí (LtN č. 4/1963, viz záznam B0133).] 

M0059. 
VAVŘÍK, Zdeněk: Tajemné kroky. 
Literární noviny 12, 1963, č. 14, 6. 4., s. 5 
[Mj. o: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda pro štěstí.] 

M0060. 
TIGRID, Pavel: Kult a copyright. 
Svědectví (Paříž) 6, 1963/64, č. 21, léto 1963, s. 15-16 
[Komentář k protestům J. Š. a Jiřího Šotoly proti publikování jejich děl na Západě, zvláště v českých exilových časopisech.] 

M0061. 
JEDLIČKA, Alois: O jazyce soudobé české prózy. 
Naše řeč 46, 1963, č. 3, červen, s. 158-160 
[O příspěvcích Jarmily Glazarové a J. Š. na mezinárodním sympoziu o próze (Praha, 10.-12. 1. 1963, viz J. Š., Psát živou řečí, LtN č. 4/1963, záznam B0133).] 

M0062. 
SUS, Oleg: Omlazená detektivka se směje. 
Plamen 5, 1963, č. 7, červenec, s. 118-119 
[Recenze: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda pro štěstí.] 

M0063. 
ZVÁRA, Miroslav: [Josef Škvorecký napsal nový román…] 
Sklizeň (Hamburg) 11, 1963, č. 5-6 (113-114), červenec-září, s. 24-25 
[Zpráva o ohlasu Legendy Emöke v českém tisku. V rubrice Kulturní a jiné události v Československu.] 

M0064. 
SUCHOMEL, Milan: Cesty k dospělosti. 
Host do domu 10, 1963, č. 8, srpen, s. 316-321; č. 9, září, s. 376-378 – Knižně in: Cesty k dnešku. Red. Oleg Sus. Brno, Krajské nakladatelství 1964. S. 9-28. – Též in: Pro a proti. Kritická ročenka 1964. Praha, Čs. spisovatel 1965. S. 82-95. – V upravené verzi pod názvem Situační zpráva o cestách k dospělosti in: M. S., Literatura z času krize. Brno, Atlantis 1992. S. 7-18. 
[Studie o próze šedesátých let, zabývající se mj. románem J. Š. Zbabělci.] 

M0065. 
FALADA, Václav: Legenda Emöke. 
Zemědělské noviny 19, 1963, 22. 9., s. 4; podepsáno (vf) 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke (Praha, Čs. spisovatel 1963).] 

M0066. 
HAMAN, Aleš: Čin české prózy. 
Kulturní tvorba 1, 1963, č. 40, 3. 10., s. 10. – Knižně in: A. H., Východiska a výhledy. Praha, Torst 2002. S. 357-360. 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0067. 
MÁNEK, Jindřich: Průzračně utkaná krása. 
Český zápas 46, 1963, č. 40, 3. 10., s. 4; podepsáno J. M. 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0068. 
JUNGMANN, Milan: Škvoreckého vabank. 
Literární noviny 12, 1963, č. 41, 12. 10., s. 4. – Knižně in: M. J., Obléhání Tróje. Praha, Čs. spisovatel 1969. S. 86-89. – M. J., O Josefu Škvoreckém. Usp. Václav Krištof. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, březen 1993. S. 3-7. 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0069. 
SCHNABEL, Josef: Legenda Emöke. 
Mladá fronta 19, 1963, č. 252, 22. 10., s. 4 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0070. 
BĚHOUNEK, Václav: Prózy malé a ještě menší. 
Práce 19, 1963, č. 255, 25. 10., s. 5; podepsáno vbk 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0071. 
VOHRYZEK, Josef: Legenda Emöke. 
Host do domu 10, 1963, č. 11, listopad, s. 476 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0072. 
ZÁVODSKÝ, Artur: Škvorecký, Emöke. 
Rovnost 78, 1963, č. 263, 3. 11., s. 4 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0073. 
ZVÁRA, Miroslav: Zase „problematická“ novela. 
Hlas domova (Melbourne) 13, 1963, č. 23, 11. 11., s. 5-6 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke .] 

M0074. 
Chodíte na besedy o literatuře? 
Svět v obrazech 19, 1963, č. 46, 16. 11., s. 8; podepsáno -fil- 
[Ironická glosa o literárních besedách, mj. o novele Legenda Emöke.] 

M0075. 
KRÁL, Oldřich: Ludvík Kundera a Josef Škvorecký. 
Literární noviny 12, 1963, č. 48, 30. 11., s. 3 
[V souboru medailonů Ceny Svazu čs. spisovatelů (cena udělena za Legendu Emöke).] 

M0076. 
AKSAMIT, Karel: Na trati života. Dopis Josefu Škvoreckému. 
Čtenář 15, 1963, č. 12, prosinec, s. 406 
[Fejeton inspirovaný novelou J. Š. Legenda Emöke.] 

M0077. 
KOUCKÝ, Vladimír: Aktuální otázky ideologické práce strany. Z referátu soudruha Vladimíra Kouckého na zasedání ÚV KSČ ve dnech 18.- 19. prosince 1963. 
Rudé právo 44, 1963, č. 351, 21. 12., s. 3-6 
[Autor se v oddíle Kultura a umění (s. 5) kriticky zabývá pozitivním ohlasem novely J. Š. Legenda Emöke v českém tisku.] 1964 


M0078. 
DEN, Petr: Josef Škvorecký, Legenda Emöke. 
Proměny (New York) 1, 1964, č. 1, leden, s. 53 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0079. 
DOR ů ŽKA, Lubomír: Tvář jazzu. 
Hudba pro radost [3], 1964, leden-březen, s. 5-8; podepsáno Pld 
[O právě vycházející publikaci Tvář jazzu (Praha, SHV 1964); s rozsáhlou ukázkou.] 

M0080. 
FRANCL, Gustav: Hledání naší nejmladší prózy. 
Lidová demokracie 20, 1964, č. 11, 12. 1., s. 5; podepsáno gf 
[Mj. o: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0081. 
FENCL, Ivan: Netradiční autor české prózy. 
Plamen 6, 1964, č. 2, únor, s. 94-97 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0082. 
DRÁPAL, Miroslav: Nad novým Škvoreckým. 
Hlas revoluce 17, 1964, č. 4, 19. 2., s. 5 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen (Praha, Naše vojsko 1964).] 

M0083. 
PACHMAN, Luděk: Chvála nanicovatosti. 
Československý sport 12, 1964, č. 35, 19. 2., s. 2 
[Fejeton s odsudkem novely J. Š. Legenda Emöke.] 

M0084. 
V edici Klíč… 
Kulturní tvorba 2, 1964, č. 8. 20. 2., s. 14; podepsáno (le) 
[Recenze: Povídka 62; mj. o povídce J. Š. Eine kleine Jazzmusik.] 

M0085. 
LOPATKA, Jan: Na lidskost óda málem bezelstná. 
Tvář 1, 1964, č. 2, 21. 2., s. 40; podepsáno jtka – Knižně in: J. L., Šifra lidské existence. Usp. Michael Špirit. Praha, Torst 1995. S. 110-112. 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0086. 
POLEDŇÁK, Ivan: Džezu tváří v tvář. 
Melodie 2, 1964, č. 3, březen, s. 45 
[Recenze: Tvář jazzu (Praha, SHV 1964).] 

M0087. 
KORDA, Ivan: Legenda Emöke aneb Zpověď intelektuála. 
Svědectví (Paříž) 6, 1963/64, č. 23, jaro 1964, s. 277-282 
[Recenze: J. Š., Legenda Emöke; připojen úryvek z novely (s. 283-288).] 

M0088. 
TUNYS, Ladislav: Mám obavu… 
Československý voják 13, 1964, č. 6, 14. 3., s. 26; podepsáno Tu. 
[Recenze v souboru recenzí Nové knihy: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0089. 
DOBEŠ, Karel: Řetěz sugestivních próz. Nad knihou Josefa Škvoreckého Sedmiramenný svícen. Svobodné slovo 20, 1964, č. 77, 29. 3., s. 4; podepsáno dk 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0090. 
BENHART, František: Bez iluzí. 
Plamen 6, 1964, č. 4, duben, s. 58-59 
[Mj. o: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0091. 
KRAUS, František R.: Menora bez světel. 
Věstník židovských náboženských obcí 26, 1964, č. 4, duben, s. 8 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0092. 
ORT, Jan: Třetí kniha. 
Pochodeň 53, 1964, č. 97, 23. 4., s. 5 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0093. 
Fukač , Jiří: Poznáváme „Tvář jazzu“. 
Hudební rozhledy 17, 1964, č. 9, [květen], s. 382 
[Recenze: Tvář jazzu.] 

M0094. 
HEŘMAN, Zdeněk: Těm dávno mrtvým. 
Červený květ 9, 1964, č. 5, květen, s. 156-157 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0095. 
KOCOUREK, Vítězslav: Sedm ramen hněvu. 
Literární noviny 13, 1964, č. 19, 9. 5., s. 4 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0096. 
VOHRYZEK, Josef: Povídky z roku 1962. 
Literární noviny 13, 1964, č. 20, 16. 5., s. 5 
[Recenze: Povídka 62 (Praha, Čs. spisovatel 1963). Mj. o povídce J. Š. Eine kleine Jazzmusik.] 

M0097. 
POHORSKÝ, Miloš: Nad českou prózou loňského roku. 
Rudé právo 44, 1964, č. 136, 17. 5., příloha s. 1-2 
[Bilanční stať, mj. s odstavcem o novele Legenda Emöke.] 

M0098. 
MEDEK, Zdeněk: Podivuhodný byl až dosud úděl… 
Kostnické jiskry – Evangelický týdeník 49, 1964, č. 22, 11. 6., s. 4; podepsáno Z. M. 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0099. 
MICHL, Václav: Cesta tam a zase zpátky. 
Hlas domova (Melbourne) 14, 1964, č. 13, 29. 6., s. 5-6; podepsáno (jun) 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0101. 
HAMAN, Aleš: Člověk a mýtus. 
Tvář 1, 1964, č. 5/6, červenec, s. 65-69. – Knižně in: Tvář. Výbor z časopisu. Usp. Michael Špirit. Praha, Torst 1995. S. 79-87. – A. H., Východiska a výhledy. Praha, Torst 2002. S. 361-371. 
[Studie srovnávající romány Jana Otčenáška Občan Brych a J. Š. Zbabělci.] 

M0102. 
MOLDANOVÁ, Dobrava: Událost číslo jedna. 
Tvář 1, 1964, č. 5/6, červenec, s. 81; podepsáno dm 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0103. 
NOVOTNÝ, Michal: Spíš věštba než recenze. 
My 64 , r. 1, 1964, č. 7, červenec, s. 45-46 
[O současné próze, mj. o díle J. Š. – Článek polemicky glosoval Oleg Sus (I recenzent může mít…, Kulturní tvorba č. 35/1964), na jeho glosu M. N. odpověděl článkem 
Jak se asi stanu slavným (My 64, č. 11, listopad, s. 41-42).] 

M0104. 
GRYM, Pavel: Čtení poučné, zábavné i napínavé. 
Lidová demokracie 20, 1964, č. 171, 18. 7., s. 5; podepsáno Gm 
[Mj. o: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda se zárukou (Praha, Mladá fronta 1964).] 

M0105. 
HONZÍK, Jiří: Detektivní cyklus Jana Zábrany… 
Rudé právo 44, 1964, č. 200, 20. 7., s. 2; podepsáno (hzk) 
[Recenze v rubrice Krátce o knihách: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda se zárukou.] 

M0106. 
BÍLÁ, Valerie: Sedmiramenný svícen neodpovídá ocenění. 
Hlas domova (Melbourne) 14, 1964, č. 15, 27. 7., s. 7 
[Čtenářský dopis reagující na recenzi V. Michla v č. 13/1964 (viz záznam M0099).] 

M0107. 
[VLACH, Antonín]: Valerie Bílá-Becková odsuzuje… 
Sklizeň (Hamburg) 12, 1964, č. 7 (123), podzim, s. 10; nepodepsáno 
[Informace o článku Valerie Bílé-Beckové (Hlas domova, 27. 7.), kritizujícím údajně vulgární jazyk povídek „komunistického spisovatele“ J. Š. (viz záznam M0106).] 

M0108. 
HAMAN, Aleš: Letní směska. 
Plamen 6, 1964, č. 9, září, s. 139-140 
[Mj. o: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda se zárukou.] 

M0109. 
VLACH, Robert – F. S.: Rok čtenáře v ČSSR – 1963. 
Nový život (Řím) 16, 1964, č.9/10, září-říjen, s. 198-200; č. 12, prosinec, s. 249-250; podepsáno R.V. – F. S. 
[Mj. o: J. Š., Legenda Emöke.] 

M0110. 
POHORSKÝ, Miloš: Zážitek, který stále zní. Z novinek české literatury. 
Rudé právo 44, 1964, č. 246, 4. 9., s. 3 
[Mj. o: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0111. 
VRABEC, Vlastimil: Spisovatel mezi čtenáři. 
Svobodné slovo 20, 1964, č. 229, 24. 9., s. 4; podepsáno ab 
[O besedě s J. Š. v knihkupectví Svobodného slova; mj. o chystaném vydání románu Zbabělci v Itálii a v Jugoslávii.] 

M0112. 
BLAHYNKA, Milan: Literatura krajová, národní a světová. 
Červený květ 9, 1964, č. 10, říjen, s. 311-312 
[Studie, analyzující v první ze dvou kapitol novelu Legenda Emöke.] 

M0113. 
DEN, Petr: Josef Škvorecký, Sedmiramenný svícen. 
Proměny (New York) 1, 1964, č. 4, říjen, s. 56 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0114. 
SKÁCEL, Jan: Drzý interview s Janem Zábranou. 
Host do domu 11, 1964, č. 10, říjen, s. 48-49 
[Rozhovor o detektivní literatuře; též o knize Vražda se zárukou.] 

M0115. 
VOHRYZEK, Josef: Zbabělci po šesti letech. 
Host do domu 11, 1964, č. 10, říjen, s. 18-21. – Knižně in: J. V., Literární kritiky. Usp. Jan Lopatka a Michael Špirit. Praha, Torst 1995. S. 133-139. – In: Z dějin českého myšlení o literatuře 3, 1958-1969. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. Usp. Michal Přibáň. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2003. S. 59-64. 
[Recenze: J. Š., Zbabělci (po 2. vyd. románu /Čs. spisovatel 1964/). Původně součást studie Próza dnes (Květen 3, 1957/58, č. 14, prosinec 1958, s. 780-785; 4, 1959, č. 1, leden, s. 25-27; knižně in: J. V., Literární kritiky. Praha, Torst 1995. S. 116-130), v jejímž záhlaví byla anoncována, ovšem nakonec byla zásahem cenzury vypuštěna. Text byl publikován až v Hostu do domu o šest let později v souvislosti s druhým vydáním románu.] 

M0116. 
JUNGMANN, Milan: Zbabělci po šesti letech. 
Literární noviny 13, 1964, č. 41, 10. 10., s. 5. – Knižně in: M. J., Obléhání Tróje. Praha, Čs. spisovatel 1969. S. 98-102. – M. J., O Josefu Škvoreckém. Usp. Václav Krištof. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, březen 1993. S. 7-12. 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0117. 
HEŘMAN, Zdeněk: Próza džezem křtěná. 
Plamen 6, 1964, č. 11, listopad, s. 156-158 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0118. 
DVOŘÁK, Jan: Polemika o hrdinství. 
Pochodeň 53, 1964, č. 262, 1. 11., s. 5 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0119. 
BALAJKA, Bohuš: Škvorecký a jeho knihy. 
Učitelské noviny 14, 1964, č. 47, 18. 11., s. 6 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0120. 
SUS, Oleg: Jan Zábrana odstřelen. 
Literární noviny 13, 1964, č. 48, 28. 11., s. 4; podepsáno gs 
[Glosa ke kritické recenzi Aleše Hamana na detektivku Jana Zábrany [– J. Š.] Vražda se zárukou v Plameni č. 9/1964 (viz záznam M0108).] 1965 


M0121. 
SUCHOMEL, Milan: O potřebě mýtů. 
Plamen 7, 1965, č. 1, leden, s. 66-72 – Knižně v upravené a rozšířené verzi in: Cesty k dnešku II. Red. Oleg Sus. Brno, Blok 1966. S. 9-37. – V upravené verzi pod názvem O potřebě mýtů a klaunů in: M. S., Literatura z času krize. Brno, Atlantis 1992. S. 58-80. 
[Studie o současné české próze, mj. o dílech J. Š. Legenda Emöke a Sedmiramenný svícen.] 

M0122. 
NOVÁK, Vladimír: Nejlepší způsob existence. 
Kulturní tvorba 3, 1965, č. 2, 14. 1., s. 13 – Knižně in: Zbabělci… a co bylo potom. Hlasy a ohlasy nad románem Josefa Škvoreckého. Usp. Michal Přibáň. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, červen 1992. S. 41-43. 
[Recenze: J. Š., Zbabělci.] 

M0123. 
NOVÁK, Mirko: O skutečnosti, jazyku a odcizení. 
Host do domu 12, 1965, č. 3, březen, s. 66-71 
[Úvaha o funkcích jazyka a jeho soudobém vývoji. S odstavcem věnovaným funkčnímu využití hovorové češtiny v románu J. Š. Zbabělci.] 

M0124. 
MOHYLA, Otakar: Nápady čtenáře detektivek. 
O knihách a autorech, 1965, duben-červen, s. 40 
[Poznámka k vydání: J. Š., Nápady čtenáře detektivek (Praha, Čs. spisovatel 1965).] 

M0125. 
BOŠEK, Pavel: Dopis ne Aloisu Jiráskovi – ale Josefu Škvoreckému. 
Zpravodaj 35. Jiráskova Hronova , 1965, květen, s. 4 
[Humoristický sloupek o důvodech, proč se neuskuteční „připravovaný“ festival I. Škvoreckého Náchod.] 

M0126. 
MIKEŠOVÁ, Eva: Daleká cesta Škvoreckého (a za Škvoreckým). 
Nový čas 6, 1965, č. 19, 12. 5., s. 3 
[O svém rozhovoru s J. Škvoreckým, mj. o ohlasu Zbabělců v Náchodě a o autorských zásazích do druhého vydání románu.] 

M0127. 
DOLEŽEL, Lubomír: Aktualizace v současném uměleckém jazyce. 
Naše řeč 48, 1965, č. 3, červen, s. 153-161 
[Studie o nespisovných formách jazyka jako literárním prostředku; s odkazy na prózy, mj. J. Š.] 

M0128. 
ZÁVODSKÝ, Artur: Oddych Josefa Škvoreckého. 
Rovnost 80, 1965, č. 163, 9. 6., s. 5 
[Recenze: J. Š., Ze života lepší společnosti (Praha, Mladá fronta 1965).] 

M0129. 
POCHOP, Zdeněk: Vybočení z řady. 
Literární noviny 14, 1965, č. 24, 12. 6., s. 4 
[Recenze: J. Š., Ze života lepší společnosti.] 

M0130. 
DVOŘÁK, Jan: Rozbor měšťákova mikrosvěta. 
Pochodeň 54, 1965, č. 143, 16. 6., s. 3 
[Recenze: J. Š., Ze života lepší společnosti.] 

M0131. 
FRÖHLICH, František: Egon Hostovský… 
Literární noviny 14, 1965, č. 26, 26. 6., s. 4; podepsáno fr 
[O Hostovského soudech o současné české próze, mj. o díle J. Š.] 

M0132. 
POHORSKÝ, Miloš: Příliš laciný humor. 
Rudé právo 45, 1965, č. 178, 28. 6., s. 2 
[Recenze: J. Š., Ze života lepší společnosti.] 

M0133. 
SUS, Oleg: Josefa Škvoreckého dílko recesní… 
Host do domu 12, 1965, č. 7, červenec, s. 46 
[Recenze: J. Š., Ze života lepší společnosti.] 

M0134. 
GRYM, Pavel: Sherlock Holmes a ti druzí. 
Lidová demokracie (mimopražská vydání) 21, 1965, č. 233, 23. 8., s. 3; podepsáno Gm 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.] 

M0135. 
SVOBODA, Svatoslav: O nápadech čtenáře detektivek. 
Mladá fronta 21, 1965, č. 229, 12. 9., s. 4 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.] 

M0136. 
KAFKA, František: Nápady čtenáře detektivek. 
Práce 21, 1965, č. 231, 26. 9., s. 5 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.] 

M0137. 
KOSTROUN, Karel: Potřeba literatury. 
Plamen 7, 1965, č. 10, říjen, s. 151-154 
[Recenze: J. Š., Ze života lepší společnosti.] 

M0138. 
KARFÍK, Vladimír: Ve Zbabělcích prokázal Škvorecký… 
Kulturní tvorba 3, 1965, č. 40, 8. 10., s. 12; podepsáno vkf 
[Kritická glosa k jazykovým prostředkům užitým v povídkách knihy Ze života lepší společnosti.] 

M0139. 
POHORSKÝ, Miloš: Čtení o detektivkách. 
Rudé právo 46, 1965, č. 282, 11. 10., s. 2 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.] 

M0140. 
DVOŘÁK, Jan: Chytré nápady nad detektivkou. 
Pochodeň 54, 1965, č. 248, 16. 10., s. 2 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.] 

M0141. 
KOSTROUN, Karel: Nejen obhajoba žánru. 
Kulturní tvorba 3, 1965, č. 42, 21. 10., s. 12 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.] 

M0142. 
PANT ůček, Vlastimil: Jak jsme závodili o župním cvičení. 
Dikobraz 21, 1965, č. 44, 4. 11., s. 6 
[Parodie na povídky J. Š. ze souboru Ze života lepší společnosti.] 

M0143. 
HAMAN , Aleš: Umění nebo řemeslo? 
Tvář 2, 1965, č. 10, prosinec, s. 41 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.] 

M0144. 
KOŽMÍN, Zdeněk: Šestkrát teorie plus člověk. 
Plamen 7, 1965, č. 12, prosinec, s. 154-156 – Knižně in: Z. K., Studie a kritiky. Praha, Torst 1995. S. 301-308. 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.] 

M0145. 
SUS, Oleg: Poetika detektivky. 
Rovnost 80, 1965, č. 304, 21. 12., s. 4; podepsáno gs 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.] 1966 


M0146. 
HOLUBOVÁ, Helena: Parodie v současné české próze. 
In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni. Jazyk a literatura. Sv. 6. Red. Miloslav Šváb. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1966. S. 69-87. 
[O parodických prvcích, mj. v díle J. Š.] 

M0147. 
POHORSKÝ, Miloš: Cesty současné prózy. 
In: Nová setkání. Několik českých próz. Praha, Odeon 1966. S. 421-426. 
[Doslov k antologii povídek, obsahující mj. novelu J. Š. Legenda Emöke.] 

M0148. 
PYTLÍK, Radko: Hranice vyprávění. Nad Škvoreckého Zbabělci. 
In: Příběhy pod mikroskopem. Šest studií o současné próze. Praha, Čs. spisovatel 1966. S. 29-50. 
[Studie o románu Zbabělci.] 

M0149. 
BOČEK, Jaroslav: Detektivka aneb chvála rozumu. 
Film a doba 12, 1966, č. 1, leden, s. 33-36 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.] 

M0151. 
HÁJKOVÁ, Alena: Jan Zábrana, Táňa a dva pistolníci. 
Impuls 1, 1966, č. 1, 12. 1., s. 54 
[Recenze: Jan Zábrana [-J. Š.], Táňa a dva pistolníci (Praha, Svět sovětů 1965).] 

M0152. 
VŠETIČKA, František: Josef Škvorecký, Nápady čtenáře detektivek. 
Impuls 1, 1966, č. 1, 12. 1., s. 56-57 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.] 

M0153. 
SUS, Oleg: Jak psát o detektivkách. 
Rovnost 81, 1966, č. 23, 27. 1., s. 3; podepsáno gs 
[Mj. o doslovu J. Š. ke slovenskému vydání detektivních her A. Christie Trojčlenka (přel. Ján Vilikovský, Bratislava 1965. Viz záznam F016.).] 

M0154. 
SUS, Oleg: Teorie a praxe. 
Literární noviny 15, 1966, č. 6, 5. 2., s. 4 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.

M0155. 
Dorůžka , Lubomír: Tvář jazzu. 
Nové knihy , 1966, č. 10, 3. 3., s. [3] 
[O knize Tvář jazzu (usp. L. Dorůžka; Praha, SHV 1964).] 

M0156. 
Píše Josef Škvorecký. 
Nový čas 7, 1966, č. 10, 9. 3., s. 5; podepsáno (jč) 
[O korespondenci J. Š. s Brigitou Jahnovou, redaktorkou Radárku, časopisu mládeže Tepny Náchod, a o nabídce spolupráce.] 

M0157. 
SYROVÁTKA, Oldřich: Budiž pochválen humor! 
Zlatý máj 10, 1966, č. 5, květen, s. 289 
[ Recenze: Jan Zábrana [ – J. Š.], Táňa a dva pistolníci. ] 

M0158. 
Dorůžka , Lubomír: Jazzová inspirace. 
Novinky Odeonu , 1966, červenec-srpen, s. 16-17 
[O knize Jazzová inspirace (usp. J. Škvorecký a L. Dorůžka; Praha, Odeon 1966).] 

M0159. 
MORAVEC, Jan: V době, kdy… 
Literární noviny 15, 1966, č. 39, 24. 9., s. 2 
[Reakce na článek J. Š. Přiznejte barvu! v LtN č. 35/1966, viz záznam B0272.] 

M0160. 
CHVATÍK, Květoslav: Poznámky k nové české próze. Českou prózu posledních let stojí opět za to číst. 
Orientace 1, 1966, č. 6, [listopad-prosinec], s. 18-23 
[Mj. o díle J. Š.] 

M0161. 
ZÍTKOVÁ, Irena: Smutek poručíka Borůvky. 
Mladá fronta (mimopražská vydání) 22, 1966, č. 312, 12. 11., s. 7 
[Recenze: J. Š., Smutek poručíka Borůvky (Praha, Mladá fronta 1966).] 1967 


M0162. 
KOŽMÍN, Zdeněk: Stylová inspirace. 
In: Z. K., Umění stylu. Úloha jazyka v současné próze. Praha, Čs. spisovatel 1967. S. 136-142. 
[Studie o Škvoreckého (a Dorůžkově) překladu Báje Williama Faulknera jako inspiraci k Legendě Emöke J. Š.] 

M0163. 
GROSSOVÁ, Lída: Občan Josef Škvorecký. Doplněk ke kádrovému materiálu. 
Červený květ 12, 1967, č. 1, leden, s. 7-8 
[Medailon.] 

M0164. 
JELÍNEK, Antonín: Kritický metr na metr knih. 
Orientace 2, 1967, č. 1, [leden-únor], s. 79-83 
[Souborná recenze, mj. o: J. Š., Smutek poručíka Borůvky.] 

M0165. 
DVOŘÁK, Jan: Smutek poručíka Borůvky. 
Pochodeň 56, 1967, č. 12, 13. 1., s. 2 
[Recenze: J. Š., Smutek poručíka Borůvky.] 

M0166. 
BLAHYNKA, Milan: Jazzová inspirace moderní poezie… 
Kulturní tvorba 5, 1967, č. 3, 19. 1., s. 12; podepsáno M. B. 
[Recenze: Jazzová inspirace (usp. L. Dorůžka a J. Š.).] 

M0167. 
HRZALOVÁ, Hana: Nová setkání. 
Impuls 2, 1967, č. 1, 25. 1., s. 33 
[Mj. o 3. vydání novely J. Š. Legenda Emöke (in: Nová setkání. Praha, Odeon 1966).] 

M0168. 
POLEDŇÁK, Ivan: Jazzová inspirace. 
Melodie 5, 1967, č. 2, únor, s. 44-45 
[Recenze: Jazzová inspirace.] 

M0169. 
JUNGMANN, Milan: Povídky z třetí a čtvrté kapsy. 
Literární noviny 16, 1967, č. 5, 4. 2., s. 4 – Knižně in: M. J., O Josefu Škvoreckém. Usp. Václav Krištof. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, březen 1993. S. 12-15. 
[Recenze: J. Š., Smutek poručíka Borůvky.] 

M0170. 
BLAHYNKA, Milan: Inspirace i kontinuita. 
Impuls 2, 1967, č. 2, 25. 2., s. 119-120 
[Recenze: Jazzová inspirace.] 

M0171. 
MAREK, Jiří: Plný stůl detektivek. 
Impuls 2, 1967, č. 3, 29. 3., s. 205-207 
[Přehledová recenze, mj. o: J. Š., Smutek poručíka Borůvky.] 

M0172. 
PETŘÍČEK, Miroslav: Kritika vraždící? 
Host do domu 14, 1967, č. 5, květen, s. 72-73 
[Polemika se studií J. Š. Literární kritika a sebevražda Ernesta Hemingwaye (Světová literatura, č. 1/1967, viz záznam B0291, srov. též záznamy B0309, M0181).] 

M0173. 
SOLDAN, Fedor: Móda detektivek. 
Kulturní tvorba 51967, č. 19, 11. 5., s. 5 
[Mj. o: J. Š., Smutek poručíka Borůvky.] 

M0174. 
MOLDANOVÁ, Dobrava: Nemilovaná, neoblíbená, nenáviděná. 
Sešity pro mladou literaturu 2, 1967, č. 12, červen, s. 55 
[Polemika se studií J. Š. Literární kritika a sebevražda Ernesta Hemingwaye (Světová literatura, č. 1/1967, viz záznam B0291); s odpovědí J. Š. (viz záznam B0306).] 

M0175. 
SUS, Oleg: Krimi + crazy = dějiny? 
Host do domu 14, 1967, č. 6, červen, s. 83-84 
[Recenze: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda v zastoupení (Praha, Mladá fronta 1967).] 

M0176. 
SUS, Oleg: City a konstrukce. 
Host do domu 14, 1967, č. 7, červenec, s. 66-67 
[Recenze: J. Š., Smutek poručíka Borůvky.] 

M0177. 
SUS, Oleg: Josef Škvorecký a Jan Zábrana detektivní. 
Dialog 2, 1967, č. 8, srpen, s. 40 
[Recenze: J. Š., Smutek poručíka Borůvky; Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda v zastoupení.] 

M0178. 
GRUŠA, Jiří: Mít nápady. 
Nové knihy , 1967, č. 33/34, 17. 8., s. 1; podepsáno -sv- 
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek (2., doplněné vyd., Praha, Čs. spisovatel 1967).] 

M0179. 
VRABEC, Vlastimil: Ze života „jazzové generace“. 
Svobodné slovo 23, 1967, č. 240, 31. 8., s. 4; podepsáno vbc 
[Recenze v rubrice Dnes na knižních pultech: J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky (Praha, Svobodné slovo 1967).] 

M0180. 
KARFÍK, Vladimír: Kritický metr na metr knih. 
Orientace 2, 1967, č. 5, [září-říjen], s. 90-94 
[Mj. o: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda v zastoupení.] 

M0181. 
PETŘÍČEK, Miroslav: Snad tečka za „kritikou vraždící“. 
Host do domu 14, 1967, č. 9, září, s. 76-77 
[Glosa k odpovědi J. Š. (Ještě o „kritice vraždící“, HdD č. 7/1967, viz záznam B0309) na polemický článek. Srov. též záznamy B0291, M0172.] 

M0182. 
DVOŘÁK, Jan: Zpověď. 
Pochodeň 56, 1967, č. 217, 13. 9., s. 4 
[Recenze: J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky.] 

M0183. 
VRABEC, Vlastimil: Nové setkání s J. Škvoreckým. 
Socialistický směr 19, 1967, č. 16, 15. 9., s. 27; podepsáno vbc 
[Recenze: J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky.] 

M0184. 
EIS, Zdeněk: Zážitky a povídky. 
Rudé právo 48, 1967, č. 270, 30. 9., s. 5 
[Recenze: J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky.] 

M0185. 
POSTLER, Miroslav: Autorský návrat do času mládí. 
Mladá fronta (mimopražská vydání) 23, 1967, č. 270, 30. 9., s. 7 
[Recenze: J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky.] 

M0186. 
MAREK, Jiří: Jan Zábrana, Vražda v zastoupení. 
Impuls 2, 1967, č. 8, 2. 10., s. 605-606; podepsáno -jm- 
[Recenze: Jan Zábrana [ – J. Š.], Vražda v zastoupení.] 

M0187. 
VLAŠÍN, Štěpán: Z ušetřeného materiálu. 
Kulturní tvorba 5, 1967, č. 41, 12. 10., s. 13 
[Recenze, J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky.] 

M0188. 
MEDEK, Zdeněk: Nad poslední povídkovou knížkou Josefa Škvoreckého… 
Kostnické jiskry 52, 1967, č. 36, 18. 10., s. 4; podepsáno ZM 
[Recenze: J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky.] 

M0189. 
Josef Škvorecký – Babylónský příběh. 
My 67 , r. 4, 1967, č. 11, listopad, s. 23; podepsáno mi 
[Recenze: J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky.] 

M0190. 
BENHART, František: Devaterník. 
Plamen 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 127-129 
[Soubor recenzních glos, mj. o: J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky.] 1968 


M0191. 
DRÁPAL, Miroslav: Znamení ruky Josefa Škvoreckého. 
Výběr, 1968, č. 3, s. 48; podepsáno V. Ch. 
[Medailon.] 

M0192. 
STÁRKOVÁ, Věra: Čeština babylonská. 
Proměny (New York) 5, 1968, č. 1, leden, s. 77 
[Recenze: J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky.] 

M0193. 
EIS, Zdeněk: Nylonový věk. 
Rudé právo 48, 1968, č. 24, 25. 1., s. 5 
[Recenze: J. Š., Konec nylonového věku (Praha, Čs. spisovatel 1967).] 

M0194. 
HÁJKOVÁ, Alena: Josef Škvorecký, Babylonský příběh a jiné povídky. 
Impuls 3, 1968, č. 1, 30. 1., s. 50 
[Recenze: J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky.] 

M0195. 
KOSTROUN, Karel: Josef Škvorecký, Konec nylonového věku. 
Reportér 3, 1968, č. 5, 1. 2., s. 29 
[Recenze: J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0196. 
DVOŘÁK, Jan: Návrat po letech. 
Pochodeň 57, 1968, č. 31, 6. 2., s. 4 
[Recenze: J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0197. 
MEDEK, Zdeněk: Vyjde-li u nás beletristická knížka… 
Kostnické jiskry 53, 1968, č. 7, 14. 2., s. 4; podepsáno ZM 
[Recenze: J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0198. 
ČERVENKA, Jan: Tematicky je dílo… 
Kulturní noviny 1, 1968, č. 8, 24. 2., s. 5; podepsáno jč 
[Recenze: J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0199. 
DOSTÁL, Vladimír: Zkouška hodnot. 
Kulturní tvorba 6, 1968, č. 9, 29. 2., s. 21 
[O profanaci kultu Julia Fučíka v padesátých letech; též o fučíkovských reminiscencích v připravovaném románu J. Š. Tankový prapor a v románech Milana Kundery Žert a Jaroslava Putíka Smrtelná neděle.] 

M0201. 
JUNGMANN, Milan: Novela o marné touze. 
Literární listy 1, 1968, č. 2, 7. 3., s. 5 – Knižně in: M. J., O Josefu Škvoreckém. Usp. Václav Krištof. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, březen 1993. S. 15-18. 
[Recenze: J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0202. 
Škvoreckého píseň nezapomenutelných let. 
Rovnost 83, 1968, č. 59, 9. 3., s. 4; podepsáno (mž) 
[Recenze: J. Š., Babylónský příběh a jiné povídky; J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0203. 
KAFKA, František: Konec nylonového věku. 
Práce 24, 1968, č. 86, 27. 3., s. 7 
[Recenze: J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0204. 
DOSTÁL, Vladimír: Konec nylonového věku… 
Kulturní tvorba 6, 1968, č. 13, 28. 3., s. 12; podepsáno vd 
[Recenze: J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0205. 
SVOBODA, Jiří: Český trh marnosti. 
Červený květ 13, 1968, č. 4, duben, obálka s. 3 
[Recenze: J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0206. 
Svého presidenta zvolila i Společnost pro rehabilitaci díla a osobnosti Járy Cimrmana. 
Literární listy 1, 1968, č. 7, 11. 4., s. 12; nepodepsáno 
[Noticka o zvolení J. Š. do uvedené funkce.] 

M0207. 
OSTAŠ, Jiří: Zbabělci. 
Svoboda 77, 1968, č. 91, 14. 4., s. 4; podepsáno (jo) 
[Recenze: J. Š., Zbabělci (4. vyd., Praha, Naše vojsko 1968).] 

M0208. 
Spisovatelé v Klatovech. 
Nové Klatovsko , 1968, č. 16, 19. 4., s. 16; podepsáno (GM) 
[O čtenářských besedách s Janem Pilařem a J. Š.] 

M0209. 
DOBEŠ, Karel: Knížky s oranžovými obálkami. 
Zemědělské noviny 24, 1968, č. 98, 24. 4., s. 2 
[Recenze: J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0210. 
KARFÍK, Vladimír: Kritický metr na metr knih. 
Orientace 3, 1968, č. 3, [květen-červen], s. 85-89 
[Recenze: J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0211. 
BRŮNA, Otakar: Kus života. 
Československý voják 17, 1968, č. 11, 25. 5., s. 18; podepsáno (otb) 
[Poznámka k otištěné kapitole z románu Tankový prapor Večírek na rozloučenou (s. 19-22); s dvěma ilustracemi Karla Laštovky.] 

M0212. 
HOŘÍNEK, Milan: Hanák tady bode do skonání světa, holomócké majáles dýl o čtyry leta. 
Svět v obrazech 24, 1968, č. 21, 28. 5., s. 6 
[Fotoreportáž z volby Miss Academia zaznamenávající účast krále majáles J. Š.] 

M0213. 
ČERMÁK, Luděk: Krásná pohádka pro dospělé. 
Voják a kultura 7, 1968, č. 6, červen, s. 7-10 
[Přehled současné filmové produkce žánru; též o knize Nápady čtenáře detektivek.] 

M0214. 
CHALOUPKA, Otakar: O nich – o nás. 
Pochodeň 57, 1968, č. 190, 9. 8., s. 4 
[Recenze: J. Š., O nich – o nás (Hradec Králové, Kruh 1968).] 

M0215. 
DVOŘÁK, Jan: Zajímavý pohled do dílny. 
Nové knihy , 1968, č. 34, 20. 8., s. 1 
[Recenze: J. Š., O nich – o nás.] 

M0216. 
SUS, Oleg: Jen články čtenáře americké literatury…? 
Host do domu 15, 1968, č. 9, [září], s. 70-71 
[Recenze: J. Š., O nich – o nás.] 

M0217. 
ZAHÁLKA, Milan: Josef Škvorecký – esejista. 
Pochodeň 57, 1968, č. 253, 3. 10., s. 5; podepsáno (mz) 
[Recenze: J. Š., O nich – o nás; s otištěnými úryvky.] 

M0218. 
ORT, Jan: Škvorecký o americké literatuře. 
Práce 24, 1968, č. 281, 16. 10., s. 5 
[Recenze: J. Š., O nich – o nás.] 

M0219. 
POHORSKÝ, Miloš: Josef Škvorecký, O nich – o nás. 
Impuls 3, 1968, č. 8, 7. 11., s. 596-597; podepsáno mi 
[Recenze: J. Š., O nich – o nás.] 

M0220. 
VŠETIČKA, František: Jak je udělán Bassaxofon. 
Plamen 10, 1968, č. 12, prosinec, s. 56-58 
[Rozbor povídky z knihy Babylónský příběh a jiné povídky.] 

M0221. 
Kuráž s jedním L. 
Listy 1, 1968, č. 7/8, 19. 12., s. 20; nepodepsáno 
[Glosa k ohlasu časopisu Listy v cizině; též o knize Nachrichten aus der ČSSR (usp. Josef Škvorecký, Suhrkamp) obsahující výběr z článků z Listů.] 1969 


M0222. 
JUNGMANN, Milan: Od tragédie doby k pochopení tragiky člověka. 
In: M. J., Obléhání Tróje. Literární kritiky a listy ze zápisníku z let 1958-1968. Praha, Čs. spisovatel 1969. S. 139-150. 
[Mj. o ohlasu románu Zbabělci.] 

M0223. 
MALÝ, Zbyšek: Některé problémy poválečného dvacetiletí v literatuře Severomoravského kraje. (Pokus o deskripci.) 
Slezský sborník 67, 1969, sv. 4, s. 501-513 
[Mj. o severomoravských reáliích v díle J. Š.] 

M0224. 
Lvíče Josefa Škvoreckého. 
O knihách a autorech, 1969, leden-březen, s. 14 
[Poznámka k vydání románu J. Š. Lvíče (Praha, Čs. spisovatel 1969).] 

M0225. 
ZÁBRANA, Ján: Ohlasy české literatury v zahraničí. 
Sešity pro literaturu a diskusi 4, 1969, č. 27, leden, s. 53; podepsáno zj 
[Glosa k francouzskému vydání novely Legenda Emöke; s úryvkem z dopisu Grahama Greena J. Škvoreckému.] 

M0226. 
BALAJKA, Bohuš: Bořitel a tvořitel mýtů. 
Plamen 11, 1969, č. 2, únor, s. 124-127 
[Úvod k ukázkám z díla J. Š.; s bibliografií knižně vydaných děl a základní literatury o autorovi.] 

M0227. 
JELÍNEK, Antonín: Jistota inkvizitorů. 
Zítřek 2, 1969, č. 11, 19. 3., s. 9 
[Recenze: J. Š., O nich – o nás.] 

M0228. 
LEDERER, Jiří: O Zbabělcích po deseti letech. Vzpomínka. 
Reportér 4, 1969, č. 16, 24. 4., s. 29 
[Vzpomínka.] 

M0229. 
PINC, Zdeněk: Nová šance. 
Listy 2, 1969, č. 16, 24. 4., s. 11; podepsáno zip 
[Recenze: Tvář jazzu (2. vyd., Praha, SHV 1966).] 

M0230. 
KRATOCHVIL, Jiří: Literatura coby kompenzace. 
Host do domu 16, 1969, č. 7 [květen], s. 31-33 – Knižně in: J. K., Příběhy příběhů. Brno, Atlantis 1995. S. 106-110. 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0231. 
VODIČKOVÁ, Marie: Lvíče Josefa Škvoreckého. 
Nové knihy, 1969, č. 20, 15. 5., s. 1 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0232. 
VRABEC, Vlastimil: Zločin jde dějinami. 
Svobodné slovo 25, 1969, č. 112, 15. 5., s. 4; podepsáno vbc 
[Mj. o: J. Š., Lvíče.] 

M0233. 
BERÁNEK, Jindřich: Malý lev salónů a lvíče. 
Průboj 21, 1969, č. 120, 24.-25. 5., s. 12 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0234. 
ADAM, Jan: Rozpaky nad další cestou. 
Zemědělské noviny 25, 1969, č. 134, 10. 6., s. 3 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0235. 
FALADA, Václav: Lvíče a Škvoreckého tvůrčí princip. 
Mladá fronta 25, 1969, č. 136, 12. 6., s. 4 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0236. 
HRZALOVÁ, Hana: Přečetli jsme – Lvíče. 
Večerní Praha 15, 1969, č. 119, 20. 6., s. 4 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0237. 
ŠAFAŘÍKOVÁ, Dagmar: Z nové české prózy. 
Práce 25, 1969, č. 146, 24. 6., s. 6 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0238. 
DOSTÁL, Vladimír: Past na čtenáře. 
Tvorba 11969, 25. 6., zvláštní vyd., s. 10 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0239. 
SVOBODA, Jiří: Glosář. 
Červený květ 14, 1969, č. 7, červenec, s. 41 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0240. 
NYKLOVÁ, Milena: Lvíče. 
Svět práce 2, 1969, č. 27, 9. 7., s. 10 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0241. 
DVOŘÁK, Jan: Tíha materiálu pro Lvíče. 
Pochodeň 58, 1969, č. 165, 16. 7., s. 5; podepsáno (jad) 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0242. 
OPPELOVÁ, Taťjana: Mám naivní představy… 
Tvorba 1, 1969, č. 1, 3. 9., s. 14 
[Ohlas prvního zvláštního čísla Tvorby (25. 6. 1969) v rubrice První Tvorba, první ohlasy, s ironickou glosou k Dostálově recenzi Lvíčete (viz záznam M0238).] 

M0243. 
GAJZLER, František: O kom že jste to psal, pane Škvorecký? 
Rovnost 84, 1969, č. 219, 17. 9., s. 9 
[Polemika s článkem J. Š. Český charakter (Magazín Slovo 69, léto, viz záznam B0389).] 

M0244. 
KOZÁKOVÁ, Libuše: Nejen Chladnokrevně. 
Mona 1, 1969, č. 8, [říjen], s. 35 
[Mj. o: J. Š., Lvíče.] 

M0245. 
DVOŘÁK, Jan: Farář v další podobě. 
Nové knihy, 1969, č. 41, 8. 10., s. 4; podepsáno -jad- 
[Recenze: J. Š., Farářův konec (Hradec Králové, Kruh 1969).] 

M0246. 
DVOŘÁK, Jan: Román pro čtení. 
Texty 1, 1969, č. 3, listopad, s. 38; podepsáno (jad) 
[Recenze: J. Š., Lvíče.] 

M0247. 
KRATOCHVIL, Jiří: Vyprávěč. 
Host do domu 16, 1969, č. 17 [listopad], s. 41 – Knižně pod názvem Vypravěč, in: J. K., Příběhy příběhů. Brno, Atlantis 1995. S. 111-112. 
[Poznámka o Škvoreckého autorském typu.] 

M0248. 
RAJNOŠEK, Leo: Farářův konec knižně. 
Host do domu 16, 1969, č. 17, [listopad], příl., s. [4] 
[Recenze: J. Š., Farářův konec.] 

M0249. 
DITMAR, René: Knížka podle filmu. 
Kino 24, 1969, č. 23, 13. 11., s. 12 
[Recenze: J. Š., Farářův konec.] 

M0251. 
KOSKOVÁ, Helena: Poznámky k nové české a slovenské próze 2. Kundera, Pecka, Sloboda, Fried, Vyskočil, Kliment, Putík, Páral, Škvorecký. 
Svědectví (Paříž) 9, 1967/69, č. 34/36, zima 1969, s. 322-334 
[Mj. o: J. Š., Konec nylonového věku.] 

M0252. 
CHALOUPKA, Otakar: Třikrát z Kruhu. 
Texty 1, 1969, č. 4, prosinec, s. 82-86 – Pod titulem Farářův konec částečně přetištěno in: Nový čas 11, 1970, č. 9, 4. 3., s. 5 
[Recenze: J. Š., Farářův konec.] 

M0253. 
SLABÝ, Zdeněk Karel: Jarmareční tragikomedie. 
Pochodeň 58, 1969, č. 291, 11. 12., s. 5 
[Recenze: J. Š., Farářův konec.] 1970 


M0254. 
DVOŘÁK, Jan: Škvorecký má smůlu. 
Texty 2, 1970, č. 3, březen, s. 38; podepsáno (jad) 
[ O zfilmovaných dílech J. Š. ] 

M0255. 
Autor Zbabělců v Edmontonu. 
Telegram (Edmonton) 1, 1969/70, č. 9-10, 15. 4. 1970, s. 1; podepsáno Str. 
[O Škvoreckého přednášce o dějinách jazzu proslovené na univerzitě v Edmontonu.] 

M0256. 
ONDRÁŠEK, Miloš: Čs. spisovatelé anglicky. 
Hlas domova (Melbourne) 20, 1970, č. 15, 27. 7., s. 7; podepsáno IP 
[Recenze antologie současné české poezie a prózy New Writing in Czechoslovakia (ed. George Theiner, Penguin Books 1969); zastoupen mj. J. Š.] 

M0257. 
ZELKA, Miloš: Zbabělci anglicky. 
Denní hlasatel (Chicago) 80, 1970, 18. 11., s. 6* – Hlas domova (Melbourne) 20, 1970, č. 25-26, 21. 12., s. 15. – Text (Mnichov) 2, 1970, č. 11/12, 29. 12., s. 4 
[Poznámka k americkému vydání románu Zbabělci (The Cowards, New York, Grove Press 1970).] 

M0258. 
Dorůžka , Lubomír: Tvář moderního jazzu. Zapsala Jitka Švarcová. 
Gramorevue 6, 1970, č. 12, 1. 12., s. 5 
[Rozhovor o právě vycházející publikaci Tvář moderního jazzu (Praha/Bratislava, Supraphon 1970). Jméno J. Š. neuvedeno ani v knize, ani v rozhovoru.] 1971 


M0259. 
Škvoreckého Zbabělci v angličtině. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 3, 1970/71, č. 22, [leden] 1971, s. 11-12; nepodepsáno 
[Poznámka k americkému vydání románu Zbabělci (The Cowards, New York, Grove Press 1970).] 

M0260. 
Autor Zbabělců… 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 3, 1970/71, č. 23-24, [únor] 1971, s. 21-22; nepodepsáno 
[Zpráva o pobytu J. Š. v Torontě, o jeho autorských i vydavatelských plánech.] 

M0261. 
THON, Jindřich: Co to zaséváme? 
Československý rozhlas 38, 1971, č. 8, 12. 2., s. 13 
[O filmových detektivkách; s odsudkem filmů o poručíku Borůvkovi.] 

M0262. 
BRETT, Vladimír: Fučíkův odkaz. 
Rudé právo 51, 1971, č. 73, 27. 3., s. 4 
[Mj. o zpochybňování kultu Julia Fučíka koncem šedesátých let; s odsudkem dosud nevydaného románu Tankový prapor.] 

M0263. 
VYMETAL, Cyril: Hrdinný obraz komunisty. 
Nová svoboda 27, 1971, č. 114, 15. 5., příl. Magazín NS, č. 19, s. 5; podepsáno (al) 
[O projevu Alexandra Čakovského na XXIV. sjezdu KSSS Kde je místo spisovatele (Rudé právo 8. 4. 1971, s. 6); s kritickou zmínkou o románu J. Š. Zbabělci.] 

M0264. 
BŘESKÝ, Dušan: Nová vlna a její literární sloh. (Pokračování eseje Nová rozprava na obranu jazyka.) 
Proměny (New York) 8, 1971, č. 3, červenec, s. 33-42 
[O jazykové stránce české prózy, mj. děl J. Š.] 

M0265. 
[Nakladatelství 68 Publishers…] 
Telegram (Edmonton) 2, 1971/72, č. 3, 15. 7. 1971, s. 5 
[Výběr z ohlasů francouzského vydání románu J. Š. Tankový prapor.] 

M0266. 
HEŘMANSKÝ, Miroslav: (Dosti pochmurná) tvář moderního jazzu. 
Melodie 9, 1971, č. 8, srpen, s. 255-256 
[Recenze: Tvář moderního jazzu. Jméno J. Š. neuvedeno ani v knize, ani v recenzi.] 

M0267. 
Nové československé nakladatelství v Kanadě. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 4, 1971/72, č. 11/12, 25. 8. 1971, s. 20-21 
[Zpráva o vzniku Sixty-Eight Publishers; s úryvky z kritik francouzského vydání románu J. Š. Tankový prapor.] 

M0268. 
PACHNEROVÁ, Míla: Není nad kritiku. 
Text (Mnichov) 3, 1971, č. 8/9, 29. 9., s. 6 
[Polemika s článkem Dušana Břeského Rozpravy na obranu jazyka (Proměny č. 3/1971, viz záznam M0264), kritizujícím jazykovou stránku děl J. Š.] 

M0269. 
RŮŽIČKA, Otakar: Vážený pane redaktore… 
Proměny (New York) 8, 1971, č. 4, říjen, s. 95-98 
[Polemika s články Dušana Břeského (Proměny, č. 1-3/1971) o jazykové úrovni české prózy, dokumentované mj. na dílech J. Š. ( viz záznam M0264). ] 

M0270. 
STRNAD, Jaroslav: Detektivka nedetektivní. 
Hlas domova (Melbourne) 21, 1971, č. 21, 18. 10., s. 7; podepsáno J. S. 
[Recenze německého vydání románu Lvíče (Die junge Lővin, Berlin, Luchterhand 1971).] 

M0271. 
Vážená redakce… 
Text (Mnichov) 3, 1971, č. 10, 29. 10., s. 7; podepsáno MK 
[Reakce na článek Míly Pachnerové v Textu č. 8-9/1971 (viz záznam M0268).] 

M0272. 
KOHÁK, Erazim V.: Augusti a pieroti, aneb o literatuře trochu jinak. 
Svědectví (Paříž) 11, 1971/72, č. 42, [listopad] 1971, s. 320-328 
[Recenze románů J. Š. Zbabělci a Tankový prapor; též o jazykově puristické kritice Dušana Břeského (Proměny č. 3/1971, viz záznam M0264) .] 

M0273. 
Tankový prapor. 
Telegram (Edmonton) 2, 1971/72, č. 5, 15. 11. 1971, s. 14; podepsáno mb 
[Recenze: J. Š., Tankový prapor (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1971).] 

M0274. 
SCHWARZENBERG, Karel: K úsudkům o Škvoreckém. 
Text (Mnichov) 3, 1971, č. 11/12 (28/29), 15. 12., s. 11 
[O polemice vyvolané články Dušana Břeského ( viz záznamy M0264, M0268, M0269, M0271, M0272) .]1972 

M0275. 
DRESLER, Jaroslav: Staronový Škvorecký. 
České slovo (Mnichov) 18 (64), 1972, č. 1, leden, s. 4 
[Recenze: J. Š., Tankový prapor.] 

M0276. 
VOSKOVEC, Jiří: Recomendace. (Předmluva k Tankovému praporu Josefa Škvoreckého.) 
Proměny (New York) 9, 1972, č. 1, leden, s. 106-109 
[Předmluva k torontskému vydání románu J. Š. Tankový prapor (v knize pod autorovým názvem Rekomandace).] 

M0277. 
Tankový prapor. 
Nový domov (Toronto) 23, 1972, č. 2, 8. 1., s. 3; podepsáno lk 
[Recenze: J. Š., Tankový prapor.] 

M0278. 
ONDRÁŠEK, Miloš: Živočichopis tankistů. 
Hlas domova (Melbourne) 22, 1972, č. 3, 7. 2., s. 5-6; podepsáno IP 
[Recenze: J. Š., Tankový prapor.] 

M0279. 
NEŠVERA, Karel: Švejkiáda 50. let. 
Text (Mnichov) 4, 1972, č. 2 (31), 29. 2., s. 5 
[Recenze: J. Š., Tankový prapor.] 

M0280. 
ŠALAMOUN, Alois: Večer s Josefem Škvoreckým.* 
Denní hlasatel (Chicago) 82, 1972, 4. 3., s. 9 
[Převzato z: Jana Kalish, Josef Škvorecký. A Checklist. University of Toronto Library 1986. Záznam se nepodařilo ověřit.] 

M0281. 
Od Zbabělců k Tankovému praporu. 
Hlas domova (Melbourne) 22, 1972, č. 6, 20. 3., s. 10 
[Dopisy čtenářů o románu Tankový prapor. Přispěli: O. Šindelář , K. Horák a pseud. „ Nesmiřický “.] 

M0282. 
KOSKOVÁ, Helena: Josef Škvorecký, Tankový prapor. 
Svědectví (Paříž) 11, 1971/72, č. 43 [duben] 1972, s. 520-521; podepsáno H. K. 
[Recenze: J. Š., Tankový prapor.] 

M0283. 
ŠKVOR, Jiří: Dobrý start. 
Proměny (New York) 9, 1972, č. 2, duben, s. 112-113; podepsáno -or. 
[Recenze: J. Š., Tankový prapor.] 

M0284. 
Pohled zevnitř na český film. 
Nový domov (Toronto) 23, 1972, č. 40, 7. 10., s. 4; podepsáno F. E. 
[Recenze: J. Š., All the Bright Young Men and Women. A Personal History of the Czech Cinema (translated by Michael Schonberg, Toronto, Peter Martin Associates 1971).] 

M0285. 
ONDRÁŠEK, Miloš: Kronika jedné epochy českého filmu. 
Hlas domova (Melbourne) 22, 1972, č. 23, 13. 11., s. 5; podepsáno IP 
[Recenze: J. Š., All the Bright Young Men and Women.] 1973 


M0286. 
HOTMAR, Josef: Vyznání Josefa Škvoreckého. 
In: J. H., Západ mýtů zbavený. Praha, Melantrich 1973. S. 178-181. – Danny 4, 1993, č. 1, březen, s. 45-47 
[O textech J. Š. publikovaných v exilových časopisech Svědectví a Listy. Rozšířená verze rozhlasové relace, vysílané Československým rozhlasem pravděpodobně 22. 9. 1971.] 

M0287. 
OVEČKA, Petr: Vyšel Kalex. 
Nový život (Řím) 25, 1973, č. 1, leden, s. 12-13 
[Kritická poznámka k jazykové úrovni povídek Jana Beneše a J. Š., otištěných v kalendáři českého a slovenského exilu Kalex 73.] 

M0288. 
DUBEN-NEVLUD, Vojtěch: Škvoreckého osobní historie českého filmu. 
České slovo (Mnichov) 19 (65), 1973, č. 2, únor, s. 5 
[Recenze: J. Š., All the Bright Young Men and Women.] 

M0289. 
ŠKVOR, Jiří: Vtipná historie českého filmu. 
Proměny (New York) 10, 1973, č. 2, duben, s. 112; podepsáno -or- 
[Recenze: J. Š., All the Bright Young Men and Women.] 

M0290. 
MARCHAL, František: Nezapomínáme. Vyznání utečence. 
Tribuna 5, 1973, č. 16, 18. 4., s. 20 
[O blíže neurčené „zpovědi“ J. Š., patrně jeho stati Text pro případ, že bych vypadl z okna nebo se zabil při autonehodě (Listy č. 4/1972, záznam B0419); s kapitolkami Prehistorie, Další vývoj, Mateřské znaménko – antikomunismus a s karikaturou Vyznání Josefa Škvoreckého (autor kresby BEES).] 

M0291. 
ONDRÁŠEK, Miloš: Detektivka? 
Hlas domova (Melbourne) 23, 1973, č. 9, 30. 4., s. 8; podepsáno IP 
[Recenze: J. Š., Mirákl (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1972). ] 

M0292. 
STRNAD, Jaroslav: 68, český Dashiel Hammet. 
Hlas domova (Melbourne) 23, 1973, č. 9, 30. 4., s. 7-8; podepsáno J. S. 
[Recenze: J. Š., Mirákl.] 

M0293. 
KRATOCHVIL, Antonín: Je dnešní kulturní politika v ČSSR fašistická? 
Nový život (Řím) 25, 1973, č. 6, červen, s. 132; podepsáno -kl- 
[Referát o stejnojmenné anketě ve švýcarském deníku Die Tat (usp. Andreas W. Mytze, únor 1973), do níž přispěl mj. J. Š.] 

M0294. 
ONDRÁŠEK, Miloš: 68 Publishers Toronto. 
Hlas domova (Melbourne) 23, 1973, č. 12, 11. 6., s. 5; podepsáno IP 
[Informace o vydavatelských záměrech Sixty-Eight Publishers.] 

M0295. 
MĚŠŤAN, Antonín: Josef Škvorecký, Mirákl. 
Svědectví (Paříž) 12, 1973/74, č. 46, [srpen] 1973, s. 360-361; podepsáno K. K. 
[Recenze: J. Š., Mirákl.] 

M0296. 
ONDRÁŠEK, Miloš: Revoluce se odkládá na neurčito. 
Hlas domova (Melbourne) 23, 1973, č. 24, 26. 11., s. 5; podepsáno IP 
[Recenze: J. Š., Zbabělci (5. vyd., Toronto, Sixty-Eight Publishers 1973) .] 

M0297. 
BENEŠ, Jan: O literárním niveau pražského tramvajáka. 
Telegram (Edmonton) 4, 1973/74, č. 3, 15. 12. 1973, s. 12 
[Recenze: J. Š., Mirákl.] 1974 


M0298. 
STRNAD, Jaroslav: Zpívající detektiv. 
Hlas domova (Melbourne) 24, 1974, č. 2, 21. 1., s. 7-8; podepsáno J. S. 
[Recenze: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1973).] 

M0299. 
PETERKA, Jiří: O dnešní situaci literatury v Československu. 
Nový domov (Toronto) 25, 1974, č. 4, 26. 1., s. 5 
[Podrobná zpráva o přednášce J. Š. na kongresu Společnosti pro vědy a umění v roce 1973.] 

M0301. 
HÁJEK, Jiří: V Paříži o československé kultuře. 
Tvorba, 1974, č. 6, 6. 2., s. 2 
[O setkání pořádaném společností France-Tchécoslovaque; s kritikou článku J. Š. v deníku Le Monde 15. 11. 1973.] 

M0302. 
TOMÁŠ, Petr: J. Škvorecký, All the Bright Young Men and Women. 
Svědectví (Paříž) 12, 1973/74, č. 47, [březen] 1974, s. 552; podepsáno P. To. 
[Recenze: J. Š., All the Bright Young Men and Women.] 

M0303. 
STRNAD, Jaroslav: Kadiš za zapomenuté. 
Hlas domova (Melbourne) 24, 1974, č. 13, 24. 6., s. 7-8; podepsáno J. S. 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen (Curych, Konfrontace 1974).] 

M0304. 
PETERKA, Jiří: O Škvoreckého Miráklu. 
Proměny (New York) 11, 1974, č. 3, červenec, s. 127-128 
[Recenze: J. Š., Mirákl.] 

M0305. 
STRNAD, Jaroslav: Knižní novinky. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 7, 1974, č. 7/8, 6. 7., s. 15-16; podepsáno Pavel Řehoř 
[Recenze: J. Š., Sedmiramenný svícen.] 

M0306. 
HAVLÍKOVÁ, Běla: „68 Publishers“. 
Nový domov (Toronto) 25, 1974, č. 33, 31. 8., s. 3; podepsáno Běla 
[O literární a nakladatelské práci manželů Škvoreckých.] 

M0307. 
BENEŠ, Jan: Pade-padík-padesátník. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 7, 1974, č. 9

[září]

, s. 21-22 – Telegram (Alberta, Kanada) 5, 1974/75, č. 1, 15. 10. 1974, s. 6 
[Gratulace k padesátinám J. Š.] 

M0308. 
JAVOR, Pavel: Škvoreckého postihla padesátka… 
Nový domov (Toronto) 25, 1974, č. 37, 28. 9., s. 3 
[K životnímu jubileu J. Š.] 

M0309. 
KOSKOVÁ, Helena: 50 – J. Š. 
Svědectví (Paříž) 12, 1973/74, č. 48, [říjen] 1974, s. 767-770 
[Studie o díle J. Š.] 

M0310. 
LIEHM, Antonín J.: Hrst literárních poznámek, informací a ovšem Mirákl. 
Listy (Řím) 4, 1974, č. 4, říjen, s. 27-34 
[Přehledová stať, mj. o románu J. Š. Mirákl.] 

M0311. 
HERMAN, Miroslav: Věnováno panu Škvoreckému. 
Telegram (Edmonton) 5, 1974/75, č. 1, 15. 10. 1974, s. 6 
[Báseň k padesátinám J. Š.; společně s básní Paula Hostovského House of two Czech writers (v příloze Parabola).] 

M0312. 
50 let je Josefovi Škvoreckému (nar. 27. září 1924). 
Telegram (Edmonton) 5, 1974/75, č. 1, 15. 10. 1974, s. 1; podepsáno J. W. 
[Medailon; autor pamětníkem textappealů v pražském Paravanu.] 1975 


M0313. 
STRNAD, Jaroslav: Puberta jako systém myšlení. 
Hlas domova (Melbourne) 25, 1975, č. 7, 31. 3., s. 7-8; podepsáno J. S. 
[Recenze: J. Š., Prima sezóna (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1975).] 

M0314. 
STRNAD, Jaroslav: Knižní novinky. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 8, 1975, č. 5, 6. 5., s. 15-16; podepsáno Pavel Řehoř 
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.] 

M0315. 
OPASEK, Anastáz: Josef Škvorecký a zázrak. 
Nový život (Řím) 27, 1975, č. 9/10, září-říjen, s. 176-177 
[O religiózních motivech románu Mirákl.] 

M0316. 
KOSKOVÁ, Helena: Josef Škvorecký, Prima sezóna. 
Svědectví (Paříž) 13, 1975/76, č. 50, [říjen] 1975, s. 361; podepsáno H. K. 
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.] 1976 


M0317. 
BENEŠ, Jan: 1298 poručíků Borůvků a Jan Cimbura. 
Proměny (New York) 13, 1976, č. 2, duben, s. 29-33 
[O české detektivní próze. V souvislosti s knihou J. Š., Konec poručíka Borůvky.] 

M0318. 
DRESLER, Jaroslav: O triviální literatuře. S J. D. hovořil Miloš Svoboda. 
Národní politika (Mnichov) 8, 1976, č. 4 (85), duben, s. 3 
[Rozhovor s redaktorem RFE, mj. o románu Tankový prapor.] 

M0319. 
FUKS, Ladislav: Zamyšlení nad morálkou, knihami a naší současností. 
Literární měsíčník 5, 1976, č. 4, duben, s. 82-88 
[Mj. o ohlasu vlastního díla ve studii (v textu neupřesněné) J. Š. (v textu nejmenovaného) Dobrý člověk v nedobré době (Listy č. 4/1975, záznam B0457). Viz též záznam M0322.] 

M0320. 
STRNAD, Jaroslav: Detektiv a strana. 
Hlas domova (Melbourne) 26, 1976, č. 15, 26. 7., s. 7-8; podepsáno J. S. 
[Recenze: J. Š., Konec poručíka Borůvky (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1975).] 

M0321. 
Marné a trapné symboly (aneb zda každá pravda vyjde najevo – i to, že taková sojka není žádnej ořešník). 
Svědectví (Paříž) 13, 1975/76, č. 52, [září] 1976, s. 677-688; podepsáno Spytih. Sojka-Ořešník. 
[Studie o mystifikačním principu románu Mirákl.] 

M0322. 
Dialog Fukse se Škvoreckým o chlebodárci, emigraci a pravdě. 
Listy (Řím) 6, 1976, č. 6, prosinec, s. 31-34; podepsáno BN 
[O stati Ladislava Fukse Zamyšlení nad morálkou, knihami a naší současností (Literární měsíčník č. 4/1976, viz záznam M0319), reagující skrytě na recenzi J. Š. Dobrý člověk v nedobré době (Listy č. 4/1975, záznam B0457) o Fuksovu románu Návrat z žitného pole.] 1977 


M0323. 
OPASEK, Anastáz: Škvoreckého detektivní příběhy. 
Nový život (Řím) 29, 1977, č. 1, leden, s. [24] 
[Recenze: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe; J. Š., Lvíče (3. vyd., Toronto, Sixty-Eight Publishers 1974).] 1978 


M0324. 
SÝKORA, Jiří: Dvě knihy J. Škvoreckého… 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 11, 1978, č. 1, 10. 1., s. 26; podepsáno J. Sý. 
[Poznámka k anglickému vydání Dvou legend (The Bass Saxophone, Toronto, Anson-Cartwright 1977) a recenzi na ně od Petera Sucha (The Toronto Star 16. 7. 1977); též o anglickém vydání románu Zbabělci.] 
M0325. DRESLER, Jaroslav: Škvoreckého autoportrét. 
Národní politika (Mnichov) 10, 1978, č. 3, březen, s. 3 
[Recenze: J. Š. a Zdena Salivarová (usp.), Samožerbuch (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1977) .] 

M0326. 
STRNAD, Jaroslav: Nesmrtelný hrdina. 
Hlas domova (Melbourne) 28, 1978, č. 6, 20. 3., s. 7-8; podepsáno J. S. 
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1977). ] 

M0327. 
STRNAD, Jaroslav: Danny Smiřický a ti ostatní. 
Hlas domova (Melbourne) 28, 1978, č. 7, 3. 4., s. 7-8 
[Recenze: J. Š. a Zdena Salivarová (usp.), Samožerbuch.] 

M0328. 
STRNAD, Jaroslav: Stránka pro čs. spolky. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 11, 1978, č. 4, 7. 4., s. 24-25; podepsáno Pavel Řehoř 
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší; J. Š. – Zdena Salivarová (usp.), Samožerbuch. V pravidelné rubrice knižních recenzí Sloupek Pavla Řehoře, redakčním omylem označené názvem jiné pravidelné, leč nesouvisející rubriky.] 

M0329. 
Smutné loučení s Ferdinandem Peroutkou. 
České slovo (Mnichov) 24 (69), 1978, č. 5, květen, s. 4; nepodepsáno 
[Referát o smutečním obřadu v kostele sv. Jana Nepomuckého v New Yorku 25. 4. s proslovy Karla Steinbacha, J. Š. a Jiřího Voskovce.] 

M0330. 
KOSKOVÁ, Helena: Josef Škvorecký, Příběh inženýra lidských duší. 
Svědectví (Paříž) 14, 1977/78, č. 56, [červenec] 1978, s. 712-713; podepsáno H. K. 
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.] 

M0331. 
DRESLER, Jaroslav: Románová koláž. 
Národní politika (Mnichov) 10, 1978, č. 9 (111), září, s. 4; podepsáno J. D. 
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.] 

M0332. 
SÝKORA, Jiří: Quoka – Stoppard – Hašek – Škvorecký. Kulturní přehled z Ameriky. 
Hlas domova (Melbourne) 28, 1978, č. 20, 2. 10., s. 8 a 10 
[Mj. o rozhlasové hře J. Š. Noví lidé, vysílané na podzim 1977 kanadskou rozhlasovou stanicí CBC.] 1979 


M0333. 
STRNAD, Jaroslav: Bilance jednoho z nejlepších. 
Hlas domova (Melbourne) 29, 1979, č. 1, 8. 1., s. 7-8; podepsáno J. S. 
[Recenze: J. Š., Hořkej svět (3. vyd., Toronto, Sixty-Eight Publishers 1978) .] 
M0334. LIEHM, Antonín J.: Magie Škvoreckého a Ripellinova. 
Listy (Řím) 9, 1979, č. 1, únor, s. 45-47 
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší; též o knize A. M. Ripellina Magická Praha (Kolín n. R., Index 1978).] 

M0335. 
STRNAD, Jaroslav: Knižní novinky. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 12, 1979, č. 2, 9. 2., s. 22-23; nepodepsáno 
[Recenze: J. Š., Hořkej svět.] 

M0336. 
BLACKWELL, Vera: Josef Škvorecký, The Bass Saxophone. 
Proměny (New York) 16, 1979, č. 2, duben, s. 89-91 
[Recenze amerického vydání souboru povídek J. Š. (New York, Alfred Knopf 1979); též o americkém a anglickém ohlasu knihy.] 

M0337. 
HEJL, Vilém: Poznámky čtenáře českých detektivek. 
Proměny (New York) 16, 1979, č. 2, duben, s. 28-52 
[Mj. o J. Š. jako současném představiteli žánru.] 

M0338. 
Stalo se… 
Hlas Bohemie 6, 1979, č. 3, květen, s. 12; nepodepsáno 
[Zpráva o besedách J. Š. v Kolíně nad Rýnem ve dnech 21. a 22. 4. 1979.] 

M0339. 
VEJVODA, Jaroslav: Literatura činu. K návštěvě Josefa Škvoreckého ve Švýcarsku. 
Magazín (Curych) 8, 1979, č. 5/6, květen-červen, s. 25-27 
[O textappealových večerech a čtenářských besedách v dubnu v Basileji a v Curychu.] 

M0340. 
OPASEK, Anastáz: Jak se vydává v exilu. 
Nový život (Řím) 31, 1979, č. 6, červen, s. 143 
[Recenze: J. Š. a Zdena Salivarová (usp.), Samožerbuch.] 

M0341. 
DRESLER, Jaroslav: Objev v Čapkovi. 
Národní politika (Mnichov) 11, 1979, č. 10 (123), říjen, příl. Zvon, s. /3/; podepsáno J. D. 
[Recenze: J. Š. – Antonín Brousek, Na brigádě (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1979); též o studii J. Š. o povídce Karla Čapka Šlépěj.] 1980 


M0342. 
PLETÁNEK, Václav: Jazyk a styl Škvoreckého Zbabělců. 
Proměny (New York) 17, 1980, č. 1, leden, s. 75-86 
[Studie; kapitola z diplomové práce (viz záznam Z015).] 

M0343. 
KUBES, Milan: Josef Škvorecký, Nezoufejte! 
Národní politika (Mnichov) 12, 1980, č. 2 (127), únor, příl. Zvon, s. /3/; podepsáno M. K. 
[Recenze: J. Š., Nezoufejte! (Zpěv první) (Mnichov, PmD 1980).] 

M0344. 
Spisovatel J. Škvorecký vyznamenán. 
České slovo (Mnichov) 26, 1980, č. 3, březen, s. 6 
[Zpráva o udělení Neustadtovy mezinárodní literární ceny J. Škvoreckému Oklahomskou univerzitou dne 12. 2. 1980.] 

M0345. 
STRNAD, Jaroslav: Sloupek Pavla Řehoře. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 13, 1980, č. 3, 12. 3., s. 24-25 
[Recenze: J. Š. – Antonín Brousek, Na brigádě.] 

M0346. 
KOSKOVÁ, Helena: „Samožerbuch“. 
Západ (Ottawa) 2, 1980, č. 2, duben, s. 29-30 
[Recenze: J. Š. a Zdena Salivarová (usp.), Samožerbuch (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1977) .] 

M0347. 
Laureát Josef Škvorecký. 
Listy (Řím) 10, 1980, č. 2, duben, s. 46; nepodepsáno 
[Zpráva o udělení Neustadtovy literární ceny J. Š.] 

M0348. 
KOSKOVÁ, Helena: Bořitel mýtů Josef Škvorecký. 
Proměny (New York) 17, 1980, č. 3, červenec, s. 57-76 – Knižně in: H. K., Hledání ztracené generace. Toronto, Sixty-Eight Publishers, leden 1987. S. 109-152. – H. K., Žádný člověk není symbol. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, červen 1990. 63 s. – H. K., Hledání ztracené generace. 2., přepracované a doplněné vyd. Jinočany, H&H 1996. S. 67-90. 
[Studie s kapitolami Divák v únorové noci stalinismu, Memento Bassaxofonu, Člověk v absurdním teatru mundi, v následných knižních vydáních rozšířená o kapitoly Tajemství geniality, Zdena Salivarová (1990) a Nevěsta z Texasu (1996); v časopisu s úvodní poznámkou o udělení Neustadt International Prize J. Škvoreckému Oklahomskou univerzitou a s bibliografií knižního díla J. Š. (s. 75-76).] 

M0349. 
„Próza o jazzu hledá svého dr. Fausta.“ 
Listy (Řím) 10, 1980, č. 3/4 (Čtení na léto), červenec, s. 108-109; nepodepsáno 
[O ohlasu díla J. Š. v Anglii a v USA; s citáty z kritik.] 

M0351. 
Na brigádě. 
Listy (Řím) 10, 1980, č. 5, říjen, s. 45-48; podepsáno Čeněk Podlipský 
[Recenze: J. Š. – Antonín Brousek, Na brigádě.] 

M0352. 
STŘÍTECKÁ, Helena: Poezie mimo domov a další verše. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 13, 1980, č. 10, 8. 10., s. 29-30; podepsáno H. S. 
[Recenze: J. Š., Nezoufejte! (Zpěv první).] 

* viz též záznam M0995 1981 


M0353. 
KRATOCHVIL, Antonín: Nad dvěma sbírkami poezie Josefa Škvoreckého. 
České slovo (Mnichov) 27, 1981, č. 3, březen, s. 7 
[Recenze: J. Š., Nezoufejte! (Zpěv první); J. Š., Dívka z Chicaga (Mnichov, PmD 1980).] 

M0354. 
STRNAD, Jaroslav: Sloupek Pavla Řehoře. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 14, 1981, č. 4, 15. 4., s. 26-28 
[Recenze: J. Š., Velká povídka o Americe (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1980).] 

M0355. 
KOSKOVÁ, Helena: Hledání ztracené generace. 
Svědectví (Paříž) 16, 1980/81, č. 64, [červen] 1981, s. 721-733 – Danny, 1990, č. 1, s. 16-17 
[Studie o současné české próze, mj. o díle J. Š.] 

M0356. 
Stříbrná české povídce. 
Západ (Ottawa) 3, 1981, č. 3, červen, s. 20; nepodepsáno 
[Zpráva o udělení Silver Award povídce J. Š. Oh, Maytime Witch! (Májová kouzelnice z knihy Prima sezóna) v literární soutěži National Magazine Awards (1980).] 

M0357. 
BENEŠ, Jan: Velká povídka o Americe Josefa Škvoreckého. 
Magazín (Curych) 10, 1981, č. 3, červenec, s. 49 
[Recenze: J. Š., Velká povídka o Americe.] 

M0358. 
PECHAR, Jiří: Nostalgický Danny Josefa Škvoreckého. 
Obrys (Mnichov) 1, 1981, č. 3, září, s. 7 
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.] 

M0359. 
BENEŠ, Jan: Oprava. 
Magazín (Curych) 10, 1981, č. 4/5, říjen, s. 103 
[Dementi nepravdivé informace o Škvoreckého hlasu pro vyloučení Jana Beneše ze Svazu čs. spisovatelů v roce 1967; na podnět právního zástupce J. Š.] 1982 


M0360. 
STEEN, Marcus van: Josef Škvorecký varuje. 
Nový domov (Toronto) 33, 1982, č. 1, 14. 1., s. 7 
[Krátký medailon J. Š. převzatý z Canadien Scene.] 

M0361. 
STRNAD, Jaroslav: Sloupek Pavla Řehoře. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 15, 1982, č. 1, 18. 1., s. 32-33 
[Recenze: J. Š., Návrat poručíka Borůvky (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1981).] 

M0362. 
SVOBODA, Miloš: Spisovatelé v exilu. 
Národní politika (Mnichov) 14, 1982, č. 4 (154), duben, příl. Zvon, s. /4/; podepsáno M. S. 
[Recenze sborníku spisovatelských vyznání Autoren im Exil (usp. Karl Corino, Frankfurt a. M., Fischer Taschenbuch Verlag 1981) s příspěvkem J. Š. Zu Hause in der Fremde (do němčiny přeložila Renate Kroll, s. 58-70).] 

M0363. 
KOVTUN, Jiří: Cross Currents. 
Svědectví (Paříž) 17, 1981/83, č. 67, [září] 1982, s. 600-602; podepsáno J. K. 
[Recenze zahajujícího svazku ročenky (Ann Arbor, University of Michigan, red. Ladislav Matějka a Benjamin Stolz), obsahujícího mj. stať J. Š. o Bohumilu Hrabalovi.] 

M0364. 
Josef Škvorecký navržen na Nobelovu cenu. 
Nový domov (Toronto) 33, 1982, č. 19, 23. 9., s. 1; nepodepsáno 
[Zpráva.] 1983 


M0365. 
HONZÍKOVÁ, Milena: Česká společnost v „trilogii“ Josefa Škvoreckého. 
Kritický sborník (samizdat) 1, 1981, č. 2, s. 16-21. – Přetištěno pod názvem Česká společnost v díle Josefa Škvoreckého, in: Svědectví (Paříž) 17, 1981/83, č. 68, [únor] 1983, s. 739-743; podepsáno Věra Mrázová 
[Studie.] 

M0366. 
UHDE, Jan: Menzel, Hrabal, vlaky, filmy. 
Západ (Ottawa) 5, 1983, č. 2, duben, s. 16 
[Recenze: J. Š., Jiří Menzel and the History of the Closely Watched Trains (Boulder, University of Colorado Press 1982).] 

M0367. 
KOVTUN, Jiří: Josef Škvorecký, Jiří Menzel and the History of the Closely Watched Trains. 
Svědectví (Paříž) 18, 1983/84, č. 69, [červenec] 1983, s. 187-188; podepsáno J. K. – Danny 21991, č. 1, únor, s. 11-12 
[Recenze: J. Š., Jiří Menzel and the History of the Closely Watched Trains.] 
M0368. CHVATÍK, Květoslav: Josef Švejk a Danny Smiřický. 
Listy ( Řím) 13, 1983, č. 5, říjen, s. 64-68 – Tv ar 1, 1990, č. 8, 26. 4., s. 1 a 4 – Knižně in: K. Ch., Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy. Praha, Pražská imaginace 1991. S. 61-71. 
[Srovnávací studie; též o vývoji postavy Dannyho v dílech J. Š.] 1984 

M0369. Danny je náš. 

Sborník na počest šedesátých narozenin Josefa Škvoreckého. Usp. Alexandr Kliment. Praha, [Petlice] (samizdat), 1984. 180 s. Přispěli: Václav HAVEL (viz záznam M0390), Milan Jungmann (viz záznam M0391), Petr Kabeš , Ivan Klíma , Alexandr Kliment (povídka Who is who přetištěna in: Danny 4 1993, č. 1, březen, s. 13-19), Iva Kotrlá , Eda Kriseová , Sergej Machonin , František Pavlíček , Josef Škvorecký , Karel Pecka , Lenka Procházková , Zdeněk Rotrekl , Milan Šimečka , Jan Šimsa , Jan Trefulka , Milan Uhde ( viz záznam M0392), Zdeněk Urbánek , Ludvík Vaculík . 
[Samizdatový sborník k šedesátým narozeninám Josefa Škvoreckého. Pod číslem 1431 zaznamenán též v kapitole Samizdat (Bibliografie J. Š., sv. 1).] 

M0370. 
PEROUTKA, Ferdinand: O Josefu Škvoreckém poprvé. – O Josefu Škvoreckém podruhé. – O Josefu Škvoreckém potřetí. 
In: F. P., Budeme pokračovat. Usp. Jiří Kovtun. Toronto, Sixty-Eight Publishers, leden 1984. S. 97-111. – První část pod názvem O Josefu Škvoreckém znovu otištěna in: F. P., Úděl svobody. Praha, Academia 1995. S. 28-32. 
[Recenze románu J. Š. Zbabělci vysílaná v rádiu Svobodná Evropa; datováno 29. 8., 5. 9. a 12. 9. 1959. Textově částečně shodná s autorovou statí Problém mládeže, srov. záznam M0044.] 

M0371. 
MACH, Jindřich: Pravda, lež, iluze, aneb Emigrantské ohlížení. 
Průboj 36, 1984, č. 30, 4.-5. 2., s. 2 a 7 
[Propagandistický článek v závěru citující výrok J. Š. z knihy Karla Hvížďaly České rozhovory ve světě („…Úplně rád jsem až tady v Severní Americe.“).] 

M0372. 
DRTINA, Richard: Neuctivé pravdy mládí, svědomí a srdce. K šedesátce Josefa Škvoreckého. 
Západ (Ottawa) 6, 1984, č. 4, srpen, s. 30-31 
[Medailon k šedesátým narozeninám J. Š.] 

M0373. 
Jubileum. 
Hlas Bohemie (Kolín n. R.) 11, 1984, č. 4-5, září, s. 37; nepodepsáno 
[Gratulace k šedesátým narozeninám a informace o stránce věnované J. Š. v americkém časopisu Time (č. 31/1984).] 

M0374. 
POŠVA, Zdeněk: Josefu Škvoreckému od čtenářů: Podzim jazz (Fall jazz). 
Reportér (Curych) 1, 1984, č. 5, září, s. 25 
[Báseň k životnímu jubileu J. Š.] 

M0375. 
Třikrát Josef Škvorecký. 
České slovo (Mnichov) 30, 1984, č. 9, září, s. 5; podepsáno (h) 
[O jeho autorské, překladatelské a nakladatelské činnosti; k šedesátinám J. Š.] 

M0376. 
ZIKMUND, Miroslav: Opožděná odpověď. 
Obsah (samizdat), 1984, září, s. [166]-[168] 
[Odpověď J. Škvoreckému na jeho dopis z června 1966 jako gratulace k šedesátinám.] 

M0377. 
VEJVODA, Jaroslav: Dopisy přes moře. (27. září 1924 se narodil Josef Škvorecký.) 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 17, 1984, č. 9, 14. 9., s. 28-29 
[Medailon.] 

M0378. 
CHVATÍK, Květoslav: Velký vypravěč Josef Škvorecký. 
Proměny (New York) 21, 1984, č. 4, listopad, s. 25-36 – Česká literatura 39, 1991, č. 1, s. 41-54 – Knižně in: K. Ch., Melancholie a vzdor. Eseje o moderní české literatuře. Praha, Čs. spisovatel 1992. S. 138-158. 
[Studie; s poznámkou: Datováno 1984-1989.] 

M0379. 
STRNAD, Jaroslav: Sloupek Pavla Řehoře. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 17, 1984, č. 12, 14. 12., s. 26-28 
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1984).] 1985 


M0380. 
KOSKOVÁ, Helena: Tajemství geniality. 
Reportér (Curych) 2, 1985, č. 1, leden, s. 21 – Knižně in: H. K., Hledání ztracené generace. Toronto, Sixty-Eight Publishers, leden 1987. S. 141-151. – H. K., Žádný člověk není symbol. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, červen 1990. S. 36-47. – H. K., Hledání ztracené generace. 2., přepracované a doplněné vyd. Jinočany, H&H 1996. S. 83-87. 
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.] 

M0381. 
KOSKOVÁ, Helena: Josef Škvorecký, Scherzo capriccioso. 
Svědectví (Paříž) 19, 1984/85, č. 74, [únor] 1985, s. 501-503; podepsáno H. K. 
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.] 

M0382. 
MĚŠŤAN, Antonín: Veselý sen o Dvořákovi. 
Proměny (New York) 22, 1985, č. 2, duben, s. 109 
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.] 

M0383. 
ROLLEROVÁ, Věra: Jak se stal Škvorecký milionářem. 
Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 3, červen, s. 10 
[Glosa o nepravdivé informaci šířené návštěvníky z ČSSR.] 

M0384. 
KUBIAS, Jaromír: Génius v županu. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 18, 1985, č. 6, 14. 6., s. 31 
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.] 

M0385. 
CHVATÍK, Květoslav: Nový román Josefa Škvoreckého. 
Proměny (New York) 22, 1985, č. 3, červenec, s. 105-106 – Obrys (Mnichov) 5, 1985, č. 3, září, s. 21-22 
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.] 

M0386. 
Kanadská literární cena pro Josefa Škvoreckého. 
Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 4, srpen, s. 3; nepodepsáno 
[Zpráva o udělení Governor General Award za rok 1984 J. Škvoreckému za román Příběh inženýra lidských duší.] 

M0387. 
NOVÝ, K.: Scherzo pseudoexperimento. 
Národní politika (Mnichov) 17, 1985, č. 9 (193), září, příl. Zvon, s. [6] 
[Kritika jazykové stránky próz J. Š.] 

M0388. 
PROCHÁZKA, Jan: Die zerbrochene Feder, Schriftsteller im Exil. 
Svědectví (Paříž) 19, 1984/85, č. 76, [říjen] 1985, s. 973-975; podepsáno J. P. 
[Recenze stejnojmenného sborníku (usp. Ota Filip und Egon Larsen, Stuttgart, K. Thieneman 1984), obsahujícího mj. stať J. Š. Sixty-Eight Publishers, Corp.] 

M0389. 
TRINKEWITZ, Karel: Scherzo furioso teoretico. 
Národní politika (Mnichov) 17, 1985, č. 10 (194), říjen, příl. Zvon, s. 3 
[Obrana románu Scherzo capriccioso proti kritice K. Nového (záznam M0387).] 

M0390. 
HAVEL, Václav: Žaloba na Škvoreckého. 
Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 6, prosinec, s. 27 
[Ze samizdatového sborníku k šedesátinám J. Š. Danny je náš! (usp. Alexandr Kliment, 1984, viz záznam M0369).] 

M0391. 
JUNGMANN, Milan: Náchod a Josef Škvorecký. 
Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 6, prosinec, s. 27-28 – Knižně in: M. J., O Josefu Škvoreckém. Usp. Václav Krištof. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, březen 1993. S. 18-20. 
[Ze samizdatového sborníku Danny je náš! (viz záznam M0369).] 

M0392. 
UHDE, Milan: Spisovatel, který ví své. 
Západ (Ottawa) 7, 1985, č. 6, prosinec, s. 28-29 
[Ze samizdatového sborníku Danny je náš! (viz záznam M0369).] 1986 


M0393. 
STRNAD, Jaroslav: Sloupek Pavla Řehoře. 
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 19, 1986, č. 1,

[leden]

, s. 28-30 
[Recenze: J. Š., Ze života české společnosti (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1985).] 

M0394. 
ŠUCHMA, Miloš: K zacházení s krásným jazykem. Redakční dovětek Vladimír Škutina. 
Reportér (Curych) 3, 1986, č. 1, leden, s. 4 
[Ke kritickému ohlasu čtenářky K. V. (Reportér č. 6/1985) o jazykové stránce knih cestovatele Jiřího Svobody; zde mj. se zmínkou o jazyce povídek J. Š. Ze života české společnosti.] 

M0395. 
MĚŠŤAN, Antonín: Josef Škvorecký, Ze života české společnosti. 
Proměny (New York) 23, 1986, č. 2, duben, s. 155-156 
[Recenze: J. Š., Ze života české společnosti (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1985).] 

M0396. 
Pecka , Karel: První setkání s Dannym. 
K 231 (Scarborough) 2, 1986/87, č. 1, červen 1986, s. 9-10 
[O autorově setkání s J. Š. v pracovním táboře Bytíz.] 

M0397. 
ŘEZNÍČEK, Ivo: Josef Škvorecký, Ze života české společnosti. 
Svědectví (Paříž) 20, 1986/87, č. 78, [červen] 1986, s. 433; podepsáno I. Ř. 
[Recenze: J. Š., Ze života české společnosti.] 1987 


M0398. 
CARLISLE, Olga: Hlasy z města v zajetí. 
150 000 slov (Kolín n. R.) 6, 1987, č. 16, s. 9-11 
[O setkáních americké spisovatelky (vnučky Leonida Andrejeva) s Bohumilem Hrabalem a Ivanem Klímou a o rozhovoru s J. Š.; převzato z New York Times Book Review 23. 11. 1986.] 

M0399. 
PAVLÍČEK, František: Ediční poznámka. 
Listy (Řím) 17, 1987, č. 3 (Čtení na léto), červen, s. 152 
[K otištěnému dramatickému textu F. P. … skok, Dramatická rapsodie (s. 152-160), rozvíjejícímu motivy románu J. Š. Tankový prapor.] 

M0401. 
GOETZOVÁ-STANKIEWICZOVÁ, Markéta: Pět českých romanopisců se bere za věc světa. 
Acta (Scheinfeld) 1, 1987, č. 3/4, podzim-zima, s. 2-8 
[Mj. o románu Příběh inženýra lidských duší a příspěvku Heleny Koskové Hledání ztracené generace na konferenci Česká tvorba v kontextu současné literatury pořádané Americkou slavistickou společností (AAASS) v listopadu 1987 v Bostonu.] 1988 


M0402. 
KOSKOVÁ, Helena: Cross Currents. 
Svědectví (Paříž) 21, 1987/88, č. 83/84, [květen] 1988, s. 801-803; podepsáno H. K. 
[Recenze bohemistických příspěvků ročenky (sv. 6, 1987, Ann Arbor, University of Michigan, red. Ladislav Matějka), mj. s příspěvkem J. Š. o činnosti pražské Jazzové sekce.] 

M0403. 
CHVATÍK, Květoslav: Rozpolcená literatura. Česká literatura dvacet let po Pražském jaru. 
Listy (Řím) 18, 1988, č. 5, září, s. 85-87 
[Mj. o díle J. Š.] 1989 


M0404. 
DRESLER, Jaroslav: Rejdyjo. Nesentimentální memoáry Jaroslava Dreslera. 1. Škvoreckého Hochwasser. 
Národní politika (Mnichov) 21, 1989, č. 3 (235), březen, s. 5 
[O setkáních s J. Š. a Milanem Kunderou v šedesátých letech. Srov. záznam M0975.] 

M0405. 
VOJVODÍK, Josef: Český román německy. Škvorecký, Kundera, Linhartová, Fuks. 
Národní politika (Mnichov) 21, 1989, č. 4 (236), duben, s. 4 
[Mj. k německému vydání románu Zbabělci (Feiglinge, Greno Verlag 1986).] 

M0406. 
FISCHL, Viktor: Jeruzalémská bohemika. 
Národní politika (Mnichov) 21, 1989, č. 7/8 (239/240), červenec-srpen, příl. Zvon, s. 2 
[Mj. o vydání románu Lvíče v Izraeli (Tel Aviv, Am Oved 1988).] 

M0407. 
CHVATÍK, Květoslav: Zpráva o letní četbě aneb O literární kultuře národa. 
Obrys (Mnichov) 9, 1989, č. 3, září, s. 20-22 
[Recenze: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1988).] 

M0408. 
MĚŠŤAN, Antonín: Škvorecký o jazzu, filmu a literatuře. 
Proměny (New York) 26, 1989, č. 4, říjen, s. 179-180 
[Recenze: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie.] 

M0409. 
Špirit , Michael: K novým filmům v Československu. 
Západ (Ottawa) 11, 1989, č. 5, říjen, s. 21-23. 
[Mj. polemika s články J. Š. Nejnovější historickovědné dílo z Prahy (Západ č. 5/1984, záznam B0576) a Déja vu II. aneb Circulus vitiosus (Západ č. 5/1988, záznam B0641).] 

M0410. 
Obavy Josefa Škvoreckého. Optimista, ale velmi opatrný. 
Nová svoboda 45, 1989, č. 290, 9. 12., s. 4. – Též pod názvem Opatrný optimista, in: Jihočeská pravda 45, 1989, č. 290, 9. 12., s. 7 
[Informace ČTK o autorově příspěvku pro list The New York Times o vývoji v Československu po 17. listopadu.] 

M0411. 
BÍLEK, Petr: České knihy z Toronta. 
Zemědělské noviny 45, 1989, č. 296, 16. 12. s. 5 
[O okolnostech vzniku a činnosti nakladatelství Sixty-Eight Publishers.] 

M0412. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Náš člověk v Torontu. 
Zemědělské noviny 45, 1989, č. 301, 22. 12., s. 2 
[Medailon.] 

Život a dílo Josefa Škvoreckého v české odborné literatuře a publicistice 1990-1999

1990 

M0413. KRIŠTOF, Václav – KRIŠTOFOVÁ, Zdena: Knížka o Josefu Škvoreckém.
 
Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, 1990. 60 s. Rozmnoženo.
[Monografie; se seznamem celovečerních filmů, na kterých J. Š. spolupracoval, s bibliografií díla J. Š., se seznamem použité literatury a s poznámkou o autorech monografie.]

M0414. KRIŠTOFOVÁ, Zdena: Josef Škvorecký, Zdena Salivarová.
 Bibliografická příručka. 
Praha, Komenium 1990. 41 s. („Bílá místa“ v české literatuře.)
[S kapitolami Život a tvorba spisovatele, Poručík Borůvka a Dany Smiřický, dva muži, jejichž city pocházejí ze srdce, Ukázky z děl, J. Škvorecký a inspirace, Tři otázky autorovi, Kritika o autorovi, Historie nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Zdena Salivarová-Škvorecká, Ukázka z: Honzlová, Bibliografie.]

M0415. KRIŠTOFOVÁ, Zdena a kol.: Návštěva manželů Škvoreckých v Československu po jedenadvaceti letech. 

Praha, Společnost Josefa Škvoreckého 1990. 49 s. Rozmnoženo.
[Záznam o průběhu návštěvy. Přispěli: Mikoláš Černý , Lubomír Dorůžka , Miloš Holub , Václav Krištof , Zdena Krištofová , Petr Šrůta a Libor Volný .]

M0416. MATOUŠ, Ilja:
 Bibliografie Josefa Škvoreckého I. Doma. 
Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, 1990. 80 s. Rozmnoženo.
[S oddíly Knihy J. Š. (vydané v Československu), Překlady, úvody, doslovy…, Filmografie, Práce J. Š. v novinách a časopisech, Sborníky s příspěvky J. Š., Články o J. Š. a jeho tvorbě.]

M0417. Sixty-Eight Publishers, Corp. 

Katalog výstavy. Knihy z nakladatelství Zdeny a Josefa Škvoreckých. Toronto, Kanada. S pomocí Zdeny Salivarové připravili Antonín Boháč, Václav Krištof a Jiří Sedláček. Praha, Památník národního písemnictví, 1990. Nestr., [51] s.
[Soupis 212 titulů včetně 9 připravovaných na rok 1990; s jmenným rejstříkem.]

M0418. VOTAVOVÁ, Ivana: Josef Škvorecký.
 Medailón autora. 
Předmluvu Nostalgické impromptu (s. 3) napsal Libor Volný. Náchod, Okresní knihovna 1990. 15 s.
[Medailon (s. 4-8) doplněný výběrovou bibliografií díla J. Š. a jeho ohlasu (s. 9-14).]

M0419. 
PĚČ, R. W.: Von Václav Havel, není demokrat ale fašista nemá právo podle ústavy být president ČSSR. 
Palachův hlasatel (Toronto) 18, 1990, č. 3-4, s. [4] – Danny 4, 1993, č. 2-3, září, s. 61-63
[Paranoidní útok na V. Havla a J. Škvoreckého, publikovaný v kuriózním exilovém periodiku.]

M0420. 
Otevřený dopis Josefu Škvoreckému. 
Nový čas 31, 1990, č. 1, 3. 1., s. 2 
[Krátký dopis J. Š. od Občanského fóra Náchod s pozváním J. Š. do jeho rodného města.]

M0421. 
Josef Škvorecký hledá rukopis. 
Lidová demokracie 46, 1990, č. 5, 6. 1., s. 4
[Zpráva ČTK; výzva veřejnosti k pomoci při hledání ztracené novely Zákony džungle.]

M0422. 
DOČEKAL, Boris: Kniha na víkend. 
Mladá fronta 46, 1990, č. 17, 20. 1., příl. Víkend MF č. 3, s. 4 
[Medailon J. Š.; podrobněji o výboru z povídek Hořkej svět (Odeon 1969).] 

M0423. 
CHUCHMA, Josef: Josef Škvorecký. 
Mladý svět 32, 1990, č. 6, 30. 1., s. 21; podepsáno (jch)
[Medailon.]

M0424. 
MARŠÍK, Jaroslav: Vážený pane Škvorecký! 
Náchodský zpravodaj [14], 1990, únor, s. 1
[Dopis předsedy MěNV v Náchodě Jaroslava Maršíka a pozvání J. Š. k návštěvě Náchoda.]

M0425. 
GAMMELGAARD, Karen: Český samizdat v Dánsku. Rozmlouval Jaroslav Beránek. 
Svobodné slovo 46, 1990, č. 27, 1. 2., s. 5 
[Rozhovor s bohemistkou, mj. o jejím úmyslu přeložit do dánštiny román J. Š. Mirákl.] 

M0426. 
SKALKA, Miloš: Tankový prapor. 
Květy 1, 1990, č. 5, 1. 2., s. 40; podepsáno mis
[Před zahájením otiskování románu v Květech.]

M0427. 
KŘOVÁK, Miroslav Igor: Splatíme dluh Josefu Škvoreckému? 
Práce 46, 1990, č. 28, 2. 2., s. 6; podepsáno (mik)
[Referát o prvém ze čtyř pořadů o J. Š. (scénář Václav Krištof), připraveném Společností J. Š. v kulturním středisku Na Homolce.]

M0428. 
KRIŠTOF, Václav: Kdo má rád Škvoreckého? Rozmlouval (mk) 
Polední Expres 1, 1990, č. 21, 12. 2., s. 3
[Rozhovor o Společnosti Josefa Škvoreckého (SJŠ) s jejím předsedou.]

M0429. 
BÍLEK, Petr: Bylo nebylo… 
Kmen 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 8-9
[Se souhrnnou informací o prózách J. Š. vydaných v exilu.]

M0430. 
GRYM, Pavel: Rodáci trochu jinak. 
Kmen 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 9 – Danny 4, 1993, č. 2/3, září, s. 44-45
[O náchodských rodácích J. Š. a Vratislavu Blažkovi.]

M0431. 
VODIČKOVÁ, Marie: Causa Škvorecký. 
Kmen 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 8-9
[Vzpomínka nakladatelské redaktorky na vydávání knih J. Š. v Čs. spisovateli.]

M0432. 
FALTEISEK, Lubor: Společnost J. Š. 
Kmen 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 2; podepsáno eis
[Informace o vzniku a plánech Společnosti Josefa Škvoreckého.]

M0433. 
KRIŠTOF, Václav: A je tady Společnost J. Škvoreckého. Rozmlouvala Stáňa Dufková. 
Ahoj na sobotu 21, 1990, č. 8, 23. 2., s. 4-5
[Rozhovor o vzniku SJŠ s jejím předsedou Václavem Krištofem.]

M0434. 
VACINA, Ladislav: Autor, který se vrací. Václav a Zdena Krištofovi o Josefu Škvoreckém. 
Pochodeň 79, 1990, č. 58, 9. 3., s. 4; podepsáno (vn)
[Recenze: Zdena a Václav Krištofovi, Knížka o Josefu Škvoreckém.]

M0435. 
VLAŠÍN, Štěpán: Politická detektivka. 
Brněnský večerník 21, 1990, č. 50, 12. 3., s. 3
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0436. 
Zachoval , Miloslav: Vzpomínka na Pavla Bayerleho. 
Nový čas 31, 1990, č. 12, 21. 3., s. 5
[O náchodském hudebníkovi a jeho literární podobě v románech J. Š.]

M0437. 
SKALKA, Miloš: Součástí návštěvy prezidenta republiky… 
Květy 1, 1990, č. 12, 22. 3., s. 40; podepsáno (mis)
[K fotografii ze setkání manželů Havlových a Škvoreckých v Torontě.]

M0438. 
BURIANOVÁ, Zdena: Názory na emigraci. 
Nový čas 31, 1990, č. 13, 28. 3., s. 5; podepsáno zb
[O chystané návštěvě J. Š. v Náchodě s citátem z jeho rozhovoru v knize K. Hvížďaly České rozhovory ve světě (Kolín nad Rýnem, Index 1981).]

M0439. 
SKALKA, Miloš: Tankový prapor. (Román na pokračování.) Květy od č. 8/1990. 
Květy 1, 1990, č. 13, 29. 3., s. 2; č. 20, 17. 5., s. 2; č. 23, 7. 6., s. 2; č. 25, 21. 6., s. 2; č. 31, 3. 8., s. 2
[Výběr čtenářských ohlasů.]

M0440. 
SLOMEK, Jaromír: Danny číslo 1. 
Mladá fronta 46, 1990, č. 75, 29. 3., s. 4
[O činnosti SJŠ, o prvním čísle bulletinu Danny.]

M0441. 
TOMANOVÁ, Věra: Muzikantský život. Pavel Bayerle byl nejen postavou ze Škvoreckého Zbabělců. Rozmlouval (hrt). 
Pochodeň 79, 1990, č. 76, 30. 3., s. 4
[Rozhovor se sestrou hudebníka P. Bayerleho, též předobrazu postavy Benna z románu Zbabělci.]

M0442. 
VOJTĚCHOVSKÝ, Zdeněk: Románové vzory. Profesor Vojtěchovský nejen o studentu Škvoreckém. Rozmlouval Petr Pokorný 
Pochodeň 79, 1990, č. 80, 4. 4., s. 4
[Vzpomínkový rozhovor s angličtinářem a češtinářem náchodského gymnázia.]

M0443. 
JANÁČEK, Pavel: SJŠ poprvé. 
Lidové noviny 3, 1990, č. 33, 10. 4., s. 5; podepsáno (pal)
[O vzniku Společnosti Josefa Škvoreckého a prvním čísle bulletinu Danny.]

M0444. 
ZENKLOVÁ, Miloslava: Danny, přijď brzy! 
Moravskoslezský den 1, 1990, č. 50, 26. 4., s. 5
[Kurzívka.]

M0445. 
VACINA, Ladislav: Příběhy z rodného města K. Josef Škvorecký říká: „… ať je to jak chce, jsem celý z tohoto kraje.“ 
Pochodeň 79, 1990, č. 100, 28. 4., s. 4
[O díle J. Š. a jeho sepětí s Náchodem.]

M0446. 
VONDRA, Viktor: Program Škvoreckých. 
Svobodné slovo 46, 1990, č. 100, 28. 4., s. 5; podepsáno (vv)
[O programu návštěvy manželů Škvoreckých v Československu.]

M0447. 
ČERNÝ, Mikoláš: Po stopách Dannyho. 
Práce 46, 1990, č. 101, 29. 4., příl. č. 17, s. 4-5
[Reportáž o Náchodě Josefa Škvoreckého; s výroky pamětníků Jaroslava Suchého a Libora Volného.]

M0448. 
Návraty Josefa Škvoreckého. 
Náchodský zpravodaj [14], 1990, květen, s. 6. 
[O připravované návštěvě v Náchodě, úryvky z článku Návraty (viz záznam B0397).]

M0449. 
PILAROVÁ, Eva: Rozhovor s paní Evou Pilarovou. Rozmlouval Václav Krištof. 
Danny, 1990, č. 2/3, květen, s. 21-25
[O vztahu zpěvačky k J. Š.] 

M0451. 
Je to neuvěřitelné… 
Rovnost 105, 1990, č. 102, 2. 5., s. 1
[Ze zprávy ČTK o příletu manželů Škvoreckých do Československa dne 29. 4. 1990.]

M0452. 
Návrat po dvaadvaceti letech. Josef Škvorecký ví, koho by nevolil. 
Lidová demokracie 46, 1990, č. 102, 2. 5., s. 4 
[Zpráva ČTK o příletu manželů Škvoreckých do Československa dne 29. 4. 1990, o programu jejich pobytu.]

M0453. 
Sixty-Eight v Praze. 
Lidové noviny 3, 1990, č. 50, 2. 5., s. 1; podepsáno (jvs) 
[O vernisáži výstavy v Památníku národního písemnictví v Praze.] 

M0454. 
ŠVANDELÍK, Jan: Fáma o bílém koni. 
Práce 46, 1990, č. 102, 2. 5., s. 1
[Reportáž o příletu manželů Škvoreckých do Prahy s citací několika odpovědí J. Š. na první otázky novinářů.]

M0455. 
BLAŽKE, Jaroslav: Mr. and Mrs. Skvorecky v Brně. 
Moravské noviny 1, 1990, č. 18, 3. 5., s. 4
[O programu návštěvy manželů Škvoreckých v Brně dne 11. 5. 1990.]

M0456. 
ERML, Richard: Počkej, Josefe, až se probudíme. 
Zemědělské noviny 46, 1990, č. 104, 3. 5., s. 2; podepsáno (erm) 
[O příjezdu manželů Škvoreckých a o programu jejich pobytu v Československu.] 

M0457. 
GRYM, Pavel: S vizitkou Pepíka Škvoreckého. 
…atd… 1, 1990, č. 10, 3. 5., s. 2
[Vzpomínkový fejeton.]

M0458. 
Španiel , Bohumír: Vyprávění o Josefu Škvoreckém. 
Nový čas 31, 1990, č. 18, 3. 5., s. 3; č. 20, 16. 5., s. 4; č. 21, 23. 5., s. 3; č. 22, 30. 5., s. 2; č. 23, 6. 6., s. 6 
[Medailon a vzpomínky na společné mládí.]

M0459. 
CINGER, František: Knihy manželů Škvoreckých. 
Rudé právo 70, 1990, č. 104, 4. 5., s. 4
[Poznámka k výstavě produkce nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Památníku národního písemnictví.] 

M0460. 
Čestné občanství. 
Lidová demokracie (Brno) 46, 1990, č. 104, 4. 5., s. 1; podepsáno (t)
[O udělení čestného občanství města Prahy manželům Škvoreckým.]

M0461. 
Se Škvoreckými v Realistickém. 
Lidová demokracie 46, 1990, č. 104, 4. 5., s. 1; podepsáno (vlas)
[O setkání s veřejností dne 3. 5. 1990.]

M0462. 
CINGER, František: Bílý lev Škvoreckým. 
Rudé právo 70, 1990, č. 105, 5. 5., s. 2; podepsáno (cg) 
[O udělení Řádu Bílého lva III. třídy prezidentem Václavem Havlem 4. 5. 1990 a o následné tiskové konferenci; se zaznamenáním výroku J. Š. o jeho úkolu v týmu prezidentových poradců.] 

M0463. 
ERML, Richard: „Válka“ svého druhu. Zasloužené uznání manželům Škvoreckým. 
Zemědělské noviny 46, 1990, č. 106, 5. 5., s. 1-2; podepsáno (erm)
[K vyznamenání Řádem Bílého lva.]

M0464. 
Knihy coby zbraně aneb… pocta nejvyšší. 
Občanský deník 1, 1990, č. 4, 5. 5., s. 1; podepsáno (zd)
[O tiskové konferenci s manželi Škvoreckými 4. 5.]

M0465. 
SKALKOVÁ, Olga: Nenapadlo je to! Řády Bílého lva pro J. a Z. Škvoreckých. 
Svobodné slovo 46, 1990, č. 105, 5. 5., s. 3
[Reportáž o udělení státního vyznamenání.]

M0466. 
J osef Škvorecký opět doma. 
Pochodeň 79, 1990, č. 106, 8. 5., s. 4
[O první návštěvě J. Š. v Československu.]

M0467. 
KUDELKOVÁ, A nna: Bratr a sestra. 
Nový čas 31, 1990, č. 19, 8. 5., s. 3; zaznamenala zb (= Zdena Burianová)
[Rozhovor se sestrou J. Š. Annou Kudelkovou o jejích vztazích s bratrem a návštěvě Toronta na jaře 1989.]

M0468. 
Suchý , Jaroslav: Okouzlení a skepse. 
Nový čas 31, 1990, č. 19, 8. 5., s. 3
[Vzpomínka na společné mládí v Náchodě.]

M0469. 
Volný , Libor: Otec a syn. 
Nový čas 31, 1990, č. 19, 8. 5., s. 3
[Vzpomínka na J. Škvoreckého st., o svém přátelství s J. Škvoreckým.]

M0470. 
Zachoval , Miloslav: Jazzman – Íve got a guy. 
Nový čas 31, 1990, č. 19, 8. 5., s. 3
[O náchodské jazzové kapele a jejím obraze ve Škvoreckého díle.]

M0471. 
Čeští autoři v recenzích amerických literárních novin, (5). Přeložila Eva Slámová. 
Literární noviny 1, 1990, č. 6, 10. 5., s. 13
[Překlad recenze Káti Mortonové Nikdo tam není nevinný o románu J. Š., Konec poručíka Borůvky.]

M0472. 
KLEVISOVÁ, Naďa: Škvorečtí doma. 
Tvorba, 1990, č. 19, 10. 5., s. 2; podepsáno NaK
[O návštěvě Škvoreckých v Československu.]

M0473. 
VACINA, Ladislav: Literatura zdánlivě nedostupná. V Památníku národního písemnictví. 
Pochodeň 79, 1990, č. 109, 11. 5., s. 5; podepsáno (vn)
[O výstavě knih Sixty-Eight Publishers v PNP v Praze. ]

M0474. 
Se studenty a mezi svými. 
Rovnost 105, 1990, č. 110, 12. 5., s. 1; podepsáno (bor)
[O návštěvě J. Š. na Masarykově univerzitě v Brně.]

M0475. 
ZAJÍČKOVÁ, Jitka: Patří opět do Náchoda. Josef Škvorecký po dvaadvaceti letech. 
Pochodeň 79, 1990, č. 111, 14. 5., s. 1; podepsáno (zaj)
[O programu návštěvy J. Š. na Náchodsku.]

M0476. 
HAŽOVÁ, Božena: Obyčejné všední odpoledne. Fronty před smíchovským divadlem ve čtvrtek 3. 5. 1990. 
Obrana lidu 49, 1990, č. 92, 15. 5., s. 4
[O besedě s manžely Škvoreckými v Realistickém divadle v Praze.]

M0477. 
Lev a krocan. 
Reflex 1, 1990, č. 7, 15. 5., s. 40; podepsáno (rei)
[Z tiskové besedy s J. Š. a Z. S. poté, co obdrželi Řád Bílého lva III. stupně.]

M0478. 
PLUHÁČEK, Martin: Do školy poezie. 
Brněnský večerník 21, 1990, č. 93, 15. 5., s. 3; rozmlouval (ab)
[Rozhovor s Martinem Pluháčkem, který organizoval program manželů Škvoreckých během jejich návštěvy v Brně.]

M0479. 
ZAJÍČKOVÁ, Jitka: Čestným občanem Náchoda. Josef Škvorecký opět mezi svými. 
Pochodeň 79, 1990, č. 112, 15. 5., s. 1; podepsáno (zaj)
[Zpráva o pobytu Škvoreckých v Československu; s výroky J. Š.]

M0480. 
Dany Smiřický opět v Praze. 
Nové knihy, 1990, č. 20, 16. 5., s. 1; podepsáno lb
[O návštěvě J. Š.]

M0481. 
JANOUŠEK, Pavel: Jak jsem četl Mirákl. 
Tvar 1, 1990, č. 11, 17. 5., s. 15
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0482. 
KOCOUREK, Vítězslav: Jedna věta pro Josefa Š. 
Literární noviny 1, 1990, č. 7, 17. 5., s. 4
[Vzpomínky na situaci v nakladatelství Čs. spisovatel kolem vydání Zbabělců.]

M0483. 
Nikdo se mi nesmál. 
Právo lidu 93, 1990, č. 17, 17. 5., s. 9; podepsáno -art-
[Z besedy s J. Š. a Z. S. v Knihkupectví K. Čapka.]

M0484. 
PŘIBÁŇ, Jiří: O zázracích. 
Tvar 1, 1990, č. 11, 17. 5., s. 14-15
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0485. 
SKALKA, Miloš: Knížky z Kanady. 
Květy 1, 1990, č. 20, 17. 5., s. 41; podepsáno mis
[O výstavě knih Sixty-Eight Publishers v PNP v Praze.]

M0486. 
SUCHOMELOVÁ, Jaroslava: Manželé Škvorečtí v Brně. Z besedy na kolejích Masarykovy univerzity. 
Svobodné slovo (Brno) 46, 1990, č. 114, 17. 5., s. 5
[Záznam výroků manželů Škvoreckých na besedě v Brně dne 11. května 1990.]

M0487. 
ZAJÍČKOVÁ, Jitka: Cesty vedou domů. 
Pochodeň 79, 1990, č. 116, 19. 5., s. 1 a 5
[Reportáž o pobytu manželů Škvoreckých v Náchodě 14. 5. 1990; s citovanými výroky J. Š. a Z. S. a s rozhovorem s J. Š.]

M0488. 
HRUDKA, Jan: Josef Škvorecký doma. 
Východočeský večerník 1, 1990, č. 20, 22. 5., s. 1
[Zpráva o návštěvě manželů Škvoreckých v Náchodě.]

M0489. 
DANÍČKOVÁ, Sylva: Krásný pinkový peříčka (ze setkání s Josefem a Zdenou Škvoreckými). 
Fórum 1, 1990, č. 17, 23. 5., s. 10
[Reportáž.]

M0490. 
CHUCHMA, Josef: 2. května: Josef Škvorecký… 
Tvorba [22], 1990, č. 21, 23. 5., s. 8-9
[Fotoreportáž o návštěvě manželů Škvoreckých v Československu.]

M0491. 
JANÁČEK, Pavel: Když návštěva znamená návrat. Škvorečtí v Československu. 
Lidové noviny 3, 1990, č. 67, 23. 5., s. 5
[Komentář k návštěvě manželů Škvoreckých v Československu.]

M0492. 
šrůtek , Stanislav: Dvě půlhodinky se studenty. 
Nový čas 31, 1990, č. 21, 23. 5., s. 1; podepsáno sš
[O besedě se studenty náchodského gymnázia.]

M0493. 
FALTEISEK, Lubor: Farewell, Mr. Škvorecký. 
Tvar 1, 1990, č. 12, 24. 5., s. 3; podepsáno eis
[O koncertu v Lucerně 15. 5. nazvaném Škvoreckým doma.]

M0494. 
VACINA, Ladislav: Malá knížka o Škvoreckém. 
Tvar 1, 1990, č. 12, 24. 5., s. 15
[Recenze: Václav Krištof – Zdena Krištofová, Knížka o Josefu Škvoreckém (Společnost Josefa Škvoreckého 1990).]

M0495. 
FETTERS, Aleš: Josef Škvorecký doma. 
Tvar 1, 1990, č. 13, 31. 5., s. 2
[O průběhu návštěvy J. Š. v Náchodě.]

M0496. 
SOUKUPOVÁ, Jana: Paní Salivarová a pan Škvorecký v Brně a v Náchodě. 
Moravské noviny 1, 1990, č. 22, 31. 5., příl. Vodotrysk, č. 1, s. 3
[Reportáž.]

M0497. 
Suchý , Jaroslav: Josef Škvorecký a náchodská knihovna. 
Zpravodaj jednotné soustavy knihoven východočeského kraje 5, 1990, č. 2, červen, s. 74-75
[Vzpomínka na společné zážitky z mládí.]

M0498. 
SUCHÝ, Jaroslav: Tři dny se Škvoreckými. 
Náchodský zpravodaj [14], 1990, červen, s. 5; podepsáno J. S.
[Stručná zpráva o návštěvě J. Š. v Náchodě ve dnech 12.-14. 5. 1990.]

M0499. 
Škvorečtí v Praze. 
Obrys (Mnichov) 10, 1990, č. 2, červen, s. 18; nepodepsáno
[O pobytu manželů Škvoreckých v Československu na jaře 1990.]

M0501. 
URBANOVÁ, Svatava: Čtyřikrát 68 Publishers Toronto. 
Kulturní měsíčník 8, 1990, č. 6, červen, s. 71-73
[Recenze, mj.: J. Š., Prima sezóna.]

M0502. 
ZACH, Aleš: Představujeme exilová nakladatelství. Sixty-Eight Publishers. 
Čtenář 42, 1990, č. 6, červen, příloha s. 57-60 – Knižně přepracováno in: A. Z., Kniha a český exil 1949-1990. Praha, Torst 1995. S. 133-150.
[Se soupisem dosavadní produkce nakladatelství.]

M0503. 
BÍLEK, Petr: Prima čtení. Josef Škvorecký opět na knižním trhu. 
Lidové noviny 3, 1990, č. 84, 12. 6., s. 5
[Recenze: J. Š., Prima sezóna (Praha, Galaxie 1990).]

M0504. 
Čermák , Miloslav: Vážení manželé Škvorečtí! 
Náš čas 31, 1990, č. 24, 13. 6., s. 3
[Projev předsedy Městského národního výboru v Náchodě pronesený při udílení čestného občanství J. Škvoreckému. Doplněno redakčním úvodem a fotoreportáží Bronislava Hofmana.]

M0505. 
KRAUSOVÁ, Marie: Galaktická Prima sezóna. 
Občanský deník 1, 1990, č. 36, 13. 6., s. 5
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.]

M0506. 
SLOMEK, Jaromír: Standardní důkaz. Danny Smiřický se vrací k českým čtenářům. 
Mladá fronta 46, 1990, č. 138, 14. 6., s. 4
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.]

M0507. 
Půl roku poté. 
Obrana lidu 49, 1990, č. 24, 16. 6., s. 8; podepsáno -AF-
[O besedě s J. Š. v Paláci U zlatého melouna půl roku po 17. listopadu 1989.]

M0508. 
POŠTULKA, Vladimír: Setkání přátel, ctitelů a příznivců spisovatele Josefa Škvoreckého. 
Reflex 1, 1990, č. 12, 19. 6., s. 58-59
[Reportáž o večeru v Lucerně.]

M0509. 
Už je to tady. 
Lidová demokracie 46, 1990, č. 142, 19. 6., s. 5; podepsáno jež
[Recenze: Zdena a Václav Krištofovi, Knížka o Josefu Škvoreckém.]

M0510. 
ZÍTKOVÁ, Irena: Septimán Danny. 
Nové knihy, 1990, č. 25, 20. 6., s. 1
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.]

M0511. 
BLAŽKE, Jaroslav: Prima sezóna Josefa Škvoreckého. 
Moravské noviny 1, 1990, č. 25, 21. 6., s. 8
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.]

M0512. 
KOLOMACKÁ, Marcela: Je to prima. 
Práce 46, 1990, č. 146, 23. 6., příl. č. 25, s. 4
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.]

M0513. 
VEJVODA, Jaroslav: Nebyl to sen, ale skutečnost. Připravil František Lauer. 
Zemědělské noviny 46, 1990, č. 149, 26. 6., s. 7
[K návštěvě J. Š. a Z. S., o zásluhách J. Š. a torontského nakladatelství o literární tvorbu J. Vejvody.]

M0514. 
VALKOUNOVÁ, Nataša: Možná přijde i Škvorecký. 
…atd… 1, 1990, č. 18, 28. 6., s. 4
[Reportáž o setkání s J. Š. a Z. S. v Klubu U zlatého melouna.]

M0515. 
CHUCHMA, Josef: Inventura po Škvoreckých. 
Mladý svět 32, 1990, č. 27, 29. 6., s. 22-23
[Reportáž o návštěvě v Československu s citacemi z besed, na kterých J. Š hovořil mj. o autorské spolupráci s J. Zábranou a Z. Salivarová o příštích osudech nakladatelství Sixty-Eight Publishers. ]

M0516. 
SKALKA, Miloš: Škvoreckým doma… 
Květy 1, 1990, č. 26, 30. 6., s. 10-11
[Reportáž o návštěvě v Československu.]

M0517. 
ZEMÁNKOVÁ, Inka: Pro čtyři oktávy. Rozmlouvala Kateřina Heidenreichová. 
Práce 46, 1990, č. 152, 30. 6., příl. č. 26, s. 4-5
[Rozhovor se zpěvačkou, mj. o jejím vztahu k J. Š.]

M0518. 
DORŮŽKA, Lubomír: Rozhovor s Lubomírem Dorůžkou. Rozmlouvali Václav Krištof a Zdena Krištofová. 
Danny 1, 1990, č. 4/5, červenec, s. 12-17
[Rozhovor o přátelském vztahu s J. Š. a spolupráci s ním, mj. na překladech.]

M0519. 
DUŠKOVÁ, Ludmila: „Světovej Škvorda“ a revue Světová literatura. 
Maxima 1, 1990, č. 2, [červenec], s. 19 – Knižně in: J. Š., Zdena Salivarová: Samožerbuch. Praha, Horizont 1991. S. 345-350.
[Vzpomínky redakční kolegyně.]

M0520. 
INOV, Igor: Návrat k legendě. 
Danny 1, 1990, č. 4/5, červenec, s. 8-9
[Vzpomínka překladatele Legendy Emöke do ruštiny; datováno Praha, květen 1990.]

M0521. 
KOMENDA, S[tanislav]: Král není mrtev – ať žije král! 
Pacemaker. Zpravodaj Fakultní nemocnice s poliklinikou a Lékařské fakulty UP v Olomouci 3, 1990, č. 7, červenec, s. 4-5
[O besedě manželů Škvoreckých v olomouckém U-klubu 10. 5. 1990.]

M0522. 
OPATRNÁ, Věra: Manželé Škvoreckých doma. 
Čtenář 42, 1990, č. 7, červenec, s. 214-216
[O návštěvě Škvoreckých v Československu a o činnosti Společnosti Josefa Škvoreckého.]

M0523. 
SŮVA, Vladimír: Danny v zeleném. 
Nové knihy, 1990, č. 29, 18. 7., s. 1
[Recenze: J. Š., Tankový prapor (Praha, Galaxie 1990)]

M0524. 
FETTERS, Aleš: Egon Hostovský a Josef Škvorecký. 
Nové knihy, 1990, č. 30, 25. 7., s. 6
[Recenze: Irena Votavová, Josef Škvorecký (Náchod, Okresní knihovna 1990). Též o bibliografii E. Hostovského, vyd. tamtéž.]

M0525. 
To nebyl život zbabělců. (Výňatky ze zvukové nahrávky vzpomínání J. Škvoreckého, dr. L. Dorůžky a J. Celby začneme… zveřejňovat od 18. čísla.) 
Evropa a my 1, 1990, č. 17, 25. 7., s. 13
[Poznámka k zahajované publikaci vzpomínkového seriálu (č. 18, 1. 8. – č. 23, 5. 9., s. 27; viz záznam B0689).]

M0526. 
Literární osobnosti. Návraty k rodákům z našeho kraje. 
Pochodeň 79, 1990, č. 176, 31. 7., s. 4; podepsáno (kn)
[Recenze: Ivana Votavová, Josef Škvorecký.]

M0527. 
FETTERS, Aleš: Při návštěvě spisovatele… 
Hudební rozhledy , 1990, č. 8, srpen, s. 372; podepsáno (AF) 
[Glosa o hudebním doprovodu návštěvy manželů Škvoreckých v Náchodě.] 

M0528. 
HOFRICHTER, Vladimír: „Danny Smiřický“ v Rychnově. 
Městský zpravodaj Rychnova nad Kněžnou, 1990, č. 8/9, srpen-září, s. 32-33
[O návštěvě J. Š. dne 19. 5.]

M0529. 
HOLUB, Miloš: Méně známá tvář českého samizdatu. 
Čtenář 42, 1990, č. 8-9, srpen-září, s. 290-291; podepsáno (MH)
[O samizdatových vydavatelích V. Krištofovi, Z. Krištofové, P. Šrůtovi a M. Holubovi, v jejichž edicích vycházely i knihy J. Š.]

M0530. 
ONDRÁŠEK, Tomáš: Generační přesahy generačních idolů. 
Melodie 28, 1990, č. 8, srpen, s. 256
[O hudebním večeru Škvorečtí doma (Praha, Lucerna, 15. 5. 1990).]

M0531. 
RAMBOUSEK, Jiří: Marginálie Josefa Škvoreckého. 
Věda a život 35, 1990, č. 8, srpen, s. 73
[Recenze: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie.]

M0532. 
ŠALÉ, František: Josef Škvorecký a Zdena Salivarová na MU. 
Universitas 23, 1990, č. 4, srpen, s. 94-95
[O besedě s manželi Škvoreckými v Brně 11. 5.]

M0533. 
PŘIBÁŇ, Jiří: Entrtejnment o lidských duších. 
Tvar 1, 1990, č. 22, 2. 8., s. 14
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší, 1-2.]

M0534. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Prima puberta. 
Zemědělské noviny 46, 1990, č. 181, 4. 8., s. 10
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.]

M0535. 
MICHOROVÁ, Eva: Prima sezóna. 
Nový Dikobraz 1, 1990, č. 21, 8. 8., s. 2
[Poznámka v rubrice Líbí nelíbí: J. Š., Prima sezóna.]

M0536. 
HANÁK, Jiří: Bílý lev. 
Lidové noviny 3, 1990, č. 133, 10. 8., s. 8 
[Kritický komentář k udělení Řádu Bílého lva manželům Škvoreckým jako jediným exilovým vydavatelům; v rubrice Poslední slovo.]

M0537. 
Buď vítán, Danny! 
Večerní Praha 36, 1990, č. 155, 13. 8., s. 6; podepsáno šim
[O obnoveném vydávání knih J. Š. a Z. Salivarové.]

M0538. 
KRAUSOVÁ, Marie: Rotný Smiřický: „Zde!“ 
Občanský deník 1, 1990, č. 87, 14. 8., s. 5
[Recenze: J. Š., Tankový prapor.]

M0539. 
ŽANTOVSKÝ, Petr: Ztracená jazzová generace. Zastavení nad dvěma knihami Josefa Škvoreckého. 
Práce 46, 1990, č. 189, 15. 8., s. 7
[Recenze: J. Š., Tankový prapor; Prima sezóna.]

M0540. 
Tankový prapor. 
Lidová demokracie 46, 1990, č. 191, 17. 8., s. 4; podepsáno (ev) 
[Fejeton – vzpomínka knihovnice odborářské knihovny na četbu kapitoly románu J. Š. publikované ve dvou číslech časopisu Plamen (viz záznamy B0311, B0344); u příležitosti prvního domácího vydání románu.] 

M0541. 
BÍLEK, Petr: Ofenzíva Galaxie: Tankový prapor. 
Lidové noviny 3, 1990, č. 143, 22. 8., s. 5
[Recenze: J. Š., Tankový prapor.]

M0542. 
ŠÁRA, Miroslav: Tankový prapor aneb příbuznost víceméně vzdálená. 
A Report 1, 1990, č. 58, 23. 8., s. 4
[Recenze srovnávající román Tankový prapor s Haškovými Osudy dobrého vojáka Švejka.]

M0543. 
TOMÁŠ, Jiří: Opožděný návrat. 
Kurýr 1, 1990, č. 29, 24. 8., s. 13
[Recenze: J. Š., Tankový prapor.]

M0544. 
KUDĚLKA, Viktor: Vy nevíte, co je Samožerbuch? 50. publikace nakladatelství manželů Škvoreckých. 
Svobodné slovo 46, 1990, č. 202, 30. 8., s. 5
[Recenze: J. Š., Zdena Salivarová: Samožerbuch.]

M0545. 
Příběh inženýra lidských duší. 
Nové knihy – Výběr z nejzajímavějších knih, podzim 1990, s. 4; podepsáno mík
[Poznámka k otištěné ukázce (s. 4-9).]

M0546. 
Vojtěchovský , Zdeněk: Učitel a žák. 
Magazín Nový čas 1990, č. 2, [podzim], s. 4
[O svých setkáních s J. Š.]

M0547. 
DORŮŽKA, Lubomír: Věčný swingař Josef Škvorecký. 
Melodie 28, 1990, č. 9, září, s. 268-269
[O vztahu J. Š. k jazzu.]

M0548. 
PLUHÁČEK, Martin: Přijel daktr s vajfkou. 
Program (Státní divadlo v Brně) 62, 1990/91, č. 1, září 1990, s. 12-13
[O návštěvě manželů Škvoreckých v Československu, zvláště o její brněnské části.]

M0549. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Dobrý rotný Škvorecký. 
Zemědělské noviny 46, 1990, č. 205, 1. 9., s. 11
[Recenze: J. Š., Tankový prapor.]

M0551. 
KRAUSOVÁ, Marie: Čtrnáct svazků. Odeon chystá Sebrané spisy Josefa Škvoreckého. 
Občanský deník 1, 1990, č. 104, 3. 9., s. 5 
[Poznámka k připravovanému vydávání Spisů J. Š.]

M0552. 
VÁGNER, Ivan: Rattenfanger von Kostelec. 
Tvorba , 1990, č. 36, 5. 9., s. 22 
[Fejeton o právě vydané knize J. Š. Prima sezóna jako eventuální budoucí „povinné“ školní četbě.] 

M0553. 
JUNGMANN, Milan: Škvoreckého cudná erotika. 
Literární noviny 1, 1990, č. 23, 6. 9., s. 4-5 – Knižně in: M. J., V obklíčení příběhů. Brno, Atlantis 1997. S. 42-45.
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.]

M0554. 
PROKOP, Josef: Danny ve formě her. 
Právo lidu 93, 1990, č. 33, 6. 9., s. 6
[Recenze: J. Š., Tankový prapor.]

M0555. 
„Zakázaný překladatel.“ 
Literární noviny 1, 1990, č. 23, 6. 9., s. 12-13
[Rozhovor s bělehradským překladatelem Aleksandrem Ilićem, mj. o překladech díla J. Š. do srbochorvatštiny.]

M0556. 
NOHEJL, Tomáš: Josef Škvorecký, Prima sezóna. 
Květy 1, 1990, č. 36, 7. 9., s. 41
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.]

M0557. 
LUKEŠ, Jan: Komu koule? 
Lidové noviny 3, 1990, č. 164, 15. 9., s. 7
[Glosa k jazykové redakci: J. Š., Prima sezóna.]

M0558. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Adéla už večeří. 
Zemědělské noviny 46, 1990, č. 229, 29. 9., s. 11
[Recenze: J. Š., Nápady čtenáře detektivek (3. vyd. Praha, AIEP, česká sekce 1990).]

M0559. 
DOKOUPIL, Blahoslav: Josef Škvorecký, Scherzo capriccioso (Toronto, 68 Publishers 1984). Historicko-biografický román o Antonínu Dvořákovi a jeho americkém pobytu. 
List pro literaturu 1, 1990, č. 7, říjen, s. 29; podepsáno (bd)
[Heslo z připravované slovníkové publikace Románové profily.]

M0560. 
Hříchy pro koho, zločiny na kom? 
Knokaut 1, 1990, č. 6, [říjen], s. 25; podepsáno KM
[Recenze: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe.]

M0561. 
ŽANTOVSKÝ, Petr: Poznávání nutnosti. Dvě legendy Josefa Škvoreckého. 
Práce 46, 1990, č. 230, 2. 10., s. 7
[Recenze: J. Š., Dvě legendy (Praha, Primus 1990).]

M0562. 
HARÁK, Ivo: Vypravěč par excelence. 
Severočeský deník 1, 1990, č. 154, 3. 10., s. 5
[K vydání Tankového praporu a Prima sezóny v nakladatelství Galaxie.]

M0563. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Primus na propadnutí. 
Svobodné slovo 44 [spr. 46], 1990, č. 234, 6. 10., příl. Slovo na sobotu, s. 3 
[Kritika medailonu J. Š. a redakčního zpracování knihy Dvě legendy (Primus 1990); v rubrice Dovolte názor…] 

M0564. 
BÍLEK, Petr A.: O tempora, o mores. 
Literární noviny 1, 1990, č. 28, 11. 10., s. 5
[Polemika s Jungmannovou recenzí (LtN č. 23/1990 – viz záznam M0553 ), konkrétně s jeho kritikou názoru Pavla Janáčka na Prima sezónu, obsaženého v Janáčkově recenzi novely Viktora Fischla Dvorní šašci (Lidové noviny 31. 7. 1990); s redakčním dovětkem Jana Lopatky.]

M0565. 
JEŘÁBEK, Mojmír: Sixty-Eight v muzeu. Jak zažalovali Josefa Škvoreckého… 
Brněnský večerník 21, 1990, č. 199, 12. 10., s. 1 a 3; podepsáno (mej)
[O výstavě knih ze Sixty-Eight Publishers v Moravském zemském muzeu v Brně.]

M0566. 
PÍŠA, Vladimír: Emöke J. Škvoreckého. 
Rudé právo 71, 1990, č. 242, 16. 10., s. 4
[Recenze: J. Š., Dvě legendy.]
M0567. PŘIBÁŇ, Michal: Ze života smutného poručíka. 
Brněnský večerník 21, 1990, č. 202, 17. 10., s. 3; č. 203, 18. 10., s 3
[Recenze: J. Š., Konec poručíka Borůvky; J. Š., Návrat poručíka Borůvky.]

M0568. 
ULČ, Ota: Našinci. 
Respekt 1, 1990, č. 33, 24. 10., s. 14
[Mj. o J. Š. a Sixty-Eight Publishers.]

M0569. 
ZELENKA, Jan: Na čtvrtý pokus. 
Literární noviny 1, 1990, č. 30, 25. 10., s. 13
[O genezi českých vydání románu Warrena Millera Prezydent Krokadýlů v letech 1961-1990.]

M0570. 
DOLEJŠ, Radan: Prima sezóna. 
Ty a já 1, 1990, č. 6, listopad, s. 16
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.]

M0571. 
LUKEŠ, Jan: Letem literárním světem. 
Lidové noviny 3, 1990, č. 205, 2. 11., s. 6
[Mj. informace o autorství překladu románu W. Millera Prezydent Krokadýlů.]

M0572. 
ŠEFL, Milan: Půvabná dívka z Chicaga. 
A Report 1, 1990, č. 109, 2. 11., s. 44
[Recenze: J. Š., Dívka z Chicaga a jiné hříchy mládí (Praha, SJŠ 1990).]

M0573. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Holt už jen hold. 
Reflex 1, 1990, č. 32, 6. 11., s. 41
[K opožděnému vydávání knih J. Š.]

M0574. 
ULČ, Ota: Začínalo se v malém bytě. O Škvoreckých a jejich vydavatelství. 
Nová pravda [Plzeň] 1, 1990, č. 264, 10. 11., příl. č. 45, s. 4
[Vzpomínkové vyprávění.]

M0575. 
MICHOROVÁ, Eva: Dvě legendy. 
Nový Dikobraz 1, 1990, č. 37, 28. 11., s. 2
[Recenze: J. Š., Dvě legendy.]

M0576. 
MATOUŠ, Ilja: Škvorecký v Odeonu. 
Danny 1, 1990, č. 6, prosinec, s. 13-14
[O projektu sebraných spisů (12-14 svazků) a vydáních mimo Odeon.]

M0577. 
ŠPIRIT, Michael: Adieu, poežijeu! 
Danny 1, 1990, č. 6, prosinec, s. 23-27
[Rozbor raných básní J. Š. zařazených do knih Dívka z Chicaga a Nezoufejte!]

M0578. 
VOLNÝ, Libor: Rozhovor s Liborem Volným. Rozmlouvali Václav Krištof a Miloš Holub. 
Danny 1, 1990, č. 6, prosinec, s. 19-22 
[Rozhovor pamětníka J. Š. z Náchoda.]

M0579. 
Zachyceno z VoA. 
Občanský deník 1, 1990, č. 182, 3. 12., s. 5; podepsáno (lec)
[Recenze: Čítanka Josefa Škvoreckého (Praha, SJŠ 1990).]

M0580. 
Josef Škvorecký. Zbabělci. 
Tvar 1, 1990, č. 42, 20. 12., s. 7; nepodepsáno
[Biografie a bibliografie J. Š. s ukázkou z románu Zbabělci. V rubrice Čítanka na přání pro 4. ročník.]

M0581. 
Výzva. 
Tvar 1, 1990, č. 42, 20. 12., s. 2
[Výzva k hledání nepublikovaných juvenilií J. Š. pro chystané sebrané spisy (editor Vladimír Justl).]

M0582. 
Románové profily, 4. 
Tvar 1, 1990, č. 43, 28. 12., s. 16; podepsáno vs
[Heslo o Tankovém praporu; z připravované slovníkové publikace.]

M0583. 
LUKEŠ, Jan: Josef Škvorecký objasňuje. Jak to bylo s překladem Prezydenta Krokadýlů (knihy Warrena Millera). 
Lidové noviny 3, 1990, č. 251, 29. 12., s. 6
[Otištění vyžádaného vyjádření J. Š. o spolupráci s Janem Zábranou na překladu prózy W. Millera.]1991


M0584. KRIŠTOF, Václav (usp.): Katalog Sixty-Eight Publishers. 

Praha, Společnost Josefa Škvoreckého 1991. 61 s. 

M0585. SVOBODA, Jiří: Josef Škvorecký. 
Tematická jednotka pro střední školy. 
Ostrava, Item 1991. 14 s. 
[S kapitolami Životopisná data; Causa Zbabělci; Spisovatelova tvůrčí cesta; Návraty a nová vykročení; V zajetí Dvořákovy hudby; J. Škvorecký a film; Závěrem.] 

M0586. 
HOREČKA, Svatopluk: Loňské návštěvě Josefa Škvoreckého… 
Světová literatura 36, 1991, č.1, s. 130; podepsáno -sh-
[Úvodní poznámka k otištěným textům J. Š. Tři projevy bez tribuny (s. 130-139).]

M0587. 
KŠICOVÁ, Danuše: Scottish Slavonic Review. 
Slavia 60, 1991, č. 2, s. 221-223
[O obsahu čísel 1-13, 1983-1989; mj. o příspěvcích týkajících se J. Š.]

M0588. 
MOLDANOVÁ, Dobrava: Návrat Dannyho Smiřického. 
A – almanach autorů, č. 1, 1991, s. 228-231
[Recenze: J. Š., Prima sezóna.]

M0589. 
PECHÁČEK, Pavel: Doslov. 
Světová literatura 36, 1991, č. 3, s. 46-47
[K otištěným recenzím z knihy J. Š. Hlas z Ameriky (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1990): Arthur Miller, Timebends (s. 39-41); Kenneth S. Lynn, Hemingway (s. 41-44); John Updike, Roger’s Version (s. 44-46); Paul Johnson, Intellectuals (Světová literatura č. 4, s. 16-18); 1984 – George Orwell’s Year (s. 18-20).]

M0590. 
RAMBOUSEK, Jiří: Básník Josef Škvorecký. 
In: Od rozdělení k syntéze. Literárněvědná konference v Opavě, 19. – 20. září 1990. Sborník prací filosofické fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada literárněvědná (A). Roč. 1, č. 1. 1991. S. 74-81.
[Studie přednesená v rámci 33. Bezručovy Opavy.]

M0591. 
ŠIMŮNEK, Jaroslav: Knihy a osudy. 
Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, 1991, č. 4, s. 77-80; podepsáno (š)
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch. Autofestšrift (2., doplněné vyd., Praha, Panorama 1991).]

M0592. 
Tajemný pachatel. 
Knokaut 2, 1991, č. 11, s. 57; podepsáno -viš-
[Recenze: J. Š., Mirákl (4. vyd., Brno, Atlantis 1991).]

M0593. 
CHVATÍK, Květoslav: Velký vypravěč Josef Škvorecký. 
Česká literatura 39, 1991, č. 1, [leden-únor], s. 41-54 – Knižně in: K. Ch., Melancholie a vzdor. Eseje o moderní české literatuře. Praha, Čs. spisovatel 1992. S. 138-158

M0594. 
LUKEŠ, Jan: Náchod – Praha – Toronto. 
Lidové noviny 4, 1991, č. 7, 9. 1., s. 8
[Referát o vzpomínkové gramofonové desce Od Zbabělců k Honzlové, natočené 17. 5. 1990 v Praze.]

M0595. 
ZÍTKOVÁ, Irena: Radost z aktivizující četby. 
Nové knihy, 1991, č. 1/2, 9. 1., s. 2; podepsáno iz
[Poznámka k vydání: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.]

M0596. 
[HÁJEK (?)], Oldřich: Prima sezóna. 
Československý sport 39, 1991, č. 9, 11. 1., příl. Volno s. 2 
[Sportovně-humoristický fejeton s postavami Dannyho a Ireny. K textu připojeno ne zcela čitelné faksimile autorova podpisu.] 

M0597. 
HRBOTICKÝ, Saša: Krutý prezydent. 
Véčko – voják 2 (39), 1991, č. 1, 22. 1., s. 42
[Recenze: W. Miller, Prezydent Krokadýlů (Praha, Odeon 1990).]

M0598. 
MERVART, Jan: Literární jam-session. 
Rovnost 1 (106), 1991, č. 24, 29. 1., s. 5
[Recenze: J. Š., Dvě legendy.]

M0599. 
GADAJ, Marzena: Škvorecký – jinak? 
Danny 2, 1991, č. 1, únor, s. 20-24
[O ohlasu románu Zbabělci; stať polské bohemistky, autorky diplomové práce o J. Š. – Post scriptum o autorce Miloš Holub.]

M0601. 
HOLUB, Miloš: Prague Blues. 
Danny 2, 1991, č. 1, únor, s. 10; podepsáno (MH)
[Poznámka k vydání studie: Sam Solecki, Prague Blues. The Fiction of Josef Škvorecký (Toronto, ECW Press 1990).]

M0602. 
LUKEŠ, Jan: Maléry s hudbou. Předběžné poznámky ke vztahu české poválečné literatury a moderní populární hudby. 
Iniciály 2, 1991, č. 14/15, únor-březen, s. 37-39
[O literatuře inspirované jazzem a rockem, mj. o díle J. Š.]

M0603. 
ŠPILAROVÁ, Olga: Tajemství, nebo metamorfóza? 
Literární noviny 2, 1991, č. 6, 7. 2., s. 5
[O sporu o autorství překladu románu Prezydent Krokadýlů a o autorské účasti J. Š. na třech detektivkách vydaných pod jménem Jana Zábrany; polemika se statí J. Š. Pozlacený věk…, story o potyčkách s režimem až k závěrečnému vítězství ve sborníku Prague (usp. Xavier Galmiche a Petr Král, /Francie/ 1990, viz záznam B0647); s redakční poznámkou a s dovětkem Marie Zábranové.]

M0604. 
Škvorecký v angličtině. 
Svobodné slovo 47, 1991, č. 33, 8. 2., s. 5; nepodepsáno 
[O článku v deníku Wall Street Journal (5. 2.) u příležitosti anglického vydání románu Mirákl.] 

M0605. 
HRUBÁ, Irena: Sáhněte po Škvoreckém. 
Učitelské noviny 41, 1991, č. 7, 13. 2., s. 12
[Úvaha o školní četbě; připojen ediční plán Společnosti Josefa Škvoreckého na rok 1991.]

M0606. 
PŘIBÁŇ, Michal: Práce kvapná… 
ROK 2, 1991, č. 1, 16. 2., s. 94
[Recenze: V. Krištof – Z. Krištofová, Knížka o Josefu Škvoreckém (Praha, SJŠ 1990.]

M0607. 
Mirákl poprvé v angličtině. 
Lidová demokracie 47, 1991, č. 41, 18. 2., s. 5; podepsáno (kr)
[Poznámka; s úryvky z článku J. Š. a Z. Salivarové v deníku Wall Street Journal (5. 2.).]

M0608. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Howdunity a whodunity Josefa Škvoreckého. 
Nové knihy, 1991, č. 8, 20. 2., s. 2
[Recenze: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe (2. vyd. Praha, Mladá fronta 1991).]

M0609. 
LUKEŠ, Jan: Škvoreckým na uvítanou. Útoky, obhajoby a nakladatelské činy. 
Lidové noviny 4, 1991, č. 45, 22. 2., s. 9
[K chystané návštěvě 24. 2.- 9. 3.; o polemice okolo autorství překladu románu W. Millera Prezydent Krokadýlů (s otištěným úryvkem z dopisu J. Škvoreckého z 5. 12. 1990) a o ediční činnosti Společnosti Josefa Škvoreckého.]

M0610. 
STROŽ, Daniel: Kde jsou lvi? 
Lidové noviny 4, 1991, č. 45, 22. 2., s. 8
[Úryvek z rozhovoru s D. Strožem (Obrys nezávislej inteligencie, Dotyky, 1991, č. 1), v němž si někdejší exilový nakladatel stěžuje na udělení Řádu Bílého lva J. Škvoreckému a Z. Salivarové.]

M0611. 
SUCHÝ, Jaroslav: Opět doma. 
Náchodský zpravodaj [15], 1991, březen, s. 4; podepsáno J. S.
[O připravované návštěvě v Náchodě, o činnosti Společnosti Josefa Škvoreckého.] M0612. ZAJÍČKOVÁ, Jitka: „68-Publishers“ v Náchodě. 
Pochodeň 80, 1991, č. 53, 4. 3., s. 6; podepsáno (zaj)
[O výstavě knih ze Sixty-Eight Publishers v Okresní knihovně v Náchodě ve dnech 4. 3.- 5. 4.]

M0613. 
ZÍTKOVÁ, Irena: Z literatury, vytvořené Josefem Škvoreckým v Kanadě… 
Ahoj na sobotu 23, 1991, č. 10, 4. 3., s. 5; podepsáno -iz-
[Glosa o připravovaném vydání Škvoreckého rozhlasových relací z Hlasu Ameriky ve Společnosti Josefa Škvoreckého.]

M0614. 
VACINA, Ladislav: Lásky Dannyho Smiřického… 
Pochodeň 80, 1991, č. 58, 9. 3.- 10. 3., příl. Magazín Pochodně, s. 8
[Medailon.]

M0615. 
Rodák se vrátil. 
Práce 47, 1991, č. 63, 15. 3., s. 5; podepsáno (jop)
[O výstavě knih ze Sixty-Eight Publishers v Okresní knihovně v Náchodě.]

M0616. 
Burianová , Zdena: „Nakladatelství 68“. 
Náš čas 31, 1991, č. 12, 20. 3., s. 5; podepsáno zb 
[O výstavě knih ze Sixty-Eight Publishers v Okresní knihovně v Náchodě.]

M0617. 
Škvorečtí v Náchodě. 
Rudé právo 1, 1991, č. 72, 26. 3., s. 4; podepsáno (NA)
[O výstavě knih ze Sixty-Eight Publishers v Okresní knihovně v Náchodě.]

M0618. 
FETTERS, Aleš: Výstava knih ze 68 Publishers. 
Nové knihy, 1991, č. 13, 27. 3., příl. s. 6 
[O výstavě knih ze Sixty-Eight Publishers v Okresní knihovně v Náchodě.]

M0619. 
BASTL, Miroslav: Škvoreckého román Zbabělci a jeho recepce. Úvodní poznámka Václav Krištof. Danny 2, 1991, č. 2, duben, s. 16-19
[Čtvrtá kapitola ze stejnojmenné studie.]

M0620. 
HÁJEK, Igor: V národní tradici. 
Danny 2, 1991, č. 2, duben, s. 14-15
[O diskusi o autorství překladů a próz podepsaných Janem Zábranou; polemika s článkem Olgy Špilarové Tajemství, nebo metamorfóza (LtN č. 6/1991, viz záznam M0603 ).]

M0621. 
SUCHÝ, Jaroslav: Škvorecký a Náchod. 
Danny 2, 1991, č. 2, duben, s. 9-10 – Polygon reportér 8, 1991, č. 3, duben-květen, s. 26
[Úryvek z projevu na vernisáži výstavy knih Sixty-Eight Publishers v Náchodě v březnu 1991.]

M0622. 
LIEHMOVÁ, Drahomíra: Pražské blues. 
Tvorba, 1991, č. 14, 3. 4., s. 10
[Recenze: Sam Solecki, Prague Blues. The Fiction of Josef Škvorecký.]

M0623. 
BLAŽKE, Jaroslav: Biblioklipy. 
Moravské noviny 2, 1991, č. 15, 11. 4., s. 16
[Glosy, mj. o: J. Š., Nápady čtenáře detektivek.]

M0624. 
ŠPIRIT, Michael: Nostalgie, ne smutek. 
Literární noviny 2, 1991, č. 15, 11. 4., s. 4
[Přehledová stať o prozaickém díle J. Š.; k vydání jeho souboru povídek Hříchy pro pátera Knoxe.]

M0625. 
VLAŠÍNOVÁ, Drahomíra: Detektivní hádanky. 
Brněnský večerník 22, 1991, č. 72, 12. 4., s. 3; podepsáno (dv)
[Recenze: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe.]

M0626. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Abeceda zapovězených. Josef Škvorecký. 
Lidové noviny 4, 1991, č. 88, 15. 4., s. 5
[Medailon.]

M0627. 
BLAŽKE, Jaroslav: Biblioklipy. 
Moravské noviny 2, 1991, č. 16, 18. 4., s. 16
[Recenze, mj. o: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe.]

M0628. 
SŮVA, Vladimír: Josef Škvorecký: Mirákl. Danny ve dvou rovinách. 
Nové knihy, 1991, č. 19, 8. 5., s. 1
[Poznámka k vydání; ohlasy na román (z knihy Samožerbuch) otištěny v příloze NK, s. 8.]

M0629. 
HÁJKOVÁ, Alena: „Okrajové“ stati Josefa Škvoreckého. 
Brněnský večerník 22, 1991, č. 90, 13. 5., s. 3
[Recenze: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie.]

M0630. 
NOHEJL, Tomáš: Škvorečtí doma. 
Týdeník Květy 1, 1991, č. 20, 16. 5., s. 38
[O činnosti Společnosti Josefa Škvoreckého.]

M0631. 
SÁNCHEZOVÁ, Ilona: Diskutovaný exilový román. 
Právo lidu 94, 1991, č. 61, 16. 5., s. 4
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0632. 
EDL, Zdeněk: Manželé Škvorečtí přiletí vrtulníkem. 
Český Expres 2, 1991, č. 102, 28. 5., s. 1 a 2
[O dosavadním průběhu návštěvy v Československu a jejím dalším programu.]

M0633. 
Josef Škvorecký, narozený 27. 9. 1924… 
Duha 5, 1991, č. 2, léto, s. 15; podepsáno (zf)
[Biografická poznámka o J. Š. k otištěnému úryvku (s. 14-15) z románu Příběh inženýra lidských duší (před chystaným vydáním v nakladatelství Atlantis.]

M0634. 
KOSATÍK, Pavel: A co jinak. 
Melodie 29, 1991, č. 6 [červen], s. 24
[Mj. o vzpomínkové gramofonové desce Zdeny Salivarové a J. Š. Od Zbabělců k Honzlové (Bonton 1990).]

M0635. 
SPÁČILOVÁ, Mirka: Lítost nerozhoduje. 
Lidové noviny 4, 1991, č. 129, 4. 6., s. 9
[O televizním pořadu Večírek nejen pro zvané, vysílaného z divadla Semafor; s účastí J. Š.; v rubrice TV sloupek.]

M0636. 
SOLDÁN, Ladislav: Prozaikova rozverná partie aneb Škvoreckého Mirákl. 
Moravské noviny 2, 1991, č. 23, 6. 6., s. 11
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0637. 
DORŮŽKA, Lubomír: Kapky jazzu v mém psaní. 
Týdeník Rozhlas 1, 1991, č. 24, 4. 6., s. 14
[O jazzu v díle J. Š. a o stejnojmenném Škvoreckého eseji. – Viz též záznam R280.]

M0638. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Mlhoviny v Galaxii. 
Mladá fronta Dnes 2, 1991, č. 135, 11. 6., s. 4
[Kritická glosa k zpracování medailonů autorů v antologii próz Arnošta Lustiga, Milana Kundery a J. Š. Velká trojka (Galaxie 1991), obsahující povídku J. Š. Trip do Česka (s. 125-201).]

M0639. 
SLÁNSKÝ, Radovan: Adresát: Josef Škvorecký… 
Reflex 2, 1991, č. 25, 18. 6., s. 41
[O románu J. Š. Mirákl.]

M0640. 
HÁJKOVÁ, Jaroslava: Škleb i vědoucnost Hořkýho světa. 
Nové knihy, 1991, č. 26, 26. 6., s. 1
[Recenze: J. Š., Hořkej svět (2. vyd., Praha, Odeon 1991).]

M0641. 
Est miraculem. 
Svobodné slovo 47, 1991, č. 151, 28. 6., s. 5; podepsáno (FG)
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0642. 
HOLUB, Miloš: Co že udělal Škvorecký? 
Noviny obvodu Praha 2, 1991, č. 1, červenec, s. 3
[O fámách o majetku J. Š., o knihovně Společnosti Josefa Škvoreckého.]

M0643. 
VACINA. Ladislav: Setkání s knihami Josefa Škvoreckého v Náchodě. 
Čtenář 43, 1991, č. 7, [červenec], s. 249
[O výstavě knih ze Sixty-Eight Publishers v Okresní knihovně Náchod. Též obecně o produkci nakladatelství.]

M0644. 
NOVÝ, Petr: Úskalí politické detektivky. Další z neznámých děl J. Škvoreckého u nás. 
Mladá fronta Dnes 2, 1991, č. 158, 10. 7., s. 4
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0645. 
ŠVANDA, Pavel: Svět podle Smiřického. 
Lidová demokracie 47, 1991, č. 165, 18. 7., s. 6 
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0646. 
HETYCH, Josef: Entrtejnment na stará témata o životě, ženách, osudu, snění, dělnické třídě, fízlech, lásce a smrti. 
Danny 2, 1991, č. 3/4, srpen, s. 12-17
[O románech J. Š. Zbabělci a Příběh inženýra lidských duší.]

M0647. 
SUCHÝ, Jiří: Josef Škvorecký + Jiří Suchý + Jiří Šlitr. Hovor vedl Ondřej Suchý. 
Danny 2, 1991, č. 3/4, srpen, s. 18-20
[O spolupráci J. Suchého s J. Š.; z připravované, nakonec však nevydané knihy O. Suchého Já na bráchu (nakl. Klokočí).]

M0648. 
VLAŠÍN, Štěpán: Škvoreckého detektivní hádanky. 
Haló noviny 1, 1991, č. 57, 9. 8., s. 5; podepsáno V. Števa
[Recenze: J. Š., Hříchy pro pátera Knoxe.]

M0649. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Hořkej Škvoreckej. 
Reflex 2, 1991, č. 33, 13. 8., s. 41
[Recenze: J. Š., Hořkej svět.]

M0651. 
PEŇÁS, Jiří: Dannyho svědectví. Četba románů je slast a stejně jako sex mravní a politické ospravedlnění nepotřebuje. 
Práce 47, 1991, č. 188, 14. 8., s. 5
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0652. 
ČORNEJ, Petr: 2 x 3 věty proč… číst …a nečíst. 
Tvar 2, 1991, č. 33, 15. 8., s. 15
[Glosa, mj. o: J. Š., Prima sezóna.]

M0653. 
PŘIBÁŇ, Michal: Nápady čtenáře Miráklu. 
ROK 2, 1991, č. 4, 16. 8., s. 33-39 – Danny 3, 1992, č. 1, březen, s. 19-25
[O veřejně známých předobrazech postav z románu Mirákl a některých dalších Škvoreckého románů.]

M0654. 
ŠPIRIT, Michael: Mirákl. 
Literární noviny 2, 1991, č. 34, 22. 8., s. 4-5
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0655. 
Švejk v socialistickém vydání. 
Moravskoslezský den 2. 1991, č. 195, 22. 8., s. 6; podepsáno (va)
[Vyjádření čs. velvyslankyně v Polsku Markéty Fialkové k dílu J. Š., informace o připravovaném překladu Tankového praporu do polštiny (A. Jagodzinski) a uvedení filmu Tankový prapor v polských kinech.]

M0656. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Škvoreckého román o Bohu a o hudbě. 
Nové knihy, 1991, č. 35, 28. 8., s. 1
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso (2. vyd. Praha, Odeon 1991).]

M0657. 
NOVÝ, Petr: Škvoreckého sen o Dvořákovi. 
Mladá fronta Dnes 2, 1991, č. 200, 28. 8., s. 4
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.]

M0658. 
ŠOFAR, Jakub: Škvoreckého kniha… 
Tvar 2, 1991, č. 35, 29. 8., s. 11
[Ediční poznámka k otištěnému úryvku (s. 10-11, záznam B0742) z knihy Všichni ti bystří mladí muži a ženy. Osobní historie českého filmu (Horizont 1991).]

M0659. 
ŠEFL, Milan: Škvorecký zbavený poetiky. 
Občanský deník 2, 1991, č. 205, 3. 9., s. 5
[Recenze: J. Š., Mirákl (4. vyd., Atlantis 1991).]

M0660. 
Škvorecký po troškách. 
Nové knihy, 1991, č. 36, 4. 9., s. 3; podepsáno -ič-
[Poznámka k vydání povídky J. Š. Divák v únorové noci (Společnost Josefa Škvoreckého 1991) a výboru ze statí J. Š., O anglické literatuře (tamtéž 1991).]

M0661. 
POLÁČEK, Jiří: Román o Antonínu Dvořákovi. 
Rovnost 1 (106), 1991, č. 138 (209), 7. 9., s. 5
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.]

M0662. 
SŮVA, Vladimír: Sebevědomá „sebechvála“. Kniha z výlohy. 
Knihy 91, roč. 1, 1991, č. 2, 16. 9., s. 1; podepsáno (vs)
[Poznámka k vydání: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch.]

M0663. 
VLAŠÍNOVÁ, Drahomíra: Román o Dvořákovi. 
Večerník (Brno) 1, 1991, č. 11, 16. 9., s. 6
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.]

M0664. 
DONÁTOVÁ, Uljana: Zázrak po česku. 
Večerník Praha 1, 1991, č. 182, 18. 9., s. 6; podepsáno uly
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0665. 
NOVÝ, Petr: Neuvěřitelný příběh. 
Mladá fronta Dnes 2, 1991, č. 219, 19. 9., s. 4
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch.]

M0666. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Autofestšrift z Toronta. 
Nové knihy, 1991, č. 39, 25. 9., s. 2
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch.]

M0667. 
VLAŠÍN, Štěpán: O Antonínu Dvořákovi v USA. 
Haló noviny 1, 1991, č. 97, 25. 9., s. 5; podepsáno V. Števa
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.]

M0668. 
PETŘÍČEK, Miroslav: Románový sen a tvar románu. 
Tvar 2, 1991, č. 39, 26. 9., s. 15
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.]

M0669. 
KADEŘÁBEK, Rudolf: Výročí dne. 1924 – narodil se Josef Škvorecký, český spisovatel. 
Metropolitan 1 , 1991, č. 117, 27. 9., s. 6
[Medailon.]

M0670. 
Josef Škvorecký. Literatura na indexu. 
Deník Nová Pravda 1, 1991, č. 228, 29. 9., příl. č. 39, s. 5; podepsáno (rj)
[Biografická poznámka k úryvku z románu Tankový prapor.]

M0671. 
JEDLIČKOVÁ, Alice: Josef Škvorecký, Zbabělci. 
Český jazyk a literatura 42, 1991/92, č. 1/2, [říjen], 1991, s. 13-21 – Knižně in: Česká literatura 1945-1970. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1992. S. 176-186
[Rozbor; srovnání s knihou povídek Jana Drdy Němá barikáda.]

M0672. 
OLIČ, Jiří: Další Škvoreckého pansofie. 
Fragment K 5, 1991, č. 8, [říjen], s. 148-149
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0673. 
SYROVÁTKA, Jiří: Knihy. 
Playboy 1, 1991, č. 6, říjen, s. 13
[Recenze: J. Š., Hořkej svět.]

M0674. 
ULČ, Ota: Na rozloučenou. 
Lidové noviny 4, 1991, č. 230, 2. 10., s. 11
[O svém vztahu k Sixty-Eight Publishers, vzpomínka na začátky nakladatelství.]

M0675. 
PŘIBÁŇ, Jiří: Bůh do domu. 
Tvar 2, 1991, č. 41, 10. 10., s. 14
[Recenze: J. Š., Bůh do domu (Praha, Společnost Josefa Škvoreckého 1992).]

M0676. 
DONÁTOVÁ, Uljana: Sen o Dvořákovi. 
Večerník Praha 1, 1991, č. 199, 11. 10., s. 6; podepsáno uly 
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso; v rubrice Zalistujte s námi v knize.] 

M0677. 
SVOBODA, Richard: Románové profily, 5. 
Tvar 2, 1991, č. 42, 17. 10., s. 16; podepsáno (rs) – [Knižně pod názvem] Josef Škvorecký, Příběh inženýra lidských duší, in: Slovník českého románu 1945-1991. Ostrava 1992. S. 234-235; podepsáno rs – Danny 3, 1992, č. 2, červen, s. 27-28; podepsáno (rs) – Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava, Sfinga 1994. S. 374-376; podepsáno rs
[Slovníkové heslo: J. Š., Příběh inženýra lidských duší; s výběrovou bibliografií ohlasu díla.]

M0678. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Škvorecký, Smiřický a ti další. 
Expres-magazín 2, 1991, č. 21, 18. 10., s. 14-15
[Medailón k 67. narozeninám J. Š. 27. 9.]

M0679. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Literárium. 
Mladá fronta Dnes 2, 1991, č. 246, 21. 10., s. 6
[Kritická glosa: J. Š., Prima sezóna. Zbabělci. Konec nylonového věku (Praha, Odeon 1991).]

M0680. 
LUKEŠ, Jan: Vypravěč Škvorecký. Zázraky, veselé sny a smutné skutečnosti, vzpomínky. 
Lidové noviny 4, 1991, č. 248, 23. 10., s. 9
[Přehledová recenze domácích reedicí původně v exilu vydaných knih J. Š. (Mirákl, Samožerbuch, Scherzo capriccioso, Všichni ti bystří mladí muži a ženy) a brožur vydaných Společností Josefa Škvoreckého.]

M0681. 
Škvorečtí v Praze. 
Večerník Praha 1, 1991, č. 207, 23. 10., s. 6; podepsáno vp 
[Zpráva o chystaném setkání ve Viole 24. 10. a v Branickém divadle 26. 10. 1991.] 

M0682. 
ZÍTKOVÁ, Irena: Co bylo: předtím – potom – a co bude. 
Svobodné slovo 47, 1991, č. 249, 24. 10., s. 5; podepsáno (iz)
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch.]

M0683. 
FRONKOVÁ, Marie: Veselý sen o Dvořákovi. 
Lidová demokracie 47, 1991, č. 251, 26. 10., s. 4
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.]

M0684. 
SOKOL, Emil: Kronika téměř neskutečného. 
Rovnost 1 (106), 1991, č. 180 (251), 26. 10., s. 7
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch.]

M0685. 
Dannyho doktorát. 
Mladá fronta Dnes 2, 1991, č. 253, 30. 10., s. 1; podepsáno (šla) 
[O slavnostním udělení čestného doktorátu J. Š. na Masarykově univerzitě v Brně dne 29. 10.]

M0686. 
J. Škvorecký čestným doktorem. 
Lidová demokracie 47, 1991, č. 253, 30. 10., s. 7; nepodepsáno 
[O slavnostním udělení čestného doktorátu J. Š. na MU v Brně.]

M0687. 
J. Škvorecký v Praze a v Brně. 
Náš čas 31 [spr. 32], 1991, č. 44, 30. 10., s. 2; podepsáno (jr)
[O návštěvě J. Š. v Československu.]

M0688. 
JEŘÁBEK, Mojmír: Pocta Škvoreckému. 
Večerník (Brno) 1, 1991, č. 42, 30. 10., s. 1 a 3; podepsáno (mej)
[O slavnostním udělení čestného doktorátu J. Š. na MU v Brně.]

M0689. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Josef Škvorecký, svazek 1. 
Nové knihy, 1991, č. 44, 30. 10., s. 1-2
[Recenze: J. Š., Prima sezóna. Zbabělci. Konec nylonového věku.]

M0690. 
Pocta J. Škvoreckému. 
Právo lidu 94, 1991, č. 201, 30. 10., s. 1; podepsáno (tk, is)
[O slavnostním udělení čestného doktorátu J. Š. na MU v Brně.]
M0691. Poněkud hlubší smysl… 
Rovnost 1 (106), 1991, č. 182 (253), 30. 10., s. 1; podepsáno (bor)
[O slavnostním udělení čestného doktorátu J. Š. na MU v Brně.]

M0692. 
PŘIBÁŇ, Michal: Danny doktorem. 
Lidové noviny 4, 1991, č. 253, 30. 10., s. 2; podepsáno (mlp)
[O slavnostním udělení čestného doktorátu na MU v Brně a odpoledním setkání J. Š. s posluchači a pedagogy univerzity.]

M0693. 
BLAŽÍČEK, Přemysl: Josef Škvorecký. 
Čtenář 43, 1991, č. 11, [listopad], příl. Kartotéka spisovatelů
[Medailon s bibliografickou poznámkou.]

M0694. 
KHUN, Miroslav: Manželé Škvorečtí znovu v Praze. 
Právo lidu 94, 1991, č. 203, 1. 11., s. 6
[O již třetí návštěvě manželů Škvoreckých v polistopadovém Československu.]

M0695. 
RIČLOVÁ, Míla: Všichni ti bystří mladí muži a ženy. 
Kino 46, 1991, č. 22, 4. 11., s. 4-5
[Recenze s úryvky z knihy J. Š., Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

M0696. 
JAROŠ, Jan: Filmařské vzpomínání Josefa Škvoreckého. 
Nové knihy, 1991, č. 45, 6. 11., s. 2
[Recenze: J. Š., Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

M0697. 
HALADA, Andrej: 2 x 3 věty proč… číst, …nečíst. 
Tvar 2, 1991, č. 45, 7. 11., s. 15
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M0698. 
WOHLHÖFNER, Vladimír: Škvoreckého historie „nové vlny“. 
Český deník 1, 1991, č. 22, 8. 11., s. 5
[Recenze: J. Š., Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

M0699. 
Dvořákovská mozaika. Nad Škvoreckého knihou Scherzo capriccioso. 
Moravskoslezský den 2, 1991, č. 264, 12. 11., s. 5; podepsáno (LAV)
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.]

M0701. 
ŠEFL, Milan: Z Čech do Kanady a zpět. 
Český deník 1, 1991, č. 26, 13. 11., s. 5
[Recenze: J. Š., Prima sezóna. Zbabělci. Konec nylonového věku; též o knize Samožerbuch.]

M0702. 
CHUCHMA, Josef: Znavená Honzlová s Dannym. 
Mladý svět 33, 1991, č. 47, 15. – 21. 11., s. 28
[O návštěvě v Praze a o udělení čestného doktorátu Masarykovy univerzity J. Š. v Brně 29. 10.]

M0703. 
PERGLER, Jan: Samožerbuch. 
Český deník 1, 1991, č. 28, 15. 11., příl. Víkend s ČD, s. 4-5
[Reportáž o autogramiádě k domácí edici knihy; též o chystaném ukončení činnosti nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]

M0704. 
KOLOMACKÁ, Marcela: Bystrý pán vzpomíná. 
Práce 47, 1991, č. 268, 16. 11., příl. č.46, s. 4
[Recenze s otištěným úryvkem z knihy Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

M0705. 
CHUCHMA, Josef: Tady Hlas Ameriky. 
Tvar 2, 1991, č. 48, 28. 11., s. 14-15
[Recenze: J. Š., Hlas z Ameriky (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1990).]

M0706. 
Josef Škvorecký po letitém půstu… – A J. Škvorecký ještě jednou… 
Týdeník Květy 1, 1991, č. 48, 28. 11., s. 53; podepsáno maus 
[Dvě zprávy v rubrice Bez záruky: o nálezu juvenilních rukopisů J. Š. při stěhování jeho příbuzných a o připravovaném televizním seriálu podle knihy J. Š. Hříchy pro pátera Knoxe.] 

M0707. 
BLAŽEK, Jiří: Zbabělci. 
Fragment K 5, 1991, č. 10, [prosinec], s. 133-135
[Recenze: J. Š., Prima sezóna. Zbabělci. Konec nylonového věku.]

M0708. 
KOSATÍK, Pavel: A co jinak. 
Melodie 29, 1991, č. 12 [prosinec], s. 21 
[Soubor recenzních glos, mj. k odeonským vydáním výboru z povídek J. Š. Hořkej svět (1991, fotoreprint vydání z roku 1969) a románu J. Š. Scherzo capriccioso (1991).] 

M0709. 
SVADBOVÁ, Blanka: Společenský román. 
Čtenář 43, 1991, č. 12, prosinec, s. 412-414
[Studie, podstatná část věnována románu J. Š. Mirákl.]

M0710. 
VACINA, Ladislav: Filmová pohlednice Josefa Škvoreckého. 
Deník Pochodeň 1, 1991, č. 137, 10. 12., s. 11; podepsáno (vn)
[Recenze: J. Š., Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

M0711. 
PEŇÁS, Jiří: Škvoreckého jazzující Dvořák. 
Český deník 1, 1991, č. 48, 12. 12., s. 5
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso.]

M0712. 
SLOMEK, Jaromír: Monografie o Škvoreckém anglicky. 
Literární noviny 2, 1991, č. 50, 12. 12., s. 9; podepsáno (jsl)
[Poznámka k vydání: Paul Trensky, The Fiction of Josef Škvorecký (London, Macmillan 1991).]

M0713. 
GRYM, Pavel: Lidé z Městečka K. Z pozadí románu Zbabělci. 
ROK 2, 1991, č. 6, 15. 12., s. 82-84
[Vzpomínka na vlastní zážitky z poválečného Náchoda.]

M0714. 
KOSATÍK, Pavel: Letem (českým filmovým) světem. 
Tvar 2, 1991, č. 51/52, 19. 12., příl., s. 15
[Recenze: J. Š., Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]1992 


M0715. BLAŽÍČEK, Přemysl: Škvoreckého Zbabělci. 

Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1992. 70 s. (Oikúmené, sv. 30.)
[Studie s částmi Dvojí svět: Měšťáci, Danny, Danny a měšťáci; Přítomná chvíle: Všednost, Myšlení, Jevy; Na okraj Zbabělců.]

M0716. MATOUŠ, Ilja: Bibliografie Josefa Škvoreckého II. Ve světě. 

Praha, Společnost Josefa Škvoreckého 1992. 80 s.
[S oddíly Knihy J. Š. vydané v zahraničí, Úvody, doslovy, poznámky a ostatní spolupráce na knihách jiných autorů, Filmografie, diskografie, rozhlas + televize, Práce J. Š. v novinách a časopisech, Sborníky s příspěvky J. Š.; s úvodní poznámkou (s. 1) a soupisem použité literatury.]

M0717. MATOUŠ, Ilja: Bibliografie Josefa Škvoreckého III. Ohlasy ve světě. 

Praha, Společnost Josefa Škvoreckého 1992. 88 s.
[S obecnou částí O Josefu Škvoreckém a s ohlasy k jednotlivým dílům J. Š.; se seznamem použité literatury.]

M0718. Zbabělci… a co bylo potom. 

Uspořádal a úvodní poznámku Místo předmluvy (s. 2-3) napsal Michal Přibáň. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého 1992. 70 s.
[Sborník. Obsahuje: Autor a jeho román: Josef ŠKVORECKÝ: (O knihách a autorech č. 6/1958, viz záznam C001), Mezi prvním a druhým vydáním (z knihy Samožerbuch, kráceno), Postskript ke Zbabělcům (Listy, č.5-6/1974, viz záznam B0451); Hlasy a ohlasy: Jiří Lederer , Vzpomínka na jednu recenzi (z knihy Touhy a iluze I, Toronto, Sixty-Eight Publishers 1984); Jan Nový , Živočichopis pásků (Tvorba č. 3/1959, viz záznam M0021); Jiří Hájek , Zatím jen svědectví (LtN č. 51-52/1958, viz záznam M0013); Josef Rybák , Červivé ovoce (Rudé právo, 14. 1. 1959, viz záznam M0020); Vladimír Novák , Nejlepší způsob existence (Kulturní tvorba č. 2/1965, viz záznam M0122); Ferdinand Peroutka , Z rozhlasových promluv F. P. pro Rádio Svobodná Evropa (převzato z: Budeme pokračovat, Toronto 1984, s.44-58, viz záznam M0370); Kosková Helena, Kdyby Salinger byl Čech aneb zahraniční ohlas Zbabělců (s. 59-67).]

M0719. 
DOKOUPIL, Blahoslav: Josef Škvorecký, Scherzo capriccioso. 
In: Slovník českého románu 1945-1991. Ostrava 1992. S. 236-237; podepsáno bd – Danny 3, 1992, č. 2, červen, s. 29-30; podepsáno (bd) – Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava, Sfinga 1994. S. 376-378.
[Slovníkové heslo; s výběrovou bibliografií ohlasu díla.]

M0720. 
MACHALA, Lubomír: Josef Škvorecký, Lvíče. 
In: Slovník českého románu 1945-1991. Ostrava 1992. S. 228-229; podepsáno (lm) – Danny 3, 1992, č. 2, červen, s. 21-22 – Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava, Sfinga 1994. S. 368-370.
[Slovníkové heslo. S výběrovou bibliografií ohlasu díla.]

M0721. 
MACHALA, Lubomír: Josef Škvorecký, Mirákl. 
In: Slovník českého románu 1945-1991. Ostrava 1992. S. 231-233; podepsáno lm – Danny 3, 1992, č. 2, červen, s. 24-26 – Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava, Sfinga 1994. S. 372-374.
[Slovníkové heslo. S výběrovou bibliografií ohlasu díla.]

M0722. 
SVOBODA, Richard: Josef Škvorecký, Tankový prapor. 
In: Slovník českého románu 1945-1991. Ostrava 1992. S. 229-231; podepsáno (rs) – Danny 3, 1992, č. 2, červen, s. 22-24; podepsáno (rs) – Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava, Sfinga 1994. S. 370-372; podepsáno rs
[Slovníkové heslo. S výběrovou bibliografií ohlasu díla.]

M0723. 
ZAHRADNICKÝ, Jiří: Josef Škvorecký, Zbabělci. 
In: Slovník českého románu 1945-1991. Ostrava 1992. S. 226-228; podepsáno jz – Danny 3, 1992, č. 2, červen, s. 19-21; podepsáno (jz) – Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava, Sfinga 1994. S. 364-366; podepsáno jz
[Slovníkové heslo. S výběrovou bibliografií ohlasu díla.]

M0724. 
BLAŽÍČEK, Přemysl: Sebezaujetí a předstírání ve Zbabělcích. 
Kritický sborník 12, 1992, č. 1, s. 8-12
[Studie; první kapitola z chystané monografie o Škvoreckého Zbabělcích (viz záznam M0715 ).]

M0725. 
MEIER, Jan: Police, Broumov a Josef Škvorecký. 
Broumovsko 3, 1992, č. 1, s. 3
[O broumovských inspiracích tvorby J. Š.]

M0726. 
RAMBOUSEK, Jiří: Beseda s manžely Škvoreckými na MU. 
Universitas [25], 1992, č. 1, s. 63-64
[Referát o besedě manželů Škvoreckých na Masarykově univerzitě v Brně po udělení čestného doktorátu J. Š. 29. 10. 1991.]

M0727. 
SAMŠUK, Zbyněk: Antonín Dvořák Josefa Škvoreckého. 
Lipík 1, 1992, č. 7/8, s. 17 – Knižně in: Písecká čítanka. Díl 3. Písek 1995. S. 46-47.
[Komentář k románu J. Š. Scherzo capriccioso; též o vztazích A. Dvořáka k Písku.]

M0728. 
VÁVRA, Gustav: Josef Škvorecký, Nevěsta z Texasu. „V týhle válce je možný všechno!“ 
CACWA News, 1992, sv. 4, s. 10 
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1992). V interním bulletinu Czech American Civil War Asotiation.] 

M0729. 
CIESLAR, Jiří: Josef Škvorecký a všichni ti bystří mladí muži a ženy. 
Literární noviny 3, 1992, č. 1, 9. – 15. 1., s. 13
[Recenze: J. Š., Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

M0730. 
CHUCHMA, Josef: Filmový pamětník Josef Škvorecký. 
Mladý svět 34, 1992, č. 3, 17. 1., s. 42
[Recenze: J. Š., Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

M0731. 
KLUSÁK, Jan: Jak by chtěl skladatel, aby se o něm v životopisech psalo. 
Literární noviny 3, 1992, č. 3, 23.- 29. 1., s. 4
[Recenze: J. Š., Scherzo capriccioso. Též o životopisném románu Svatoslava Gosmana Podzim v Novém světě (Praha, Albatros 1991).]

M0732. 
VLAŠÍN, Štěpán: Osobní historie českého filmu. 
Haló noviny 2, 1992, č. 47, 25. 1., s. 5; podepsáno V. Števa
[Recenze: J. Š., Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

M0733. 
PILAROVÁ, Eva: Politiku dělat neumím, říká Eva Pilarová v rozhovoru s Pavlem Vernerem pro náš deník. Možná nevíte, že Suzi Kajetánová je… Rozmlouval Pavel Verner 
Deník Nová Pravda. 2, 1992, č. 26, 31. 1., příl. Kulturní spektrum, s. 1
[Mj. o J. Š. a o jeho románu Mirákl.]

M0734. 
O knihách a lidech. 
Zemědělské noviny 48, 1992, č. 32, 7. 2., s. 4; podepsáno (vl) 
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch.] 

M0735. 
SŮVA, Vladimír: Josef Škvorecký, Smutek poručíka Borůvky. 
Knihy 92, 1992, č. 5, 10. 2., s. 8; podepsáno (vs)
[Poznámka k vydání souboru povídek J. Š. Smutek poručíka Borůvky.]

M0736. 
Fenomén zvaný Samožerbuch. 
Deník Jihočeská pravda 2, 1992, č. 35, 11. 2., s. 4; podepsáno (tah) 
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch; mj. o vydávání knih v exilu, doplněno o citace z knihy.]

M0737. 
Exilové svědectví Škvoreckých. 
Deník Pochodeň 2, 1992, č. 50, 28. 2., s. 8; podepsáno (th)
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch.]

M0738. 
BYSTROV, Vladimír: Osobní historie. 
Film a doba 38, 1992, č. 1, jaro, s. 62-63
[Recenze: J. Š., Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

M0739. 
BLAŽÍČEK, Přemysl: Na okraj Zbabělců. 
Prostor 5, 1991/92, č. 19, březen 1992, s. 91-95
[Kapitola z rozsáhlejší studie. Knižně viz záznam M0715 .]

M0740. 
FETTERS, Aleš: Od Jana Říhy a Aleše Fetterse! 
Danny 3, 1992, č. 1, březen, s. 5-6
[Polemika s (též otištěným) názorem rozhořčeného důchodce Jana Říhy na rozhlasovou relaci o J. Š., vysílanou ČRo dne 1. 12. 1991.]

M0741. 
MATOUŠ, Ilja: Jedno novoroční ohlédnutí. 
Danny 3, 1992, č. 1, březen, s. 7-8
[Přehled nově vydaných knih J. Š.]

M0742. 
PŘIBÁŇ, Michal: Čestný doktorát v Brně. 
Danny 3, 1992, č. 1, březen, s. 9; podepsáno (plg)
[O udělení doktorátu na Masarykově univerzitě 29. 10. 1991 a besedě se studenty; s otištěním děkovné řeči J. Š. Memento mori? (s. 10-13; viz záznam B0745).]

M0743. 
JEŘÁBEK, Mojmír: Samožerbuch nepáchnoucí. 
Večerník (Brno) 2, 1992, č. 49, 10. 3., s. 6; podepsáno (mej)
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch.]

M0744. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Literárium. 
Mladá fronta Dnes 3, 1992, č. 64, 16. 3., s. 6
[Mj. o Společnosti J. Š.] 

M0745. 
HEŘMAN, Zdeněk: Amerika podle Škvoreckého. 
Svobodné slovo 48, 1992, č. 72, 25. 3., s. 5 – Svobodné slovo (Brno) 48, 1992, č. 77, 31. 3., s. 5
[Recenze: J. Š., Velká povídka o Americe. A Tall Tale of America (2. vyd., Hradec Králové, Kruh 1991).]

M0746. 
HEŘMAN, Zdeněk: Zpětná vazba. 
Tvar 3, 1992, č. 13, 26. 3., s. 14 – Danny 3, 1992, č. 3, říjen, s. 45
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch.]

M0747. 
STICHHAUER, Zdeněk: Všechny ty filmy. Kterak Josef Škvorecký vzpomínal za oceánem. 
Národní listy 1, 1992, č. 1, 26. 3., s. 6 
[Recenze: J. Š., Všichni ti bystří mladí muži a ženy.]

M0748. 
BASTL, Miroslav: Škvoreckého „Zbabělci“ se vracejí. 
Češtinář 2, 1991/92, č. 2, duben 1992, s. 30-32
[Rozbor románu J. Š. Zbabělci.]

M0749. 
Zmoudření Josefa Škvoreckého. 
Nový domov (Toronto) 43, 1992, č. 6, 2. 4., s. 1 a 3; podepsáno OK
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu.]

M0751. 
DVOŘÁK, Jan: Dobrodružství zvané Amerika. Ptala se Zora Drozdová. 
Telegraf 1, 1992, č. 81, 4. 4., příl. Nedělní Telegraf, s. 8
[Rozhovor s ředitelem nakladatelství o 2. vydání knihy J. Š. Velká povídka o Americe. (Hradec Králové, Kruh 1991).]

M0752. 
NYKLOVÁ, Milena: Hlas z Ameriky. Přemítání nad texty Josefa Škvoreckého. 
Noviny 1, 1992, 6. 4., s. 10
[Glosa ad.: J. Š., Hlas z Ameriky.]

M0753. 
VACINA, Ladislav: Škvorecký na pomezí času. 
Deník Pochodeň 2, 1992, č. 90, 15. 4., s. 11
[Recenze: J. Š., Velká povídka o Americe.]

M0754. 
NYKLOVÁ, Milena: Velká povídka o Americe. 
Nové knihy, 1992, č. 15, 22. 4., s. 1
[Recenze: J. Š., Velká povídka o Americe.]

M0755. 
ŠPIRIT, Michael: Josef Škvorecký, Velká povídka o Americe/A Tall Tale of America. 
Literární noviny 3, 1992, č. 17, 30. 4., s. 5; podepsáno (miš)
[Recenze: J. Š., Velká povídka o Americe.]

M0756. 
JUNGMANN, Milan: Škvoreckého Jih proti Severu. 
Literární noviny 3, 1992, č. 19, 14. 5., s. 4-5 – Danny 3, 1992, č. 3, říjen, s. 39-41 – Knižně in: M. J., O Josefu Škvoreckém. Praha, SJŠ, březen 1993. S. 20-24. – M. J., V obklíčení příběhů. Brno, Atlantis 1997. S. 91-95.
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu.]

M0757. 
„Pohádky“ o sympatickém policistovi. Druhý díl Škvoreckého tetralogie. 
Národní listy 1, 1992, č. 8, 15. 5., s. 6; podepsáno vrr
[Recenze: J. Š., Smutek poručíka Borůvky. (Autor považuje recenzovanou knihu za druhý díl tetralogie, zahájené knihou Hříchy pro pátera Knoxe.)] 

M0758. 
MERHAUT, Luboš: Buch a stíny. 
Literární noviny 3, 1992, č. 21, 28. 5.- 3. 6., s. 5
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Samožerbuch.]

M0759. 
CHALUPNÁ, Milena [= Milan BLAHYNKA?]: Zklamání z malého zklamání. 
Naše pravda 3, 1992, č. 42, 3. 6., s. 4; podepsáno (M. Ch.)
[Kritická glosa k postřehům J. Š. a Z. S., vyjádřeným po návštěvě Náchoda.]

M0760. 
Poloviční Škvorecký. 
Večerník Praha 2, 1992, č. 116, 16. 6., s. 6; podepsáno rad
[Recenze: J. Š., Prima sezóna. Zbabělci. Konec nylonového věku.]

M0761. 
Čestné doktoráty manželům Škvoreckým. 
Satellite 1-416 (Toronto) 2, 1992, č. 12, 18. 6., s. 2; nepodepsáno
[O udělení čestných doktorátů manželům Škvoreckým na Torontské univerzitě.]

M0762. 
TESKOVÁ, Michaela: Poručík Borůvka opět doma. 
Lidová demokracie 48, 1992, č. 142, 18. 6., s. 6
[Recenze: J. Š., Smutek poručíka Borůvky (Praha, Mladá fronta 1991).]

M0763. 
KOSKOVÁ, Helena: Škvoreckého symfonie z nového světa. 
Polygon reportér 9, 1992, č. 4, 29. 6., s. 26-27 – Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 32-34
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu.]

M0764. 
JEŘÁBEK, Mojmír: Aféra Zbabělci dnes. 
Večerník (Brno) 2, 1992, č. 139, 20. 7., s. 7
[Recenze: Zbabělci… a co bylo potom. Usp. M. Přibáň. (Praha, SJŠ 1992.)]

M0765. 
Přečetli jsme. 
Práce 48, 1992, č. 171, 23. 7., s. 4
[Mj. o článku J. Š. o současné politické situaci v deníku The New York Times, 22. 7. Viz záznam B0770.]

M0766. 
Slovensko přítěží. Dopis maďarského prezidenta V. Havlovi. 
Lidové noviny 5, 1992, č. 171, 23. 7., s. 12
[Mj. o politických názorech J. Š. vyjádřených v jeho článku v The New York Times, 22. 7. Viz záznam B0770.]

M0767. 
KUDĚLKA, Viktor: Útěcha ze Škvoreckého. 
Svobodné slovo (Brno) 48, 1992, č. 177, 30. 7., s. 5
[Recenze: J. Š., Čítanka Josefa Škvoreckého (Praha, Společnost Josefa Škvoreckého 1990).]

M0768. 
KOSKOVÁ, Helena: Solecki o Škvoreckém. 
Tvar 3, 1992, č. 32, 6. 8., s. 9 – Danny 3, 1992, č. 3, říjen, s. 22-25
[Recenze monografie: Sam Solecki, Prague Blues.]

M0769. 
SLOBODNÍK, Dušan: Žaloby ministra Slobodníka. Ptal se Karol Wolf. 
Mladá fronta Dnes 3, 1992, č. 184, 7. 8., s. 2
[Rozhovor, mj. o žalobě podané ministrem na J. Š. za jeho článek v The New York Times, 22. 7. Viz též záznam B0770.]

M0770. 
ZÁLESKÝ, Josef: Argument pouličních lamp. 
Haló noviny 2, 1992, č. 191, 15. 8., s. 2 – Přetištěno (s podtitulem Nejlepší nakonec) in: Danny 3, 1992, č. 3, říjen, s. 47
[Politický komentář k článku J. Š. v The New York Times, 22. 7. Viz též záznam B0770.]

M0771. 
BLAŽKE, Jaroslav: Biblioklipy. 
Hanácké noviny 3, 1992, č. 190, 17. 8., s. 5 – Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 35
[Mj. recenze: J. Š., Hlas z Ameriky.]

M0772. 
[NOVÁ, Zuzana] (= Milan BLAHYNKA): Ve svém řemesle. 
Naše pravda 3, 1992, č. 64, 19. 8., s. 4; podepsáno (N)
[Polemika s článkem J. Š. o současných politických poměrech po abdikaci prezidenta Václava Havla Na začátku (Lidové noviny, 4. 8. 1992, viz záznam B0770), zejména s jeho hodnocením politického angažmá Ivana Svitáka.]

M0773. 
NORMAN, Birger: Portréty z náčrtníku. Ze švédštiny přeložil Josef B. Michl. 
ROK 3, 1992, č. 4, 25. 8., s. 35
[Tři beletrizované literární miniportréty, mj. J. Š.]

M0774. 
PÍŠA, Vladimír: Vy neznáte zkratku SJŠ? 
Nové knihy, 1992, č. 31, 26. 8., s. 5
[Recenze pěti publikací Společnosti Josefa Škvoreckého z června 1992: Ilja Matouš, Bibliografie Josefa Škvoreckého; Zbabělci – a co bylo potom (usp. M. Přibáň); Josef Škvorecký vypráví; J. Š., Bůh do domu; Zdena Salivarová, Anně K. je zima a další texty.]

M0775. 
LUKEŠ, Jan: Zábavné čtení. 
Lidové noviny 5, 1992, č. 201, 27. 8., příl. Národní 9, č. 35, s. 2 – Danny 3, 1992, č. 3, říjen, s. 44
[Recenze: J. Š., Velká povídka o Americe.]

M0776. 
ŠPIRIT, Michael: Totalita románové skutečnosti. 
Lidové noviny 5, 1992, č. 201, 27. 8., příl. Národní 9, č. 35, s. 2 – Danny 3, 1992, č. 3, říjen, s. 42-43
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu.]

M0777. 
SUCHÝ, Jaroslav: Náchod v krásné literatuře. 
Náchodský zpravodaj [16], 1992, č. 9, září, s. 6-7
[O obrazu města v dílech J. Š.]

M0778. 
TRÁVNÍČEK, Jiří: Inteligentní čtení Škvoreckého. 
Česká literatura 40, 1992, č. 5, [září-říjen], s. 533-535 – Danny 4, 1993, č. 2/3, září, s. 52-55
[Recenze: Sam Solecki, Prague Blues.]

M0779. 
KRIŠTOF, Václav: I pro člověka z ulice. Společnost Josefa Škvoreckého hledá spolupracovníky. Rozmlouval Jan Lukeš. 
Lidové noviny 5, 1992, č. 208, 4. 9., s. 13 – Danny 3, 1992, č. 3, říjen, s. 38
[Rozhovor o Společnosti Josefa Škvoreckého s jejím předsedou Václavem Krištofem.]

M0780. 
SCHWARZ, Richard: Erotika v politice. 
Knihy 92 2, 1992, č. 34, 7. 9., s. 24
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší; zkrácený přetisk recenze z listu Svenska Dagbladet, 5. 11. 1986.]

M0781. 
HALADA, Andrej: Amerika Josefa Škvoreckého. 
Tvar 3, 1992, č. 38, 17. 9., s. 10 – Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 30-31
[Recenze: J. Š., Velká povídka o Americe.]

M0782. 
Cena Kanady je to nejprestižnější ocenění… 
Večerník Praha 2, 1992, č. 185, 22. 9., s. 2; podepsáno vp 
[Zpráva o chystaném udělení Ceny Kanady J. Škvoreckému v Ottawě v druhé polovině října 1992; v rubrice Kukátko.] 

M0783. 
PEŇÁS, Jiří: Americký Škvorecký ve stavu zrodu. Myslivecká latina made in USA, A. D. 1969. 
Prostor 2, 1992, č. 147, 23. 9., s. 10 – Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 29-30
[Recenze: J. Š., Velká povídka o Americe.]

M0784. 
VOHRYZEK, Josef: Příběh inženýra lidských duší. 
Literární noviny 3, 1992, č. 38, 24. – 30. 9., s. 4-5 – Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 19-23
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší (Brno, Atlantis 1992).]

M0785. 
Když se vysloví jméno Josef Škvorecký… 
České a moravskoslezské Zemědělské noviny 2, 1992, č. 226, 25. 9., příl. Náš domov, s. 6; podepsáno (lv) 
[Medailonek J. Š. k jeho jubileu 27. 9.; s kresbou J. Š. od Drahomíry Dvořákové.] 

M0786. 
POLÁČEK, Jiří: Zbabělci – a co bylo potom. 
Moravský demokratický deník Rovnost 2 (107), 1992, č. 228, 29. 9., s. 6
[Recenze: Zbabělci – a co bylo potom.]

M0787. 
SPURNÝ, Lubomír: Rudolf Pečman… 
Opus musicum 24, 1992, č. 10, [říjen], příl. Komentář, s. 7-8
[Recenze monografie Rudolfa Pečmana Útok na Antonína Dvořáka (Brno, Masarykova univerzita v Brně 1992), zmiňující mj. v 6. kapitole román J. Š. Scherzo capriccioso.]

M0788. 
SUCHÝ, Jaroslav: Pepa a Vráťa. 
Čtenář 44, 1992, č. 10 [říjen], s. 332-336 – Danny 4, 1993, č. 2/3, září, s. 31-38
[Vzpomínka na spolužáky z náchodského reálného gymnázia J. Š. a Vratislava Blažka.]

M0789. 
SWINKELSOVÁ, Michaela: Dvakrát o Dvořákovi. 
Západ Today 1 (14), 1992, č. 3 (5), říjen, s. 19
[Recenze amerického vydání životopisu Miroslava Ivanova Novosvětská (do angl. přel. Stanislava Šlahorová) a románu J. Š. Scherzo capriccioso.]

M0790. 
LUKEŠ, Jan: Josef Škvorecký a ti druzí. Rozhovory, bibliografie, prameny, prvotiny. 
Lidové noviny 5, 1992, č. 231, 1. 10., příl. Národní 9, č. 40, s. 2
[Recenzní přehled publikací Společnosti Josefa Škvoreckého z roku 1992.]

M0791. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Příběhy českých duší. Vychází vrcholné exilové dílo Josefa Škvoreckého. 
Mladá fronta Dnes 3, 1992, č. 231, 1. 10., s. 11 – Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 24
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.]

M0792. 
ŠPIRIT, Michael: Vy neznáte zkratku SJŠ. 
Literární noviny 3, 1992, č. 39, 1.- 7. 10., s. 4 – Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 9-10
[Polemika s recenzí Vladimíra Píši Vy neznáte zkratku SJŠ?! (Nové knihy, č. 31/1992, viz záznam M0774 ); obecně o problematice literární bibliografie. V Dannym doplněno odpovědí Michala Přibáně (K článku Michaela Špirita v Literárkách, s. 11-12) a dalšími dvěma glosami Jaromíra Slomka (Odpověď z Literárek, s. 13) a M. Přibáně (Tečka za polemikou, s. 13).]

M0793. 
Dělat si legraci je jednoduché. Reakce na J. Škvoreckého „Je možný sex bez znásilnění?“ 
Respekt, 1992, č. 40, 5.- 11. 10., s. 9
[Výběr z nesouhlasných čtenářských ohlasů na článek J. Š. (Respekt č. 32/1992) o sexu a feminismu v USA (viz záznam B0771). Přispěli mj. Jiřina Šiklová , Petr Bergmann (pod titulkem Sex není žádná zábava přetištěno in: Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 36), Zuzana Ortová a Dáša Obereignerová .]

M0794. 
CHALUPNÁ, Milena [= Milan BLAHYNKA?]: Knížka deziluze. 
Naše pravda 3, 1992, č. 80, 14. 10., s. 4; podepsáno (M.Ch.)
[Kritika názorů J. Š. (a Rio Preisnera a Antonína Brouska), vyslovených v knize Karla Hvížďaly České rozhovory ve světě (2. vyd. Čs. spisovatel 1992).]

M0795. 
Neokázale, ale vytrvale. 
Nové knihy, 1992, 14. 10., s. 3; podepsáno jš
[O ediční činnosti SJŠ, zejména o právě vydaných svazcích J. Š, Jaká vlastně byla Marilyn Monroe?, Dvě neznámé povídky, Věci; Lada Sedláčková, Loreta.]

M0796. 
POHORSKÝ, Miloš: Inženýr duší. Konečně po létech. 
Nové knihy, 1992, č. 38, 14. 10., s. 1 – Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 28
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.]

M0797. 
PETŘÍČEK, Miroslav: Konec smutného detektiva. 
Nové knihy, 1992, č. 39, 21. 10., s. 1
[Recenze: J. Š., Konec poručíka Borůvky (Praha, Mladá fronta 1992).]

M0798. 
LUKEŠ, Jan: Křížovka s tajenkou. Příběh inženýra lidských duší – Danny Smiřický odchází? 
Lidové noviny 5, 1992, č. 249, 22. 10., příl. Národní 9, č. 43, s. 2 – Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 25-27
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší; též o metodě použité v románu Mirákl.]

M0799. 
SUCHÝ, Jaroslav: Dichtung und Wahrheit v knihovnictví. 
Čtenář 44, 1992, č. 11, listopad, s. 359-360
[Mj. o hrdinech románu Zbabělci a jejich reálných předobrazech.]

M0801. 
SLÁNSKÝ, Radovan: Inženýr lidského ducha. Josef Škvorecký. 
Reflex 3, 1992, č. 45, 2. 11., s. 69
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší; polemika s recenzí V. Novotného (Mladá fronta Dnes, 1. 10., viz záznam M0791 ).]

M0802. 
POPIELEK, Jiří: Číst, poslouchat nebo obojí? 
Moravskoslezský den 3, 1992, č. 261, 6. 11., s. 5 
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší; s poznámkou o dvanáctidílné dramatizaci románu v brněnském studiu Českého rozhlasu (viz záznam R288).] 

M0803. 
BURIANOVÁ, Zdena: Blahopřejí rodákovi. Řád Kanady Josefu Škvoreckému. 
Hradecké noviny 1, 1992, č. 35, 11. 11., s. 5; podepsáno (zb)
[O udělení čestného občanství Náchoda a o blahopřání zaslaném do Toronta „náchodskou radnicí, starostou města a širokým kruhem oddaných přátel“ k udělení prestižního kanadského vyznamenání; s otištěním blahopřání.] 

M0804. 
ŠVANDA, Pavel: Inženýrské vyprávění Josefa Škvoreckého. 
Lidová demokracie (Brno) 48, 1992, č. 266, 12. 11., s. 5 – Pod názvem Inženýrské vyprávění: Danny 4, 1993, č. 1, březen, s. 36-38
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.]

M0805. 
FIBIGER, Martin: Sbohem, Danny. 
Severočeský regionální deník 2, 1992, č. 267, 13. 11., s. 5
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.]

M0806. 
JEDLIČKOVÁ, Alice: V pevném objetí nostalgie. 
Tvar 3, 1992, č. 47, 19. 11., s. 5
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.]

M0807. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Starý příběh, ale příběh. 
PRO 2, 1992, č. 47, 19. 11., s. 46
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.]

M0808. 
PŘIBÁŇ, Michal: Zbabělci koncem listopadu. 
Lidové noviny 5, 1992, č. 273, 20. 11., s. 16
[Fejeton nazírající studentské dění v listopadu 1989 prizmatem postav Škvoreckého románu; v rubrice Poslední slovo.] 

M0809. 
KOŽMÍN, Zdeněk: Román. 
Rovnost 2 (107), 1992, č. 276, 24. 11., s. 6
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.]

M0810. 
PEŇÁS, Jiří: „Entrtejnment na stará témata.“ Když je Danny Smiřický u konce své pouti. 
Prostor 1, 1992, č. 202, 27. 11., s. 12
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.]

M0811. 
PŘIBÁŇ, Michal: Josefovi Škvoreckému byl dne 21. října 1992 udělen Řád Kanady. 
Danny 3, 1992, č. 4, prosinec, s. 15; nepodepsáno
[O ohlasu udělení Řádu Kanady J. Škvoreckému v českém tisku.]

M0812. 
PŘIBÁŇ, Michal: Společnost Josefa Škvoreckého. 
ROK 3, 1992, č. 6, 10. 12., s. 89; podepsáno (plg)
[Glosa k ediční činnosti Společnosti Josefa Škvoreckého.]

M0813. 
M. Atwoodová – Ne znamená vždy ne. 
Satellite 1-416 (Toronto) 2, 1992, č. 23-24, 17. 12., s. 7; nepodepsáno
[Mystifikační zpráva o reakci M. Atwoodové na články J. Š. o „sexuálním harašení“ v Respektu.]


1993 

M0814. JUNGMANN, Milan: O Josefu Škvoreckém. 

Uspořádal Václav Krištof. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, březen 1993. 34 s. 
[Soubor recenzí a článků věnovaných dílu Josefa Škvoreckého: Škvoreckého vabank (LtN č. 41/1963, viz záznam M0068), Zbabělci po šesti letech (LtN č. 41/1964, viz záznam M0116), Povídky z třetí a čtvrté kapsy (viz záznam M0169, LtN č. 5/1967), Novela o marné touze (Literární listy č. 2/1968, viz záznam M0201), Náchod a Josef Škvorecký (Západ č. 6/1985, viz záznam M0391), Škvoreckého Jih proti Severu (LtN č. 19/1992, viz záznam M0756) a Příběh inženýra lidských duší (zde publikováno poprvé, s. 25-31, viz též záznam M0817).] 

M0815. SVOBODA, Jiří: Vypravěčské dílo Josefa Škvoreckého. 

Ostrava, Ateliér Milata 1993. 20 s. 
[Tematický sešit pro střední školy. S kapitolami Cesta k literatuře; Tvorba v šedesátých letech; Čas nové tvorby a exilu; Zájem filmařů o Škvoreckého dílo; Román o Antonínu Dvořákovi; Spisovatel Josef Škvorecký. Doplněno ukázkami z díla.]

M0816. 
BECKERMAN, Michael Brink: Pocta Dvořákovi aneb Stepní psi netrylkují. Přeložila Jana Kuchtová. 
Opus musicum 25, 1993, č. 5/6, s. 129-139
[Esej – „pokus o modifikaci Škvoreckého techniky historické rekonstrukce“ v románu Scherzo capriccioso.]

M0817. 
JUNGMANN, Milan: Josef Škvorecký, Příběh inženýra lidských duší. 
In: Český Parnas – Vrcholy literatury 1970-1990. Praha, Galaxie 1993. S. 142-147. – Též in: M. J., O Josefu Škvoreckém. Praha, SJŠ, březen 1993. S. 25-31
[Interpretační studie: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.]

M0818. 
PECHAR, Jiří: Proměny vypravěče Dannyho. 
In: Sborník Kruhu přátel českého jazyka. Přednášky z roku 1990-1991. 1993. S. 152.
[Resumé přednášky proslovené v KPČJ a obsažené v samizdatovém souboru studií J. P. Nad knihami a rukopisy (viz záznam M0995).]

M0819. 
SUCHÝ, Jaroslav: Ta hudba neumlkne. 
Rodným krajem, 1993, sv. 7, s. 22
[O vztahu J. Š. k jazzu; připojeno k stati náchodského dirigenta Miloslava Zachovala Vzpomínka na kapelu (s. 20-22).]

M0820. 
ŠPIRIT, Michael: Blažíčkovi Zbabělci. 
Kritický sborník 13, 1993, č. 2, s. 59-63
[Recenze: Přemysl Blažíček, Škvoreckého Zbabělci (Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1992).]

M0821. 
ŠTROBLOVÁ, Soňa: Móda podle Josefa Škvoreckého. 
Mona, 1993, č. 7, s. 12-13
[O vztahu manželů Škvoreckých k módě, o volbě oděvů pro slavnostní příležitosti.]

M0822. 
TOMÁŠEK, Dušan: Koniášové. Osudy knih, které znáte i neznáte. 
Týdeník Květy 3, 1993, č. 2, 7. 1., s. 22-23
[O cenzurních zásazích Hlavní správy tiskového dohledu MV z přelomu 50. a 60. let mj. do románu J. Š. Zbabělci.]

M0823. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Literárium. 
Mladá fronta Dnes 4, 1993, č. 13, 18. 1., s. 11
[Soubor glos, mj. k textu J. Š. Jak jsem se učil německy (Náchod, Městský úřad – SJŠ).]

M0824. 
LUKEŠ, Jan: J. Š. neznámý. 
Lidové noviny 6, 1993, č. 16, 21. 1., příl. Národní 9, č. 3, s. 2
[Recenzní přehled publikací Společnosti Josefa Škvoreckého: Ilja Matouš, Bibliografie Josefa Škvoreckého 1-3 (polemika s článkem Michaela Špirita v LtN č. 39/1992); J. Š., Věk nylonu; Vladimíra v Territorio libre.]

M0825. 
BRANALD, Adolf: Ironie Adolfa Branalda. Rozhovor se spisovatelem, který si všechno pamatuje. Ptal se Pavel Kosatík. 
Mladá fronta Dnes 4, 1993, č. 24, 30. 1., příl. Víkend, s. 7 
[Mj. o prvním setkání Adolfa Branalda s J. Š.] 

M0826. 
BALAJKA, Bohuš: Značka SJŠ. 
Nové knihy, 1993, č. 5, 10. 2., s. 2
[Kritická poznámka k publikacím SJŠ vydaným v závěru roku 1992: Danny (čtvrtletník); Ilja Matouš, Bibliografie J.Škvoreckého III. Ohlasy ve světě; J. Š. (Vladimíra Burke), Vladimíra v Territorio libre; J. Š., Věk nylonu.]

M0827. 
KUŠKA, V.: Další akce Škvoreckých na pomoc Veronice. 210
Satellite 1-416 (Toronto) 3, 1993, č. 3, 11. 2., s. 2; podepsáno vk – Pod názvem Kingston pro Veroniku: Nový domov (Toronto) 44, 1993, č. 4, 18. 2., s. 2
[O setkání manželů Škvoreckých s krajany v Kingstonu, jež bylo součástí charitativní akce ve prospěch postižené holčičky.]

M0828. HÁK, Jiří: Neúplná zpráva. Z třídenní konference o východoevropských literaturách, kterou v prosinci uspořádal Ústav slovanských a východoevropských studií při Londýnské univerzitě. 
Literární noviny 4, 1993, č. 7, 18. 2., s. 6
[Mj. o přednesených příspěvcích J. Š. (viz záznam B0831) a Miroslava Holuba.]

M0829. 
PETŘÍČEK, Miroslav: Smutný kriminalista se vrací. 
Nové knihy, 1993, č. 7, 24. 2., s. 3
[Recenze: J. Š., Návrat poručíka Borůvky (2. vyd., Praha, Mladá fronta 1993).]

M0830. 
KOŽMÍN, Zdeněk: Škvoreckého filozofické pokušení. 
Danny 4, 1993, č. 1, březen, s. 34-35
[Recenze: J. Š., Věci (Praha, SJŠ 1992).]

M0831. 
Plzeňské nakladatelství Bauer a spol. loni v nákladu 100 číslovaných výtisků… 
Danny 4, 1993, č. 1, březen, s. 42
[Zpráva o bibliofilském vydání básně J. Š. Blues libeňského plynojemu (Plzeň, Bauer a spol. 1992); v rubrice Kronika (s. 42-44). – Na téže straně anotován pamětní tisk J. Š., Jak jsem se učil německy. Z angl.přel. Zdeněk Vojtěchovský (Náchod, Městský úřad 1992).]

M0832. 
POLÁČEK, Jiří: Příběhy o pravdě. 
Danny 4, 1993, č. 1, březen, s. 35-36
[Recenze: J. Š., Dvě neznámé povídky (Praha, SJŠ 1992).]

M0833. 
VIEWEGH, Michal: Prima večer. Josefu Škvoreckému. 
Danny 4, 1993, č. 1, březen, s. 21-24 – Knižně in: M. V., Nápady laskavého čtenáře. Brno, Petrov 1993. S. 22-29.
[Povídka ze souboru literárních parodií.]

M0834. 
KOSKOVÁ, Helena: Nový román Josefa Škvoreckého. 
Tvar 4, 1993, č. 9, 4. 3., s. 1, 6
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu; též o starších prózách J. Š. a jejich ohlase v USA a Kanadě.]

M0835. 
NOVÁ, Zuzana [= Milan BLAHYNKA?]: Nepravá detektivka. 
Naše pravda 4, 1993, č. 11, [13. 3.], příl. Pecka, s. 1
[Recenze: J. Š., Návrat poručíka Borůvky.]

M0836. 
SUCHÝ, Jiří: Kdybych byl žena. 
Reflex 4, 1993, č. 12, 15. 3., s. 20
[Fejeton se vzpomínkou na členství J. Š. v porotě Volby Miss koncem šedesátých let.]

M0837. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Unavený Šerlok. 
PRO 3, 1993, č. [17] (17. týden), [duben], s. 32
[Recenze: J. Š., Návrat poručíka Borůvky.]

M0838. 
PEŇÁS, Jiří: Třicet případů poručíka Borůvky. Detektivní tetralogie Josefa Škvoreckého. 
Lidová demokracie 49, 1993, č. 77, 2. 4., s. 4
[Recenze polistopadových vydání knih J. Š.: Smutek poručíka Borůvky; Hříchy pro pátera Knoxe; Konec poručíka Borůvky; Návrat poručíka Borůvky.]

M0839. 
SPÁČILOVÁ, Mirka: Josef Škvorecký v čele nadace. 
Mladá fronta Dnes 4, 1993, č. 100, 30. 4., s. 2
[Zpráva o vzniku Nadace Miloše Havla na podporu české scenáristické tvorby.]

M0840. 
MEIER, Jan: Ještě jednou: Police, Broumov a Josef Škvorecký. 
Broumovsko 7, 1993, č. 1, [květen], s. 1-2
[O obrazu Policka a Broumovska v díle J. Škvoreckého. Navazuje na článek z roku 1992 (záznam M0725).]

M0841. 
ŠKRAŇKOVÁ, Věra: Víkendy s Dannym. 
Bulletin SKIP 2, 1993, č. 2, [květen], s. 14
[O procházkách Náchodem „po stopách Dannyho Smiřického“, připravovaných pro členy Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.]

M0842. 
Chce tvořit a zase tvořit. Josef Škvorecký na skok doma v Náchodě. 
Náš čas 33 [spr. 34], 1993, č. 20, 18. 5., s. 1; podepsáno jr 
[Záznam vyprávění náchodského starosty M. Čermáka o návštěvě J. Š. v Náchodě.] 

M0843. 
SUCHÝ, Jaroslav: Dvakrát Škvorecký. 
Náchodský zpravodaj [17], 1993, červen, s. 6
[O Škvoreckého návštěvě Náchoda a o přípravách natáčení seriálu Prima sezóna.]

M0844. 
SLOMEK, Jaromír: Jungmann o Škvoreckém. 
Literární noviny 4, 1993, č. 30, 29. 7., s. 6 – Ve zkrácené verzi s titulem Sešit o Škvoreckém přetištěno in: Danny 5, 1994, č. 1, září, s. 38
[Recenze: Milan Jungmann, O Josefu Škvoreckém (Praha, SJŠ 1993).]

M0845. 
BRABEC, Jiří: Knihovnička Literárních novin (a knihkupectví Fišer). 
Literární noviny 4, 1993, č. 32, 12. 8., s. 15
[Recenzní glosa: J. Š., Nevěsta z Texasu (2. vyd. Praha, Naše vojsko 1993).]

M0846. 
POHORSKÝ, Miloš: Český román z americké války. 
Nové knihy, 1993, č. 31, 25. 8., s. 1, 3
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu.]

M0847. 
KOTRLÁ, Iva: Přemysl Blažíček, Škvoreckého Zbabělci. 
Akord 19, 1993/94, č. 1, září 1993, s. 47-50
[Recenze: Přemysl Blažíček, Škvoreckého Zbabělci.]

M0848. 
KRÁSOVÁ, Ilona: Počátky literární dráhy Josefa Škvoreckého. 
Danny 4, 1993, č. 2/3, září, s. 7-23
[Úryvek z diplomové práce Tvorba Josefa Škvoreckého ve čtyřicátých a padesátých letech – čtyřicátá a padesátá léta v tvorbě Josefa Škvoreckého (Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 1993; viz záznam Z025).]

M0849. 
KOSATÍK, Pavel: Veselý sen o válce. 
Mladá fronta Dnes 4, 1993, č. 203, 2. 9., s. 11
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu.]

M0851. 
GRYM, Pavel: Image emigrantů. 
Tvar 4, 1993, č. 35/36, 9. 9., s. 3
[Polemika s článkem J. Š. Image exilu (Lidové noviny 23. 8., viz záznam B0812).]

M0852. 
POHORSKÝ, Miloš: Škvorecký jako překvapení… 
Signál 29, 1993, č. 37, 14.- 20. 9., s. 42
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu.]

M0853. 
Josef Škvorecký doma. 
Náš čas 33 [spr. 34], 1993, č. 39, 28. 9., s. 1; podepsáno (jr)
[O návštěvě J. Š. v Náchodě.]

M0854. 
ŠRUT, Pavel: Výborná z nouze ctnost. 
Lidové noviny 6, 1993, č. 227, 30. 9., příl. Národní 9, č. 39, s. 2
[Glosa k antologii Od Poea k postmodernismu (usp. Martin Hilský a Jan Zelenka, Odeon – H&H 1993) , obsahující mj. i některé starší stati J. Š.]

M0855. 
SUCHÝ, Jaroslav: Vizuální báseň. 
Náchodský zpravodaj [17], 1993, říjen, s. 5; podepsáno J. S.
[O připravované knize Náchod, to krásné město Kostelec; u příležitosti návštěvy J. Š. v Náchodě 23. 9.]

M0856. 
BALAJKA, Bohuš: Nad Škvoreckého Zbabělci. 
Nové knihy, 1993, č. 37, 6. 10., s. 3
[Recenze: Přemysl Blažíček, Škvoreckého Zbabělci.]

M0857. 
Čermák , Josef: Josef Škvorecký: Nevěsta z Texasu. 
Nový domov (Toronto) 44, 1993, č. 21, 16. 10., s. 7
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu.]

M0858. 
HAVEL, Petr: Po stopách Dannyho Smiřického. 
Náš čas 33 [spr. 34], 1993, č. 43, 26. 10., s. 1; podepsáno (ph)
[O exkurzi středočeských pedagogů v Náchodě.]

M0859. 
Škvoreckého oslava demokracie. Vychází poslední román českého exilového klasika. 
Práce 49, 1993, č. 255, 3. 11., s. 7; podepsáno (nik)
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu.]

M0860. 
DOKOUPIL, Blahoslav: Škvoreckého Jih proti Severu. 
Tvar 4, 1993, č. 43/44, 4. 11., s. 20
[Recenze: J. Š., Nevěsta z Texasu.]

M0861. 
HOŘEC, Jaromír: O jazzu a svobodě. 
Tvar 4, 1993, č. 43/44, 4. 11., s. 10-11
[Doslov k nerealizovanému vydání knihy J. Š. Sedmiramenný svícen (Česká expedice 1991). – Vzpomínka na první vydání Zbabělců (Čs. spisovatel 1958), zákaz románu a sborníku Jazz 58, prvé vydání povídkové knihy Sedmiramenný svícen (Svaz protifašistických bojovníků 1964) a 3. vydání Zbabělců tamtéž.]

M0862. 
LUKEŠ, Jan: Divák v české noci. 
Lidové noviny 6, 1993, č. 267, 17. 11., s. 9 – Danny 5, 1994, č. 1, září, s. 35
[Recenze: J. Š., Povídky tenorsaxofonisty (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1993).]

M0863. 
PÁTEK, Zdeněk: Dále po stopách Dannyho Smiřického. 
Náš čas 33 [spr. 34], 1993, č. 48, 30. 11., s. 5
[O svém vztahu k dílu J. Š., a k situaci na náchodském gymnáziu v 80. letech. Čtenářský ohlas na článek P. Havla Po stopách Dannyho Smiřického (Náš čas 43/1993, viz záznam M0858).]

M0864. 
DITTRICH, František: Nevěsta z Texasu. 
Lidová demokracie 49, 1993, č. 281, 3. 12., s. 7 
[Fejeton, v němž autor-lékař tlumočí názory pacienta-čtenáře na román J. Š. Nevěsta z Texasu.] 1994 


M0865. MATOUŠ, Ilja: Bibliografie Josefa Škvoreckého IV. Rejstřík. 

Praha, Společnost Josefa Škvoreckého 1994. 36 s.
[S oddíly Přehled, Jmenný rejstřík, Rejstřík názvů.]

M0866. 
ČERNÝ, Václav: Talent pohoršlivý. (Na okraj Zbabělců Josefa Škvoreckého.) 
In: V. Č., Eseje o české a slovenské próze. Usp. Eva Červinková a Jan Šulc. Ediční poznámku (s. 189-190) napsal Jan Šulc. Praha, Torst 1994. S. 9-24.
[Esej ([1958/1959], publikován poprvé).]

M0867. 
DOKOUPIL, Blahoslav: Josef Škvorecký, Legenda Emöke. 
In: Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava, Sfinga 1994. S. 366-368; podepsáno bd
[Slovníkové heslo, s výběrovou bibliografií ohlasu díla.]

M0868. 
FETTERS, Aleš: Z regionální literatury. 
Rodným krajem, 1994, sv. 9, s. 41
[Recenze publikace Náchod, to krásné město Kostelec (1994).]

M0869. 
HEZINOVÁ, Jitka: Josef Škvorecký, Mirákl. – Josef Škvorecký, Příběh inženýra lidských duší. 
In: Vladimír Křivánek a kol., Český dekameron. Sto knih 1969-1992. Praha, Scientia 1994. S. 221-223, 224-226; podepsáno hez
[Dvě interpretační studie; s výběrovou bibliografií ohlasu děl.]

M0870. 
[LIPOLD, Jan]: Josef Škvorecký. – Vypravěč ze staré školy. 
In: GEN. 100 Čechů dneška. 2. díl – 25 osobností GENu. Praha, Vydavatelství Fischer 1994. S. 217-222.
[Medailon; k rozhovoru s J. Š. (viz záznam C125).]

M0871. 
POSLEDNÍ, Petr: Scherzo capriccioso Josefa Škvoreckého. 
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philolologica. Sv. 15. Studia philolologica. Sv. 5. 1994. S. 53-54.
[Interpretační studie: J. Š., Scherzo capriciioso.]

M0872. 
SUCHÝ, Jaroslav: Zavzpomínání a zdravice. 
Rodným krajem, 1994, sv. 8, s. 3-4
[Medailon k sedmdesátinám J. Š. dne 27. 9.; hlavně o jeho dětství a prvních literárních pokusech.]

M0873. 
TOMÁŠEK, Dušan: Otvíráme knihovny. 
In: D. T., Pozor, cenzurováno! Aneb Ze života soudružky cenzury. Praha, Vydavatelství a nakladatelství MV ČR 1994. S. 125-140.
[O zásazích Hlavní správy tiskového dohledu do knižně i časopisecky publikované beletrie, mj. o novele J. Š. Konec nylonového věku a o románu J. Š. Zbabělci.]

M0874. 
LEŽÁK, Milan ml.: U bilanční pitvy spisovatelů Zdeny a Josefa Škvoreckých asistuje „kartograf“ Karel Hvížďala. 
Český deník 4, 1994, č. 3, 5. 1., s. 8
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš (Ivo Železný 1993).]

M0875. 
ČERVENKOVÁ, Jana: Knihovnička Literárních novin. 
Literární noviny 5, 1994, č. 1, 6. 1., s. 15
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0876. 
Opustíš-li mne, nezahyneš. 
Večerník Praha 4, 1994, č. 4, 6. 1., s. 13; podepsáno mi
[Poznámka k vydání knihy rozhovorů K. Hvížďaly Opustíš-li mne, nezahyneš a její prezentaci v Divadle Na Zábradlí 7. 1. 1994.]

M0877. 
Sára nebyla agent. Manželé Škvorečtí u městského soudu. 
Večerník Praha 4, 1994, č. 4, 6. 1., s. 2; podepsáno (sto) 
[O projednávání žaloby, podané Z. Salivarovou proti Ministerstvu vnitra ČR podle zákona na ochranu osobnosti, za účasti J. Š.] 

M0878. 
ŠTAUDOVÁ, Lucie: Zahynou tvůrčí interview? 
Lidová demokracie 50, 1994, č. 8, 11. 1., s. 9
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0879. 
HÁJKOVÁ, Jaroslava: Literární zápisník. 
Denní Telegraf 3, 1994, č. 11, 14. 1., s. 16
[Komentář k vydání knihy rozhovorů K. Hvížďaly Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0880. 
COUFALOVÁ, Martina: Hovory z Toronta. 
Ahoj na sobotu 25, 1994, č. 3, 18. 1., s. 2; podepsáno (mac) 
[O besedě s J. Š. a Z. Salivarovou v Divadle Na zábradlí (7. 1. 1994) u příležitosti vydání knihy rozhovorů K. Hvížďaly Opustíš-li mne, nezahyneš.] 

M0881. FETTERS, Aleš: Hvížďalovy rozhovory se Škvoreckými. 

Náš čas 34 [spr. 35], 1994, č. 3, 18. 1., s. 5; podepsáno AF 
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0882. 
HEŘMAN, Zdeněk: Karel Hvížďala. 
Svobodné slovo 50, 1994, č. 15, 19. 1., s. 10; podepsáno (zh) – Svobodné slovo (Brno) 50, 1994, č. 18, 22. 1., s. 10; podepsáno (zh)
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš; též o knize Hvížďalových próz Nevěry. Vzkaz (Pragma).]

M0883. 
ŘEZNÍČEK, Pavel: Nenapodobitelní vypravěči. Nad knihou Hvížďalových rozhovorů s Josefem Škvoreckým a Zdenou Salivarovou. 
ZN noviny 4, 1994, č. 17, 21. 1., s. 7
[O besedě s autory knihy Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0884. 
BALAJKA, Bohuš: Stále živí Zbabělci. 
Tvar 5, 1994, č. 2, 27. 1., s. 20
[Recenze: P. Blažíček, Škvoreckého Zbabělci.]

M0885. 
Co bude prominuto. Pan Škvorecký o Clintonově návštěvě v Redutě. 
Naše pravda 4 [spr. 5], 1994, č. 4, 27. 1.- 2. 2., příl. Pecka, č. 4, s. 1; podepsáno (D)
[Glosa k „proamerickému“ fejetonu J. Š. Tenorsaxofonové sólo z Washingtonu (Lidové noviny 15. 1. 1994, viz záznam B0826).]

M0886. 
VŠETIČKA, František: Literatura na Swiecie. 
Tvar 5, 1994, č. 2, 27. 1., s. 11
[Recenze „českého“ čísla 10/12, 1992 (duben 1993) polského časopisu. Též zmíněno monotematické dvojčíslo 8/9, 1991, věnované J. Škvoreckému.]

M0887. 
PEŇÁS, Jiří: Kundera, Hrabal & ostatní. Ohlédnutí za českou prózou vydanou v roce 1993. 
Mladý svět 36, 1994, č. 5, 28. 1., s. 50-51
[Přehledová stať, mj. o: J. Š., Nevěsta z Texasu.]

M0888. 
BURIÁN, Roman: Levnější než láhev bourbon whisky. 
Rovnost 4 (109), 1994, č. 24, 29. 1., s. 7
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0889. 
Samožerbuch číslo 2. 
Nové knihy, 1994, č. 4, 2. 2., s. 3; podepsáno AB
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0890. 
TRÁVNÍČEK, Jiří: Lehkost a svoboda vědoucího. 
Tvar 5, 1994, č. 3, 10. 2., s. 19
[Recenze: P. Blažíček, Škvoreckého Zbabělci.]

M0891. 
KRÁSOVÁ, Ilona: Básnická pokušení Josefa Škvoreckého. 
Slovo (PdF MU Brno) 1, 1994, č. 1, květen, s. 23-35 – Danny 5, 1994, č. 1, září, s. 18-30
[Úryvek z diplomové práce Tvorba Josefa Škvoreckého ve čtyřicátých a padesátých letech – čtyřicátá a padesátá léta v tvorbě Josefa Škvoreckého (Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity 1993; viz záznam Z025).]

M0892. 
ŠTAUDOVÁ, Lucie: Hvížďala zpovídal Škvorecké. 
Betty 5, 1994, č. 5, květen, s. 88
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0893. 
KOSTKA, Jan: Neodpustit, nezapomenout. Ona „pořád radikální“, on (také) „zavilý reakcionář“. 
Naše pravda 5, 1994, č. 18, 4.- 11. 5., příl. Pecka, č. 18, s. 6
[Kritika zejména politických názorů Z. Salivarové a J. Š.; u příležitosti vydání knihy rozhovorů K. Hvížďaly Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0894. 
KOSATÍK, Pavel: Rozhovory, prózy, Já. 
Tvar 5, 1994, č. 10, 19. 5., s. 20. – Zkráceně pod titulkem Hvížďala a jeho já přetištěno in: Danny 5, 1994, č. 1, září, s. 35-36
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0895. 
SUCHÝ, Jaroslav: Náchod, to krásné město Kostelec. 
Náchodský zpravodaj [18], 1994, červen, s. 1; podepsáno J. S.
[Informace o připravované stejnojmenné publikaci.]

M0896. 
SOUČEK, Karel: K. Hvížďala – Opustíš-li mne, nezahyneš. Otázky pro Zdenu Salivarovou a Josefa Škvoreckého. 
Plzeňský deník 3, 1994, č. 147, 23. 6., s. 6
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0897. 
LUKEŠ, Jan: (Před)poslední slovo Zdeny Salivarové. 
Lidové noviny 7, 1994, č. 155, 2. 7., příl. Národní 9, č. 27, s. 2
[O ukončení činnosti nakladatelství Sixty-Eight Publishers a jeho posledních publikacích, mj. o svazku č. 227 Povídky tenorsaxofonisty.]

M0898. 
MATOUŠEK, Petr: Pokus číslo dvě. 
Lidové noviny 7, 1994, č. 174, 27. 7., s. 7
[O Spisech Josefa Škvoreckého, přecházejících z Odeonu do nakladatelství Ivo Železný, a o výši nákladu.]

M0899. 
BŘEZINA, Aleš: Josef Škvorecký a finále MS před 60 léty. 
Satellite 1-416 (Toronto) 4, 1994, č. 15, 11. 8., s. 8
[O Škvoreckého divácké účasti na finálovém zápase MS ve fotbale v Římě v roce 1934.]

M0901. 
25. září – Den Josefa Škvoreckého v Náchodě. 
Náš čas 34 [spr. 35], 1994, č. 34, 23. 8., s. 1; podepsáno (rb)
[O předpremiéře televizního seriálu v Náchodě, o blížícím se jubileu J. Š.]

M0902. 
Timesy hájí Škvoreckého. 
Blesk 3, 1994, č. 202, 29. 8., s. 2; nepodepsáno 
[Zpráva o recenzi amerického vydání Tankového praporu (přel. Paul Wilson pod názvem The Republic of Whores /Republika kurev/, nakl. The Ecco Press), kterou uveřejnil James McManus v literární příloze deníku The New York Times dne 28. 8. 1994.] 

M0903. 
Tankový prapor vyšel anglicky. 
Mladá fronta Dnes 5, 1994, č. 204, 31. 8., s. 11; nepodepsáno
[Zpráva o americkém vydání Tankového praporu.]

M0904. 
PŘIBÁŇ, Michal: Dokumenty z různých časů. 
Danny 5, 1994, č. 1, září, s. 37-38
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš; též o dalších knihách rozhovorů K. Hvížďaly.]

M0905. 
FETTERS, Aleš: Publikace z Náchodska. 
Literární noviny 5, 1994, č. 35, 1. 9., s. 2
[Poznámka k vydání publikace Náchod, to krásné město Kostelec (1994).]

M0906. 
FRIČ, Vladimír: Republika kurev. 
Haló noviny 5, 1994, č. 205, 1. 9., s. 5
[Glosa k titulu amerického vydání Tankového praporu The Republic of Whores.]

M0907. 
DUDEK, Petr: Překřtěný Tankový prapor. 
Lidové noviny 7, 1994, č. 207, 3. 9., příl. Národní 9, č. 36, s. 2
[K americkému vydání pod názvem The Republic of Whores a k recenzi Jamese McManusa v literární příloze listu The New York Times dne 28. 8. 1994.]

M0908. 
Salivarová – Škvorecká , Zdena: Josef Škvorecký – 70. Indian Summer. 
Nový domov (Toronto) 45, 1994, č. 19, 17. 9., s. 5
[K životnímu jubileu J. Š.]

M0909. 
JUSTL, Vladimír: Trocha poezie nikoho nezabije 28. 
Divadelní noviny 3, 1994, č. 15, 20. 9., s. 6
[O básních J. Š., jeho vztahu k jazzu a o publikacích vydaných k Škvoreckého sedmdesátinám 27.9., mj. o souboru povídek Ze života české společnosti a jeho zvukové nahrávce (Audiostory, viz záznam N013).]

M0910. 
ŠR ů TEK, Stanislav: Na zlatý saxofon mi hrál charleston mládí… 
Náš čas 34 [spr. 35], 1994, č. 38, 20. 9., s. 1; podepsáno (sš)
[O přípravě soukromé oslavy 70. narozenin J. Š.]

M0911. 
KARPATSKÝ, Dušan: Knihovnička Literárních novin (a knihkupectví Fišer). 
Literární noviny 5, 1994, č. 38, 22. 9., s. 15
[Recenzní glosa: J. Š., Ze života české společnosti (2. vyd., Praha, Naše vojsko 1994).]

M0912. 
ŠIMŮNEK, Jaroslav: Zvláštní hold rodné řeči. 
Svobodné slovo 50, 1994, č. 223, 22. 9., s. 7 – Svobodné slovo (Brno) 50, 1994, č. 224, 23. 9., s. 7
[Recenze: J. Š., Ze života české společnosti.]

M0913. 
BURIANOVÁ, Zdena: Škvorecký přicestuje z Toronta. 70. narozeniny oslaví spisovatel v Náchodě. 
Hradecké noviny 3, 1994, č. 224, 23. 9., s. 3; podepsáno (zb)
[O připravovaných akcích Dne Josefa Škvoreckého v Náchodě v neděli 25. 9. 1994.]

M0914. 
LUKEŠ, Jan: Škvoreckého Kostelec se připomene v Náchodě. 
Lidové noviny 7, 1994, č. 224, 23. 9., s. 11; podepsáno (luk)
[O programu Škvoreckého pobytu 23.- 25. 9.; též o vydání knihy Náchod, to krásné město Kostelec.]

M0915. 
KOLÁŘ, Jan: Blízká setkání. Škvorecký napsal své paměti nejdříve anglicky. Rozmlouvala Jaroslava Hájková. 
Lidové noviny 7, 1994, č. 225, 24. 9., příl. Nedělní LN, č. 38, s. 12
[Rozhovor s vydavatelem; s úryvky ze vzpomínek Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.]

M0916. 
Z Toronta do Náchoda. 
Svobodné slovo 50, 1994, č. 225, 24. 9., s. 4; podepsáno (kuv)
[Zpráva o chystané oslavě sedmdesátých narozenin J. Š.]

M0917. 
BURIANOVÁ, Zdena: Dárek sedmdesátiletému Josefu Škvoreckému. 
Hradecké noviny 3, 1994, č. 226, 26. 9., s. 3; podepsáno zb
[O náchodské oslavě narozenin J. Š.; s citací ze Škvoreckého holdu města a projevu uznání seriálu Prima sezóna.]

M0918. 
PROUZA, Vladislav: Škvorecký skončil a začal pivem. 
Rudé právo 4, 1994, č. 226, 26. 9., s. 2
[O oslavě sedmdesátých narozenin J. Š.]

M0919. 
Škvorecký při swingu čeká na sedmdesátiny. 
Expres 5, 1994, č. 226, 26. 9. s. 4; podepsáno (vk)
[O Dni Josefa Škvoreckého v Náchodě (25. 9.).]

M0920. 
HEŘMAN, Zdeněk: Josef Škvorecký také neunikl. 
Svobodné slovo 50, 1994, č. 227, 27. 9., s. 7; podepsáno (ši)
[Poznámka k sedmdesátinám J. Š.]

M0921. 
CHUCHMA, Josef: Torza ze života velkého vypravěče. 
Mladá fronta Dnes 5, 1994, č. 227, 27. 9., s. 11 – Danny, 1995, září, s. 38-39
[Recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty (Blízká setkání 1994).]

M0922. 
KAVAN, Jan: [J. Škvoreckému k sedmdesátinám od J. Kavana.] 
Rudé právo 4, 1994, č. 227, 27. 9., s. 7 – Danny, 1995, září, s. 61-63
[Gratulace k sedmdesátinám J. Š. formou dopisu.]

M0923. 
MERVART, Jan: Mirákly a smutky neinženýra lidských duší aneb Prima sezóny nylonového věku. 
Moravský demokratický deník Rovnost 4 (109), 1994, č. 227, 27. 9., s. 7
[Poznámka k oslavě sedmdesátin J. Š. v Náchodě.]

M0924. 
NOSEK, Štěpán: Danny opět v Beránku. 
Náš čas 34 [spr. 35], 1994, č. 39, 27. 9., s. 1; podepsáno (šn) 
[Stručná zpráva o návštěvě J. Š. v Náchodě.] 

M0925. 
NOSEK, Štěpán: Prima sezóna ve Vesmíru. 
Náš čas 34 [spr. 35], 1994, č. 39, 27. 9., s. 1; podepsáno (šn)
[O náchodské předpremiéře televizního seriálu Prima sezóna, o setkání herců s předobrazy jejich postav.]

M0926. 
ŘÍHA, Vladimír: Spisovatel Škvorecký se dnes dožívá 70 let. 
ZN noviny 4, 1994, č. 227, 27. 9., s. 3
[Medailon.]

M0927. 
Suchý , Jaroslav: Blaze městu, jehož tvář zvýrazní spisovatel a zabydlí je postavami, které přežívají svou dobu. 
Náš čas 34 [spr. 35], 1994, č. 39, 27. 9., s. 5. – Upravená verze otištěna znovu: Náš čas 39 [spr. 40], 1999, č. 51-52, 21. 12., s. 7.
[Dovětek k publikaci Náchod, to krásné město Kostelec.]

M0928. 
LUKEŠ, Jan: Dobrý rodák. 
Lidové noviny 7, 1994, č. 229, 29. 9., s. 11 
[Přehled publikací k sedmdesátinám autora, mj.: Ilja Matouš, Bibliografie Josefa Škvoreckého IV; Slovo má mladý severovýchod, sv. 2; J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.]

M0929. 
BAUER, Jan: Škvorecký překonal Tigrida i Klause. Jubilant oslavil sedmdesátiny Prima sezónou. Blesk 3, 1994, č. 230, 30. 9., s. 13
[O autogramiádě manželů Škvoreckých v pražském knihkupectví Fišer, s citováním Škvoreckého výroků.]

M0930. 
SEDLÁKOVÁ, Lenka: Autogramiáda s Josefem Škvoreckým… 
Denní Telegraf 3, 1994, č. 230, 30. 9., s. 11; podepsáno (les)
[O autogramiádě knihy J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty; též o podepisování knihy Zdeny Salivarové Hnůj země.]

M0931. 
LUKEŠ, Jan: Od skandálu k řádu a zpět. Portrét Josefa Škvoreckého. 
Lidové noviny 7, 1994, č. 231, 1. 10., příl. Národní 9, č. 40, s. 3
[K sedmdesátinám J. Š. dne 27. 9. Též o významu nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]

M0932. 
BAUER, Jan: Nejkrásněji svůj byl Škvorecký. Ivo Železný si se Salivarovou musel přichvátnout. 
Nedělní Blesk 2, 1994, č. 38, 2. 10., s. 13
[O křtu knihy J. Š. Příběhy o Líze a mladém Wertherovi (Praha, Ivo Železný 1994) a románu Z. Salivarové Hnůj země v pražském hotelu Panorama.]

M0933. 
JUNGMANN, Milan: Knihovnička Literárních novin (a knihkupectví Fišer). 
Literární noviny 5, 1994, č. 40, 6. 10., s. 15
[Soubor recenzních glos: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.]

M0934. 
DORŮŽKA, Lubomír: Příběh úspěšného tenorsaxofonisty. 
Lidové noviny 7, 1994, č. 237, 8. 10., příl. Národní 9, č. 41, s. 1
[O Škvoreckého návštěvě Náchoda a reáliích spojených s jeho knihami, mj. o renovaci hotelu Beránek.]

M0935. 
SEDLÁKOVÁ, Lenka: Útlá bilance úspěšného spisovatele a neúspěšného tenorsaxofonisty. 
Denní Telegraf 3, 1994, č. 237, 8. 10., s. 11 – Úryvek přetištěn in: Danny, 1995, září, s. 40
[Recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.]

M0936. 
ŠIBRAVA, Vladimír: Very silný kafe. 
Nové knihy, 1994, č. 38, 12. 10., s. 3
[Recenze: J. Š., Ze života české společnosti.]

M0937. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Hrst atraktivních vzpomínek. Josef Škvorecký a jeho život v Příběhu neúspěšného tenorsaxofonisty. 
Práce 50, 1994, č. 241, 13. 10., s. 7 – Úryvek přetištěn in: Danny, 1995, září, s. 41
[Recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.]

M0938. 
HEŘMAN, Zdeněk: Báseň a polopravda. 
Svobodné slovo 50, 1994, č. 242, 14. 10., s. 7; podepsáno (zh) 
[Recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.] 

M0939. 
ŠVEJDOVÁ, Hedvika: Nabídka pro podzimní večery. 
Denní Telegraf 3, 1994, č. 243. 15. 10., příl. Telegraf na neděli, s. 4 – Úryvek přetištěn in: Danny, 1995, září, s. 40
[Recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.]

M0940. FETTERS, Aleš: Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty. 

Náš čas 34 [spr. 35], 1994, č. 42, 18. 10., s. 5; podepsáno AF 
[Stručná recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.]

M0941. 
Líza, nylon, tenorsaxofony. 
Večerník Praha 4, 1994, č. 205, 19. 10., s. 13; podepsáno rad
[Poznámka k vydání: J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky.]

M0942. 
HLAVATÝ, Pavel: Jazz jako životní filosofie. Druhý svazek Škvoreckého spisů, tentokrát u Železného. 
Český deník 4, 1994, č. 248, 21. 10., příl. Report, s. 4
[Recenze: J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky.]
M0943. HALADA, Andrej: Škvorecký u Železného. 
Mladý svět 36, 1994, č. 44, 27. 10., s. 51; podepsáno aha
[Poznámka k vydávání Spisů Josefa Škvoreckého.]
M0944. PEŇÁS, Jiří: Druhý svazek Škvoreckého spisů obsahuje i texty z půdy. 
Mladá fronta Dnes 5, 1994, č. 253, 27. 10., s. 19; podepsáno (jps)
[Komentář k vydání: J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky.]
M0945. PEŇÁS, Jiří: Z dob, kdy Smiřický dul na tenora nejvíc, jak to dalo. 
Mladá fronta Dnes 5, 1994, č. 253, 27. 10., s. 19
[Recenze: J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky.]

M0946. 
SPÁČIL, Dušan M. – VAIC, Miroslav: Všichni dobří rodáci. 
Story 1, 1994, č. 14, 27. 10., s. 11
[Reportáž z oslav 70. narozenin J. Š. v Náchodě.]

M0947. 
MĚDÍLEK, Boris: Zbabělecké reminiscence. 
Čtenář 46, 1994, č. 11, [listopad], s. 384-385 – Danny, 1995, září, s. 64-66
[O Dni Josefa Škvoreckého v Náchodě v září 1994 a o knize Náchod, to krásné město Kostelec.]

M0948. 
NOVOTNÝ, Vladimír: SoftTvar (8). 
Tvar 5, 1994, č. 18, 3. 11., s. 9 – Danny, 1995, září, s. 50-52
[O činnosti Společnosti Josefa Škvoreckého; též o zde vydaných nových autorových publikacích.]

M0949. 
LANGÁŠEK, Miroslav: Vstoupil na literární Olymp. Na okraj vydání druhého svazku Spisů Josefa Škvoreckého. 
Svobodné slovo 50, 1994, č. 260, 5. 11., příl. Slovo na neděli, s. 3
[Poznámka k vydání: J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky.]

M0951. 
NOSKOVÁ, Marie: Marie z Prima sezóny. Rozmlouvali Boris Dočekal a Irena Jirků. 
Mladá fronta Dnes 5, 1994, č. 264, 10. 11., příl. Magazín Dnes 2, č. 45, s. 14-15. – Satellite 1-416 (Toronto) 5, 1995, č. 2, 26. 1., s. 6-7 – Danny, 1995, září, s. 67-71
[Rozhovor s M. N., podle níž J. Š. vytvořil literární postavu Marie Dreslerové ve své próze.]

M0952. 
NIKL, Ondřej: Listopadová vlaštovka. 
Hanácké noviny 5, 1994, č. 238, 17. 11., s. 2 
[Fejeton o polistopadové svobodě demonstrované na možnosti bez následků kopírovat Škvoreckého texty.] 

M0953. 
BURIANOVÁ, Zdena: Vydraží širák Josefa Škvoreckého. 
Hradecké noviny 3, 1994, č. 274, 22. 11., s. 3; podepsáno (zb)
[O charitativní akci Nadace Oáza.]

M0954. 
SALIVAROVÁ, Zdena: České boty nepomohly. Zdena Salivarová o Josefu Škvoreckém, o nás i o sobě. Připravil Miroslav Vaic. 
Story 1, 1994, č. 16, 24. 11., s. 34-35
[Vzpomínky.]

M0955. 
FETTERS, Aleš: Putování po rodišti Josefa Škvoreckého. 
Tvar 5, 1994, č. 21, 15. 12., s. 17
[Recenze publikace Náchod, to krásné město Kostelec.]

M0956. 
HAMAN, Aleš: Po stopách tvůrčího vývoje atypického klasika. 
Literární noviny 5, 1994, č. 50, 15. 12., s. 6 – Danny, 1995, září, s. 31-35
[Recenze: J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky.]

M0957. 
SLOMEK, Jaromír: Josef Škvorecký, Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty. 
Literární noviny 5, 1994, č. 50, 15. 12., s. 7; podepsáno (Sl.)
[Stručná recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.]

M0958. 
Kontrapunkt. Výstřižky z tisku. (O Příběhu neúspěšného tenorsaxofonisty Josefa Škvoreckého.) S použitím bibliografické databáze ÚČL připravil D. K. [= Dušan Karpatský]. 
Literární noviny 5, 1994, č. 51/52, 22. 12., s. 27 
[Soubor úryvků z recenzí Hedviky ŠVEJDOVÉ (Denní Telegraf 15. 10., záznam M0939), Lenky SEDLÁKOVÉ (Denní Telegraf 8. 10., záznam M0935), Vladimíra NOVOTNÉHO (Práce 13. 10., záznam M0937) a Josefa CHUCHMY (Mladá fronta Dnes 27. 9., záznam M0921).] 1995 


M0959. TRENSKÝ, Pavel: Josef Škvorecký. 

Z anglického originálu The Fiction of Josef Škvorecký (London, Macmillan 1991) přeložil Aleš Haman. Výběrovou bibliografii (s. 148-155) sestavil Jiří Mika. Jinočany, H&H 1995. 159 s. (Profily, sv. 3.)
[Monografie s kapitolami Zbabělci, Konec nylonového věku, Tankový prapor, Lvíče, Mirákl, Prima sezóna, Příběh inženýra lidských duší, Scherzo capriccioso, Povídky, Novely, Detektivky a tajuplné příběhy; s předmluvou k českému vydání.]

M0960. 
FLEISCHMANNOVÁ-JÍLOVSKÁ, Staša: Milý pane Škvorecký… 
In: Ferdinand Peroutka, …deníky …dopisy …vzpomínky. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1995. S. 230-231.
[Dopis z listopadu 1977; ke knižnímu vydání vzpomínek Václava Černého v nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]

M0961. 
PEROUTKA, Ferdinand: [Zdeně a Josefu Škvoreckým.] 
In: Ferdinand Peroutka, …deníky …dopisy …vzpomínky. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1995. S. 208-209.
[Dopis z 10. 4. 1971 o možnosti knižního vydání politických komentářů F. P. vysílaných Svobodnou Evropou (s. 208-209). Na s. 232-233 dopis Z. Salivarové o knižním vydání vzpomínek Václava Černého.]

M0962. 
JANÁČEK, Pavel: Mistr vtipu a dobrých historek. 
Úspěch 4, 1995, č. 1, leden, s. 90
[Recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.]

M0963. 
NOVOTNÝ, Vladimír: To krásné město Náchod. 
Práce 51, 1995, č. 5, 6. 1., s. 7 – Danny, 1995, září, s. 72-73
[Recenze: Náchod, to krásné město Kostelec.]

M0964. 
LEŽÁK, Milan ml.: Jazz, dívky a deziluze – Škvoreckého prehistorie. 
Interview 4, 1995, č. 1, 10. 1., s. 79
[Recenze: J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky.]

M0965. 
NYKLOVÁ, Milena: Příběhy o Líze a mladém Wertherovi. 
Tvar 6, 1995, č. 2, 26. 1., s. 17-18 – Danny, 1995, září, s. 35-37
[Recenze: J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky.]

M0966. 
HARÁK, Ivo: Benefice Škvoreckých. 
Severočeský regionální deník 5, 1995, č. 27, 1. 2., s. 8 – Danny, 1995, září, s. 37-38 
[Recenze: K. Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš.]

M0967. 
ALTMANN, Vladimír: „Pomníky“ J. Škvoreckého. 
Československý týdeník (New York) 6, 1995, č. 3, 9. 2., s. 9
[Polemika s článkem J. Š. Pomníky (Čsl. týdeník č. 24/1994, záznam B0843), zejména s paralelou komunismus-nacismus; připojena odpověď J. Š. K dopisu dr. Altmanna.]

M0968. 
BŘEZINA, Aleš: Křižovatky? 
Satellite 1-416 (Toronto) 5, 1995, č. 3, 9. 2., s. 1
[O konferenci na téma Kundera-Havel-Škvorecký, pořádané na Torontské univerzitě dne 28. 1. 1995.]

M0969. 
SOUČEK, Karel: Josef Škvorecký. Ze života české společnosti. 
Plzeňský deník 4, 1995, č. 40, 16. 2., s. 8
[Recenze: J. Š., Ze života české společnosti.]

M0970. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Škvoreckého povídky z půdy. 
Práce 51, 1995, č. 41, 17. 2., s. 9
[Recenze: J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky.]

M0971. 
PÍŠA, Vladimír: Není Š jako Š. 
Severočeský regionální deník 5, 1995, č. 51, 1. 3., s. 10 
[Recenze: J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky.] 

M0972. 
PEŇÁS, Jiří: Autor ve stavu zrodu. 
Mosty 4, 1995, č. 14, 4. 4., s. 12
[Recenze: J. Š., Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky.]

M0973. 
ZACHOVAL, Miloslav: Pavel Bayerle by se dožil sedmdesáti let. 
Náš čas 35 [spr. 36], 1995, č. 14, 4. 4., s. 7
[Vzpomínka na náchodského hudebníka, předobraz postavy Benna z románů J. Š.]

M0974. 
HAUNER, Milan: České a slovenské pozůstalosti v Hoover Institution Archives. 
Československý týdeník (New York) 6, 1995, č. 8, 20. 4., s. 1
[Mj. o archivních písemnostech J. Š. uložených v Hoover Institution Archives ve Stanfordu (Kalifornie, USA).]

M0975. 
DRESLER, Jaroslav: Slovo a svět. 
Akord 20, 1994/95, č. 9, květen 1995, s. 450-458
[Mj. o pobytu manželů Škvoreckých v Mnichově v létě 1968. Text není totožný s dříve publikovanou ukázkou (srov. záznam M0404).]

M0976. 
Škvorecký přes oceán. 
Dobrý večerník 3, 1995, č. 88, 5. 5., s. 7; podepsáno pšt
[O připravované návštěvě J. Š. v ČR.]

M0977. 
TRENSKÝ, Pavel: Zbabělci. 
Tvar 6, 1995, č. 10, 18. 5., s. 5-6
[Rozbor díla – ukázka z monografie o J. Š., kterou v překladu Aleše Hamana připravuje k vydání nakladatelství H+H (viz záznam M0959).]

M0978. 
ŠIBRAVA, Vladimír: Pavel Trenský, Josef Škvorecký. Dvakrát z edice Profily H&H. 
Nové knihy, 1995, č. 25, 28. 6., s. 2
[Recenze: Pavel Trenský, Josef Škvorecký (Jinočany, H&H 1995).]

M0979. 
VLAŠÍN, Štěpán: Vlastní životopis Josefa Škvoreckého. 
Naše pravda 6, 1995, č. 33, 24.- 30. 8., s. 5; podepsáno (vl)
[Recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.]

M0980. 
HARÁK, Ivo: Příběh úspěšného spisovatele. 
Severočeský regionální deník 5, 1995, č. 222, 22. 9., s. 11 
[Recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty.] 

M0981. 
Autor Zbabělců slavil narozeniny. 
Expres 6, 1995, č. 227, 28. 9., s. 6; podepsáno (kon)
[Minimedailon.]

M0982. 
Škvorecký a Lustig na torontském festivalu. 
Satellite 1-416 (Toronto) 5, 1995, č. 19, 5. 10., s. 2; podepsáno jč
[O předpokládané účasti J. Š. na mezinárodním festivalu spisovatelů v torontském Harbourfrontu dne 13. 10. 1995.]

M0983. 
HETYCH, Josef: Postava hlavního hrdiny a proměny textové výstavby v prozaické tetralogii Josefa Škvoreckého. 
Češtinář 6, 1995/96, č. 2, listopad 1995, s. 40-52
[Studie ad.: J. Š., Zbabělci; Tankový prapor; Mirákl; Příběh inženýra lidských duší.]

M0984. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Tvůrčí psaní v kanadském Ontariu. 
Práce 51, 1995, č. 262, 9. 11., s. 13
[Recenze: J. Š., Povídky z Rajského údolí (Ivo Železný 1995).]

M0985. 
ČERMÁK, Josef: Svět Josefa Škvoreckého. 
Satellite 1-416 (Toronto) 5, 1995, č. 22, 16. 11., s. 11
[O vystoupení J. Š. v rozhovoru s Paulem Wilsonem na mezinárodním festivalu spisovatelů v torontském Harbourfrontu. Drobná tisková oprava v č. 23, s. 10.]

M0986. 
PEŇÁS, Jiří: Tři knihy z různého těsta. 
Lidové noviny 8, 1995, č. 270, 18. 11., příl. Nedělní LN – Národní 9, č. 46, s. 14
[Recenze, mj.: J. Š., Povídky z Rajského údolí.]

M0987. 
CHUCHMA, Josef: Josef Škvorecký a odliv energie. 
Mladá fronta Dnes 6, 1995, č. 238, 4. 12., s. 11
[Recenze: J. Š., Povídky z Rajského údolí.]

M0988. 
HAMAN, Aleš: Povídky o šedé (literární) teorii a zeleném stromu života. 
Literární noviny 6, 1995, č. 50, 14. 12., s. 4
[Recenze: J. Š., Povídky z Rajského údolí.]

M0989. 
VAŠÁK, Pavel: Danny Smiřický profesorem. 
Nové knihy, 1995, č. 48, 20. 12., s. 1
[Recenze: J. Š., Povídky z Rajského údolí.]1996 


M0990. 
HAMAN, Aleš: Motiv hry u Hostovského a Škvoreckého. (Dobročinný večírek a Legenda Emöke.) In: Návrat Egona Hostovského. Mezinárodní vědecké sympozium o životě a díle Egona Hostovského – Hronov 21.- 23. května 1993. Redigoval a Slovo Úvodem (s. 5) napsal František Kautman. Praha, Klub osvobozeného samizdatu – Nakladatelství poezie Protis 1996. S. 16-20.
[Studie o románu E. H. Dobročinný večírek a o novele J. Š. Legenda Emöke.]

M0991. 
CHVATÍK, Květoslav: Dílo Josefa Škvoreckého ve vývoji české literatury. 
In: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy. 3. díl. Univerzitu editoval, pro knižní vydání přepracoval a Ediční poznámku a rozloučení s trilogií Rozhlasové univerzity (s. 234-235) napsal Antonín Kratochvil. Mnichov – Plzeň – Brno, MOBA 1996. S. 86-93.
[Studie o románovém cyklu J. Š. [Zbabělci, Prima sezóna, Mirákl, Příběh inženýra lidských duší]; s poznámkou Program byl vysílán 25. července 1987 a na přání posluchačů několikrát opakován.]

M0992. 
LUKEŠ, Jan: Slovo nevezmu zpět. Nerealizované scénáře šedesátých let. – Scénáře Miloše Formana podle povídky Josefa Škvoreckého Slovo nevezmu zpět (Eine kleine Jazzmusik). 
Iluminace 8, 1996, č. 1, s. 9-44; s. 101-102
[Studie a komentář k otištěným úryvkům (s. 103-132) z nerealizovaného filmového scénáře J. Š. a Miloše Formana Kapela to vyhrála (jiná verze pod názvem Noty v kufru) podle povídky J. Š. Slovo nevezmu zpět (Eine kleine Jazzmusik).]

M0993. 
MACUROVÁ, Alena – MAREŠ, Petr: Soužití a střet. Ke stylu vícejazyčného textu. 
In: Stylistyka. Sv. 5. Stylistyka stosowana / Applied Stylistics. Opole 1996. S. 164-181. 
[Studie; demonstrováno mj. na povídkách Jana Nerudy Týden tichém domě a J. Š. Babylonský příběh.] 

M0994. 
MAREŠ, Petr: Angličtina v češtině. 
Čeština doma a ve světě 4, 1996, č. 4, s. 242-244
[Jazykový rozbor povídek J. Š. Ze života české společnosti.]

M0995. 
PECHAR, Jiří: Nostalgický Danny Josefa Škvoreckého. 
In: J. P., Nad knihami a rukopisy. S autorovou poznámkou Slovo úvodem (s. 5) a s úryvkem Z předmluvy k samizdatovému vydání (s. 7-8). Rejstřík sestavil Václav Kubín. Praha, Torst 1996. S. 100-114. (Malá řada kritického myšlení.)
[Studie; původně v samizdatovém souboru studií téhož názvu (Edice Petlice, 1980).]

M0996. 
POSLEDNÍ, Petr: Ironie Miráklu. 
In: Normy normalizace. Sborník referátů z literárněvědné konference 38. Bezručovy Opavy (11.- 13. 9. 1995). Usp. Jan Wiendl. Praha – Opava, Ústav pro českou literaturu – Slezská univerzita 1996. S. 26-29.

M0997. 
HANUŠKA, Petr: A Wreath of Sonnets aneb Kterak Křesadlo Seifertovu poezii anglo-americkému světu představilo. 
Tvar 7, 1996, č. 1, 4. 1., s. 12-13
[Studie o překladatelské činnosti Jana Křesadla; s citáty z korespondence Jana Křesadla a Josefa Škvoreckého.]

M0998. 
NYKLOVÁ, Milena: Pane Bože, dej mi Irenu! 
Tvar 7, 1996, č. 1, 4. 1., s. 21-22
[Recenze: J. Š., Povídky z Rajského údolí.]

M0999. 
POSLEDNÍ, Petr: Ironická mimese (v prózách Josefa Škvoreckého). 
Tvar 7, 1996, č. 1, 4. 1., příl., s. 1-32 – (Edice Tvary, sv. 1.)
[Studie; biograficko-bibliografickou poznámku o autorovi studie (s. 2) napsal (vln) (= Vladimír Novotný).]

M1001. 
ŠPIRIT, Michael: Monografie jako digest. 
Literární noviny 7, 1996, č. 1, 4. 1., s. 6
[Recenze: Pavel Trenský, Josef Škvorecký; Sam Solecki, Prague Blues; The Achievement of Josef Škvorecký (University of Toronto Press 1994).]

M1002. 
HAMAN, Aleš: Žurnalistická surovost a kritická bohorovnost. 
Literární noviny 7, 1996, č. 3, 18. 1., s. 1-2
[Polemika překladatele Trenského monografie Josef Škvorecký s recenzí M. Špirita (LtN č. 1/1996, viz záznam M1001).]

M1003. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Starý dobrý Škvorecký. 
Úspěch 5, 1996, č. 2, únor, s. 90 
[Recenze: J. Š., Povídky z Rajského údolí.] 

M1004. 
SOUČEK, Karel: Mistr povídky Josef Škvorecký tentokrát ve slepé uličce. 
Zemské noviny 6, 1996, č. 32, 7. 2., s. 14
[Recenze: J. Š., Povídky z Rajského údolí.]

M1005. 
FILIP, Ota: Dvojí paměti a dvojí paměť paní Lídy Baarové. 
Tvar 7, 1996, č. 4, 15. 2., s. 12
[O dvojí verzi vzpomínek Lídy Baarové. Osobní svědectví o redakční přípravě její knihy Útěky (Toronto 1983) editora Josefa Škvoreckého.]

M1006. 
LACINOVÁ, Gabriela: Povídky z Rajského údolí. Nový soubor próz Josefa Škvoreckého působí spíš jako učebnice angličtiny. 
Plzeňský deník 5, 1996, č. 49, 27. 2., s. 8
[Recenze: J. Š., Povídky z Rajského údolí.]

M1007. 
PEŇÁS, Jiří: Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Fišer. 
Literární noviny 7, 1996, č. 14, 3. 4., s. 24
[Recenzní glosa: J. Š., Nové canterburské povídky a jiné příběhy (Ivo Železný 1996).]

M1008. 
SEDLÁKOVÁ, Lenka: „Hodně naivní“ Škvoreckého povídky. 
Denní Telegraf 5, 1996, č. 96, 23. 4., s. 13; podepsáno (les)
[Poznámka k vydání: J. Š., Nové canterburské povídky a jiné příběhy.]

M1009. 
KRATOCHVÍLOVÁ, Veronika: Eroticky neúspěšný teenager. 
Večerník Praha 6, 1996, č. 85, 30. 4., s. 8; podepsáno (kra). 
[Recenze; J. Š.: Nové canterburské povídky a jiné příběhy.] 

M1010. 
Nové canterburské povídky. 
Plzeňský deník 5, 1996, č. 107, 7. 5., s. 7; podepsáno (ož)
[Poznámka k vydání: J. Š., Nové canterburské povídky a jiné příběhy.]

M1011. 
Soutěžní práce žáků hodnotil s porotou i Josef Škvorecký. 
Mladá fronta Dnes 7, 1996, č. 112, 14. 5., příl. Praha Dnes, s. 2; podepsáno (kam)
[Zpráva o 2. ročníku soutěže O cenu Dannyho Smiřického pořádané Soukromým gymnáziem Josefa Škvoreckého v Praze.]

M1012. 
Známý i neznámý Josef Škvorecký. 
Ústecký deník 4, 1996, č. 116, 18. 5., s. 15; nepodepsáno 
[Poznámka k vydání: J. Š., Nové canterburské povídky a jiné příběhy.] 

M1013. 
VÍTKOVÁ, Lucie: Ceny Dannyho Smiřického jsou rozdány. Josef Škvorecký četl literární díla českých školáků. 
Nedělní Blesk 4, 1996, č. 20, 19. 5., s. 31
[O vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže O cenu Dannyho Smiřického a o práci J. Š. v porotě.]

M1014. 
HARÁK, Ivo: Josef Škvorecký, Příběh inženýra lidských duší. 
Akord 21, 1996, č. 6, červen, s. 319-323
[Recenze: J. Š., Příběh inženýra lidských duší.]

M1015. Suchý , Jaroslav: Svět je krásně malý. 
Náš čas 36

[spr. 37]

, 1996, č. 34, 20. 8., s. 1 

[Ohlas ke Škvoreckého fejetonu Kouzlo Jiráskova kraje (viz záznam B0857).]

M1016. SUCHÝ, Jaroslav: Gon. Galerie osobností Náchoda. 
Náchodský zpravodaj [20], 1996, září, s. 11
[Medailon.]

M1017. 
[ŠPIRIT, Michael]: Následující úryvek pochází z románového rukopisu… 
Revolver Revue, 1996, č. 32, září, s. 7; nepodepsáno
[Poznámka k dosud nepublikované části z románu Zbabělci otištěné na s. 7-13.]

M1018. 
PROCHÁZKOVÁ, Jana: Dannyho sexuální symbol. Josef Škvorecký a Zdena Salivarová na návštěvě Prahy. 
Pražské noviny 1, 1996, č. 7, 9. 9., s. 3 
[O besedě J. Š. a Z. Salivarové v rozhlase.] 

M1019. 
J. Škvorecký pokřtí medvědy. Součástí návštěvy setkání s občany. 
Hradecké noviny 5, 1996, č. 216, 14. 9., s. 3; podepsáno (flo)
[Poznámka o programu plánované třídenní návštěvy J. Š. v Náchodě.]

M1020. 
Medvědí křtiny. 
Lidové noviny 9, 1996, č. 218, 17. 9., s. 10; podepsáno vj
[Zpráva o návštěvě Náchoda a účasti na křtinách zvířat v náchodském zámku.]

M1021. 
Křtiny. 
Týden 3, 1996, č. 39, 23. 9., s. 81
[Zpráva o pokřtění dvou medvědů J. Škvoreckým v Náchodě.]

M1022. 
HAVEL, Petr: Slavnostní oběd náchodské pobočky s jejím čestným předsedou Josefem Škvoreckým. 
Náš čas 36 [spr. 37], 1996, č. 39, 24. 9., s. 5; podepsáno (ph)
[O slavnostní akci Nadace Spisovatelé za práva zvířat, která se konala 15. 9. v Náchodě. Stručná zpráva a fotografie z téže akce také na s. 1.]

M1023. 
Josef Škvorecký a Zdena Salivarová v Beránku (na fotografiích Bronislava Hofmana). 
Náchodský zpravodaj [20], 1996, říjen, s. 3
[Poznámka k fotoreportáži z literárně hudebního večera v Náchodě 17. 9. 1996.]

M1024. 
HANUŠKA, Petr: Vzájemná korespondence Jana Křesadla a Josefa Škvoreckého. 
Česká literatura 44, 1996, č. 6, [listopad-prosinec], s. 625-634
[Komentář ke korespondenci z let 1980-1995; v příloze (s. 635-642) otištěno osm dopisů z let 1980-1981, dokládajících genezi prvého Křesadlova románu Mrchopěvci.]

M1025. 
KOSATÍK, Pavel: Causa Jan Pilař. 
Reflex 7, 1996, č. 47, 14. 11., s. 52-55
[O dlouholetém komunistickém řediteli nakladatelství Československý spisovatel; též o jeho vztahu k dílu Josefa Škvoreckého.]

M1026. 
CHUCHMA, Josef: Které knihy se nejlépe prodávají. 
Mladá fronta Dnes 7, 1996, č. 273, 21. 11., s. 19
[Přehled s poznámkou mj. o knihách J. Š. Dvě vraždy v mém dvojím životě a Lvíče.]

M1027. 
PEŇÁS, Jiří: Příběh osočení. Smutný návrat profesora Smiřického. 
Respekt 7, 1996, č. 48, 25. 11. – 1. 12., s. 18 – Danny, 1996/1997, květen 1997, s. 44-47 – Knižně in: J. P., Deset procent naděje. Výbor z publicistiky 1995-2001. Předmluvu Výpravy Jirky Peňáse (s. 9-10) napsal Zbyněk Petráček. Praha, Dokořán 2002. S. 35-37.
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě (Praha, Ivo Železný 1996).]

M1028. 
CHUCHMA, Josef: Škvorecký musel novou knihu stihnout za každou cenu. 
Mladá fronta Dnes 7, 1996, č. 281, 30. 11., s. 19 – Satellite 1-416 (Toronto) 6, 1996, č. 24, 19. 12., s. 9-10
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1029. 
HALADA, Andrej: Dannyho neveselý návrat. 
Mladý svět 38, 1996, č. 50, 11. 12., s. 47
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1030. 
HALADA, Andrej: K čemu ty úpravy? 
Mladý svět 38, 1996, č. 51, 18. 12., s. 38; podepsáno aha
[Glosa kriticky komentující autorovy úpravy nejnovějšího vydání románu Lvíče (Praha, Ivo Železný, 1996).]1997 


M1031. DORŮŽKA, Lubomír: Panoráma paměti. 

Praha, Torst 1997. 543 s.
[Memoáry, mj. s pasážemi zaznamenávajícími celoživotní přátelství a spolupráci autora s J. Š.]

M1032. 
VAŠÁK, Pavel: Hořkej svět Danny Smiřického. 
Právo 7, 1997, č. 1, 2. 1., s. 12
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1033. 
CHUCHMA, Josef: Josef Škvorecký poopravil své Lvíče k dobru věci. 
Mladá fronta Dnes 8, 1997, č. 2, 3. 1., s. 19
[Recenze: J. Š., Lvíče.]

M1034. 
TABÁŠEK, Arnošt: Škvoreckého Lvíče v konečné autorské podobě. 
Práce 53, 1997, č. 2, 3. 1., s. 13
[Recenze: J. Š., Lvíče.]

M1035. 
KOSATÍK, Pavel: Revolver Revue č. 32. 
Tvar 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 23
[O obsahu 32. čísla revue, především o otištěné pasáži z původního rukopisu Zbabělců J. Š.]

M1036. 
MOLDANOVÁ, Dobrava: Zdena Salivarová jako autorka a jako literární postava. 
Tvar 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 12
[Studie o autobiografických motivech v dílech Z. S. a J. Š.]

M1037. 
ČERVENKOVÁ, Jana: Pasti exilu. 
Nové knihy 37, 1997, č. 2, 22. 1., s. 1
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1038. 
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam: Jevtušenkovi lidé proti tankům v ulicích Moskvy. 
Mladá fronta Dnes 8, 1997, č. 18, 22. 1., s. 19
[Recenze románu Jevgenije Jevtušenka Neumírej před smrtí (Jáma Cultural Foundation 1996), srovnávaného mj. se Škvoreckého Miráklem.]

M1039. 
LOUDA, Josef: Písařkou u Škvoreckých. 
Maxi magazín pro ženy 5, 1997, č. 5, 25. 1., s. 14
[O Heleně Weinbuchové, písařce Sixty-Eight Publishers.]

M1040. 
MLEJNEK, Josef: Mnoho povyku pro jeden přešlap. 
Lidové noviny 10, 1997, č. 21, 25. 1., příl. Národní, č. 4, s. 5
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1041. 
NOVOTNÝ, Vladimír: O vraždách krvavých a nekrvavých. 
Úspěch 6, 1997, č. 2, únor, s. 90
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1042. 
MLEJNEK, Josef: Milá paní Holubová,… 
Lidové noviny 10, 1997, č. 32, 7. 2., s. 9
[Odpověď na dopis M. Holubové (v rubrice též otištěný), reagující na Mlejnkovu recenzi románu J. Š. Dvě vraždy v mém dvojím životě (LN 25. 1. 1997, viz záznam M1040).]

M1043. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Jak se vraždí v knihách a v životě. 
Týdeník Rozhlas 7, 1997, č. 7, 10.- 16. 2., s. 4
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1044. Suchý , Jaroslav: Student Pepa Škvorecký. 
Náš čas 37 [spr. 38], 1997, č. 6, 11. 2., s. 4 

[O studentských letech J. Š.]

M1045. CHVATÍK, Květoslav: „Jak pokřiví se každá dobrá věc…“ 
Tvar 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 20 – Knižně in: K. Ch., Od avantgardy k druhé moderně. (Cestami filozofie a literatury.) Ed. Jan Schneider. Praha, Torst 2004. S. 286-290 
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1046. 
SOUČEK, Karel (?): Dvě vraždy v životě Josefa Škvoreckého. 
Plzeňský deník 6, 1997, č. 47, 25. 2., příl. Kultura, březen ’97, s. 20; podepsáno (ek)
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1047. 
MĚDÍLEK, Boris: Bibliografování v čase i nečase 1. 
Čtenář 49, 1997, č. 3, březen, s. 111-114
[První část vzpomínek. O mládí v Náchodě a studiu v Praze, též o vztazích s J. Š.]

M1048. 
PROCHÁZKA, Miroslav: Pohled studentů na hrdiny Josefa Škvoreckého. 
Český jazyk a literatura 47, 1996/1997, č. 7/8, [březen/duben] 1997, s. 174-175
[Poznámka obsahující soubor studentských ohlasů na text J. Š. Jak jsem se učil německy (otištěn v Čítance pro život J. Nekvapilové a I. Gillernové).]

M1049. 
NEZVAL, Martin: Omluva manželům Škvoreckým. 
Právo 7, 1997, č. 70, 24. 3., s. 10
[Polemika s kritikou manželů Škvoreckých, vyslovenou Josefem Mlejnkem (Lidové noviny 7. 2. 1997, rubrika Dnes odpovídá) za jejich chválu knih M. Nezvala; též o netolerantnosti LN, které odmítly Nezvalovu „omluvu“ otisknout.]

M1051. 
OUŘEDNÍK, Patrik: Prezydent, nebo Krokadýl? (Ke sporu o autorství jednoho překladu.) 
Kritická Příloha Revolver Revue, č. 7, duben 1997, s. 108-119 – Též in: Danny 1996/1997, květen 1997, s. 2-16. Úvod k polemice J. Škvoreckého s Patrikem Ouředníkem (s. 1) Michal Přibáň a Václav Krištof.
[O autorství překladu románu Warrena Millera Prezydent Krokadýlů, jež P. O. přiznává Janu Zábranovi; v Dannym s bibliografií článků, týkajících se sporu.]

M1052. 
PŘIBÁŇ, Michal: Mezi námi oceán. 
Host, 1997, č. 3, [duben], s. 98-101 – Danny, 1996/1997, květen 1997, s. 40-43
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1053. 
TRKAL, Mirko: Nový Škvorecký. 
Penthouse, 1997, duben, s. 10
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1054. 
HROUDA, Vladimír: Informace k nezaplacení. 
Haló noviny 7, 1997, č. 80, 5. 4., příl. Čtení pro volné chvíle, s. 2 
[Fejeton o literární výchově na školách inspirovaný vyposlechnutým hovorem studentů ve vlaku o doporučené četbě (mj. Škvoreckého Prima sezóně).] 

M1055. 
DORŮŽKA, Lubomír: Prezydent Krokadýlů. 
Danny, 1996/1997, květen 1997, s. 33-34 – Kritická Příloha Revolver Revue, č. 8, červen 1997, s. 103-104
[Vzpomínka, přiznávající autorství překladu románu Warrena Millera J. Škvoreckému. Viz též záznam M1061.]

M1056. 
EMMEROVÁ, Jarmila: Cui bono. 
Danny, 1996/1997, květen 1997, s. 30-32 – Kritická Příloha Revolver Revue, č. 8, červen 1997, s. 101-103
[Příspěvek do diskuse o autorství překladu románu Warrena Millera Prezydent Krokadýlů. Viz též záznam M1061. ]

M1057. 
PŘIBÁŇ, Michal: Neznámé verše Josefa Škvoreckého. 
Danny, 1996/1997, květen 1997, s. 38; podepsáno (mlp)
[Poznámka k otištěným básním (s. 38-39) z rukopisné sbírky J. Š. z roku 1945 Kniha dešťů (viz záznam 947). ]

M1058. 
SALIVAROVÁ-ŠKVORECKÁ, Zdena: Byla jsem u toho. 
Danny, 1996/1997, květen 1997, s. 35-37 – Kritická Příloha Revolver Revue, č. 8, červen 1997, s. 107-109
[Vzpomínka, potvrzující Škvoreckého autorství překladu románu Prezydent Krokadýlů. Viz též záznam M1061.]

M1059. 
ČERMÁK, Josef: Josef Škvorecký čte své paměti. 
Satellite 1-416 (Toronto) 7, 1997, č. 9, 1. 5., s. 2
[O autorském čtení z knihy Headed for the Blues (obsahuje novelu Neuilly a Povídky tenorsaxofonisty) v Torontě dne 6. 5. 1997.]

M1060. 
DOKOUPIL, Blahoslav: Škvoreckého zapomenutá povídka a co s ní souvisí. Josef Škvorecký a týdeník Kultura 1957-59. 
Tvar 8, 1997, č. 11, 29. 5., s. 9
[O Škvoreckého příspěvcích do časopisů Květen a Kultura v padesátých letech, mj. o próze Vzpomínka nad Dorritkou, kterou otiskl pod pseudonymem Josef Vala (Kultura 1958, č. 21. viz záznam B0066) a nezařadil do žádného z povídkových souborů.]

M1061. 
Ad Prezydent Krokadýlů. 
Kritická Příloha Revolver Revue, 1997, č. 8, červen, s. 99-120 
[Diskuse k otázce autorství překladu románu Warrena Millera Prezydent Krokadýlů, vyvolané statí Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (KPRR č. 7/1997 – viz záznam č. M1051).
Obs.: Jiří PELÁN, Škvorecký versus Zábrana (s. 99-101); Jarmila EMMEROVÁ, Cui bono (s. 101-103, viz záznam M1056); Lubomír DOR ů ŽKA, Prezydent Krokadýlů (s. 103-104. viz záznam M1055); Vladimír JUSTL, Proč? (s. 104-105); Michal PŘIBÁŇ, S kanónem na vrabce (s. 106-107); Zdena SALIVAROVÁ, Byla jsem u toho (s. 107-109, viz záznam M1058); Miloslav ŽILINA, In marginem et in memoriam překladu Warrena Millera (s. 109-110); Josef ŠKVORECKÝ, O Honzovi a situacích (s. 111-120, viz záznam B0904).]

M1062. 
MÁSLO, Stanislav: Významné výročí v náchodském školství. 
Český dialog 7, 1997, č. 6, červen, s. 14
[O jubileu náchodského gymnázia s citací článku J. Š. Dříví do lesa (viz záznam B0886).]

M1063. 
NÜBLER, Norbert: Vypravěč (1. os.) v české poválečné próze. 
Česká literatura 45, 1997, č. 4, [červenec-srpen], s. 377-389
[Analytická studie, vycházející z próz několika autorů, mj. J. Š.]

M1064. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Jak se vraždí v Praze a jak v Torontu. 
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1065. 
HOŘENÍ, Zdeněk: Škvorecký objevuje „Fučíkovu rehabilitaci“. 
Haló noviny 7, 1997, č. 209, 6. 9., s. 4
[Komentář k Škvoreckého úvaze Primus inter pares? (KP RR, č. 8, červen 1997, viz záznam B0897) o autenticitě Fučíkovy Reportáže psané na oprátce.]

M1066. 
LIEHM, Antonín Jaroslav: Staří komunisté i antikomunisté. 
Lidové noviny 10, 1997, č. 214, 12. 9., s. 11
[Polemika s J. Š. o ideálech a iluzích Pražského jara.]

M1067. 
DORŮŽKA, Lubomír: Panoráma paměti Lubomíra Dorůžky. Rozmlouval Milan Šefl. 
Týdeník Rozhlas 7, 1997, č. 38, 15.- 21. 9., s. 1, 3
[Rozhovor, mj. o románu J. Š. Mirákl, v němž vystupuje L. D. pod jménem Lester.]

M1068. 
KAUTMAN, František: Doplněk k článku B. Dokoupila Škvoreckého zapomenutá povídka a co s ní souvisí (Josef Škvorecký a týdeník Kultura 1957-1959) – Tvar 11/1997. 
Tvar 8, 1997, č. 15, 18. 9., s. 9
[Vzpomínka na redakční působení v týdeníku Kultura koncem 50. let. – Připojena Kautmanova recenze Škvoreckého Zbabělců, která měla vyjít v Kultuře v roce 1958, ale nebyla otištěna.]

M1069. 
ZÁBRANOVÁ, Marie: K oživené diskusi o autorství překladu a původních knih Jan Zábrana – Josef Škvorecký v příloze Revolver Revue. 
Literární noviny 8, 1997, č. 40, 8. 10., s. 2
[Stanovisko vdovy po J. Zábranovi k diskusi o spoluautorství próz a překladů J. Š. a Jana Zábrany.]

M1070. 
JAREŠ, Antonín: O jedné knížce a ledasčem jiném. 
Nový domov (Toronto) 48, 1997, č. 21, 11. 10., s. 5.
[Úvaha nad knihou J. Š. Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1071. 
Posluchači tleskali Škvoreckému. 
Špígl 8, 1997, č. 240, 13. 10., s. 4; nepodepsáno 
[Agenturní zpráva o veřejném čtení z knihy Prima sezóna ve Vídni 10. 10. za účasti autora a rakouské publicistky Barbary Coudenhove-Calergi u příležitosti německého vydání díla (München – Wien, Deuticke).] 

M1072. 
ZÁBRANA, Jan: Jan Zábrana o Škvoreckém, překládání a „černoších“. Velmi volný dodatek ke kauze, kterou už patrně nikdy nikdo nerozmotá. Ze Zábranova Celého života vybral Norbert Holub. 
Tvar 8, 1997, č. 17, 16. 10., s. 8
[Výňatky z deníku J. Zábrany Celý život, týkající se J. Škvoreckého a překládání.]

M1073. 
DORůŽKA , Lubomír: Maják jazzu v temnotě doby III. 
Lidové noviny 10, 1997, č. 245, 18. 10., příl. Národní, s. VIII
[Vzpomínky se zmínkou o pásmu Opravdu blues (s autorskou účastí J. Š., viz záznam P005) a o zcenzurovaném sborníku Jazz 58 (viz záznamy B0074, B0075.]

M1074. 
ANÝŽ, Daniel: Třešňák přišel na frankfurtský veletrh jako domů. 
Mladá fronta Dnes 8, 1997, č. 246, 20. 10., s. 11
[Referát o účasti J. Š., Vlastimila Třešňáka a Huga Rokyty na frankfurtském Mezinárodním knižním veletrhu.]

M1075. 
BENEŠ, Jan: Snaha po vylíčení. 
Tvar 8, 1997, č. 18, 30. 10., s. 16
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1076. 
SUCHÝ, Jaroslav: Náchodští básníci. 
Náchodský zpravodaj [21], 1997, listopad, s. 8-9
[O básnické tvorbě Josefa Škvoreckého st., s ukázkami.]

M1077. 
OLŠER, Břetislav: Jak švagr Škvoreckým propašoval rovný milión. 
Práce 53, 1997, č. 268, 15. 11., s. 1
[O vzpomínce Lumíra Salivara na pašování peněz a textů do Toronta v 70. letech.]

M1078. 
HARTMAN, Ladislav: Josef Zdeněk Sokol překvapil přednesem monologů. 
Noviny Náchodska 6, 1997, č. 269, 17. 11., s. 8
[O literárně-hudebním večeru v Náchodě, připomínajícím Josefa Škvoreckého st.]

M1079. 
OLŠER, Břetislav: Jak žloutenka stvořila Hříchy pátera Knoxe. (Světové encyklopedie uvádějí Josefa Škvoreckého jako kanadského spisovatele, on sám se však považuje za Čecha.) 
Rovnost / Svoboda 7, 1997, č. 274, 22. 11., příl. Víkend, s. 1.
[O oslavě 73. narozenin J. Š., o podnětech k psaní detektivek. S několika vstupy J. Š. a Lumíra Salivara.]

M1080. 
SUCHÝ, Jaroslav: Osobnost Náchoda – Josef Škvorecký otec – od jeho narození uplyne právě v pondělí 24. listopadu sto let. 
Noviny Náchodska 6, 1997, č. 274, 22. 11., s. 13
[Rozsáhlá stať o osobnosti Josefa Škvoreckého st.]

M1081. 
Ad Prezydent Krokadýlů. 
Kritická příloha Revolver Revue, 1997, č. 9, listopad, s. 174-182
[Shrnutí ohlasů na článek Patrika Ouředníka (KPRR č. 7/1997). Obs.: Patrik OUŘEDNÍK, Čisté víno (ke sporu o autorství jednoho překladu bis), s. 174-181; Jan VLADISLAV, Ačkoliv se nepamatuji…, s. 181-182.]

M1082. 
NYKLOVÁ, Milena: Josef Škvorecký, Dvě vraždy v mém dvojím životě. 
Český dialog 7, 1997, č. 12, prosinec, s. 10
[Recenze: J. Š., Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1083. 
MED, Jaroslav: Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Franze Kafky. 
Literární noviny 8, 1997, č. 49, 10. 12., s. 16
[Recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje (Ivo Železný 1997).]

M1084. 
ANÝŽ, Daniel: Příštích sedm dní Josefa Škvoreckého. 
Mladá fronta Dnes 8, 1997, č. 299, 22. 12., s. 16
[O vánočním programu Josefa Škvoreckého.]


1998 

M1085. 
MAREŠ, Petr: K vícejazyčnosti v uměleckém textu. (Cizojazyčné prvky v českých uměleckých textech.) 
Slavia 67, 1998, č. 1/2, s. 25-30
[Studie dokumentovaná na třech českých prózách, mj. na románu J. Š. Příběh inženýra lidských duší.]

M1086. 
SWINKELS-NOVÁKOVÁ, Michaela: Jak jsem psala diplomku o Škvoreckém. 
In: Listopad [9]. Liberec, Katedra národní školy Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci 1998. S. 16-17.
[Osobní vzpomínka na první setkání s J. Š. v šedesátých letech.]

M1087. 
ŠPIRIT, Michael: Nakladatelské zmatky. Poznámka k vydávání Škvoreckého spisů. 
Lidové noviny 11, 1998, č. 2, 3. 1., příl. Orientace, č. 1, s. 2
[O genezi edice Spisy Josefa Škvoreckého započaté v Odeonu roku 1991; s mezititulky Zánik nakladatelů, Problém úprav, Esejistické svazky (mj. o nejednotném uvádění názvu svazku 7 Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje na obálce a na titulním listu (Ivo Železný 1997).]

M1088. 
ŠPIRIT, Michael: Správný název knihy zní… 
Literární noviny 9, 1998, č. 1, 7. 1., s. 2
[Poznámka editora k nejednotné prezentaci názvu knihy Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje.]

M1089. 
HAMAN, Aleš: Škvoreckého umělecké krédo. 
Nové knihy 38, 1998, č. 4, 28. 1., s. 1
[Recenze: J. Š., Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje.]

M1090. 
KNAPP, Aleš: Schkworetzky? Nein!!! Proč nemají o Josefa Škvoreckého v Německu zájem? 
Nové knihy 38, 1998, č. 4, 28. 1., s. 12
[O ohlasu děl J. Š. v Německu.]

M1091. 
SUCHÝ, Jaroslav: Literární putování po Náchodě. 
Náchodský zpravodaj [22], 1998, č. 2, únor, s. 16
[O literárních exkurzích po Náchodsku.]

M1092. 
[VARHANÍK, Jiří ?]: Knižní tipy. 
Jihlavské listy 9, 1998, č. 12, 10. 2., s. 4; podepsáno jv
[Recenze: J. Š., Mirákl (Ivo Železný 1997).]

M1093. 
LUP, Slávek: Škvoreckého román Mirákl zaujme i současné čtenáře. 
Moravskoslezský den 9, 1998, č. 36, 12. 2., s. 6
[Recenze: J. Š., Mirákl.]

M1094. 
SCHWABIKOVÁ, Anna: 3 x Babbitt. 
Souvislosti, 1998, č. 2 (36), [duben-červen], s. 95-102
[Studie srovnávající tři překlady románu Sinclaira Lewise: Miloslava Housky (Družstevní práce 1928), J. Škvoreckého (SNKLU 1962) a Jiřího Hanuše (Odeon 1982).]

M1095. 
PŘIBÁŇ, Michal: Malý průvodce protektorátní poezií Josefa Škvoreckého. 
Tvar 9, 1998, č. 7, 2. 4., s. 17 – Pod názvem Protektorátní poezie Josefa Škvoreckého in: Neznámí (autoři) – neznámé (texty). (Sborník příspěvků z III. literární laboratoře, konané v Hradci Králové 29.- 30. ledna 1998.) Uspořádali Jan Dvořák a Nella Mlsová. Hradec Králové, Gaudeamus pro Obec spisovatelů v Praze 1999. S. 339-344.
[Studie o juvenilní tvorbě J. Š.]

M1096. 
SUCHÝ, Jaroslav: Bohumír Španiel neboli Rosťa Pitterman alias Buddy Beiderbecke tragicky zahynuvší v masážním salónu. 
Noviny Náchodska 7, 1998, č. 55, 2. 4., s. 13
[O peripetiích přátelství J. Š. a akad. malíře Bohumíra Španiela.]

M1097. 
OLŠER, Břetislav: Škvorecký věří Klausovi. (Krajané jsou zklamáni tím, že se mimo Českou republiku pořád nemohou účastnit voleb.) 
Svoboda 8, 1998, č. 81, 6. 4., s. 4
[O sporném volebním zákonu, o politických preferencích J. Š.]

M1098. 
ŘEZÁČ, Jan: Jan Řezáč pro Salon. Úzkost zaháněná antikvariáty (někdy i jazzem). Rozmlouval Pavel Řezníček. 
Právo 8, 1998, č. 111, 14. 5., příl. Salon, č. 65, s. 3
[Rozhovor se zakladatelem revue Světová literatura, bývalým šéfredaktorem Odeonu, mj. o J. Š. ]

M1099. 
SCHONBERG, Michal: Průzkum o přátelství, odvaze a intelektuálním disentu a (snad už) přesvědčivá tečka za otázkou, kdo přeložil Prezydenta Krokadýlů. 
Kritická příloha Revolver Revue, č. 11, červen 1998, s. 69-85
[Stať, která na základě dosud neuveřejněných informací dokládá, že román Prezydent Krokadýlů přeložil J. Škvorecký.]

M1101. 
STROŽ, Daniel: Škvorecký o skvrnách na demokracii. 
Haló noviny 8, 1998, č. 147, 25. 6., s. 5
[Poznámka k aktuálnímu komentáři J. Š. (LN, 22. 6., viz záznam B0923) k výsledkům předčasných voleb v České republice.]

M1102. 
JANDOUREK, Jan: Škvoreckého nevysvětlitelný příběh. 
Souvislosti, 1998, č. 3/4 (37/38), [červenec-prosinec], s. 289-290
[Recenze: J. Š., Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula (Praha, Ivo Železný 1998).]

M1103. 
MATĚJKA, Ivan: Dílo Josefa Škvoreckého dostává novou podobu. 
Hospodářské noviny, 1998, č. 152, 7. 8., příl. HN na víkend, č. 32, s. 5
[Recenze: J. Š., Tankový prapor (Praha, Ivo Železný 1998); Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje (Praha, Ivo Železný 1998); též o celkové podobě Spisů J. Š.]

M1104. 
ČERNÝ, František: Anketa Lidových novin. 
Zprávy Společnosti bratří Čapků, č. 50, září 1998, s. 1-2
[O umístění Karla Čapka v anketě Největší Češi 20. století (Lidové noviny 1998) a názorech J. Š. (viz záznam B0922) a Ludvíka Vaculíka na K. Čapka.]

M1105. 
MAREŠ, Petr: Poněvač hír vír in Keneda. Jazyk a jazyky v Příběhu inženýra lidských duší. 
Česká literatura 46, 1998, č. 5, [září-říjen], s. 498-517
[Studie.]

M1106. 
MATOUŠEK, Petr: Detektivka… 
Harper´s Bazaar, 1998, září
[Recenze nově vydaných titulů detektivní literatury, včetně knihy J. Š. Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje.]

M1107. 
POSLEDNÍ, Petr: Subjekty literárního povědomí. 
Češtinář 9, 1998/1999, č. 1, září 1998, s. 9-16
[Studie zaměřená (v rámci úvah o vývoji české literatury po roce 1945) na problematiku interpretace literárního textu; teoretická východiska demonstrována mj. na novele J. Š. Legenda Emöke.]

M1108. 
CIGÁNEK, Jan: In margine jednoho pamětnického spisu. 
Haló noviny 8, 1998, č. 218, 17. 9., s. 9
[Kritika Škvoreckého díla v souvislosti s jeho vydáváním v nakl. Ivo Železný a s jeho vysokým ohodnocením K. Chvatíkem.]

M1109. 
O Josefu Škvoreckém. 
Orlický týdeník 39, 1998, č. 66, 22. 9., s. 5; podepsáno ba 
[Pozvánka na besedu s Jaroslavem Suchým o J. Š. v Městské knihovně v Rychnově nad Kněžnou 24. 9.] 
M1110. ANÝŽ, Daniel: Spisovatelé frankfurtský veletrh nemilují, ale potřebují ho. 
Mladá fronta Dnes 9, 1998, č. 239, 12. 10., s. 14
[Referát o účasti T. Boučkové, P. Šruta, P. Kohouta a J. Š. na frankfurtském knižním veletrhu.]

M1111. 
ROLLEROVÁ, Věra: Událo se na Masaryktownu. Literární večer. 
Nový domov (Toronto) 49, 1998, č. 22, 24. 10., s. 4; podepsáno Retka
[Zpráva o literárním večeru za účasti J. Š., Zdeny Salivarové, Václava Táborského a Michala Schonberga.]

M1112. 
VOJTĚCH, Jaroslav: Třikrát Josef Škvorecký. 
Haló noviny 8, 1998, č. 263, 10. 11., s. 8
[Poznámka k vydání tří svazků Spisů J. Š.: Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje; Mirákl; Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje.]

M1113. 
CHUCHMA, Josef: Česká knižnice je bohatší o další tři tituly. 
Mladá fronta Dnes 9, 1998, č. 265, 12. 11., s. 22
[Recenze: mj. J. Š., Zbabělci (Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998).]

M1114. 
ZÍDEK, Petr: Před 40 lety začal svou pouť literaturou Danny Smiřický. Zbabělci byly prvním románem vydaným v komunistickém Československu, o němž se diskutovalo i v exilových médiích. 
Lidové noviny 11, 1998, č. 267, 14. 11., příl. Nedělní LN, s. 26
[K 40. výročí prvního vydání románu J. Š. Zbabělci; s otištěním záznamu jednání politického byra ÚV KSČ z 10. 2. 1959 o románu.]

M1115.
 Sólo pro Josefa Škvoreckého. 
TV magazín 7, 1998, č. 47, 17. 11., s. 10; podepsáno sv-
[Přehledná stať o realizovaných filmových a televizních scénářích J. Š. a adaptacích jeho próz.]

M1116.
 Fetters , Aleš: K jubileu Škvoreckého Zbabělců. 
Náš čas 38 [spr. 39], 1998, č. 47, 24. 11., s. 3 [O svém vztahu k románu J. Š. Zbabělci, o významu románu pro vývoj české literatury.]

M1117. 
LUKEŠ, Jan: Třikrát Josef Škvorecký (1). J. Š. vázaný, leč nesvázaný. 
Literární noviny 9, 1998, č. 49, 9. 12., s. 7
[Přehledová recenze prvých deseti svazků Spisů. S mezititulky Jak to začalo, Zasloužilý klasik?, Provokatér, Komu vadí?, Živý vypravěč, Prima sezóna – Zbabělci – Konec nylonového věku, Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky, Nové canterburské povídky a jiné příběhy, Neuilly a jiné příběhy, Lvíče, Dvě vraždy v mém dvojím životě, Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje, Mirákl, Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje, Tankový prapor.]

M1118. 
KAPLAN, Karel: K historii Škvoreckého Zbabělců. 
Literární noviny 9, 1998, č. 50, 16. 12., s. 10
[O jednáních politického byra ÚV KSČ a předsednictva Svazu čs. spisovatelů na začátku roku 1959 v souvislosti s románem J. Š. Zbabělci.]

M1119. 
KRIŠTOF, Václav – LUKEŠ, Jan: Třikrát Josef Škvorecký (2). Společnost J. Š. a co s tím souvisí. 
Literární noviny 9, 1998, č. 50, 16. 12., s. 5
[Rozhovor s ředitelem Soukromého gymnázia Josefa Škvoreckého a Vyšší odborné školy Josefa Škvoreckého Václavem Krištofem o Společnosti Josefa Škvoreckého a připravovaném CD-ROMu o J. Š.]

M1120. 
SOMEŠ, Jaroslav: Druhá trojice z pokladnice naší literatury. 
Katolický týdeník 9, 1998, č. 51/52, 20. 12., s. 17
[Recenze: J. Š., Zbabělci (Nakladatelství Lidové noviny 1998).]

M1121. 
LUKEŠ, Jan: Třikrát Josef Škvorecký (3). Filmové sny J. Š. 
Literární noviny 9, 1998, č. 51/52, 23. 12., s. 5
[Studie o práci J. Š. pro film; s kapitolkami Šedesátá léta, Exil, Devadesátá léta, Sny splněné a nesplněné.]

M1122. 
Škvoreckého kniha aspiruje v Kanadě na literární cenu. 
Mladá fronta 9, 1998, č. 303, 30. 12., s. 16; nepodepsáno
[Zpráva převzatá z deníku Ottawa Citizen 29. 12. 1998 o chystaném kanadském vydání románu Dvě vraždy v mém dvojím životě (březen 1999) a jeho navržení na kanadskou literární cenu.] 

M1123. 
Škvoreckého román v Kanadě. 
Špígl 9, 1998, č. 303, 30. 12., s. 6; nepodepsáno 
[Zpráva o chystaném kanadském vydání románu Dvě vraždy v mém dvojím životě a jeho navržení na kanadskou literární cenu. Různé verze téže zprávy ČTK byly publikovány téhož dne v českém denním tisku. ] 


1999 

M1124. CD-ROM Josef Škvorecký – Život a dílo 

Námět, scénář, realizace: Václav Krištof • Autoři a redaktoři jednotlivých oddílů: Václav Krištof , Michal Přibáň , Ilja Matouš , Petr Šrůta , Vladimír Novotný , Tomáš Herrmann , Týna Průchová . • Technická realizace: Adam Holub, Michal Černý, Roman Týl a další. PrahaVyšší odborná škola a Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, Společnost Josefa Škvoreckého 1999. 
[Multimediální aplikace na CD-ROM. Obsahuje oddíly: Životopis, Dílo, Bibliografie, Lidé a události, Dokumenty, Sixty-Eight Publishers, Zachyceno mikrofonem, Zachyceno kamerou, Zdena Salivarová Škvorecká.]

M1125. 
FIBIGER, Martin: Princip prolínání v posledních prózách Josefa Škvoreckého. 
In: Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Red. Dobrava Moldanová a Marie Čechová. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, katedra bohemistiky Pedagogické fakulty 1999. S. 302-304.
[Studie věnovaná knihám J. Š. Povídky z Rajského údolí a Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1126. 
GROMBÍŘ, Jakub: Jarní zamyšlení o lásce a literatuře. 
Aluze 3, 1999, č. 2, s. 205-210
[Recenze antologie Lásky a nelásky. 61 současných českých spisovatelů o lásce

[antologie]

(sest. Věra Blažková a Zdeněk Blažek. Praha, Vera 1998), kritizující příspěvky Ludvíka Vaculíka, J. Š. a J. Justa. Srov. záznamy B0856, B0912, B0916]

M1127. 
HARÁK, Ivo: Inženýr hnůj. 
Labyrint, č. 5/6, 1999, s. 64-66 – Knižně in: I. H., Nepopulární literatura. Ústí nad Labem, CKK sv. Vojtěcha – Varnsdorf, Městská knihovna 1999. S. 107-112. (Elipsa.) 
[Recenze: Zdena Salivarová, Hnůj země (Ivo Železný 1994) – J. Š., Příběh inženýra lidských duší (Ivo Železný 1999).]

M1128. 
HETYCH, Josef: Cizí prózy Josefa Škvoreckého. 
In: Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Red. Dobrava Moldanová a Marie Čechová. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, katedra bohemistiky Pedagogické fakulty 1999. S. 305-308.
[Studie věnovaná knihám J. Š. Velká povídka o Americe, Scherzo capriccioso, Povídky z Rajského údolí, Dvě vraždy v mém dvojím životě.]

M1129. 
IVANOV, Miroslav: Š jako Škvorecký Josef, spisovatel. 
In: M. I., 52 + 2.Čtení pro každý týden v roce a dva navíc. [Pelhřimov], Vydavatelství 999, 1999. S. 244-247.
[Vzpomínka na setkání s Lumírem Salivarem v 70. letech a na tehdejší převzetí rukopisů Josefa Škvoreckého.]

M1130. 
SVOBODOVÁ, Dana: Ad: Jan Lukeš, Třikrát Josef Škvorecký (1), LtN č. 49/1998. 
Literární noviny 10, 1999, č. 3, 20. 1., s. 11
[Glosa k překladatelské záhadě Škvorecký – Zábrana a následné polemice o ní.]

M1131. 
PEŇÁS, Jiří: Edgar Allan a Smiřický. Poeovská pokušení Josefa Škvoreckého. 
Respekt 10, 1999, č. 5, 25.- 31. 1., s. 18 – Danny, prosinec 2000, s. 26-30 – Knižně in: J. P., Deset procent naděje. Výbor z publicistiky 1995-2001. Praha, Dokořán 2002. S. 85-88.
[Recenze: J. Š., Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula (Praha, Ivo Železný 1998).]

M1132. 
VÁGNER, Ivan: Sladký a hořký svět Dannyho Smiřického. 
Zemské noviny 9, 1999, č. 24, 29. 1., příl. Čtení na víkend č. 5, s. 8 
[Medailon J. Š.; v rubrice Hádanka.] 

M1133. 
MATOUŠEK, Petr: Trháky klasiky. 
Harper´s Bazaar, 1999, únor, s. 34
[Poznámka k vydání románu J. Š. Zbabělci v České knižnici Nakl. Lidové noviny.] 

M1134. 
JANÁČEK, Pavel: Ovidius, Poe, Verne, Škvorecký a román, který jede jako stroj. 
Mladá Fronta Dnes 10, 1999, č. 32, 8. 2., s. 11 – Danny, prosinec 2000, s. 24-26
[Recenze: J. Š., Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula.]

M1135. 
LUKEŠ, Jan: Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Franze Kafky. 
Literární noviny 10, 1999, č. 6, 10. 2., s. 16
[Recenze, mj. o: J. Š., Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula.]

M1136. 
MERVART, Jan: Škvorecký psával i o nylonovém věku. 
Rovnost 9, 1999, č. 36, 12. 2., příl. Brněnský deník, s. 2; podepsáno (art)
[Glosa k novému vydání novely J. Š. Konec nylonového věku (Praha, Ivo Železný 1998).]

M1137. 
SUK, Jan: Tomida, ultima thule, stesk po domově. 
Nové knihy 39, 1999, č. 8, 24. 2., s. 1 a 4
[Recenze: J. Š., Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula.]

M1138. 
KOSKOVÁ, Helena: Nový román Josefa Škvoreckého. 
Tvar 10, 1999, č. 7, 1. 4., s. 13
[Recenze: J. Š., Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula.]

M1139. 
FALTEISEK, Lubor: Škvorecký napsal knihu básní, ale zůstal prozaikem. 
Slovo 91 / Zemské noviny 9, 1999, č. 138, 15. 6., s. 13
[Recenze: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky (Praha, Ivo Železný 1999).]

M1140. 
VLK, Oldřich: Josef Škvorecký – Celý život věrný jedné ženě. 
Rytmus života 4, 1999, č. 25, 16. 6., s. 18 
[Medailon J. Š.]

M1141. 
VITVAR, Jan H.: Škvoreckého básně plné křehké naivity. 
Právo 9, 1999, č. 140, 17. 6., s. 14
[Recenze: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky.]

M1142. 
SUK, Jan: Poezie jako jazzová improvizace. 
Nové knihy 39, 1999, č. 26, 30. 6., s. 4
[Recenze: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky.]

M1143. 
BRIXI, Jiří: Ovidiův levoboček mezi Mayi. 
Týdeník Rozhlas 9, 1999, č. 32, 26. 7., s. 11
[Recenze: J. Š., Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula.]
M1144. LANGEROVÁ, Marie: V poezii jde Josefu Škvoreckému o život. 
Lidové noviny 12, 1999, č. 176, 31. 7., s. 13 – Danny, prosinec 2000, s. 30-31
[Recenze: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky.]

M1145. 
JANDOUREK, Jan: Vypravěč Josef Škvorecký. 
Lidové noviny 12, 1999, č. 179, 4. 8., s. 17; podepsáno jaj
[Medailon v rubrice Detektivkáři & Detektivové; v téže rubrice i Jandourkův článek o literární postavě J. Š. Smutný poručík Josef Borůvka.]

M1146. 
BEDNÁŘOVÁ, Marta: Dobří rodáci přiletěli ze zámoří. 
Večery pod lampou 9, 1999, č. 44 (sv. 384) [září], 4. s. obálky 
[Medailon J. Š. a náčrt programu návštěvy J. Š. a Z. Salivarové v září a říjnu 1999.] 

M1147. 
Dopisy z Kanady. 
Náchodský zpravodaj [23], 1999, č. 9, září, s. 8; nepodepsáno [O Škvoreckého finančním příspěvku na cestu Adély Linhartové do Guayany.]

M1148. 
HAVEL, Petr: Zbabělci. 
Náchodský zpravodaj [23], 1999, č. 9, září, s. 1 [O svém vztahu k románu J. Š. Zbabělci a k jeho autorovi.]

M1149. 
JUSTL, Vladimír: Tři jubilea. 
Dokořán 3, 1999, č. 11, září, s. 3
[Úvodník k výročím Františka Halase, Jiřího Koláře a J. Š.]

M1151. 
VIDMANOVÁ, Anežka: Škvoreckého postmoderní antika. 
Česká literatura 47, 1999, č. 5, [září-říjen], s. 554-557
[Studie o autorově využití latinských citátů v Prima sezóně a znalostí antiky v próze Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula.]

M1152. 
LOEWY, Jiří: Nad novou knihou Mistra Škvoreckého. 
Nový domov (Toronto) 50, 1999, č. 19, 18. 9., s. 7
[Recenze: J. Š., Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula.]

M1153. 
ŠTILLER, Pavel: Literární mirákl. 75 let Josefa Škvoreckého. 
Nový domov (Toronto) 50, 1999, č. 19, 18. 9., s. 6-7
[Životopisná stať.]

M1154. 
Fetters , Aleš: Dr. Josefu Škvoreckému je pětasedmdesát. 
Náš čas 39 [spr. 40], 1999, č. 38, 21. 9., s. 4
[O autorově vztahu k dílu J. Š., o půjčování jeho knih v době totality a jeho důsledcích.] 

M1155. 
SUCHÝ, Jaroslav: Stopy Dannyho Smiřického jsou zde stále čerstvé. 
Noviny Náchodska 8, 1999, č. 224, 25. 9., s. 14
[O mladých letech J. Š. prožitých v Náchodě.]

M1156. 
DORŮŽKA, Lubomír: Dvojí život Josefa Škvoreckého. 
Lidové noviny 12, 1999, č. 225, 27. 9., s. 1 a 10
[Medailon J. Š. u příležitosti jeho pětasedmdesátin a příletu do Prahy 26. 9.]

M1157. 
VAŠÁK, Pavel: Josef Škvorecký – inženýr našich duší. 
Právo 9, 1999, č. 225, 27. 9., s. 10
[Medailon k 75. narozeninám J. Š.]

M1158. 
HYBŠ, Jiří: Josef Škvorecký slavil životní jubileum. 
Ústecký deník 7, 1999, č. 226, 28. 9., s. 3
[Medailon J. Š. s citací z blahopřejného dopisu předsedy Poslanecké sněmovny V. Klause.]

M1159. 
Klaus blahopřál Josefu Škvoreckému. 
Hradecké noviny 8, 1999, č. 226, 28. 9., s. 9
[Zpráva ČTK o gratulaci k 75. narozeninám J. Š. od předsedy Poslanecké sněmovny V. Klause.]

M1160. 
NAVRÁTIL, Boleslav: Ejhle, Škvorecký. 
Hanácký a Středomoravský den 10, 1999, č. 226, 28. 9., s. 1
[Gratulace k pětasedmdesátinám; v rubrice Den ke dni.]

M1161. 
ANÝŽ, Daniel: Josef Škvorecký dobývá německé jazykové území. 
Mladá fronta Dnes 10, 1999, č. 232, 5. 10., s. 20; podepsáno (da)
[O německých vydáních děl J. Š.]

M1162. 
FALTEISEK, Lubor: Měsíc s Josefem Škvoreckým. 
Slovo 91 / Zemské noviny 9, 1999, č. 232, 5. 10., s. 13; podepsáno (elf)
[O návštěvě J. Š. a Z. Salivarové v Čechách a udělení mimořádné ceny Akademie sci-fi, fantasy a hororu za celoživotní přínos pro sci-fi literaturu.]

M1163. 
CINGER, František: Škvorečtí se vracejí rádi. 
Právo 9, 1999, č. 233, 6. 10., s. 3
[O návštěvě J. Š. a Z. Salivarové v Čechách a udělení mimořádné ceny J. Škvoreckému Akademií sci-fi, fantasy a hororu za celoživotní přínos pro sci-fi literaturu; též o nové knize spisovatelské dvojice Krátké setkání, s vraždou (Praha, Ivo Železný 1999).]

M1164. 
HOŠTOVÁ, Vladimíra: Ženy mají svou vlastní logiku. 
Večerník Praha 9, 1999, č. 216, 6. 10., s. 6
[Z tiskové konference s J. Š. a Z. S. k vydání románu Krátké setkání, s vraždou, o připravovaném zfilmování Zbabělců a o programu návštěvy manželů Škvoreckých v ČR. Článek vyšel 6. 10. a 7. 10. i v ostatních Denících Bohemia.]

M1165. 
SLOMEK, Jaromír: Manželé Škvoreckých představili svůj společný román. 
Lidové noviny 12, 1999, č. 233, 6. 10., s. 13; podepsáno jas
[Referát o tiskové konferenci s J. Š. a Z. S. k vydání románu Krátké setkání, s vraždou, udělení mimořádné ceny Akademie sci-fi, fantasy a hororu za celoživotní přínos pro vědeckofantastickou literaturu a její propagaci a vydání CD-ROMu o J. Š.]

M1166. 
Škvorecký a Salivarová napsali své první společné literární dílo. 
Mladá fronta Dnes 10, 1999, č. 233, 6. 10., s. 23; podepsáno (kul)
[O prezentaci knihy J. Š. a Z. Salivarové Krátké setkání, s vraždou.]

M1167. 
CINGER, František: Manželé Škvorečtí nabízejí v knize několik hádanek. 
Právo 9, 1999, č. 234, 7. 10., s. 14
[O detektivce Krátké setkání, s vraždou, CD ROMu Josef Škvorecký, Život a dílo (Praha 1999) a plánech manželů Škvoreckých.]
M1168. FALTEISEK, Lubor: Mezi čtenáře Škvoreckého patří také Václav Klaus. 
Slovo 91 / Zemské noviny 9, 1999, č. 234, 7. 10., s. 13
[O oslavě na počest J. Š. 4. 10. v pražském divadle Skelet; s ocitováním výroku Václava Klause.]

M1169. 
Havel zaskočil Klause. 
Právo 9, 1999, č. 234, 7. 10., s. 2; podepsáno gö
[O setkání obou politiků na večeru věnovanému J. Š. v pražském divadle Skelet dne 4. 10. ]

M1170. 
KAPLANOVÁ, Dana: Škvorecký přilákal Havla i Klause. 
Blesk 8, 1999, č. 234, 7. 10., s. 11
[O oslavách 75. narozenin J. Š.]

M1171. 
RAMBOUSEK, Jiří: Nezoufejte! a jiné básně. 
Tvar 10, 1999, č. 16, 7. 10., s. 21 – Knižně in: J. R., Nesoustavná rukověť české literatury. Praha, Torst 2003. S. 591-593.
[Recenze: J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky.]

M1172. 
Slavili jubileum spisovatele Škvoreckého. 
Špígl 10, 1999, č. 234, 7. 10., s. 5; nepodepsáno
[O večeru v pražském divadle Skelet dne 4. 10. moderovaném Michalem Vieweghem a s účastí mj. V. Havla, V. Klause a P. Tigrida.] 

M1173. 
BÍLEK, Petr A.: Spisy 11-13 aneb Škvorecký trojjediný. 
Týden 6, 1999, č. 42, 11. 10., s. 52-54 – Danny, 2000, prosinec, s. 34-36
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Krátké setkání, s vraždou; J. Š., Nevysvětlitelný příběh aneb vyprávění Questa Firma Sicula; J. Š., …na tuhle bolest nejsou prášky.]

M1174. 
MACEK, R.: Již nikdy do rodné vlasti. 
Náš čas 39 [spr. 40], 1999, č. 41, 12. 10., s. 1; podepsáno: plk. v. v. R. Macek [Stručná zpráva o zjištění v archivu vojenské kontrarozvědky, podle něhož byl během normalizace J. Š. zařazen na seznam osob, jimž neměl být nikdy umožněn návrat do vlasti.]

M1175. 
FALTEISEK, Lubor: Státní ceny uděleny. 
Slovo 91 / Zemské noviny 9, 1999, č. 240, 14. 10., s. 13; podepsáno (elf)
[Zpráva o udělení Státní ceny za literaturu za rok 1999 J. Š. a Lumíru Čivrnému.]

M1176. 
Josef Škvorecký – Život a dílo. 
Právo 9, 1999, č. 240, 14. 10., příl. Salon, s. 2; nepodepsáno
[Stručná recenze: CD-ROM Josef Škvorecký: život a dílo.]

M1177. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Causa Josef Škvorecký. 
Reflex 10, 1999, č. 41, 14. 10., s. 62-64
[Životopisná stať.]

M1178. 
CINGER, František: Poctěni byli Škvorecký a Čivrný. 
Právo 9, 1999, č. 241, 15. 10., s. 16
[Medailony laureátů Státní ceny za literaturu za rok 1999 J. Š. a Lumíra Čivrného.]

M1179. 
HAMAN, Aleš: „Esencí spisovatele je citlivá nejistota.“ 
Lidové noviny 12, 1999, č. 241, 15. 10., s. 13
[Medailon; s dalšími články na straně pod nadtitulkem Škvorecký a Čivrný jsou laureáty státní ceny za literaturu a překladatelské dílo.]

M1180. 
O Adině Mandlové, Lídě Baarové i Cimrmanovi. 
Večerník Praha 9, 1999, č. 224, 15. 10., s. 24
[O besedě s manželi Škvoreckými ve středisku Nostalgická myš v Šemánovicích; zmíněno též autorovo setkání s jedním z jeho vojenských velitelů, zobrazeným v románu Tankový prapor.]

M1181. 
Škvorecký byl na Rusalce. 
Blesk 8, 1999, č. 241, 15. 10., s. 12; podepsáno (čík) 
[Zpráva o návštěvě J. Š. a Z. Salivarové na představení muzikálu Rusalka v divadle Millenium; s citací pochvalného vyjádření J. Š. o adaptaci Dvořákovy opery.] 

M1182. 
Slavné oslavy Škvoreckého pětasedmdesátin v Praze. 
Nový domov (Toronto) 50, 1999, č. 21, 16. 10., s. 11
[Zpráva ČTK o průběhu oslav autorova jubilea.]

M1183. 
Škvorecký navštíví náchodskou mši. 
Mladá fronta Dnes 10, 1999, č. 242, 16. 10., příl. Východní Čechy, s. 1; podepsáno (tů)
[Zpráva o programu návštěvy manželů Škvoreckých v Náchodě.] 

M1184. 
ŠVECOVÁ, Jana: Rozprava s Dannym Smiřickým se točila v džezovém rytmu. 
Noviny Náchodska 8, 1999, č. 241, 16. 10., s. 6
[Reportáž z besedy s kulturními pracovníky a novináři Náchodska.]

M1185. 
Josef Škvorecký si přijel nejen zavzpomínat. 
Noviny Náchodska 8, 1999, č. 242, 18. 10., s. 6; podepsáno tma
[Zpráva o ukončení návštěvy manželů Škvoreckých v Náchodě. Uveřejněno též v některých dalších východočeských mutacích Deníků Bohemia.]

M1186. 
PEŇÁS, Jiří: Podivín a prototyp. 
Respekt 10, 1999, č. 43, 18.- 24. 10., s. 22
[Komentář k udělení Státní ceny za literaturu za rok 1999.]

M1187. 
BARTONÍČEK, Radek: Josef furt sbírá nějaké medaile a ceny, říká o svém manželovi Zdena Salivarová. 
Mladá Fronta Dnes 10, 1999, č. 244, 19. 10., příloha Praha, s. 1; podepsáno (brr)
[O besedě s manželi Škvoreckými v Památníku národního písemnictví v Praze.]

M1188. 
CD-ROM o Škvoreckém naditý množstvím cenných informací. 
Noviny Náchodska 8, 1999, č. 243, 19. 10., s. 6; podepsáno hyš
[Recenze: CD-ROM Josef Škvorecký. Život a dílo.]

M1189. 
FETTERS, Aleš: Obě státní ceny za literaturu na Náchodsko. 
Náš čas 39 [spr. 40], 1999, č. 42, 19. 10., s. 1 [O udělení státní ceny náchodskému rodáku J. Š. a rodákovi z Červeného Kostelce Lumíru Čivrnému.]

M1190. 
JANÁČEK, Pavel: Poněkud symbolická třináctka Škvoreckého spisů. 
Mladá Fronta Dnes 10, 1999, č. 244, 19. 10., s. 20
[Recenze: Z. Salivarová – J. Š., Krátké setkání, s vraždou.]

M1191. 
Módní přehlídku Dne nezávislosti navštívil neočekávaně Josef Škvorecký. 
Noviny Náchodska 8, 1999, č. 243, 19. 10., s. 7; podepsáno jh
[O účasti J. Š. na charitativní akci v Náchodě.]

M1192. 
šrůtek , Stanislav: Přátelské posezení s J. Škvoreckým a Z. Salivarovou. 
Náš čas 39 [spr. 40], 1999, č. 42, 19. 10., s. 1 a 3; podepsáno sš [Podrobná zpráva o vystoupení J. Š. a Z. S. v salonku hotelu Beránek v Náchodě 15. 10. 1999.]

M1193. 
Spisovatel Škvorecký nebude psát paměti. 
Špígl 10, 1999, č. 245, 20. 10., s. 5
[Ze zprávy ČTK o besedě se čtenáři v PNP v Praze.]

M1194. 
DOKOUPIL, Blahoslav: Nad několika svazky České knižnice. 
Tvar 10, 1999, č. 17, 21. 10., s. 13
[Mj. o vydání Zbabělců (1998) s komentářem Michaela Špirita.]

M1195. 
SOUČEK, Václav: Za sto let. 
Českobudějovické listy 8, 1999, č. 246, 21. 10., s. 12
[K udělení Státní ceny za literaturu J. Š.]

M1196. 
Škvorecký prý nehodlá psát paměti. 
Hradecké noviny 8, 1999, č. 246, 21. 10., s. 11
[Zpráva ČTK u příležitosti vystoupení J. Š. v Památníku národního písemnictví v Praze.]

M1197. 
ŠVECOVÁ, Jana: Literární Kostelec zachytila kamera francouzských filmařů. 
Noviny Náchodska 8, 1999, č. 245, 21. 10., s. 6
[O natáčení dokumentárního filmu Čeští spisovatelé dnes během návštěvy J. Š. v Náchodě.]

M1198. 
Škvorecký: mluvčí jazzového věku. 
Hradecké noviny 8, 1999, č. 248, 23. 10., příl. Víkendové čtení, č. 41, s. 2
[Krátká reportáž z návštěvy spisovatele v rodném městě s fotografiemi Ladislava Hartmana.]

M1199. 
MELÍŠEK, Jiří: Viděno, slyšeno. 
Večerník Praha 9, 1999, č. 232, 25. 10., s. 6
[O setkání s manželi Škvoreckými v ateliéru Jana Kristoforiho.]

M1201. 
PRAŽAN, Bronislav: Dannyland na stříbřitém kotouči. 
Týdeník Rozhlas 9, 1999, č. 45, 25. 10., s. 4; podepsáno (bop)
[Recenze: CD-ROM Josef Škvorecký. Život a dílo.]

M1202. 
Fetters , Aleš: Prima sezóna pokračuje. 
Náš čas 39 [spr. 40], 1999, č. 43, 26. 10., s. 3 
[O návštěvě J. Š. v Náchodě.]

M1203. 
LOEWY, Jiří: Škvoreckého únik do starého Říma. 
Lidové noviny 12, 1999, č. 250, 26. 10., s. 11
[Komentář k udělení Státní ceny za literaturu; též o Škvoreckého románu Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula.]

M1204. 
Česká Rusalka se vyrovná americkým muzikálům. 
Pražský Kudykam 2, 1999, č. 43, 27. 10., s. 7; nepodepsáno
[O názoru Josefa Škvoreckého na muzikál Rusalka. Četné citace.]

M1205. 
JAŠOVÁ, Jana: Psal jsem básně azbukou. Josef Škvorecký a literární dorostenci. 
Nové knihy 39, 1999, č. 41, 27. 10., s. 8
[Referát o průběhu besedy studentů Vyšší odborné školy tvůrčího psaní a Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého s J. Š. a Z. Salivarovou.]

M1206. 
Never more. Literatura. 
Reflex 10, 1999, č. 43, 27. 10., s. 65
[Soubor glos čtyř kritiků, mj. Vladimíra NOVOTNÉHO k názoru J. Š. na současnou českou literaturu (v Týdeníku Rozhlas č. 44/1999, viz záznam C163).]

M1207. 
BEDNÁŘOVÁ, Marta: Naši dobří rodáci se vrátili na chvíli domů. 
Rovnost / Svoboda 9, 1999, č. 253, 30. 10., příl. Víkend, s. I 
[Reportáž o návštěvě; s úryvky z rozhovoru, který s J. Š. a Z. Salivarovou vedl Ondřej Suchý v Šemánovicích u Kokořína.]

M1208. 
Co je větší zločin, když je jeho obětí tělo, nebo duše? 
Rovnost / Svoboda 9, 1999, č. 253, 30. 10., příl. Víkend, s. 8; podepsáno (r) 
[Informace o románu Dvě vraždy v mém dvojím životě v rubrice Pro luštitele křížovek.]

M1209. 
JANDOUREK, Jan: Zdena Salivarová – Josef Škvorecký, Krátké setkání, s vraždou. 
Magazín AD 10, 1999, č. 11 [listopad], s. 39
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová: Krátké setkání, s vraždou.]

M1210. 
KVASNIČKA, Daniel – VOLNÝ, Libor: „Look at them!“ 
Náchodský zpravodaj [23], 1999, listopad, s. 6-7. [O podzimní návštěvě manželů Škvoreckých v Náchodě.]

M1211. 
PILAŘ, Martin: Literatura bez papíru aneb CD-ROM o Josefu Škvoreckém. 
Romboid 34, 1999, č. 9, [listopad], s. 95-96
[Recenze: CD-ROM Josef Škvorecký. Život a dílo.]

M1212. 
RAMPAS, Zdeněk: Pozdě, ale přece… 
Interkom, 1999, č. 11, listopad, s. 1
[Proslov při udělení mimořádné ceny Akademie sci-fi, fantasy a hororu za celoživotní přínos pro vědeckofantastickou literaturu a její propagaci Josefu Škvoreckému.]

M1213. 
VLK, Jiří: Diktátoři, jak je neznáme, a detektivka Josefa Škvoreckého. 
Zlínské noviny 10, 1999, č. 133, 3. 11., příl. Zlínský deník, s. 5
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Krátké setkání, s vraždou.]

M1214. 
FALTEISEK, Lubor: Přední čeští spisovatelé míří do Francie. 
Slovo 91 / Zemské noviny 9, 1999, č. 257, 4. 11., s. 13
[Článek o pozvání třinácti spisovatelů, mj. J. Š., na prezentaci české literatury ve Francii Krásné cizinky (15. – 27. 11. 1999).]

M1215. 
JANOUŠEK, Pavel: Památník Škvoreckého písemnictví. 
Tvar 10, 1999, č. 18, 4. 11., s. 9
[Recenze: CD ROM Josef Škvorecký. Život a dílo.]

M1216. 
NOVOTNÝ, Vladimír: HardTvar (63). 
Tvar 10, 1999, č. 18, 4. 11., s. 5
[Mj. kritika názorů J. Škvoreckého na českou literaturu (v Týdeníku Rozhlas č. 44/1999, viz záznam C163).]

M1217. 
REJŽEK, Jan: O tom, co je jinak. 
Lidové noviny 12, 1999, č. 258, 5. 11., s. 13
[Kritická glosa k děkovné řeči J. Škvoreckého při udělení Státní ceny za literaturu a k věcným chybám v rozhovoru s ním (Literární noviny č. 44/1999, záznamy B0954 a C168).]

M1218. 
Co přeteklo Waldemaru Matuškovi. 
Lidové noviny 12, 1999, č. 265, 13. 11., s. 28
[Waldemar Matuška o své emigraci, mj. o svém setkání s J. Š. v Torontu v roce 1978. Úryvek z knihy W. M. a Olgy Matuškové Tisíc mil, těch tisíc mil (1999).]

M1219. 
Paříž bez Škvoreckého. 
Slovo 91 / Zemské noviny 9, 1999, č. 268, 17. 11., s. 13
[O prezentaci české literatury ve Francii Krásné cizinky (15. – 27. 11. 1999); J. Š. se setkání kvůli úrazu nezúčastnil.]

M1220. 
MAŠKOVÁ, Olga: Matka a macecha manželů Škvoreckých. 
Tvar 10, 1999, č. 19, 18. 11., s. 2
[O besedě v Památníku národního písemnictví v Praze, která se konala 18. 10. 1999.]

M1221. 
Škvorecký: Kompartaj měla být zakázána. K výročí listopadu 1989. Komunistické straně by prý zbylo jen pár tisíc starců. 
Ústecký deník 7, 1999, č. 272, 22. 11., s. 15; podepsáno jf
[Citace z anketní odpovědi J. Š. v torontském listu Nový domov č. 23/1999 (viz záznam B0955).]

M1222. 
ZAHRADNÍČKOVÁ, Hana: Mezinárodní televize Arte představila českou literaturu. 
Lidové noviny 12, 1999, č. 273, 23. 11., s. 20 
[Referát o francouzském televizním filmu Čeští spisovatelé dnes (s rozhovory se spisovateli) a zpráva o edičním ohlasu a doprovodných akcích turné českých spisovatelů ve Francii.]

M1223. 
Škvorecký u Kristoforiho. Kdo hltal exilové knihy? – Výtvarník dal výtvarno. – Ona ženy, on muže! 
Story 6, 1999, č. 48, 24. 11., s. 11 
[Popisky k třem snímkům Marcely Kratochvílové ze setkání J. Š. a Z. Salivarové s přáteli v pražské galerii Jana Kristoforiho Vox Humana.] 

M1224. 
MOCEK, Michal: Francie teď zná nejen Kunderu a Hrabala. 
Mladá Fronta Dnes 10, 1999, č. 277, 27. 11., s. 20
[O průběhu přehlídky českých spisovatelů ve Francii Krásné cizinky (15.- 27. 11. 1999.]

M1225. 
JUSTL, Vladimír: Vy ale máte štěstí. 
Divadelní noviny 8, 1999, č. 20, 30. 11., s. 14
[Referát o návštěvě J. Š. („prezidenta Společnosti pro šíření Cimrmanova díla“) v Žižkovském divadle Járy Cimrmana 27. 10. 1999 a vzpomínka na někdejší Škvoreckého projev pronesený v Malostranské besedě v roce 1967.]

M1226. 
JUSTL, Vladimír: Škvorečtí v Praze. 
Xantypa 5, 1999, č. 12, prosinec, s. 18
[Reportáž o průběhu návštěvy manželů Škvoreckých v Čechách.]

M1227. 
KAPRÁL, Zeno: Laudatio pro Josefa Škvoreckého. 
Dokořán 3, 1999, č. 12, prosinec, s. 37-38
[Proneseno při udělení Státní ceny za literaturu za rok 1999.]

M1228. 
PECKA, Zdenek: Pecky z popkultury. 
Rock & pop 10, 1999, č. 12 (194), prosinec, s. 16-17
[Recenze: CD-ROM Josef Škvorecký. Život a dílo.]

M1229. 
SVOBODA, Richard: Nadchlo mě cédéčko… 
Mladá fronta Dnes 10, 1999, č. 286, 8. 12., příloha Jižní Morava, s. 3
[Anketní odpověď o CD-ROM Josef Škvorecký. Život a dílo.]

M1230. 
GEBERT, Adam: Bez hlavního chodu. 
Tvar 10, 1999, č. 21, 16. 12., s. 20
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Krátké setkání, s vraždou.]

M1231. 
ŠRŮTEK, Stanislav: Josef Škvorecký mezi svými. 
Náš čas 39 [spr. 40], 1999, č. 51-52, 21. 12., s. 7; podepsáno sš [O vztazích J. Š. s jeho náchodskými přáteli.]

Život a dílo Josefa Škvoreckého v české odborné literatuře a publicistice 2000-2004

2000 

M1232. 
ČERNÝ, Jiří: Jak by se Škvorecký hájil nebýt Revolveru. 
In: J. Č., Načerno v Českém rozhlase. Komentáře 1994-2000. Praha, Torst 2000. S. 409-411.
[Původně rozhlasový komentář z 9. 2. 1999 k dopisu J. Š. šéfredaktorce Revolver Revue Terezii Pokorné, v němž J. Š. vyvrací nařčení, naznačené Janem Rejžkem v rozhovoru s Petruškou Šustrovou Šedá zóna (Revolver Revue č. 37, květen 1998, s. 217-236). – Škvoreckého dopis otištěn ex post v KPRR č. 19/2001 (viz záznam B0985).]

M1233. HAMAN, Aleš: Škvoreckého „krajanské romány“ a jejich přijetí kritikou u nás. 
In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Sborník referátů a diskusních příspěvků z konference uspořádané 24.- 25. 11. 1999 Obcí spisovatelů, Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Centrem Franze Kafky. Praha, Obec spisovatelů 2000. S. 123-128.
[Studie o románech J. Š. Scherzo capriccioso a Nevěsta z Texasu.]

M1234. HAMAN, Aleš: Zbabělci. 
In: Literatura v diskusi. Zpracovali Aleš Haman, Bohumil Jirásek, Ladislava Lederbuchová, Jiří Staněk, Viktor Viktora. Jinočany, H&H 2000. S. 121-123; podepsáno AH
[O kritickém ohlasu 1. vydání románu J. Š. Zbabělci.]

M1235. Josef Škvorecký. 
In: Festival spisovatelů Praha = Prague Writers‘ Festival. Editorka Zuzana Mayerová. [Praha], [2000]. S. 38-39; nepodepsáno
[Medailon v programovém katalogu 10. ročníku Festivalu spisovatelů Praha (9. – 15. 4. 2000). Připojena ukázka z novely Legenda Emöke. Česky a anglicky (přel. Káča Poláčková-Henley).] 

M1236. LEDERBUCHOVÁ, Ladislava: Jméno postavy ve vyprávěcí situaci personálního a přímého vypravěče jako složka významové výstavby textu. 
In: Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Jazyk a literatura. Sv. 17. 2000. S. 44-53.
[Studie vycházející z interpretace tří próz, mj. novely J. Š. Konec nylonového věku.]

M1237. PECHAR, Jiří: Trojí exilová generace ve Škvoreckého románu Příběh inženýra lidských duší. 
In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Sborník referátů a diskusních příspěvků z konference uspořádané 24.- 25. 11. 1999 Obcí spisovatelů, Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Centrem Franze Kafky. Praha, Obec spisovatelů 2000. S. 129-132.
[Studie o románu J. Š. Příběh inženýra lidských duší.]

M1238. VALENTA, Jaroslav: Červenobílá s modrým klínem na obálce. (V Polsku o nás.) 
Slovanský přehled 86, 2000, č. 2, s. 260-266
[Recenze knihy polského profesora slavistiky Witolda Nawrockého „Kwestia czeska“ – tozsamosc narodowa, literatura i polityka. Szkice i uwagi (Kielce, Piotrków Trybunalski 1999), obsahující mj. literárněvědný blok se statí o Škvoreckého Zbabělcích.]

M1239. Josef Škvorecký: Život a dílo. 
Esquire 2000, č. 1, leden, s. 26; nepodepsáno 
[ Recenze: CD-ROM Josef Škvorecký. Život a dílo. (Stránku připravili Petr Matoušek a Tomáš Seidl.)] 

M1240. Krátké setkání, s vraždou. 
Esquire 2000, č. 1, leden, s. 26; nepodepsáno 
[Informace o stejnojmenném románu J. Š. a Zdeny Salivarové. (Stránku připravili Petr Matoušek a Tomáš Seidl.)] 

M1241 CINGER, František: Josef Škvorecký. 
Právo 10, 2000, č. 15, 19. 1., s. 13; podepsáno (er) 
[Medailon v rubrice Proslavili českou kulturu; s reprodukcí kresby J. Š. od Adolfa Hoffmeistera.] 

M1242. Nepřetržité čtení z knih Josefa Škvoreckého. 
Hradecké noviny 9, 2000, č. 25, 31. 1., s. 2
[Zpráva ČTK o připravované akci.]

M1243. POLA, Milan: Všem příznivcům pro radost. 
CHIP , 2000, č. 3, březen, s. 159 – Danny , 2000, prosinec, s. 12-13
[Recenze: CD-ROM Josef Škvorecký. Život a dílo.]

M1244. HENDRICH, Vladimír: Hammett – jednou odfláknut, jindy vykastrován. Nad novými překlady klasika drsné školy amerického kriminálního románu. 
Lidové noviny 13, 2000, č. 52, 2. 3., příl. Umění a kritika, s. 17-18
[Studie, mj. o starších překladech děl Dashiella Hammetta od J. Š. (Skleněný klíč, 1963).]

M1245. SLOMEK, Jaromír: Literatura. 
Lidové noviny 13, 2000, č. 74, 28. 3., s. 20; podepsáno jas
[Glosa v rubrice Minirecenze: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje (Ivo Železný 2000).]

M1246. Eseje o „nich“ i o „nás“. Spisy Josefa Škvoreckého pokračují svazkem 14. 
Hospodářské noviny, 2000, č. 65, 31. 3. – 2. 4., příl. HN na víkend. Kultura & umění, s. 7; podepsáno (van)
[Recenze: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje. – Připojen přehled dosud vydaných a k vydání připravených svazků Spisů.]

M1247. KUBÍČEK, Tomáš: Elektronické vlaštovky. 
Duha 14, 2000, č. 1, jaro, s. 20-21 – Danny, prosinec 2000, s. 14-15
[Recenze: CD-ROM Josef Škvorecký. Život a dílo.]

M1248. JANDOUREK, Jan: „Obyčejný člověk“. (Každodennost totality v díle Josefa Škvoreckého.) 
Souvislosti 11, 2000, č. 2 (44), [duben-červen], s. 185-201
[Studie.]

M1249. JANDOUREK, Jan: Ze čtenářského deníku Jana Jandourka, spisovatele a publicisty. 
Magazín AD 11, 2000, č. 4, duben, s. 47
[Soubor glos, mj. o Spisech J. Š.]

M1251. Nonstop Škvorecký začne 9. dubna. 
Právo 10, 2000, č. 79, 3. 4., s. 10; podepsáno (VLA, er) 
[Zpráva o připravovaném 3. ročníku Nonstop čtení zahajovaného 9. 4., pořádaného v rámci 10. ročníku Festivalu spisovatelů Praha, které se konalo v staroměstském kostele sv. Salvátora v Praze .] 

M1252. PEŠKA, Marek: Sedmdesát dvě hodiny s Josefem Škvoreckým. V kostele u Salvátora zaznějí texty jednoho z nejlepších českých autorů. 
Večerník Praha 10, 2000, č. 80, 4. 4., s. 6 – Přetištěno ve všech mutacích deníků Bohemia. 
[Zpráva o programu 3. ročníku Nonstop čtení a o očekávaném příletu J. Š. a Z. Salivarové 7. 4. 2000.] 

M1253. KOVAŘÍK, Petr: Festival spisovatelů Praha navštíví William Styron i Josef Škvorecký. 
Zemské noviny 10, 2000, č. 81, 5. 4., s. 13
[Zpráva o účasti J. Š. na Festivalu spisovatelů Praha.]

M1254. Ze Škvoreckého se bude číst tři dny a tři noci. 
Lidové noviny 13, 2000, č. 82, 6. 4., s. 16; podepsáno (kul)
[Rozpis účinkujících v „72-hodinovém čtení z díla Josefa Škvoreckého pořádaném Jazzovou sekcí – Artforem v kostele U Salvátora v Praze“ ve dnech 9.- 12. 4. v rámci Festivalu spisovatelů.]

M1255. CINGER, František: V neděli začíná hold spisovateli. 
Právo 10, 2000, č. 83, 7. 4.; podepsáno (cg)
[O programu 3. ročníku Nonstop čtení.] 

M1256. MATĚJKA, Ivan: Ze Škvoreckého se bude číst nonstop. 
Hospodářské noviny, 2000, č. 70, 7.- 9. 4., s. 6; podepsáno (im)
[O programu 3. ročníku Nonstop čtení.] 

M1257. KOVAŘÍK, Petr: Škvorecký a Salivarová přivítáni jazzem. 
České slovo 92 / Zemské noviny 10, 2000, č. 84, 8. 4., s. 13; podepsáno (pk)
[Zpravodajství z Festivalu spisovatelů Praha.]

M1258. Škvorecký přečte v Praze svá díla. 
Špígl 11, 2000, č. 84, 8. 4., s. 6; nepodepsáno 
[Agenturní zpráva o Nonstop čtení z díla J. Š.]

M1259. Škvorecký půjde za svědka. 
Blesk 9, 2000, č. 84, 8. 4., s. 11; podepsáno (agš)
[Zpráva o Nonstop čtení z díla J. Š. Fotografie a stručná zpráva též na s. 1.]

M1260. Škvorečtí se zúčastní nonstop čtení. 
Hradecké noviny 9, 2000, č. 84, 8. 4., s. 3
[Zpráva ČTK o příletu J. Š. a Zdeny Salivarové do Prahy a o programu jejich pobytu.]

M1261. ŠPORKOVÁ, Sylva: Dvaasedmdesát hodin nepřetržitého čtení. 
Nedělní noviny 2, 2000, č. 15, 9. 4., s. 19 
[Zpráva o Nonstop čtení z díla J. Š.]

M1262. Kundera: Připojte i poctu Zdeně. 
Právo 10, 2000, č. 85, 10. 4., s. 12; podepsáno (kč, cg) 
[O nonstop čtení z díla J. Š. s citací dopisu Milana Kundery pořadatelům akce; připojen soupis účinkujících Nonstop Škvorecký. Citace Kunderova dopisu přetištěna in: Danny, 2000, prosinec, s. 21.] 

M1263. SLOMEK, Jaromír: Josef Škvorecký zahájil čtení ze svého díla. 
Lidové noviny 13, 2000, č. 85, 10. 4., s. 16; podepsáno jas
[Referát o prvním dnu Nonstop čtení z díla J. Š.]

M1264. ŠLAJCHRT, Viktor: Pohledy přes oceán. Kontraband svobody v esejích Josefa Škvoreckého. 
Respekt 11, 2000, č. 16, 10. 4., s. 22 – Danny, 2000, prosinec, s. 31-34
[Recenze: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje.]

M1265. Čtenářský maraton narušila svatba. 
Plzeňský deník 9, 2000, č. 86, 11. 4., s. 3; nepodepsáno – Otištěno v dalších mutacích deníků Bohemia a Moravia.
[O svatbě Františka Tvarůžka a Zuzany Andělové, které oddal Svatopluk Karásek v kostele U Salvatora během akce Nonstop Škvorecký.]

M1266. HORÁČKOVÁ, Alice: Jazz jsem hrál velmi špatně, přiznává se Josef Škvorecký. 
Mladá fronta Dnes 11, 2000, č. 86, 11. 4., příl. Praha, s. 1; podepsáno (aho)
[O Nonstop čtení z díla J. Š.]

M1267. POLÁK, Pavel: Zbabělci včera zazněli čtenářským maratonem Nonstop. Josef Škvorecký šel za svědka. 
Večerník Praha 10, 2000, č. 86, 11. 4., s. 6 
[O zahájení 3. ročníku nonstop čtení v rámci Festivalu spisovatelů Praha 2000. – Zpráva o akci též na s. 1 pod snímkem Z. Salivarové a J. Š.] 

M1268. SLOMEK, Jaromír: U Salvátora umělci četli, Karásek oddával a Škvorecký svědčil. 
Lidové noviny 13, 2000, č. 86, 11. 4., s. 20; podepsáno jas
[Referát o druhém dnu akce Nonstop čtení. Stručná zpráva a fotografie též na s. 1.]

M1269. BYSTROV, Michal: Třídenní čtení Škvoreckého skončilo. 
Lidové noviny 13, 2000, č. 88, 13. 4., s. 6; podepsáno mb – Danny, 2000, prosinec, s. 20-21 
[Zpráva o Nonstop čtení v kostele u sv. Salvátora 9.- 12. 4. 2000.]

M1270. CINGER, František: Škvorecký: mám z toho radost. 
Právo 10, 2000, č. 88, 13. 4., s. 13
[Zpráva o průběhu Nonstop čtení.]

M1271. KOVAŘÍK, Petr: Akci nonstop Škvorecký zakončilo blues. 
České slovo 92 / Zemské noviny 10, 2000, č. 88, 13. 4., s. 9; podepsáno (pk)
[Zpráva o průběhu Nonstop čtení.]

M1272. REMEŠOVÁ, Soňa: Nonstop čtení z děl Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého U Salvátora skončilo. 
Ústecký deník 8, 2000, č. 88, 13. 4., s. 3 
[O závěru Nonstop čtení; s výroky organizátora Karla Srpa.]

M1273. MALIJEVSKÝ, Igor: Nonstop u Salvátora. 
Literární noviny 11, 2000, č. 17, 19. 4., s. 15
[Kritika třídenního Nonstop čtení z knih J. Š.]

M1274. Život kolem nás (malá řada). Citace z dobových recenzí. Připravil Michal Bauer. 
Tvar 11, 2000, č. 8, 20. 4., s. 17
[Výběr z recenzí: J. Š., Legenda Emöke.]

M1275. HOSNEDLOVÁ, Hanka: Podivný pán z Providence Josefa Škvoreckého. 
Českobudějovické listy 9, 2000, č. 96, 22. 4., příl. Víkendové čtení, s. 5
[Recenze: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje.]

M1276. JELÍNEK, Antonín: Mistr vyprávění i tvůrčího čtení. 
Právo 10, 2000, č. 99, 27. 4., s. 14
[Recenze: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje.]

M1277. MATĚJKA, Jaroslav: Lež jako věž. (Vyňato z šestého dílu pamětí Jaroslava Matějky Tisíc a jeden, str. 2278 až 2281 rukopisu.) 
Obrys-Kmen 6, 2000, č. 17, 28. 4., s. 4
[Vzpomínka na Jana Zábranu, v níž autor upírá Škvoreckému autorskou účast na detektivkách Vražda 
pro štěstí (Mladá fronta 1962) a Vražda se zárukou (Mladá fronta 1964).]

M1278. Nonstop Škvorecký. 
Náchodský zpravodaj [24], 2000, květen, obálka, s. [2]; nepodepsáno [O akci Nonstop Škvorecký v pražském kostele svatého Salvátora.]

M1279. Grym , Pavel: Náchodští čtveráci. 
Náš čas 40 [spr. 41], 2000, č. 18, 3. 5., s. 5
[O historkách kolem studentských let J. Š. a V. Blažka. Autor chybně uveden jako Pavel Grim.]

M1280. STAŇKOVÁ, Markéta: Ad: Igor Malijevský, Nonstop u Salvátora, LtN č. 17. 
Literární noviny 11, 2000, č. 19, 3. 5., s. 2
[Nesouhlasná reakce čtenářky z Hájů na Malijevského negativní hodnocení nonstop-čtení a výstavky knih nakladatelství Sixty-Eight Publishers v kostele Sv. Salvátora (viz záznam M1273.]

M1281. PEŇÁS, Jiří: Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Fišer. 
Literární noviny 11, 2000, č. 20, 10. 5., s. 16
[Recenze, mj.: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje.]

M1282. NYKLOVÁ, Milena: Eseje polemika a brigádníka Josefa Škvoreckého. 
Nové knihy 40, 2000, č. 21, 24. 5., s. 26
[Recenze: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje.]

M1283. BIELESZ, Petr: Škvorecký se představuje jako literární historik
Host 16, 2000, č. 6, červen, Recenzní příloha, s. III-IV
[Recenze: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje.]

M1284. KARFÍK, Vladimír: Tipy Xantypy. 
Xantypa 6, 2000, č. 6, červen, s. 100
[Recenze: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje.]

M1285. FANTYS, Petr: Škvorecký o americké literatuře. 
Literární noviny 11, 2000, č. 24, 7. 6., s. 8
[Recenze: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje.]

M1286. KOVAŘÍK, Petr: Jak viděl Josef Škvorecký českou totalitní literaturu. 
České slovo 92 / Zemské noviny 10, 2000, č. 139, 15. 6., s. 13
[Recenze: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje.]

M1287. MANDYS, Pavel: Škvorecký má úspěch ve Švýcarsku. 
Týden 7, 2000, č. 27, 26. 6., s. 80-81; podepsáno -man-
[O recenzi vydání románu J. Š. Zbabělci v němčině a rozhovoru v listu Neue Zürcher Zeitung.]

M1288. BAUER, Michal: Zbabělci v lednu 1959 (I)-(II). 
Tvar 11, 2000, č. 13, 29. 6., příl. 32 s.; č. 14, 7. 9., příl. 32 s. (Tvary. Řada A, sv. 13-14.)
[Komentář k otištěným zápisům ze schůzí ÚV SČSS, na kterých se diskutovalo o románu J. Š.; vyšlo jako samostatné přílohy čtrnáctideníku Tvar č. 13/2000 a 14/2000 v edici Tvary.]

M1289. Život kolem nás (malá řada). Citace z dobových recenzí. Připravil Michal Bauer. 
Tvar 11, 2000, č. 14, 7. 9., s. 17
[Výběr z recenzí: J. Š., Konec nylonového věku (1967).]

M1290. Josef Škvorecký a Zdena Salivarová. 
Blesk extra – To bylo naše tisíciletí, 2000, 24. 10., s. 47
[V rubrice Významné osobnosti českého národa (s. 40-53); základní biografické a bibliografické údaje o J. Š. a Z. S.]

M1291. Josef Škvorecký pokřtil svou novou knihu. 
Nový domov (Toronto) 51, 2000, č. 22, 4. 11., s. 4 
[O uvedení knižního souboru povídek J. Š. When Eve was naked.]

M1292. Trägerův lektorský posudek Zbabělců z roku 1957 a jednání o vydání tohoto románu v němčině v letech 1959-1963. Připravil Michal Bauer. 
Tvar 11, 2000, č. 19, 16. 11., s. 14
[Stať. V rubrice Z literárního archivu PNP.]

M1293. PAPOUŠEK, Vladimír: Pán eseje z Toronta. 
Tvar 11, 2000, č. 19, 16. 11., s. 20 – Danny, 2001, č. 1, červen, s. 33-35
[Recenze: J. Š., Podivný pán z Providence a jiné eseje.]

M1294. ČÍŽEK, Vítězslav: Společné téčko: Smiřický a Honzlová. 
Xantypa 6, 2000, č. 12, prosinec, s. 110 
[Osobní horoskop J. Š. a Z. Salivarové.]

M1295. Návštěva Josefa Škvoreckého v říjnu 1999. 
Danny, 2000, prosinec, s. 19-20
[Přehledový článek o pobytu manželů Škvoreckých v České republice.]

M1296. CHUCHMA, Josef: Opět vyšel Škvoreckého román. 
Mladá fronta Dnes 11, 2000, č. 283, 6. 12., s. 21; podepsáno (jch)
[Poznámka k vydání: J. Š., Příběh inženýra lidských duší (Ivo Železný 2000).]


2001 

M1297. 
[Dalším politicky nevhodným…] 
In: Allen Ginsberg, Karma červená, bílá a modrá. Usp. Josef Jařab. Praha, Mladá fronta 2001. S. 161-163
[Faksimile části dokumentace StB o setkání J. Š. a Allenem Ginsbergem.]

M1298. 
HAMAN, Aleš: Obraz mladého člověka v próze 40. a 90. let 20. století. (Škvoreckého Zbabělci a Topolova Sestra.) 
In: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století – Jezyk i literatura czeska u schylku XX wieku. Red. Mieczyslaw Balowski a Jiří Svoboda. Walbrzych, Wydawnictwo Panstwowej Wyzsej Szkoly Zawodowej w Walbrzychu – Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 2001. S. 269-274. 
[Studie.]

M1299. 
JANDOUREK, Jan: Kostelec, Praha, Toronto. Literární a společenské souvislosti místa v díle Josefa Škvoreckého. 
In: Kultura a místo. Studie z komparatistiky III. Uspořádali Vladimír Svatoň a Anna Housková. Pardubice, nakladatelství Marie Mlejnkové pro Centrum komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2001. S. 97-115.
[Studie.]

M1301. 
POSLEDNÍ, Petr: Paměť hor. Z literárního povědomí východních Čech po roce 1945
Hradec Králové, Gaudeamus 2001. 152 s.
[Interpretační studie, mj. o díle J. Š. v kapitole Hledání identity, s. 90-122.]

M1302. 
HORÁČKOVÁ, Alice: Týdeník chválí Škvoreckého. 
Mladá Fronta Dnes 12, 2001, č. 45, 22. 2., s. 18; podepsáno (ČTK)-(aho)
[Zpráva o kladné recenzi románu Dvě vraždy v mém dvojím životě ve francouzském deníku Le Figaro.]

M1303. 
Le Figaro chválí Škvoreckého román. 
Špígl 12, 2001, č. 45, 22. 2., s. 3; nepodepsáno
[Agenturní zpráva o kladné recenzi románu Dvě vraždy v mém dvojím životě ve francouzském deníku.]

M1304. 
SLOMEK, Jaromír: Spisy Škvoreckého: další novinka. 
Lidové noviny 14, 2001, č. 45, 22. 2., s. 20 – Přetištěno in: Nový domov (Nový domov) 52, 2001, č. 6, 17. 3., s. 4 – [Zkráceně pod názvem] Náš člověk v Torontu, in: Danny, 2001, č. 1, červen, s. 35-36
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Setkání po letech, s vraždou (Ivo Železný 2001).]

M1305. 
POKORNÁ, Terezie: Falešné volání na poplach. 
Kritická Příloha Revolver Revue, č. 19, březen 2001, s. 144-150
[Polemika s komentářem Jiřího Černého Jak by se Škvorecký hájil, nebýt Revolveru (viz záznam M1232); jako příloha otištěny dva dopisy J. Š. šéfredaktorce Revolver Revue T. Pokorné z 3. 6. 1998 a 1. 7. 1998 (viz záznam B0985), dopis T. Pokorné J. Škvoreckému (s. 145-148) a dvě poznámky T. Pokorné k této korespondenci (s. 148-150), mj. o stati Evy Stehlíkové Jak se dělají Literárky (KP RR č. 3, listopad 1995, s. 62-67) s kritickou zmínkou o publicistice J. Š. v Literárních novinách.]

M1306. 
Studie Jana Jandourka Obyčejný člověk… 
Kritická Příloha Revolver Revue, č. 19, březen 2001, s. 140; podepsáno TM
[Kritická glosa k studii J. J. o románu Zbabělci (Souvislosti č. 2/2000, viz záznam M1248); v souboru glos Vytrženo (s. 132-142).]

M1307. 
LUKEŠ, Jan: Chvalme ty, kdo mění svět k lepšímu. Zdena Salivarová, Josef Škvorecký a Andrzej Wajda obdrželi letošní cenu Nadace Pangea. 
České slovo 93 / Zemské noviny 11, 2001, č. 78, 2. 4., s. 7
[O výroční Ceně za úsilí o nápravu věcí lidských udělené Nadací Pangea manželům Škvoreckým. Připojeno pochvalné vyjádření Milana Kundery o Zdeně Salivarové a J. Š.]

M1308. 
Nadace Pangea udělovala ceny. 
Hospodářské noviny, 2001, č. 65, 2. 4., s. 12; podepsáno (jh)
[Glosa k udělení výroční ceny Nadace Pangea manželům Škvoreckým.]

M1309. 
FIALKOWSKY, Tomasz: Mezi dvěma světy – obětí totálního zločinu je především duše. Přeložila Jolanta Kaminska. 
Mosty 10, 2001, č. 14, 3. 4., s. 13; podepsáno Lektor
[Ukázka z recenze o románu J. Š. Dvě vraždy v mém dvojím životě, otištěné v polském časopisu Tygodnik Powszechny.]

M1310. 
MÍŠKOVÁ, Věra: Kundera a Forman blahopřejí. 
Právo 11, 2001, č. 79, 3. 4., s. 5; podepsáno (míš)
[Článek s citací textu M. Kundery, ve kterém oceňuje manžele Škvorecké (u příležitosti udělení ceny Nadace Pangea).]

M1311. 
HAMAN, Aleš: Ve stopách A. Christie. 
Tvar 12, 2001, č. 7, 5. 4., s. 20
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Setkání po letech, s vraždou.]

M1312. 
[PILAŘ, Jan]: Změny v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1959. Z literárního archivu PNP. Připravil a komentářem opatřil Michal Bauer. 
Tvar 12, 2001, č. 7, 5. 4., s. 14-15
[Přetisk dokumentu z dubna 1959; mj. o důsledcích vydání románu J. Š. Zbabělci pro nakladatelství Čs. spisovatel.] 

M1313. 
VODIČKOVÁ, Marie: O slavnosti a hostech aneb tři nejlepší. 
Večerník Praha 11, 2001, č. 85, 10. 4., s. 16
[K udělení Ceny za úsilí o nápravu věcí lidských (Nadace Pangea) mj. J. Š.]

M1314. 
Další významná cena manželům Škvoreckým. 
Nový domov (Toronto) 52, 2001, č. 8, 14. 4., s. 4
[Zpráva ČTK o udělení Ceny za úsilí o nápravu věcí lidských (Nadace Pangea) manželům Škvoreckým.]

M1315. 
POHORSKÝ, Miloš: Už sedmnáctý svazek spisů. 
Nové knihy 41, 2001, č. 16, 18. 4., s. 23 – Danny, 2002, č. 1, květen, s. 35-36
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Setkání po letech, s vraždou.]

M1316. 
JUSTL, Vladimír: Prosba. 
Nové knihy 41, 2001. č. 17, 25. 4., s. 3
[Úvaha o prodejnosti edic sebraných spisů, mj. J. Š.; výzva knihkupcům.]

M1317. 
SUCHÝ, Jaroslav: Danny Smiřický v celé své mladosti.
Náchodský zpravodaj [25], 2001, květen, s. 5 [O portrétu J. Š. od B. Španiela, který J. Š. věnoval městu Náchod.]

M1318. 
Pochyby o nejnovější knize J. Škvoreckého Dvě vraždy v mém… 
Svoboda 11, 2001, č. 107, 9. 5., s. 8
[Ze zprávy ČTK o ohlasech románu J. Š. Dvě vraždy v mém dvojím životě v americkém tisku.]

M1319. 
DRAŠNAROVÁ, Jana: Po stopách Josefa Škvoreckého. 
Náchodský zpravodaj [25], 2001, červen, s. 5 [O literární procházce po Náchodě a okolí. Převzato z bulletinu Náchodské Prima sezóny Prímáček.]

M1320. 
JANDOUREK, Jan: „Autorům se někdy upírá právo zvolit si žánr…“ 
Host 17, 2001, č. 6, červen, s. 38-40
[Rozhovor, mj. o J. Š.]

M1321. 
NOVÁK, Radomil: Hra na detektiva a vraha? 
Host 17, 2001, č. 6, červen, příl. Recenzní příloha, s. 1-2
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Setkání po letech, s vraždou.]

M1322. 
PŘIBÁŇ, Michal: Josef Škvorecký, léta devadesátá. 
Danny, 2001, č. 1, červen, s. 16-24
[Přehledová stať s kapitolami 1. Návrat, 2. Spisy, 3. Dvojí osočení, 4. Nová tvorba.]

M1323. 
HOLOUBEK, Jaroslav: Může za to Škvorecký! 
Story 7, 2001, č. 24, 12. 6., příl. Slavní za školou (Co všechno jste taky prožili a skoro zapomněli), s. 7 
[Medailon Alexandry Berkové; o její pedagogické práci na Literární akademii a vztahu k J. Š.] 

M1324. 
PAPOUŠEK, Vladimír: Konfrontace osobních dějin a velké historie. 
Tvar 12, 2001, č. 12, 14. 6., s. 1, 4 a 5
[Studie, mj. o románu J. Š. Zbabělci.]

M1325. 
PLATZOVÁ, Magdaléna: „Vůbec se neloučím.“ 
Literární noviny 12, 2001, č. 25, 20. 6., s. 15 
[Rozhovor s polským překladatelem Andrzejem Jagodzińskim, mj. o jeho překladu románu Příběh inženýra lidských duší.]

M1326. 
MORAVA, Tomáš: Fotoaparát vystihl genia loci. Nakladatelství Kant vydalo knihu fotografií Jolany Havelkové o Kolíně. 
Hospodářské noviny 45, 2001, č. 145, 30. 7., s. 13 
[Recenze fotografické publikace s citací úvodního vzpomínkového eseje J. Š. (viz záznam B0981).] 

M1327. 
SALIVAR, Lumír: Moje první setkání s Dannym. 
Nový domov (Toronto) 52, 2001, č. 16, 4. 8., s. 5 a 9
[Osobní vzpomínka bratra Zdeny Salivarové.] 

M1328. 
SLOMEK, Jaromír: Vyšel 18. svazek Spisů Josefa Škvoreckého. 
Lidové noviny 14, 2001, č. 184, 9. 8., s. 20; podepsáno jas
[Poznámka k vydání: J. Š., Velká povídka o Americe a malá o Kanadě (Ivo Železný 2001).]

M1329. 
Josef Škvorecký získal Broumovskou literární cenu. 
Hospodářské noviny, 2001, č. 166, 28. 8., s. 14 – Lidové noviny 14, 2001, č. 202, 30. 8., s. 20
[Agenturní zpráva o nové ceně, udělené J. Škvoreckému za povídku Zákony džungle.]

M1330. 
PLATZOVÁ, Magdaléna: „A teď zas literární cena…!“ 
Literární noviny 12, 2001, č. 36, 5. 9., s. 11
[O Broumově a Broumovsku; s kritickou pasáží věnovanou udělení broumovské literární ceny J. Š.]

M1331. 
HAMAN, Aleš: Malé pohlednice z velkých zemí. 
Tvar 12, 2001, č. 14, 6. 9., s. 20
[Recenze: J. Š., Velká povídka o Americe a malá o Kanadě.]

M1332. 
CINGER, František: Josef Škvorecký o Americe. 
Právo 11, 2001, č. 220, 20. 9., s. 18; podepsáno (cg)
[Poznámka k vydání: J. Š., Velká povídka o Americe a malá o Kanadě.]

M1333. 
Broumovská elegie II. 
Náš čas 41 [spr. 42], 2001, č. 39, 2. 10., s. 4; podepsáno (šk)
[Reakce na článek M. Platzové „A teď zas literární cena…!“ (viz záznam M1330).]

M1334. 
SLOMEK, Jaromír: Josef Škvorecký dostal francouzský Řád umění a literatury. 
Lidové noviny 14, 2001, č. 231, 4. 10., s. 28; podepsáno duš
[Zpráva o udělení řádu francouzským generálním konzulem v Torontu 1. 10. 2001.]

M1335. 
KNOPP, František: Knihovnička Literárních novin. Argo. Knihkupectví U Petrské věže. 
Literární noviny 12, 2001, č. 41, 10. 10., s. 16
[Recenze: J. Š., Velká povídka o Americe a malá o Kanadě.]

M1336. 
FETTERS, Aleš: Pavel Bayerle – Benno ze Škvoreckého Zbabělců. 
Hradecké noviny 10, 2001, č. 247, 23. 10., s. 9; podepsáno (af)
[Medailon hudebníka Pavla Bayerleho (zemřel 18. 10. 1971 ve věku 46 let).]

M1337. 
Na E. F. Buriana v souvislosti s Josefem Škvoreckým… 
Danny, 2001, č. 2, listopad, s. 54
[Anonce (v rubrice Kronika, s. 53-54) rozhovoru s ředitelem Národního technického muzea v Praze I. Janouškem (Týden č. 34/2001), vzpomínajícím mj. na kladné hodnocení Škvoreckého románu E. F. Burianem na jedné z besed s mládeží v jeho divadle.]

M1338. 
REINIŠ, Stanislav: Kontroverze kolem Škvoreckého. 
Danny, 2001, č. 2, listopad, s. 48-49
[O ohlasu anglického vydání románu Příběh inženýra lidských duší (přel. Paul Wilson, Lester & Orpen Denys – New York, Knopf 1984) u kanadské kritiky.]

M1339. 
NOVOTNÝ, Michal: Harašení s námi hárá. 
Pražské Slovo 93, 2001, č. 280, 1. 12., s. 8 – Otištěno v dalších mutacích deníků Bohemia a Moravia.
[O pojmu „sexuální harašení“ v souvislosti s domněnkou, že autorem překladu anglického výrazu je J. Š.; v rubrice Zákulisí slov.]

M1340. 
Šance pro autory humoristických próz. 
Lidové noviny 14, 2001, č. 296, 20. 12., s. 20; podepsáno (kul)
[Vyhlášení literární soutěže o Cenu Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého nakladatelstvím Ivo Železný.]

M1341. 
KNAPP, Aleš: Německý čtenář objevuje Škvoreckého. 
Právo 11, 2001, č. 299, 27. 12., s. 7 – Danny, 2002, č. 1, květen, s. 32-33
[O německých vydáních děl J. Š.: Prima sezóna (do němčiny přel. Marcela Eulerová, Wien, Deuticke); Příběh inženýra lidských duší (do němčiny přel. M. Eulerová, tamtéž); Zbabělci (do němčiny přel. M. Eulerová, tamtéž); Mirákl (do němčiny přel. Jarmila Possetová a Hana Vintrová, tamtéž). – S úryvky z recenzí v listech Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung (P. Demetz), Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, Neue Zürcher Zeitung.]


2002 

M1342. 
LUSTIG, Arnošt: Laudatio A. Lustiga na J. Škvoreckého (u příležitosti udělení Neustadtovy ceny za rok 1980). 
Přeložila Ivana Bozděchová. In: A. L., 3 x 18 (portréty a postřehy). Otázky kladl František Cinger. Praha, HAK 2002. S. 188-193.

M1343. 
FETTERS, Aleš: Regionální literatura. 
Rodným krajem , 2002, č. 25, s. 43-46 
[Recenzní přehled, oznamující mj.: Swing na malém městě (k vyd. připravili J. Š. a Boris Mědílek, Praha, Ivo Železný 2002).] 

M1344. 
Vražda románu. Nejprve kati, potom kmotři. 
Týdeník Televize, 2002, č. 4, 14. 1., s. 4; podepsáno (kab)
[O křtu knihy J. Š. a Z. Salivarové Setkání na konci éry, s vraždou (Praha, Ivo Železný 2001).]

M1345. 
BRÁVEK, Karel: Rusko. 
Literární noviny 13, 2002, č. 3, 16. 1., s. 9
[Poznámka k vydání antologie Čornyj Pjotr. Rasskazy i povesti sovremennych češskich pisatělej (k vyd. připravila a přeložila Viktorija Kamenská, St. Petěrburg, Akademičeskij projekt 2001), obsahující mj. prózu J. Š.]

M1346. 
BURDA, Alois: Zdena Salivarová a Josef Škvorecký, Setkání na konci éry, s vraždou. 
Tvar 13, 2002, č. 3, 7. 2., s. 3
[Recenze v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy: J. Š. – Z. Salivarová, Setkání na konci éry, s vraždou.]

M1347. 
JANÁČEK, Pavel: Manželé Škvorečtí se do třetice setkali s vraždou. 
Mladá fronta Dnes 13, 2002, č. 35, 11. 2., s. B6
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Setkání po letech, s vraždou; Setkání na konci éry, s vraždou.]

M1348. 
František Vondráček. Nezávislý kandidát ve volbách do Senátu ve volebním obvodu č. 24. 
Metro [6], 2002, 26. 2., s. 8 
[První část kandidátovy autobiografie (celostránková inzerce) zmiňující mj. pozitivní vztah kandidáta k J. Š. a k Přemyslu Nejezchlebovi, předobrazu postavy z románu Zbabělci.] 

M1349. 
ŠUCHMA, Miloš: Škvorecký pomohl české kultuře. Ad Pátek LN 5. 4.: Petr Kratochvíl, Jak si můžu vážit Svěráka? 
Lidové noviny 15, 2002, č. 83, 9. 4., s. 11
[Polemická glosa k dehonestujícímu výroku divadelního podnikatele na adresu J. Š. a jeho nakladatelství („… Škvorecký sice dělal dobré věci, ale měl z toho kšeft, protože jeho byznys byl založen na české menšině.“).]

M1351. 
FETTERS, Aleš: Vzdají hold Miloslavu Zachovalovi. 
Noviny Náchodska 11, 2002, č. 100, 29. 4., s. 9
[O připravovaném křtu knihy Swing na malém městě.]

M1352. 
PILAROVÁ, Eva: U Škvoreckých. 
Danny, 2002, č. 1, květen, s. 22-23
[Přetisk vzpomínkové kapitoly z knížky E. P. Dobré jitro na stanici Praha (Metramedia 2000); o její návštěvě v Torontu v roce 1992.]

M1353. 
PŘIBÁŇ, Michal: Literární akademie připravuje Bibliografii Josefa Škvoreckého. 
Danny, 2002, č. 1, květen, s. 31-32; podepsáno (mlp)
[O projektu vznikajícím na půdě Literární akademie v součinnosti s pracovníky Ústavu pro českou literaturu AV ČR.]

M1354. 
Křest knihy o kapele ze Zbabělců. 
Hradecké noviny 11, 2002, č. 103, 3. 5., s. 11
[Stručná zpráva o křtu knihy Swing na malém městě dne 1. 5. v Náchodě.]

M1355. 
FETTERS, Aleš: Nová náchodská knížka. 
Náchodský zpravodaj [26], 2002, červen, s. 6; podepsáno AF [Recenze: Swing na malém městě.]

M1356. 
HAMAN, Aleš: Swing na malém městě. 
Lidové noviny 15, 2002, č. 211, 10. 9., s. 21; podepsáno ahm
[Minirecenze v oddílu Literatura: Swing na malém městě.]

M1357. 
Deset osobností navrhlo na prezidenta Jařaba. 
Mladá fronta Dnes 13, 2002, č. 212, 11. 9., s. A9 
[Zpráva ČTK (Olomouc) o návrhu podaném Janem Kačerem, Jindřichem Štreitem, Jiřinou Šiklovou, J. Škvoreckým, Arnoštem Lustigem, Jiřím Grygarem, Benjaminem Kurasem, Ottou Ulčem a rektory Janou Mačákovou a Jiřím Zlatuškou.] 

M1358. 
LUKEŠ, Jan: Zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit. 
Divadelní noviny 11, 2002, č. 15, 17. 9., s. 10-11
[Recenze knih Aleše Cibulky Nataša Gollová. Život tropí hlouposti (Sláfka 2002) a Stanislava Motla Prokletí Lídy Baarové. Příběh české herečky ve světle nově objevených archivních dokumentů a autentických vzpomínek (Rybka Publishers 2002); s kapitolami Virtuální svět, Obrázky z lásky, Velké nedorozumění [zde též o vzniku pamětí L. Baarové Útěky (zprac. J. Š., Toronto, Sixty-Eight Publishers 1983) a jejich neuskutečněném německém vydání], Svědectví záznamu

[přepis mg. záznamu rozhovoru J. Škvoreckého s L. Baarovou o jejím vztahu k
Josephu Goebbelsovi, s. 10-11]

, Pokusit se pochopit.]

M1359. 
Jak (jsme) křtili swing. Z literárně hudebního večera v Náchodě, 1. 5. 2002. Sestavil a poznámku Úvodem (s. 2) napsal (mlp) [= Michal Přibáň] 
Danny, 2002, č. 2, říjen, s. 2-12
[Soubor pozdravných projevů z křtu knihy Swing na malém městě. Přispěli: Boris Mědílek (s. 3-6), Josef Škvorecký (s. 7, viz záznam B1011), Vladimír Šilhánek (s. 7-8, Vladimír Nosek (s. 9-12).]

M1360. 
MURPHY, Bernadette: Když byla Eva nahá. 
Danny, 2002, č. 2, říjen, s. 36-37
[Recenze autorského výboru z povídek J. Š. When Eve Was Naked. Stories of a Life’s Journey (Farrar, Straus and Giroux 2002). Z Los Angeles Times, 25. 6. 2002 přeložila Pavla Kloudová.]

M1361. 
PŘIBÁŇ, Michal: Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. 
Danny, 2002, č. 2, říjen, s. 33; podepsáno (mlp)
[Zpráva o akci připravované Literární akademií na září 2004 v Náchodě.]

M1362. 
WELLER, Anthony: Doslov ke Dvěma legendám. 
Danny, 2002, č. 2, říjen, s. 27-30
[J. Š., Bass Saxophone (Toronto, Key Porter Books Ltd. 2001). Z angličtiny přeložila Pavla Kloudová.]

M1363. 
Dnes bude udělena Nobelova cena za literaturu. 
Lidové noviny 15, 2002, č. 236, 10. 10., s. 28; podepsáno čtk-duš
[Zpráva, mj. o kandidatuře J. Škvoreckého, navrženého českým Penklubem.]

M1364. 
CINGER, František: PEN klub navrhoval Josefa Škvoreckého. 
Právo 12, 2002, č. 239, 14. 10., s. 11
[Poznámka k udělení Nobelovy ceny za rok 2002.]

M1365. 
Jak to tehdy bylo. 
Bulletin plus, 2002, č. 3 [listopad], s. 16; podepsáno -zh-
[Recenze: Swing na malém městě.]

M1366. 
SCHMID, Jan: Projekt Praha-Toronto podruhé. Divadelní projekt na téma Já a ostatní. Kanada konec května a začátek června 2002. 
Divadelní noviny 11, 2002, č. 19, 12. 11., s. 12-13
[Reportáž; s kapitolou Setkání s Josefem Škvoreckým.]

M1367. 
[ZAHRADNÍČKOVÁ, Hana:] Margaret Atwoodová, Muzeum zkamenělin (Odeon). 
Lidové noviny 15, 2002, č. 267, 16. 11., s. 16 
[Recenze srovnávající román M. A. s románem J. Š. Příběh inženýra lidských duší; v souboru nepodepsaných recenzí K přečtení – Próza.] 

M1368. 
STROŽ, Daniel: Hostit NATO není samozřejmostí. 
Haló noviny 12, 2002, č. 282, 4. 12., s. 5
[Kritika publicistických projevů Pavla Tigrida (Hostit NATO je samozřejmost, Mladá fronta Dnes 18. 11. 2002) a J. Š. (Lék na nemoci české páteře, MfD 20. 11. 2002, viz záznam B1012, zde i informace o dalších polemických ohlasech); jako kontrast uveden pacifistický názor Jana Pelce.]


2003

M1369. Josef Škvorecký (1924). Soupis osobního fondu. Zpracoval Karol Bílek. 

Úvod napsala Liběna Šolcová. Praha, Literární archiv Památníku národního písemnictví 2003. [V tiráži 2002.] 6 s. (Edice inventářů č. 1168.) – Též pod názvem Osobní fond Josefa Škvoreckého v LA PNP in: Danny, 2003, č. 1, duben, s. 27-31 – Knižně v upravené verzi in: Bibliografie Josefa Škvoreckého 1. Česky publikované dílo. Red. Michal Přibáň. Praha, Literární akademie 2004. S. 259-266. 
[S úvodním medailónkem a komentářem k soupisu (s. 1-2) a s oddíly Doklady, Korespondence vlastní, Korespondence rodinná, Rukopisy vlastní, Rukopisy cizí, Tisky a výstřižky, Fotografie, Varia. ] 

M1370. 
KOSKOVÁ, Helena: Střed a okraj v díle Josefa Škvoreckého. 
In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Red. Dobrava Moldanová. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta – katedra bohemistiky a slavistiky 2003. S. 399-408. 

M1371. 
MĚDÍLEK, Boris: Swing na malém městě, Zbabělci a Náchod obzvlášť. 
Rodným krajem , 2003, sv. 27, s. 25-29 
[Vzpomínky inspirované ediční prací na knize Swing na malém městě.]

M1372. 
MEIER, Jan: Danny Smiřický bydlel v klášteře – Nerocková novela rockového novináře. 
In: J. M., Broumovsko & literatura. Kapitoly z literárního místopisu. Liberec, Nakladatelství Bor 2003. S. 25-32; 67-72. 
[Kapitoly o autobiografické novele J. Š. Zákony džungle.] 

M1373. 
O Josefa Škvoreckého. 
In: Z dějin českého myšlení o literatuře 3, 1958-1969. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. Vybral, uspořádal, edičně připravil a slovo Úvodem (s. 3-5) napsal Michal Přibáň. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2003. S. 41-64. 
[Výběr recenzních ohlasů 1.a 2. vydání románu J. Š. Zbabělci: Jiří Lederer: Zbabělci Josefa Škvoreckého (s. 41-42, viz záznam M0012); Jiří Hájek: Zatím jen svědectví (s. 42-45, viz záznam M0013); Jan Nový: Živočichopis pásků (s. 45-48, viz záznam M0021); Josef Rybák: Červivé ovoce (s. 48-50, viz záznam M0020); Pavel Berka: Zbabělci (s. 50-52, viz záznam M0015); Ferdinand Peroutka: Problém mládeže (s. 52-59, viz záznam M0044) a Josef Vohryzek: Zbabělci po šesti letech (s. 59-64, viz záznam M0115). 

M1374. 
PROCHÁZKOVÁ, Ivana – POLÁCH, Vladimír P.: Josef Škvorecký: Žert. Analýza románu Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula. 
In: Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. Celostátní studentská literárněvědná konference. Usp. Stanislava Fedrová, Jiří Havlík a Alice Jedličková. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2003. S. 173-186. – Též pod názvem Žert Josefa Škvoreckého in: Danny , 2003, č. 1, duben, s. 18-26 
[Rozbor románu J. Š. Nevysvětlitelný příběh; s částmi Čtení první, Čtení druhé (Pátrání – Místa činu – Sprague – Žert). Příspěvek na studentské konferenci Cesta tam a zase zpátky v české literatuře (Praha, květen 2002).] 

M1375. 
SEMÍNOVÁ, Zuzana: Počátky časopisu Světová literatura a angloameričtí autoři. 
Souvislosti 14, 2003, č. 1/2, [leden-červen], s. 73-86
[O prvních ročnících časopisu Světová literatura, mj. o redakční práci J. Š.]

M1376. 
JAREŠ, Michal: Knihovraždy 13. Josef Škvorecký: Lvíče. 
Tvar 14, 2003, č. 5, 6. 3., s. 24 
[O druhém vydání románu J. Š. Lvíče (1970). V pravidelné rubrice o knihách zničených na počátku normalizace.]

M1377. 
ADLER, Peter: Český mistr píše detektivku. 
Danny , 2003, č. 1, duben, s. 49-50 
[Recenze: J. Š., An Inexplicable Story of the Narrative of Questus Firmus Siculus (Key Porter Books 2002); převzato z Edmonton Journal, 29. 9. 2002. Z angličtiny přeložila Pavla Kloudová.] 

M1378. 
BERMEL, Neil: Mrtvý na kolejích. 
Danny , 2003, č. 1, duben, s. 51-52 
[Recenze románu Two Murders in My Double Life (New York, Farrar – Straus & Giroux 2001; převzato z New York Times, 20. 5. 2001. Z angličtiny přeložila Pavla Kloudová.] 

M1379. 
PŘIBÁŇ, Michal: Letem českým Torontem. 
Danny , 2003, č. 1, duben, s. 31-37 
[O setkáních s exilovými literáty a publicisty během pracovní cesty v roce 2002, mj. s J. Š. a Z. Salivarovou.] 

M1380. 
PŘIBÁŇ, Michal: „Kšefty“ manželů Škvoreckých. 
Danny , 2003, č. 1, duben, s. 43-44 
[Shrnutí polemiky vyvolané rozhovorem s divadelním producentem Petrem Kratochvílem (Lidové noviny, 5. 4. 2002, srov. Záznam M1349).] 

M1381. 
SEKERA, Jaroslav: Pocta Juliu Fučíkovi. Poznámka redakce ks [= Karel Sýs]. 
Obrys-Kmen 9, 2003, č. 20, 16. 5., s. 2 
[Recenze sborníku Pocta Juliu Fučíkovi (red. Zdeněk Hoření a Hana Hrzalová, Orego 2003); v redakční poznámce Sýs glosuje autorovu pochvalu J. Škvoreckého za to, že „neostouzí“ Fučíka.] 

M1382. 
Rollerová , Věra: Josef Škvorecký: Malá pražská matahára. 
Nový domov (Toronto) 54, 2003, č. 11, 31. 5., s. 5 – Danny , 2003, č. 2, říjen, s. 66-67 
[Recenze: J. Š., Malá pražská matahára (Praha, Literární akademie 2003).]

M1383. 
Kiene jumping ve filmu. 
Mladý svět 45, 2003, č. 24, 10. 6., s. 17 
[Poznámka o fenoménu „Kiene jump“ – let volným pádem – použitým v detektivní povídce J. Š. Smrt na jehle; součást nepodepsaného většího materiálu Jáma a kyvadlo (s. 16-19).] 

M1384. 
SEKERA, Jaroslav: Ještě ke Škvoreckému o Fučíkovi. 
Obrys-Kmen 9, 2003, č. 25, 20. 6., s. 2 
[Glosa k poznámce K. Sýse, provázející Sekerovu recenzi fučíkovského sborníku (Obrys-Kmen č. 20/2003, viz záznam M1381); připojena odpověď kritizovaného K. Sýse.] 

M1385. 
JANDOUREK, Jan: Inženýr lidských duší Josef Škvorecký. 
Mladá fronta Dnes 14, 2003, č. 176, 30. 7., s. B4 – Nový domov (Toronto) 55, 2004, č. 19, 18. 9., s. 4 
[Medailon v pravidelné rubrice GEN – význačné osobnosti dneška.] 

M1386. 
SEKERA, Jaroslav: Dodávám i já (viz OK č. 25 Ještě ke Škvoreckému o Fučíkovi). 
Obrys-Kmen 9, 2003, č. 34, 22. 8., s. 2 
[Doplňující glosa k poznámce K. Sýse, provázející Sekerovu recenzi fučíkovského sborníku (viz záznamy M1381 a M1384.] 

M1387. 
CINGER, František: Nový Josef Škvorecký. 
Právo 13, 2003, č. 208, 5. 9., s. 10; podepsáno (cg) 
[Poznámka k vydání: J. Š. – Z. Salivarová, Setkání v Bílé dámě, s vraždou (Praha, Ivo Železný 2003).] 

M1388. 
[ŠKODA, Stanislav (?)]: Z několika anotací… 
Reflex 14, 2003, č. 37, 11. 9., s. 53; podepsáno ŠKO 
[Kritická glosa k próze Stanislava Moce Upadlí vlastenci (Brno, Petrov 2003) a k doporučujícímu doslovu J. Š. (viz záznam B1014); v rubrice Informatorium.] 

M1389. 
CHUCHMA, Josef: Škvorecký napsal sci-fi. 
Mladá fronta Dnes 14, 2003, č. 218, 17. 9., s. C11 
[Recenze: J. Š., Pulchra (Brno, Petrov 2003).] 

M1390. 
HAMAN, Aleš: Klasikova temná hříčka. V románě Pulchra se Josef Škvorecký vypravil do druhé poloviny třetího tisíciletí. 
Lidové noviny 16, 2003, č. 219, 18. 9., s. 29 – Danny, 2003, č. 2, říjen, s. 64-66 
[Recenze: J. Š., Pulchra.] 

M1391. 
BEZR, Ondřej: Pulchra. Josef Škvorecký na tenkém ledě. 
Mladý svět 45, 2003, č. 41, [říjen], s. 37 
[Recenze: J. Š., Pulchra.] 

M1392. 
BLÁHOVÁ, Kateřina: Rok Zbabělců. 
Danny , 2003, č. 2, říjen, s. 49-59 
[Studie o ohlasu a důsledcích prvního vydání románu J. Š. Zbabělci (Čs. spisovatel 1958).] 

M1393. 
NOVOTNÝ, Vladimír: Škvorecký napsal filmový scénář. 
Danny , 2003, č. 2, říjen, s. 67-68 
[Recenze: J. Š., Malá pražská matahára (převzato z internetového vydání týdeníku Reflex); připojena Poznámka editora (s. 68, podepsáno M. P. [= Michal Přibáň]) o dataci Škvoreckého textu.] 

M1394. 
BURDA, Alois (pseud): Josef Škvorecký, Pulchra. 
Tvar 14, 2003, č. 16, 2. 10., s. 3 
[Recenze: J. Š., Pulchra. V rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy.] 

M1395. 
HOLUB, Jiří: Škvoreckého konec civilizace. 
Reflex 14, 2003, č. 41, 9. 10., s. 57 – Danny, 2004, č. 1, květen, s. 62-63 
[Recenze: J. Š., Pulchra.] 

M1396. 
CINGER, František: Do budoucnosti! 
Právo 13, 2003, č. 242, 15. 10., s. 14 
[Poznámka k vydáním: J. Š., Pulchra; J. Š. – Z. Salivarová, Setkání v Bílé dámě, s vraždou.] 

M1397. 
Josef Škvorecký: Malá pražská matahára. 
Právo 13, 2003, č. 243, 16. 10., příloha Salon, č. 338, s. 2 
[Poznámka k vydání: J. Š., Malá pražská matahára.]

M1398. 
PECHAR, Jiří: Hořký dovětek k příběhům Dannyho Smiřického. 
Literární noviny 14, 2003, č. 46, 10. 11., s. 8 
[Recenze: J. Š. Malá pražská Matahára; Pulchra.] 

M1399. 
NYKLOVÁ, Milena: Pulchra, příběh o krásné planetě. 
Knižní novinky 2, 2003, č. 22, 18. 11., s. 6; podepsáno ny 
[Informace o křtu novely J. Š. Pulchra dne 4. 11. v Národním domě v Praze-Vinohradech.]

M1401. 
JANÁČEK, Pavel: Ze zatracení do blaženého věku. K zábavné, tendenční, konzumní a odpočinkové četbě 50. a 60. let. 
Tvar 14, 2003, č. 20, 27. 11., příloha Edice Tvary, sv. 20. Řada B. 32 s. 
[Studie, všímající si mj. detektivní trilogie J. Š. a Jana Zábrany Vražda pro štěstí, Vražda se zárukou, Vražda v zastoupení.] 

M1402. 
ADAMOVIČ, Ivan: Zjevení Josefovo. 
Ikarie 14, 2003, č. 12, [prosinec], s. 46
[Recenze: J. Š., Pulchra.]

M1403. 
HORÁK, Jiří: Kdo to byl Jan Chudoba? 
Noviny Náchodska 12, 2003, č. 294, 17. 12., s. 8 
[O uvedení publikace Lucie Jarkovské Ve službách ministerstva vnitra (Hradec Králové, Ústav historických věd PdF UHK 2003), věnované někdejšímu policejnímu řediteli v Náchodě, předobrazu postavy dr. Šabaty v románu J. Š. Zbabělci.] 

M1404. 
JANÁČEK, Pavel: Hraběnka Anna opět zasahuje. 
Mladá fronta Dnes 14, 2003, č. 296, 19. 12., s. C10 – Danny, 2004, č. 1, květen, s. 60-61 
[Recenze: J. Š. a Z. Salivarová, Setkání v Bílé dámě, s vraždou.] 

M1405. 
Zvláštní uznání pro Josefa Škvoreckého. 
Nový domov (Toronto) 54, 2003, č. 26, 27. 12., s. 11; podepsáno ms 
[O udělení ceny Americké společnosti pro rozvoj slovanských studií dne 22. 11. 2003.]


2004 

M1406. Bibliografie Josefa Škvoreckého. Sv. 1. Česky publikované dílo (k 30. 6. 2004).
 
Uspořádal, k vyd. připravil, redigoval a slovo Úvodem (s. 5-9) napsal Michal Přibáň. Autorsky spolupracovali František Knopp, Tomáš Kubíček, Ondřej Sládek, Alena Přibáňová, Kateřina Bláhová, Jiří Gruntorád, Ilja Matouš a Karol Bílek. Rejstříky (názvový a jmenný) sestavili Michal Přibáň a Kateřina Bláhová. Praha, Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) 2004. 343 s. 
[Bibliografický soupis s 1521 záznamy členěný do kapitol Knihy, Příspěvky v časopisech, sbornících a v knihách jiných autorů, Překlady, Edice, Rozhovory, Slovensky, V samizdatu, Nepublikované rukopisy, Nerealizované záměry a mystifikace, Soupis osobního fondu Josefa Škvoreckého v LA PNP a jeho dílo v jiných fondech; s doplňkovými soupisy Pseudonymy a šifry J. Š., Periodika s příspěvky J. Š., Sborníky a knihy jiných autorů s příspěvky J. Š., Texty J. Š. ke zvukovým nosičům.] 

M1407. KOSKOVÁ, Helena: Škvorecký. 

Praha, Literární akademie (Soukromá škola Josefa Škvoreckého) 2004. 226 s. [V tiráži název Josef Škvorecký] 
[Monografie s kapitolami Hledání ztracené přítomnosti, Zrod poetiky Škvoreckého próz (Divák v únorové noci, Zbabělci), Vypravěč v noci padesátých let (Konec nylonového věku, Tankový prapor, Povídky saxofonisty, Legenda Emöke), Hostování na české literární scéně. Šedesátá léta (Smutek poručíka Borůvky, Lvíče, Sedmiramenný svícen, Bassaxofon), Konfrontace dvou světů. Sedmdesátá léta (Mirákl, Lyrické intermezzo, Neuilly, Detektivní intermezzo, Příběh inženýra lidských duší), Historické romány. Osmdesátá léta (Scherzo capriccioso, Nevěsta z Texasu), Návrat na českou literární scénu. Devadesátá léta (Povídky z rajského údolí, Dvě vraždy v mém dvojím životě, Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula, Pulchra); s Výběrovou bibliografií díla Josefa Škvoreckého (s. 215-225, včetně soupisu ocenění a řádů a bibliografie cizojazyčných vydání).] 

M1408. 
FETTERS, Aleš: „Lepší společnost“ u Škvoreckého a Poláčka. 
In: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Usp. Erik Gilk. Boskovice, Albert 2004. S. 171-174. 
[Studie uveřejněná ve sborníku ze sympozia uspořádaného v Rychnově nad Kněžnou v květnu 2004. Mj. o povídkách J. Š. Ze života české společnosti.] 

M1409. 
FETTERS, Aleš: Regionální literatura. 
Rodným krajem , sv. 29, 2004, s. 50-52 
[Souhrnná přehledová recenze zahrnující i právě vydaná díla J. Škvoreckého, literaturu o něm a časopis Danny č. 1/2004.] 

M1410. 
KIRSCHNER, Zdeněk: Humor generace nesnadných životů. 
In: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Usp. Erik Gilk. Boskovice, Albert 2004. S. 272-278. – Danny, 2005, č. 1, červen, s. 14-21 
[Studie uveřejněná ve sborníku ze sympozia uspořádaného v Rychnově nad Kněžnou v květnu 2004. Mj. o díle J. Š. a Jana Zábrany.] 

M1411. 
NYKLOVÁ, Milena: V čem se kdo narodil, v tom má i vostat. 
In: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Usp. Erik Gilk. Boskovice, Albert 2004. S. 175-181. 
[Studie uveřejněná ve sborníku ze sympozia uspořádaného v Rychnově nad Kněžnou v květnu 2004. O díle J. Š. ve srovnání s dílem Karla Poláčka.] 

M1412. 
PREČAN, Vilém: Ke spolupráci dvou posrpnových exilových nakladatelství. Korespondence z let 1971-1987 s dodatky z roku 1996. 
In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003. Redakční rada Milan Drápala, Xenie Klepikovová, V. Prečan, Jiří Vančura a Jan Vladislav. Praha, Čs. dokumentační středisko 2004. S. 53-134. 
[Komentovaná edice „nakladatelské“ korespondence J. Š. a Zdeny Salivarové s představiteli kolínského nakladatelství Index; s předmluvou editora (s. 53-55) a se soupisy knižní produkce nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index (s. 121-134).] 

M1413. 
Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. 
Český dialog , 2004, č. 1 [leden], s. 27. 
[Inzertní oznámení o konání a náplni konference (Náchod, září 2004).] 

M1414. 
HANUŠKA, Petr: Povídání o knize. 
Olomoucký den 15, 2004, č. 6, 8. 1., s. 19 
[Recenzní glosa: J. Š., Pulchra.] 

M1415. 
OSVALDOVÁ, Barbora: Komu sexuálně haraší. Debata – zákon o sexuálním obtěžování. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 16, 20. 1., s. 9 
[Polemika s údajným Škvoreckého antifeminismem.] 

M1416. 
KOTÁSEK, Miroslav: O přeloženém prostoru. 
Host 20, 2004, č. 2, únor, s. 10-13 
[Esej; mj. o románu J. Š. Příběh inženýra lidských duší.] 

M1417. 
WILKOVÁ, Scarlett: Harašení podle Škvoreckého. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 36, 12. 2., příl. Magazín Dnes, č. 6, s. 13 
[O původu výrazu „sexuální harašení“; autorství zde připisováno J. Š.] 

M1418. 
Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. 
Knižní novinky 3, 2004, č. 4, 23. 2., s. 28; podepsáno -red- 
[O připravované konferenci pořádané u příležitosti 80. narozenin J. Š.; s citací tiskové zprávy Literární akademie.] 

M1419. 
NYKLOVÁ, Milena: Škvorecký a Swing na malém městě. 
Knižní novinky 3, 2004, č. 4, 23. 2., s. 28; podepsáno ny 
[Recenze vzpomínkového sborníku Swing na malém městě.] 

M1420. 
ROLLEROVÁ, Věra: Josef Škvorecký, Pulchra. Příběh o krásné planetě. 
Nový domov (Toronto) 55, 2004, č. 5, 6. 3., s. 4
[Recenze: J. Š., Pulchra.] 

M1421. 
HUDYMAČ, Martin: Moje láska Škvorecký, mé zklamání Pulchra. 
Host 20, 2004, č. 4, duben, s. 45 
[Recenze: J. Š., Pulchra.] 

M1422. 
Kniha Josefa Škvoreckého má úspěch v Nizozemsku. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 79, 2. 4., s. 9; podepsáno mbh 
[O ohlasech holandských vydání děl J. Š. Sedmiramenný svícen (do nizozemštiny přeložil Edgar de Bruin, Ambo 2004), Lvíče (Bert Bakker 1983) a Zbabělci (Ambo 1992) v literární příloze týdeníku Vrij Nederland a v listech NRC Handelsblad 26. 3. 2004 a de Volkskrant 26. 3. 2004.] 

M1423. 
HEJL, Jiří: Rozloučení s hraběnkou Annou. 
Nový domov (Toronto) 55, 2004, č. 7, 3. 4., s. 3 
[Recenze: J. Š. – Z. Salivarová, Setkání v Bílé dámě, s vraždou.] 

M1424. 
KNOPP, František: Polský časopis Jazz Forum… 
Literární noviny 15, 2004, č. 17, 19. 4., s. 16; podepsáno (fk) 
[O rozhovoru s J. Š. pořízeným během jeho návštěvy ve Varšavě v roce 1990 (rozmlouval Pawel Brodowski) a otištěným v časopise Jazz Forum (Varšava) č. 3, březen 2004, s. 50-55; v souboru bibliografických záznamů Psalo se.] 

M1425. 
TŘEŠŇÁK, Petr: Aby to smrtka pojebala. Putování božího člověka Ivana Landsmanna za pokladem v labyrintu úřadů. 
Respekt 15, 2004, č. 17, 19.- 25. 4., s. 5 
[Životopisný článek zmiňující literární intervence Jaroslava Hutky a J. Š. ve prospěch Ivana Landsmanna.] 
M1426. D’AMBROSIO, Oscar: Škvorecký vypráví o jazzovém „záškodnictví“ ve východní Evropě. 
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 65-66 
[Recenze brazilských vydání próz J. Š. Bassaxofon a Tankový prapor: O Saxofone Baixo (přeložila Vera Whately, Sao Paulo, Record 1998), A República das Putas (přeložila Vera Whately, Sao Paulo, Record 1998). Z Lux Journal (Sao Paulo, 20. 3. 1999, s. 27-28) přeložil Anton Pasienka.] 

M1427. 
Diplomové a disertační práce o tvorbě Josefa Škvoreckého. Sestavil Ondřej Sládek. 
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 47-50 
[Soupis prací vzniklých v letech 1967-1971 a 1992-2003 na českých, moravských, slezských a slovenských univerzitách.] 

M1428. 
22. listopadu 2003 převzal Josef Škvorecký… 
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 57 
[Zpráva o převzetí Award for Distinguished Contributions to Slavic Studies, kterou J. Š. udělila American Association for the Advancement of Slavic Studies; s otištěním faksimile diplomu.] 

M1429. 
GRAIEB, Carlos: Klenot z východu. 
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 67 
[Recenze brazilských vydání próz J. Š. Bassaxofon a Tankový prapor (viz záznam M1428) a Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty: A História do Saxofonista (přeložil Isa Mara Lando, Sao Paulo, Imago 1998). Z Veja (Sao Paulo, 13. 1. 1999) přeložil Anton Pasienka.] 

M1430. 
KOSKOVÁ, Helena: Kapitola o Pulchře. 
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 38-43 
[Kapitola z právě vycházející monografie H. K. Škvorecký (viz záznam M1407).] 

M1431. 
Práce Josefa Škvoreckého publikované v roce 2003. Sestavili Michal Přibáň a František Knopp. 
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 51-53 
[Soupis knižních a časopiseckých publikací.] 

M1432. 
PŘIBÁŇ, Michal: Fučíkovská polemika o Josefa Škvoreckého. 
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 55-56; nepodepsáno 
[Shrnutí „kuriózní polemiky“ Jaroslava Sekery a Karla Sýse, vyvolané v týdeníku Obrys-Kmen recenzí sborníku o Juliu Fučíkovi (viz záznamy M1381, M1384 a M1386).] 

M1433. 
PŘIBÁŇ, Michal: Pulchra měla křtiny. 
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 54-55; nepodepsáno 
[Zpráva o akci v Národním domě na Vinohradech 4. 11. 2003 za účasti Ondřeje Neffa, Martina Pluháčka a činovníků Literární akademie.] 

M1434. 
Přípravy konference k osmdesátinám Josefa Škvoreckého pokračují. 
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 56-57; nepodepsáno 
[Zpráva s výčtem přihlášených zahraničních a domácích účastníků.] 

M1435. 
Pulchra. 
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 61-62; podepsáno pagi 
[Recenze: J. Š., Pulchra; převzato z internetového časopisu Neviditelný pes (http://pes.eunet.cz) z 23. 9. 2003.] 

M1436. 
SALIVAROVÁ, Zdena: Troublemakers. 
Danny , 2004, č. 1, květen, s. 28-33 
[Vzpomínky na některé komplikace „provozu“ nakladatelství Sixty-Eight Publishers.] 

M1437. 
KOSATÍK, Pavel: Hovor s mudrcem i nové texty o exulantech. 
Hospodářské noviny 48, 2004, č. 91, 10. 5., s. 11 
[Recenze: Helena Kosková, Škvorecký (Praha, Literární akademie 2004).] 

M1438. 
HORÁČKOVÁ, Alice: Škvorecký hrozí detektivkou. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 114, 17. 5., s. B8; podepsáno (aho) 
[Poznámka k vydání: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje (Praha, Ivo Železný 2004).] 

M1439. 
CINGER, František: Škvorecký mezi dvěma světy. 
Právo 14, 2004, č. 116, 19. 5., s. 11 
[Recenze: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje.] 

M1440. 
NYKLOVÁ, Milena: Sedm zastavení se Škvoreckým. 
Nový Polygon , 2004, č. 3, červen, s. 89-90 
[Recenze: Helena Kosková, Škvorecký.] 

M1441. 
PŘIBÁŇ, Michal – BLÁHOVÁ, Kateřina: Druhý debut Josefa Škvoreckého. 
Česká literatura 52, 2004, č. 3, červen, s. 385-408 
[Studie o lektorském schvalování novely Legenda Emöke a druhého vydání románu Zbabělci; otištěn neúplný stenografický záznam z diskuse na předsednictvu ÚV SČSS a zápis ze 2. schůze ideologické komise ÚV KSČ 12. 5. 1963.] 

M1442. 
KRIŠTOF, Václav: Jak se stát spisovatelem. Rozmlouvala Blanka Kalenská. 
Ústecký deník 12, 2004, 19. 6., Víkendová příloha Deníků Bohemia – SD Magazín, s. 9 
[Rozhovor s Václavem Krištofem o Literární akademii a jejích kontaktech s Josefem Škvoreckým.] 

M1443. 
ADAMOVIČ, Ivan: Eco a Škvorecký putují mezi idejemi a jazykem. 
Hospodářské noviny 48, 2004, č. 122, 22. 6., s. 10 
[Recenze: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje.] 

M1444. 
LJUBKOVÁ, Marta: Knihovnička. Knihkupectví Academia. 
Literární noviny 15, 2004, č. 27, 28. 6., s. 16 
[Recenzní glosa: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje.] 

M1445. 
FETTERS, Aleš: Josef Škvorecký. * 27. 9. 1924 Náchod. 
U nás. Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje 14, 2004, č. 2, léto, s. 34 
[Medailon J. Š.] 

M1446. 
KOTOUČOVÁ, Blanka: Hrdinové. Ohlédnutí za výletem Exodu. 
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 41, 2004, č. 4, červenec-srpen, s. 7-9 
[Reportáž o Alešem Fettersem vedeném, literárně tematizovaném výletu účastníků Šrámkovy Sobotky, mj. do Náchoda po stopách Škvoreckého Zbabělců, a o tamní besedě s výtvarníkem Bohumírem Španielem (alias Rosťou Pittermanem).] 

M1447. 
PACKOVÁ, Dana: Prozaik srší v esejích vtipem jako při jazzu. Spisovatel Josef Škvorecký vydal v roce svých osmdesátých narozenin výbor statí o umění a kultuře ze 70. a 80. let. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 157, 8. 7., s. 24 – Danny, 2005, č. 1, červen, s. 69-71 
[Recenze: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje.] 

M1448. 
PEŇÁS, Jiří: Josef Škvorecký, Mezi dvěma světy a jiné eseje. 
Týden 11, 2004, č. 29, 12. 7., s. 77 
[Recenzní glosa: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje.] 

M1449. 
VANČURA, Jiří: Když se řekne ročenka… 
Literární noviny 14, 2004, č. 29, 12. 7., s. 8 
[Recenze: V. Prečan (usp.): Ročenka Československého dokumentačního střediska (Praha, ČSDS 2004). Ročenka zahrnuje studii o nakladatelské činnosti v exilu s rozsáhlými pasážemi z korespondence J. Š. (viz záznam M1412).] 

M1451. 
SOJKOVÁ, Alena: Knihy pro vás. 
Naše rodina , 2004, č. 32, 10. 8., s. 19 
[Recenze: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje.] 

M1452. 
FETTERS, Aleš: Spisovatel Josef Škvorecký mezi dvěma světy. 
Hradecké noviny 13, 2004, č. 186, 11. 8., s. 9 
[Recenze: J. Š., Mezi dvěma světy a jiné eseje.] 

M1453. 
KOLDA, Jindřich: Vlak z Prajska. (Psáno před osmdesátými narozeninami Josefa Škvoreckého.) Listy 34, 2004, č. 4, [13. 8.], s. 79 – Danny, 2005, č. 1, s. 13-14 
[Fejeton o železniční spojce z Kladska do Náchoda, zbudované Němci v prvních měsících roku 1945, zachycené v románu Zbabělci.] 

M1454. 
FETTERS, Aleš: Josef Škvorecký na našem gymnáziu. 
In: Výroční zpráva Jiráskova gymnázia v Náchodě. Školní rok 2003/04. Náchod, Jiráskovo gymnázium, [září] 2004. S. 43-45. 
[Podrobná zpráva o průběhu studia J. Š. na náchodském gymnáziu.] 

M1455. 
Josef Škvorecký. Fenomén české literatury slaví 80. narozeniny v rodném Náchodě. 
Český dialog = Czech Dialogue , 2004, č. 9 [září], s. [1-3] 
[Vevázaná barevná příloha ke konferenci o J. Š. v Náchodě 22.- 24. 9. s poznámkami šéfredaktorky Evy STŘÍŽOVSKÉ, Martiny FIALKOVÉ a několika reklamními anoncemi (mj. na 1. díl Bibliografie Josefa Škvoreckého).] 

M1456. 
SWINKELS-NOVÁKOVÁ, Michaela: Josef Škvorecký: „Literatura je nejsložitější ze všech umění.“ 
Český dialog = Czech Dialogue , 2004, č. 9 [září], s. 14 – Pod názvem Setkání s Josefem Škvoreckým, in: Danny, 2004, č. 2, prosinec, s. 62-65; podepsáno Michaela SWINKELS-NOVÁKOVÁ-(KRISTENSONOVÁ) 
[Vzpomínka.] 

M1457. 
ROLLEROVÁ, Věra: Helena Kosková, Škvorecký. 
Nový domov 55, 2004, č. 19, 18. 9., s. 4; podepsáno ® 
[O monografii H. Koskové Škvorecký; s četnými ukázkami.] 

M1458. 
ROLLEROVÁ, Věra: Všechno nejlepší, Pepíku! 
Nový domov 55, 2004, č. 19, 18. 9., s. 3 
[Gratulace k 80. narozeninám J. Š.] 

M1459. 
ĎOUBAL, Stanislav – HRUDKA, Jan: Škvorecký přijel do Náchoda. Známý spisovatel v rodném městě oslaví osmdesátiny a zúčastní se konference o svém díle. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 220, 20. 9., příl. Hradecký kraj, s. 1. – Foto s krátkou zprávou též na s. A1. 
[S výroky J. Š., Václava Krištofa a Aleše Fetterse.] 

M1460. 
SLOMEK, Jaromír – ŠVAGROVÁ, Marta: Náchod uvítá Josefa Škvoreckého. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 220, 20. 9., s. 16; podepsáno jas, šv 
[Zpráva o příletu J. Š. a Z. Salivarové do Prahy 19. 9. ráno a plánovaném programu jejich třítýdenní návštěvy. Stručná zpráva s fotografií též na s. 1 pod titulkem Škvorecký je opět v Praze.] 

M1461. 
SÝKOROVÁ, Věra: Spisovatel se setká se spolužáky. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 220, 20. 9., s. 1 
[O příjezdu J. Š. a Z. Salivarové do Náchoda 19. 9. a o předpokládaném programu jejich pobytu.] 

M1462. 
HRUDKA, Jan: Pepíček byl prý moc hodný chlapec. Náchod přivítal svého rodáka Josefa Škvoreckého. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 221, 21. 9., příl. Hradecký kraj, s. 2 
[S výroky několika Škvoreckého gymnaziálních spolužaček.] 

M1463. 
HRUDKA, Jan: „Zbabělci“ se těší na Škvoreckého. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 221, 21. 9., s. A4 
[O příjezdu J. Š. do Náchoda.] 

M1464. 
PROUZA, Vladislav: Škvorecký: Mentalita lidí se od Zbabělců moc nezměnila. 
Právo 14, 2004, č. 221, 21. 9., s. 5 
[O Škvoreckého návštěvě Náchoda.] 

M1465. 
SÝKOROVÁ, Věra: Škvorecký strávil den se sestrou, dneska se setká se spolužáky. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 221, 21. 9., s. 7 
[Reportáž z prvních dnů pobytu J. Š. v Náchodě; s citacemi jeho výroků a výroků jeho šestaosmdesátileté sestry Anny Kudelkové a švagra Otty Kudelky. – Snímek J. Š. též na straně 1 pod titulkem Škvorecký prožil den s rodinou.] 

M1466. 
Škvorecký přijel oslavit kulaté narozeniny. 
Rovnost 14, 2004, č. 221, 21. 9., s. 4 
[Zpráva u fotografie J. Š. a jeho sestry Anna Kudelkové (foto Věra Sýkorová).] 

M1467. 
FILIP, Martin: Škvorecký měl sraz gymnázia. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 222, 22. 9., příl. Pardubický kraj, s. 3 
[O setkání J. Š. se spolužáky na 16. třídním srazu maturitního ročníku 1943 v náchodské restauraci Pod Montací.] 

M1468. 
FILIP, Martin: Škvorecký se setkal se spolužáky. Spisovatel vzpomínal na studentská léta. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 222, 22. 9., příl. Hradecký kraj, s. 1 
[O setkání J. Š. se spolužáky na 16. třídním srazu maturitního ročníku 1943 v náchodské restauraci Pod Montací; se záznamem jejich výpovědí.] 

M1469. 
HRUDKA, Jan: Josef Škvorecký slaví v rodišti. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 222, 22. 9., s. C7 
[O konferenci o J. Š. v Náchodě a o dalších akcích souvisejících s oslavami jeho osmdesátin.] 

M1470. 
SÝKOROVÁ, Věra: Dopoledne začne odborná konference. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 222, 22. 9., s. 8; podepsáno (sýk) 
[Zpráva.] 

M1471. 
SÝKOROVÁ, Věra: Josef Škvorecký se sešel se spolužáky. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 222, 22. 9., s. 7; podepsáno (sýk) 
[O třídním srazu v restauraci Pod Montací 21. 9. s účastí J. Š.; připojena anketa s odpověďmi účastníků srazu na otázky: Jaký byl Josef Škvorecký student a spolužák? Jak mu šlo učení?] 

M1472. 
CINGER, František – PROUZA, Vladislav: Prezident: Škvorecký je fenomén 20. století. 
Právo 14, 2004, č. 223, 23. 9., s. 2 
[O zahájení Mezinárodní konference o životě a díle J. Š. (22.- 24. 9.) a gratulaci prezidenta Václava Klause.] 

M1473. 
SLOMEK, Jaromír: Zcela výjimečný fenomén. Prezident Klaus vzdal hold spisovateli Josefu Škvoreckému a jeho dílu. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 223, 23. 9., s. 10; podepsáno čtk, jas 
[O zahájení konference o J. Š. v Náchodě 22. 9. 2004.] 

M1474. 
FILIP, Martin: Klaus a Škvorecký se pochválili. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 223, 23. 9., s. A5 
[O setkání J. Š. s prezidentem Václavem Klausem v rámci náchodské konference.] 

M1475. 
FILIP, Martin: Klaus popřál Škvoreckému. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 223, 23. 9., příl. Hradecký kraj, s. C1 a C3 
[O zahájení konference za účasti prezidenta V. Klause. Na s. C3 s titulkem Klaus pobízel zastupitele k hovoru.] 

M1476. 
HAMAN, Aleš: Zbabělci z pohledu „starých pánů“. Kritiky Ferdinanda Peroutky a Václava Černého. 
Tvar 15, 2004, č. 15, 23. 9., s. 8 
[Studie o soudech F. Peroutky a V. Černého nad románem J. Š. Zbabělci.] 

M1477. 
HORÁČKOVÁ, Alice: Seifertova cena má dva laureáty. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 223, 23. 9., s. C8; podepsáno (aho) 
[O J. Š. jako jednom z dvou laureátů Ceny Jaroslava Seiferta za rok 2004.] 

M1478. 
HRAZDĚRA, Karel – SÝKOROVÁ, Věra: Náchod hostil prezidenta. Václav Klaus zahájil konferenci o životě a díle spisovatele Josefa Škvoreckého a setkal se s ním. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 223, 23. 9., s. 1 a 3 
[Reportáž s úryvkem z projevu V. Klause a s výrokem J. Š. o konferenci.] 

M147. 
KONRÁD, Ondřej: Vypravěč z podstaty. 
Reflex 15, 2004, č. 39, 23. 9., s. 30-38 
[Medailon; s připojenými vyznáními Ludvíka VACULÍKA, Ivana VYSKOČILA, Milana UHDEHO, Lubomíra DORŮŽKY, Václava HAVLA a Václava KLAUSE.] 

M1480. 
SLOMEK, Jaromír: Viktor Fischl a Josef Škvorecký dostanou Seifertovu cenu. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 223, 23. 9., s. 10 
[Zpráva o rozhodnutí o udělení Ceny Jaroslava Seiferta V. Fischlovi a J. Š.] 

M1481. 
ŠRUT, Pavel: Zatraceně blbý počasí. 
Právo 14, 2004, č. 223, 23. 9., příl. Salon č. 386, s. 2 – Danny, 2004, č. 2, prosinec, s. 60-61 
[Fejeton k životnímu jubileu J. Š.] 

M1482. 
Všechno nejlepší, pane Škvorecký. 
Blesk 13, 2004, č. 223, 23. 9., s. 2 
[O účasti prezidenta V. Klause na zahájení mezinárodní konference o životě a díle J. Š. v Náchodě.] 

M1483. 
ZELENÝ, Martin: Prezident zahájil konferenci o životě a díle Škvoreckého. Klaus označil Škvoreckého fenoménem. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 223, 23. 9., s. 7 
[O prezidentově návštěvě Náchoda s úryvkem z jeho zahajovacího projevu; s mezititulky O životě a díle Škvoreckého, Zavítal i do knihovny, Osmdesátiletý Škvorecký.] 

M1484. 
CINGER, František: Seifertova cena Viktoru Fischlovi a Škvoreckému. 
Právo 14, 2004, č. 224, 24. 9., s. 20; podepsáno (cg) 
[Zpráva o udělení Ceny Jaroslava Seiferta.] 

M1485. 
CINGER, František – PROUZA, Vladislav: Pocta Josefu Škvoreckému. 
Právo 14, 2004, č. 224, 24. 9., s. 20 
[Zpráva o konferenci o životě a díle J. Š.] 

M1486. 
Klaus ocenil Škvoreckého. 
Haló noviny 14, 2004, č. 224, 24. 9., s. 8; podepsáno (tar)-čtk 
[Stručná zpráva o skončení konference o J. Š. v Náchodě 23. 9.; s citátem ze zahajovacího projevu prezidenta V. Klause.] 

M1487. 
KUČEROVÁ, Ivana: Josefa Škvoreckého vítal prezident. 
Orlický týdeník 45, 2004, č. 69, 24. 9., s. 1 a 2; podepsáno IK – Též pod titulkem „Přijedu se podívat, jak dopadla přístavba Beránku“ in: Čas nad Metují 1, 2004, č. 38, 30. 9., s. 3
[O setkání J. Š. s Václavem Klausem v Náchodě. V Orlickém týdeníku pokračování na s. 2 pod titulkem Prezident vítal J. Škvoreckého. V listu Čas nad metují rozšířeno o další podrobnosti z návštěvy prezidenta Klause v Náchodě, již bez souvislosti s J. Š.]

M1488. 
PRZECZEK, Petr: Zasluhoval utopit. 
Chebský deník 13, 2004, č. 224, 24. 9., s. 9 
[Zpráva o konferenci zaznamenávající výrok účastnice Alenky Vávrové, básnířky z Františkových Lázní, citující údajný výrok Jarmily Glazarové o J. Š.] 

M1489. 
SÝKOROVÁ, Věra: Slaví nejen Škvorecký, ale také Přítomnost. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 224, 24. 9., s. 7 
[O besedě s vydavatelem Martinem Janem Stránským a šéfredaktorkou Libuší Koubskou v Městské knihovně v Náchodě k 80. výročí vzniku časopisu Přítomnost; mj. zaznamenány výroky obou besedníků a Aleše Fetterse o významu románu Zbabělci a jeho autora.] 

M1490. 
ŠNAJDAR, Hynek: Čtení Škvoreckého náhle skončilo. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 224, 24. 9., s. 8 
[O úředně nařízeném ukončení nonstop čtení z děl J. Š. před budovou náchodské Městské knihovny během návštěvy prezidenta Klause.] 

M1491. 
WOHLHÖFNER, Vladimír: Škvorecký a Fischl mají Seifertovu cenu. 
Rovnost 14, 2004, č. 224, 24. 9., s. 29 
[Článek s přehledem dosavadních laureátů Ceny Jaroslava Seiferta. Též v jiných mutacích Deníků Bohemia a Moravia.] 

M1492. 
ZELENÝ, Martin: Zahájení konference aneb Ztráta třídní knihy. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 224, 24. 9., s. 7; podepsáno (mz) 
[Zpráva o průběhu prvého dne konference.] 

M1493. 
DORŮŽKA, Lubomír: Errol a Lester – přátelé v jazzu. Rozhovor s Lubomírem Dorůžkou o jazzu, knihách a zaoceánské korespondenci s Josefem Škvoreckým. Rozmlouvala Petra Konrádová. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 225, 25. 9., s. 15 

M1494. 
EMMEROVÁ, Jarmila: Natočte o něm dokument! Jak Josef Škvorecký začínal coby redaktor, překladatel, spisovatel, nakladatel a za co mu vděčíme. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 225, 25. 9., s. 13 a 15 – V původní verzi pod názvem Natočte o něm dokument! Danny, 2004, č. 2, prosinec, s. 55-59 – Knižně pod názvem Léta v nakladatelství in: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie 2005. S. 261-265. 
[Vzpomínka na Škvoreckého působení v někdejším Odeonu a ve Světové literatuře a na aféru okolo autorství překladu románu W. Millera; příspěvek na náchodské konferenci o J. Š.] 

M1495. 
HRUDKA, Jan: Vzpomínka na čas, kdy zněl saxofon. Josefu Škvoreckému v Náchodě zahráli Cimrmani a zazpívali Eva Pilarová či Jiří Suchý. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 225, 25. 9., s. B2 
[Reportáž z oslav v Náchodě k 80. narozeninám J. Š.; se záznamem výroků Lubomíra Dorůžky o vztahu J. Š. k jazzu, soudkyně Elišky Wagnerové, Vladimíra Šilhánka, Václava Krištofa a J. Š.] 

M1496. 
JANÁČEK, Pavel: Příběhy schopného páska. Strhující proud tvorby spisovatele Josefa Škvoreckého, jenž 27. září oslaví osmdesátiny. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 225, 25. 9., příl. Kavárna, s. [E-I]-[E-II] 
[Medailon J. Škvoreckého; s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi medailonu.] 

M1497. 
KLAUS, Václav: Svobodný muž v nesvobodě. Text přednesený 22. září v Náchodě na konferenci o díle Josefa Škvoreckého. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 225, 25. 9., příl. Kavárna, s. E-II. – Pod názvem Svobodný muž v nesvobodném světě in: Danny, 2004, č. 2, prosinec, s. 15-17 – Pod názvem Svobodný muž v nesvobodném světě též in: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie 2005. S. 9-12. 
[Zahajovací projev konference o životě a díle J. Š.] 

M1498. 
KOHOUT, Pavel: Zbabělci. 
Právo 14, 2004, č. 225, 25. 9., s. 7 – Danny, 2004, č. 2, prosinec, s. 59-60 
[Fejeton k životnímu jubileu J. Š.] 

M1499. 
MÍKOVÁ, Kamila: Literární historie. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 225, 25. 9., s. 14 
[Recenze v souboru recenzí Ke studiu: Helena Kosková, Škvorecký.] 

M1501. 
PROCHÁZKA, Miroslav: Škvorecký byl před deseti roky v Jičíně. 
Noviny Jičínska 13, 2004, č. 225, 25. 9., s. 8 
[Vzpomínka na Škvoreckého návštěvu Hořic v Podkrkonoší a besedu v Jičíně 26. 9. 1994.] 

M1502. 
Procházkou skončila konference o spisovateli. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 225, 25.- 26. 9., s. 1; podepsáno (zr) 
[Zpráva; s vyjádřením ředitele Literární akademie Václava Krištofa o spokojenosti J. Škvoreckého s průběhem konference.] 

M1503. 
SÝKOROVÁ, Věra: Danny se vrátil z Kanady zpět do rodného města. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 225, 25.- 26. 9., s. 12 
[Reportáž s citacemi výroků J. Š. a náchodských občanů o jejich někdejších dojmech z románu Zbabělci.] 

M1504. 
SÝKOROVÁ, Věra: Vydali se po místech, která znají ze Škvoreckého próz. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 225, 25.- 26. 9., s. 8 
[Fotoreportáž z exkurze po reáliích románu Zbabělci, podniknuté 24. 9. v čele s ředitelkou Státního okresního archivu v Náchodě Lydií Bašteckou a zakončenou setkáním s J. Š. v hospodě Port Artur.] 

M1505. 
Legenda Škvorecký. Úspěšný spisovatel slaví zítra 80. narozeniny. Která z jeho literárních děl dostala filmovou podobu? Nabízíme vám z nich ty nejlepší. 
Nedělní Blesk 12, 2004, č. 39, 26. 9., s. 2; podepsáno vek 
[Medailonek, na s. 3 doplněný fotografiemi z filmů natočených podle námětů J. Š.] 

M1506. 
Škvorecký oslavil v Náchodě osmdesátiny. 
Nedělní svět 1, 2004, č. 24, 26. 9., s. 26; podepsáno jan 
[O programu Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého (Náchod, 22.- 23. 9. 2004).] 

M1507. 
BĚLUNKOVÁ, Libuše – ŠÍCHA, Jan: Josef Škvorecký 80. 
Literární noviny 15, 2004, č. 40, 27. 9., s. 10; podepsáno -lb, jš- 
[Poznámka k otištěné Škvoreckého recenzi monografie C. Wilsona The Craft of the Novel (z výboru J. Š. Hlas z Ameriky).] 

M1508. 
HVÍŽĎALA, Karel: Danny slaví velký kulaťák. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 226, 27. 9., s. A6 
[Medailon J. Š.] 

M1509. 
KARFÍK, Vladimír: Nevážný vypravěč Škvorecký si všímá malých dějin. 
Hospodářské noviny 48, 2004, č. 189, 27. 9., s. 9 
[Medailon J. Š.] 

M1510. 
KNOPP, František: Knihovnička. Knihkupectví Seidl. 
Literární noviny 15, 2004, č. 40, 27. 9., s. 16 
[Recenzní glosa: Helena Kosková, Škvorecký.] 

M1511. 
PEŇÁS, Jiří: Spisovatel jazzového věku. 
Týden 11, 2004, č. 40, 27. 9., s. 30-35 
[Medailon J. Š.] 

M1512. 
RONC, Jan: Mezi Dannym a Magorem. 
Literární noviny 15, 2004, č. 40, 27. 9., s. 1 a 10 
[Esej o styčných bodech Škvoreckého literární postavy a osobnosti Magora (= Ivan Martin Jirous); též recenze prózy Stanislava Moce Upadlí vlastenci aneb Český wake (Brno, Petrov 2003) s doporučujícím doslovem J. Š. (viz záznam B1014).] 

M1513. 
SÝKOROVÁ, Věra: Josef Škvorecký, známý spisovatel a náchodský rodák, oslaví dnes významné jubileum – osmdesátiny. 
Hradecké noviny 13, 2004, č. 226, 27. 9., s. 5; podepsáno (sýk) 
[O závěru Škvoreckého pobytu v Náchodě.] 

M1514. 
SÝKOROVÁ, Věra: Škvorecký vzpomínal v Port Arturu. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 226, 27. 9., s. 5; podepsáno (sýk) 
[Zpráva o poslední akci konference o životě a díle J. Š. 24. 9.] 

M1515. 
ŠLAJCHRT, Viktor: Lekce všední svobody. O tom, proč slavit osmdesátiny Josefa Škvoreckého. 
Respekt 15, 2004, č. 40, 27. 9.- 3. 10., s. 3 
[Medailon J. Š.] 

M1516. 
TUREK, Kazimír: Čtenář časopisů. 
Literární noviny 14, 2004, č. 40, 27. 9., s. 16 
[V pravidelné rubrice mj. o rozhovoru s J. Š. v Hostu č. 7/2004 Dannyho obyčejné životy (připravili Michal Přibáň a Jiří Trávníček, viz záznam C185).] 

M1517. 
KRÁM, Josef: Josef Škvorecký v Rychnově. 
Orlický týdeník 45, 2004, č. 70, 28. 9., s. 3; podepsáno kr – Též pod názvem Josef Škvorecký – „nadějný a mladý“ in: Čas nad Metují 1, 2004, č. 39, 7. 10., s. 4
[O souvislostech života a díla J. Š. s Rychnovem nad Kněžnou.]

M1518. 
FILIP, Martin: Škvorecký podpořil záchranu Bartoňova sirotčince. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 227, 29. 9., příl. Hradecký kraj, s. 2 
[S úryvkem z dopisu J. Š. Sdružení pro podporu evangelické akademie, zmiňujícího úmrtí jeho maminky v únoru 1947.] 

M1519. 
HUBENÝ, Jaroslav: Fajn atmosféra v Port Arturu. 
Orlické noviny 13, 2004, č. 228, 29. 9., s. 8; podepsáno jh – Danny, 2004, č. 2, prosinec, s. 66-67 
[O závěrečné akci konference: procházce účastníků po Náchodě a stylovém setkání se spisovatelem.] 

M1520. 
SÝKOROVÁ, Věra: Škvorecký oslavil životní jubileum. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 227, 29. 9., s. 10 
[Celostránková fotoreportáž o pobytu J. Š. v Náchodě a oslavách jeho osmdesátin.] 

M1521. 
STŘÍŽOVSKÁ, Eva: Sluníčko Škvorecký. 
Český dialog , 2004, č. 10, říjen, s. 8-10 
[Reportáž o průběhu Mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého (Náchod, 22.- 24. 9. 2004).] 

M1522. 
SWINKELS-NOVÁKOVÁ, Michaela: Mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého u příležitosti jeho 80. narozenin. 
Nový Polygon , 2004, č. 5, říjen, s. 61-62 
[O průběhu konference (Náchod, 22.- 24. 9. 2004).] 

M1523. 
HRUDKA, Jan: Po stopách Škvoreckého „Kostelce“. Závěr návštěvy Josefa Škvoreckého v Náchodě patřil místům, o kterých spisovatel psal. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 230, 2. 10., příl. Hradecký kraj, s. C3 
[O vztahu J. Š. k náchodským reáliím.] 

M1524. 
SALIVAROVÁ-ŠKVORECKÁ, Zdena: Podruhé už emigrovat nebudu. Měla jsem v životě štěstí. Potkala jsem tolik dobrých lidí! 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 231, 4. 10., s. 6 
[Rozhovor, mj. o J. Š.] 

M1525. 
Josef Škvorecký (* 27. 9. 1924) oslavil osmdesátku v rodném městě. 
Listy Prahy 1 13, 2004, č. 10, 5. 10., s. 1; podepsáno maf
[O oslavách osmdesátin J. Š. s pozvánkou na autogramiádu v pražském paláci knih Luxor dne 5. 10.]

M1526. 
Kdo má to ušmudlané pero? Hádejte s námi! 
Divadelní noviny 13, 2004, č. 16, 5. 10., s. 14; podepsáno Medius 
[Soubor glos k článkům v tisku, mj. k odpovědím J. Š. na otázky J. Slomka v rozhovoru Svět už jsem přestal řešit (Lidové noviny 16. 9. 2004, záznam C186).] 

M1527. 
SLOMEK, Jaromír: Škvoreckého autogramiáda. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 232, 5. 10., s. 9; podepsáno jas 
[Zpráva o autogramiádě J. Š. a Z. Salivarové konané 5. 10. v paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze.] 

M1528. 
CINGER, František: Na Škvoreckého podpisy byl nával. 
Právo 14, 2004, č. 233, 6. 10., s. 4 
[Zpráva o autogramiádě J. Š. a Z. Salivarové konané 5. 10. v paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze.] 

M1529. 
BÍSKOVÁ, Věra – BÍSEK, Petr: Vážený pane Škvorecký… 
Americké listy 15, 2004, č. 20, 7. 10., s. 4 
[Blahopřejný dopis šéfredaktora Amerických listů a jeho manželky (datován 28. 9. 2004) k jubileu, připojený k přetištěnému medailonu ČTK „Danny“ Škvorecký – bravurní sólista psaného slova.] 

M1530. 
ŽELEZNÝ, Ivo: Škvorecký dopsal nový román. Ptal se Lubor Falteisek. 
Večerník Praha 14, 2004, č. 236, 9. 10., s. 16 
[Rozhovor, především o vydávání textů J. Škvoreckého. Též v jiných mutacích Deníků Bohemia.] 

M1531. 
BEZR, Ondřej: Pozdě, ale přece. 
Mladý svět 46, 2004, č. 41, 12. 10., s. 39 
[Glosa k předání Ceny Jaroslava Seiferta za rok 2004 J. Š. a V. Fischlovi.] 

M1532. 
CINGER, František: Seifertova cena Škvoreckému a Fischlovi. 
Právo 14, 2004, č. 238, 12. 10., s. 2; podepsáno (cg) 
[O udělení Ceny Jaroslava Seiferta.] 

M1533. 
FISCHL, Viktor: Jaroslava Seiferta jsem dobře znal a měl ho rád. Zaznamenal František Cinger. 
Právo 14, 2004, č. 238, 12. 10., s. 8 
[Rozhovor s V. Fischlem u příležitosti udělení Ceny Jaroslava Seiferta, mj. o dílech J. Š. Zbabělci a Prima sezóna.] 

M1534. 
HORÁČKOVÁ, Alice: Seifertovu cenu dostali Fischl a Škvorecký. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 238, 12. 10., s. C7 – Zkráceně in: Danny, 2004, č. 2, prosinec, s. 67-68 
[Zpráva o ceremoniálu předání Ceny Jaroslava Seiferta 11. 10. 2004.] 

M1535. 
Kultovní osmdesátník slavil s prezidentem. 
Týdeník Televize , 2004, č. 43, 12. 10., s. 4; podepsáno (zuz) 
[Stručná zpráva o oslavách životního jubilea J. Š. v Náchodě.] 

M1536. 
PŠENICOVÁ, Zuzana: Seifertova cena letos patří emigrantům. 
Večerník Praha 14, 2004, č. 238, 12. 10., s. 4; podepsáno (zp) 
[O slavnostním předání Ceny Jaroslava Seiferta 11. 10. 2004.] 

M1537. 
PŠENICOVÁ, Zuzana: Pro Seifertovu cenu si přijeli zdaleka. 
Moravskoslezský deník 4, 2004, č. 239, 13. 10., s. 22 
[S citováním vzpomínkového výroku J. Š. o Jaroslavu Seifertovi. Též v dalších mutacích Deníků Bohemia a Moravia.] 

M1538. 
SLOMEK, Jaromír: O stržení posledních zbytků hradeb. Kulturní diář Jaromíra Slomka. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 240, 14. 10., s. 25 
[O udělení Ceny Jaroslava Seiferta Viktoru Fischlovi a J. Š. 11. 9. v pražském Karolinu s rekapitulací ostudného domácího ohlasu udělení Nobelovy ceny za literaturu J. Seifertovi v říjnu 1984.] 

M1539. 
HAVEL, Václav: Josefa Škvoreckého jsem poznal… 
Listy 34, 2004, č. 5, [15. 10.], s. 74 
[Vzpomínka (datováno Praha, září 2004); s redakční gratulací k osmdesátinám J. Š. 27. 9. připojeno k ukázce z románu Obyčejné životy (s. 71-74).] 

M1540. 
MANDYS, Pavel: Literární kapsář. 
Týden 11, 2004, č. 43, 18. 10., s. 96 
[Mj. o slavnostním předání Ceny Jaroslava Seiferta pro rok 2004.] 

M1541. 
NYKLOVÁ, Milena: Hvězdná hodina Josefa Škvoreckého. 
Knižní novinky 3, 2004, č. 20, 18. 10., s. 4 
[Referát o průběhu náchodské konference a doprovodných akcí.] 

M1542. 
ŠLAJCHRT, Viktor: Ukradení synci. 
Respekt 15, 2004, č. 43, 18.- 24. 10., s. 23 
[Fejeton, mj. o aktu předání Ceny Jaroslava Seiferta v Karolinu 11. 10. 2004; v rubrice Mimochodem.] 

M1543. 
Den státnosti v exilu. 
Týdeník Televize , 2004, č. 44, 19. 10., s. 16-17 
[O oslavách 28. října v exilovém prostředí; s vyjádřením J. Š.] 

M1544. 
Škvorecký oslavil v Česku osmdesáté narozeniny. 
Vlasta 58, 2004, č. 43, 20. 10., s. 77; podepsáno (kov) 

M1545. 
BŘEZINA, Aleš: Viktor Fischl a Josef Škvorecký obdrželi Seifertovu cenu. 
Satellite 1-416 (Toronto) 14, 2004, č. 20, 21. 10., s. 1; podepsáno abe 
[Zpráva o udělení Ceny Jaroslava Seiferta.] 

M1546. 
MAZAL, Tomáš: Povídám, půjdu do Libně a vlezu pod plynojem. 
Právo 14, 2004, č. 246, 21. 10., příl. Salon, č. 390, s. 4 
[Fejeton o Libni, plynojemu a textu J. Š.; faksimile jedné stránky rukopisu-dopisu J. Š. „paní M.“ Rainy Day Blues z 12. 9. 1953, textové varianty Blues libeňského plynojemu (viz záznam B0074), je otištěno u článku.] 

M1547. 
SLOMEK, Jaromír [ – ŠLAJCHRT, Viktor – ŠKODA, Stanislav]: Co vám kazí náladu. 
Reflex 15, 2004, č. 43, 21. 10., s. 65 
[Soubor kritických glos, mj. k faktické chybě (v původním jménu spisovatele Václava Řezáče), převzaté editorem Michaelem Špiritem do knihy J. Š. Mezi dvěma světy a jiné eseje.] 

M1548. 
ŠTRÁFELDOVÁ, Milena: Viktor Fischl a Josef Škvorecký laureáti Seifertovy ceny. 
Americké listy 15, 2004, č. 21, 21. 10., s. 4 
[Zpráva o udělení Ceny Jaroslava Seiferta.] 

M1549. 
BRADÍK, Pavel: Šance pro demokracii. 
Hradecké noviny 13, 2004, č. 251, 27. 10., s. 6
[O slavnostním udělení Ceny Jaroslava Seiferta. Autor byl hejtmanem Královéhradeckého kraje.]

M1551. 
CELBOVÁ, Anna: Myšlínské setkání s manžely Zdenou a Josefem Škvoreckými. 
Život Mnichovic 38, 2004, č. 11, listopad, s. 4-5 
[O besedě s J. Š. a Zdenou Salivarovou v Myšlíně dne 1. 10. 2004.] 

M1552. 
DANÍČEK, Jiří: Seifertova cena. Viktor Fischl a Josef Škvorecký převzali cenu nadace Charty 77. Roš chodeš 66, 2004, č. 11, listopad, s. 9; podepsáno JD 
[Komentář k udělení Ceny Jaroslava Seiferta.] 

M1553. 
FETTERS, Aleš: Rodné město a spisovatel. 
Náchodský zpravodaj [28], 2004, listopad, s. 1 
[O vztahu J. Š. k rodnému městu, též o oslavách 80. narozenin v Náchodě.] 

M1554. 
Konference Josefa Škvoreckého. 
Doutnák , 2004/05, [listopad 2004], s. 10; podepsáno Méďa 
[Stručná osobitá zpráva o konferenci ve studentském časopise náchodských gymnazistů. Na s. 10-11 připojeny rozhovory se Zdeňkem Svěrákem a Ondřejem Kepkou, kteří se zúčastnili oslav 80. narozenin J. Š.] 

M1555. 
MĚDÍLEK, Boris: Bibliografie Josefa Škvoreckého. 
Čtenář 56, 2004, č. 11, listopad, s. 376-377 
[Recenze: Bibliografie Josefa Škvoreckého, sv. 1 (ed. Michal Přibáň a kol., Praha, Literární akademie 2004).] 

M1556. 
PADEVĚT, Jiří: Způsoby vzdoru. 
Akademický bulletin, 2004, č. 11, listopad, s. 32 
[Fejeton o spisovatelích se závěrečnou gratulací k narozeninám Ivana Martina Jirouse a Josefa Škvoreckého.] 

M1557. 
ŠILHÁNEK, Vladimír: Josef Škvorecký – 80 let. 
Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku (Curych) 37, 2004, č. 11, listopad, s.21-22 
[Zpráva o náchodské konferenci a o dalším programu návštěvy manželů Škvoreckých v ČR.] 

M1558. 
NYKLOVÁ, Milena: Cena Jaroslava Seiferta. 
Knižní novinky 3, 2004, č. 21, 1. 11., s. 5; podepsáno ny 
[Referát o udělení Ceny Jaroslava Seiferta dne 11. 10. 2004.] 

M1559. 
KOVÁŘÍK, Mirek: Josef Škvorecký… a básník? 
Týdeník Rozhlas 14, 2004, č. 47, 8. 11., s. 20 
[Medailon s otištěním textu Blues libeňského plynojemu; v rubrice Život a… poezie?] 

M1560. 
ŠOFAR, Jakub: Poznámka k povídce Pouta. 
Tvar 15, 2004, č. 19, 18. 11., s. 17 
[Poznámka k povídce Marie Štichové, podle níž napsal J. Š. postavu Lízy.] 

M1561. 
KNOPP, František: V Salonu, příloze Práva… 
Literární noviny 15, 2004, č. 48, 22. 11., s. 16 
[Glosa opravující nesprávnou biografickou informaci o spisovateli Pavlu Grymovi v rozhovoru L. Vereckého s J. Š. (Život je složitější než román. Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 245, 21. 10., příl. Magazín, č. 42, s. 40-46); v souboru bibliografických anotací Psalo se.] 

M1562. 
Slin(t)y ve větru. 
Obrys-Kmen 10, č. 48, 26. 11., s. 4; podepsáno blá 
[Politicky motivovaná kritika medailonu Karla Hvížďaly Danny slaví velký kulaťák (MFD 24. 9. 2004, viz záznam M1508) k jubileu J. Š.] 

M1563. 
KNOPP, František: Knihovnička. Knihkupectví Academia. 
Literární noviny 15, 2004, č. 49, 29. 11., s. 16 
[Soubor recenzních glos, mj. k: J. Š., Ráda zpívám z not a jiné eseje (Praha, Ivo Železný 2004).] 

M1564. 
BRABEC, Jiří: Laudatio pro Viktora Fischla a Josefa Škvoreckého. 
Dokořán 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 41-43 
[Proneseno při udělení Ceny Jaroslava Seiferta v pražském Karolinu 11. 10. 2004.] 

M1565. 
ČORNEJ, Petr: Vážený Mistře… 
Danny , 2004, č. 2, prosinec, s. 44-46 – Pod názvem Laudatio knižně in: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie 2005. S. 379-381. 
[Laudatio k udělení čestného titulu magistr umění 23. 9. 2004. – Pod nadtitulkem Čestný titul pro Josefa Škvoreckého v oddílu Ze slavnostního večera; s úvodní redakční poznámkou.] 

M1566. 
DORŮŽKA, Lubomír: Milý Errole… 
Danny , 2004, č. 2, prosinec, s. 37-38 – Knižně in: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie 2005. S. 384-385. 
[Pozdravný projev pronesený v náchodském divadle 23. 9. 2004. – Pod nadtitulkem Ročník čtyřiadvacet v oddílu Ze slavnostního večera.] 

M1567. 
KNOPP, František: Dva a půl dne s Josefem Škvoreckým v Náchodě. 
Česká literatura 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 884-886 
[O Konferenci o životě a díle Josefa Škvoreckého (Náchod, 22.- 24. 9. 2004).] 

M1568. 
KRISTENSON, Martin: Zpověď poznámky pod čarou. 
Danny , 2004, č. 2, prosinec, s. 22-28 – Knižně in: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie 2005. S. 277-283. 
[O jazzové inspiraci próz J. Š.; s kapitolkami Alice Babs a hlupáci, Autor a jeho publikum, „Ten zoufalý výkřik mládí!“. – Z angličtiny přeložila Alena Přibáňová. V oddílu Zaznělo na konferenci.] 

M1569. 
LUKEŠ, Jan: České konce farářů. 
Danny , 2004, č. 2, prosinec, s. 30-34 – Divadelní noviny 13, 2004, č. 22, 28. 12., s. 10 – Knižně in: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie 2005. S. 305-308. 
[O pracích J. Š. pro film. – V Dannym v oddílu Zaznělo na konferenci.] 

M1570. 
MĚDÍLEK, Boris: Už jsem se bibliograficky napachtil… 
Danny , 2004, č. 2, prosinec, s. 39-41 
[Proneseno v náchodském divadle 23. 9. 2004 u příležitosti vydání 1. dílu Bibliografie Josefa Škvoreckého. – Pod nadtitulkem Jak jsme křtili bibliografii v oddílu Ze slavnostního večera; s úvodní redakční poznámkou.] 

M1571. 
NOSEK, Vladimír: Vážení přítomní… 
Danny , 2004, č. 2, prosinec, s. 35-37 – Knižně pod názvem Moji geniální přátelé in: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie 2005. S. 382-383. 
[Pozdravný projev pronesený v náchodském divadle 23. 9. 2004. – Pod nadtitulkem Ročník čtyřiadvacet v oddílu Ze slavnostního večera; s úvodní redakční poznámkou.] 

M1572. 
PŘIBÁŇ, Michal: Děkuji Borisovi Mědílkovi… 
Danny , 2004, č. 2, prosinec, s. 42-43 
[Proneseno v náchodském divadle 23. 9. 2004. – Pod nadtitulkem Jak jsme křtili bibliografii v oddílu Ze slavnostního večera.] 

M1573. 
PŘIBÁŇ, Michal – KRIŠTOF, Václav: Zpráva o konferenci. 
Danny , 2004, č. 2, prosinec, s. 9-14; podepsáno (mlp),(vk) 
[O průběhu Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého (Náchod 22.- 24. 9. 2004) s podrobným výčtem účastníků a přednesených příspěvků.] 

M1574. 
ŠILHÁNEK, Vladimír: Očima dnešních maturantů. 
Danny , 2004, č. 2, prosinec, s. 28-30 – Knižně in: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie 2005. S. 297-298. 
[O maturitní práci Zdeňka Macka, absolventa obchodní akademie v Náchodě, nazvané Autobiografické prvky v díle Josefa Škvoreckého (jméno autora práce v textu neuvedeno). – V oddílu Zaznělo na konferenci.] 

M1575. 
UHDE, Milan: Prozíravý šílenec Josef Škvorecký. 
Danny , 2004, č. 2, prosinec, s. 17-22 – Knižně in: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie 2005. S. 255-260. 
[O ohlasu románu Zbabělci a významu torontského exilového nakladatelství. – V oddílu Zaznělo na konferenci.] 

M1576. 
SALIVAROVÁ, Zdena: Má láska Josef. Zdena Salivarová vypráví o životě se spisovatelem Josefem Škvoreckým. Rozmlouvala Blanka Kovaříková. 
Vlasta 58, 2004, č. 49, 1. 12., s. 52 
[Rozhovor.] 

M1577. 
Dva. 
Obrys – Kmen 10, 2004, č. 49, 3. 12., s. 4; podepsáno T. L. 
[Poznámka kritizující politické názory J. Škvoreckého, vyslovené v rozhovoru s L. Vereckým v Magazínu Mladé fronty Dnes (42/2004, viz záznam C191).] 

M1578. 
VALENTA, Vladimír: Věčný začátečník Vladimír Valenta, 6. Rozmlouval Jan Lukeš. 
Divadelní noviny 13, 2004, č. 21, 14. 12., s. 16 
[Kapitola v rozhovoru s kanadským filmařem, mj. o jím redigovaném exilovém časopise Telegram (Edmonton) s kulturní a literární přílohou Parabola, připravovanou v prvé polovině 70. let J. Š. a Z. Salivarovou.] 

M1579. 
PŘIBÁŇ, Michal: Návrat do Port Arturu. Zpráva o letošní návštěvě manželů Škvoreckých v Náchodě. 
Host 20, 2004, č. 10, 15. 12., s. 20-23 – [Mírně upraveno, bez podtitulu a bez mezititulků, s jiným výběrem snímků, in:] Danny, 2004, č. 2, prosinec, s. 49-54 – [Mírně upraveno, bez podtitulu a bez mezititulků, knižně in:] Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie 2005. S. 391-396. 
[V Hostu s mezititulky „Škvoreckologové“ a „škvoreckomilové“, Danny a jeho škola a Zbabělci po šedesáti letech a s bohatou obrazovou dokumentací.] 

M1580. 
SLOMEK, Jaromír: Josef Škvorecký překvapil své čtenáře novou prózou. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 292, 16. 12., s. 26; podepsáno jas – Pod názvem Josef Škvorecký překvapil novou prózou též in: Americké listy 16, 2005, č. 1, 13. 1., s. 4; podepsáno LN 
[Poznámka k vydání: J. Š., Obyčejné životy. Novela pro stálé čtenáře (Praha, Ivo Železný 2004).] 

M1581. 
Titul posledního díla… 
Listy 34, 2004, č. 6 [17. 12.], s. 78-79; podepsáno -pp- 
[Recenze: J. Š., Pulchra.] 

M1582. 
FETTERS, Aleš: Nekrolog. Pavel Grym – autor čtenáři oblíbený. 
Hradecké noviny 13, 2004, č. 302, 30. 12., s. 10 
[K úmrtí spisovatele-náchodského rodáka (9. 6. 1930 – 24. 11. 2004); s citací pochvalného vyjádření J. Š. o Grymově poslední knížce Zhýralá komtesa Lucie (Garmond 2004).] 

M1583. 
Škvorecký: Port Arthur byl můj domov. 
Noviny Náchodska 13, 2004, č. 303, 31. 12., s. 7; podepsáno hyš 
[Vzpomínka na zářijovou návštěvu J. Š. v hospodě Port Artur.]