Před návštěvou ČR na podzim 1999 měl JŠ navštívit Polsko (neuskutečnilo se, přinášíme část korespondence)