1924 – 2024  100 let od narození Josefa Škvoreckého     

Století Josefa Škvoreckého

Září – obnovená výstava – foyer MČ Praha 4

Září / říjen NáplavKKa – Výstava 100 let Josefa Škvoreckého (součást NáplavKKy VŠKK)

26. – 27. 9. Čtení pro Josefa Škvoreckého (součást NáplavKKy)

Křest Spisů Josefa Škvoreckého 43 – Korespondence Václava Havla a Josefa Škvoreckého (Books and Cards s podporou VŠKK)

27. 9. Společenský večer věnovaný Josefu Škvoreckému

Výstava v Náchodě

Konference JŠ 22. – 23. 10. 2024 – Mezinárodní literární konference Josef Škvorecký – 100 let

(ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, místo: VŠKK)

M. Přibáň – Biografie Josefa Škvoreckého (1. díl)

2025

Kolektivní monografie Josef Škvorecký – 100 let (ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, resp. společné vydání s VŠKK)