Program Josefa Škvoreckého v říjnu 1999 při návštěvě ČR (rukopisné poznámky)