V samizdatu

V samizdatu

Sestavili:Podle záznamů knihovny Libri prohibiti Jiří Gruntorád a Ilja Matouš Kapitola vychází z databáze specializované knihovny samizdatu a exilové literatury Libri prohibiti, soupis je však doplněn o záznamy publikací, které byly k dispozici v archivu či původní databázi knihovny Společnosti Josefa Škvoreckého. Je...
číst více
Články, překlady a rozhovory ve slovenštině

Články, překlady a rozhovory ve slovenštině

číst více
Edice

Edice

Uspořádal: Michal Přibáň Tato kapitola dokumentuje editorskou činnost Josefa Škvoreckého, nezahrnuje však publikace, jejichž byl J. Š. odpovědným redaktorem (tedy zejména publikace SNKLU, později Odeonu, a torontského nakladatelství Sixty...
číst více
Chronologický přehled samostatně knižně publikovaných překladů Josefa Škvoreckého

Chronologický přehled samostatně knižně publikovaných překladů Josefa Škvoreckého

1957 BRADBURY, Ray: 451 stupňů Fahrenheita (s J. Emmerovou; 1) COLLINS, Willkie: Měsíční kámen (s J. Emmerovou; 1) 1958 HEMINGWAY, Ernest: Sbohem, armádo! (s L. Dorůžkou; 1) JAMES, Henry: Listiny Aspernovy (s L...
číst více
Překlady

Překlady

Uspořádala: Alena Přibáňová Následující soupis shromažďuje informace o veškerých překladech knižních i časopisecky publikovaných. Záznamy jsou uspořádány chronologicky podle data prvního uveřejnění, přičemž každý záznam obsahuj...
číst více
Rozhovory s J. Š.

Rozhovory s J. Š.

číst více
Články J. Š. v časopisech a sbornicích

Články J. Š. v časopisech a sbornicích

1939 B0002. Chemický pokus. Honíme se po učenosti 1, 1938/39, č. 9, 19. 5. 1939, s. 138-139; podepsáno Š–ý (IV. B) – Magazín Nový čas 1990, č. 1, [14. 4.], s. 1 – Náš čas 39, 1999, č. 51-52, 21....
číst více
Knihy

Knihy

Sestavil: Michal Přibáň Jednotlivá díla jsou uspořádána podle roku prvního vydání, přičemž každý záznam obsahuje soupis všech následujících českojazyčných vydání téhož díla. Za samostatné publikace nepovažujeme brožuru rychnovsk...
číst více
Chronologický přehled jednotlivých knižních vydání

Chronologický přehled jednotlivých knižních vydání

Čísla v závorce zaznamenávají chronologii vydání jednotlivých děl.             d = dotisk             dd = druhý dotisk 1958 Zbabělci (1) 1962 Vražda pro štěstí (1) 1963 Le...
číst více