Státní cenu za literaturu obdržel v říjnu 1999 Josef Škvorecký (program vyhlášení)