V různosti je síla: Exilová nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index nejen ve vzájemné korespondenci            

Michal Přibáň

Kniha se zabývá dějinami dvou nejvýznamnějších exilových nakladatelství posrpnového období – Indexu, sídlícího v Kolíně nad Rýnem, a Sixty-Eight Publishers, působícího v Torontu. Jejím jádrem je pohled na „paralelní životopis“ obou nakladatelství, která si byla v mnoha ohledech podobná, v řadě jiných se však lišila. Index dbal více na publikace politické a politologické, torontští se více zaměřovali např. na memoárovou literaturu. Oba podniky však měly podobnou čtenářskou obec a jejich autorská zázemí se rovněž zčásti překrývala, což vyvolávalo nejen běžné konkurenční napětí, ale někdy i překvapivě vyostřené spory (zvláště pokud šlo o vydávání knih tvůrců žijících v Československu). Autor nahlíží na jejich činnost v kontextu exilového literárního života, takže si všímá také produkce jiných nakladatelství či kulturních časopisů. Při psaní vycházel především ze svého mnohaletého výzkumu dějin literárního exilu. Pramennou základnu mu poskytly archivní fondy obou podniků, z nichž jeden je uložen v Brně a druhý v Kalifornii, dále fond knihovny Libri prohibiti, archiv Společnosti Josefa Škvoreckého v Praze, a také konzultace s účastníky tehdejšího literárního provozu Zdenou Salivarovou, Vilémem Prečanem a dalšími.

Academia, 2023

https://www.kosmas.cz/knihy/503678/v-ruznosti-je-sila/